Spring naar bijdragen

Universalisme / Alverzoening Bijbels onderbouwd


Aanbevolen berichten

Het zou vreemd zou als God alle mensen Wil redden, en dat dan niet lukt. |:)

Of dat Jezus zegt iedereen naar zich toe te halen..maar dat niet voor elkaar krijgt. 

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/1TI.2/1-Timoteus-2/

God, onze redder, 4  die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.

 

Jezus zei:  https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/JHN.12/Johannes-12/

32   Wanneer Ik van de aarde omhooggeheven word, zal Ik iedereen naar mij toe halen.’

 

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/COL.1/Kolossenzen-1/

19   in Hem heeft heel de volheid willen wonen

20  en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen,

alles op aarde en alles in de hemel,

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/1TI.4/1-Timoteus-4/

10 Hiervoor zwoegen en strijden wij, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die de redder is van alle mensen, bovenal van de gelovigen.

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Petra. changed the title to Universalisme / Alverzoening Bijbels onderbouwd
  • Antwoorden 171
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Het zou vreemd zou als God alle mensen Wil redden, en dat dan niet lukt.  Of dat Jezus zegt iedereen naar zich toe te halen..maar dat niet voor elkaar krijgt.    https://bijbel.nbv21.nl

Ik zei daar dit op en hoe gelijk kan een mens hebben? Vraag je eens af wat een "gelovige" is, mohammedanen zijn tenslotte ook gelovigen, zo ook boeddhisten. Dat er in de Schrift met "gelovigen"

Dat klopt ook. Alle doden zullen opgewekt worden om beoordeeld te worden bij het laatste oordeel. Dan kunnen ze alsnog een tweede keer sterven, de tweede dood.

13 uur geleden zei Petra.:

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/1TI.2/1-Timoteus-2/

God, onze redder, 4  die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.

Voor alle duidelijkheid, het Grieks heeft hier "thelo" wat wenst betekent, dus Timoteus zegt: "die wenst dat alle mensen ... " Als het Gods besluit was zou er "boulema" hebben gestaan.

14 uur geleden zei Petra.:

Jezus zei:  https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/JHN.12/Johannes-12/

32   Wanneer Ik van de aarde omhooggeheven word, zal Ik iedereen naar mij toe halen.’

Dit vers slaat op het kruis, als iemand werd gekruisigd gebeurde dat terwijl het kruis op de grond lag, na de kruisiging werd hij dan "omhooggeheven" het woord "hupso" verwijst in Johannes altijd naar het kruis, zie vers 34:

"De schare antwoordde Hem: Wij hebben uit de wet gehoord, dat de Christus blijft in der eeuwigheid; en hoe zegt Gij, dat de Zoon des mensen moet verhoogd (hupso) worden? Wie is deze Zoon des mensen?"

3:14: "En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd (hupso) heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd (hupso) worden;"

8:28: "Jezus dan zeide tot hen: Wanneer gij den Zoon des mensen zult verhoogd (hupso) hebben, dan zult gij verstaan, dat Ik Die ben, en dat Ik van Mijzelven niets doe; maar deze dingen spreek Ik, gelijk Mijn Vader Mij geleerd heeft."

Natuurlijk is er alverzoening, het offer van Christus heeft dit mogelijk gemaakt, velen willen dit niet en bestrijden het met passie. Zij die dit doen beseffen niet dat zij hiermee dit offer kleineren en dat is een zonde. Ze maken zich zorgen dat zondaars die niet in Christus zijn gaan geloven "er mee weg komen", dat dit wat anders is als alverzoening gaat langs hen heen.

Aristarkos

Link naar bericht
Deel via andere websites
41 minuten geleden zei Aristarkos:

Voor alle duidelijkheid, het Grieks heeft hier "thelo" wat wenst betekent, dus Timoteus zegt: "die wenst dat alle mensen ... " Als het Gods besluit was zou er "boulema" hebben gestaan.

 

Het verschil tussen 'willen' en 'wensen' is niet erg groot.   I.v.m. God wordt 'willen' vaak begrepen als een soort van machts-willen.   Dat zal wel te maken hebben met alle geboden  welke in de Bijbel staan.   (Gebod vind ik trouwens ook een moeilijk woord)

Wat ik opvallender vind is dat in de NBV21 gewoon 'en de waarheid leren kennen' staat en in de SV 'en tot kennis der waarheid komen' staat.  SV is zoals gewoonlijk weer net een beetje accurater in de vertaling.   Wat maakt dat nou weer uit?  Wel, waar 'het' om draait is  kennis (van de waarheid ) zelf.  Het Woord zelf is die waarheid (Niet Jezus Christus)

Gelukkig staat  in 1 Timotheüs 2:5 dan ook de Mens Christus Jezus, impliciet staat er dat de Christus Jezus niet God is maar middelaar.   Van het hoogste belang, want als men meent dat de middelaar God is dan komt er van dat tot kennis der waarheid komen ook nooit wat terecht.

Enfin, God wil ook erg graag dat we tot die kennis komen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 20-3-2024 om 08:13 zei Petra.:

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/1TI.4/1-Timoteus-4/

10 Hiervoor zwoegen en strijden wij, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die de redder is van alle mensen, bovenal van de gelovigen.

Je zou ook 'bovenal van de gelovigen' vet kunnen maken ? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
Op 21-3-2024 om 09:26 zei Dat beloof ik:

Je zou ook 'bovenal van de gelovigen' vet kunnen maken ? 

Ja, idd. 

Het zegt i.i.g. dat de niet-gelovigen niet zijn uitgesloten. 

 

Op 20-3-2024 om 22:34 zei Aristarkos:

Voor alle duidelijkheid, het Grieks heeft hier "thelo" wat wenst betekent, dus Timoteus zegt: "die wenst dat alle mensen ... " Als het Gods besluit was zou er "boulema" hebben gestaan.

Dat is imo dikke prima. 

Waar het mij om gaat.. als het Gods Wil of Wens is.. dan zal God Wegen vinden om dat hoedanook voor elkaar te krijgen en niet stoppen voor de klus geklaard is. 

(God verlaat niet het zinkende schip, maar zal als goeie kapitein pas het schip verlaten als alle passagiers in veiligheid zijn). 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei Petra.:
Op 21-3-2024 om 09:26 zei Dat beloof ik:

Je zou ook 'bovenal van de gelovigen' vet kunnen maken ? 

Ja, idd. 

Het zegt i.i.g. dat de niet-gelovigen niet zijn uitgesloten. 

Het is eigenlijk best een rare tekst. Vergelijkbaar is m.i. een zin als

"Alle kleuren zijn toegestaan, vooral blauw."

38 minuten geleden zei Petra.:
Op 20-3-2024 om 22:34 zei Aristarkos:

Voor alle duidelijkheid, het Grieks heeft hier "thelo" wat wenst betekent, dus Timoteus zegt: "die wenst dat alle mensen ... " Als het Gods besluit was zou er "boulema" hebben gestaan.

Dat is imo dikke prima. 

Waar het mij om gaat.. als het Gods Wil of Wens is.. dan zal God Wegen vinden om dat hoedanook voor elkaar te krijgen en niet stoppen voor de klus geklaard is. 

(God verlaat niet het zinkende schip, maar zal als goeie kapitein pas het schip verlaten als alle passagiers in veiligheid zijn). 

Alverzoening is m.i. een beetje 'wishful thinking' met een roze bril op. Het suggereert ook dat het niet uitmaakt wat een mens aan misdaden pleegt, uiteindelijk gaat iedereen naar de hemel. Moordenaars, verkrachters etc.

Er staan in de Bijbel ook teksten die m.i. mensen (terecht) verantwoordelijk houden voor hun misdaden en dat deze misdaden consequenties hebben.

Matteüs 13:

36 Daarop stuurde Hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij Hem en vroegen: ‘Wilt U ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen?’ 37 Hij antwoordde hun: ‘Hij die het goede zaad zaait is de Mensenzoon, 38  de akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van het koninkrijk; het onkruid dat zijn de kinderen van het kwaad, 39  de vijand die het zaait is de duivel, de oogst staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen. 40 Zoals het onkruid bijeengebracht wordt en in het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: 41  de Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk al wat ten val brengt en al wie onrecht pleegt bijeenbrengen 42  en in de vuuroven werpen; daar zullen ze jammeren en knarsetanden. 43 Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren!

Lucas 13:

23 Iemand vroeg Hem: ‘Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?’ Hij antwoordde: 24 ‘Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg Ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen. 25  Als de heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen: “Heer, doe open voor ons!”, dan zal hij antwoorden: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan?” 26 Jullie zullen zeggen: “We hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderricht gegeven.” 27 Maar hij zal tegen jullie zeggen: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Weg met jullie, onrechtplegers!” 28   Dan zullen jullie jammeren en knarsetanden wanneer je Abraham, Isaak en Jakob en al de profeten in het koninkrijk van God ziet, maar zelf buitengesloten wordt.

God wil wel dat alle mensen gered worden maar mensen hebben zelf ook een wil en mensen kunnen met die wil iets anders willen dan wat God wil.

bewerkt door Monachos
Link naar bericht
Deel via andere websites

Volgens mij zijn de schrijvers hier vergeten wat Jezus kwam doen. 

 

48 minuten geleden zei Monachos:

Het is eigenlijk best een rare tekst. Vergelijkbaar is m.i. een zin als

"Alle kleuren zijn toegestaan, vooral blauw."

Ja vond ik ook. Of lees het zo.. alle groenten zijn goed voor je vooral broccoli. 

Zal ook wel weer met het vertalen te maken kunnen hebben. Misschien is dat bovenal..een latere toevoeging. 

 

 

48 minuten geleden zei Monachos:

 43 Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren!

Volgens mij zijn de schrijvers en jij hier vergeten wat Jezus kwam doen. 

Wie zijn namelijk die "de rechtvaardigen" .....

 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/ROM.5/Romeinen-5

19 Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.

49 minuten geleden zei Monachos:

Alverzoening is m.i. een beetje 'wishful thinking' met een roze bril op. Het suggereert ook dat het niet uitmaakt wat een mens aan misdaden pleegt, uiteindelijk gaat iedereen naar de hemel. Moordenaars, verkrachters etc.

 

YEP! Dat was de missie van Jezus.. alle zonden op zich nemen. 

Imo is het dus juist Wishful thinking.. als je daar zo'n moeite mee hebt (dat Jezus zich voor iedereen geofferd heeft) dat je toch nog vergelding/bestraffing wenst. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
40 minuten geleden zei Petra.:

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/ROM.5/Romeinen-5

19 Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.

Suggestie: lees niet alleen de NBV21 maar ook de oudere vertalingen en de Griekse grondtekst.

NBG51:

19 Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van een mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van een zeer velen rechtvaardigen worden.

SV:

19 Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien enen mens velen [tot] zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen velen [tot] rechtvaardigen gesteld worden.

Griekse grondtekst:

Romeinen5-19.jpg

Het oorspronkelijke woord is 'polys', hierboven in de vorm 'polloi'. 

http://www.bijbelaantekeningen.nl/files/dict?G04183

http://www.bijbelaantekeningen.nl/files/conc?G04183

40 minuten geleden zei Petra.:

Volgens mij zijn de schrijvers en jij hier vergeten wat Jezus kwam doen. 

Wie zijn namelijk die "de rechtvaardigen" .....

Jezus was geen hippie; Hij zat niet met Yoko Ono in bed over vrede te zingen.

Mattheüs 4:

17 Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Denk je dat 'alle mensen' hier gehoor aan hebben gegeven en/of zullen geven?

bewerkt door Monachos
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Noel2:

Zo voedde je je kinderen ook op zeker, ze zouden hoe dan ook spruitjes lekker vinden!!!!

Ja precies! Je moet smullen van spruitjes. Lukt dat niet.. dan word je voor de rest van leven gestraft en gemarteld. 

Tenzij je erg veel berouw hebt en je bekeert en alsnog stapeldol op spruitjes wordt. 

Maar wel voor je 6e verjaardag. Want daarna ..is je kans voorbij! 

Een levenslange martelweg is dan je deel.

Eigen schuld, dikke bult. 

 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
32 minuten geleden zei Monachos:

Mattheüs 4:

17 Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Denk je dat iedereen ('allen') hier gehoor aan hebben gegeven en/of zullen geven?

Jazeker! (Zie *)

Jezus zei:  https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/JHN.12/Johannes-12/

32   Wanneer Ik van de aarde omhooggeheven word, zal Ik iedereen naar mij toe halen.’

 

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/COL.1/Kolossenzen-1/

19   in Hem heeft heel de volheid willen wonen

20  en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen,

alles op aarde en alles in de hemel,

 

32 minuten geleden zei Monachos:

Denk je dat iedereen ('allen') hier gehoor aan hebben gegeven en/of zullen geven?

* Bezie het maar zo:  Het is de wens van God om iedereen te redden. Als het nu m.b.v. alleen Jezus toch niet helemaal lukt...dan zal God wel weer een volgend Plan bedenken.  Op weg naar het NNT. Misschien dat er nog een Dochter gestuurd wordt, die dan voor eens en altijd God met Satan verzoent. (En daarmee zodanig wegwerkt dat niemand er nog last van heeft).  Misschien blijkt dan dat dat altijd al Gods Plan was.  Hoe dan ook zal het uiteindelijk allemaal Goed komen.  (Anders is het alsof God het niet voor elkaar krijgt of wil krijgen om in the End het Kwaad te overwinnen. Maar als je dat gelooft.. waar geloof je dan eigenlijk in?! )

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei Petra.:

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/COL.1/Kolossenzen-1/

19   in Hem heeft heel de volheid willen wonen

20  en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen,

alles op aarde en alles in de hemel,

Tja. In Romeinen 2 zegt dezelfde schrijver (Paulus) dan weer dit:

1 En u, wie u ook bent, met uw oordeel al klaar: u bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf, want de dingen die u veroordeelt doet u zelf ook. 2 Wij weten dat God hen die dergelijke dingen doen terecht veroordeelt. 3 Dacht u soms dat u, die zelf doet wat u in anderen veroordeelt, de straf van God kunt ontlopen? 4  Of veracht u zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid, en weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen? 5 Doordat u zo hardleers bent en niet tot inkeer wilt komen, maakt u de straf op de dag van Gods toorn, wanneer Hij zijn rechtvaardig vonnis velt, alleen maar zwaarder. 6  God beloont ieder mens naar zijn daden. 7 Aan wie met volharding het goede doet, wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt Hij het eeuwige leven. 8 Maar wie handelt uit geldingsdrang, de waarheid niet eerbiedigt en zich laat leiden door onrecht, straft Hij met zijn toorn en woede. 9 Iedereen die het slechte doet wacht leed en ellende, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. 10 Maar iedereen die het goede doet wacht glorie, eer en vrede, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. 11 Want God maakt geen onderscheid.

12 Allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen ook zonder de wet verloren gaan; en allen die gezondigd hebben terwijl ze de wet wel kennen, zullen door de wet worden veroordeeld. 13 Niet wie de wet slechts aanhoort geldt voor God als rechtvaardig, maar wie de wet naleeft. 14 Wanneer namelijk mensen uit volken die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. 15 Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. 16  Dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is.

En in de door jou geciteerde brief aan de Kolossenzen staat in hoofdstuk 3 bijvoorbeeld ook dit:

25 Iedereen die onrecht doet zal daarvoor boeten, en daarbij wordt geen onderscheid gemaakt.

bewerkt door Monachos
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Petra.:

Ja precies! Je moet smullen van spruitjes. Lukt dat niet.. dan word je voor de rest van leven gestraft en gemarteld. 

Tenzij je erg veel berouw hebt en je bekeert en alsnog stapeldol op spruitjes wordt. 

Maar wel voor je 6e verjaardag. Want daarna ..is je kans voorbij! 

Een levenslange martelweg is dan je deel.

Eigen schuld, dikke bult. 

 

 

 

Ik wilde nooit spruitjes eten, maar daar kwam ik niet mee weg bij mijn moeder, het moest!   Ik dacht, als ik eenmaal getrouwd ben dan doe ik lekker wat ik zelf wil.  Maar je raadt het al zeker?  Toen werd ik wijs en gaf mijn eigen wil op.   En nu eet ik braaf mijn spruitjes op. Niet omdat ik ze lekker vind, maar omdat ik mijzelf zou straffen en martelen om nog langer te strijden tegen de spruitjes.

Olijven?  Idem dito. Die begin ik zelfs een klein beetje lekker te vinden.  Ik eet ze soms vrijwillig!  Wie had dat nu kunnen denken?  Wie weet lukt me dat met de spruitjes ook ooit.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
1 uur geleden zei Monachos:

 

12 Allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen ook zonder de wet verloren gaan; en allen die gezondigd hebben terwijl ze de wet wel kennen, zullen door de wet worden veroordeeld. 13 Niet wie de wet slechts aanhoort geldt voor God als rechtvaardig, maar wie de wet naleeft. 

Dat kan niet. Jezus heeft met zijn dood de Wet buiten werking gesteld: 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21,NBV21/EPH.2/Efeziers-2/

.... 13 Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. 14 Want Hij is onze vrede: Hij heeft met zijn dood Joden en niet-Joden verenigd, de muur van vijandschap, die hen scheidde, afgebroken 15  en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking gesteld,

 

 

1 uur geleden zei Monachos:

En in de door jou geciteerde brief aan de Kolossenzen staat in hoofdstuk 3 bijvoorbeeld ook dit:

25 Iedereen die onrecht doet zal daarvoor boeten, en daarbij wordt geen onderscheid gemaakt.

Er staat ook dat dankzij Jezus'  offer al je zonden zijn kwijtgescholden. 

Jezus heeft boete gedaan en geleden zodat jij dat niet hoeft te doen. 

 

 Kolossenzen 2:13 :

"U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen Hij ons al onze zonden kwijtschold."

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Hopper:

Ik wilde nooit spruitjes eten, maar daar kwam ik niet mee weg bij mijn moeder, het moest!   Ik dacht, als ik eenmaal getrouwd ben dan doe ik lekker wat ik zelf wil.  Maar je raadt het al zeker?  Toen werd ik wijs en gaf mijn eigen wil op.   En nu eet ik braaf mijn spruitjes op. Niet omdat ik ze lekker vind, maar omdat ik mijzelf zou straffen en martelen om nog langer te strijden tegen de spruitjes.

Olijven?  Idem dito. Die begin ik zelfs een klein beetje lekker te vinden.  Ik eet ze soms vrijwillig!  Wie had dat nu kunnen denken?  Wie weet lukt me dat met de spruitjes ook ooit.


Ik hoefde geen spruitjes te eten van mijn moeder. Zij kookte met liefde twee verschillende soorten groenten zodat ik geen spruitjes hoefde te eten.  Op latere leeftijd veranderde spontaan mijn smaak en nu ben ik dol op spruitjes.  Wie had dat nu kunnen denken? Wat liefde al niet kan doen. 

bewerkt door Flawless victory
Autocorrectie spelling gecorrigeerd
Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
27 minuten geleden zei Hopper:

Ik wilde nooit spruitjes eten, maar daar kwam ik niet mee weg bij mijn moeder, het moest!   Ik dacht, als ik eenmaal getrouwd ben dan doe ik lekker wat ik zelf wil.  Maar je raadt het al zeker?  Toen werd ik wijs en gaf mijn eigen wil op.   En nu eet ik braaf mijn spruitjes op. Niet omdat ik ze lekker vind, maar omdat ik mijzelf zou straffen en martelen om nog langer te strijden tegen de spruitjes.

Olijven?  Idem dito. Die begin ik zelfs een klein beetje lekker te vinden.  Ik eet ze soms vrijwillig!  Wie had dat nu kunnen denken?  Wie weet lukt me dat met de spruitjes ook ooit.

De moraal van het verhaal is... dat je te laat bent als je niet voor je 6e verjaardag (vrijwillig) smult van spruitjes. 

 

Oftewel...De Weg was Smal. En jij....liep op de brede Weg, hebt de deadline gemist en dan is het Klaar Over en Basta.... Knarsetanden in de duisternis zul je Forever and ever. 

 

Tenzij... de Weg misschien minder Smal is dan je dacht of de deadline wat ruimer is dan je dacht bv. 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Petra.:

De moraal van het verhaal is... dat je te laat bent als je niet voor je 6e verjaardag (vrijwillig) smult van spruitjes. 

 

Oftewel...De Weg was Smal. En jij....liep op de brede Weg, hebt de deadline gemist en dan is het Klaar Over en Basta.... Knarsetanden in de duisternis zul je Forever and ever. 

 

Tenzij... de Weg misschien minder Smal is dan je dacht of de deadline wat ruimer is dan je dacht bv. 

 

De Weg is zo smal dat je je afvraagt 'waar' de Weg überhaupt is....

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Petra.:

Dat kan niet. Jezus heeft met zijn dood de Wet buiten werking gesteld: 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21,NBV21/EPH.2/Efeziers-2/

.... 13 Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. 14 Want Hij is onze vrede: Hij heeft met zijn dood Joden en niet-Joden verenigd, de muur van vijandschap, die hen scheidde, afgebroken 15  en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking gesteld,

Er staat ook dat dankzij Jezus'  offer al je zonden zijn kwijtgescholden. 

Jezus heeft boete gedaan en geleden zodat jij dat niet hoeft te doen. 

Kolossenzen 2:13 :

"U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen Hij ons al onze zonden kwijtschold."

Zowel jouw als mijn citaten zijn allemaal van Paulus. Het is jammer dat we hem niet om uitleg kunnen vragen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
14 uur geleden zei Hopper:

De Weg is zo smal dat je je afvraagt 'waar' de Weg überhaupt is....

Jouw visie is zo wreed dat je je afvraagt waar God überhaubt is. 

 

14 uur geleden zei Monachos:

Zowel jouw als mijn citaten zijn allemaal van Paulus. Het is jammer dat we hem niet om uitleg kunnen vragen.

Ja, dat ben ik met je eens. 

Maar goed, we zijn inmiddels 2000 jaar verder... wie weet wat ie er nu over te zeggen zou hebben.  

Bijv. over deze:

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/TIT.2/Titus-2/

"9 Slaven moeten in alles het gezag van hun meester erkennen en het hem naar de zin maken. Ze mogen hem niet tegenspreken 10 of van hem stelen, maar moeten laten zien dat ze volkomen betrouwbaar zijn. Dan verhogen ze in alles wat ze doen het aanzien van de leer van God, onze redder."

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei Monachos:

Suggestie: lees niet alleen de NBV21 maar ook de oudere vertalingen en de Griekse grondtekst.

HI Bas.. en deze ? In het Grieks staat er: apokatalaxai ta panta, hetgeen letterlijk ‘verzoening van het al’ betekent. 

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/COL.1/Kolossenzen-1/

19   in Hem heeft heel de volheid willen wonen

20  en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen,

alles op aarde en alles in de hemel,

 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Petra.:

Jouw visie is zo wreed dat je je afvraagt waar God überhaubt is. 

 

Ik heb het universele niet bedacht hoor, om Jezus te citeren: Denkt niet dat Ik vrede ben komen brengen op aarde; Ik ben geen vrede komen brengen, maar het zwaard. 

Wie Jezus volgt op de smalle weg komt er achter dat het gaan van de smalle weg geen groot feest is, maar lijden en afzien. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
41 minuten geleden zei Hopper:

Ik heb het universele niet bedacht hoor, om Jezus te citeren: Denkt niet dat Ik vrede ben komen brengen op aarde; Ik ben geen vrede komen brengen, maar het zwaard. 

Sja. Ik heb het ook niet bedacht hoor, ik citeer ook alleen maar Jezus. 

 

.Mattheüs 5:9 Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden”

 

 

41 minuten geleden zei Hopper:

Wie Jezus volgt op de smalle weg komt er achter dat het gaan van de smalle weg geen groot feest is, maar lijden en afzien

Mattheüs 11:28-30

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. 

Mijn juk is zacht en mijn last is licht. 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
43 minuten geleden zei Petra.:

Sja. Ik heb het ook niet bedacht hoor, ik citeer ook alleen maar Jezus. 

 

.Mattheüs 5:9 Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden”

 

 

Mattheüs 11:28-30

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. 

Mijn juk is zacht en mijn last is licht. 

Pas na het voltooien van de smalle weg met de nauwe doorgang is Mijn juk zacht en de last licht.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Petra.:

HI Bas.. en deze ? In het Grieks staat er: apokatalaxai ta panta, hetgeen letterlijk ‘verzoening van het al’ betekent. 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/COL.1/Kolossenzen-1/

19   in Hem heeft heel de volheid willen wonen

20  en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen,

alles op aarde en alles in de hemel,

Hoi Petra,

Tja. Paulus schreef in 2 Thessalonicenzen 1 dan weer dit:

3 Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt. 

4 Wij spreken dan ook in de gemeenten van God vol trots over uw standvastigheid en trouw onder de vervolgingen en onderdrukking die u moet doorstaan. 

5 Ze zijn het bewijs dat God rechtvaardig oordeelt wanneer Hij u zijn koninkrijk, waarvoor u nu lijdt, waardig acht. 

6 God is inderdaad rechtvaardig: Hij zal met uw onderdrukkers afrekenen door henzelf te onderdrukken, 

7-8  maar u, die nu onderdrukt wordt, samen met ons van alle last bevrijden wanneer de Heer Jezus vanuit de hemel verschijnt. Dan komt Hij in een vlammend vuur en omringd door engelen, door wie Hij zijn macht toont; dan straft Hij hen die God niet erkennen en geen gehoor geven aan het evangelie van onze Heer Jezus. 

Hun straf zal de eeuwige ondergang zijn, ver van de Heer en van zijn kracht en majesteit

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 23-3-2024 om 11:42 zei Monachos:

Alverzoening is m.i. een beetje 'wishful thinking' met een roze bril op. Het suggereert ook dat het niet uitmaakt wat een mens aan misdaden pleegt, uiteindelijk gaat iedereen naar de hemel. Moordenaars, verkrachters etc.

Het wel of niet zien van geschreven woorden geldt zowel voor de Schrift als berichten op forums, ik zal het nog een keer vet herhalen:

"Natuurlijk is er alverzoening, het offer van Christus heeft dit mogelijk gemaakt, velen willen dit niet en bestrijden het met passie. Zij die dit doen beseffen niet dat zij hiermee dit offer kleineren en dat is een zonde. Ze maken zich zorgen dat zondaars die niet in Christus zijn gaan geloven "er mee weg komen", dat dit wat anders is als alverzoening gaat langs hen heen."

Aristarkos

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Aristarkos:

Het wel of niet zien van geschreven woorden geldt zowel voor de Schrift als berichten op forums, ik zal het nog een keer vet herhalen:

"Natuurlijk is er alverzoening, het offer van Christus heeft dit mogelijk gemaakt, velen willen dit niet en bestrijden het met passie. Zij die dit doen beseffen niet dat zij hiermee dit offer kleineren en dat is een zonde. Ze maken zich zorgen dat zondaars die niet in Christus zijn gaan geloven "er mee weg komen", dat dit wat anders is als alverzoening gaat langs hen heen."

Aristarkos

Wat houdt de Alverzoening dan in volgens jou? In je eigen woorden?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid