Spring naar bijdragen

Hoe bewijs je de openbaring van God en de autoriteit van de bijbel


Aanbevolen berichten

16 minuten geleden zei Fundamenteel:

Maar seksualiteit niet

Heel veel is tijdgebonden, maar de visie op seksualiteit natuurlijk niet…

quod erat demonstrandum

I rest my case, your honour

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 775
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Het simpele feit dat je God “de levende Vader” noemt is al een beeld, een godsbeeld. 

@Monachos heeft helemaal gelijk. De uitspraak van de Heer Jezus was gericht aan de 'overspelige vrouw' in Joh.8:11  'Ga heen, en zondig niet meer.'  En al zou het zo zijn dat deze twee vrouwen de

Besef je dat je op anderen overkomt als iemand die alleen maar wartaal uitslaat TTC?

Posted Images

9 minuten geleden zei Breuk:

Heel veel is tijdgebonden, maar de visie op seksualiteit natuurlijk niet…

quod erat demonstrandum

I rest my case, your honour

Uw denkwereld moet toch simpel zijn he? Jezelf iets voorliegen, een onelinertje poneren en denken dat je er mee kan weg komen? lol

Lees jij iets anders dan in de Bijbel? Geef de passages eens die zeggen dat er uitzonderingen zijn voor westerse kerken die bv een homohuwelijk willen zegenen?

QED

 

24 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Nogmaals, jij vroeg waar het staat in de Bijbel. Dat heb ik geduid. 

Dat je vervolgens vind dat die teksten niet meer van toepassing zijn, dat is een heel andere discussie  en dat was je graag ook niet. Jij deed net alsof er niets over in de Bijbel stond en dat klopt dus niet. 

Het is ondoenlijk om van elke individuele christen te weten welke OT teksten ze afwijst en welke niet. Geweld teksten wel,  tien geboden niet, homo discriminatie bij de ene wel een de ander niet. Brrrr niet te doen. Maar dat was de vraag hier niet. 

Jouw vraag was wat het stond. Welnu, op vele plaatsen.

Neen, want die teksten slagen niet op christenen.

Dus het staat niet in de Bijbel dat wij geweld mogen plegen of anderen moeten bestrijden. Wij hebben geen strijd tegen vlees en bloed maar tegen principaliteiten en andere duisterheden.

Doe uzelf (en de wereld) een plezier en wijd jezelf eens een paar uur per week toe aan begrijpend lezen. Zonder kennis van begrijpend lezen is de Bijbel veel te moeilijk voor je.

Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei Fundamenteel:

Uw denkwereld moet toch simpel zijn he?

Op voorhand kunnen we niet weten dat voortschrijdend herstelonderzoek ook kan leiden tot verschillende graden van toenemende complexiteit, met als paradox dat syntheses schijnbaar heel simpel lijken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Fundamenteel:

homohuwelijk

Het woord homohuwelijk komt in de bijbel niet voor. Dat was destijds ook ondenkbaar.  
We moeten er dus nu zelf over nadenken. Lastig hè, die verantwoordelijkheid, maar gelukkig (voor velen) is het niet aan jou. Jij hebt je mening al klaar en haalt dat blijkbaar uit de bijbel (waar het woord en de gedachte niet in staat)).

Heb je nog iets anders om de hele dag mee bezig te zijn?  In de bijbel staan wel heel veel voorbeelden van hoe om te gaan met kwetsbare mensen. Ga dat eens bestuderen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei Breuk:

Heb je nog iets anders om de hele dag mee bezig te zijn?  In de bijbel staan wel heel veel voorbeelden van hoe om te gaan met kwetsbare mensen. Ga dat eens bestuderen. 

Ik haak hier even op in vanwege die "kwetsbare mensen", en daar mogen wij denk ik velen van de lhbt+ ook best toe rekenen vanwege hun strijd om in de maatschappij mee te tellen. Ik vind dat diep triest voor al deze mensen, maar ook en vooral heel zielig. In de Bijbel lezen we dikwijls over verschoppelingen, ook door het Joodse systeem, melaatsen, onreinen, zieken, enz. Om hen bekommerde men zich niet of nauwelijks. Eén zo'n mens was Maria van Magdala, een hoer, men wilde haar stenigen! Maar de Heer Jezus wees haar niet af en gaf haar geen trap na, Hij veroordeelde haar niet maar zei: 'Ga heen, en zondig niet meer.' Ook de melaatsen, de onreinen, en de gehandicapten werden door Hem aangeraakt en genezen: Jezus Christus was hun redding, de Enige redding uit heel die samenleving!

Maar wat de Heer Jezus tegen Maria van Magdala zei dat zei Hij tegen iedereen óók tegen de 'nette' Joodse elite, ook zij moesten zich tot Hem bekeren om behouden te worden. En wat lezen wij daarna? Maria die een hoer was ging de Heer Jezus volgen, zei was van toen af aan geen hoer meer. En dat geldt voor elke zondaar, als hij/zij de Heer Jezus Christus gaat volgen dan zijn dienst zonden definitief en permanent vergeven! Wat nu als mensen uit de lhbt+ gemeenschap de Heer Jezus aannemen en hun zonden door Hem worden vergeven, zullen zij dan desondanks bij hun zonden blijven? Wat stelt hun verlossing t.o.v. die van Maria van Magdala dan voor? De Heer Jezus heeft bovendien gezegd:

'En oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld worden; verdoemt niet, en gij zult niet verdoemd worden; laat los, en gij zult losgelaten worden.' (Luk.6:3)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 11-5-2024 om 10:51 zei Breuk:

Het derde uitgangspunt ligt in het verlengde daarvan en werd Kuiterts bekendste oneliner: ‘Alle spreken over Boven komt van beneden, ook het spreken dat beweert van Boven te komen.’ Het leidde hem uiteindelijk tot de slotsom dat het geloof, inclusief het geloof in een god, 'van verbeelding' is, gecreëerd door de mens die aldus zin probeert te geven aan een chaotisch en ten diepste zinloos bestaan.

Het probleem van het solipsisme duikt regelmatig op in de geschiedenis van de westerse filosofie. Het is in de eerste plaats een probleem in de kennistheorie en de metafysica. Solipsisme lijkt innerlijk consistent en logisch, maar lijkt niet falsifieerbaar of te bewijzen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Jahu:

Eén zo'n mens was Maria van Magdala, een hoer, men wilde haar stenigen! Maar de Heer Jezus wees haar niet af en gaf haar geen trap na, Hij veroordeelde haar niet maar zei: 'Ga heen, en zondig niet meer.'

Je hebt het hier over 'de overspelige vrouw' uit Johannes 8. Waar staat volgens jou dat dit Maria van Magdala betreft?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Jahu:

Ik haak hier even op in vanwege die "kwetsbare mensen", en daar mogen wij denk ik velen van de lhbt+ ook best toe rekenen vanwege hun strijd om in de maatschappij mee te tellen. Ik vind dat diep triest voor al deze mensen, maar ook en vooral heel zielig. In de Bijbel lezen we dikwijls over verschoppelingen, ook door het Joodse systeem, melaatsen, onreinen, zieken, enz. Om hen bekommerde men zich niet of nauwelijks. Eén zo'n mens was Maria van Magdala, een hoer, men wilde haar stenigen! Maar de Heer Jezus wees haar niet af en gaf haar geen trap na, Hij veroordeelde haar niet maar zei: 'Ga heen, en zondig niet meer.' Ook de melaatsen, de onreinen, en de gehandicapten werden door Hem aangeraakt en genezen: Jezus Christus was hun redding, de Enige redding uit heel die samenleving!

Maar wat de Heer Jezus tegen Maria van Magdala zei dat zei Hij tegen iedereen óók tegen de 'nette' Joodse elite, ook zij moesten zich tot Hem bekeren om behouden te worden. En wat lezen wij daarna? Maria die een hoer was ging de Heer Jezus volgen, zei was van toen af aan geen hoer meer. En dat geldt voor elke zondaar, als hij/zij de Heer Jezus Christus gaat volgen dan zijn dienst zonden definitief en permanent vergeven! Wat nu als mensen uit de lhbt+ gemeenschap de Heer Jezus aannemen en hun zonden door Hem worden vergeven, zullen zij dan desondanks bij hun zonden blijven? Wat stelt hun verlossing t.o.v. die van Maria van Magdala dan voor? De Heer Jezus heeft bovendien gezegd:

'En oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld worden; verdoemt niet, en gij zult niet verdoemd worden; laat los, en gij zult losgelaten worden.' (Luk.6:3)

Zoals anderen ook vragen, waar staat dat Maria van Mandela een hoer was?

Met de inzichten van nu is er veel meer bekend over seksuele geaardheid.  
Jij zet dat in de hoek van zonden, geheel onterecht volgens mij en zelfs zeer schadelijk voor jongeren die ermee worstelen.  
Deze jongeren moeten eerst het zelf accepteren dat ze niet in het standaard plaatje passen, daarna moet hun directe omgeving (ouders, familie) het accepteren en dan de brede omgeving.  
Funest als je in een kerk zit waar het als zonde wordt verkondigt.  
Ik kan maar 1 advies geven, zoek een kerk waar je wel geaccepteerd wordt.

Kijk op wijdekerk.nl 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Krijgen we de mythe van Maria Magdalena als 'hoer' weer?  

 

https://historianet.nl/maatschappij/godsdienstgeschiedenis/mysterieuze-maria-magdalena-stond-dicht-bij-jezus

Paus bedacht boetvaardige hoer

Doordat er maar zo weinig over Maria Magdalena bekend was, werd er eeuwenlang onder christenen over haar gediscussieerd. In 591 maakte paus Gregorius I een einde aan het debat.

Rome werd in die tijd geteisterd door de pest. Gregorius zag berouw en boetedoening als dé remedie tegen de ellende – als de hoge rechter in de hemel zag dat de mensen zichzelf straften voor hun zonden, zou hij hen niet langer kastijden.

Op 14 september hield de paus daarom in de basiliek van San Clemente in Rome een preek over Maria Magdalena. Hij beschreef haar als een berouwvolle prostituee, die verlost was. Hij combineerde Maria hierbij met twee andere vrouwen uit de Bijbel:

‘Ik ben ervan overtuigd dat deze vrouw, die Lucas “een zondares” noemt en die Johannes “Maria” noemt, dezelfde is als de Maria van wie Marcus vertelt dat er zeven demonen bij haar werden uitgedreven.’

Gregorius’ samengestelde Maria Magdalena-figuur zou 1400 jaar lang de officiële interpretatie van de kerk blijven, maar in de 10e eeuw begonnen er al alternatieve versies te circuleren. In meerdere verhalen was Maria helemaal geen prostituee, maar identiek aan de zus van Lazarus.

In Frankrijk fantaseerden monniken erover hoe het Maria na de opstanding van Jezus was vergaan: ze werd verdreven door de Romeinen, en samen met andere discipelen zou ze naar Frankrijk zijn gevaren, waar ze in Marseille aan land ging.

Hier verkondigde ze de christelijke boodschap, deed ze wonderen en trok ze zich terug om 30 jaar als kluizenaar in een grot te leven, zonder eten of drinken. Uiteindelijk had een monnik haar gevonden. Ze vertrouwde hem toe dat ze Maria Magdalena was, waarna ze haar laatste adem uitblies.

Net zoals de forumdeelnemers alhier heeft 'de kerk' ook eeuwenlang sprookjes verzonnen. 

De werkelijkheid is dat Maria Magdalena ook een Evangelie heeft geschreven, welke echter door de kerk, waar het patriarchaat de dienst uitmaakte niet erkend werd, helaas is het grotendeels verloren gegaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Hopper:

De werkelijkheid is dat Maria Magdalena ook een Evangelie heeft geschreven, welke echter door de kerk, waar het patriarchaat de dienst uitmaakte niet erkend werd, helaas is het grotendeels verloren gegaan.

Prutsverhaaltjes horen ook niet in de Bijbel thuis. Volgens mij heeft Maria helemaal niks geschreven, want ze wist prima hoe de vork in de steel zat. Ik geloof dat het nonsens evangelie van Maria door iemand is geschreven die doet alsof.

Link naar bericht
Deel via andere websites

https://www.debijbel.nl/wereld-van-de-bijbel/kennis-achtergronden/bijbelse-personen/maria-van-magdala
Maria van Magdala wordt vaak verward met andere vrouwen uit het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld met de zondige vrouw die de voeten van Jezus wast in Lucas 7:36-50 of met Maria de zus van Marta (Lucas 10:38-42; Johannes 11:1-12:8). Maar het is duidelijk dat Maria van Magdala niet dezelfde persoon is als die twee vrouwen.

Maria volgt Jezus en zorgt voor hem en zijn twaalf apostelen. Ze is dus waarschijnlijk een rijke vrouw. Lucas zegt van haar dat Jezus zeven kwade geesten uit haar heeft weggejaagd (Lucas 8:2-3). Het Nieuwe Testament zegt niet hoe of wanneer Jezus en zij elkaar hebben ontmoet, maar waarschijnlijk was dat in de omgeving van het meer van Galilea.

@Jahu kun je wellicht Maria even postuum excuses aanbieden.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Figulus:

Prutsverhaaltjes horen ook niet in de Bijbel thuis. Volgens mij heeft Maria helemaal niks geschreven, want ze wist prima hoe de vork in de steel zat. Ik geloof dat het nonsens evangelie van Maria door iemand is geschreven die doet alsof.

Dat geeft wel het totale gebrek aan innerlijke kennis bij je aan.   De 4 canonieke Evangeliën zijn slechts een fractie van wat we hadden kunnen hebben.  Samengevoegd met de spirituele verwoesting die de kerk heeft aangericht is er weinig van Jezus de Christus overgebleven.  

https://www.dinekevankooten.nl/archief/het-evangelie-van-maria-magdalena/

 

Even een fragmentje uit het Evangelie van Maria Magdalena:

Citaat

De eerste gestalte is de Duisternis, de tweede de Begeerte, de derde de Onwetendheid, de vierde de Jaloezie van de Dood, de vijfde het Koninkrijk van het Vlees, de zesde de Dwaze Vleselijke Geleerdheid, de zevende de Driftige Wijsheid. 

Dit gaat over de 'gestaltes' welke de mens dient te passeren op weg naar het Koninkrijk.   Het zou een welkome aanvulling zijn.  Maar er is nog een dingetje:

Citaat

Toen huilde Maria, ze zei tot Petrus: ‘Mijn broeder Petrus, wat denk je dus? Denk je dat ik, alleen, ze bedacht heb in mijn hart of dat ik de Verlosser bedrieg?’
Levi antwoordde, hij zei tot Petrus: ‘Petrus, sinds eeuwigheid ben je driftig.
Ik zie je nu terwijl je redeneert tot de vrouw zoals die tegenstanders. Als de Verlosser haar waardig heeft gemaakt, wie ben jij zelf dan om haar te verwerpen? Ongetwijfeld, de Verlosser kent haar grondig. Daarom heeft Hij haar meer liefgehad dan ons. Laten we ons liever schamen en ons kleden met de volmaakte Mens. Laten we Hem voor ons voortbrengen, zoals Hij ons heeft bevolen.

Petrus komt er helemaal niet zo goed van af bij het Evangelie.  Het is het patriarchaat wat Petrus weer op de troon heeft gezet.  Uitgerekend een vrouw was Jezus het meest nabij en dat viel kennelijk niet zo goed bij 'de haantjes'. (Sommige zaken veranderen nooit)

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Monachos:

Je hebt het hier over 'de overspelige vrouw' uit Johannes 8. Waar staat volgens jou dat dit Maria van Magdala betreft?

@Monachos heeft helemaal gelijk. De uitspraak van de Heer Jezus was gericht aan de 'overspelige vrouw' in Joh.8:11  'Ga heen, en zondig niet meer.' 

En al zou het zo zijn dat deze twee vrouwen dezelfe zonde hebben bedreven, ik had Maria van Magdala niet mogen noemen, maar de 'overspelige vrouw' moeten schrijven. 

Bedankt voor uw oplettendheid Monachos.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hopper:

Samengevoegd met de spirituele verwoesting die de kerk heeft aangericht is er weinig van Jezus de Christus overgebleven.  

Dan begin je toch gewoon je eigen kerk of ga je je aansluiten bij de JG?
Er is binnen de kerken best veel eenheid in belijden en steeds meer erkenning en acceptatie van de overige verschillen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Breuk:

Dan begin je toch gewoon je eigen kerk of ga je je aansluiten bij de JG?
Er is binnen de kerken best veel eenheid in belijden en steeds meer erkenning en acceptatie van de overige verschillen. 

Ik ben op de Weg van de enkeling, alleen trouw aan de liefde van de Vader, niet trouw aan institutionele religie.   Stel dat ik lid zou worden van de Russisch orthodoxe kerk, dan zou ik medeschuldig zijn aan een illegale inval in een buurland.   Ooit was ik door geboorte lid van de RKK.   Maar toen ik er kennis van kreeg wat de pedopriesters uitspookten (Dat wisten we in de jaren 70 al) wilde ik daar niet medeschuldig aan zijn.  

Lid zijn van een kerk of organisatie kan mij als mens corrumperen.   De liefde van de Vader staat geheel buiten de kerk, net zoals Jezus geen lid was van een kerk welke we nu kennen.  En dat is best wel grappig, zou Jezus lid worden van een van de kerken welke we kennen?  (Retorische vraag met het oog op Jezus' aversie tegen de de schriftgeleerden)

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
22 minuten geleden zei Hopper:

Ik ben op de Weg van de enkeling, alleen trouw aan de liefde van de Vader, niet trouw aan institutionele religie.   Stel dat ik lid zou worden van de Russisch orthodoxe kerk, dan zou ik medeschuldig zijn aan een illegale inval in een buurland.   Ooit was ik door geboorte lid van de RKK.   Maar toen ik er kennis van kreeg wat de pedopriesters uitspookten (Dat wisten we in de jaren 70 al) wilde ik daar niet medeschuldig aan zijn.  

Lid zijn van een kerk of organisatie kan mij als mens corrumperen.   De liefde van de Vader staat geheel buiten de kerk, net zoals Jezus geen lid was van een kerk welke we nu kennen.  En dat is best wel grappig, zou Jezus lid worden van een van de kerken welke we kennen?  (Retorische vraag met het oog op Jezus' aversie tegen de de schriftgeleerden)

De kerk bestaan uit geloofsgemeenschappen. Mensen die ondanks allerlei verschillen met elkaar in verbinding staan in Jezus Naam.  
Je mag best alleen blijven (hoewel het goed is, dat niet iedereen dat doet), maar het is ook erg gemakkelijk om vanaf de zijkant kritiek te hebben op mensen die wel een gemeenschap vormen.
 

Paulus en Jezus hebben juist gemeenschappen op het oog. Gezamenlijk kun je meer doen, dan alleen. Is het niet juist dat wat we allemaal zoeken: verbinding met medemensen.

Handelingen 2:42 En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.
47. en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.

Neem deze brieven:

Filemon 1:1 Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheüs, de broeder, aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider,
2. en aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente, die bij u thuis samenkomt:
3. genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.
4. Ik dank mijn God, terwijl ik steeds in mijn gebeden aan u denk.
5. Ik hoor namelijk over uw liefde, en geloof dat u in de Heere Jezus hebt, en over uw liefde voor alle heiligen.
6. Moge uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking tot Christus Jezus,
7. want wij beleven veel vreugde en troost aan uw liefde, omdat de heiligen innerlijk door u verkwikt zijn, broeder!

Openbaring 2:1 Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Dit zegt Hij Die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt, Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt:
8. En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: Dit zegt de Eerste en de Laatste, Die dood is geweest en weer levend is geworden:
12. En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus: Dit zegt Hij Die het tweesnijdende, scherpe zwaard heeft:
18. En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira: Dit zegt de Zoon van God, Die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper:

Openbaring 3:1 En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis: Dit zegt Hij Die de zeven Geesten van God heeft en de zeven sterren: Ik ken uw werken, en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood.
7. En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent:
14. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping:Openbaring

bewerkt door Breuk
Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Breuk:

De kerk bestaan uit geloofsgemeenschappen. Mensen die ondanks allerlei verschillen met elkaar in verbinding staan in Jezus Naam.  
Je mag best alleen blijven (hoewel het goed is, dat niet iedereen dat doet), maar het is ook erg gemakkelijk om vanaf de zijkant kritiek te hebben op mensen die wel een gemeenschap vormen.
 

Paulus en Jezus hebben juist gemeenschappen op het oog. Gezamenlijk kun je meer doen, dan alleen. Is het niet juist dat wat we allemaal zoeken: verbinding met medemensen.

Handelingen 2:42 En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.
47. en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.

Neem deze brieven:

Filemon 1:1 Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheüs, de broeder, aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider,
2. en aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente, die bij u thuis samenkomt:
3. genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.
4. Ik dank mijn God, terwijl ik steeds in mijn gebeden aan u denk.
5. Ik hoor namelijk over uw liefde, en geloof dat u in de Heere Jezus hebt, en over uw liefde voor alle heiligen.
6. Moge uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking tot Christus Jezus,
7. want wij beleven veel vreugde en troost aan uw liefde, omdat de heiligen innerlijk door u verkwikt zijn, broeder!

Openbaring 2:1 Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Dit zegt Hij Die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt, Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt:
8. En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: Dit zegt de Eerste en de Laatste, Die dood is geweest en weer levend is geworden:
12. En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus: Dit zegt Hij Die het tweesnijdende, scherpe zwaard heeft:
18. En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira: Dit zegt de Zoon van God, Die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper:

Openbaring 3:1 En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis: Dit zegt Hij Die de zeven Geesten van God heeft en de zeven sterren: Ik ken uw werken, en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood.
7. En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent:
14. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping:Openbaring

Nu je dat zo expliciet schrijft, lijkt er iets vergeten te zijn geweest. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei TTC:

Nu je dat zo expliciet schrijft, lijkt er iets vergeten te zijn geweest. 

De gemeenschap met God de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Dat is de gemeenschap, die je buiten de gemeenschap met mensen plaatst, indien zij niet datzelfde fundament hebben. Want gemeenschap met mensen, staat aan de gemeenschap met God in de weg.

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Tomega:

De gemeenschap met God de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Dat is de gemeenschap, die je buiten de gemeenschap met mensen plaatst, indien zij niet datzelfde fundament hebben. Want gemeenschap met mensen, staat aan de gemeenschap met God in de weg.

Je zegt het, tenzij hier en daar een vluchtige verwijzing, is dat fundament wel ver zoek. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
35 minuten geleden zei Tomega:

De gemeenschap met God de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Dat is de gemeenschap, die je buiten de gemeenschap met mensen plaatst, indien zij niet datzelfde fundament hebben. Want gemeenschap met mensen, staat aan de gemeenschap met God in de weg.

De Geest verbindt juist mensen in Jezus Naam, toen in Rome, Galatie, Korinthe, Jeruzalem, Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Kollose, Thessaloniki.

Nu over alle (letterlijke en figuurlijke) grenzen heen. Dat is het pinksterverhaal in Handelingen.

Handelingen 2:5 Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn.
6. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
7. En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken?
8. En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?
9. Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en Asia,
10. Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten,
11. Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Fundamenteel:
10 uur geleden zei Dat beloof ik:

Nogmaals, jij vroeg waar het staat in de Bijbel. Dat heb ik geduid. 

Dat je vervolgens vind dat die teksten niet meer van toepassing zijn, dat is een heel andere discussie  en dat was je graag ook niet. Jij deed net alsof er niets over in de Bijbel stond en dat klopt dus niet. 

Het is ondoenlijk om van elke individuele christen te weten welke OT teksten ze afwijst en welke niet. Geweld teksten wel,  tien geboden niet, homo discriminatie bij de ene wel een de ander niet. Brrrr niet te doen. Maar dat was de vraag hier niet. 

Jouw vraag was wat het stond. Welnu, op vele plaatsen.

Expand  

Neen, want die teksten slagen niet op christenen.

Dus het staat niet in de Bijbel dat wij geweld mogen plegen of anderen moeten bestrijden. Wij hebben geen strijd tegen vlees en bloed maar tegen principaliteiten en andere duisterheden

Aha, dus de Tien geboden.gelden ook niet voor Christenen.....? 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Beweer ik nu dat christelijke gemeenschappen (de kerk) het alleen recht hebben op dat zij in Jezus Naam werken. Dat zij het alleen recht hebben op de Geest en die bezitten. De Geest werkt alleen in deze gemeenschappen.

Nou nee, juist daar waar je het niet verwacht kan en zal de Geest van Christus werken (denk ik, want ook ik heb de Geest niet in mijn eigendom).

Mattheüs 25:34 Dan zal de Koning (Jezus) zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.
35. Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.
36. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.
37. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven?
38. Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed?
39. Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen?
40. En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.

Natuurlijk is juist dit wat je verwacht in christelijke gemeenschappen. Draai het ook niet om zoals Hopper, dat de Geest niet in de kerk werkt en zal werken.  Net of Hopper wel (informatie over) de Geest in zijn bezit heeft. Onzin natuurlijk.

Maar de Geest verbindt: Mattheüs 18:20 Want waar twee of drie in Mijn Naam (het programma/koninkrijk van Jezus) bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Breuk:

De kerk bestaan uit geloofsgemeenschappen. Mensen die ondanks allerlei verschillen met elkaar in verbinding staan in Jezus Naam.  
Je mag best alleen blijven (hoewel het goed is, dat niet iedereen dat doet), maar het is ook erg gemakkelijk om vanaf de zijkant kritiek te hebben op mensen die wel een gemeenschap vormen.
 

 

Ik gun een ieder het zijne en als mensen lid willen zijn van een kerk dan vind ik dat helemaal prima.    Ik lees hier bv bij Robert Frans: "Seks tussen man en vrouw is net zo onkuis, tenzij ze in de ogen van de kerk getrouwd zijn."   En dan krijg ik al weer een déjà vu: de kerk welke zich met mijn seksleven bemoeit.  Ik ben nooit voor de kerk getrouwd , in de ogen van Robert Frans zijn versie van de RKK ben ik dan al decennia lang onkuis.   Zelf heb ik geen bemoeienis van de kerk met mijn seksleven nodig, wat ik op seksueel gebied ja/nee doe daarvoor hoef ik alleen verantwoording tegenover de Vader voor af te leggen.   En ik heb niet het idee dat de Vader mijn 'onkuisheid' bekritiseerd, integendeel. 

 

Dus ja, het is gemakkelijk om kritiek te hebben op een kerkgemeenschap, want ik heb zo mijn redenen om geen lid van een kerkgemeenschap te zijn.    Daarnaast voel jij ook wel aan dat als ik met mijn attitude bij jouw kerkgemeenschap aanklop, dat het op woordenwisselingen uitdraait.   Jij en ik zijn het meestal oneens, al was het maar over die 3 personen.  Op tal van punten ben ik het oneens met de kerk.  Dogma's staan een mens maar in de weg.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Hopper:

Dus ja, het is gemakkelijk om kritiek te hebben op een kerkgemeenschap, want ik heb zo mijn redenen om geen lid van een kerkgemeenschap te zijn.

Ik krijg al stress van het idee dat ik m'n mandala niet voor de start van WOIII afgewerkt zal krijgen, laat staan dat ik me zou willen gaan bezighouden met raketwetenschap waar ik sowieso geen jota van begrijp.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Breuk:

 

......Neem deze brieven:.....

 

Je zit teveel in de historie.  Voor de jonge kerk was het logisch om een gemeenschap te zijn.   Je kunt niet het Evangelie verspreiden zonder daarvoor een 'voertuig' te hebben.  Maar Paulus heeft niet geweten waar zijn kerk in resulteerde,  en vragen kunnen we het hem ook niet meer.  En buikspreken voor Paulus zal ik ook maar achterwege laten, daarvoor heb ik hem te hoog zitten.  Voor mijzelf sprekende denk ik dat Paulus een 'goed gesprek' zou hebben gehad met mensen als Meister Eckhart en Kierkegaard.

42 minuten geleden zei Breuk:

 

Natuurlijk is juist dit wat je verwacht in christelijke gemeenschappen. Draai het ook niet om zoals Hopper, dat de Geest niet in de kerk werkt en zal werken.  Net of Hopper wel (informatie over) de Geest in zijn bezit heeft. Onzin natuurlijk.

Maar de Geest verbindt: Mattheüs 18:20 Want waar twee of drie in Mijn Naam (het programma/koninkrijk van Jezus) bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.

De kerk verbindt dan weer Mattheüs 18:20 met het bijeenkomen in de kerk.  Doch dat kan Jezus nooit zo bedoeld hebben, want toen hij die woorden sprak bestond er nog geen kerk.  Dus ja, de Geest verbindt, maar dat zegt niks over waar twee of drie bijeenkomen.  Dat kan in de kerk zijn, maar ook bij de bakker op de hoek.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid