Spring naar bijdragen

Jurriën Sr.

Members
 • Aantal bijdragen

  662
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Jurriën Sr. geplaatst

 1. Ik ga ervan door. Ik zal niet meer reageren op jouw, zo nu en dan, spitsvondige redenaties. Het ga je goed, katalysator.
 2. Vergeet alles wat ik met betrekking tot het forum allemaal heb geschreven. Vanmiddag is me duidelijk geworden dat ik niet meer bereid ben nog enige energie in het behoud van dit forum te willen steken. Helaas. Want toen ik in 2013 mij alhier aanmeldde onder het pseudoniem @Veritas Illustrat was het forum nog gezond en monter. Maar daaraan is een einde gekomen en, in tegenstelling tot waarvan ik eerder overtuigd was, geloof ik niet meer dat dit forum nog te redden is. Ik verzoek derhalve mijn profiel (en dat van Veritas Illustrat te verwijderen. En als dat niet mogelijk is,
 3. Mag ik met m’n gezin en wat vrienden dan hier blijven?; Als ze dan maar niet weer opnieuw op een kluitje blijven zitten; Het gaat toch om mensen, niet om apen? Of halen we ander producten bij de Jumbo? Die hebben misschien ook geen logistieke problemen in de ruimte. Ach, schuif jij maar aan wat de knoppen. Pak ik ondertussen nog een oliebol (van de Lidl).
 4. Als mijn voorstel goedkeuring vindt, is het houden van een enquête geen prioriteit meer.
 5. Als we nu eens beginnen met, in mijn ogen, de meest praktische oplossing: Gewoon het forum houden zoals het nu is, maar op crew-niveau goede afspraken maken. Die afspraken zouden kunnen zijn: Sjako behoudt het praktische moderatorschap; Hij neemt echter geen ingrijpende beslissingen meer (die gerelateerd zijn aan de 12 artikelen); Hij overlegt met een team dat gewoon uit max. 3 leden (ik denk zelfs maar 2) bestaat; De teamleden onderschrijven zonder bedenkingen de 12 artikelen en de verdere doelstellingen; Dat overleg (3.) kan gewoon binnen de privé-chat pl
 6. Jurriën Sr.

  Jezus is God.

  @sjako zei: Hoe natuurlijk wil je het maken? God is geen batterij! De reden dat een mens niet bij God kan komen, is het gevolg van de zonde. Dát is het dat de mens ombrengt. Daarom is God zonder Jezus onbereikbaar; de mens moet in bescherming worden genomen tegen zichzelf!
 7. Goed om te weten. Trouwens, ook jij de beste wensen. Mogen jouw opmerkingen wat minder het karakter van een mededeling krijgen.
 8. Ik speculeer liever niet, want dat is inderdaad ‘een gebed zonder einde’. Daarentegen geloof ik vast, dat Gods plan (dat Hij uitvoert door Jezus Christus en Hij alleen) absoluut onafhankelijk is van wat de mensen doen. En is, naar mijn mening, ook het tijdstip van de terugkomst van de Zoon daarvan geheel onafhankelijk. Dat vertrouwen in God en zijn Zoon, Jezus Christus, en daarmee het vertrouwen in het welslagen van dat Plan, IS de olie in mijn lamp. NB: Waar versta je iets van ‘blessure tijd’ (of van een vertraging) in de gelijkenis van de maagden?
 9. Jij ook de beste wensen. En nee, ik woon niet te dicht bij Veen; mijn, wat oudere, auto staat nog steeds naast m’n huis.
 10. Jurriën Sr.

  Jezus is God.

  Alles wat je tot nu toe zegt kan besproken worden, maar niets van wat je zegt, weerlegt het principe van waaruit het dogma van de drie-eenheid is ontstaan. Maar ik heb er nu al zoveel woorden aan verspild, dat ik er geen gat meer in zie jou nog verder bezig te houden. Want in de kern is het me om het even wat jij vindt van de drie-eenheid, want dat dogma is geheel secundair en dus feitelijk onbelangrijk. Primair voor mij is echter jouw visie op God in algemeen, en jouw visie op de Zoon, de Vader en de Heilige Geest in het bijzonder; het zegt mij dat wij op het gebied van het geloof i
 11. Jullie spreken over het vergaan van de wereld. Mijn vraag is: “wat verstaan jullie onder de wereld?” Jouw tekstverwijzingen (ik heb ze opgezocht) zeggen in feite niets, want ik weet niet hoe jij die leest en wat je er uit begrijpt. Je zegt dus concreet, dat de wederkomst van Christus afhankelijk is van wat er in Israël gebeurt?
 12. Waar concludeer je dat uit? De wereld of de aarde? Daarnaast: alleen een redelijk denkend wezen kan reden (motivatie) zien iets te doen of juist na te laten. De wereld of de aarde is toch niet redelijk denkend? Moeten we hem dan dankbaar zijn als de wereld nog wat langer doordraait en Jezus dus nog even wacht met terugkomen? Dit is er een voor de oudejaars conference. Ik ga een schone onderbroek aantrekken. Hoezo, kon je het vanwege de opmerking van DBI niet meer ophouden?
 13. Ik zou die regels op het subforum ‘Geloof’ niet op die manier willen interpreteren, maar willen zien als een soort handvat als de scheidsrechter (moderator?) er aan te pas moet komen. Ik denk dat je geen discussies over welk religieus onderwerp bij voorbaat kunt uitsluiten. Er kunnen immers ook leden zijn die er vragen over hebben en dan moet je ze wel kunnen beantwoorden. En ook zijn er vast wel leden die de uitgangspunten redelijk kunnen verdedigen. Maar op grond van de regels kun je op gegeven moment wel besluiten om het gesprek te stoppen als het om wat voor reden dan ook uit de hand
 14. Jurriën Sr.

  Fototopic [Algemeen]

  Ja, hi hi, hier zie ik ‘m wel. Is dat meiske een dochter van je?
 15. Jurriën Sr.

  Jezus is God.

  Niet vergeten dat we het nu hebben over de drie-eenheid en de drie onderscheiden personen. Als je de Bijbel puur leest (zonder vooroordeel) dan loop je de kans dat je maar één God tegenkomt en één mens die (als Enige) in God is opgenomen en één geheel met God is geworden. Die twee-eenheid zouden we kunnen noemen de Vader en de Zoon. Maar we hebben ook te maken met een Heilige Geest. Het leerstuk van de drie-eenheid tracht de relatie en de status en de functie van de drie personen met elkaar in verband te brengen. Maar als jij wilt uitgaan van twee Goddelijke personen binnen één Godheid, w
 16. Jurriën Sr.

  Jezus is God.

  Nee, vanuit de Geest van God; niet de Vader Dat is niet wat de Bijbel zegt. Hij is de Eerstgeborene. Door de Geest verwekt. Nee, maar ten behoeve van Jezus geschapen. Hij is de Eerstgeborene van de nieuwe schepping (de geestelijke mensheid). Die bestaat op dit moment alleen nog maar in de geestelijke wereld. Jawel, maar dat kun je niet zien. Nee, vanuit de Heilige Geest; niet de Vader Nee, De complicatie ontstaat als je niet 3- dimensionaal denkt. Tijd + ruimte > Geestelijk. De drie-eenheid is slechts een kreet, een benaming van iets dat in het 2-dim
 17. Jurriën Sr.

  Fototopic [Algemeen]

  Inderdaad. Ik gebruik precies dezelfde, maar niet op mijn iPad. Ik weet dus niet hoe het komt. Ik puzzel wel verder; misschien is het een instelling binnen Safari zelf. Bedankt voor de tip in elk geval. Goed uiteinde.
 18. Jurriën Sr.

  Jezus is God.

  Als je nu eens begint met de definities: De Zoon is niet de Vader of de Geest; De Vader is niet de Geest of de Zoon; De Geest is niet de Vader of de Zoon; Maar God is alledrie. De Vader en de Zoon en de Geest zijn één in God, één van zin en één in streven en als zodanig onverbrekelijk met elkaar verbonden en niet te scheiden. Deze eenheid is alleen in de niet-natuurlijke wereld te doorgronden. Het onderscheiden van de drie personen kan alleen maar in de natuurlijke wereld, omdat wij (als mensen) alleen kunnen denken in tijd en ruimte (plaats). Ons denken is
 19. Nee, inderdaad. Maar ik vermoed dat hij als mathematisch genie in ieder geval iets niet wist wat ik wel weet. En dat valt ook niet te bewijzen. Dus zelfs als jij denkt dat dat niet zo is, kun je er nooit zeker van zijn dat ik niet alsnog iets uit de hoge hoed tover. Maar laten we maar stoppen. Het begint me toch te veel op een wellis nietes spelletje te lijken. En daar staat mijn hoofd nu niet naar. Sorry, volgende keer ben ik weer paraat.
 20. Jurriën Sr.

  Jezus is God.

  Ach, ach, Sjako, wat heb je het toch zwaar. Jezus spreekt over de Trooster, die Hij zal zenden in Zijn Naam, tijdens tijdens het laatste avondmaal dat Hij met zijn discipelen vierde. Wie zou Hij daarmee bedoelen, denk je? Natuurlijk is Geest onzijdig, dat heet echter grammaticaal onzijdig. Begrijp je niet waar het probleem eigenlijk ligt. In jouw door jouw WTG geïndoctrineerde denken! Jij bent nu eenmaal niet in staat jouw visie aan ons te verkopen. Laat het los! Erken dat we geen overeenstemming vinden. In onze ogen is het WTG nu eenmaal een dwaling. En dan gaat het om heel wat meer
 21. Er wordt in Ezechiël 16:60-61 over twee verbonden gesproken. Het eerste is: Leviticus 26:40-42 (HSV) “Wanneer zij hun ongerechtigheid zullen belijden, mét de ongerechtigheid van hun vaderen, hun trouwbreuk, die zij tegen Mij gepleegd hebben, en ook dat zij tegen Mij zijn ingegaan – zodat Ik ook Zelf tegen hen inging en hen in het land van hun vijanden bracht – of wanneer dan hun onbesneden hart vernederd wordt en zij behagen scheppen in de straf voor hun ongerechtigheid, dan zal Ik denken aan Mijn verbond met Jakob. En ook aan Mijn verbond met Izak, en ook aan Mijn verbond met Abraham
 22. Dan wens ik jou oprecht en welgemeend succes en wijsheid toe. Ook voor jou is het goed als deze last eindelijk van je schouders valt. Ik hoop maar het beste, want deze (mijn) reactie dateert bijna 24 uur later.
 23. Jurriën Sr.

  Vreemde subheaders

  Dit is een misleidende en subjectieve opmerking. Het gaat niet om de drie-eenheid (de formulering); daar ben je het mee eens of niet. Het gaat om de gedachten/principes er achter, die tot de formulering hebben geleid. Het zijn die principes die je niet erkent en dat maakt jou als moderator op een christelijk forum, zodanig kwetsbaar dat je in jouw verzet tegen de principes het hele forum kunt beschadigen. En daarvoor, mijn beste, heeft niemand gekozen; dat wordt ze door jouw halsstarrige en onbuigzame houding opgedrongen.
 24. Het aardige is, dat je voor ‘bewezen’ verschillende andere zinsdelen kunt invullen: geloofd; aangenomen; geloofwaardig; door de wetenschap bewezen; door Mullog/de buurman/de koning/intelligente mensen/de hele wereld + aangenomen/geloofd/als (waar/onwaar) erkent. De stelling blijft waar. Het enige waar je nog twijfel over kunt hebben, is de grammaticale constructie die je dan krijgt. Maar dat terzijde.
 25. Jurriën Sr.

  Jezus is God.

  Welnee, alles wat je inbrengt is onderdeel van een thema dat nu niet aan de orde is. Het is binnen dit topic zelfs één groot misleidend argument, want het heeft niets te maken met de inhoud van mijn post. Dat wat je leest is wel correct, maar je conclusie is discutabel. Hoe denk je dat de Vader met Jezus communiceert? En wat ontving Jezus dan bij Zijn doop? Toch niet de Vader? Je raakt echter, voor jouw doen, gevaarlijk dichtbij het erkennen van de drie-eenheid, Want als je erkent dat de Heilige Geest identiek is aan de Vader, dan is De Vader en daarmee dus ook de Heilige
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid