Spring naar bijdragen

Redelijke argumenten voor atheïsme ?


Aanbevolen berichten

Ook weer een aardig epistel van Emanuel Rutten. 

https://www.gjerutten.nl/RedelijkeArgumentenVoorAtheisme_ERutten.pdf

Rutten vraagt de atheïst om slechts één argument te geven voor de overtuiging dat er geen bewust wezen bestaat dat de oorsprong is van de wereld.

 

Citaat

Als er een bewust wezen bestaat dat de oorsprong is van de wereld, dan kan dat met recht ‘God’ genoemd worden. Ook als dit wezen niet algoed, almachtig of alwetend zou zijn. En ook als dit wezen niets te maken heeft met één van de monotheïstische tradities op aarde, zoals het christendom of het brahmanisme.

 

Een atheïst is ervan overtuigd dat er geen God is, en meent dus dat er geen bewust wezen bestaat dat de oorsprong is van de wereld.

Nou zie ik op fora in de regel de bewijslast van de -God bestaat- claim bij de gelovigen neergelegd worden. Rutten keert het om:

Citaat

Soms probeert men de bewijslast bij de theïst te leggen: “Laat de theïst maar beargumenteren dat een dergelijk wezen wel bestaat!” Maar nadat ik heb toegelicht dat we ook van een atheïst een argument mogen vragen voor zijn atheïsme (en dat ik straks ook voor theïsme wil argumenteren), zijn de meeste atheïsten wel bereid de handschoen op te pakken en een argument te geven voor hun claim dat een dergelijk wezen niet bestaat.

 

Vervolgens gaat ie verder over de veelgehoorde inbreng dat atheïsme alleen maar de afwezigheid van geloof in.. is. 

Citaat

Toch zie je soms ook dat men terugkrabbelt en atheïsme definieert als alléén maar ‘de afwezigheid van geloof in één of meerdere bovennatuurlijke wezens’. Maar als ik in reactie daarop dan opmerk dat dat ook voor agnosten geldt en bovendien op grond van die definitie ook baby’s, huisdieren en Italiaanse voetbalstadions atheïst zijn, is men meestal wel geneigd om met een argumentatie te komen voor de claim dat er geen bewust wezen is dat de oorsprong is van de wereld.

 

Vervolgens weerlegt ie een aantal optionele argumenten voor atheïsme. 

Wel leuk... want het doet je afvragen wat je voor redelijke argumenten voor atheïsme kan bedenken die niet weerlegd zouden kunnen worden. 

Wie heeft er redelijke argumenten om het atheïsme te bepleiten ? 

 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 305
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dat is moeilijk in woorden te beschrijven. Een poging, heel heel lang geleden, om precies te zijn op zaterdag 28 september 1974 om ± 18:00 in de Starterstraat 24 te Den Haag (het huis van mijn lieve o

Ik zal je schot voor de boeg beschouwen negeren, omwille van het focussen op de kernzaak. We kunnen elders of later op dat schot ingaan. Ik denk dat het belangrijkste is om te begrijpen wat we met het

Zeg jij het maar. Jouw inbreng drijft 100% op bewijsgronden, waarvan jij meent dat jij de enige bent die ze kan beoordelen.Andere argumenten staan op je negeerlijst. Jij verwaardigt je niet om ook maa

12 minuten geleden zei Petra.:

Wie heeft er redelijke argumenten om het atheïsme te bepleiten? 

Als over niets niets gezegd kan worden, waarom zou je dan theïsme bepleiten? In die zin zou atheïsme kunnen bepleit worden, omdat het meer met het alledaagse leven te maken heeft en daarom niet minder religieus. De slag om definities, overtuigingen en begrippen vertroebelen vaak de helderheid van het metafysische aspect, of dat wat zich tot expressie brengt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Mijn eerste ingeving is dat ik graag Guido Weijers zou willen citeren.: 'Maak van jouw verwachting niet mijn verplichting".
Ik zou niet weten waarom ik op zijn stelling zou moeten reageren.  Omdat hij dat wel denkt?
What's next? Dat ik moet aangeven waarom ik niet geloof dat Muhammad op een gevleugeld paard naar de hemel ging? 
Of dat ik moet aangeven waarom ik niet denk dat een onbewust groen vierkant de oorsprong  is van de wereld? 
Het is aan de mensen met dergelijke ideeën om zelf aan te tonen dat hun idee klopt. Niet aan anderen om aan te geven waarom het idee niet klopt. 

4 uur geleden zei Petra.:

Een atheïst is ervan overtuigd dat er geen God is, en meent dus dat er geen bewust wezen bestaat dat de oorsprong is van de wereld

Strikt genomen klopt deze stelling niet.  Het geeft de bekrompen denkwijze van Rutten weer.
Rutten denkt: A. dat er een God is, B. dat dit bewuste wezen de wereld heeft geschapen.
Atheist zijn houdt alleen iets in met betrekking tot A.
Atheist zijn heeft niets te maken met B, een visie op het scheppen van de wereld.
Omdat Rutten beide combineert, vindt hij dat atheïsten ook iets moeten vinden van B.
Maar daar gaat atheïsme helemaal niet over, en dat weet Rutten ook wel.
Hij probeert alleen maar voor zijn publiek, christenen, zijn visie te brengen.
Hij is ook niet uit op een antwoord op zijn vraag (zo ja, dan is hij nog dommer dan ik dacht), met het stellen er van wil hij alleen maar sier maken bij christenen, die toch niet in de gaten hebben dat de vraag niet klopt.

 

 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Petra.:

atheïsme definieert als alléén maar ‘de afwezigheid van geloof in één of meerdere bovennatuurlijke wezens’. Maar als ik in reactie daarop dan opmerk dat dat ook voor agnosten geldt

Weer een verkeerd beeld dat Rutten geeft. 
Atheïsme is afwezigheid van een geloof in een god. Agnosticisme heeft geen betrekking op het geloof in een god, maar op de mogelijkheid om het bestaan of niet-bestaan van een god te kennen.
Eigenlijk is dit citaat van hem te kenmerken als bewuste leugen of misleiding. Dr. Ir. Rutten zet zichzelf hier wel erg te kakken, van hem zou je toch kunnen verwachten dat hij het verschil wel weet.

Rutten heeft dan nog de hoogmoed om in zijn stuk te stellen "Door slechts één argument te vragen leg ik de lat bewust laag".
In feit legt hij in het geheel geen lat, en heeft hij dat niet in de gaten.

Hij vervolgt met: " Ook merk ik meteen op dat je prima atheïst kunt zijn zonder er ook maar één argument voor te hebben: “Sla mijn verzoek dus gerust af als je geen enkel argument voor je atheïsme hebt. Géén probleem!”
Gniffelende christen alom natuurlijk: kijk Rutten die atheïsten eens hun vet geven, maar men gaat voorbij dat als je voor atheïsme hier 'postzegels verzamelen' zet, de onredelijkheid van de argumentatie waarschijnlijk duidelijk wordt.

Het is voor een atheist een humoristisch stuk  om te lezen. 
Zeker vanwege het einde:
”Op dit punt aangekomen, draait mijn gesprekspartner de rollen meestal om: “Geef jij dan eens een argument vóór het bestaan van genoemd wezen. Één is genoeg.” “Prima”, zeg ik dan. “Graag zelfs!"
Doorscrollend dacht ik: nu gaat het komen, Ruttens argument! Maar er volgde slechts blanco wit papier... niets.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Petra.:

Ook weer een aardig epistel van Emanuel Rutten. 

https://www.gjerutten.nl/RedelijkeArgumentenVoorAtheisme_ERutten.pdf

Rutten vraagt de atheïst om slechts één argument te geven voor de overtuiging dat er geen bewust wezen bestaat dat de oorsprong is van de wereld.

 

 

Een atheïst is ervan overtuigd dat er geen God is, en meent dus dat er geen bewust wezen bestaat dat de oorsprong is van de wereld.

Nou zie ik op fora in de regel de bewijslast van de -God bestaat- claim bij de gelovigen neergelegd worden. Rutten keert het om:

 

Vervolgens gaat ie verder over de veelgehoorde inbreng dat atheïsme alleen maar de afwezigheid van geloof in.. is. 

 

Vervolgens weerlegt ie een aantal optionele argumenten voor atheïsme. 

Wel leuk... want het doet je afvragen wat je voor redelijke argumenten voor atheïsme kan bedenken die niet weerlegd zouden kunnen worden. 

Wie heeft er redelijke argumenten om het atheïsme te bepleiten ? 

 

 

 

Dat baby's atheïsten zijn vind ik heel scherp gevonden van de heer Rutten, zeker als je bedenkt dat die baby's desondanks bij dezelfde kerk, moskee of synagoge als de ouders worden ingeschreven. Het atheïsme vermeerdert religie op papier, maar hoeveel baby's ook bij het geloof van hun ouders blijven is maar de vraag. Joden, protestanten en katholieken maken uitschrijven onmogelijk dus zo kunnen ze toch zieltjes bijschrijven.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Als atheïst geloof ik niet in goden, wat absoluut niet betekent dat ik geloof dat er geen goden bestaan. Ik zie ook geen reden ervan uit te gaan dat er goden bestaan.

2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Strikt genomen klopt deze stelling niet.  Het geeft de bekrompen denkwijze van Rutten weer.

Klopt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Petra.:

Een atheïst is ervan overtuigd dat er geen God is, en meent dus dat er geen bewust wezen bestaat dat de oorsprong is van de wereld.

Nou zie ik op fora in de regel de bewijslast van de -God bestaat- claim bij de gelovigen neergelegd worden. Rutten keert het om:

Een atheist gelooft niet in goden. Dat heeft met overtuiging niks te maken. Een atheist leeft alsof er geen goden zijn.. Eten smaakt nog net zo smerig wanneer je bidt of als je niet bidt.

Laatste regel is toch vrij logisch? De persoon die claimt (God bestaat en het is mijn visie op God die juist is) moet bewijzen. Mensen die niks claimen hoeven niks te bewijzen. Je kan ook niet bewijzen dat iets niet bestaat. Je kan enkel iets positiefs bewijzen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Petra.:

Ook weer een aardig epistel van Emanuel Rutten. 

https://www.gjerutten.nl/RedelijkeArgumentenVoorAtheisme_ERutten.pdf

Rutten vraagt de atheïst om slechts één argument te geven voor de overtuiging dat er geen bewust wezen bestaat dat de oorsprong is van de wereld.

 

 

Een atheïst is ervan overtuigd dat er geen God is, en meent dus dat er geen bewust wezen bestaat dat de oorsprong is van de wereld.

Nou zie ik op fora in de regel de bewijslast van de -God bestaat- claim bij de gelovigen neergelegd worden. Rutten keert het om:

 

Vervolgens gaat ie verder over de veelgehoorde inbreng dat atheïsme alleen maar de afwezigheid van geloof in.. is. 

 

Vervolgens weerlegt ie een aantal optionele argumenten voor atheïsme. 

Wel leuk... want het doet je afvragen wat je voor redelijke argumenten voor atheïsme kan bedenken die niet weerlegd zouden kunnen worden. 

Wie heeft er redelijke argumenten om het atheïsme te bepleiten ? 

 

 

 

Als voormalig atheïst ken ik natuurlijk alle smoesjes van de atheïsten.  Met een atheïst valt geen redelijk gesprek te voeren want hij denkt dat de mens (als geestelijk wezen) uit het niets is geschapen.  Waarmee hij eigenlijk de evenknie is van de extremistische gelovige. Die denkt dat soort zaken ook.  Uiteraard chargeer ik nu een beetje, want we moeten niet alle atheïsten over één kam scheren.

Feitelijk denken atheïsten niet helder na.  De oorsprong van mij als fysiek wezen is helder: mijn vader en moeder.  Dat is bij ons allemaal zo.   Maar hoe kan ik als bewust wezen uit sperma en een eicel ontsprongen zijn?   Als je helder nadenkt dan weet je dat dat niet kan.  Mijn kenvermogen is niet afkomstig uit de natuur.  Waarom?  Omdat ik de natuur kén.

Atheïsme heeft zijn onwaarachtigheid te danken aan het feit dat kennis alleen verworven kan worden in 'de wereld'.  De fenomenen.  Als atheïst zette ik mijzelf als denkend wezen op de troon omdat ik verduisterd was door zelfzucht.  In die zelfzucht keek ik alleen maar naar de wereld vóór mij en verklaarde die wereld.

Geeft niks allemaal, atheïsme is een fase die ook weer voorbij kan gaan.  Net zoals puberteit overgaat.  De ene mens heeft er meer last van dan de andere.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Er is wel een argument ten faveure van atheïsme.  Een atheïst kijkt alleen naar de wereld voor zich en daar valt natuurlijk geen bewuste God te vinden.  (Ik volg nu even mijn voormalig denken).  Je ziet alleen 'dingen' en bewuste wezens.   Dat zijn gewoon 'andere' bewuste wezens net zoals ik.   En die hebben allemaal een oorsprong in de natuur. (Volgens mijn naïeve gedachtengang) 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik kan wel even dieper ingaan op het duidelijk maken van de onzin onjuiste van Dr. Ir. Rutten's opstel.
Hij schrijft:

Citaat

Als er een bewust wezen bestaat dat de oorsprong is van de wereld, dan kan dat met recht ‘God’ genoemd worden. Ook als dit wezen niet algoed, almachtig of alwetend zou zijn. En ook als dit wezen niets te maken heeft met één van de monotheïstische tradities op aarde, zoals het christendom of het brahmanisme. Nu is een atheïst ervan overtuigd dat er geen God is. Hij (het is meestal een ‘hij’) meent dus eveneens dat er geen bewust wezen bestaat dat de oorsprong is van de wereld

In zijn ogen ben ik dus God als van mijn lego (ja, dat heb ik, dat geef ik toe) een stadje maak en daar mieren in plaats.
Immers, ik ben dan de oorsprong van die wereld, ik ben niet algoed, niet almachtig en niet alwetend.
Én ik ben een Hij. 
Terzijde: Wat een seksistische discriminerende opmerking van Rutten is dat.

Hij gaat door:

Citaat

In een gesprek met een atheïst is daarom het eerste wat ik meestal vraag of hij mij een klein plezier wil doen en mij één argument wil geven voor zijn overtuiging dat er geen bewust wezen bestaat dat de oorsprong is van de wereld. Door slechts één argument te vragen leg ik de lat bewust laag. Ook merk ik meteen op dat je prima atheïst kunt zijn zonder er ook maar één argument voor te hebben: “Sla mijn verzoek dus gerust af als je geen enkel argument voor je atheïsme hebt. Géén probleem!”

Als Rutten dat laatste werkelijk denkt, waarom maakt hij er dan zo'n probleem van en wil hij jet alle geweld toch dat argument horen....? 

En daarna:

Citaat

Vervolgens valt het meestal stil. Het komt blijkbaar niet vaak voor dat een atheïst nadrukkelijk wordt gevraagd om zijn (het is zoals gezegd meestal ‘zijn’) opvatting dat er geen bewust wezen bestaat dat de oorsprong is van de wereld te beargumenteren

Ik denk eerder dat de atheïst stil valt omdat hij zo'n domme vraag niet verwacht van een theoloog die Dr. Ir. voor zijn naam mag zetten.

Citaat

Toch zie je soms ook dat men terugkrabbelt en atheïsme definieert als alléén maar ‘de afwezigheid van geloof in één of meerdere bovennatuurlijke wezens’. Maar als ik in reactie daarop dan opmerk dat dat ook voor agnosten geldt en bovendien op grond van die definitie ook baby’s, huisdieren en Italiaanse voetbalstadions atheïst zijn, is men meestal wel geneigd om met een argumentatie te komen voor de claim dat er geen bewust wezen is dat de oorsprong is van de wereld.

Zoals ik al eerder schreef, laat onze theoloog die Dr. Ir. voor zijn naam mag zetten, hier zien het verschil tussen atheïsme en agnosticisme niet te kennen. Dat is toch voor een Dr. Ir. in de  theologie best wel opmerkelijk. De meeste middelbare scholieren met een paar lessen maatschappijleer weten dat feilloos aan te geven: Atheïsme is afwezigheid van een geloof in een god. Agnosticisme heeft geen betrekking op het geloof in een god, maar op de mogelijkheid om het bestaan of niet-bestaan van een god te kennen. Als Rutten aangeeft dat een voetbalstadion atheïst is, bekruipt me zelfs het gevoel dat hij zichzelf niet meer serieus neemt of ernstig dronken is geweest tijdens het schrijven van zijn opstel.

Vervolgens probeert Rutten erg doorzichtig van zijn verwachting het probleem van een ander te maken:

Citaat

Dat wil echter niet zeggen dat men direct een argument paraat heeft. Je ziet ze soms denken: “Wat is eigenlijk een goed argument voor de bewering dat een dergelijk wezen niet bestaat?” En dan komt er meestal inderdaad een argumentatie. Het probleem is alleen dat de meeste argumenten die dan gegeven worden nogal eenvoudig te weerleggen zijn. Ik verbaas mij daar altijd weer over

 In de volgende alinea draaf Rutten zo ver door dat hij over zijn eigen argumentatie struikelt en, zonder het in de gaten te hebben, uitlegt dat nergens op slaat:

Citaat

Er is namelijk geen enkele reden om te denken dat een bewust wezen dat de oorsprong is van de wereld in onze wetenschappelijke theorieën een verklarende rol moet spelen

 Dan ben ik geneigd om te zeggen: tsja, jij komt met dat bewuste wezen, als je denkt dat het geen verklarende rol moet spelen, waarom vraag je er dan naar...

Even verderop schrijft Rutten

Citaat

Voor atheïsme is dus méér nodig, namelijk een goede reden voor het niet bestaan van genoemd wezen.

 Waar dus duidelijk is dat hij zichzelf niet meer kan volgen. Want op de pagina er voor schreef hij immers “Sla mijn verzoek dus gerust af als je geen enkel argument voor je atheïsme hebt. Géén probleem!” Wat hij eerst géén probleem vond (zelfs met accenten op de éé) is nu ineens een harde vereiste? De consistentie is hier ver te zoeken.

Een ander parel uit zijn opstel is

Citaat

Een ander argument dat dan soms wordt ingebracht is dat genoemd wezen niet bestaat omdat het een bewustzijn zonder lichaam moet zijn en een bewustzijn zonder lichaam niet kan voorkomen. De verborgen aanname hierbij is meestal dat uit het feit dat wij nog nooit objectief het bestaan van een bewustzijn zonder lichaam hebben vastgesteld, volgt dat zoiets onmogelijk is.

 Zoiets heb ik een atheïst nog nooit horen beweren. Wat wel voorkomt is dat een gelovige bij de vraag wat hij onder een God verstaat, komt met de bewering dat het een bewustzijn zonder lichaam is. Maar dan legt de Dr. ir. hier dus de woorden van de gelovige in de mond van de atheïst. Niet bepaald een eerlijke manier van opstel schrijven, zou ik zeggen. Als atheïst zou mijn argumentatie zijn dat uit de bijbel juist blijkt dat God wel een lichaam heeft.

Rutten gaat onvermoeibaar door:

Citaat

Er zijn er ook die graag over allerlei vermeende misstanden in de Bijbel beginnen, zonder dat ze zich realiseren dat je op die manier nooit een argument voor atheïsme verkrijgt. Want zelfs als de Bijbel vol zou staan met allerlei misstanden, dan nog volgt daaruit niet dat er geen bewust wezen is dat de oorsprong is van de wereld.

Dat laatste is dan ook niet van belang. Wat wel van belang is dat uit de misstanden (hoezo vermeend, ze zijn echt) blijkt dat de algoede, almachtige en alwetende God die de christenen van zeggen aan te hangen, niet volgt uit de Bijbel. 

Enfin, zomaar een paar zaken. Dank voor de amusante post, @Petra.


 

 

30 minuten geleden zei Hopper:

Als voormalig atheïst ken ik natuurlijk alle smoesjes van de atheïsten.  Met een atheïst valt geen redelijk gesprek te voeren want hij denkt dat de mens (als geestelijk wezen) uit het niets is geschapen. Waarmee hij eigenlijk de evenknie is van de extremistische gelovige. Die denkt dat soort zaken ook.  Uiteraard chargeer ik nu een beetje, want we moeten niet alle atheïsten over één kam scheren.

Dan vraag ik me af of je werkelijk atheïst was, want atheïsme zegt niets over het ontstaan van de mens.

30 minuten geleden zei Hopper:

Feitelijk denken atheïsten niet helder na.  De oorsprong van mij als fysiek wezen is helder: mijn vader en moeder.  Dat is bij ons allemaal zo.   Maar hoe kan ik als bewust wezen uit sperma en een eicel ontsprongen zijn?   Als je helder nadenkt dan weet je dat dat niet kan.  Mijn kenvermogen is niet afkomstig uit de natuur.  Waarom?  Omdat ik de natuur kén.

Dat kan wel en is biologisch en evolutionair gezien uitstekend uit te leggen. Dat je dit kennelijk niet begrijpt is iets anders dan dat het niet kan.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei Hopper:

Als voormalig atheïst ken ik natuurlijk alle smoesjes van de atheïsten.  Met een atheïst valt geen redelijk gesprek te voeren want hij denkt dat de mens (als geestelijk wezen) uit het niets is geschapen.

Misschien dat jij dat deed toen je atheïstisch was, maar atheïsten geloven niet in een schepping. De wetenschap stelt eveneens dat kwantumvelden (de Big Bang was eveneens een kwantumveld) waaruit alles bestaat, nooit een begin hoeven te hebben gehad. Er is geen reden om een schepper te postuleren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei Hopper:

Als voormalig atheïst ken ik natuurlijk alle smoesjes van de atheïsten.  Met een atheïst valt geen redelijk gesprek te voeren want hij denkt dat de mens (als geestelijk wezen) uit het niets is geschapen.  Waarmee hij eigenlijk de evenknie is van de extremistische gelovige. Die denkt dat soort zaken ook.  Uiteraard chargeer ik nu een beetje, want we moeten niet alle atheïsten over één kam scheren.

Feitelijk denken atheïsten niet helder na.  De oorsprong van mij als fysiek wezen is helder: mijn vader en moeder.  Dat is bij ons allemaal zo.   Maar hoe kan ik als bewust wezen uit sperma en een eicel ontsprongen zijn?   Als je helder nadenkt dan weet je dat dat niet kan.  Mijn kenvermogen is niet afkomstig uit de natuur.  Waarom?  Omdat ik de natuur kén.

Atheïsme heeft zijn onwaarachtigheid te danken aan het feit dat kennis alleen verworven kan worden in 'de wereld'.  De fenomenen.  Als atheïst zette ik mijzelf als denkend wezen op de troon omdat ik verduisterd was door zelfzucht.  In die zelfzucht keek ik alleen maar naar de wereld vóór mij en verklaarde die wereld.

Geeft niks allemaal, atheïsme is een fase die ook weer voorbij kan gaan.  Net zoals puberteit overgaat.  De ene mens heeft er meer last van dan de andere.

 

Hier maak je zoveel foute aannames dat je in principe het werk doet voor mensen die jou willen bekritiseren. Dus een raad aan jou: Zwijg eens een keer, dan lijk je tenminste enige intelligentie te bezitten..

Nu jouw foute aannames op een rijtje zetten:

Een atheist denkt niet dat hij geschapen is, en al helemaal niet uit het niets. De mens is voortgekomen uit miljarden jaren evolutie. De Aarde is voortgekomen uit de oerknal van het universum. En dus ook niet uit het "niets". Wat dat "niets" ook maar is.  Een atheist gelooft gewoon niet in goden. Dat is alles. Voor de rest heb je evolutionisten, spiritualisten etc onder de atheisten. 

Ten tweede: Als je ook maar 1 boekje hebt gelezen over hersenen en ons brein dan weet je dat bewustzijn best ontsprongen kan zijn aan sperma en een eicel. Vroeger was de mens nog te excuseren als hij dacht dat bewustzijn wel van ons lichamelijke hoedanigheid af moest wijken. Maar hoe meer men weet over de hersenen hoe minder er ruimte overblijft voor bewustzijn buiten ons lichaam. We weten nog niet genoeg, maar wel veel. En waarom ons kenvermogen niet uit de natuur afkomstig KAN zijn is voor mij een raadsel. Ik las het vroeger wel vaker, in boeken geschreven 1800 en 1900. Toen wisten ze nog niet zoveel.

Atheisme zegt enkel iets over of goden bestaan, althans. Een atheist zal niet geloven in goden. Meer is het niet. Jij hebt het over materialisten, dat zijn mensen die denken dat enkel materie bestaat. Je doet ook alsof jij je toen op de troon zette, maar ik ben bang dat je jouw troon enkel verplaatst hebt. Je zit er nog steeds op en schampert over "die gelovigen, die atheisten". De rest van de wereld snapt er geen jota van..

Maar geloof me, als je zwijgt lijk je intelligenter dan wanneer je praat. Dat geld overigens voor ons allemaal.

 

 

7 minuten geleden zei Chaim:

Misschien dat jij dat deed toen je atheïstisch was, maar atheïsten geloven niet in een schepping. De wetenschap stelt eveneens dat kwantumvelden (de Big Bang was eveneens een kwantumveld) waaruit alles bestaat, nooit een begin hoeven te hebben gehad. Er is geen reden om een schepper te postuleren.

👍

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei Chaim:

Misschien dat jij dat deed toen je atheïstisch was, maar atheïsten geloven niet in een schepping. De wetenschap stelt eveneens dat kwantumvelden (de Big Bang was eveneens een kwantumveld) waaruit alles bestaat, nooit een begin hoeven te hebben gehad. Er is geen reden om een schepper te postuleren.

Tja, jij identificeert je met een volk dat naar Jahweh vernoemd is, een echte atheïst zou dat wel nalaten. Een echte atheïst zoals Robert Fischer was.

mod sjako. Dit is een zeer beledigende opmerking richting @Chaim. Robert Fisher stond bekend om zijn antisemitische opmerkingen. Bovendien voegt het niks toe aan het onderwerp. De laatste keer dat ik moet waarschuwen anders een tijdje op het strafbankje.

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Hopper:

Amusant is ook dat alle smoesjes weer gedebiteerd worden.  Driedubbele pret!

Smoesjes worden helemaal niet gebruikt. Jij hebt gewoon een domme en onrealistische kijk op atheisme. Dit had je op FT ook, en toen werd je ook alle hoeken van het spirituele speelveld getoond. Je blijkt er niks van te hebben opgestoken (wat ook niet kan bij mensen die al vol zijn van Zichzelf/ZichZelf..

Misschien moet je meer lezen over de hedendaagse filosofie wat betreft religie en atheïsme, dat je dan wat meer snapt van dit onderwerp? Gewoon een gratis tip mijnerkant. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Petra.:

Idd. hoe meer pret hoe meer vreugd niewaar. 😄

Misschien moet ik me terug trekken uit dit topic.  Als voormalig atheïst speel ik vals omdat ik alle argumenten welke ten berde worden gebracht ooit zelf ook al bedacht heb.  Daarmee trek ik mijn voorgaande comment in, want leedvermaak is geen nobele eigenschap.    

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Hopper:

Misschien moet ik me terug trekken uit dit topic.  Als voormalig atheïst speel ik vals omdat ik alle argumenten welke ten berde worden gebracht ooit zelf ook al bedacht heb.  Daarmee trek ik mijn voorgaande comment in, want leedvermaak is geen nobele eigenschap.    

🤣

wat een flapdrol

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik hoef geen argument voor atheïsme te geven. De reden waarom ik atheïst ben is omdat ik de aanwezigheid van God of enig andere godheid niet voel, wat een irrationele reden is. Aangezien ik er niet op uit ben om religieuze mensen te "bekeren", hoef ik ook geen rationeel argument te geven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei The Black Mathematician:

Ik hoef geen argument voor atheïsme te geven. De reden waarom ik atheïst ben is omdat ik de aanwezigheid van God of enig andere godheid niet voel, wat een irrationele reden is. Aangezien ik er niet op uit ben om religieuze mensen te "bekeren", hoef ik ook geen rationeel argument te geven.

Alhoewel ik christen ben voel ik ook absoluut niet de behoefte om anderen te bekeren, dus dat geldt dan ook voor mij. Gelijke monniken gelijke kappen! ;)

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Piebe:

Alhoewel ik christen ben voel ik ook absoluut niet de behoefte om anderen te bekeren, dus dat geldt dan ook voor mij. Gelijke monniken gelijke kappen! ;)

 

Atheïsten bekeren is ook volstrekt zinloos.   Evangelisatie werkt alleen maar als een rode lap op een stier.  Dan bereik je  het omgekeerde.  Gewoon 'laten zijn'.  Daarnaast kan God al aan het werk zijn in de atheïst , maar weet de atheïst het zelf niet omdat hij nog rond hangt in rationaliteit.   Heeft hij nog wat verzet nodig tegen God.  Dan is dat zijn weg.   Een broedende kip moet je niet storen.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Dat beloof ik:
Citaat

Als er een bewust wezen bestaat dat de oorsprong is van de wereld, dan kan dat met recht ‘God’ genoemd worden. Ook als dit wezen niet algoed, almachtig of alwetend zou zijn. En ook als dit wezen niets te maken heeft met één van de monotheïstische tradities op aarde, zoals het christendom of het brahmanisme. Nu is een atheïst ervan overtuigd dat er geen God is. Hij (het is meestal een ‘hij’) meent dus eveneens dat er geen bewust wezen bestaat dat de oorsprong is van de wereld

In zijn ogen ben ik dus God als van mijn lego (ja, dat heb ik, dat geef ik toe) een stadje maak en daar mieren in plaats.
Immers, ik ben dan de oorsprong van die wereld, ik ben niet algoed, niet almachtig en niet alwetend.
Én ik ben een Hij. 
Terzijde: Wat een seksistische discriminerende opmerking van Rutten is dat.

Hi DBI, 

Hij definieert God als -een bewust wezen dat de oorsprong is van de wereld-.  (Oftewel een zelfbewust wezen dat geldt als de eerste oorzaak van de werkelijkheid) Dit is volgens hem de meest minimale definitie die van God gegeven kan worden.  

Met "de wereld" heeft ie het over de wereld waarin wij leven, inclusief jij die met je lego speelt. 

Heb jij een betere definitie van God ? Ik vind het een prima stelling, maar ben benieuwd hoe jij God dan zou definiëren. 

 

P.S. Die "Hij" slaat op het voorgaande  "een atheïst" en niet op "God".  Nou was mijn eerste gedachte ook wat een seksistische opmerking, maar ik denk dat het gewoon statistiek is. (Er zijn meer atheïstische mannen dan vrouwen). 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Citaat

Een ander argument dat in dit verband ook regelmatig wordt genoemd, is dat er géén goede reden is om te geloven dat genoemd wezen bestaat. Dus mag geconcludeerd worden dat het niet bestaat. Dit argument faalt echter eveneens. 

Hier ben ik het oneens met Rutten.  De atheïst ziet in de kenbare wereld en daarin valt God niet te vinden.   Rutten's denken is onzuiver omdat hij niet doorgrond wat 'bestaan' betekent.    In de kenbare wereld bestaat God ook helemaal niet.  Kwestie van logica: de kenbare wereld is de schepping van God, niet God zelf, want dan zou God zichzelf geschapen hebben.  Als de atheïst zegt; "God bestaat niet" , dan heeft hij gelijk.  God kan nooit zo bestaan zoals wij het begrip 'bestaan' opvatten.

Citaat

Een ander argument dat dan soms wordt ingebracht is dat genoemd wezen niet bestaat omdat het een bewustzijn zonder lichaam moet zijn en een bewustzijn zonder lichaam niet kan voorkomen.

Het is een geloof van de atheïst dat hij gelooft dat bewustzijn zonder een lichaam niet kan voorkomen.   Het is onnadenkendheid van de atheïst omdat hij alleen materieel kan denken.  Dat zwaartekracht bestaat gelooft de atheïst wel en daarom springt hij ook niet vanaf driehoog uit het raam. (Terecht)  Ondanks dat de atheïst een bewust wezen is en een klein onderzoekje hem uitkomst kan bieden, blijft de atheïst in zijn geloof hangen dat bewustzijn zonder lichaam niet kan voorkomen.  Zo zien we dat de atheïst ook een gelovige is, maar een andersoortig gelovige dan christenen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid