Spring naar bijdragen

Beste bijbel vertaling


Aanbevolen berichten

Ach, voor mij is de Bijbelse leer belangrijk.

Dat is nou juist het hele eieren eten. Was de bijbelse leer maar belangrijk voor je dan had je daadwerkelijk wat kunnen doen met de reacties die je krijgt, dan had je geweten dat 'de bijbelse leer' vele interpretaties heeft die allemaal vanuit de bijbel juist kunnen zijn. Je toont enkel dat de WTG leer belangrijk is voor je.

Er zijn zoveel interpretaties als er denominaties zijn. Vergelijk je die met elkaar , dan is er geen eenheid.

Toch is er maar één God en één geloof.(Ef. 4:5, 6.)

De apostel Petrus verwoordt het zo:

2 Petr. 1:16 Neen, niet door kunstig verzonnen onware verhalen te volgen, hebben wij U bekend gemaakt met de kracht en tegenwoordigheid van onze Heer Jezus Christus, maar doordat wij ooggetuigen van zijn luister waren geworden

.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 490
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Beste FT, bedankt voor t plaatsen van vertalingen die (enigszins) in jouw straatje passen. Probeer je hiermee te ontkennen dat er ook vertalingen zijn die hier anders over denken? Zo ja, zou dat hypocriet zijn. Zo nee, wat is dan je punt?

Dus jij weet genoeg van de oorspronkelijke teksten om aan te nemen dat er homosexuelen, schandknapen of whatever wordt bedoeld? Hoe verklaar je dan dat mijn favoriete vertalingen niet reppen daarover?

Ik probeer te laten zien wat de Bijbel leert en dat past in mijn straatje.

Verklaar je nader? Geef voorbeelden van wat je bedoelt.

Ik meen dat ik duidelijk en geweest door meerdere vertalingen aan te halen.

Ook raadpleeg ik vaak een interlineair.

Kijk hier eens?

Gen 18:

4 Voordat zij zich konden neerleggen, omsingelden de mannen van de stad, de mannen van Sodom, het huis, van knaap tot grijsaard, het hele volk in één samenscholing.

5 En zij riepen onophoudelijk tot Lot en zeiden tot hem: „Waar zijn de mannen die vanavond bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten bij ons, opdat wij gemeenschap met hen kunnen hebben.â€

Hierom werd Sodom en Gomorra vernietigd.

Nee. Dat is jouw eigen interpretatie. Terwijl wanneer je de bijbel laat spreken erachten komt waarom ze wél vernietigd werden:

" 20 Daarom zei de HEER: ‘Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, hun zonden zijn ongehoord groot. 21 Ik zal ernaartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten.’ "

Hun zonden waren ongehoord groot. Niets meer, niets minder.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Beste FT, bedankt voor t plaatsen van vertalingen die (enigszins) in jouw straatje passen. Probeer je hiermee te ontkennen dat er ook vertalingen zijn die hier anders over denken? Zo ja, zou dat hypocriet zijn. Zo nee, wat is dan je punt?

Dus jij weet genoeg van de oorspronkelijke teksten om aan te nemen dat er homosexuelen, schandknapen of whatever wordt bedoeld? Hoe verklaar je dan dat mijn favoriete vertalingen niet reppen daarover?

Ik probeer te laten zien wat de Bijbel leert en dat past in mijn straatje.

Verklaar je nader? Geef voorbeelden van wat je bedoelt.

Ik meen dat ik duidelijk en geweest door meerdere vertalingen aan te halen.

Ook raadpleeg ik vaak een interlineair.

Kijk hier eens?

Gen 18:

4 Voordat zij zich konden neerleggen, omsingelden de mannen van de stad, de mannen van Sodom, het huis, van knaap tot grijsaard, het hele volk in één samenscholing.

5 En zij riepen onophoudelijk tot Lot en zeiden tot hem: „Waar zijn de mannen die vanavond bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten bij ons, opdat wij gemeenschap met hen kunnen hebben.â€

Hierom werd Sodom en Gomorra vernietigd.

FT, ik stel je een paar directe vragen. Het zou fijn zijn als je hier direct antwoord op geeft.

Vraag 1: Probeer je hiermee te ontkennen dat er ook vertalingen zijn die hier anders over denken?

Vraag 2: Zo nee, wat is dan je punt?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ach, kennelijk weet je niet dat in de Bijbel de leer voor mannen ook voor vrouwen geldt?

Dat is een mooie redenatie. Dan zijn we ook gelijk af van het vraagstuk of vrouwen in het ambt mogen. Ja dus, want voor hen geldt dezelfde leer in de bijbel... (H)

Tja, De Bijbelse leer geld ook voor vrouwen.

Jij haal echter een gezagsverhouding aan.

De Bijbel is daarover gewoon duidelijk.

1kor 11:3 Ik wil echter dat GIJ weet dat het hoofd van iedere man de Christus is; de man is op zijn beurt het hoofd van de vrouw en God het hoofd van de Christus. 

Ja. Over gezagsverhoudingen is de bijbel meer dan duidelijk.

"4 In die tijd was een zekere Debora rechter over Israël. Deze Debora, de vrouw van Lappidot, was profetes. 5 Ze hield zitting onder de Deborapalm tussen Rama en Betel, in het bergland van Efraïm, en daar kwamen de Israëlieten haar hun rechtsgeschillen voorleggen. " Rechters 4

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ja. Over gezagsverhoudingen is de bijbel meer dan duidelijk.

"4 In die tijd was een zekere Debora rechter over Israël. Deze Debora, de vrouw van Lappidot, was profetes. 5 Ze hield zitting onder de Deborapalm tussen Rama en Betel, in het bergland van Efraïm, en daar kwamen de Israëlieten haar hun rechtsgeschillen voorleggen. " Rechters 4

Maar ( ;) ) dat moeten dus alleen de vrouwen zijn geweest die hun rechtsgeschillen aan Debora hebben voorgelegd... Dat lijkt me meer dan logisch...

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ach, voor mij is de Bijbelse leer belangrijk.

Dat is nou juist het hele eieren eten. Was de bijbelse leer maar belangrijk voor je dan had je daadwerkelijk wat kunnen doen met de reacties die je krijgt, dan had je geweten dat 'de bijbelse leer' vele interpretaties heeft die allemaal vanuit de bijbel juist kunnen zijn. Je toont enkel dat de WTG leer belangrijk is voor je.

Ik toon juist aan dat de Bijbelse leer belangrijk is. Deze leer is niet afhankelijk van menselijke interpretatie. De verschillen van interpretatie komt doordat mensen op hun eigen verstand vertrouwen.

Interpretatie (uitleg) is een zaak van God en hij geeft aan wie hij wil.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Beste FT, bedankt voor t plaatsen van vertalingen die (enigszins) in jouw straatje passen. Probeer je hiermee te ontkennen dat er ook vertalingen zijn die hier anders over denken? Zo ja, zou dat hypocriet zijn. Zo nee, wat is dan je punt?

Dus jij weet genoeg van de oorspronkelijke teksten om aan te nemen dat er homosexuelen, schandknapen of whatever wordt bedoeld? Hoe verklaar je dan dat mijn favoriete vertalingen niet reppen daarover?

Ik probeer te laten zien wat de Bijbel leert en dat past in mijn straatje.

Verklaar je nader? Geef voorbeelden van wat je bedoelt.

Ik meen dat ik duidelijk en geweest door meerdere vertalingen aan te halen.

Ook raadpleeg ik vaak een interlineair.

Kijk hier eens?

Gen 18:

4 Voordat zij zich konden neerleggen, omsingelden de mannen van de stad, de mannen van Sodom, het huis, van knaap tot grijsaard, het hele volk in één samenscholing.

5 En zij riepen onophoudelijk tot Lot en zeiden tot hem: „Waar zijn de mannen die vanavond bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten bij ons, opdat wij gemeenschap met hen kunnen hebben.â€

Hierom werd Sodom en Gomorra vernietigd.

Nee. Dat is jouw eigen interpretatie. Terwijl wanneer je de bijbel laat spreken erachten komt waarom ze wél vernietigd werden:

" 20 Daarom zei de HEER: ‘Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, hun zonden zijn ongehoord groot. 21 Ik zal ernaartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten.’ "

Hun zonden waren ongehoord groot. Niets meer, niets minder.

Wat hun zonden waren toonde ik met een tekst letterlijk aan.

In hoofdstuk 18 kondigt JHWH aan dat hij zal ingrijpen. Abraham is bezorgt over de eventuele aanwezige rechtvaardigen. Als er in die streek 20 rechtvaardigen zijn, zal hij niet ingrijpen.

Die zijn er kennelijk niet, in hoofdstuk 19 wordt getoond wat de zonden waren.

Vervolgens geeft hij Lot opdracht om de stad met zijn gezin te verlaten. Hij deed niet mee aan de zonden die in de stad gebruikelijk waren. Ook kreeg hij duidelijke instructies.

Link naar bericht
Deel via andere websites
FT, ik stel je een paar directe vragen. Het zou fijn zijn als je hier direct antwoord op geeft.

Vraag 1: Probeer je hiermee te ontkennen dat er ook vertalingen zijn die hier anders over denken?

Vraag 2: Zo nee, wat is dan je punt?

Het probleem dat ik gewoonlijk aantref is dat mijn antwoorden meestal niet geaccepteerd worden.

Ik citeer vaker meerdere vertalingen en toon aan dat de vertaling van de NWV niet uniek is.

Mijn punt is dat in de NWV alle toevoegingen zijn verwijderd en Gods naam is hersteld waar deze verwijderd is.

In de NWV studiebijbel is een volledige verantwoording aanwezig.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat is een mooie redenatie. Dan zijn we ook gelijk af van het vraagstuk of vrouwen in het ambt mogen. Ja dus, want voor hen geldt dezelfde leer in de bijbel... (H)

Tja, De Bijbelse leer geld ook voor vrouwen.

Jij haal echter een gezagsverhouding aan.

De Bijbel is daarover gewoon duidelijk.

1kor 11:3 Ik wil echter dat GIJ weet dat het hoofd van iedere man de Christus is; de man is op zijn beurt het hoofd van de vrouw en God het hoofd van de Christus. 

Ja. Over gezagsverhoudingen is de bijbel meer dan duidelijk.

"4 In die tijd was een zekere Debora rechter over Israël. Deze Debora, de vrouw van Lappidot, was profetes.

5 Ze hield zitting onder de Deborapalm tussen Rama en Betel, in het bergland van Efraïm, en daar kwamen de Israëlieten haar hun rechtsgeschillen voorleggen. " Rechters 4

Kennelijk toch niet.

1 Korinthiërs 11:5 maar iedere vrouw die met ongedekt hoofd bidt of profeteert, maakt haar hoofd te schande, want het is precies hetzelfde als was zij een vrouw met een kaalgeschoren hoofd.

Joël 2:28 En daarna moet het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle soorten van vlees, en UW zonen en UW dochters zullen stellig profeteren. Wat UW oude mannen betreft, dromen zullen zij dromen. Wat UW jonge mannen betreft, visioenen zullen zij zien.

Handelingen 2:17 ’„En in de laatste dagenâ€, zegt God, „zal ik wat van mijn geest uitstorten op alle soorten van vlees, en UW zonen en UW dochters zullen profeteren en UW jonge mannen zullen visioenen zien en UW oude mannen zullen dromen dromen;

Een vrouw dient het gezag van haar man te erkennen, zoals Jezus het gezag van zijn vader erkent. Zo zal Jezus nooit tegen het gezag van zijn vader ingaan, hij onderwerpt zich volledig.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ja. Over gezagsverhoudingen is de bijbel meer dan duidelijk.

"4 In die tijd was een zekere Debora rechter over Israël. Deze Debora, de vrouw van Lappidot, was profetes. 5 Ze hield zitting onder de Deborapalm tussen Rama en Betel, in het bergland van Efraïm, en daar kwamen de Israëlieten haar hun rechtsgeschillen voorleggen. " Rechters 4

Maar ( ;) ) dat moeten dus alleen de vrouwen zijn geweest die hun rechtsgeschillen aan Debora hebben voorgelegd... Dat lijkt me meer dan logisch...

Debora was kennelijk door JHWH aangesteld om recht te spreken, ook voor mannen. Zij gaf echter alle eer aan JHWH, zie Re 5.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik probeer te laten zien wat de Bijbel leert en dat past in mijn straatje.

Verklaar je nader? Geef voorbeelden van wat je bedoelt.

Ik meen dat ik duidelijk en geweest door meerdere vertalingen aan te halen.

Ook raadpleeg ik vaak een interlineair.

Kijk hier eens?

Gen 18:

4 Voordat zij zich konden neerleggen, omsingelden de mannen van de stad, de mannen van Sodom, het huis, van knaap tot grijsaard, het hele volk in één samenscholing.

5 En zij riepen onophoudelijk tot Lot en zeiden tot hem: „Waar zijn de mannen die vanavond bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten bij ons, opdat wij gemeenschap met hen kunnen hebben.â€

Hierom werd Sodom en Gomorra vernietigd.

Nee. Dat is jouw eigen interpretatie. Terwijl wanneer je de bijbel laat spreken erachten komt waarom ze wél vernietigd werden:

" 20 Daarom zei de HEER: ‘Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, hun zonden zijn ongehoord groot. 21 Ik zal ernaartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten.’ "

Hun zonden waren ongehoord groot. Niets meer, niets minder.

Wat hun zonden waren toonde ik met een tekst letterlijk aan.

In hoofdstuk 18 kondigt JHWH aan dat hij zal ingrijpen. Abraham is bezorgt over de eventuele aanwezige rechtvaardigen. Als er in die streek 20 rechtvaardigen zijn, zal hij niet ingrijpen.

Die zijn er kennelijk niet, in hoofdstuk 19 wordt getoond wat de zonden waren.

Vervolgens geeft hij Lot opdracht om de stad met zijn gezin te verlaten. Hij deed niet mee aan de zonden die in de stad gebruikelijk waren. Ook kreeg hij duidelijke instructies.

Wederom een goed voorbeeld van eigen interpretatie...

Want je toont niet "letterlijk" aan wat hun zonden waren. Waar staat dat de inwoners van deze stad homo waren en dat dit dan hun zonde was?

Link naar bericht
Deel via andere websites
FT, ik stel je een paar directe vragen. Het zou fijn zijn als je hier direct antwoord op geeft.

Vraag 1: Probeer je hiermee te ontkennen dat er ook vertalingen zijn die hier anders over denken?

Vraag 2: Zo nee, wat is dan je punt?

Het probleem dat ik gewoonlijk aantref is dat mijn antwoorden meestal niet geaccepteerd worden.

Ik citeer vaker meerdere vertalingen en toon aan dat de vertaling van de NWV niet uniek is.

Mijn punt is dat in de NWV alle toevoegingen zijn verwijderd en Gods naam is hersteld waar deze verwijderd is.

In de NWV studiebijbel is een volledige verantwoording aanwezig.

Ik vraag je niet om de geslagen hond manra op te dreunen, ook niet opeens totaal ongevraagd over God's naam weer je mantra af te ratelen, ik probeer een discussie met je te voeren en vraag je 2 directe, specifieke vragen. Graag je antwoord, of anders geen discussie...
Link naar bericht
Deel via andere websites
Ja. Over gezagsverhoudingen is de bijbel meer dan duidelijk.

"4 In die tijd was een zekere Debora rechter over Israël. Deze Debora, de vrouw van Lappidot, was profetes. 5 Ze hield zitting onder de Deborapalm tussen Rama en Betel, in het bergland van Efraïm, en daar kwamen de Israëlieten haar hun rechtsgeschillen voorleggen. " Rechters 4

Maar ( ;) ) dat moeten dus alleen de vrouwen zijn geweest die hun rechtsgeschillen aan Debora hebben voorgelegd... Dat lijkt me meer dan logisch...

Debora was kennelijk door JHWH aangesteld om recht te spreken, ook voor mannen. Zij gaf echter alle eer aan JHWH, zie Re 5.
:? Alsof je hier een punt maakt? :?
Link naar bericht
Deel via andere websites

Nee. Dat is jouw eigen interpretatie. Terwijl wanneer je de bijbel laat spreken erachten komt waarom ze wél vernietigd werden:

" 20 Daarom zei de HEER: ‘Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, hun zonden zijn ongehoord groot. 21 Ik zal ernaartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten.’ "

Hun zonden waren ongehoord groot. Niets meer, niets minder.

Wat hun zonden waren toonde ik met een tekst letterlijk aan.

In hoofdstuk 18 kondigt JHWH aan dat hij zal ingrijpen. Abraham is bezorgt over de eventuele aanwezige rechtvaardigen. Als er in die streek 20 rechtvaardigen zijn, zal hij niet ingrijpen.

Die zijn er kennelijk niet, in hoofdstuk 19 wordt getoond wat de zonden waren.

Vervolgens geeft hij Lot opdracht om de stad met zijn gezin te verlaten. Hij deed niet mee aan de zonden die in de stad gebruikelijk waren. Ook kreeg hij duidelijke instructies.

Wederom een goed voorbeeld van eigen interpretatie...

Want je toont niet "letterlijk" aan wat hun zonden waren. Waar staat dat de inwoners van deze stad homo waren en dat dit dan hun zonde was?

Nee, geen eigen interpretatie. Ik lees wat er staat.

Iedereen, zowel knaap als grijsaard wilde gemeenschap hebben met de mannen.

Vandaar deze waarschuwing in het NT:

1 Korinthiërs 6:

9 Wat! Weet GIJ niet dat onrechtvaardigen Gods koninkrijk niet zullen beërven? Wordt niet misleid. Noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch mannen die er voor tegennatuurlijke doeleinden op na worden gehouden, noch mannen die bij mannen liggen,

10 noch dieven, noch hebzuchtige personen, noch dronkaards, noch beschimpers, noch afpersers zullen Gods koninkrijk beërven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
FT, ik stel je een paar directe vragen. Het zou fijn zijn als je hier direct antwoord op geeft.

Vraag 1: Probeer je hiermee te ontkennen dat er ook vertalingen zijn die hier anders over denken?

Vraag 2: Zo nee, wat is dan je punt?

Het probleem dat ik gewoonlijk aantref is dat mijn antwoorden meestal niet geaccepteerd worden.

Ik citeer vaker meerdere vertalingen en toon aan dat de vertaling van de NWV niet uniek is.

Mijn punt is dat in de NWV alle toevoegingen zijn verwijderd en Gods naam is hersteld waar deze verwijderd is.

In de NWV studiebijbel is een volledige verantwoording aanwezig.

Ik vraag je niet om de geslagen hond manra op te dreunen, ook niet opeens totaal ongevraagd over God's naam weer je mantra af te ratelen, ik probeer een discussie met je te voeren en vraag je 2 directe, specifieke vragen. Graag je antwoord, of anders geen discussie...
Je bent dus niet tevreden met mijn antwoord en zoals gebruikelijk wil je wat anders horen. In zo'n geval kan je het beste zelf het antwoord geven. Helaas is het dan een monoloog en sta je mij niet toe mijn mening te geven.

Ik heb Gods naam niet genoemd, maar toch kan je kennelijk zijn naam niet verdragen. Vreemd, omdat zijn naam ca.7000 keer in het OT voorkomt.

Je bevestigt mijn eerste opmerking.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Maar ( ;) ) dat moeten dus alleen de vrouwen zijn geweest die hun rechtsgeschillen aan Debora hebben voorgelegd... Dat lijkt me meer dan logisch...

Debora was kennelijk door JHWH aangesteld om recht te spreken, ook voor mannen. Zij gaf echter alle eer aan JHWH, zie Re 5.
:? Alsof je hier een punt maakt? :?
Nee, JHWH stelt aan wie hij wil, zelfs afgodenaanbidders.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Wat hun zonden waren toonde ik met een tekst letterlijk aan.

In hoofdstuk 18 kondigt JHWH aan dat hij zal ingrijpen. Abraham is bezorgt over de eventuele aanwezige rechtvaardigen. Als er in die streek 20 rechtvaardigen zijn, zal hij niet ingrijpen.

Die zijn er kennelijk niet, in hoofdstuk 19 wordt getoond wat de zonden waren.

Vervolgens geeft hij Lot opdracht om de stad met zijn gezin te verlaten. Hij deed niet mee aan de zonden die in de stad gebruikelijk waren. Ook kreeg hij duidelijke instructies.

Wederom een goed voorbeeld van eigen interpretatie...

Want je toont niet "letterlijk" aan wat hun zonden waren. Waar staat dat de inwoners van deze stad homo waren en dat dit dan hun zonde was?

Nee, geen eigen interpretatie. Ik lees wat er staat.

Iedereen, zowel knaap als grijsaard wilde gemeenschap hebben met de mannen.

Vandaar deze waarschuwing in het NT:

1 Korinthiërs 6:

9 Wat! Weet GIJ niet dat onrechtvaardigen Gods koninkrijk niet zullen beërven? Wordt niet misleid. Noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch mannen die er voor tegennatuurlijke doeleinden op na worden gehouden, noch mannen die bij mannen liggen,

10 noch dieven, noch hebzuchtige personen, noch dronkaards, noch beschimpers, noch afpersers zullen Gods koninkrijk beërven.

Wel eigen interpretatie, want als je de tekst leest staat er:

De mannen komen bij Abraham. Aan hem wordt bekend gemaakt dat G'd de stad wil vernietigen, omdat hun zonden ongehoord groot zijn.

Hier staat nergens wat die zonden zijn. Of lees ik dat verkeerd? Ook staat er niet dat hij de stad wil vernietigen omdat de inwoners homoseksueel zijn.

Wat er wel staat is dat de twee mannen, als zij eenmaal bij Lot aangekomen zijn, niet erg gastvrij door de overige inwoners worden benaderd. Het is nogal een verschil of iemand je te eten en te drinken aanbied, of dat mensen je willen verkrachten.

Maar of dit heeft meegespeeld in de beslissing of de stad vernietigd werd,staat nergens. Dus dat is wel degelijk jouw eigen iinterpretatie.

En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat het wel een heel vreemde interpretatie is. Want je stelt terecht dat iedereen, van ging tot oud, was uitgelopen om de mannen seksueel te misbruiken. In jouw redenatie zou dit dus betekenen dat iedere mannelijke inwoner homoseksueel was... (H)

Vreemd dorp, lijkt me.

Tot slot is het zo dat de bijbel leert dat engelen geslachtsloos zijn, dus zij zijn geen man alsook geen vrouw. Weliswaar spreekt de tekst de hele tijd over mannen, maar niettemin is de tekst er duidelijk over dat deze mannen engelen zijn. Dus in strikt bijbelse zin kan hier niet eens sprake zijn van homoseksualiteit. Maar dat terzijde.

Feit is dat je hier wel degelijk je eigen interpretatie op los laat en dat dan vervolgens fijntjes gebruikt om te waarschuwen tegen onze homoseksuele medebroeders en -zussen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het probleem dat ik gewoonlijk aantref is dat mijn antwoorden meestal niet geaccepteerd worden.

Ik citeer vaker meerdere vertalingen en toon aan dat de vertaling van de NWV niet uniek is.

Mijn punt is dat in de NWV alle toevoegingen zijn verwijderd en Gods naam is hersteld waar deze verwijderd is.

In de NWV studiebijbel is een volledige verantwoording aanwezig.

Ik vraag je niet om de geslagen hond manra op te dreunen, ook niet opeens totaal ongevraagd over God's naam weer je mantra af te ratelen, ik probeer een discussie met je te voeren en vraag je 2 directe, specifieke vragen. Graag je antwoord, of anders geen discussie...
Je bent dus niet tevreden met mijn antwoord en zoals gebruikelijk wil je wat anders horen. In zo'n geval kan je het beste zelf het antwoord geven. Helaas is het dan een monoloog en sta je mij niet toe mijn mening te geven.

Ik heb Gods naam niet genoemd, maar toch kan je kennelijk zijn naam niet verdragen. Vreemd, omdat zijn naam ca.7000 keer in het OT voorkomt.

Je bevestigt mijn eerste opmerking.

Als keer op keer blijkt dat zoveel verschillende mensen hier aangeven dat je geen antwoord geeft op vragen, maar discussies uit de weg gaat, dan kun je zeggen dat het ligt aan al die andere mensen inderdaad. Je kunt ook eens bij jezelf te rade gaan. Ideetje.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Wel eigen interpretatie, want als je de tekst leest staat er:

De mannen komen bij Abraham. Aan hem wordt bekend gemaakt dat G'd de stad wil vernietigen, omdat hun zonden ongehoord groot zijn.

Hier staat nergens wat die zonden zijn. Of lees ik dat verkeerd? Ook staat er niet dat hij de stad wil vernietigen omdat de inwoners homoseksueel zijn.

Wat er wel staat is dat de twee mannen, als zij eenmaal bij Lot aangekomen zijn, niet erg gastvrij door de overige inwoners worden benaderd. Het is nogal een verschil of iemand je te eten en te drinken aanbied, of dat mensen je willen verkrachten.

Maar of dit heeft meegespeeld in de beslissing of de stad vernietigd werd,staat nergens. Dus dat is wel degelijk jouw eigen iinterpretatie.

En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat het wel een heel vreemde interpretatie is. Want je stelt terecht dat iedereen, van ging tot oud, was uitgelopen om de mannen seksueel te misbruiken. In jouw redenatie zou dit dus betekenen dat iedere mannelijke inwoner homoseksueel was... (H)

Vreemd dorp, lijkt me.

Tot slot is het zo dat de bijbel leert dat engelen geslachtsloos zijn, dus zij zijn geen man alsook geen vrouw. Weliswaar spreekt de tekst de hele tijd over mannen, maar niettemin is de tekst er duidelijk over dat deze mannen engelen zijn. Dus in strikt bijbelse zin kan hier niet eens sprake zijn van homoseksualiteit. Maar dat terzijde.

Feit is dat je hier wel degelijk je eigen interpretatie op los laat en dat dan vervolgens fijntjes gebruikt om te waarschuwen tegen onze homoseksuele medebroeders en -zussen.

Nee, geen eigen interpretatie. Ik lees wat er staat.

Iedereen, zowel knaap als grijsaard wilde gemeenschap hebben met de mannen, die bij Abraham op bezoek waren..

Gen 8:4 Voordat zij zich konden neerleggen, omsingelden de mannen van de stad, de mannen van Sodom, het huis, van knaap tot grijsaard, het hele volk in één samenscholing.

5 En zij riepen onophoudelijk tot Lot en zeiden tot hem: „Waar zijn de mannen die vanavond bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten bij ons, opdat wij gemeenschap met hen kunnen hebben.â€

Dat was hun zonde.

Vandaar deze waarschuwing in het NT:

1 Korinthiërs 6:

9 Wat! Weet GIJ niet dat onrechtvaardigen Gods koninkrijk niet zullen beërven? Wordt niet misleid. Noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch mannen die er voor tegennatuurlijke doeleinden op na worden gehouden, noch mannen die bij mannen liggen,

10 noch dieven, noch hebzuchtige personen, noch dronkaards, noch beschimpers, noch afpersers zullen Gods koninkrijk beërven.

Mannen die bij mannen liggen beoefenen datgene wat we nu homoseksualiteit noemen.

Net zo als nu, werd dat toen kennelijk dat als “normaal†bezien.

JHWH ziet dat anders en dat staat in de Bijbel opgetekend.

Abraham had er grote moeite mee, dat dan degenen die daaraan niet mee deden ook vernietigd zouden worden. JHWH kon echter geen 20 personen vinden die daar niet aan mee deden.

Tenslotte werd Lot opgedragen om te vertrekken. Kennelijk was hij met zijn gezin rechtvaardig en hem werd de opdracht gegeven om niet om te kijken. Degenen die gehoorzaamden overleefden.

Deze mannen waren inderdaad engelen die een menselijk lichaam hadden aangenomen. Dat lichaam was volledig functioneel, want ze aten, dronken en sliepen.

Gen 6: 2 dat de zonen van de ware God de dochters der mensen gingen gadeslaan en bemerkten dat zij mooi waren; en zij gingen zich vrouwen nemen, namelijk allen die zij verkozen.

Dit waren ook engelen en uit deze verbintenis ontstonden Nefilim. Ook deze engelen namen een menselijk lichaam aan en waren volledig functioneel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Als keer op keer blijkt dat zoveel verschillende mensen hier aangeven dat je geen antwoord geeft op vragen, maar discussies uit de weg gaat, dan kun je zeggen dat het ligt aan al die andere mensen inderdaad. Je kunt ook eens bij jezelf te rade gaan. Ideetje.
Je bevestigt weer mijn opmerking.

Ik geef een op de bijbel gebaseerd antwoord en ga geen discussies uit de weg. Ik vertel echter niet wat je graag hoort.

Het is aan mij hoe en wat ik antwoord. Wanneer ik van oordeel ben, dat je er op uit ben mij op woorden te vangen, zal ik daar niet of zo kort mogelijk op reageren.

Laat alsjeblieft duidelijk zijn dat ik in ieder geval niet twijfel aan Gods woord.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Als keer op keer blijkt dat zoveel verschillende mensen hier aangeven dat je geen antwoord geeft op vragen, maar discussies uit de weg gaat, dan kun je zeggen dat het ligt aan al die andere mensen inderdaad. Je kunt ook eens bij jezelf te rade gaan. Ideetje.
Je bevestigt weer mijn opmerking.

Ik geef een op de bijbel gebaseerd antwoord en ga geen discussies uit de weg. Ik vertel echter niet wat je graag hoort.

Het is aan mij hoe en wat ik antwoord. Wanneer ik van oordeel ben, dat je er op uit ben mij op woorden te vangen, zal ik daar niet of zo kort mogelijk op reageren.

Laat alsjeblieft duidelijk zijn dat ik in ieder geval niet twijfel aan Gods woord.

Je komt anders op dit forum vrij onzeker over mbt Gods woord. Da's dan wel weer vreemd natuurlijk. Goed, het zal wel in de aard van het Wtgbeestje zitten.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Als keer op keer blijkt dat zoveel verschillende mensen hier aangeven dat je geen antwoord geeft op vragen, maar discussies uit de weg gaat, dan kun je zeggen dat het ligt aan al die andere mensen inderdaad. Je kunt ook eens bij jezelf te rade gaan. Ideetje.
Je bevestigt weer mijn opmerking.

Ik geef een op de bijbel gebaseerd antwoord en ga geen discussies uit de weg. Ik vertel echter niet wat je graag hoort.

Het is aan mij hoe en wat ik antwoord. Wanneer ik van oordeel ben, dat je er op uit ben mij op woorden te vangen, zal ik daar niet of zo kort mogelijk op reageren.

Laat alsjeblieft duidelijk zijn dat ik in ieder geval niet twijfel aan Gods woord.

Je komt anders op dit forum vrij onzeker over mbt Gods woord. Da's dan wel weer vreemd natuurlijk. Goed, het zal wel in de aard van het Wtgbeestje zitten.
Je leest en interpreteert zoals je wilt interpreteren.

Laat alsjeblieft duidelijk zijn dat ik in ieder geval niet twijfel aan Gods woord.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ft wat ik ervaar is dat als ik met je over de weerpatronen in Kazachstan zou praten, en ik je zou zeggen "ik vermoed dat de condensering in de valleien erg meespeelt" je alsnog opeens zou roepen "tsja, wat ik zeg is niet populair maar wel Bijbels, en ik gebruik tenminste de juiste Naam van God" ;) Half als grapje verpakt maar je zou eens wat beter kunnen lezen wat de ander schrijft en daar op ingaan, en niet in je standaard repertoire vervallen ;)

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid