Spring naar bijdragen

Chaim

Members
 • Aantal bijdragen

  1.300
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Chaim geplaatst

 1. Wetenschap heeft waarschijnlijk geen autoriteit boven geloof in dit subforum, maar de Israeli Antiquities Authority onder leiding van Aviram Oshri heeft verklaard dat Bejt-Lechem in Jehoedah waarschijnlijk helemaal niet bewoond was ten tijde van Jezus. De site van de Israeli Antiquities Authority is grotendeels in het Ivrit, maar het Archaeological Institute of America heeft, zie ik, ook een Engelse versie (bijv. klik). Ikzelf heb het vermoeden - maar ik ben geen expert - dat het Bethlehem-Judea verhaal midrasj is, aangezien David, van wie de gezalfde (messias) uit de eindtijd een nakomeling
 2. Alleen durven zij hardop hun frustratie over misbruik van goedertierenheid te uiten? Iedereen kan dat uiten -- dat vergt geen lef. En het wordt het meest geuit om een gebrek aan empathisch handelen te verbloemen en te rechtvaardigen. Ik spreek overigens uit ervaring. Ik weet dat er veel Christenen zijn die goede dingen doen -- m´n laatste opmerking was voornamelijk een lichte noot. De grootste gelukszoekers zuigen de wereld leeg. Overal waar we vechten voor ouderen, vluchtelingen, slachtoffers van oneerlijke verdeling & andere groepen, hebben we te maken met het gegeven dat het geld lan
 3. Helemaal waar. Natuurlijk moeten we mensen helpen die vervolging, oorlog, milieuschade of een onrechtvaardige verdeling van de rijkdommen moeten ontvluchten. Ronduit zeggen dat je deze mensen niet wilt helpen getuigt teveel van een immorele instelling. Te doorzichtig & te direct. Maar ja, het is karig geworden; het grote geld is langzaamaan verkast naar de zakken van een zeer klein aantal gelukszoekers. De grootste gelukzoekers, de multinationals, hoppen eenvoudig over naar landen waar personeel te krijgen is dat voor een hongerloon werkt om te kunnen overleven. Het is steeds moeilijker g
 4. Chaim

  De Drie-eenheid

  [temporarily release from lurking mode] Ben blij dat je weer terug bent! Wegens enig tijdgebrek ben ik nu voornamelijk een lurker op dit forum, maar wil toch even gezegd hebben dat jij, Hendrik-NG & nog een paar anderen degenen waren van wiens postings ik meestal het meest genoot.[/back to lurking mode]
 5. Chaim

  Big Bang wijst naar God?

  Er was een Big Bang van waaruit het heelal is ontstaan. Telkens als de wetenschap vordert komem er meer antwoorden en wordt een bovennatuurlijke claim op geheel natuurlijke wijze verklaart. De these van het bovennatuurlijke is mogelijk op gebieden waar de wetenschap nog niet is doorgedrongen. Het is alleen wel enigszins opportunistisch om nog onbeantwoorde vragen het predikaat "bovennatuurlijk" te geven. Toch vind ik het vraagstuk eveneens razend interessant: hoe kan "zijn" voortkomen uit potentieloos niets? "Niets" is geen argument.
 6. Chaim

  Big Bang wijst naar God?

  Er bestaat niet zoiets als voor de Big Bang. Er was nog geen tijd. Dat klopt, hoewel ook de Big Bang ergens vandaan moet komen... Er bestaat niet zoiets als 'ergens' voor de Big Bang. Er was nog geen plaats
 7. Blij te horen dat het forum zijn doorgang vindt! Succes & tot ziens.
 8. Chaim

  De toekomst van Credible

  Klinkt veelbelovend en het maakt me oprecht blij
 9. Chaim

  De toekomst van Credible

  Wow, geweldig aanbod. Hopelijk wordt er iets mee gedaan. jammer dat Credible stopt; ook vanuit agnostisch perspectief Het is zeker een interessant forum; vooral omdat er altijd de mogelijkheid is om als andersdenkende mee te discussiëren. Ben zelf geen Christen, maar heb goede herinneringen aan de vele discussies uit het verleden. Zal in ieder geval nooit vergeten dat velen hier voor mijn vader gebeden hebben toen het nodig was. Zal evenmin de interessante dicussies en al de bijzondere mensen vergeten. Dank. Hopelijk wordt er iets gedaan met bovenstaand verzoek van icecub. Zou precies kunn
 10. Mag ik vragen waarom je geholpen wilt worden? Wat is het probleem? Waarom zou je van gegrond scepticisme iets maken waar je vanaf moet worden geholpen? Ik ben zelf agnost vanwege een een vergelijkbare reden. Maar waar zou jij, Chaim, dat scepticisme op willen gronden? Op gebrek aan bewijs. Er zijn m.i. zeer goede redenen om sceptisch te zijn t.a.v. het bestaan van een almachtige God.
 11. Mag ik vragen waarom je geholpen wilt worden? Wat is het probleem? Waarom zou je van gegrond scepticisme iets maken waar je vanaf moet worden geholpen? Ik ben zelf agnost vanwege een een vergelijkbare reden.
 12. Chaim

  Maria was ook zonder zonde?

  Jezus had Zijn leer kunnen neerschrijven, maar gaf alle instructies expliciet mondeling door aan Z'n volgelingen. Jezus heeft nooit een canoniek Bijbelboek geschreven. Bovendien bestond geen van de canonieke Bijbelboeken al in de eerste decennia van het Christendom. Daarbij schrijft Paulus, de auteur van de allereerste Christelijke canonieke Bijbelboeken, vrijwel geen details over de historische Jezus van Nazaret. De historische gegevens zijn daarmee per definitie niet overgeleverd via canonieke Bijbelboeken. Zelfs Lucas, de schrijver van het Evangelie en Handelingen van de Apostelen, beg
 13. Chaim

  Dualisme in het christendom

  Hangt er van af wat je als "Jodendom" beschouwt. Beroemde apocriefe en deuterocanonieke boekwerken als de brief van Jeremia, Baruch, de wijsheid van Jezus Sirach, etc., zijn nooit toegelaten tot de Hebreeuwse Canon, noch zijn er Targoemiem of Midrasjiem die er als gezaghebbend naar verwijzen. Slechts de Koine Griekse Septuagint en later de Vulgaat bevatten deuterocanonieke boeken. Hoewel bekende oude Joodse filosofen zoals Filo gehelleniseerd waren en termen als “God’s Woord†een andere lading meegaven dan de Joodse Targoemiem (waarin deze term in het Aramees – “memra†– diende
 14. Chaim

  Dualisme in het christendom

  Is het jullie wel eens opgevallen dat de christelijke bijbel het idee van satan als zelfstandig opererende entiteit verschillende keren uitdraagt? Meest frappante tekst hierin is wel 2 kor. 4:4: "de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is." "Satan" betekent in het Hebreeuws gewoon "aanklager" of "tegenstander". Er staan een heleboel satans in de T'NaCH; ook menselijke. Er komt in de T'NaCH een engel voor die haSatan genoemd wordt, maar hij staat aa
 15. Dit is wat Seth07 schrijft: De Shin (puntje aan de rechterkant) heeft niet dezelfde klank als de Samech. De Sien (puntje aan de linkerkant) heeft dezelfde klank. Een beginnersfout, net als die opmerking over ×ת. (De ס komt overigens inderdaad wat minder voor dan de ש in de Bijbel). Vervolgens schrijft Seth07: Het onderstreepte vetgedrukte gedeelte is incorrect (behalve de betekenis "support", want die klopt dan weer wel). Seth07 verwart de betekenis van het woord הסבב (afgeleid van סָבַב) met de betekenis van de letter Samech. Het woord "savav" סָבַב betekent "omcirk
 16. Seth07, Het is een bezittelijke constructie: "in het/een begin VAN..." En als je het niet gelooft, lees dan gewoon RaSJI - die zegt het letterlijk. Of Jeremiah 26:1, die zegt het eveneens letterlijk: "In het begin van (בר×שית) het koningschap van Jojakim". En alle keren dat het woord voorkomt betekent het "in het begin VAN": Jeremiah 27:1 "In het begin van (בר×שית) het koningschap van Jojakim". Jeremiah 28:1: "Het gebeurde in hetzelfde jaar, aan het begin van (בר×שית) het koningschap van Zedekia". Jeremiah 49:34: "Hetgeen als het woord van JHWH tot de profeet Jeremia gekomen
 17. Ongeacht de vertaling: de zin loopt niet. Zoals Rashi op dit vers schrijft: "Verklaar me!" (! ×“×¨×©× ×™). Zonder klinkertekens staat er ofwel "In het begin van God's schepping: hemel en aarde" (waardoor de ×ת voor hemel en aarde midrasjisch verklaard moet worden), ofwel er staat "In het begin van schiep God de hemel en aarde" (waardoor de bezittelijke betekenis van בְּרֵ×שִ×ית midrasjisch verklaard moet worden). De Masoreten kozen voor de laatste optie, waardoor de Midrasj zegt "God schiep de hemel en aarde in/vanwege de wijsheid, zoals staat geschreven: 'JHWH bezat mij (= wijsh
 18. Hoe zou het anders moeten zijn dan? In tegenstelling tot wat Seth beweerde, betekent "beresjiet" niet "voor de beginne", maar "in het begin van". Het is een bezittelijke combinatie. Je geeft zelf al aan dat de zin niet goed klinkt als we de letterlijke betekenis toepassen. Vandaar dat de Masoreten bij de bepaling van de p'sjat zijn afgeweken van de letterlijke betekenis.
 19. Seth07, Bereshiet (בְּרֵ×שִ×ית) betekent letterlijk "in het begin VAN..." (zie Jeremiah 26:1, Jeremiah 27:1, Jeremiah 28:1 en Jeremiah 49:34), aangezien het bezittelijk is. Zonder klinkertekens staat er letterlijk in Genesis 1:1: "In het begin van God's schepping ..." Maar omdat de context deze lezing onmogelijk maakt, hebben de Masoreten het tweede woord - ×‘×¨× - als werkwoord in de derde persoon enkelvoud verleden tijd ("hij schiep") neergeschreven in plaats van een zelfstandig naamwoord (schepping). Dat is de correcte contextuele betekenis. Hoezo? Er hoeft geen letter voor o
 20. De kleitabletten met het andere verhaal over Adam stammen uit 1300 B.C Mozes leefde omstreeks 1500 B.C Stel dat Mozes echt de schrijver van de eerste 5 Bijbelboeken is geweest dan was zijn paradijsverhaal er dus eerder. Helaas is er van Mozes schrijfwerk nooit iets gevonden. Enkele Joden in ballingschap hebben wel en waarschijnlijk voor het eerst alles netjes in volgorde opgeschreven, maar dat was pas zo rond 550 B.C. De vraag is dus in hoeverre deze Joden gebruik hebben gemaakt van wat er van Mozes schrijverij nog aanwezig was (meegenomen toen ze werden afgevoerd) en wat zij hebben overg
 21. Davy964, hoe kan een polytheïstisch volk zich op de Torah baseren als de Torah nog niet eens bestond? Hoe kan men iets uit de Bijbel overnemen, 800 jaar voordat de eerste Bijbelboeken - notabene volgens de Bijbel zelf - door God aan Israel werden geopenbaard op de berg Sinai? Hoe los je deze interne contradictie op waarin je je begeeft? Newton kán zich niet op Einstein baseren ondanks een gemeenschappelijke basis.
 22. De specifieke respons draaide niet om letterlijke vs metaforische interpretatie van de gegeven text, maar om het belang en de herkomst van de tekst zelf. Uit de Torah & Jezus' reactie valt op te maken dat ieder woord zijn belang heeft. Dit veronderstelt m.i. een vergelijkbaar strikte kijk op de Torah als bijv. de Islam dat op de Koran heeft. De polytheïstische basis is mensenwerk. Het artikel zegt dat de polytheïstische Adam & de slang in de hemelse hof zo'n 800 jaar ouder is dan de Joodse versie uit Genesis die op de berg Sinai aan Israel werd geopenbaard. Aangezien ze op elkaar
 23. Jezus' woorden zijn zeer betekenisvol in deze discussie - niet vanwege de vraag of Jezus kwam om de Torah af te schaffen of te vervullen; niet vanwege de vraag of we de Torah nu letterlijk of metaforisch zouden moeten opvatten, maar vanwege Jezus' expliciete reactie: "zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn". Uit Jezus' uitspraak blijkt namelijk dat zelfs elke Jod & elke tittel zijn volledige waarde heeft. Bovendien staat hetzelfde gewoon onverhuld in de Torah zélf. De Torah (Deuteronomium 4:2) zegt letterlijk
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid