Spring naar bijdragen

Eén God, één Naam, Jezus Christus.


Aanbevolen berichten

9 minuten geleden zei Willempie:

Als dat zo zou zijn maar zo is het niet. Alle goede Bijbelvertalingen maken gebruik van de oudste beschikbare geschriften en worden uitgevoerd door teams van specialisten uit alle denkbare relevante disciplines. Die vertalingen zijn wetenschappelijk getoetst en volkomen verantwoord.   

Precies, en daarom is bijv de NBV21 en de NWV veel betrouwbaarder dan de SV. In de Appendix wordt, zoals je kunt lezen, alles verantwoord, en dit is nog maar een heel klein gedeelte.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 586
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ik denk eerder dat de Jehova’s Getuigen in de knoop komen door mensen te leren dat de naam Jehova moet zijn en dat iemands redding daarvan af zou hangen. In mijn oren klinkt dat in ieder geval als bla

Het enige verschil is dus dat jullie vertaling zoveel mogelijk is aangepast aan jullie eigen leer en alle andere vertalingen gewoon wetenschappelijke vertalingen zijn. En dat gaat niet alleen maar ove

Ja maar we kunnen toch ook niet doen of we met de teksten alle kanten op kunnen.   Van mij mag Jezus de zilveren medaille krijgen, maar ik lees (ik denk dat ik dat lees  ) dat Jezus in Johannes de g

Posted Images

11 minuten geleden zei sjako:

Precies, en daarom is bijv de NBV21 en de NWV veel betrouwbaarder dan de SV. In de Appendix wordt, zoals je kunt lezen, alles verantwoord, en dit is nog maar een heel klein gedeelte.

Zelfs in de studiebijbel van het WTG, die uiteraard bedoeld is voor studenten van de WTG leer, wordt, voor zover ik kan zien, niets vermeld over het weggelaten deel. Er staat geen voetnoot of aantekening bij. Bovendien wil ik je er graag op wijzen dat de verschillen tussen de SV en latere vertalingen verwaarloosbaar klein zijn. Die minimale verschillen uitvergroten duidt niet op gezond verstand maar op kwaadwilligheid. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Willempie:

Zelfs in de studiebijbel van het WTG, die uiteraard bedoeld is voor studenten van de WTG leer, wordt, voor zover ik kan zien, niets vermeld over het weggelaten deel.

Het staat zelfs in het stukje wat ik geknipt en geplakt heb. Een beetje student kan die opzoeken in een andere vertaling. De eerste vertaling werd overigens gedaan door Frédéric William Franz. Destijds studeerde hij alfawetenschappen aan de Universiteit van Cincinnati om zich erop voor te bereiden presbyteriaanspredikant te worden. Maar in plaats van predikant te worden, trad hij uit de Presbyteriaanse Kerk en verbond zich met de Bible Students (Bijbelonderzoekers), zoals Jehova's getuigen toen werden genoemd.

38 minuten geleden zei sjako:

De verzen zijn Mattheüs 17:21; 18:11; 23:14; Markus 7:16; 9:44, 46; 11:26; 15:28; Lukas 17:36; 23:17; Johannes 5:4; Handelingen 8:37; 15:34; 24:7; 28:29 en Romeinen 16:24. In deze herziening staat er een aantekening bij deze ontbrekende verzen.

 

1 uur geleden zei Jahu:

Waarbij ik nog wil opmerken dat ik de kwaliteiten van vertalen door D. Erasmus heel hoog acht.

Voor toen der tijd zeker. Maar hij werd onder druk gezet om bijv het Comma Johanneum op te nemen terwijl hij daarop tegen was.

9 minuten geleden zei Willempie:

Die minimale verschillen uitvergroten duidt niet op gezond verstand maar op kwaadwilligheid. 

Je begrijpt het niet. Ik heb het over de afschriften van met name het NT. De Textus Receptus bevatte een heleboel toegevoegde teksten, waarvan ze niet wisten dat ze toegevoegd waren. Dit is uitgekomen doordat ze een heleboel afschriften van het NT hebben gevonden in recentere jaren, die veel ouder waren dan de TR. Dit betrof over schrijffouten als moedwillig toegevoegde teksten. De SV is een wetenschappelijk zwaar verouderde vertaling.

Link naar bericht
Deel via andere websites
39 minuten geleden zei sjako:

Het staat zelfs in het stukje wat ik geknipt en geplakt heb. Een beetje student kan die opzoeken in een andere vertaling. De eerste vertaling werd overigens gedaan door Frédéric William Franz. Destijds studeerde hij alfawetenschappen aan de Universiteit van Cincinnati om zich erop voor te bereiden presbyteriaanspredikant te worden. Maar in plaats van predikant te worden, trad hij uit de Presbyteriaanse Kerk en verbond zich met de Bible Students (Bijbelonderzoekers), zoals Jehova's getuigen toen werden genoemd.

Dat is dus geen objectieve vertaling. Vertalingen worden altijd tot in een mate beïnvloed door de opvattingen van de vertaler. Dat is onvermijdelijk. Om dat probleem te minimaliseren werken er aan goede vertalingen teams uit allerlei verschillende denominaties en met verschillende geloofsopvattingen, zelfs niet-gelovigen. Het doel is namelijk een zo juist mogelijke, wetenschappelijk verantwoorde, vertaling van het beschikbare materiaal.  

39 minuten geleden zei sjako:

Voor toen der tijd zeker. Maar hij werd onder druk gezet om bijv het Comma Johanneum op te nemen terwijl hij daarop tegen was.

Maar zelfs dat is eigenlijk een nietigheid. Jullie hebben de neiging de minimale verschillen die er bestaan buitenproportioneel op te blazen. En het is volkomen duidelijk waarom. Het is slechts bedoeld om de Kerk in een zo slecht mogelijk daglicht te plaatsen.

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Willempie:

Dat is dus geen objectieve vertaling. Vertalingen worden altijd tot in een mate beïnvloed door de opvattingen van de vertaler. Dat is onvermijdelijk. Om dat probleem te minimaliseren werken er aan goede vertalingen teams uit allerlei verschillende denominaties en met verschillende geloofsopvattingen, zelfs niet-gelovigen. Het doel is namelijk een zo juist mogelijke, wetenschappelijk verantwoorde, vertaling van het beschikbare materiaal.  

Daar werken we net zo goed mee. In onze app JW.org zijn er weet ik niet hoeveel vertalingen aanwezig.

4 uur geleden zei Willempie:

Maar zelfs dat is eigenlijk een nietigheid. Jullie hebben de neiging de minimale verschillen die er bestaan buitenproportioneel op te blazen. En het is volkomen duidelijk waarom. Het is slechts bedoeld om de Kerk in een zo slecht mogelijk daglicht te plaatsen.

Lees je eigenlijk wel wat ik schrijf? Zo minimaal is het niet. In het geval van Markus bijv gaat het om zowat een heel hoofdstuk. En ik heb ook een opsomming gegeven van verzen die pas later verschenen zijn en dus niet in de Bijbel thuishoren. Die kwamen niet voor in het origineel. Dat vind ik niet minimaal. Ondertussen is de SV niet bepaald objectief meer.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

En ik heb ook een opsomming gegeven van verzen die pas later verschenen zijn en dus niet in de Bijbel thuishoren.

"Het gevolg is dat het Byzantijnse teksttype eenvormig is en vaak langer, want verschillen tussen Bijbelboeken of handschriften werden niet opgelost door weglating, maar door toevoeging."

 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Textus_Receptus

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei sjako:

In onze app JW.org zijn er weet ik niet hoeveel vertalingen aanwezig.

Dat is mooi maar daar hadden we het niet over. Het ging over de WTG vertaling.

11 uur geleden zei sjako:

Lees je eigenlijk wel wat ik schrijf? Zo minimaal is het niet. In het geval van Markus bijv gaat het om zowat een heel hoofdstuk. En ik heb ook een opsomming gegeven van verzen die pas later verschenen zijn en dus niet in de Bijbel thuishoren. Die kwamen niet voor in het origineel. Dat vind ik niet minimaal. Ondertussen is de SV niet bepaald objectief meer.

De verschillen zijn minimaal als je het grote geheel bekijkt. En ze tasten de boodschap van het evangelie niet aan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
45 minuten geleden zei Willempie:

Dat is mooi maar daar hadden we het niet over. Het ging over de WTG vertaling.

De verschillen zijn minimaal als je het grote geheel bekijkt. En ze tasten de boodschap van het evangelie niet aan.

Het uitgesloten dat ik meega in wat moderne tekstcritici suggereren. Stelt u zich eens voor, volgens de 'geleerden' moeten wij het slot van Marc. 16 maar helemaal schrappen, en dan bedoelt men de verzen 9 t/m 20! Wij negeren dan o.a. deze tekst:

15 "En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen."

16 "Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden."

Het Evangelie volgens Marcus zou dan bovendien eindigen met de weinig hoopgevende woorden:

"...en zij zeiden niemand iets; want zij waren bevreesd." (v8)

In plaats van wat overeenkomt met de opdracht van de Heer Jezus Christus, en gewoon duidelijk in de Statenvertaling staat:

"En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere wrocht mede, en bevestigde het Woord door tekenen, die daarop volgden. Amen." (v20)

Ik denk dat de Heer Jezus Christus geen "bevreesde" discipelen heeft achtergelaten, toch? Maar dat zij vol vreugde Zijn Evangelie zijn gaan prediken, en dat Hij hun Woord heeft bevestigd met tekenen en wonderen!

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
31 minuten geleden zei Jahu:

Het uitgesloten dat ik meega in wat moderne tekstcritici suggereren. Stelt u zich eens voor, volgens de 'geleerden' moeten wij het slot van Marc. 16 maar helemaal schrappen, en dan bedoelt men de verzen 9 t/m 20! Wij negeren dan o.a. deze tekst:

15 "En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen."

16 "Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden."

Het Evangelie volgens Marcus zou dan bovendien eindigen met de weinig hoopgevende woorden:

"...en zij zeiden niemand iets; want zij waren bevreesd." (v8)

In plaats van wat overeenkomt met de opdracht van de Heer Jezus Christus, en gewoon duidelijk in de Statenvertaling staat:

"En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere wrocht mede, en bevestigde het Woord door tekenen, die daarop volgden. Amen." (v20)

Ik denk dat de Heer Jezus Christus geen "bevreesde" discipelen heeft achtergelaten, toch? Maar dat zij vol vreugde Zijn Evangelie zijn gaan prediken, en dat Hij hun Woord heeft bevestigd met tekenen en wonderen!

 

Tekstkritiek is op zich nuttig en goed. We kunnen daardoor tot een dieper en zuiverder inzicht komen en is daarvoor ook bedoeld. Maar er bestaat ook zoiets wat wel "hogere tekstkritiek" wordt genoemd. Daar lijkt het alleen nog maar om kritiek op zichzelf te gaan. Gelukkig gaan lang niet alle geleerder daarin mee. Wat de "hogere tekst critici" allemaal lopen te beweren wordt heel vakkundig door wetenschappers weerlegd.    

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Willempie:

Tekstkritiek is op zich nuttig en goed. We kunnen daardoor tot een dieper en zuiverder inzicht komen en is daarvoor ook bedoeld. Maar er bestaat ook zoiets wat wel "hogere tekstkritiek" wordt genoemd. Daar lijkt het alleen nog maar om kritiek op zichzelf te gaan. Gelukkig gaan lang niet alle geleerder daarin mee. Wat de "hogere tekst critici" allemaal lopen te beweren wordt heel vakkundig door wetenschappers weerlegd.    

Juist, dat heb ik bedoeld.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Jahu:

Juist, dat heb ik bedoeld.

Sommige kritiek is zo belachelijk dat je erbij omvalt van het lachen. Ik weet de naam niet meer want het is te lang geleden maar er was ooit in het nieuws dat een theoloog beweerde ontdekt te hebben waarom het paradijsverhaal in Genesis niet klopte. Er groeiden in het paradijs namelijk geen appelbomen. Dan kom je toch niet meer bij? En zo'n man wordt door velen nog serieus genomen ook en verliest niet eens zijn geloofwaardigheid.   

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Willempie:

Maar er bestaat ook zoiets wat wel "hogere tekstkritiek" wordt genoemd. Daar lijkt het alleen nog maar om kritiek op zichzelf te gaan.

Maar dat is heel iets anders. Dat heeft niks te maken met bepaalde verzen die van oorsprong niet in de Bijbel stonden. Dat gaat om de inhoud en is vaak te verklaren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei sjako:

Maar dat is heel iets anders. Dat heeft niks te maken met bepaalde verzen die van oorsprong niet in de Bijbel stonden. Dat gaat om de inhoud en is vaak te verklaren.

Het gaat ook om verzen die in sommige manuscripten wel en in andere niet staan en waarbij niet is vast te stellen welke manuscripten ouder zijn. Dan staat er (in goede Bijbelvertalingen) een voetnoot bij die zegt: "In andere handstiften staat....." Andere staat er dus en niet latere. Het gaat dan niet aan om zonder enige onderbouwing te stellen dat die verzen van oorsprong niet in de Bijbel stonden. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei sjako:

Maar dat is heel iets anders. Dat heeft niks te maken met bepaalde verzen die van oorsprong niet in de Bijbel stonden. Dat gaat om de inhoud en is vaak te verklaren.

Interessant is om bij bepaalde passages eens te kijken, wat er nu eigenlijk kwalijk aan is als men daar iets zou hebben toegevoegd, of het 'gewin' als er bewust iets is weggelaten!

bewerkt door Jahu
Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Jahu:

Interessant is om bij bepaalde passages eens te kijken, wat er nu eigenlijk kwalijk aan is als men daar iets zou hebben toegevoegd, of het 'gewin' als er bewust iets is weggelaten!

Dat wordt alleen maar een "probleem" als sommige passages botsen met een bepaalde leer. Het WTG gaat zelfs zover om er een soort complot achter te zien. Dat doet geen recht aan al die uiterst serieuze en zorgvuldige vertalers die dat monumentale werk voor ons hebben verricht. Ik vind het ronduit verbijsterend hoe denigrerend daar soms over wordt gesproken.  

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei Willempie:

Dat wordt alleen maar een "probleem" als sommige passages botsen met een bepaalde leer. Het WTG gaat zelfs zover om er een soort complot achter te zien. Dat doet geen recht aan al die uiterst serieuze en zorgvuldige vertalers die dat monumentale werk voor ons hebben verricht. Ik vind het ronduit verbijsterend hoe denigrerend daar soms over wordt gesproken.  

Inderdaad, de conclusie van 'botsende passages' is inmiddels bekend.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Willempie:

In andere handstiften staat....." Andere staat er dus en niet latere. Het gaat dan niet aan om zonder enige onderbouwing te stellen dat die verzen van oorsprong niet in de Bijbel stonden. 

In hun app en in de papieren versie staat letterlijk: In latere handschriften staat….. etc . Je moet me niet voor leugenaar uit gaan maken.

3 uur geleden zei Jahu:

Interessant is om bij bepaalde passages eens te kijken, wat er nu eigenlijk kwalijk aan is als men daar iets zou hebben toegevoegd, of het 'gewin' als er bewust iets is weggelaten!

Er is niks bewust weggelaten. In Textus Receptus is bewust iets toegevoegd. Moet je de zaken niet gaan omdraaien. De vertalers treffen geen blaam, zei wisten dat niet.

3 uur geleden zei Willempie:

Dat wordt alleen maar een "probleem" als sommige passages botsen met een bepaalde leer.

Wat een onzin. De NBV21 heeft het vast op een akkoordje gegooid met het Genootschap. De wetenschap heeft aangetoond dat er grove veranderingen zijn toegevoegd aan de TR, en jullie draaien het bewust om. In moderne vertalingen kommen bepaalde teksten niet meer voor omdat ze er niet in thuishoren.

3 uur geleden zei Willempie:

Dat doet geen recht aan al die uiterst serieuze en zorgvuldige vertalers die dat monumentale werk voor ons hebben verricht.

Het was een door de Staten goedgekeurde Bijbel. Zou je ook aan het denken moeten zetten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Er is niks bewust weggelaten. In Textus Receptus is bewust iets toegevoegd. Moet je de zaken niet gaan omdraaien.

Het is geen omdraaien wat ik doe, ik volg juist de Bijbelse feiten en volgorde. Want de éérste zonde in het Paradijs was niet dat de slang iets aan Gods Woorden toevoegde, maar juist dat satan door haar heen iets weg liet!

Dit zei God

'En de HEERE God gebood den mens, zeggende: 'Van allen boom dezes hofs zult gij vrijelijk eten; 17 Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.' (Gen.2:16-17)

Wat doet de slang (satan)? Die laat iets weg!

Wat zegt de slang:

"Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?' (Gen.3:1)

De duivel wil het lieft zoveel mogelijk de woorden van God voor de mensen verstoppen en ontoegankelijk maken, en zelfs uit de Bijbel proberen weg te laten!

De zonde is hier dus niet het toevoegen, maar juist het weglaten, de omissie.

Kunt u daarentegen een voorbeeld geven van hoe slecht een Bijbeltekst is geworden, doordat men daaraan iets zou hebben toegevoegd?

bewerkt door Jahu
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

In hun app en in de papieren versie staat letterlijk: In latere handschriften staat….. etc . Je moet me niet voor leugenaar uit gaan maken.

In jullie studiebijbel staat er bij Johannes 3:13, voor zover ik kan zien, helemaal niets. Er wordt gewoon een deel weggelaten, zonder uitleg. Corrigeer me alsjeblieft als ik iets over het hoofd zie.    

1 uur geleden zei sjako:

Wat een onzin. De NBV21 heeft het vast op een akkoordje gegooid met het Genootschap. De wetenschap heeft aangetoond dat er grove veranderingen zijn toegevoegd aan de TR, en jullie draaien het bewust om. In moderne vertalingen kommen bepaalde teksten niet meer voor omdat ze er niet in thuishoren.

Alles wat er eventueel toegevoegd kan zijn wordt keurig in bijna alle Bijbelvertalingen aangegeven. Dat staat dan tussen haakjes met de mededeling dat alles wat tussen haakjes staat mogelijk later toegevoegd is. 

1 uur geleden zei sjako:

Het was een door de Staten goedgekeurde Bijbel. Zou je ook aan het denken moeten zetten.

Door wie is de WTG vertaling goedgekeurd?

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 27-2-2024 om 11:24 zei sjako:

Die in de hemel is komt pas in latere afschriften voor, dus moderne vertaling zoals NBV21 laat deze toevoeging idd weg. Het is een vervalsing zoals de SV er vol mee staat.

Het is wel typisch, zodra Bijbelteksten niet met het JW paradigma overeenkomen, worden ze zonder uitleg als 'vervalsing' bestempeld! Zelfs als duidelijk aangegeven kan worden, waarom de Statenvertaling bepaalde crusiale verzen wel heeft.

Op 27-2-2024 om 12:36 zei sjako:

Dan zou u de redactie van NBV eens kunnen informeren? Moderne vertalingen laten die in de hemel is allemaal weg.

U weet dus zelf niet over welke "moderne vertalingen" u het heeft, maar u argumenteert daar wel mee. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Jahu:

Het is wel typisch, zodra Bijbelteksten niet met het JW paradigma overeenkomen, worden ze zonder uitleg als 'vervalsing' bestempeld! Zelfs als duidelijk aangegeven kan worden, waarom de Statenvertaling bepaalde crusiale verzen wel heeft.

Ook typisch is dat het verborgen wordt gehouden wie de WTG vertaling heeft gedaan en vanuit welke brontekst(en) precies. Theoretisch is het niet onmogelijk dat men gewoon aan de KJV heeft zitten sleutelen totdat die meer in overeenstemming was met de eigen leer. Ik zeg niet dat het zo is maar de geheimhouding maakt objectieve wetenschappelijke controle onmogelijk. Er valt hoogstens vast te stellen dat er sprake is van willekeur in de vertaling.

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Jahu:

De duivel wil het lieft zoveel mogelijk de woorden van God voor de mensen verstoppen en ontoegankelijk maken, en zelfs uit de Bijbel proberen weg te laten!

De zonde is hier dus niet het toevoegen, maar juist het weglaten, de omissie.

Als ik deze strategie nu transponeer naar Joh.3:13, dan blijkt dat 'moderne tekstcritici' een crusiaal gedeelte weg willen laten, en het laat zich raden waarom zij dat doen:

Het volgende zinsdeel wordt de lezer door weglating onthouden:

'..Die in den hemel is.'

Dit is een uitspraak van de Heer Jezus Christus Zelf.

Door dit aan de tekst te onttrekken, ontkent men dat de Heer Jezus 'in den hemel is', en Hij dus God is!

Dáár draait het allemaal om, Jezus Christus wordt als de waarachtige God geloochend.

40 minuten geleden zei Willempie:

Theoretisch is het niet onmogelijk dat men gewoon aan de KJV heeft zitten sleutelen totdat die meer in overeenstemming was met de eigen leer.

Ja, ik meen eens gelezen te hebben, dat in de tijd van Russel, de JW alleen de King James gebruikten. Toen stonden ze dus nog bekend als 'Bijbelonderzoekers'. Wel bijzonder overigens, dat men toen na 'onderzoek', juist wel de KJ gebruikte.

bewerkt door Jahu
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Jahu:

Het is wel typisch, zodra Bijbelteksten niet met het JW paradigma overeenkomen, worden ze zonder uitleg als 'vervalsing' bestempeld

Dat is ook vaak zo. Het is typisch dat die teksten in bijv ook in de nbv21 worden weggelaten. Hoe zou dat toch komen?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid