Spring naar bijdragen

Oog in oog staan en strijden met God...


Aanbevolen berichten

23 uur geleden zei sjako:

Heb gemerkt dat op een paar cruciale momenten in mijn leven Hij me op best wonderlijke manier geholpen heeft.

Daar ben ik in geïnteresseerd. Als ik daar een topic voor maak, vind je dat dan leuk om daarover te vertellen? (Of liever niet?) 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 180
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Men gaat er vanuit dat in de door jou geciteerde verhalen men God niet in zijn volheid zag, maar in de vorm van een engel of een ander meer veilige verschijning. Immers, in Exodus 33,18-23 trekt God i

Beste Sjako. @Monachosis niet dom en jij ook niet. Monachos schreef dit omdat jij stelde Met zijn stukje en citaat uit de NBG laat hij zien dat deze bewering van jou fout is. Dat hoeft helemaal

Wat valt er anders te interpreteren aan de teksten dan dat er staat dat niemand God heeft gezien en er tevens staat dat er mensen zijn die wel God hebben gezien?    Niemand heeft ooit God ge

21 uur geleden zei Hopper:

  Ik volg het Evangelie waarin de Vader en de Zoon één zijn.

Ik heb toch aangetoond dat dit één zijn niet in wezen zit, maar in doel en karakter. Ook wij Christenen moeten één worden met God, maw hetzelfde doel nastreven, nl Gods naam heiligen door middel van Gods Koninkrijk dat alle gevolgen van wat satan heeft gedaan teniet doet.

26 minuten geleden zei Petra.:

Daar ben ik in geïnteresseerd. Als ik daar een topic voor maak, vind je dat dan leuk om daarover te vertellen? (Of liever niet?) 

Dit is zo persoonlijk en in een zo moeilijke tijd en het heeft me zo geraakt dat ik dat liever niet deel op internet. Het gebeurde in een zo’n levendige droom dat ik er de volgende dag helemaal van ondersteboven was en ik kon hem in detail herinneren en het is allemaal uitgekomen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei sjako:

Ik heb toch aangetoond dat dit één zijn niet in wezen zit, maar in doel en karakter. Ook wij Christenen moeten één worden met God, maw hetzelfde doel nastreven, nl Gods naam heiligen door middel van Gods Koninkrijk dat alle gevolgen van wat satan heeft gedaan teniet doet.

Dan zijn we het radicaal oneens over het één zijn van God.

Verder is er niet zoiets als 'wij Christenen', de Russisch orthodoxe kerk is duidelijk onder invloed van Satan, daar wens ik niks mee te maken te hebben.   De mens kan Jezus volgen in het licht en zichzelf verloochenen.  Aandachtig het Evangelie lezen en daar in groeien kan helpend zijn.  Net zoals andere aanwijzingen welke de Bijbel geeft, geen beeld van God maken bijvoorbeeld.

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Hopper:

Overigens kent God jullie (en mij) allemaal.   Dat is niks bijzonders, God kent alles en iedereen.  Wellicht kent God jou beter dan jezelf....

Maak je hier geen beeld van God? (de alwetende) Het zal voor velen een (tijdelijk) beeld kunnen zijn. Zeker om beschaamd of in verlegenheid te komen, als je niet goed geluisterd hebt naar de Geest der Waarheid, dan blijkt dat “God” meer wist van je, en eigenlijk dingen had willen voorkomen of voorzijn. Maar “vertrouwen” is zo moeilijk. Zeker van het eigen-vreemde.

Er zijn ook wel mensen die blind-varen op God, in volkomen vertrouwen, en welvaart is dan vaak hun deel. Is toch niet echt zelfzuchtig, omdat ze hun eigen wil opgeven in vertrouwen. Maar zo is het ze ook weer geleerd dat dit slim is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Noel2:

Maak je hier geen beeld van God? (de alwetende) Het zal voor velen een (tijdelijk) beeld kunnen zijn. Zeker om beschaamd of in verlegenheid te komen, als je niet goed geluisterd hebt naar de Geest der Waarheid, dan blijkt dat “God” meer wist van je, en eigenlijk dingen had willen voorkomen of voorzijn. Maar “vertrouwen” is zo moeilijk. Zeker van het eigen-vreemde.

Er zijn ook wel mensen die blind-varen op God, in volkomen vertrouwen, en welvaart is dan vaak hun deel. Is toch niet echt zelfzuchtig, omdat ze hun eigen wil opgeven in vertrouwen. Maar zo is het ze ook weer geleerd dat dit slim is.

Het is een stukje simpele logica.  Hoe kan de Geest der Waarheid in mij werkzaam zijn als God mij niet zou kennen?  Het kennen van de mens is noodzakelijk daarvoor.   Doch het 'kennen' an sich is beeldloos.  Dat is trouwens bij jou en mij ook zo.   Heel veel zaken zijn beeldloos.   Maar de natuurlijke mens kent alleen maar de beelden om zich heen en weet niet beter dan dat dat alles is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Hopper:

Het is een stukje simpele logica.  Hoe kan de Geest der Waarheid in mij werkzaam zijn als God mij niet zou kennen?  Het kennen van de mens is noodzakelijk daarvoor.   Doch het 'kennen' an sich is beeldloos.  Dat is trouwens bij jou en mij ook zo.   Heel veel zaken zijn beeldloos.   Maar de natuurlijke mens kent alleen maar de beelden om zich heen en weet niet beter dan dat dat alles is.

Zoals bij alle bepalingen ( zoals het wetend zijn van God ) is zoiets onderhevig aan dualiteit ( het niet niet-wetend zijn ) wat dan weer als beperking kan gelden, daarom moet God steeds onbepaald blijven.

Het paradoxale is misschien dat om onbepaald te blijven je van alles moet 'weten'.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Noel2:

Zoals bij alle bepalingen ( zoals het wetend zijn van God ) is zoiets onderhevig aan dualiteit ( het niet niet-wetend zijn ) wat dan weer als beperking kan gelden, daarom moet God steeds onbepaald blijven.

Het paradoxale is misschien dat om onbepaald te blijven je van alles moet 'weten'.

 

Het fenomeen wat men niet-weten noemt is van dien aard dat het de mens tot bescheidenheid noopt.   Stel even hypothetisch dat aan iemand Jezus verschijnt en deze persoon alles uit de doeken doet betreffende God.  Letterlijk alles.    Dan zou zo een mens juist veel weten.   Dan gaat Prediker 1:18 in werking treden.

Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart.

Zo'n mens draagt een onmetelijke last, want die weet alles.   Jezus verlicht juist je last.  Niet door het weten, maar juist door het niet-weten.   Het zal dus niet gebeuren dat Jezus morgen bij je aanbelt om alles even uit de doeken te doen.

Weet hebben dat het niet geweten kan worden verlicht juist omdat God en het oordeel niet langer meer boven je hoofd hangt.  Dan leef je in de liefde van de Vader en dat is voldoende. In mij is zelfs het verlangen om na de dood voort te bestaan niet aanwezig.   Overgave betekent: onvoorwaardelijke overgave. In Uw handen beveel ik mijn geest.  Zonder mitsen en maren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Hopper:

Het fenomeen wat men niet-weten noemt is van dien aard dat het de mens tot bescheidenheid noopt.   Stel even hypothetisch dat aan iemand Jezus verschijnt en deze persoon alles uit de doeken doet betreffende God.  Letterlijk alles.    Dan zou zo een mens juist veel weten.   Dan gaat Prediker 1:18 in werking treden.

Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart.

Zo'n mens draagt een onmetelijke last, want die weet alles.   Jezus verlicht juist je last.  Niet door het weten, maar juist door het niet-weten.   Het zal dus niet gebeuren dat Jezus morgen bij je aanbelt om alles even uit de doeken te doen.

Weet hebben dat het niet geweten kan worden verlicht juist omdat God en het oordeel niet langer meer boven je hoofd hangt.  Dan leef je in de liefde van de Vader en dat is voldoende. In mij is zelfs het verlangen om na de dood voort te bestaan niet aanwezig.   Overgave betekent: onvoorwaardelijke overgave. In Uw handen beveel ik mijn geest.  Zonder mitsen en maren.

Enkele dagen geleden was ik dichtbij om van die ballast van weten afscheid te nemen. Misschien dat zich nog eens een kans voordoet. Het kan ook zijn dat ik dan definitief het verstand verlies, en tot aan mijn lichamelijke dood verzorgd moet worden. Misschien zit dat soort “weten (lees angst)” nog in de weg. Er was een kort moment dat de ballast weg was. Heerlijk. Maar verder geen streven, geen dwang, geen wil, om de ene kant op te gaan of de andere. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Noel2:

Enkele dagen geleden was ik dichtbij om van die ballast van weten afscheid te nemen. Misschien dat zich nog eens een kans voordoet. Het kan ook zijn dat ik dan definitief het verstand verlies, en tot aan mijn lichamelijke dood verzorgd moet worden. Misschien zit dat soort “weten (lees angst)” nog in de weg. Er was een kort moment dat de ballast weg was. Heerlijk. Maar verder geen streven, geen dwang, geen wil, om de ene kant op te gaan of de andere. 

 


Men kan maar beter van te voren voldoende kennis hebben opgedaan van de Bijbel, en bidden dat men goddelijke bijstand krijgt, want dit is een levensgevaarlijke weg.  Als men die weg daadwerkelijk heeft bewandeld krijgt men vanzelf veel meer begrip en waardering  voor de wijsheid van het christendom.  Die levensgevaarlijke weg is er voor halsstarrigen en stokongelovigen, voor mensen die leven onder het motto “eerst zien en dan geloven”. Men krijgt op die weg te maken met dezelfde soort verzoekingen als die Jezus onderging in de woestijn. Jezus wist de duivel van repliek te dienen en gebruikte daarvoor Schriftkennis.  Maar wij zijn Jezus niet. Ook al denken sommigen kennelijk van wel. Die wanen zich Christus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Noel2:

Enkele dagen geleden was ik dichtbij om van die ballast van weten afscheid te nemen. Misschien dat zich nog eens een kans voordoet. Het kan ook zijn dat ik dan definitief het verstand verlies, en tot aan mijn lichamelijke dood verzorgd moet worden. Misschien zit dat soort “weten (lees angst)” nog in de weg. Er was een kort moment dat de ballast weg was. Heerlijk. Maar verder geen streven, geen dwang, geen wil, om de ene kant op te gaan of de andere. 

 

Cognitieve inhoud zit een mens maar in de weg.   Alleen de Geest maakt levend.  Pas als de mens kan zeggen: "Er is niets vooruit" is er bevrijding van de onvervulde toekomst.   God kan Zichzelf alleen vervullen als het onvervulde er niet meer is.   Zoals het geschreven staat in Efeziërs 3:18-19 

18 Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij,

19 En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.

We mogen op de Bijbel vertrouwen, de volheid Gods staat volkomen buiten 'de kennis'.  

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Hopper:

Cognitieve inhoud zit een mens maar in de weg.

Zonder cognitie zijn mensen als willoze planten. Een zinloze opmerking dus, kennelijk zonder nadenken. Maar dat kan ook niet anders, zonder cognitie.

 

14 uur geleden zei Hopper:

God kan Zichzelf alleen vervullen als het onvervulde er niet meer is.   Zoals het geschreven staat in Efeziërs 3:18-19 

Daar gaat Efeziërs niet over.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Zonder cognitie zijn mensen als willoze planten. Een zinloze opmerking dus, kennelijk zonder nadenken. Maar dat kan ook niet anders, zonder cognitie.

 

Zonder cognitie wil inderdaad zeggen zonder nadenken.  Efeziërs 3:18-19 gaat over de volheid Gods die de kennis te boven gaat.   De natuurlijke mens kent niks anders dan cognitie en beelden.   Met je opmerking geef je aan een natuurlijke mens te zijn.  Jouw verbeelding levert niks anders op dan willoze planten.   Dat 'willoze' klopt, maar de rest niet.   We dienen Jezus te volgen die zegt: doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!

Maar stiekem willen gelovigen toch van alles, dat weet ik zelf ook wel. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben.

 

Deze vers geeft ook aan dat  cognitieve inhoud te hoog wordt geacht.  Alleen natuurlijke mensen bepalen alles tot wat ze kunnen bedenken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 30-3-2024 om 17:15 zei Hopper:

Cognitieve inhoud zit een mens maar in de weg

Tjsa..dan schiet het ook niet op. 😄

Misschien 's de Bijbel erbij pakken. 

 

Spreuken 4: 

5 Streef naar wijsheid, zoek naar inzicht,

wijk niet af van wat ik zeg, vergeet het niet.

6 Verlaat de wijsheid niet, dan beschermt ze je,

heb haar lief, dan behoedt ze je.

Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt,

inzicht najaagt met alles wat je bezit.

 

Spreuken 23:

15 Mijn zoon, als je je verstand gebruikt,

loopt mijn hart over van vreugde.

16 Het vervult me met blijdschap

als je een bedachtzaam oordeel hebt.

 

Op 31-3-2024 om 09:02 zei Dat beloof ik:
Op 31-3-2024 om 09:00 zei Hopper:

Zonder cognitie wil inderdaad zeggen zonder nadenken

Dat blijkt ook wel uit je antwoorden.

😄

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Petra.:

Tjsa..dan schiet het ook niet op. 😄

Misschien 's de Bijbel erbij pakken. 

 

Spreuken 4: 

5 Streef naar wijsheid, zoek naar inzicht,

wijk niet af van wat ik zeg, vergeet het niet.

6 Verlaat de wijsheid niet, dan beschermt ze je,

heb haar lief, dan behoedt ze je.

Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt,

inzicht najaagt met alles wat je bezit.

 

Spreuken 23:

15 Mijn zoon, als je je verstand gebruikt,

loopt mijn hart over van vreugde.

16 Het vervult me met blijdschap

als je een bedachtzaam oordeel hebt.

 

Dank je, met de zwart gemaakte tekst heb ik wijsheid ontwikkelt.  En in die wijsheid heb ik ontdekt dat cognitieve inhoud de mens niet verder brengt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Добрый день товарищи[url=http://www.pchelandiya.net/]![/url]
Наша семейная пасека занимается свыше 10 лет производством и продажей различных пчелопродуктов по всей территории Украины. Мы создаем такие продукты пчелы как мед, пыльца и перга, маточное молочко, трутневый гомогенат,настойку восковой моли и прополис:
[url=http://www.pchelandiya.net/][img]https://i114.fastpic.ru/big/2021/0310/e5/370ecbcbc1ec70a45f40b5b1af0ccbe5.jpg[/img][/url]
Также мы ведем наш личный портал, на котором делимся полезными мыслями как принимать тот или иной продукт пчелы, а так же выкладываем подробные инструкции к их применению.
Вот несколько полезных новостей, которые стоит изучить каждому:
1)[url=http://www.pchelandiya.net/]Как принимать пчелиную пыльцу?[/url]
2)[url=http://www.pchelandiya.net/]Получение, хранение, сбор и приготовление личинок восковой моли [/url]
3)[url=http://www.pchelandiya.net/]Противопоказания к цветочной и пчелиной пыльцы[/url]
4)[url=http://www.pchelandiya.net/]Как правильно принимать маточное молочко в гранулах [/url]
5)[url=http://www.pchelandiya.net/]Загрязнение радионуклидами продуктов пчеловодства [/url]
6)[url=http://www.pchelandiya.net/]Лечение прополисом при ушибах[/url]
7)[url=http://www.pchelandiya.net/]Лечение мозолей прополисом [/url]
Вы Всегда можете обратиться к нам за советом или написать письмо с Вашим вопросом.
Всегда рады помочь Вам! С уважением, пасека "Пчеландия"

[url=http://www.pchelandiya.net/]пыльца пчелиная применение фото[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]средство для привлечения пчелиных роев[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]как хранить мед[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]бджолиний пилок[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]маточное молочко пчелиное отзывы[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]натуральний мед[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]мед цена за кг[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]пчеловодство в украине[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]восковая моль как принимать[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]при какой температуре сушат пчел подмор в бытовой электро сушилке[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]грецкий орех продам[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]у насекомоопыляемых растений пыльца[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]прополис применение внутрь[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]мир меда[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]мед из донника[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]маточное молочко как хранить[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]фото меда[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]от чего помогает перга[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]срок хранения меда[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]как правильно хранить пергу[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]безалкогольная медовуха рецепт[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]як зробити крем[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]настой восковой моли отзывы[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]мед маточное молочко польза[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]пыльца пчелиная применение для похудения[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]калорийность пыльцы[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]использование перги в лечебных целях[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]как проверить натуральность меда[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]корисні властивості меду[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]маточне молочко ціна[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]підмор бджіл ціна[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]как принимать прополис на спирту[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]напиток медовуха[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]свечи от простатита с прополисом[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]восковая моль фото[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]маска для волос из желтка[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]рецепты восковой моли[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]лечение медом глаз[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]маска для волос из яиц[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]лечение гайморита прополисом[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]как употреблять пыльцу[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]настойка восковой моли приготовление[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]перга срок хранения[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]купить маточное молочко украина[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]личинки восковой моли[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]настойка пчелиного подмора противопоказания[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]як зробити березовий сік[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]овсяне печиво рецепт[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]как приготовить настойку из пчелиного подмора на водке[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]что такое прополис[/url]

Link naar bericht
Deel via andere websites

Здравствуйте товарищи[url=http://www.pchelandiya.net/]![/url]
Наша семейная пасека занимается свыше 10 лет производством и сбытом различных пчелопродуктов по всей территории Украины. Мы создаем такие продукты пчелы как мед, пыльца и перга, маточное молочко, трутневый гомогенат,настойку восковой моли и прополис:
[url=http://www.pchelandiya.net/][img]https://i114.fastpic.ru/big/2021/0310/e5/370ecbcbc1ec70a45f40b5b1af0ccbe5.jpg[/img][/url]
Также мы ведем наш личный портал, на котором делимся полезными инструкциями как принимать тот или иной продукт пчелы, а так же выкладываем подробные наработки к их применению.
Вот несколько полезных новостей, которые стоит изучить каждому:
1)[url=http://www.pchelandiya.net/]Как принимать пчелиную пыльцу?[/url]
2)[url=http://www.pchelandiya.net/]Получение, хранение, сбор и приготовление личинок восковой моли [/url]
3)[url=http://www.pchelandiya.net/]Противопоказания к цветочной и пчелиной пыльцы[/url]
4)[url=http://www.pchelandiya.net/]Как правильно принимать маточное молочко в гранулах [/url]
5)[url=http://www.pchelandiya.net/]Загрязнение радионуклидами продуктов пчеловодства [/url]
6)[url=http://www.pchelandiya.net/]Лечение прополисом при ушибах[/url]
7)[url=http://www.pchelandiya.net/]Лечение мозолей прополисом [/url]
Вы Всегда можете обратиться к нам за консультацией или написать письмо с Вашим вопросом.
Всегда рады помочь Вам! С уважением, пасека "Пчеландия"

[url=http://www.pchelandiya.net/]сок алоэ с медом[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]настойка восковой моли лечение[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]температура хранения меда[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]лечение геморроя медом[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]медовий масаж спини[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]прополис от кашля[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]подмор пчел применение[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]перга в гинекологии[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]большая восковая моль лечение[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]забрус польза[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]мед натуральный[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]пчелиный подмор лечение настойка[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]як зробити березовий сік[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]прополисная мазь[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]мед властивості[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]пчелиный подмор рецепты[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]як позбутися целюліту все буде добре[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]польза и вред меда[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]маски для лица из меда[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]прополис для волос[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]дсту 4497:2005[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]как выглядит перга[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]как добывают маточное молочко[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]яблучний оцет рецепт[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]тыквенные семечки с медом[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]польза маточного пчелиного молочка[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]рецепт мила[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]купить шишки[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]пыльца оптом[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]рецепт куриного филе с медом[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]віск ціна[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]простые маски для лица[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]крепость медовухи[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]медові палочки рецепт[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]алоэ с медом от кашля[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]медовуха гречишная с ароматом меда[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]перга с медом отзывы[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]название свечей с прополисом[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]восковая моль в аптеках[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]медовуха и сбитень[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]трутневий гомогенат[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]можно ли поправиться от меда[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]мед с пергой полезные свойства[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]можно ли есть мед при сахарном диабете[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]как лечится пчелиным подмором[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]мед из одуванчиков рецепт[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]настойка прополиса[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]настойка прополиса для лица[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]рецепт медовика на сковороде[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]чем полезна цветочная пыльца[/url]

Link naar bericht
Deel via andere websites

Привет товарищи[url=http://www.pchelandiya.net/]![/url]
Наша пасека занимается больше чем 10 лет сбором и продажей различных продуктов от пчелы по всей территории Украины. Мы делаем такие пчелопродукты как мед, пыльца и перга, маточное молочко, трутневый гомогенат,настойку восковой моли и прополис:
[url=http://www.pchelandiya.net/][img]https://i114.fastpic.ru/big/2021/0310/e5/370ecbcbc1ec70a45f40b5b1af0ccbe5.jpg[/img][/url]
Также мы ведем наш личный портал, на котором делимся нужными мыслями как принимать тот или иной пчелопродукт, а так же выкладываем подробные инструкции к их назначению.
Вот несколько полезных статей, которые стоит изучить каждому:
1)[url=http://www.pchelandiya.net/]Как принимать пчелиную пыльцу?[/url]
2)[url=http://www.pchelandiya.net/]Получение, хранение, сбор и приготовление личинок восковой моли [/url]
3)[url=http://www.pchelandiya.net/]Противопоказания к цветочной и пчелиной пыльцы[/url]
4)[url=http://www.pchelandiya.net/]Как правильно принимать маточное молочко в гранулах [/url]
5)[url=http://www.pchelandiya.net/]Загрязнение радионуклидами продуктов пчеловодства [/url]
6)[url=http://www.pchelandiya.net/]Лечение прополисом при ушибах[/url]
7)[url=http://www.pchelandiya.net/]Лечение мозолей прополисом [/url]
Вы Всегда можете обратиться к нам за советом или написать письмо с Вашим вопросом.
Всегда рады помочь Вам! С уважением, пасека "Пчеландия"

[url=http://www.pchelandiya.net/]маточное молочко пчел[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]срок годности пчелиной пыльцы[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]цветочная пыльца польза[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]мертві бджоли на спирту[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]как пить настойку прополиса от миомы[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]декоративное сено купить киев[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]пчелиная пыльца для женщин[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]пыльца пчелиная[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]маточное молочко пчелиное отзывы[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]изготовление медовухи из меда[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]стільники[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]ріпаковий мед[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]мед куплю[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]мед истории[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]яблочный уксус и мед[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]пыльца для похудения[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]овсянка с медом[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]пыльца купить[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]как вывести воск с одежды[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]польза цветочной пыльцы для здоровья[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]отвар из подмора пчел рецепт[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]каштановый мед[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]печінка тушена з яблуками[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]забрусе и перге[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]рецепт кекса с медом[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]настоянка воскової молі[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]рецепт медовухи[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]медовий торт з заварним кремом[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]куплю пыльцу пчелиную оптом в украине[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]матки украинская степная купить[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]крем здоров киев[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]лечение гастрита прополисом[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]лечение насморка мёдом[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]шугаринг дома рецепт с лимоном[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]кавовий скраб для обличчя[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]готовим медовуху в домашних условиях[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]перга при гипертонии[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]орехи киев[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]имбирь с медом и лимоном[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]воск для депиляции купить киев[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]сколько стоит перга[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]журавлина рецепти[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]пыльца сосны фото[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]калорийность меда и сахара[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]лечение простатита пчелиным подмором отзывы[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]природный антисептик прополис[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]сколько калорий в чайной ложке сахара[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]лечение пчелами[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]куплю пчел[/url]
[url=http://www.pchelandiya.net/]как собрать пергу[/url]

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid