Spring naar bijdragen

Beste bijbel vertaling


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 490
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Omdat de JG op dit forum geen antwoord geven (instructies vanuit het WTG vermoedelijk) heb ik zelf maar even wat uitgezocht over de originele NWV vertalers van de Jehova’s Getuigen. Het blijkt dat het hoofdbureau van de JG in Brooklyn daar geen informatie over wil geven en dat liever geheim houden. Wat ze wel zeggen is dat een combinatie van 7 geleerden die de Griekse taal machtig waren de vertaling vanuit het Grieks en Hebreeuws hebben gedaan. Meer info geven ze niet. Als je dan even zelf op onderzoek gaat dan blijkt volgens echte kenners van het Grieks en Hebreeuws, dat die Nieuwe Wereld Vertaling behoorlijk veel en grote vertaalfouten bevat. En dat terwijl het WTG zelf beweert dat ze één van de beste, zo niet de beste vertaling hebben. Dus wie waren dan die vertalers?

De volgende namen zijn bekend. N.H. Knorr, F. W. Franz, A.D. Schroeder, G.D. Gangas and M. Henschel. Daarvan had Frederick William Franz de voornaamste en meest autoritaire rol. Ze kwamen regelmatig als groepje bij elkaar voor gezamenlijke vertalingsessies. Echter, zoals later is gebleken, waren het geen van allen kenners van het Grieks en Hebreeuws, en dus niet gekwalificeerd om de originele teksten te vertalen.

Raymond Frans (de neef van Frederick Franz) zegt hierover: ‘Not one of the men had ever studied Greek, and wouldn't know the difference between an alpha or a omega. Only three of the five had even finished high school. Of those three only one went on to College. His name was Fredrick Franz, the same man who became the President of the Jehovah's Witnesses. He did begin at the University of Cincinatti but only completed two years. He then dropped out of College after the first semester in 1913 because he believed what Russell told him, that Christ was returning in 1914. He does not have even the most basic college degree, and certainly does not possess a degree for advanced study of the Bible. In fact, outside of the Watchtower circle Franz is not recognized by anyone as a scholar’.

Korte samenvatting. De belangrijkste vertaler uit de groep, Frederick Franz, was de enige met enige kennis van de originele talen en zijn kennis stelde niet veel voor. Een college drop-out die een paar tijdens zijn opleiding een paar lessen Grieks heeft gevolgd en zichzelf wat Hebreeuws heeft aangeleerd.

In 1954 staat dezelfde Frederick Franz onder ede in een rechtzaak. Er wordt hem de vraag gesteld waarom hij en zijn companen nooit een woord hebben gesproken over de vertalingsessies. Waarom moest alles geheim en achter gesloten deuren? Zijn antwoord:’ Because the committee of translation wanted it to remain anonymous and not seek any glory or honour at the making of a translation, and having any names attached thereto.’

Zou dat het zijn, of mocht niemand erachter komen dat alle vertalers van de NWV niet gekwalificeerd waren?

Link naar bericht
Deel via andere websites

De echte kennis zijn zij die de vertaling geven zoals het hoort, ontdaan van toevoegingen en passages om mensen in hun straatje te krijgen, alsook de juiste positie toekennen aan Jezus en zijn hemelse vader. De NWV is zo een vertaling dat is duidelijkmu.

Er wordt niets verborgen of dwang om niets te zeggen dat is er ook niet, maar we houden ons aan bijbelse principes. Principes waar tegenstanders nog niet eens benul vab hebben

Link naar bericht
Deel via andere websites
De echte kennis zijn zij die de vertaling geven zoals het hoort, ontdaan van toevoegingen en passages om mensen in hun straatje te krijgen, alsook de juiste positie toekennen aan Jezus en zijn hemelse vader. De NWV is zo een vertaling dat is duidelijkmu.

Er wordt niets verborgen of dwang om niets te zeggen dat is er ook niet, maar we houden ons aan bijbelse principes. Principes waar tegenstanders nog niet eens benul vab hebben

Op Wikipedia zie ik een aantal voorbeelden staan waaruit voor mij juist het omgekeerde naar voren komt. Juist wijzigingen en interpretatiekeuze om de vertaling meer in lijn te brengen met de leer.

Ik zal ze even citeren:

Een toelichting op de doctrinair geïnspireerde verschillen:

Matteüs 26:26-28: Om ideeën inzake de transsubstantiatie te vermijden, wordt het Griekse estin ("is") vertaald met "betekent".

Lucas 23:43: Jehova's getuigen geloven dat slechts 144.000 door de Heilige Geest "gezalfde" christenen een hemelse opstanding krijgen. In hun exegese werden de eersten daarvan gezalfd met Pinksteren 33 n.Chr. Om deze reden kan Jezus in de ogen van Jehova's getuigen niet bedoeld hebben dat de misdadiger naast hem "vandaag" nog met hem in het paradijs zou zijn en kiezen zij voor de constructie dat Jezus benadrukte dat hij zijn uitspraak "vandaag" deed (en niet gisteren of morgen).

Johannes 1:1: Waar in bijna alle andere vertalingen deze tekst door christenen geïnterpreteerd wordt als bewijs dat Jezus Christus God is, is dit met de Nieuwe-Wereldvertaling niet mogelijk. Daarbij hebben Jehova's getuigen zich bij de vertaling van Johannes 1:1 laten leiden door de gedachte dat wanneer er in het Grieks een zelfstandig naamwoord zonder bepalend lidwoord wordt geplaatst voor de persoonsvorm, dit voornamelijk kwalitatief van betekenis is. Er staat in de Nieuwe-Wereldvertaling dan ook niet 'Het Woord was God', maar 'Het Woord was een god'. Deze vertaling komt overeen met de leer van Jehova's getuigen, die geloven dat Jezus Gods eerste schepsel is. Jezus is daarmee weliswaar de Zoon van God, maar dat geldt ook voor alle andere menselijke schepselen die daarna komen.

Kolossenzen 1:16,17: In dit geval is het geïnterpoleerde woord ("andere") wel tussen vierkante geplaatst. Ook deze toevoeging hangt samen met het feit dat Jehova's getuigen niet in de Drie-eenheid geloven. Let daarom ook op het weergeven van "Hem" als "hem", het vertalen van "εν" met "door bemiddeling van" in plaats van "in", maar ook "δι(α)" met "door bemiddeling van" in plaats van "door".

1 Timoteüs 2:3,4: Waar in bijna alle andere vertalingen uit dit vers de wens van God blijkt alle mensen te redden, wordt dit in de visie van het Besturend Lichaam beperkt tot de wens alle soorten van mensen te redden.

"Er is consequent een uniform systeem van moderne interpunctie gehanteerd. Als uitspraakhulp is bij veel eigennamen een streepje toegevoegd onder de lettergreep waarop de klemtoon valt. Een heel enkele keer is bij een eigennaam een accent boven een klinker geplaatst om de uitspraak aan te geven".

De link: http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe-Wer ... ge_Schrift

Link naar bericht
Deel via andere websites
De echte kennis zijn zij die de vertaling geven zoals het hoort, ontdaan van toevoegingen en passages om mensen in hun straatje te krijgen, alsook de juiste positie toekennen aan Jezus en zijn hemelse vader. De NWV is zo een vertaling dat is duidelijkmu.

Er wordt niets verborgen of dwang om niets te zeggen dat is er ook niet, maar we houden ons aan bijbelse principes. Principes waar tegenstanders nog niet eens benul vab hebben

Ja dat is zo'n beetje het standaard JG verweer wat je altijd hoort. Het tegenovergestelde is nu juist het geval. De Bijbel is op zo'n manier vertaald zodat het overeenkomt met bepaalde leer die al vastgesteld was door de JG kliek. Alles lijkt daarop te wijzen. De vertalers hebben nooit openheid willen geven over de vertaling. En de kwaliteit van de vertaling is beneden de standaard in termen van de betekenis van Bijbelse begrippen. Dat is ook makkelijk te verklaren uit het gegeven dat de vertalers simpelweg de talen niet machtig waren.
Link naar bericht
Deel via andere websites
de NWV is veruit de meest gedrukte bijbel allertijden veelal zeer vaak geciteerde en de meest uitgedeelde vaak gratis de over heel de wereld. Als het werkelijk een slechte vertaling is verwacht je zo iets niet

Dit zijn geen argumenten in deze discussie. Probeer het rustig nog een keer.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat zijn vaak tegenstanders, en de bijbelse leer niet begrijpen, of afgunst op de vertaling, het kan mogelijk wel wezen dat een andere vertaling ergens beter is, daarom wordt advies gegeven om meer vertalingen te raadplegen naast de NWV. Wij dwepen nergens mee

Link naar bericht
Deel via andere websites
Dat zijn vaak tegenstanders, en de bijbelse leer niet begrijpen, of afgunst op de vertaling, het kan mogelijk wel wezen dat een andere vertaling ergens beter is, daarom wordt advies gegeven om meer vertalingen te raadplegen naast de NWV. Wij dwepen nergens mee
Misschien zou je in een inhoudelijke discussie ook met inhoudelijke argumenten kunnen komen? Ik snap dat je de nwv wilt verdedigen, maar graag op basis ban argumenten ipv verdachtmakingen.
Link naar bericht
Deel via andere websites
de NWV is veruit de meest gedrukte bijbel allertijden de meest geciteede en de meest uitgedeelde vaak gratis de over heel de wereld. Als het werkelijk een slechte vertaling is verwacht je zo iets niet

Dat is simpel te verklaren: De Nederlandse NWV is namelijk een vertaling van de Engelse versie, terwijl de meest gebruikte Nederlandse Bijbels rechtstreeks uit de grondteksten vertaald zijn. En jullie geven ze massaal ook nog eens weg. Dat gebeurt ook wel bij andere Bijbels door christenen, maar wederom: Die Bijbels beperken zich tot het vertaalgebied. Als een Brit een Bijbel aan een Nederlander zou geven, dan zal dat geen Nederlandse vertaling van de NIV of de KJV, zijn, maar een NBV, of SV, etc.

En dan heb je nog de factor dat ik de indruk krijg dat het niet in dank zal worden afgenomen door de lokale gemeenschap wanneer je nooit in de NWV zou lezen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Maar stel je voor, ik zou JG zijn en ik heb geen NWV in huis omdat ik er toch niet in lees, omdat ik enorm tevreden ben met een andere vertaling.

Dan vermoed ik dat ik er toch spoedig eentje in huis ga krijgen, al was het maar omdat iemand mij er dan wel eentje cadeau doet ofzo.

Niet dat het erg is hoor, maar ik bedoel meer dat het flink zou meehelpen in de aantallen die er van zijn, waarover je het had.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Olorin wij letten niet opelkaar, wel moedigen wij elkaar aan om de bijbel te lezen, welke dan ook alsook wijzen we erop dat de NWV zich aan de bijbelse leer houdt, en geen verdraaingen of menselijke toevoegingen geeft.

Dat is aantoonbaar onjuist, Antoon. Die wikipediapagina waar Olorin op wees geeft al een duidelijk voorbeeld aan (dat ik trouwens zelf ook al kende, want in mijn gesprekken met JG komt de tekst regelmatig voorbij):

Kolossenzen 1:16,17: In dit geval is het geïnterpoleerde woord ("andere") wel tussen vierkante geplaatst. Ook deze toevoeging hangt samen met het feit dat Jehova's getuigen niet in de Drie-eenheid geloven.

NWV: Kol 1:16 want door bemiddeling van hem werden alle [andere] dingen in de hemelen en op de aarde geschapen, de zichtbare en de onzichtbare, of het nu tronen of heerschappijen of regeringen of autoriteiten zijn. Alle [andere] dingen zijn door tussenkomst van hem en voor hem geschapen. 17 Ook is hij vóór alle [andere] dingen en door bemiddeling van hem zijn alle [andere] dingen gemaakt om te bestaan.

bron: http://www.jw.org/nl/publicaties/bijbel/nwt/boeken/kolossenzen/1/

Maar in het Grieks staat dat woordje "andere" niet: zie maar: http://biblehub.com/interlinear/colossians/1.htm

Het gaat hier dus om een verdraaiing en menselijke toevoeging. Om het eigen standpunt te "verduidelijken" dat het "natuurlijk niet zo kan zijn dat Paulus hier schreef dat de Zoon ALLE dingen heeft geschapen, want Hijzelf is door de Vader geschapen"... Dat laatste stukje WTG-doctrine klinkt weliswaar door in de NWV, maar niet in de grondtekst...

Link naar bericht
Deel via andere websites
Maar stel je voor, ik zou JG zijn en ik heb geen NWV in huis omdat ik er toch niet in lees, omdat ik enorm tevreden ben met een andere vertaling.

Dan vermoed ik dat ik er toch spoedig eentje in huis ga krijgen, al was het maar omdat iemand mij er dan wel eentje cadeau doet ofzo.

Niet dat het erg is hoor, maar ik bedoel meer dat het flink zou meehelpen in de aantallen die er van zijn, waarover je het had.

Als het gaat om de "waarheid", dan maken die aantallen voor JG helemaal niets meer uit. Immers: als "de meerderheid" (want hoe veel miljarden mensen telt die 'christenheid' nu eenmaal?) gelijk zou hebben, dan hebben JG het dus per definitie mis... En dat kan natuurlijk nooit het geval zijn...

Een argument dat te pas en te onpas ingezet of weggezet kan worden is geen argument... :#

Link naar bericht
Deel via andere websites

Hendrik jij wil liever wiki of tegenstanders die daarin schrijven geloven, het ene argument is nog dommer dan het andere, moet ik daaraan mijn tijd besteden Lazarus was niet in de hemel, als je die vertalingen wil geloven was hij dat wel, zo onnozel kunnen ze zijn...enn...de grote meerderheid heeft niet altijd gelijk, ook in de tijd van Jezus niet

Link naar bericht
Deel via andere websites
Hendrik jij wil liever wiki of tegenstanders die daarin schrijven geloven, het ene argument is nog dommer dan het andere, moet ik daaraan mijn tijd besteden

De interpolatie is gewoon glashelder, Antoon. Of hij nu wel of niet op Wikipedia vermeld staat: dat "andere" hoort daar niet te staan en het feit dat het er wel staat is een aanwijzing dat "ideologische" motieven een rol speelden: het WTG wil dat het eigen standpunt ook uit deze tekst spreekt... Niets meer en niets minder...

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik zie je het niet weerleggen. Ik zie alleen maar dat die tegenstanders met argumenten komen en ik zie jou geen argumenten geven waarom het dom zou zijn.

Eén van de voorbeelden staat zelfs naar een tekst in de Wachttoren gelinkt:

Het Wachttorengenootschap zegt zelf over deze toevoeging: "De apostel Paulus zegt bijvoorbeeld, zoals wij in Kolossenzen 1:16 lezen, dat alle dingen in de hemel en op aarde door bemiddeling van Jezus Christus werden geschapen. Maar aangezien wij uit Openbaring 3:14 weten dat Jezus zelf ook is geschapen, voegt de Nieuwe-Wereldvertaling het woord "andere" toe, waardoor duidelijk wordt weergegeven wat de apostel in gedachten had. Maar zelfs in dit geval zou kunnen worden gezegd dat als de drieëenheidsleer dat Jezus niet werd geschapen, niet zo algemeen werd aanvaard, het niet nodig was geweest het woord "andere" toe te voegen." (Anoniem (1973): De Wachttoren 15-4-1973, Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap, New York, blz. 254)
(voetnoot 13 in het Wikipedia artikel)

Is die wachttoren ook van tegenstanders?

Jij noemt het domme argumenten, maar ik zie jou verder helemaal geen argumenten geven.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Was Lazarus wel in de hemel, moet ik in Jip en Jannneke taal gaan uitleggen dat dat niet het geval is?

Sorry ik kan mijn tijd beter gebruiken, als het het geval was dat vertaling juist is en je daaruit op moet maken dat de zondaar naast hem (Jezus) naar de hemel zou gaan is de bijbel een rommeltje die zijn weerga niet heeft.,

Olorin duidelijk voorbeeld dat de NWV zich aan dee bbijbbelse leer houdt

Link naar bericht
Deel via andere websites
Was Lazarus wel in de hemel, moet ik in Jip en Jannneke taal gaan uitleggen dat dat niet het geval is?

Sorry ik kan mijn tijd beter gebruiken, als het het geval was dat vertaling juist is en je daaruit op moet maken dat de zondaar naast hem (Jezus) naar de hemel zou gaan is de bijbel een rommeltje die zijn weerga niet heeft.,

Niet van het onderwerp wegduiken, Antoon... Ik wees op die tekst uit de Kolossenzenbrief, weet je nog??

Link naar bericht
Deel via andere websites
Duidelijk voorbeeld dat de NWV zich aan de zuivere bijbelse leer houdt, in de ogen van sectarische groepen een toevoeging maar dat is het niet. Geheel in overeenstemming met de rest van de bijbel, heb je nog meer aantijgingen, ik kikker er van op :)

Zoals Hitchens al zei: argumenten graag.

Want uit mijn gesprekken met Ft is me al lang duidelijk geworden dat wanneer een JG het over "de zuivere bijbelse leer" heeft hij gewoon de doctrines/leer/dogma's van het Wachttorengenootschap bedoelt. En natuurlijk houdt het WTG zich aan zijn eigen leer, en zal dat WTG er alles aan doen om die leer ook in die Nieuwe Wereld"vertaling" te leggen. Maar dat bewijst nog helemaal niets...

Omdat er in de grondtekst gewoon het woordje "alles" staat (= argument) en niet "al het andere" is dat woordje "andere" een toevoeging totdat het tegendeel bewezen is.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid