Spring naar bijdragen

Waarom willen atheïsten de hoop op een hiernamaals bestrijden ?


Aanbevolen berichten

In het topic argumenten voor atheïsme stelde Piebe deze vraag aan de orde. Met (uiteraard 😜) ook het antwoord ; een intense haat voor het leven.  Nou ben ik het niet eens met die conclusie maar vind de vraag wel een goeie vraag.  Ook al ben ik het met de conclusie niet eens, ik zie wel dat er een logische redenatie achter schuilgaat ook al is het nogal bout gesteld. 

Hieronder het citaat waar de vraag in gesteld werd;

22 uur geleden zei Piebe:

Ja inderdaad, dus intense haat voor het leven is wat ten grondslag ligt aan het atheïsme. Waarom anders zou men een ieder die hoopt op een hiernamaals te zwaard en te vuur bestrijden? Ik bedoel, als je lust hebt aan het leven dan snap je het makkelijker dat iemand hoopt dat het nog wat langer duurt. Zo iemand zal je mogelijk van mening mee verschillen maar woede komt voort uit haat. Dus atheïsme is ook a-leven.  Het is een uitgestelde doodswens.

 

Mijn gedachte over de topicvraag, ik ben geen atheïst maar heb er natuurlijk wel gedachten over.

Ik denk dat atheïsten helemaal niet de hoop op een hiernamaals willen bestrijden. Ik denk dat atheïsten van harte alle gelovigen hun hiernamaals gunnen.

Wat er wel bestreden wordt...gaat imo vooral om -wat je moet doen en laten om in dat hiernamaals te komen-  Omdat een aantal van die dogma's niet bepaald (mild gezegd) mensvriendelijk zijn (met voor LHBTIQ+  vrouwen). Nou is er Goddank dankzij alle emancipatiebewegingen al enorm veel verbeterd, maar we zijn er nog lang niet. 

 

P.S. 

Ja, het is nogal generaliserend, Natuurlijk is het niet mogelijk om voor alle atheïsten te spreken, maar om even mee te gaan in de gedachtegang is het denk ik makkelijker om te generaliseren dan er lappen met genuanceerde mitsen en maren doorheen te gooien, vandaar...

 

 

 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 111
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

De meeste atheïsten willen helemaal niets in het bijzonder bestrijden, maar geloven gewoon niet dat er een hiernamaals is en vinden het daarom onzinnig om je leven daarop in te richten of daarop te ho

Interessant onderwerp. De TS en Robert verwoorden eigenlijk best goed hoe ik er zelf als atheïst in sta. Mocht iemand werkelijk denken dat atheïsten het leven haten, dan denk ik dat die persoon m

Tomega, ik twijfel steeds meer of ik je helemaal begrijp. Een poging tot samenvatting van je stelling, maar corrigeer me vooral als ik er naast zit: er is geen verschil tussen wetenschappelijke en rel

Ik ben ook geen atheïst (meer) , maar in spirituele zin ben ik ook tegenstander van hoop op een hiernamaals.   Omdat het (mijn inziens) indruist tegen de leer van Jezus.  Jezus zegt zelf: "Wie het leven wil behouden die zal het verliezen".    En ik zie hoop op een hiernamaals als een tegenspraak op die uitspraak van Jezus.  De gelovige in kwestie wil het leven dan behouden in het hiernamaals. Ook op andere plaatsen zegt Jezus iets dergelijks.   Ik interpreteer de leer van Jezus dusdanig dat we ons best moeten doen om het eigene te verliezen.   Dus dan kan het eigene ook nooit in een hiernamaals verschijnen.

Wat hiernamaals betreft hang ik nog steeds de atheïstische versie aan. Voor de persoon die nu leeft (het ik) is er geen redding na de dood.  Hiernamaals-wensen zie ik als hebzucht en in Gods Koninkrijk is geen plaats voor hebzucht.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites

De meeste atheïsten willen helemaal niets in het bijzonder bestrijden, maar geloven gewoon niet dat er een hiernamaals is en vinden het daarom onzinnig om je leven daarop in te richten of daarop te hopen. Vooral als je in hun ogen het jezelf en anderen onnodig moeilijk zou willen maken met allerlei geboden, in de hoop daarvoor beloond te worden in het hiernamaals. Hun gedachtengang is dat je nú iets van het leven moet maken en dat je in dít leven het geluk en de zin moet zien te vinden.

Waarbij gezegd moet worden dat de meeste gelovigen van dat laatste in principe ook uitgaan. Alleen geloven zij dus dat het daarna niet ophoudt en dat wat je nu doet, gevolgen heeft voor zowel het verdere leven op aarde als het leven hiernamaals.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Hopper:

Ik ben ook geen atheïst (meer) , maar in spirituele zin ben ik ook tegenstander van hoop op een hiernamaals.   Omdat het (mijn inziens) indruist tegen de leer van Jezus.  Jezus zegt zelf: "Wie het leven wil behouden die zal het verliezen".    En ik zie hoop op een hiernamaals als een tegenspraak op die uitspraak van Jezus.  De gelovige in kwestie wil het leven dan behouden in het hiernamaals. Ook op andere plaatsen zegt Jezus iets dergelijks.   Ik interpreteer de leer van Jezus dusdanig dat we ons best moeten doen om het eigene te verliezen.   Dus dan kan het eigene ook nooit in een hiernamaals verschijnen.

Wat hiernamaals betreft hang ik nog steeds de atheïstische versie aan. Voor de persoon die nu leeft (het ik) is er geen redding na de dood.  Hiernamaals-wensen zie ik als hebzucht en in Gods Koninkrijk is geen plaats voor hebzucht.

Blijf je die onzin herhalen Hopper? Heb je uit pure wanhoop 1 Thessalonica uit je Bijbel gescheurd? Of het feit dat in evangelieen staat dat de graven opengingen toen Jezus stierf? En heel Openbaring? Dit gaat juist over een hiernamaals, zelfs de lichamen staan op uit het graf.. Maar 1 Thess is geschreven door Paulus, de man die jij zo vaak citeert. Hij heeft het over Jezus die terugkomt op de wolken, de graven die opengaan en de doden die samen met de levenden Jezus tegemoet gaan op de wolken.

Citaat

De opstanding bij Christus' wederkomst

13Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, Lev. 19:28; Deut. 14:1; 2 Sam. 12:20opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben.

14Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.

15Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, 1 Kor. 15:22,51dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.

16Matt. 24:31; 1 Kor. 15:52; 2 Thess. 1:7Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.

17Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

18Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

1 Thess 4...

Dus geloof maar snel in een hiernamaals, dat deed je grote voorbeeld ook.

Ontopic:

als atheist geloof je niet in goden. Of je gelooft in het hiernamaals is een ander pak mouwen. Zo heb je spirituele atheisten, die geloven dat we allemaal goddelijk zijn (ze noemen het vaak energie, of kracht). Die kunnen best in een ziel geloven dat voortleeft na de dood. Je hebt ook atheisten die niet geloven in een hiernamaals, maar dat heeft met atheisme niks te maken, maar met materialisme. Zelf ben ik agnost (wij zijn maar kleine mensjes, die leven op een klein planeetje in een klein zonnestelsel in een klein melkwegstelsel, dus wat weten we nu van goden?). En ik hoop op een leven na dit leven, maar leef niet alsof het zeker is dat het bestaat. Wel denk ik dat het universum hier niet voor niks/niets is. Maar zijn wij zo belangrijk dat we leven na leven na leven hebben? Of leeft alles leven na leven na leven? Is er wel iets dat levenloos is (aangezien alles bestaat uit atomen die uit weer kleine partikels bestaan, en misschien leven die partikels wel)?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Interessant onderwerp. De TS en Robert verwoorden eigenlijk best goed hoe ik er zelf als atheïst in sta.

Mocht iemand werkelijk denken dat atheïsten het leven haten, dan denk ik dat die persoon maar een beperkt aantal atheïsten kent. Voor mij persoonlijk is het dat het geloof in een god die ons geschapen heeft, en het geloof in een hiernamaals iets dat erg aantrekkelijk is, maar ik kan er domweg niet in geloven. De consequenties zijn hard. De wereld draait niet om mij, niet eens om de mensheid. Religieuze verklaringen voor de dood vind ik erg onbevredigend. Waarom zou God in hemelsnaam zo'n verschrikkelijk concept introduceren? Van een evolutietheoretisch standpunt is de dood een stuk logischer: het is domweg makkelijker voor de natuur om organismes te laten ontstaan die zichzelf voortplanten, waarna ze overbodig zijn en kunnen sterven dan om organismes te laten ontstaan die zichzelf voor altijd in stand houden. Ik ben een evolutionair wegwerpproduct. Het klinkt verschrikkelijk, is verschrikkelijk en biedt totaal geen troost. Ik wilde dat ik ervoor kon kiezen om religieus te zijn en een zachter perspectief op de dood te hebben, maar ik kan het domweg niet. Ik denk niet dat ik de enige atheïst ben die er zo over denkt. Atheïsme is geen haat voor het leven, ik koester het leven juist, zeker met de overtuiging dat er straks niets meer is en dat het afscheid van geliefden die overlijden definitief is. Voor atheïsten is atheïsme niet noodzakelijk een verlossing van God, in tegendeel, het kan een enorme worsteling zijn, omdat het geen enkele troost biedt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei The Black Mathematician:

Interessant onderwerp. De TS en Robert verwoorden eigenlijk best goed hoe ik er zelf als atheïst in sta.

Mocht iemand werkelijk denken dat atheïsten het leven haten, dan denk ik dat die persoon maar een beperkt aantal atheïsten kent. Voor mij persoonlijk is het dat het geloof in een god die ons geschapen heeft, en het geloof in een hiernamaals iets dat erg aantrekkelijk is, maar ik kan er domweg niet in geloven. De consequenties zijn hard. De wereld draait niet om mij, niet eens om de mensheid. Religieuze verklaringen voor de dood vind ik erg onbevredigend. Waarom zou God in hemelsnaam zo'n verschrikkelijk concept introduceren? Van een evolutietheoretisch standpunt is de dood een stuk logischer: het is domweg makkelijker voor de natuur om organismes te laten ontstaan die zichzelf voortplanten, waarna ze overbodig zijn en kunnen sterven dan om organismes te laten ontstaan die zichzelf voor altijd in stand houden. Ik ben een evolutionair wegwerpproduct. Het klinkt verschrikkelijk, is verschrikkelijk en biedt totaal geen troost. Ik wilde dat ik ervoor kon kiezen om religieus te zijn en een zachter perspectief op de dood te hebben, maar ik kan het domweg niet. Ik denk niet dat ik de enige atheïst ben die er zo over denkt. Atheïsme is geen haat voor het leven, ik koester het leven juist, zeker met de overtuiging dat er straks niets meer is en dat het afscheid van geliefden die overlijden definitief is. Voor atheïsten is atheïsme niet noodzakelijk een verlossing van God, in tegendeel, het kan een enorme worsteling zijn, omdat het geen enkele troost biedt.

Wat ik wel van je wil aannemen is dat niet alle atheïsten het leven op aarde haten. Mogelijk de meesten niet, dat zou kunnen maar ik doelde dan ook veelmeer op het eeuwige leven.

Bij deze is dat dan verhelderd, maar daarmee is niet weerlegd dat atheïsten een hekel hebben aan het eeuwige leven. Elke verklaring wordt gehekeld en evolutie verklaart helemaal niks want anders zou er niks meer te evolueren zijn.

De opvatting van de atheïst is in wezen dat het hier op aarde te halen is en de enige liefde voor het leven is die voor dat van tijdelijke aard, evenals de visie van de orthodoxe jood. De orthodoxe jood hoopt op een aardse Messias, die de andere volken te paard met het zwaard zal bestrijden - hetgeen vast en zeker vergeestelijkt wordt naar aardse tankers en atoombommen - waarna de joden zullen heersen over de aarde. En gelukkig is menig atheïst al voldoende bewerkt om daar helemaal geen problemen mee te hebben. Ze staan er zelfs bij te juichen als er een volkomen rode koe geboren wordt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Piebe:

Wat ik wel van je wil aannemen is dat niet alle atheïsten het leven op aarde haten. Mogelijk de meesten niet, dat zou kunnen maar ik doelde dan ook veelmeer op het eeuwige leven.

Bij deze is dat dan verhelderd, maar daarmee is niet weerlegd dat atheïsten een hekel hebben aan het eeuwige leven. Elke verklaring wordt gehekeld en evolutie verklaart helemaal niks want anders zou er niks meer te evolueren zijn.

[...]

Persoonlijk hoeft het hiernamaals niet zo voor mij (ondanks dat het afscheid van naasten die overlijden dan definitief is), al sta ik niet geheel onwelwillend tegenover een eeuwig leven, maar wel met bepaalde kanttekeningen. Geen zin in een hel, en eigenlijk ook niet met de karikatuur van een eeuwig leven dat enkel uit het zingen van psalmen bestaat. Het probleem dat ik heb met het eeuwige leven is dat het me erg saai lijkt. We kunnen ons nu al op aarde in dit tijdelijk leven zwaar vervelen, hoe werkt dat met een eeuwig leven? Maar goed, dat is wellicht mijn beperkte voorstellingsvermogen. Wellicht is het eeuwige leven een eeuwig durende heroïnetrip, maar dan nog veel intenser, waardoor je niet eens meer over verveling kan nadenken. Ofzo. Nogmaals, het is mijn beperkte voorstellingsvermogen.

Wellicht heb je gelijk dat de meeste atheïsten een eeuwig leven niet zien zitten. Ik zou het niet weten, want ik kan niet voor ze spreken. Maar als we aannemen dat je gelijk hebt, kan je je alsnog afvragen of dit niet een soort kip of het ei verhaal is. Zijn dat soort atheïsten atheïst omdat ze het eeuwige leven niet zien zitten? Of zien ze het eeuwige leven niet zitten als gevolg van het verwerken van een troosteloos wereldbeeld zonder hiernamaals? "Ik geloof dat er geen hiernamaals is, wat een troosteloze gedachte is, en daarom verzin ik redenen waarom ik liever geen hiernamaals zou willen." Om eerlijk te zijn zou ik niet eens weten of dit op mij van toepassing is of niet.

bewerkt door The Black Mathematician
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei The Black Mathematician:

Persoonlijk hoeft het hiernamaals niet zo voor mij (ondanks dat het afscheid van naasten die overlijden dan definitief is), al sta ik niet geheel onwelwillend tegenover een eeuwig leven, maar wel met bepaalde kanttekeningen. Geen zin in een hel, en eigenlijk ook niet met de karikatuur van een eeuwig leven dat enkel uit het zingen van psalmen bestaat. Het probleem dat ik heb met het eeuwige leven is dat het me erg saai lijkt. We kunnen ons nu al op aarde in dit tijdelijk leven zwaar vervelen, hoe werkt dat met een eeuwig leven? Maar goed, dat is wellicht mijn beperkte voorstellingsvermogen. Wellicht is het eeuwige leven een eeuwig durende heroïnetrip, maar dan nog veel intenser, waardoor je niet eens meer over verveling kan nadenken. Ofzo. Nogmaals, het is mijn beperkte voorstellingsvermogen.

Wellicht heb je gelijk dat de meeste atheïsten een eeuwig leven niet zien zitten. Ik zou het niet weten, want ik kan niet voor ze spreken. Maar als we aannemen dat je gelijk hebt, kan je je alsnog afvragen of dit niet een soort kip of het ei verhaal is. Zijn dat soort atheïsten atheïst omdat ze het eeuwige leven niet zien zitten? Of zien ze het eeuwige leven niet zitten als gevolg van het verwerken van een troosteloos wereldbeeld zonder hiernamaals? "Ik geloof dat er geen hiernamaals is, wat een troosteloze gedachte is, en daarom verzin ik redenen waarom ik liever geen hiernamaals zou willen." Om eerlijk te zijn zou ik niet eens weten of dit op mij van toepassing is of niet.

Ik waardeer je eerlijkheid.

Voor mij is de hoop op het eeuwige leven wel waarom ik ontvankelijk was voor religie en destijds 'op zoek' ben gegaan. Maar wat dat eeuwige leven behelst weet ik niet en daar maak ik me ook geen voorstelling van. Ik vertrouw er maar op dat indien ik daar deel aan mag hebben dat wel goed geregeld zal zijn. Zittend op een wolk psalmen zingend tot in eeuwigheid hoeft voor mij overigens ook niet. :D

Maar dat een ander zoals jij niet gelooft in een hiernamaals heb ik geen moeite mee. Ik ken ook mensen die het idee om eeuwig te leven verafschuwen en die mening respecteer ik. Dan kan ik wel gaan beweren dat het prachtig is in de hemel, maar ik weet dat niet en eerlijkheid duurt het langst.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Noppert1998:

Dat klopt..

Of dat eeuwig is kun je niet bewijzen, maar de mensheid en onze planeet leven nog lang nadat wij al kassie zeven zijn. 

Al het leven, alle materie en zelfs zwarte gaten zullen eens verdwijnen. Het ziet er sterk naar uit dat het leven niet eeuwig is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei Yours:

Of je het nu wilt of niet en of je het gelooft of niet: het leven gaat eeuwig door. Als zodanig is er geen dood.

Verduidelijking: Ieder menselijk leven gaat eeuwig door. Of je nu een verterende haat in je draagt of een groot hart vol Liefde hebt: zo je bent ga je over.

Bewezen worden kan dit uiteraard niet, want het is de onzichtbare ziel/geest die verder gaat en vroeger of later opnieuw incarneert.

bewerkt door Yours
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Yours:

Verduidelijking: Ieder menselijk leven gaat eeuwig door. Of je nu een verterende haat in je draagt of een groot hart vol Liefde hebt: zo je bent ga je over.

Bewezen worden kan dit uiteraard niet, want het is de onzichtbare ziel/geest die verder gaat en vroeger of later opnieuw incarneert.

De onzichtbare (bevrijde) ziel gaat op zeker nergens naar toe, want daar is de onzichtbare ziel reeds.   Eeuwigheid is tijd noch plaats.   De geest gaat ook nergens naar toe omdat de geest gedachten schept die ergens over gaan.  Als bijvoorbeeld mijn geest 'het hiernamaals' denkt, dan kan dat alleen 'ergens' zijn.  Het lollige van de hele kwestie is dat de geest zelf (de producent van die gedachte) nergens is.

Het kennen van de tegenstelling ergens en nergens schept voorzichtigheid in mijn uitspraken.  Alleen lichamen en objecten zijn 'ergens' , het is juist de preoccupatie met het lichaam wat de dwaling veroorzaakt.  

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Chaim:

Al het leven, alle materie en zelfs zwarte gaten zullen eens verdwijnen. Het ziet er sterk naar uit dat het leven niet eeuwig is.

'Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten; zij zal nimmermeer noch eeuwiglijk wankelen.' (Ps. 104:5)

Vooralsnog heeft Jahweh de schijn van gelijk, want de aarde is er (nog steeds).

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hopper:

De onzichtbare (bevrijde) ziel gaat op zeker nergens naar toe, want daar is de onzichtbare ziel reeds.   Eeuwigheid is tijd noch plaats.   De geest gaat ook nergens naar toe omdat de geest gedachten schept die ergens over gaan.  Als bijvoorbeeld mijn geest 'het hiernamaals' denkt, dan kan dat alleen 'ergens' zijn.  Het lollige van de hele kwestie is dat de geest zelf (de producent van die gedachte) nergens is.

Het kennen van de tegenstelling ergens en nergens schept voorzichtigheid in mijn uitspraken.  Alleen lichamen en objecten zijn 'ergens' , het is juist de preoccupatie met het lichaam wat de dwaling veroorzaakt.  

Jij verblijft in het Niets, Hopper. De meeste andere mensen hebben voor het Iets gekozen. Uit nieuwsgierigheid en vooral ook om (met het lichaam) te willen beléven. Daarbinnen schept hij/zij gedachten, woorden èn daden: zowel qua goed als qua kwaad. Dat laatste schept nogal eens oorzaak en gevolg. En omdat dat dan weer goed gemaakt moet worden, kan men op een bepaald moment niet meer terug naar het Niets. 

Altijd ga je over in de staat waarin je bent op het moment van overlijden. Bij de conceptie daalt de ziel/geest weer in, en komen de (karakter-)eigenschappen in de loop van de (puber-)tijd weer bovendrijven. Waarbinnen je opnieuw (andere) keuze's kunt maken enz. Dat wordt het rad van Wedergeboorte genoemd, welk wiel stopt als je kringloop hier op aarde voorbij is. 

Als men in het Niets leeft, incarneer je in mijn visie ook weer en zul je met je nieuwe lichaam opnieuw leven in het Niets: het eeuwige hier en nu zoals jij dat nu al ervaart. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Piebe:

'Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten; zij zal nimmermeer noch eeuwiglijk wankelen.' (Ps. 104:5)

Vooralsnog heeft Jahweh de schijn van gelijk, want de aarde is er (nog steeds).

Nee, de natuurkunde toont dat alle materie en zelfs zwarte gaten uiteindelijk zullen verdwijnen. Zwarte gaten zullen de laatst overgebleven fenomenen zijn, maar ook zij zullen verdwijnen. Dan spreken we over triljarden jaren. Dit planeetje is er pas een paar miljard jaar en over een paar miljard jaar in de toekomst zal de Melkweg met het Andromeda sterrenstelsel botsen: tientallen miljarden sterren, planeten en manen, en dat is slechts een piepkleine gebeurtenis op astronomische schaal.

Ver voor die tijd zal de zon reeds een rode dwerg zijn geworden en zal de Aarde hebben opgeslokt, hetgeen sowieso al het leven op dit nietszeggende planeetje onmogelijk heeft gemaakt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hopper:

De onzichtbare (bevrijde) ziel gaat op zeker nergens naar toe, want daar is de onzichtbare ziel reeds.   Eeuwigheid is tijd noch plaats.   De geest gaat ook nergens naar toe omdat de geest gedachten schept die ergens over gaan.  Als bijvoorbeeld mijn geest 'het hiernamaals' denkt, dan kan dat alleen 'ergens' zijn.  Het lollige van de hele kwestie is dat de geest zelf (de producent van die gedachte) nergens is

Toen God de mens schiep, bond hij in die zin de geesten aan de mens. Maar de mens heerst over de geesten die on hem zijn. Dat is althans zijn roeping. Nooit was de bedoeling dat de mens een verzameling losgeslagen geesten zouden zijn.

En je hebt dus waarschijnlijk gelijk. De geest is niet ergens. Maar de mens is, en jij bent, geen geest. De geest is vluchtig. Een voorstelling van een manier van zijn die er is omdat die voorstelling wordt omarmd rn beleefd en voorgesteld als realiteit. Die daardoor ook realiteit wordt. 

Maar in Christelijke zin, is de Geest niet vluchtig naar vast en waar en consistent en vol van waarheid en wetenschap. En dat weten we zo zeker omdat God heeft gezegd, dat de Geest heeft gesproken: woorden van eeuwige waarheid en van eeuwig blijvende gelding. Dat is dus geestelijk niet zeker, maar in waarheid en wetenschap ondertussen weer wel. Geestelijk krijg je er dus nooit vat op, want wie gelooft dat Jezus Christus is gestorven en opgestaan om te doen wat God vroeg voor ons, die is er ook. In de Geest 

15 minuten geleden zei Chaim:

Nee, de natuurkunde toont dat alle materie en zelfs zwarte gaten uiteindelijk zullen verdwijnen. Zwarte gaten zullen de laatst overgebleven fenomenen zijn, maar ook zij zullen verdwijnen. Dan spreken we over triljarden jaren.

Wat praat je weer holle waarheden. Nergens toont de natuurkunde dat aan. Dus jij kunt niet eens een afdruk maken van dat aantonen. Toen Hamilton zijn formule vereeuwigde, toen schiep hij feitelijk sterrenstelsels van massief graniet van de brug waarin hij krastte. Want heel zijn concept draaide om het spiegelen van een ruimte in één enkel punt en geprojecteerd via een cirkel in een andere ruimte. Volkomen on strijd met de zo volprezen stamidee van symmetrie in de natuur. Dat verdwijnen kun je zelf realiseren. Heel wat anders dan het gebluf over triljarden jaren, waarvan je nog niet een schijn van een fractie kunt overzien, laat staan dat je die kunt vullen en onderbouwd doen zijn met je zelfbedachte processen.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Yours:

Jij verblijft in het Niets, Hopper. De meeste andere mensen hebben voor het Iets gekozen. Uit nieuwsgierigheid en vooral ook om (met het lichaam) te willen beléven. Daarbinnen schept hij/zij gedachten, woorden èn daden: zowel qua goed als qua kwaad. Dat laatste schept nogal eens oorzaak en gevolg. En omdat dat dan weer goed gemaakt moet worden, kan men op een bepaald moment niet meer terug naar het Niets. 

Altijd ga je over in de staat waarin je bent op het moment van overlijden. Bij de conceptie daalt de ziel/geest weer in, en komen de (karakter-)eigenschappen in de loop van de (puber-)tijd weer bovendrijven. Waarbinnen je opnieuw (andere) keuze's kunt maken enz. Dat wordt het rad van Wedergeboorte genoemd, welk wiel stopt als je kringloop hier op aarde voorbij is. 

Als men in het Niets leeft, incarneer je in mijn visie ook weer en zul je met je nieuwe lichaam opnieuw leven in het Niets: het eeuwige hier en nu zoals jij dat nu al ervaart. 

Het is het Niets zelve wat niet de mogelijkheid heeft om te incarneren.  Het is eeuwig en in zichzelf verblijvend.  Het kan sterven noch geboren worden.  Omdat het uit de Geest is. Iedere uitspraak over een hiernamaals of een nieuwe incarnatie zou bezien van die positie hoogmoed mijnerzijds zijn.   Zou ik een nieuw leven willen dan treed ik uit het Niets (synoniem aan 'zijn') en wil ik iets hebben, namelijk een nieuw leven in een lichaam willen hebben. 

Arm van geest zijn, zoals Jezus dat bedoelde, betekent m.i. arm aan 'wensen' zijn.    Een leven na de dood wensen (willen) houdt het willen in stand en zoals bekend heeft Jezus gezegd: Niet mijn wil geschiedde, maar Uw wil geschiedde.  Als God mij een leven na de fysieke dood toebedeelt, dan merk ik dat vanzelf wel.  Als dat het geval is, dan is dat een gebeurtenis in de tijd.  Aan de tijd is de mens die in het 'eeuwig nu' leeft nu juist ontsnapt.

Alle gelovigen mogen wat mij betreft zichzelf een hiernamaals toe wensen.  Maar zij houden daarmee wel de hebzucht (het hebben van een leven na de dood) in stand.  

18 minuten geleden zei Tomega:

 

En je hebt dus waarschijnlijk gelijk. De geest is niet ergens. Maar de mens is, en jij bent, geen geest. De geest is vluchtig.

In de illusie is de mens geest: hij denkt dat hij zijn gedachten is.  In werkelijkheid ligt het 'zijn' niet in de geest, maar in de ziel.  Het 'denken' is net zoiets als 'wandelen' , als je er mee stopt dan is het er niet meer.  De Universele Geest is andere koek, maar dan ben ik niet, dat begrijp je.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Hopper:

In de illusie is de mens geest: hij denkt dat hij zijn gedachten is.  In werkelijkheid ligt het 'zijn' niet in de geest, maar in de ziel.  Het 'denken' is net zoiets als 'wandelen' , als je er mee stopt dan is het er niet meer.  

Het zijn wellicht elementen van hetzelfde, net als water en vuur. Want de ziel zonder denken, is als een beest, zonder rede en bespiegeling. Terwijl de ziel zonder hart wel denken kan, maar nooit volbloedig zal zijn. En zo concludeer ik voorzichtig tot elementen van hart, en ziel en verstand. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid