Spring naar bijdragen

Universalisme / Alverzoening Bijbels onderbouwd


Aanbevolen berichten

Op 25-6-2024 om 23:22 zei Hermanos2:

Het geval Judas is lastig. Want om te verlossen moest Jezus wel sterven. Dus iemand zou toch de zwarte piet toegeschoven krijgen. 

Kwam deze nog tegen. :)

Het geval Judas is volgens mij niet zo heel lastig, Wat hij gedaan heeft verdiende absoluut de hel, daar was Jezus zeer helder over. Net zoals veel anderen zonden die wij plegen de hel verdienen. Maar de zonde was zo lijkt mij niet onvergeeflijk.
Wanneer hij na zijn verraad niet naar de akker, maar naar Jezus zelf was gegaan en Hem berouwvol om vergeving had gesmeekt, dan had zijn leven niet zo tragisch hoeven aflopen en werd hij nu ongetwijfeld als een grote geloofsheld vereerd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 171
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Het zou vreemd zou als God alle mensen Wil redden, en dat dan niet lukt.  Of dat Jezus zegt iedereen naar zich toe te halen..maar dat niet voor elkaar krijgt.    https://bijbel.nbv21.nl

Ik zei daar dit op en hoe gelijk kan een mens hebben? Vraag je eens af wat een "gelovige" is, mohammedanen zijn tenslotte ook gelovigen, zo ook boeddhisten. Dat er in de Schrift met "gelovigen"

Dat klopt ook. Alle doden zullen opgewekt worden om beoordeeld te worden bij het laatste oordeel. Dan kunnen ze alsnog een tweede keer sterven, de tweede dood.

1 uur geleden zei Robert Frans:

Kwam deze nog tegen. :)

Het geval Judas is volgens mij niet zo heel lastig, Wat hij gedaan heeft verdiende absoluut de hel, daar was Jezus zeer helder over. Net zoals veel anderen zonden die wij plegen de hel verdienen. Maar de zonde was zo lijkt mij niet onvergeeflijk.
Wanneer hij na zijn verraad niet naar de akker, maar naar Jezus zelf was gegaan en Hem berouwvol om vergeving had gesmeekt, dan had zijn leven niet zo tragisch hoeven aflopen en werd hij nu ongetwijfeld als een grote geloofsheld vereerd.

Judas was het die verraad pleegde, want Judas betekent van Juda of tewel Jood. Hiermee gaven de vroege christenen dus een Jood de schuld van de moord op Jezus..

En hierdoor kende Europa zo'n lange tijd van antisemitisme.. Vandaar ook de zogenaamde uitspraak van bepaalde Joden bij de dood van Jezus "zijn bloed kome over ons en onze kinderen".. Dit is geschreven in een tijd dat veel Joden het nieuwe christendom als niet joods en dus niet belangrijk terzijde schoven. Puur antisemitisme dus. Vandaar ook het idee dat Judas voor sikkels Jezus verraadde. 

Tevens is het een vreemd idee. Stel dat Judas dit niet had gedaan, dan was Jezus niet verraden en niet gekruisigd. Was het hele fantastische plan mislukt. Had Jezus nog een keer moeten komen waarschijnlijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Bekeerling14:

Judas was het die verraad pleegde, want Judas betekent van Juda of tewel Jood. Hiermee gaven de vroege christenen dus een Jood de schuld van de moord op Jezus..

En hierdoor kende Europa zo'n lange tijd van antisemitisme.. Vandaar ook de zogenaamde uitspraak van bepaalde Joden bij de dood van Jezus "zijn bloed kome over ons en onze kinderen".. Dit is geschreven in een tijd dat veel Joden het nieuwe christendom als niet joods en dus niet belangrijk terzijde schoven. Puur antisemitisme dus. Vandaar ook het idee dat Judas voor sikkels Jezus verraadde. 

Tevens is het een vreemd idee. Stel dat Judas dit niet had gedaan, dan was Jezus niet verraden en niet gekruisigd. Was het hele fantastische plan mislukt. Had Jezus nog een keer moeten komen waarschijnlijk.


 

Judas is in het christendom bovendien onterecht uitgemaakt voor verrader. Ook dit berust op vertaalfouten.  In de lijdensgeschiedenis  van Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes, wordt de figuur van Judas alle vijftien keren ten onrechte een verrader genoemd  Het Griekse woord dat in dat verband steevast gebruikt wordt is paradidomi, (Mat.26:25; Joh.18:2) en betekent niet verraden maar overgeven (en vandaar ook: overleveren). Dat is een groot verschil! Ook het woord ’traditie’ (overlevering; Mat.15:6) is van dit Griekse woord afgeleid. De stam van dit woord komt ruim honderddertig keer voor in het NT en wordt vrijwel altijd weergegeven met overleveren, overgeven, of overdragen. Zoals b.v. in de onderstaande passages.

Romeinen 8:32. Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?

1Korinthe 15:24 … daarna het einde, wanneer Hij het koninkrijk aan God de Vader overdraagt

Galaten 2:20…  de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.


Stel je voor dat in bovenstaande gevallen in plaats van overgegeven ‘verraden’ zou zijn geschreven…. Dan zou er staan dat God Zijn Zoon heeft verraden. En dan zou er staan dat de Zoon zichzelf heeft verraden.  En de Zoon was juist trouw aan zichzelf door zijn liefde te bewijzen. Maar als ditzelfde Griekse woord gebruikt wordt in verband met Judas, dan aarzelen de vertalers niet om paradidomi met verraden te vertalen. En daarmee schilderen zij Judas zwarter af dan de Bijbel dit doet. Een paar voorbeelden waar onterecht van verraden sprake is:Matteus 26:21,  Matteüs 10:4, Matteus 26:21-27:3, Johannes 13:21

In al deze gevallen is paradidomi vertaald met verraden. Het  is foutief en inconsequent. Zoals God zijn Zoon voor allen overgaf (Rom.8:32) en zoals ook de Zoon zichzelf overgaf (Gal.2:20), zo gaf Judas zijn Meester over aan de Joodse autoriteiten en de Romeinen. Judas wees Jezus niet stiekem van achter een boom aan maar groette en kuste Hem openlijk zodat de soldaten Jezus konden arresteren. Zo leverde Judas Jezus over. Hij dacht waarschijnlijk dat Jezus dan wel het Koningschap op zou eisen en besefte niet dat Jezus Zich daadwerkelijk over zou geven. 

Jezus noemt Judas “vriend”, “hetairos”.  Dat betekent weliswaar zoveel als “makker” of “metgezel” en geen intieme vriend, want dan zou er philioi staan. Maar hij noemt hem geen vijand.

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Bekeerling14:

Judas was het die verraad pleegde, want Judas betekent van Juda of tewel Jood. Hiermee gaven de vroege christenen dus een Jood de schuld van de moord op Jezus..

Tevens is het een vreemd idee. Stel dat Judas dit niet had gedaan, dan was Jezus niet verraden en niet gekruisigd. Was het hele fantastische plan mislukt. Had Jezus nog een keer moeten komen waarschijnlijk.

Tja, als Jezus zelf Joods was en de andere elf apostelen Joods, dan is het niet zo vreemd als het verraad eveneens door een Jood werd gepleegd. Dit praat natuurlijk geen enkele vorm van antisemitisme goed. De idee is juist dat wij allen zondigen en uiteindelijk werd Jezus dan ook door Romeinen veroordeeld en gekruisigd.

Als Judas Hem niet had verraden, dan was Hij op een andere wijze gearresteerd en gekruisigd. Dan had iemand anders Hem verraden, of was er misschien geen verraad nodig geweest. Men had Hem dan wellicht op een andere meer passende gelegenheid op reguliere wijze gevonden en gearresteerd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Robert Frans:

Tja, als Jezus zelf Joods was en de andere elf apostelen Joods, dan is het niet zo vreemd als het verraad eveneens door een Jood werd gepleegd. Dit praat natuurlijk geen enkele vorm van antisemitisme goed. De idee is juist dat wij allen zondigen en uiteindelijk werd Jezus dan ook door Romeinen veroordeeld en gekruisigd.

Als Judas Hem niet had verraden, dan was Hij op een andere wijze gearresteerd en gekruisigd. Dan had iemand anders Hem verraden, of was er misschien geen verraad nodig geweest. Men had Hem dan wellicht op een andere meer passende gelegenheid op reguliere wijze gevonden en gearresteerd.

Dat krijg je ervan als je denkt dat het verhaal werkelijk gebeurd is.. Als je het simpeler en slimmer bekijkt dan weet je dat de Joden toen de evangelieen geschreven werden het nieuwe christendom al hadden afgewezen en niet geloofden dat Jezus hun Messias was. Dus is het vrij makkelijk om een man die de naam JUDAS had, afgeleid van Judea of Jood, Jezus verraden had. Dat de mensen die Jezus verraden hebben riepen "zijn bloed kome over ons en onze kinderen"...

DAT is het begin van antisemitisme. als je dat niet begrijpt, dan begrijp je meer niet denk ik.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 4-7-2024 om 18:35 zei Flawless victory:

Stel je voor dat in bovenstaande gevallen in plaats van overgegeven ‘verraden’ zou zijn geschreven….

Nogal kort door de bocht in mijn ogen, Mat. 26:23 zegt: "De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van Hem geschreven is; maar wee dien mens, door welken de Zoon des mensen verraden wordt; het ware hem goed, zo die mens niet geboren was geweest."

Er mag verschil zijn tussen verraden en overgeven, maar is er niet net zoveel overeenkomst? In jou voorbeeld hierboven kan ik ook zeggen: Stel dat er in plaats van overgegeven, gekotst had gestaan? Het is zinloos.

Ik kan geen Grieks woord vinden voor verraad, alleen paradidomi. Uit Mat. 26:23 blijkt duidelijk dat het hier om verraad gaat en zo word het ook bestraft. Ook in het Grieks kunnen hetzelfde woord verschillende betekenissen hebben. In het Nederlands zijn daar ook voorbeelden van b.v. portier en haan. Helaas moet ik hier zeggen: het hangt van de context af. Soms is dat waar al word het zwaar misbruikt.

Aristarkos

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 6-7-2024 om 14:18 zei Aristarkos:

Nogal kort door de bocht in mijn ogen, Mat. 26:23 zegt: "De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van Hem geschreven is; maar wee dien mens, door welken de Zoon des mensen verraden wordt; het ware hem goed, zo die mens niet geboren was geweest."

Er mag verschil zijn tussen verraden en overgeven, maar is er niet net zoveel overeenkomst? In jou voorbeeld hierboven kan ik ook zeggen: Stel dat er in plaats van overgegeven, gekotst had gestaan? Het is zinloos.

Ik kan geen Grieks woord vinden voor verraad, alleen paradidomi. Uit Mat. 26:23 blijkt duidelijk dat het hier om verraad gaat en zo word het ook bestraft. Ook in het Grieks kunnen hetzelfde woord verschillende betekenissen hebben. In het Nederlands zijn daar ook voorbeelden van b.v. portier en haan. Helaas moet ik hier zeggen: het hangt van de context af. Soms is dat waar al word het zwaar misbruikt.

Aristarkos

Hallo Aristarkos, 

Ik ben het natuurlijk met je eens dat het een ernstig feit is en blijft. En het was Judas ook liever geweest dat hij niet geboren was, want hij pleegde daarna zelfmoord. Toch komt het ook met Judas een keer goed.  De Bijbel leert dat God ook mensen ten verderve toebereidt (Rom.9:22).  Jezus had van te voren voorzegd wie Hem zou overgeven en Jezus geeft Judas in Johannes 13:27 zelfs de opdracht het met spoed  te gaan doen.  In datzelfde vers staat geschreven dat na het stuk brood dat Jezus Judas gaf, de satan in hem voer. Dat kan alleen als God het toelaat.  Wat betreft de vertaling houd ik de Concordante Vertaling aan en daar staat ook gewoon “overgeven”.

 

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Flawless victory:

Ik ben het natuurlijk met je eens dat het een ernstig feit is en blijft. En het was Judas ook liever geweest dat hij niet geboren was, want hij pleegde daarna zelfmoord. Toch komt het ook met Judas een keer goed.

Dat ontken ik ook niet.

3 uur geleden zei Flawless victory:

De Bijbel leert dat God ook mensen ten verderve toebereidt (Rom.9:22).

Zoals je het hier brengt hebben diegene dus geen verantwoording, het was tenslotte God die het deed. (?)

3 uur geleden zei Flawless victory:

Jezus had van te voren voorzegd wie Hem zou overgeven en Jezus geeft Judas in Johannes 13:27 zelfs de opdracht het met spoed  te gaan doen.

Dus ook hier geen verantwoording voor Judas, hij voerde eenvoudig de door de Here Jezus gegeven opdracht uit. (?)

3 uur geleden zei Flawless victory:

In datzelfde vers staat geschreven dat na het stuk brood dat Jezus Judas gaf, de satan in hem voer. Dat kan alleen als God het toelaat.

Dus ook hier geef je mee aan dat er geen verantwoording is voor Judas, God stond het toe. (?)

3 uur geleden zei Flawless victory:

Wat betreft de vertaling houd ik de Concordante Vertaling aan en daar staat ook gewoon “overgeven”.

Dat begrijp ik nu na je betoog van hierboven.

Aristarkos

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het Evangelie van de Heer Jezus Christus voorziet niet in verlossing uit de poel des vuurs, die in Opb.19, 20 en 21 wordt genoemd.

De boze schepselen die daarin worden geworpen, zowel de duivel als het beest en de valse profeet, en allen die willens en wetens aan hen vasthouden, die gaan verloren omdat de Heer Jezus Christus nooit in de poel des vuurs komt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 4-7-2024 om 18:40 zei Robert Frans:

uiteindelijk werd Jezus dan ook door Romeinen veroordeeld en gekruisigd.

Volgens de apostel Paulus waren het lieden van het Joodse volk die de Heer Jezus Christus hebben vermoord!

".. van de Joden; Welke ook gedood hebben den Heere Jezus, .." (1Tess.2:14-15)

".. de komst des Rechtvaardigen, van Welken gijlieden nu verraders en moordenaars geworden zijt." (Han.7:52)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 20-3-2024 om 22:34 zei Aristarkos:

Natuurlijk is er alverzoening, het offer van Christus heeft dit mogelijk gemaakt, velen willen dit niet en bestrijden het met passie.

Dat is juist, de alverzoening door het Offer van de Heer Jezus Christus, is voor iedereen gebracht, maar niet iedereen maakt daar gebruik van! Daarom staat er zo treffend in 1Tim.4:10

"Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Heiland is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen." (Nbg51)

Dat "inzonderheid" duidt op het feit dat iedereen gered kan worden, als hij of zij persoonlijk (de smalle weg!) de Heer Jezus als zijn Verlosser van zonden aanneemt. De gelovigen echter gaan zelfs nog verder, zij bidden ook om de Heilige Geest om heilig te kunnen leven voor de Ene Heilige Almachtige God. 

'Spreek tot de ganse vergadering der kinderen Israëls, en zeg tot hen: Gij zult heilig zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig!' (Lev.19:2)

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Jahu:

Dat is juist, de alverzoening door het Offer van de Heer Jezus Christus, is voor iedereen gebracht, maar niet iedereen maakt daar gebruik van

Ik zei daar dit op en hoe gelijk kan een mens hebben?

Citaat

Natuurlijk is er alverzoening, het offer van Christus heeft dit mogelijk gemaakt, velen willen dit niet en bestrijden het met passie. Zij die dit doen beseffen niet dat zij hiermee dit offer kleineren en dat is een zonde. Ze maken zich zorgen dat zondaars die niet in Christus zijn gaan geloven "er mee weg komen", dat dit wat anders is als alverzoening gaat langs hen heen.

Vraag je eens af wat een "gelovige" is, mohammedanen zijn tenslotte ook gelovigen, zo ook boeddhisten. Dat er in de Schrift met "gelovigen" iets heel anders word bedoeld ook dat gaat langs de alverzoening ontkenners heen.

Aristarkos

Link naar bericht
Deel via andere websites
57 minuten geleden zei Aristarkos:

Ik zei daar dit op en hoe gelijk kan een mens hebben?

Nou inderdaad. De Heer Jezus Christus is begonnen met te zeggen:  'Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.' (Matt.11:28)

Maar er zijn mensen die Hem afwijzen en de leugen liefhebben, de ongerechtigheid prediken en die zelf ook doen! Tot hen gaat Hij straks zeggen: 'Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.' (Matt.25:41)

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei Aristarkos:

 

Dus ook hier geef je mee aan dat er geen verantwoording is voor Judas, God stond het toe. (?)

 


 

Het behaagde God zelfs. Jesaja 53:10.  


Het  motief dat traditioneel aan de daad van Judas wordt toegeschreven, dat hij wilde meewerken aan de moord op Jezus, klopt niet met de feiten zoals de Schrift deze presenteert. Als Judas wilde meewerken aan de moord op Jezus dan had hij geen einde aan zijn eigen leven gemaakt toen Hij zag dat Jezus veroordeeld was. (Mat.27:3) Dit wijst erop dat een veroordeling juist niet zijn opzet was. Het lijkt er meer op dat Judas’ daad eerder een uiterste poging was om Jezus te bewegen zich eindelijk als Messias te presenteren.   In een vorig bericht heb ik laten zien dat paradidomi “overleveren” betekent en niet “verraden”.  Maar in één geval, namelijk in Lucas 6:16,  wordt Judas wel een verrader  genoemd. Daar lezen we:  “en Judas Iskariot, die de verrader geworden is.”

Hier wordt het Griekse woord “prodotes”  gebruikt, dat inderdaad verrader betekent (zie ook Hand.7:52 en 2Tim.3:4). Een verrader is iemand die een geheim verklapt. Het verraad bestond  bestond eruit dat Judas dingen wist die hij niet mocht doorvertellen. In Mattheüs 6:16 zegt Petrus: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God!”  Jezus zegt dan dat deze verklaring niet “door vlees en bloed” maar rechtstreeks door de Vader aan Petrus is geopenbaard. Een paar verzen later, in vers 20  zegt Jezus:  “Toen verbood Hij (=Jezus) met nadruk zijn discipelen aan iemand te zeggen: Hij is de Christus.”

Pas na Zijn opstanding mocht publiek bekend worden gemaakt dat Jezus de Christus is (zie ook Mat.12:16; 17:9, Joh.10:24, Hand.2:36). Tot die tijd waren slechts de discipelen van Jezus’ claim daarvan op de hoogte. Onder embargo.

In Mattheüs 26:63  zegt echter de hogepriester te Jeruzalem waar de zaak-Jezus diende: “Ik bezweer U bij de levende God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de Christus, de Zoon van God.”

De vraag is, hoe wist die hogepriester dit? Hoe kwam hij aan zijn informatie? Een van de twaalf moet hem dat verteld hebben en dat was Judas.  Judas heeft contact opgenomen met de hogepriesters (Mat.26:14). Zij waren blij waren met Judas’ informatie en medewerking (Mar.14:11) omdat ze nu hun kans schoon zagen om Jezus op korte termijn te arresteren en te veroordelen.

Judas vond dat het tijd was dat  Jezus zich als Christus zou manifesteren zodat het Koninkrijk van God openbaar zou worden!  Dat was iets wat een paar dagen voor de veroordeling  alle discipelen nog dachten (Luc.19:11). Het idee dat Jezus gedood zou worden was ook voor een man als Petrus onverteerbaar (Mat.16:22). Pas in de laatste week voor Jezus’ sterven, zagen de discipelen hun ideaal in rook opgaan. Voor Judas bereikte de frustratie zijn dieptepunt bij de zalving in Betanië waar Jezus openlijk sprak over Zijn begrafenis (Mat.26:12). Daar, op dat moment besloot Judas naar de hogepriesters te gaan (Mat.26:14) en met hen af te spreken dat hij Jezus op een geschikt moment aan hen zou overleveren. Niet gedreven door haat maar als wanhoopspoging om Jezus uit te dagen. Bij de gevangenneming noemde hij Jezus nog “rabbi” en hij kuste Hem (Mat.26:49). Daar, in de aanwezigheid van een afdeling soldaten (200 tot 600 man!) moest Jezus maar waarmaken dat Hij daadwerkelijk de Messias was…

Het duivelse van Judas’ daad (Joh.13:2) zit ‘m niet in de haat die hij gehad zou hebben voor Jezus. Integendeel, Judas was  -net zoals Petrus eerder - juist verontwaardigd dat Jezus in Jeruzalem gedood zou worden. Juist dit  -naar de mens gesproken - edele motief werd door Jezus ontmaskerd als regelrecht van satan (Mat.16:23).

Judas kon het niet begrijpen dat de Christus zich nadrukkelijk verborgen hield (Mat.16:20). Door Jezus’ geheim te verraden dacht hij Jezus te kunnen dwingen zich als Messias te manifesteren. Het is paradoxaal:  juist de weerzin van Judas tegen Jezus’ dood, bracht Jezus in de dood!  Toen Judas zag dat Jezus veroordeeld was, was hij daarom compleet ontgoocheld. Hier kon hij niet mee leven en hij hing zichzelf op. 

Wat Judas ontging, was dat dit alles moest gebeuren. Het was geen hopeloos noodlot wat hier plaatsvond maar geheel volgens het Goddelijk script. Door deze daad zal heel de mensheid worden gerechtvaardigd (Rom.5:18). Ook Judas!

 

Bovenstaande is een bewerking van https://goedbericht.nl/judas-een-verrader-2/ en https://goedbericht.nl/wat-bezielde-judas/

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Flawless victory:

Ontkenners van Gods Alverzoening aanbidden satan. In hun versie van christendom is satan groter dan God. Hun god is niet in staat zijn wil te volvoeren.

Hun god is niet in staat werkelijk een lossing voor de zonde en alle zonden te betalen. Zo zien ze niet dat alleen God zelf de lossing kon brengen. Daarom werd het Beeld Gods de eerste geschapene van alle creaturen, zo werd het Beeld Gods de eerstgeboren Zoon Gods die we allemaal kennen als de JHWH van het O.T. en die later als Christus in het vlees kwam.

Ik heb al zo vaak verteld dat alverzoening alleen maar mogelijk is door het offer van de Here Jezus. Dat ze dit offer onteren, ook dat gaat langs hen heen. Ze maken zich alleen maar druk om wat ik niet zeg, dat je kunt doen wat je wilt want er is toch alverzoening. Begrijpend lezen is een uitstervend fenomeen.

Aristarkos

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Flawless victory:

Ontkenners van Gods Alverzoening aanbidden satan. In hun versie van christendom is satan groter dan God. Hun god is niet in staat zijn wil te volvoeren.

Al zou dat zo zijn, wat maakt het uit? Maak je niet zo druk, komt allemaal goed immers.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Figulus:

Al zou dat zo zijn, wat maakt het uit? Maak je niet zo druk, komt allemaal goed immers.

Ik maak mij ook niet druk, ik merk het slechts op. Dit is immers een gespreksforum. Na de vijfde aioon komt het inderdaad allemaal goed. Ook zij die nu nog Gods Alverzoening ontkennen zullen Hem ooit loven om Zijn Alverzoening.  https://www.amen.nl/artikel/734/gods-plan-der-eeuwen

18-4-2014-19-49-20.png

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Flawless victory:

Ik maak mij ook niet druk, ik merk het slechts op. Dit is immers een gespreksforum. Na de vijfde aioon komt het inderdaad allemaal goed. Ook zij die nu nog Gods Alverzoening ontkennen zullen Hem ooit loven om Zijn Alverzoening.  https://www.amen.nl/artikel/734/gods-plan-der-eeuwen

18-4-2014-19-49-20.png

Je bent aan het communiceren via een link waar je voor moet betalen ook nog. Schandalige discussiestijl.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Aristarkos:

Hun god is niet in staat werkelijk een lossing voor de zonde en alle zonden te betalen. Zo zien ze niet dat alleen God zelf de lossing kon brengen. Daarom werd het Beeld Gods de eerste geschapene van alle creaturen, zo werd het Beeld Gods de eerstgeboren Zoon Gods die we allemaal kennen als de JHWH van het O.T. en die later als Christus in het vlees kwam.

Ik heb al zo vaak verteld dat alverzoening alleen maar mogelijk is door het offer van de Here Jezus. Dat ze dit offer onteren, ook dat gaat langs hen heen. Ze maken zich alleen maar druk om wat ik niet zeg, dat je kunt doen wat je wilt want er is toch alverzoening. Begrijpend lezen is een uitstervend fenomeen.

Aristarkos


Herkenbaar, voor mij en voor alle gelovigen (althans hen die ik ken) in de Alverzoening.  We worden door farizeeërs verbaal vervolgd om wat we niet zeggen. En wat we wel zeggen wordt niet gelezen. En van God maken zij een monster. Iemand die mensen die fouten hebben begaan of die niet geloven eindeloos bestraft. En als straf en oordeel eindeloos voortduren, kan God nooit de Redder zijn van alle mensen. En zo is de cirkel weer rond.

1 minuut geleden zei Figulus:

Je bent aan het communiceren via een link waar je voor moet betalen ook nog. Schandalige discussiestijl.

Dat is een valse beschuldiging.  Het artikel is gewoon gratis te lezen. Je hoeft er niet voor in te loggen. Jij ziet gewoon een kopje met “word abonnee” en kijkt vervolgens niet verder dan je neus lang is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Flawless victory:

Dat is een valse beschuldiging.  Het artikel is gewoon gratis te lezen. Je hoeft er niet voor in te loggen. Jij ziet gewoon een kopje met “word abonnee” en kijkt vervolgens niet verder dan je neus lang is.

Nonsens. Ik heb reeds eerder een artikel gelezen en moet nu betalen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Jahu:

Het Evangelie van de Heer Jezus Christus voorziet niet in verlossing uit de poel des vuurs, die in Opb.19, 20 en 21 wordt genoemd.

De boze schepselen die daarin worden geworpen, zowel de duivel als het beest en de valse profeet, en allen die willens en wetens aan hen vasthouden, die gaan verloren omdat de Heer Jezus Christus nooit in de poel des vuurs komt. 

Het zal te warm voor Hem zijn zeker? Terwijl je toch mooie vuurbestendige kleren hebt, vandaag de dag 

1 uur geleden zei Figulus:

Je bent aan het communiceren via een link waar je voor moet betalen ook nog. Schandalige discussiestijl.

Het is 12 euro per jaar. Dat kan zelfs JIJ missen denk ik? Anders de hond maar een weekje op water en brood. Dan heb je het er al uit.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid