Spring naar bijdragen

Beste bijbel vertaling


Aanbevolen berichten

Dat is nogal een oordeel, Ft. Maar waaruit blijkt dat???
Hij was geen jood of proseliet. De andere aanbaden afgoden. Hij leefde in de 4e eeuw v.C. Plato leerde dat de mens een onsterfelijke ziel heeft, die na de dood van het lichaam voortleeft. Hij droeg het Griekse denkbeeld van de onsterfelijke ziel uit.

Meer info kan je over Plato hier vinden in de IT encyclopedie: http://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/120 ... lato&p=par

Een beetje kort door de bocht Ft. Plato leerde namelijk dat de ziel tot de hogere ideeënwereld behoorde en de ziel ten gevolge van haar zinnelijke begeerte gekluisterd werd aan het stoffelijke lichaam. Op deze manier werd het lichaam als iets van mindere orde gezien. Het heil bestond daarin dat de ziel uit het lichaam bevrijdde. Vandaar dat de mens zich moest onthouden van de begeerten vh lichaam.

Maar dit is nadrukkelijk niet wat de bijbel leert beste Ft! Zeer zeker vinden we in Gods woord onderscheid tussen ziel en lichaam, maar nergens een onderwaardering vh lichaam ten opzichte vd ziel, alleen samen zijn ze de complete mens.

Het lichaam is niet de kerker vd geest of de ziel, maar een huis!

Door de zondeval is de mens geestelijk dood voor God, zoals gezegd werkt die dood ook in het lichaam. Vandaar dat het lichaam zoals het nu is, niet als het ideale en als het definitieve "huis" wordt gezien in de bijbel.

Dat huis moet verandert worden, wil het werkelijk een gelukzalig huis zijn. Vandaar dat in romeinen 8 vers 23 staat:'in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam

Hier staat niet de verlossing 'uit' ons lichaam, dat zou inderdaad heidens zijn, maar er staat verlossing 'van' ons lichaam. Dat houdt in, dat gelovigen wat hun innelijke mens betreft(ook dat is een bijbelse uitdrukking zie 2 kor 4 vers 16!) al deel hebben aan de verlossing die Jezus Christus heeft bewerkt. Hun lichaam deelt er nog niet in mee,maar dat zal gebeuren bij de opstanding, of door verandering tijdens de komst van Jezus(1 thess 4:15-18, en 1 kor 15:51-54)

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 490
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

M.i. de NWV. Wereldwijd zeggen onbevooroordeelde mensen dat deze makkelijk en begrijpelijk te lezen is en Gods naam is niet weg vertaald. Er was ooit een “test†te vinden op het internet, die bepaalde standaardteksten beoordeelde met de oorspronkelijke letterlijke betekenis. De SV kreeg een 10, de GNB een 1 en de NWV kreeg een 7.

Beste Ft,

Kun jij mij de namen geven van de mensen/bijbelgeleerden en/of deskundigen vd oud hebreeuwse en griekse grondteksten die verantwoordelijk zijn voor de vertaling vd NWV?

Het lijkt mij dat als je een bijbelvertaling leest en als betrouwbaar acht en correct, het niet onbelangrijk is dat je weet welke mensen verantwoordelijk zijn voor deze vertaling waar jullie het 1 en ander hebben aangepast conform jullie leer(Jezus 'een' God/ Gods werkzame kracht ipv Gods Geest in genesis etc etc..)

Dus als je vertrouwd op je wachttoren bijbel die duidelijk op bepaalde punten afwijkt met andere bijbels, is het denk ik belangrijk om te weten wie de vertalers zijn. Of ga je er blind vanuit dat de NWV correct vertaald is?

Het zou mij nogal naief lijken als je niet weet wie verantwoordelijk is voor de NWV, maar toch er blind vanuit gaat dat deze vertaling deugd.

Dus kun je me namen geven van de vertalers die verantwoordelijk zijn van deze NW- vertaling? Zodat iedereen kan checken of deze mensen gekwalificeerd genoeg waren hiervoor(achtergronden en studie!)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Je gaat geheel voorbij aan het wezen van bijbel, niet mensen zijn belangrijk maar wat voor uitlegging eris

Ik heb inderdaad al eens gelezen van beoordelingen en hij kwam er goed uit, nogthans het gaat om de inhoud, dat je vraagt naar geloofsbrieven, daar klopt niets van, het is Gods geest die het zamenstelt terecht houdt JG zich daaraan en gaat niet met namengooien.

Wat jij kwalificatie noemt kan ook een hinder zijn om een goede uitlegging of vertaling te geven, Jezus noemde het ook al, maar het zit zo verschrikkelijk ingebakken in degeest van mensen, daar moet je dus in de eerste plaats doorheenkijken, en natuurlijk kan het ook tengoede gebruikt worden, maar de grote regiseur is God

Link naar bericht
Deel via andere websites
Je gaat geheel voorbij aan het wezen van bijbel, niet mensen zijn belangrijk maar wat voor uitlegging eris

Ik heb inderdaad al eens gelezen van beoordelingen en hij kwam er goed uit, nogthans het gaat om de inhoud, dat je vraagt naar geloofsbrieven, daar klopt niets van, het is Gods geest die het zamenstelt terecht houdt JG zich daaraan en gaat niet met namengooien.

Wat jij kwalificatie noemt kan ook een hinder zijn om een goede uitlegging of vertaling te geven, Jezus noemde het ook al, maar het zit zo verschrikkelijk ingebakken in degeest van mensen, daar moet je dus in de eerste plaats doorheenkijken, en natuurlijk kan het ook tengoede gebruikt worden, maar de grote regiseur is God

Uiteraard is God de auteur. Maar omdat de bijbel van oorsprong grieks en hebreeuws is, is een nauwkeurige vertaling en kennis op vertaalgebied en historische kennis van deze materie wel een vereiste om een goede vertaling naar het Nederlands te kunnen maken.

Het is weldegelijk van belang dat deze vertaling van Gods woord correct is. Dus vandaar dat ik vraag wie verantwoordelijk zijn voor de vertaling van de NWV. Die kwalificaties zijn weldegelijk van belang anders maakt maakt men er een potje van, kennis en kunde zijn nodig om goed en correct te kunnen vertalen.

Daar de NWV op essentiele punten afwijkt van de meeste bijbelvertalingen is het gerechtvaardigd om dan te weten wie er verantwoordelijk zijn voor deze vertaling. Het gaat om nogal essentiele geloofswaarheden waarin de NWV het 1 en ander aan is gesleuteld(door deze tot op heden anonieme vertalers)

Is het niet terrecht dat als ik twijfels heb over jullie vertaling, ik deze vraag stel wie verantwoordelijk zijn voor de vertaling vd NWV?

Het zou mij geen goed gevoel geven een bijbelvertaling die afwijkt op bepaalde punten van andere bijbelvertaling blind te vertrouwen zonder te weten wie deze vertaalkeuzes hebben gemaakt en hoe ze daar toe gekomen zijn, en op basis van welke expertise.

Weet iemand welke personen verantwoordelijk zijn voor de vertaling van de NWV(namen/studie/expertise op vertaalgebied??)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Bij mij komen zulke vragen over alsof de persoon een minderwaardigheidscomplex heeft, en afhankelijk van andere mensen, begrijp mij goed, het hoeft helemaal niet zo te zijn, maar met een redelijke ondergrond van bijbel kennis kan men iedereen zelf beoordelen wat wel goed is, of wat minder goed is, ook met behulp van Gods geest.

Ik heb die ondergrond wel en echt niet alleen van JG gekregen, dus bij het lezen is mijn denkkader de bijbelse boodschap, en die wordt heel goed weergegeven met een taalgebruik wat niet zielig of onnodig devoot is maar mannelijk duidelijk en krachtig, Gods naam is in ere gebracht en verzen over de aard van Jezus die andere vertalingen vroeger onbewust veranderden is weer normaliter.

Ook ander vertalingen stel ik op prijs, ik vergelijk en het kan voorkomen dat een vers weleens duidelijker is in een andere vertaling dan de NWV, ik dweep nergens mee, ik heb de vertalingen online en te boek, en als ik het niet te boek heb print ik het vanaf Biblianet.

Link naar bericht
Deel via andere websites

ik heb het antwoord gegeven, anders ligt het toch echt aan jou, JG geven steeds duidelijk antwoord op fora, maar ik ga er niet over twisten, je zal zelf ook moeten onderzoeken.

Als jij de bijbel echt kent dan weet je dat het een beetje logisch is dat er geen namen gegeven worden, dan zie je het verschil in vertalingen, het ligt niet aan mij of ander JG hier maar aan de persoon en zijn parate kennis. zo goed als alles wat door JG op fora geschreven wordt, wordt ook verantwoord met verzen en niet alleen uit de NWV.

Link naar bericht
Deel via andere websites
ik heb het antwoord gegeven, anders ligt het toch echt aan jou, JG geven steeds duidelijk antwoord op fora, maar ik ga er niet over twisten, je zal zelf ook moeten onderzoeken
Dank, nu weet ik het. Het ligt aan de onkunde van de JG.

De vraag was welke persoon verantwoordelijk is voor de NWV. Als antwoord wat zou je dan verwachten denk je? De gemiddelde leeftijd van gorilla's in Afrika?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Daar ben ik het niet mee eens. Ik geloof wel dat God de auteurs geïnspireerd heeft, maar dat is m.i. toch wel fundamenteel wat anders.

maar zij hadden Gods woord op hun tong, zij spraken van Godswege, God liet het hun optekenen maar zij mochten hun eigen woorden gebruiken, woorden die in hun aard lag, maar de boodschap kwam van God.

Link naar bericht
Deel via andere websites
De vraag was welke persoon verantwoordelijk is voor de NWV

Als je werkelijk bijbelkennis hebt zou je die vraag waarschijnlijk niet eens stellen

God is verantwoordelijk voor zijn boek, en de WTG weergave houdt zich daaraan, lees anders eens verschillende uitgaven, en beoordeel zelf of de boodschap goed gebracht is, als jij de juiste instelling hebt dan kom re er gegarandeerd achter.

Link naar bericht
Deel via andere websites
...en de WTG weergave houdt zich daaraan, lees anders eens verschillende uitgaven, en beoordeel zelf of de boodschap goed gebracht is, als jij de juiste instelling hebt dan kom je er gegarandeerd achter.

En mijn conclusie is dat die NWV de meest verwrongen "vertaling" is die ik ooit onder ogen heb gekregen...

Maar dan zal mijn "instelling" volgens jou waarschijnlijk niet deugen...

Link naar bericht
Deel via andere websites
Je bevestigt weer mijn opmerking.

Ik geef een op de bijbel gebaseerd antwoord en ga geen discussies uit de weg. Ik vertel echter niet wat je graag hoort.

Het is aan mij hoe en wat ik antwoord. Wanneer ik van oordeel ben, dat je er op uit ben mij op woorden te vangen, zal ik daar niet of zo kort mogelijk op reageren.

Laat alsjeblieft duidelijk zijn dat ik in ieder geval niet twijfel aan Gods woord.

Je komt anders op dit forum vrij onzeker over mbt Gods woord. Da's dan wel weer vreemd natuurlijk. Goed, het zal wel in de aard van het Wtgbeestje zitten.
Je leest en interpreteert zoals je wilt interpreteren.

Laat alsjeblieft duidelijk zijn dat ik in ieder geval niet twijfel aan Gods woord.

En mocht je aan jezelf twijfelen (wat zeker niet raar is OMDAT we nou eenmaal mens zijn en niet God zelf) of als je gewoon kennis wilt nemen van wat en hoeveel er nou eigenlijk vanuit de mens geinterpreteerd behoeft te worden vanuit de bijbel/grondtekst (afhankelijk van hoe dicht je zelf al bij de boodschap/Het Woord staat), kan je altijd 'Het Boek' nog ter hand nemen.

Ik schaam me zelf totaal niet deze parafrase ter hand te nemen, te meer omdat het me meer inzicht geeft in de ware boodschap van veel verschillende teksten en ik daarmee dus ook verder kijk dan 'mijn' neus lang is en het werkt daarmee ook als een soort van 'toetsing' of ik in dezelfde, voor mij 'juist geachte' richting interpreteer vanuit de grondtekst (d.w.z. een liefst zo letterlijk mogelijke vertaling); dat maakt het lezen voor mij tegelijk ook iets leuker en uitdagender. Hiermee verkom je naar mijn mening tevens ook egoisme of misverstanden in het Christelijk geloof, juist door zoveel mogelijk teksten met elkaar te vergelijken en daaruit de juiste boodschap te kunnen halen, te meer als je niet aangesloten bent bij een kerk en toch bij wilt blijven en het geloof met je mee wilt dragen in je eigen persoonlijke leven. Ik verkies daarom de heel letterlijke en vooral poetische 'Naardense Bijbelvertaling', naast Het Boek. De Naardense Bijbelvertaling is dan ook naar mijn inziens een erg letterlijke vertaling vanuit de grondtekst op een heel poetische manier geschreven, wat des te meer open laat voor interpretatie, meer dan bijvoorbeeld de SV. Dat is mijn persoonlijke mening; voor ieder wat wils.

Kijk uit met teveel eigen interpretatie; vergelijk en 'toets' zoveel mogelijk tektsen naast elkaar en interpreteer dan in liefde en berouw voor Gods Woord.

Link naar bericht
Deel via andere websites
ik heb het antwoord gegeven, anders ligt het toch echt aan jou, JG geven steeds duidelijk antwoord op fora, maar ik ga er niet over twisten, je zal zelf ook moeten onderzoeken.

Ik heb helaas geen antwoord gekregen op de vraag wie verantwoordelijk is voor de vertaling naar de Nederlandse versie van de NWV, alleen dat God de inspirator was van het origineel. En dit deed Hij idd door mensen te gebruiken.

Maar je wil toch niet beweren dat God de hele bijbel persoonlijk heeft overgezet naar de nieuwe wereld vertaling??

Dus je gaf geen antwoord op mijn vraag helaas.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@ Antoon

Waarom staat die NWV niet gewoon op biblija? Wellicht omdat je hem dan naast alle andere Bijbels kan houden en makkelijk kan zien dat het een flink aangepaste versie is die op cruciale stukken de WTG-ideologie ver verheft boven wat er in de bronteksten staat?

Ze voegen zelfs woorden toe die niet in de grondtekst staan om zo de betekenis van de zin zo te veranderen dat het aansluit bij hun WT. doctrines.

En daarom vraag ik naar namen van de vertalers. Want wie concordant vertaald en kennis van zaken heeft zou deze vorm van incorrect vertalen niet toepassen in een vertaling.

Of men hanteert een grondtekst waar geen enkele andere bijbelvertaler weet van heeft. Maar die mogelijkheid sluit ik uit ;)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Je gaat geheel voorbij aan het wezen van bijbel, niet mensen zijn belangrijk maar wat voor uitlegging eris

Ik heb inderdaad al eens gelezen van beoordelingen en hij kwam er goed uit, nogthans het gaat om de inhoud

vraagje: hoe kan je die inhoud beoordelen, als je niet weet wat er in het grieks en hebreeuws en aramees stond? Heb jij van God te horen gekregen wat er zou moeten staan en kun je op basis daarvan bepalen dat de NWV het "goed" gedaan heeft? Of heb je van het WTG te horen gekregen dat de NWV zonder fouten is, en baseer je daarop je beoordeling? Ga je bij de het lezen van beoordelingen af op de mening van experts op het vlak van oude talen? Of ben je tevreden met de vuilnisman die vertelt dat de NWV wel goed vertaald is?

, dat je vraagt naar geloofsbrieven, daar klopt niets van, het is Gods geest die het zamenstelt terecht houdt JG zich daaraan en gaat niet met namengooien.

nee, niet naar "geloofsbrieven" maar naar expertise op het vlak van oude talen. Je gooit dingen door elkaar. Het gaat bij een vertaling om de inhoud, niet om het geloof van de vertalers.

Wat jij kwalificatie noemt kan ook een hinder zijn om een goede uitlegging of vertaling te geven,

Het zijn van expert op het vlak van oude talen kan vast wel eens hinder geven. Maar het zijn van een leek op dat vlak, is ongetwijfeld ook niet altijd handig (H)

Jezus noemde het ook al, maar het zit zo verschrikkelijk ingebakken in degeest van mensen, daar moet je dus in de eerste plaats doorheenkijken, en natuurlijk kan het ook tengoede gebruikt worden, maar de grote regiseur is God

Hier zet je weer dingen tegenover elkaar die geen tegenstelling zijn. Jammer.

Opvallend ook dat je altijd hamert op onderzoek en dat WTG'ers altijd hameren op "grondige kennis" enzo, en over detailkwesties m.b.t. grammatica, maar dat als puntje bij paaltje komt, ze zonder blikken of blozen een "vertaling" verdedigen als "goed", die gemaakt is door een paar mensen met vrijwel geen kennis van de oude talen. :?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik blijf erbij dat als je vindt dat je buurman die Jezus niet kent en die aardige homosexuele collega van je naar een eeuwig brandend vuur gaat, je tot op de bodem moet uitpluizen wat de oorspronkelijke auteurs in hun oorpsronkelijke taal schreven en bedoelden.
Zowel Sjeool als Hades betekenen geen hel, maar graf.

Klopt niet beste Ft,wat een klakkeloze, en totaal onschriftuurlijke bewering. Het woord voor graf is een heel ander woord dan dat voor hel. En het woord hel is een een ander dan dat voor dodenrijk.

Hoe kom je er toch bij dat al deze termen enkel en alleen met graf vertaald moet worden? In de grondtekst kan ik je duidelijk aantonen dat dit pertinent niet klopt/deugd wat je nu beweerd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Daar ben ik het niet mee eens. Ik geloof wel dat God de auteurs geïnspireerd heeft, maar dat is m.i. toch wel fundamenteel wat anders.

maar zij hadden Gods woord op hun tong, zij spraken van Godswege, God liet het hun optekenen maar zij mochten hun eigen woorden gebruiken, woorden die in hun aard lag, maar de boodschap kwam van God.

Ik ben het met je eens dat de boodschap van God is (in het geheel althans). Maar dat het wel hun eigen woorden waren vind ik wel fundamenteel. En het gaat zelfs verder dan dat. Denk bijvoorbeeld aan de brief van Paulus waarin hij verzoekt zijn mantel op te halen. Ik denk zelfs dat Paulus verbaasd zou zijn als hij geweten had dat die brief in de Bijbel terecht gekomen zou zijn, op het moment dat die het schreef. Waar ik trouwens niks af wil doen aan dat Gods boodschap door die brief heenspreekt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Daar ben ik het niet mee eens. Ik geloof wel dat God de auteurs geïnspireerd heeft, maar dat is m.i. toch wel fundamenteel wat anders.

maar zij hadden Gods woord op hun tong, zij spraken van Godswege, God liet het hun optekenen maar zij mochten hun eigen woorden gebruiken, woorden die in hun aard lag, maar de boodschap kwam van God.

(...) En het gaat zelfs verder dan dat. Denk bijvoorbeeld aan de brief van Paulus waarin hij verzoekt zijn mantel op te halen. Ik denk zelfs dat Paulus verbaasd zou zijn als hij geweten had dat die brief in de Bijbel terecht gekomen zou zijn, op het moment dat die het schreef. Waar ik trouwens niks af wil doen aan dat Gods boodschap door die brief heenspreekt.

Paulus heeft het er geregeld over in z'n brieven, dat hij namens God spreekt. Dus ik denk niet dat het hem zo zou verbazen. Petrus beschouwde Paulus' schrijfsels al als erg waardevol.

En w.b.t. die mantel. Dat zou (heb ik ooit gelezen) ook een beschermhoes kunnen zijn geweest. Paulus vraagt immers in diezelfde zin aan Marcus ook om manuscripten (De brieven van bv. Petrus of de anderen uit Jeruzalem?) en boeken (kopieën van de Torah, etc.?)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Paulus heeft het er geregeld over in z'n brieven, dat hij namens God spreekt. Dus ik denk niet dat het hem zo zou verbazen. Petrus beschouwde Paulus' schrijfsels al als erg waardevol.

O, dat zeker. Maar ik bedoel meer dat ik denk dat toen hij het zat te schrijven niet gedacht zou hebben dat het later in één boek met de Thora, de profeten, etc. zou terecht komen. Dat het document onder christenen gezag had ben ik natuurlijk met je eens. En Paulus is er soms ook vrij expliciet over wanneer hij ervaart dat hij namens God spreekt.

En w.b.t. die mantel. Dat zou (heb ik ooit gelezen) ook een beschermhoes kunnen zijn geweest. Paulus vraagt immers in diezelfde zin aan Marcus ook om manuscripten (De brieven van bv. Petrus of de anderen uit Jeruzalem?) en boeken (kopieën van de Torah, etc.?)

Zou kunnen idd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@ Antoon

Waarom staat die NWV niet gewoon op biblija? Wellicht omdat je hem dan naast alle andere Bijbels kan houden en makkelijk kan zien dat het een flink aangepaste versie is die op cruciale stukken de WTG-ideologie ver verheft boven wat er in de bronteksten staat?

Al zegt dat ook niet alles, de WV75 en de PC staan er ook niet tussen.

De NW in het Nederlands is trouwens technisch gezien geen Bijbelvertaling, maar een vertaling van de Engelse NW vertaling.

Overigens de meest epische Bijbelvertalingen zoals de Delftse Bijbel ontbreken ook op die wibsite: http://www.bijbelsdigitaal.nl/view/?bib ... 7&layout=1

O nee, stoute Olorin! In de Middeleeuwen bestonden geen vertalingen toch? :E Vlug haal die weg!

Wat trouwens een echt prachtig handschrift is, is de nog veel oudere Rijmbijbel:

http://www.geheugenvannederland.nl/expo ... exNew.php#

Maar dat is geen Bijbelvertaling. Het is meer een soort poëtische navertelling op basis van boeken uit de Bijbel.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid