Spring naar bijdragen

Redelijke argumenten voor atheïsme ?


Aanbevolen berichten

8 minuten geleden zei Piebe:

Een gegeven is dat christenen geen atheïsten opzoeken op fora maar atheïsten christenen. En zodra ze de christenen weggepest hebben en die elders opduiken, verschijnen diezelfde atheïsten ook weer. En een forum zoals freethinker loopt niet, kennelijk hebben ze elkaar niks te zeggen of te leren.

Op Freethinker loopt ook nog wel eens een gelovige binnen.  Maar op Freethinker wordt alles weggebonjourd wat niet aan de atheïstische standaard voldoet.  Ook daar is een standaard ondanks de term 'vrijdenken' wat zou moeten impliceren dat ook een God gedacht zou moeten kunnen worden.

Het vrijdenken geldt daar alleen voor kenbare zaken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 305
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dat is moeilijk in woorden te beschrijven. Een poging, heel heel lang geleden, om precies te zijn op zaterdag 28 september 1974 om ± 18:00 in de Starterstraat 24 te Den Haag (het huis van mijn lieve o

Ik zal je schot voor de boeg beschouwen negeren, omwille van het focussen op de kernzaak. We kunnen elders of later op dat schot ingaan. Ik denk dat het belangrijkste is om te begrijpen wat we met het

Zeg jij het maar. Jouw inbreng drijft 100% op bewijsgronden, waarvan jij meent dat jij de enige bent die ze kan beoordelen.Andere argumenten staan op je negeerlijst. Jij verwaardigt je niet om ook maa

19 minuten geleden zei Hopper:

Op Freethinker loopt ook nog wel eens een gelovige binnen.  Maar op Freethinker wordt alles weggebonjourd wat niet aan de atheïstische standaard voldoet.  Ook daar is een standaard ondanks de term 'vrijdenken' wat zou moeten impliceren dat ook een God gedacht zou moeten kunnen worden.

Het vrijdenken geldt daar alleen voor kenbare zaken.

Haha, daar doorzien ze de domme meningen van jou over atheisme. De mening die je vandaag de dag weer etaleert en nu krijg je er wel de handen voor op elkaar omdat dit een gelovig forum is. En gelovigen hebben nou eenmaal een vreemd idee van atheisme..

Maar goed, dat zie ik op de club van postzegelverzamelaars ook. Daar denken ze dat a-postzegelverzamelaars in hun vrije tijd heel erg bezig zijn met niet postzegel verzamelen.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Hopper:

Het NT is het probleem niet, maar dat wat mensen er in menen te lezen. Miljoenen gelovigen denken dat hun ego naar het hiernamaals kan gaan.  Terwijl er in werkelijkheid staat dat die opgegeven moet worden.  (Matt 16:25)  Daarnaast: zet twee katholieken bij elkaar en je krijgt al verschillende opinies over God.  Laat staan als je er nog andere denominaties bij gaat halen.

En toch zijn alle gelovigen het eens dat er maar één God is.

Jij haalt een geheel andere Jezus uit het NT, die zelfs radicaal tegengesteld  is aan de Jezus welke ik lees.

Nou haal je er weer van alles bij maar ik hoop dat je wel inziet dat het zeker niet waar is dat God niks van geloven wil weten. Het NT draait juist om geloof en onder het OT was geloven een ondergeschoven kindje. De Farizeeërs en Sadduceeërs waren niet bezig met geloven, want om de wet van Mozes te volbrengen is geen geloof nodig. Dat schreef Paulus:

'Doch de wet is niet uit het geloof; maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelve leven.' (Gal 3,12)

Dit betekent dat je zalig wordt door de gehele wet te doen, dus is er geen geloof nodig maar slechts daden. Even los van de discussie of dat haalbaar was, kun je stellen dat onder het OT het doen zalig maakt. Dat is een van de verschillen met het NT waar dat geloof is. Als jij dus van mening bent dat geloof niet ter zake doet bij God, dan past jouw opvatting beter bij het OT dan het NT. Persoonlijk zou mij dat ernstig zorgen baren en voor straf tien weesgegroetjes zeggen, die ik overigens eerst moet opzoeken! :P

3 uur geleden zei Hopper:

Op Freethinker loopt ook nog wel eens een gelovige binnen.  Maar op Freethinker wordt alles weggebonjourd wat niet aan de atheïstische standaard voldoet.  Ook daar is een standaard ondanks de term 'vrijdenken' wat zou moeten impliceren dat ook een God gedacht zou moeten kunnen worden.

Het vrijdenken geldt daar alleen voor kenbare zaken.

Ja geen kwaad woord over Ghandi las ik! :D

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Hopper:

Op Freethinker loopt ook nog wel eens een gelovige binnen.  Maar op Freethinker wordt alles weggebonjourd wat niet aan de atheïstische standaard voldoet.  Ook daar is een standaard ondanks de term 'vrijdenken' wat zou moeten impliceren dat ook een God gedacht zou moeten kunnen worden.

Het vrijdenken geldt daar alleen voor kenbare zaken.

In de FAQ van die website vermelden ze nochtans dat gelovigen in hun ogen ook vrijdenkers kunnen zijn:

Citaat

‘Wat is een vrijdenker?’

We willen duidelijk stellen dat we vinden dat iedereen zelf invulling mag geven aan het begrip ‘vrijdenker.’ De definitie die we hier geven is de interpretatie die wij eraan geven, en deze komt naar onze mening redelijk overeen met de betekenis die men er sinds oudsher aan heeft toegedicht.

Een vrijdenker is een persoon die zijn of haar meningen vormt op basis van de rede, onafhankelijk van traditie, autoriteit, of gevestigd geloof. Tot de vrijdenkers behoren vaak de atheïsten, agnosten en rationalisten. Wijzelf, al zal niet iedereen het met ons eens zijn, beschouwen sommige deïsten en vrijzinnige gelovigen ook als vrijdenkers. Er zijn mensen die in een god geloven, en tóch de rede als leidraad in hun leven aanvaarden. Wij hebben er geen enkel probleem mee om deze mensen vrijdenkers te noemen.

 

bewerkt door The Black Mathematician
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei The Black Mathematician:

mensen die in een god geloven, en tóch de rede als leidraad in hun leven aanvaarden

Grappig, dat ze veronderstellen dat het geloof in een god niet gepaard gaat met het nemen van de rede als leidraad.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Tomega:

Grappig, dat ze veronderstellen dat het geloof in een god niet gepaard gaat met het nemen van de rede als leidraad.

Doodgaan is ook niet rationeel en ook de atheïst gaat dood en moet maar geloven dat er hierna niks is. Want daar houdt de wetenschap zich niet mee bezig. De wetenschap lokaliseert het probleem en biedt geen uitkomst. Kortom, je hebt er niks aan, zeker niet op de lange termijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei The Black Mathematician:
1 uur geleden zei Tomega:

Grappig, dat ze veronderstellen dat het geloof in een god niet gepaard gaat met het nemen van de rede als leidraad.

Ik denk dat die zin zo geformuleerd is omdat de boodschap gericht is aan mensen die denken dat de rede en religie niet samen gaan.

Gaan prima samen: "redigie"

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei The Black Mathematician:
2 uur geleden zei Tomega:

Grappig, dat ze veronderstellen dat het geloof in een god niet gepaard gaat met het nemen van de rede als leidraad.

Ik denk dat die zin zo geformuleerd is omdat de boodschap gericht is aan mensen die denken dat de rede en religie niet samen gaan.

Ja, dat denk ik ook. Grappig is, dat de levende God de wereld zo gemaakt heeft, dat zij wettig is en recht en doorlouterd met natuurwetmatigheden, en dat zelfs de persoonlijke en geestelijke elementen die er zijn, vol zijn van recht en waarheid en wetmatigheden. Hij is de Rotssteen, zegt de Schrift, wiens werk volkomen is; want al Zijn wegen zijn gerichte. God is waarheid, en is geen onrecht; rechtvaardig en recht is Hij.

En de vraag is dan, waarop de onredelijke redeloze mens baseert, dat God niet redelijk en wetmatig te werk gaat? 
Is het niet, dat de mens die de natuurwetten ziet, niet gelooft dat de natuurwetten natuurwetten zijn? Toch zijn die wetten recht en wettig, en is de aarde vast op haar fundamenten gegrondvest. Als er een God is die dat gemaakt heeft, dan kan Hem toch geen verwijt gemaakt worden dat Hij zonder rede is.

Dit gaat niet over het geloof in God. Maar over de bewijsbare natuurwetten, die getuigen van een rede en een wetmatigheid, die zijn weerga niet kent. Als tenminste er een God achter zit. Maar hoe kun je nu bedenken dat iemand zo stom is om te geloven dat dit gemaakt is door een God, en dan erbij te bedenken dat die God zonder rede is? Dat is tegenstrijdig.

De conclusie met dan volgens mij zijn, in alle redelijkheid, dat God niet bestaat voor wie dat niet gelooft, maar als hij wel zou moeten bestaan, dat dan ook een ongelovige kan begrijpen dat de veronderstelde niet bestaande God in dat geval een God moet zijn vol van rede en wetmatigheden. Dat bewijst ons systeem van natuurwetten. En dat is dan ook de logische verklaring dat de mens sterven zal. Want de mens heeft geen overtuiging nodig dat hij sterfelijk en stervenswaardig is. Want immers de mens is niet goed; niet één mens is goed. Of gemakkelijker gezegd: de mens is stof en verbonden met het stoffelijke, en heeft dus per definitie een beperkte houdbaarheid en een expiratiedatum.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei The Black Mathematician:

In de FAQ van die website vermelden ze nochtans dat gelovigen in hun ogen ook vrijdenkers kunnen zijn:

 

Dat is niet wat er staat:

Citaat

Een vrijdenker is een persoon die zijn of haar meningen vormt op basis van de rede, onafhankelijk van traditie, autoriteit, of gevestigd geloof.

Zou een forumlid in zijn of haar meningen ook maar een ietsepietsie geloof mengen dan is hij/zij al geen vrijdenker meer.

In de praktijk betekent dat, dat een forumlid dan ge-evangeliseert wordt naar 'de rede'.  De rede is het menselijk denkvermogen, het discursieve denken.  Dat is een zeer beperkte weergave van de menselijke geest.  En dat ga je dan 'vrijdenken' noemen?  

Citaat

Wijzelf, al zal niet iedereen het met ons eens zijn, beschouwen sommige deïsten en vrijzinnige gelovigen ook als vrijdenkers. Er zijn mensen die in een god geloven, en tóch de rede als leidraad in hun leven aanvaarden. 

Dit tweede citaat spreekt het eerste tegen. Maar deze doelgroep is wellicht gemakkelijker te bekeren tot 'vrijdenken'.

Citaat

Er zijn mensen die in een god geloven, en tóch de rede als leidraad in hun leven aanvaarden. Wij hebben er geen enkel probleem mee om deze mensen vrijdenkers te noemen.

Dit citaat spreekt ook het eerste tegen.  Maar kijk eens hoe genereus de forumleiding is!  Ze hebben er geen probleem mee om jou als vrijzinnig gelovige tóch een vrijdenker te noemen.  (Lees: wij bepalen wanneer jij een vrijdenker bent)

Daadwerkelijk vrijdenken is als je ook God durft toe te laten in je denken.  En erkent dat er meer is dan louter op basis van de rede te denken.  Als het aan FT had gelegen dan was er nooit een filosoof van enige importantie opgestaan.  Dan wordt alles verklaart middels de rede en blijft er een armoedig cognitief samenraapsel over wat de wereld om ons heen verklaart.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Tomega:

Ja, dat denk ik ook. Grappig is, dat de levende God de wereld zo gemaakt heeft, dat zij wettig is en recht en doorlouterd met natuurwetmatigheden, en dat zelfs de persoonlijke en geestelijke elementen die er zijn, vol zijn van recht en waarheid en wetmatigheden. Hij is de Rotssteen, zegt de Schrift, wiens werk volkomen is; want al Zijn wegen zijn gerichte. God is waarheid, en is geen onrecht; rechtvaardig en recht is Hij.

En de vraag is dan, waarop de onredelijke redeloze mens baseert, dat God niet redelijk en wetmatig te werk gaat? 

Miljoenen baby's per jaar die de hongerdood sterven. Erg wreed dat je het al op voorhand als onredelijk kwalificeert dat ik niet zie als 'redelijk en wetmatig'  van een god, welke god dan ook.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Miljoenen baby's per jaar die de hongerdood sterven. Erg wreed dat je het al op voorhand als onredelijk kwalificeert dat ik niet zie als 'redelijk en wetmatig'  van een god, welke god dan ook.

De god die over die miljoenen baby's gaat heet de mens, en die kiest liever voor oorlog geweld en economische sancties, dan voor een beter leven van de armen. Liever geopolitiek, dan armoedebestrijding. Liever opvang van mensen die uit geweldsregio's komen, dan mensen die uit vredelievende regio's komen die in doffe armoede zijn, Het kwade wordt actief gesteund, en het goede actief aan het arme lot overgelaten. De wetmatigheid geldt ook daar: als je je niet om mensen bekommert, gaan ze dood. Dood gaat iedereen, maar de manier waarop, is in handen van mensen gelegd. Waarbij ook relevant is dat veel van die dode baby's lokaal geen kans op overleven hebben door oorlog en geweld in de arme regio's. Ook op dat niveau is er een wetmatige oorzaak en gevolg.

En inderdaad, de redelijkheid en wetmatigheid is voor een gemiddeld mens en dus ook door jou in te zien, denk ik. Dat je de afkeuring die je daar in leest, "wreed" noemt, vind ik raar. 

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Tomega:

De god die over die miljoenen baby's gaat heet de mens,

Grappig (of triest eigenlijk).
Eerder schreef je namelijk:

15 uur geleden zei Tomega:

Grappig is, dat de levende God de wereld zo gemaakt heeft, dat zij wettig is en recht en doorlouterd met natuurwetmatigheden, en dat zelfs de persoonlijke en geestelijke elementen die er zijn, vol zijn van recht en waarheid en wetmatigheden.

 

1 uur geleden zei Tomega:

en die kiest liever voor oorlog geweld en economische sancties, dan voor een beter leven van de armen. Liever geopolitiek, dan armoedebestrijding. 

Denk je nu wérkelijk dat de baby die wordt geboren, kiest voor oorlog en geweld in plaats van voedsel. Kom op, doe normaal, zo'n kind heeft niets te kiezen,.
JIJ schrijft dat alle persoonlijke elementen vol van recht en waarheid zijn.

Dan zouden geen baby's sterven van honger.

1 uur geleden zei Tomega:

Dood gaat iedereen, maar de manier waarop, is in handen van mensen gelegd.

Werkelijk, nu is de manier van doodgaan ineens aan de mens, terwijl je eerder schreef dat alles aan jouw god was:

Citaat

Hij is de Rotssteen, zegt de Schrift, wiens werk volkomen is; want al Zijn wegen zijn gerichte.

Erg inconsequent dus. Je wil mooi klinken en alles in de handen van god leggen, maar als er moeilijkheden zijn, dan is ineens niet meer alles aan god, maar aan de mens. Dat is laf.

Hij regelt het, of hij regelt het niet.  En als dat laatste het geval is, zoals je nu stelt, dan is wat je eerder schreef niet van toepassing:

Citaat

dat de levende God de wereld zo gemaakt heeft, dat zij wettig is en recht

 

1 uur geleden zei Tomega:

En inderdaad, de redelijkheid en wetmatigheid is voor een gemiddeld mens en dus ook door jou in te zien, denk ik. Dat je de afkeuring die je daar in leest, "wreed" noemt, vind ik raar. 

Ik kan goed redelijkheid en wetmatigheid in zien. Maar ook onredelijkheid.

Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Denk je nu wérkelijk dat de baby die wordt geboren, kiest voor oorlog en geweld in plaats van voedsel.

Dat is gepraat met de ogen stijf dicht. Denk je nu werkelijk dat God in gaat staan tussen een baby en zijn vader? Alsof de vader geen gezag en geen macht heeft over zijn eigen bloed? Dacht je werkelijk dat God ging verhinderen dat een vader zelf zijn vrouw kiest? Nee, God verhindert of reguleert dat wel, maar de mens wijkt altijd af van wat God gebied. En de kinderen krijgen, wat de ouders hun geven.
Als God de baby's zelfstandig had willen laten zijn, had hij ze bij wijze van spreken in een ei solitair in de jungle laten geboren worden. Maar zulks is niet het geval. De natuur geeft een duidelijke plaats aan de ouders, en aan het gezag, en aan de plaats en aan het land, dat onder regering staat van mensen. 

30 minuten geleden zei Dat beloof ik:

JIJ schrijft dat alle persoonlijke elementen vol van recht en waarheid zijn.
Dan zouden geen baby's sterven van honger.

Je verwart recht en waarheid met pijnloos en gelukzalig. Als God de mens zonder pijn en zonder gevoel van gemis had geschapen, had de mens er geen last van gehad. Nu de mens dat wel heeft, is er kennelijk, maar ook wetmatig een relatie tussen pijn en gemis en stappen ondernemen om dat weg te nemen of een plek te geven.

30 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Werkelijk, nu is de manier van doodgaan ineens aan de mens, terwijl je eerder schreef dat alles aan jouw god was:
"Hij is de Rotssteen, zegt de Schrift, wiens werk volkomen is; want al Zijn wegen zijn gerichte."

Erg inconsequent dus. Je wil mooi klinken en alles in de handen van god leggen, maar als er moeilijkheden zijn, dan is ineens niet meer alles aan god, maar aan de mens. Dat is laf.

Hier zit je te draaien en wringen met wat je heel goed weet. Recht is niet lief. Vast is niet slap. En de volkomenheid die jij zoekt, die van liefdevolle zachtheid die merkbaar straalt en in je omgeving is, die is gratis te geef en te krijg:
je hoeft er slechts voor willen kiezen om het dan ook te gaan doen. God geeft jou die ruimte en die macht. 
God heeft geen marionettentheater opgezet, maar een wereld waarin mensen denken als goden:
ze doen en laten precies naar hun eigen wens en begeerte en inzichten,
wat ze met hun toekomst doen en van de toekomst verwachten.
Waar de mens de wet van Mozes houdt, sterven de zondaars uit,
en leeft het volk in overvloed, weduwen en de wezen incluis.

Dat jij laf noemt, is in werkelijkheid dat de mens in handen krijgt om goed te doen, en dat pertinent vertikt.
Laf is om dan de handen in de lucht te steken, en luidkeels te roepen dat je machteloos bent,
en hulpeloos, en zonder verstand of inzicht om iets te kunnen doen. Want dat ben je niet.

30 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Hij regelt het, of hij regelt het niet.  En als dat laatste het geval is, zoals je nu stelt, dan is wat je eerder schreef niet van toepassing:

Citaat

dat de levende God de wereld zo gemaakt heeft, dat zij wettig is en recht

Ik geloof dat ik hier geen antwoord op hoef te geven. Wat je zegt kan zo uit de mond komen van een puber, die zijn ouders verwijt dat zijn leven niet op orde is. Je moet leren, dat wettig en recht, op geen enkele manier wil zeggen dat de mens machteloos is en onbekwaam om zijn eigen leven in te richten. Was dat het geval, dan was de mens een slachtoffer die passief moet ondergaan wat hem overkomt. Dat is niet het geval. De mens mag regeren over de schepping. Dat hij er dan een potje van maakt, en dan lafjes gaat zitten zoeken wie hij daarvoor verantwoordelijk kan stellen, is in zichzelf al onheus en onrecht en onwettig. Want de wet gaf je juist zoveel vrijheid, om zelfs los van God te kunnen komen staan, En inderdaad: alle moraal heeft een lading en een gevolg.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Tomega:
38 minuten geleden zei Dat beloof ik:

JIJ schrijft dat alle persoonlijke elementen vol van recht en waarheid zijn.
Dan zouden geen baby's sterven van honger.

Je verwart recht en waarheid met pijnloos en gelukzalig. Als God de mens zonder pijn en zonder gevoel van gemis had geschapen, had de mens er geen last van gehad. Nu de mens dat wel heeft, is er kennelijk, maar ook wetmatig een relatie tussen pijn en gemis en stappen ondernemen om dat weg te nemen of een plek te geven.

38 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dus volgens jou is de hongerdood van miljoenen rechtvaardig in de ogen van God.
Jij bent het die stelde dat de levende God de wereld zo gemaakt heeft, dat zij wettig is en recht en doorlouterd met natuurwetmatigheden, en dat zelfs de persoonlijke en geestelijke elementen die er zijn, vol zijn van recht en waarheid en wetmatigheden. Hij is de Rotssteen, zegt de Schrift, wiens werk volkomen is; want al Zijn wegen zijn gerichte. God is waarheid, en is geen onrecht; rechtvaardig en recht is Hij.

Dus ik snap best dat het erg ongemakkelijk voelt als ik met miljoenen aan de hongerdood gestorven baby's aan kom zetten, maar volgens jou tekst hierboven is dat dus wettig en recht.
Welnu, in mijn ogen is het dat niet.
 

Link naar bericht
Deel via andere websites
45 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dus volgens jou is de hongerdood van miljoenen rechtvaardig in de ogen van God.

Dus ik snap best dat het erg ongemakkelijk voelt als ik met miljoenen aan de hongerdood gestorven baby's aan kom zetten, maar volgens jou tekst hierboven is dat dus wettig en recht.
Welnu, in mijn ogen is het dat niet.

Inderdaad. Dood en de zonde en lijden zijn rechtvaardig. Zelfs het gemaakt zijn uit stof rechtvaardigt al verderf. Maar in die rechtvaardige setting, is de mens niet machteloos gelaten en niet zonder uitkomst. De mens mag er wat aan doen, en de mens krijgt de mogelijkheid om er aan te ontsnappen, en de mens wordt beoordeeld hoe hij met dood en zonde omgaat. 

Dat jij dan blijft doorzagen over wat de mens toch echt rechtstreeks als taak heeft gekregen om in eigen beheer op te lossen, zegt dan vooral iets over het pubergehalte van je argument. Geen enkele baby wordt geboren, als niet een man die baby wenst te verwekken. God staat daar voor wat betreft die keuze en die wil en die drijving volledig buiten. Daarom is elke verlaten en verhongerende baby een aanklacht tegen de vader en tegen de ouders van de vader en tegen de dorpsgemeenschap en de maatschappij en het land waar die vader uit komt.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Tomega:

Inderdaad. Dood en de zonde en lijden zijn rechtvaardig. Zelfs het gemaakt zijn uit stof rechtvaardigt al verderf. Maar in die rechtvaardige setting, is de mens niet machteloos gelaten en niet zonder uitkomst. De mens mag er wat aan doen, en de mens krijgt de mogelijkheid om er aan te ontsnappen, en de mens wordt beoordeeld hoe hij met dood en zonde omgaat. 

Dat jij dan blijft doorzagen over wat de mens toch echt rechtstreeks als taak heeft gekregen om in eigen beheer op te lossen, zegt dan vooral iets over het pubergehalte van je argument. Geen enkele baby wordt geboren, als niet een man die baby wenst te verwekken. God staat daar voor wat betreft die keuze en die wil en die drijving volledig buiten. Daarom is elke verlaten en verhongerende baby een aanklacht tegen de vader en tegen de ouders van de vader en tegen de dorpsgemeenschap en de maatschappij en het land waar die vader uit komt.

Jij bent dus een type van "niet vrijdenken". Zulke types citeren graag andere Boeken (en dus mensen) om hun mening cachet te geven. Als je dan even bevraagd wordt dan wankel je en ga je weer bij datzelfde Boek (en dus mensen) te rade.. Zulke mensen noem ik onvolwassen in hun geestelijk leven.. Probleem met zulke mensen is wel dat ze denken voor God te kunnen spreken.  God heeft geen mensen nodig om zijn wil/Zijn Wil uit te leggen..

In een ander citaat zeg je 

17 uur geleden zei Tomega:

Ja, dat denk ik ook. Grappig is, dat de levende God de wereld zo gemaakt heeft, dat zij wettig is en recht en doorlouterd met natuurwetmatigheden, en dat zelfs de persoonlijke en geestelijke elementen die er zijn, vol zijn van recht en waarheid en wetmatigheden. Hij is de Rotssteen, zegt de Schrift, wiens werk volkomen is; want al Zijn wegen zijn gerichte. God is waarheid, en is geen onrecht; rechtvaardig en recht is Hij.

Ten eerste: Dode Goden bestaan niet (meer).. Ten tweede: Er zijn zoveel planeten (miljoenen geloof ik, of zelfs miljarden, maar daarvoor moet ik mijn lesje astronomie bijspijkeren) dat het niet vreemd is dat minimaal 1 planeet leven heeft en dat daar natuurwetten heersen. Nu is het wel zo dat het geen wetten zijn maar dat we zo zien. Dat willen creationisten weleens vergeten, die denken dat het universum een computer is met 1tjes en 0etjes. 

Ten derde: Goede wijn behoeft geen krans. Je herkent de boom aan de vruchten die het levert. Dus als God waarheid IS dan zou dit blijken uit heel veel dingen. En als je wil blijven geloven dat jouw God Waarheid IS, dan moet je het OT uit de Bijbel scheuren EN Openbaring.. 

Waarheid is niet een zelfstandig wezen, het is iets dat wezens onderling afspreken. Op Aarde is dit vooral voorbehouden aan de mensheid, en op planeet NulloEeno aan de Orfianen...

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei Piebe:

Ja geen kwaad woord over Ghandi las ik! :D

Waar las je dit precies? Op jouw grote duim, waar je het net uit gezogen hebt?

4 uur geleden zei Tomega:

De god die over die miljoenen baby's gaat heet de mens, en die kiest liever voor oorlog geweld en economische sancties, dan voor een beter leven van de armen. Liever geopolitiek, dan armoedebestrijding. Liever opvang van mensen die uit geweldsregio's komen, dan mensen die uit vredelievende regio's komen die in doffe armoede zijn, Het kwade wordt actief gesteund, en het goede actief aan het arme lot overgelaten. De wetmatigheid geldt ook daar: als je je niet om mensen bekommert, gaan ze dood. Dood gaat iedereen, maar de manier waarop, is in handen van mensen gelegd. Waarbij ook relevant is dat veel van die dode baby's lokaal geen kans op overleven hebben door oorlog en geweld in de arme regio's. Ook op dat niveau is er een wetmatige oorzaak en gevolg.

En inderdaad, de redelijkheid en wetmatigheid is voor een gemiddeld mens en dus ook door jou in te zien, denk ik. Dat je de afkeuring die je daar in leest, "wreed" noemt, vind ik raar. 

Wat ben je toch ook een domoor, en een wijsneus. 

De mensen die hier worden opgevangen uit oorlogsgebieden hebben juist daar ook te lijden. Al komen er helaas ook mensen naar Europa die het leed daar veroorzaken (maar met zulke mensenmassa's is het moeilijk uit te zoeken wie wat is).. 

Maar goed, rechtse figuren als jij hebben geen feiten nodig. Daar luistert men toch niet naar. Onderbuikgevoel is genoeg.

Ook een beetje vreemd dat God zogenaamd alles kan en doet, maar dat je het erge aan de mens overlaat. Waar heb je een God dan voor nodig? Voor een kammetje dat zoek is geraakt? Voor een voetbalwedstrijd winnen?

18 uur geleden zei Hopper:

Zou een forumlid in zijn of haar meningen ook maar een ietsepietsie geloof mengen dan is hij/zij al geen vrijdenker meer.

In de praktijk betekent dat, dat een forumlid dan ge-evangeliseert wordt naar 'de rede'.  De rede is het menselijk denkvermogen, het discursieve denken.  Dat is een zeer beperkte weergave van de menselijke geest.  En dat ga je dan 'vrijdenken' noemen?  

Je liegt weer een eind weg Hopper.. Toen ik nog esoterisch christen was werd ik op FT geaccepteerd en gerespecteerd als FT-er. Ik kwam zelfs in een groepje dat een eigen subforum had.. Het gaat om de redenen waarom je gelooft of niet gelooft, of je logisch kan nadenken, buiten de kaders kan denken etc..

Als je gaat praten over "dingen waar je niet over kan spreken" dan word je daar niet serieus genomen. Volkomen terecht. Dit topic was na drie pagina's al gesloten. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Tomega:

Inderdaad. Dood en de zonde en lijden zijn rechtvaardig. Zelfs het gemaakt zijn uit stof rechtvaardigt al verderf.

Aha, en wie deed dat, wie was daar schuldig aan?

 

2 uur geleden zei Tomega:

Maar in die rechtvaardige setting, is de mens niet machteloos gelaten en niet zonder uitkomst. De mens mag er wat aan doen, en de mens krijgt de mogelijkheid om er aan te ontsnappen, en de mens wordt beoordeeld hoe hij met dood en zonde omgaat. 

Als de mens gemaakt is door god en tot niets goeds in staat. Dan kan hij er niets aan doen dat hij tegen wil en dank tot beheerder van de schepping is gebombardeerd en daar een puinzooi van maakt.
Dan had hij zo gemaakt moeten worden dat hij wél tot iets goed in staat was.
Even kijken... wie was volgens jou die ontwerper? 

2 uur geleden zei Tomega:

Daarom is elke verlaten en verhongerende baby een aanklacht tegen de vader en tegen de ouders van de vader en tegen de dorpsgemeenschap en de maatschappij en het land waar die vader uit komt.

En wat heeft die baby daar aan? Waarom is dat geen aanklacht tegen degene die alles zo ontwierp? 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
50 minuten geleden zei Noppert1998:

Jij bent dus een type van "niet vrijdenken".

Incorrect.

50 minuten geleden zei Noppert1998:

Zulke types citeren graag andere Boeken (en dus mensen) om hun mening cachet te geven.

Niet van toepassing. En innerlijk inconsistent. graag en om cachet te geven, geven persoonlijke hoedanigheden weer, die  bij elk individueel persoon opnieuw niet van toepassing en niet aan de orde kunnen zijn.

53 minuten geleden zei Noppert1998:

Als je dan even bevraagd wordt dan wankel je en ga je weer bij datzelfde Boek (en dus mensen) te rade..

Die gedachtenpuntjes hebben we nodig. Je als dan redenering steunt nergens op, en het vrewijzen naar een boek is ongefundeerd, en wat de status is van dat boek is onbenoemd, terwijl het wankelen gaat over de theoretische volgens jou mogelijke types die graag andere boeken citeren om hun mening cachet te geven. Dat is blubberprut, gepropt in een verstandskiesdoosje. 

56 minuten geleden zei Noppert1998:

Zulke mensen noem ik onvolwassen in hun geestelijk leven.. Probleem met zulke mensen is wel dat ze denken voor God te kunnen spreken.  God heeft geen mensen nodig om zijn wil/Zijn Wil uit te leggen..

Wat hier wordt benoemd door jou gaat over jouw zelfbedachte personages of types in jouw hersenspinsel. Waarschijnlijk heb je gelijk. Maar aangezien het over jouw hersenspinsels gaat, val je nu meer jezelf aan, dan iemand anders.

58 minuten geleden zei Noppert1998:

Ten eerste: Dode Goden bestaan niet (meer).. Ten tweede: Er zijn zoveel planeten (miljoenen geloof ik, of zelfs miljarden, maar daarvoor moet ik mijn lesje astronomie bijspijkeren) dat het niet vreemd is dat minimaal 1 planeet leven heeft en dat daar natuurwetten heersen. Nu is het wel zo dat het geen wetten zijn maar dat we zo zien. Dat willen creationisten weleens vergeten, die denken dat het universum een computer is met 1tjes en 0etjes. 

Als waarde wordt gehecht aan wat jij hier zegt, is zeer wel denkbaar dat er  minimaal 1 planeet bestaat waar leven is dat intelligenter is dan jij bent. Als het leven daar beter is, en als de intelligentie daar hoger is, en er geen oorlog is, dan is dat relatief ten opzichte van ons uit bezien, gewoon de hemel. Die dus in jouw beperkte voorstelling gewoon mogelijk moet zijn, en wellicht eens toegankelijk en  misschien zelfs waarschijnlijk. Wat praat jij dan nog over het begrip "creationisme"bezien vanuit jou minder intelligent begrip? jijzelf weet dat jouw begrip en ons leven mogelijk overstegen wordt ergens anders door iets of iemand anders. Schept dat bij jou geen maat en geen aanleiding om voorzichtig te zijn in wat je zo stellig zegt? Want je weet het niet, en waarschijnlijk is dat je inderdaad minder weet dan mogelijk is, als je kennis hebt van of er leven is in andere stelsels.  

Maar als ik zo je bijdrage lees, dan spreek jij vanuit een roes van beter weten. Weet je eigenlijk wel wat je weet en wat je niet weet? Heb je overzicht over wat je zegt en impliceert? Volgens mij mis je het een en ander.

1 uur geleden zei Noppert1998:

Ten derde: Goede wijn behoeft geen krans. Je herkent de boom aan de vruchten die het levert. Dus als God waarheid IS dan zou dit blijken uit heel veel dingen. En als je wil blijven geloven dat jouw God Waarheid IS, dan moet je het OT uit de Bijbel scheuren EN Openbaring.. 

Waarheid is niet een zelfstandig wezen, het is iets dat wezens onderling afspreken. Op Aarde is dit vooral voorbehouden aan de mensheid, en op planeet NulloEeno aan de Orfianen...

As we van ten eerste op ten derde overspringen, rijst de vraag of we wel kwalificeren om iets intelligenters te doen dan onze zegeningen eenvoudig te tellen. 
Dat je dan vanuit je onbegrip, zomaar roept dat het oude Testament en Openbaringen verscheurd moeten worden, geeft je bijdrage een wat bedenkelijk niveau. De vruchten van waarheid heb je niet benoemd, en wat het is om die te willen blijven geloven, heb je niet benoemd, en wat daarvan aan relevantie geeft om te gaan scheuren. is zuiver een zaak van jouw voorstelling en fantasie. Alles met elkaar gewoon weer een voorbeeldje van konijnenhersens: een hoop gehup en een hoop emotie, en dan totaal verblind staren in je zelf geschapen beeld. Waarom ga je niet staren in iets dat echt waar is? Dan heb je tenminste een basis om mee te beginnen.

1 uur geleden zei Noppert1998:

Waarheid is niet een zelfstandig wezen, het is iets dat wezens onderling afspreken. Op Aarde is dit vooral voorbehouden aan de mensheid, en op planeet NulloEeno aan de Orfianen...

Je lijkt hardleers. Had je al niet eerder gezegd dat waarheid een afspraak is? Als wij dus afspreken dat jij onzin kletst, is dat dan waar? Laat je nakijken! De waarheid is iets objectiefs. Het is absoluut, maar aangezien de mens een dwaalgeest is, heeft het voor de mens een openbaringskarakter: als je het ziet, twijfel je niet meer. Absoluut ondenkbaar is dat je daarna gaat overleggen en overeenkomen dat het iets anders kan zijn, Want iets wat waar is, kan niet aangepast worden. Het is een verschijningsvorm van iets echts en absoluuts, net zoals de zon een verschijningsvorm is van iets echts. Dat neem je waar, en dat neem je aan. De mens kan wel dwalen, en iets verkeerd afspreken, maar de waarheid dwaalt niet.

Dus ik herhaal voor stijfkoppigen als jij: de waarheid is iets wezenlijks. Zwarte gaten bestaan niet. De ether bestaat. Niemand gelooft dat maar het is zo. Dat is de waarheid, God bestaat, Jij gelooft dat niet, maar dat hoeft ook niet, Want God heeft jou klem gezet: God claimt van alle waarheid en alle recht en alle meest zuivere verschijningen van aardse verschijnselen, dat Hij Zich daarmee identificeert. Dat betekent dat wat jij waarachtig bevindt en zuiver en waar en recht, dat God daarvan zegt dat Hij dat is. Dat is jammer voor jou, want daardoor geloof jij in God. Want dat wat God is, is ook iets van jou. Daar ontsnap jij niet aan. God is dat wat God zegt dat Hij is, en dat is zuiver en recht en waar. Terwijl jij aan de andere kant, hier absoluut bewijsbaar onzuiver bent en niet rechtuit, en ik meen bewijsbaar in jouw bijdragen ook onwaar. Dat dat lost staat van je integere intenties accepteer ik, en over je geestelijke welwillend waarachtig willen zijn, daar heb ik het niet over. Dat neem ik graag aan. Hoewel; als jij spreekt van echt niet willen en jouw gedane zaken, dan zie ik eerlijk gezegd niet dat dat een plekje heeft op een schaal van welwillendheidsgradaties. En de paradox is: hoe meer jij God gaat zitten invullen als iets buitenissigs, hoe meer God heel dicht bij jou komt als iets van jezelf. Want al dat buitenissige heeft God niet nodig. In hhet [aradijs was geen tempel en geen aanbidding en geen wonderlijke verschijning van iets. Maar daar was alles bekend en gewoon en normaal en was God niet meer dan de almachtige Vader van Adam en Eva. Want welk kind gelooft niet dat vader enorme dingen kan doen, die het kind zich niet eens voorstellen kan? Het is dus allemaal niet zo ver van je bed af, als je misschien denkt,  dat je leeft, bewijst dat je eens gekomen en gevormd bent. Dat alleen al zou je de vraag moeten doen stellen, naar wat je maker of je oorsprong van jou verwacht. Je kunt niet jezelf lossnijden uit je oorsprong en dan schelden, dat niemand jouw oorsprong bekend maakt, je bent en je leeft, dus je bent geworden en tot leven gekomen. En dat gaat terug tot de eerste moeder. Dat jouw eerste moeder een beest is, is wat jammer. Want dat betekent dat jouw intelligentie de top geeft van wat mogelijk is, en dat uitzicht op méér, afhankelijk is van een evolutie, die waarschijnlijker zal leiden tot minder, dan tot meer.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Noppert1998:

Wat ben je toch ook een domoor, en een wijsneus. 

De mensen die hier worden opgevangen uit oorlogsgebieden hebben juist daar ook te lijden. Al komen er helaas ook mensen naar Europa die het leed daar veroorzaken (maar met zulke mensenmassa's is het moeilijk uit te zoeken wie wat is).. 

ROFL. Waarom spreek jij van domoor en wijsneus? Onderbouwing? Waar de mensen opgevangen worden, hebben ze juist te lijden, zeg je. Vind je dat niet dom en onwijs en wijsneuzerig van degene die meent op te vangen? Vind je dat geen aanklacht? Is het je goed genoeg dat er betaald wordt om iets symbolisch te doen, om dan vervolgens het begrip hulp en leniging van nood daadwerkelijk tot spot en hoon en betekenisloosheid van het woord te doen zijn?

1 uur geleden zei Noppert1998:

Maar goed, rechtse figuren als jij hebben geen feiten nodig. Daar luistert men toch niet naar. Onderbuikgevoel is genoeg.

Ook een beetje vreemd dat God zogenaamd alles kan en doet, maar dat je het erge aan de mens overlaat. Waar heb je een God dan voor nodig? Voor een kammetje dat zoek is geraakt? Voor een voetbalwedstrijd winnen?

Bij een soap-serie, is het ergerlijke niet dat het maar steeds doorgaat, maar dat het net is alsof de deelnemers nooit ook maar een cent wijzer worden en verstandiger. Ik had je wel wat verstandiger willen zien worden. Wat je hier aan kretologie uit, is nergens op gebaseerd. De woorden komen uit jou, en representeren wat jij zegt en denkt, en wat het inhoudelijk wil brengen, is wat jij persoonlijk voelt. Dat is hier voorlopig nog niet veel soeps. Jij hebt God niet nodig, dat ziet iedereen. God is overbodig, jij redt je wel alleen. Als je hem zou missen, dan kwam je hier wel heen. En je bent hier. Je had nog zo gesproken, de draad niet voor vol te zien. Maar de maan verschijnt en de zon verdwijnt; en jij bent steeds weer hier. Jij hebt mij niet nodig. Dat zeg jij niet alleen. Ik ben overbodig, laat mij hier toch alleen. Maar hoe moet jij me missen, dat je steeds opnieuw verscheen. Blijf dan hier, en breng vertier, het sneeuwt toch op TV. Probeer toch meer te lezen, maar dat heeft vast geen zin. Want elke keer, dan kom je weer, terug bij het begin. Jij hebt mij dus nodig, dat ziet iedereen. Ontkennen overbodig; je voelt je vast alleen. En wat je hier moet missen, dat weet God alleen.   

51 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Aha, en wie deed dat, wie was daar schuldig aan?

Aha, zegt de man. God is er schuldig aan dat hij jou niet heeft gemaakt als een plantje dat vanuit natuurlijke aard niet anders kan en wil dan nooit uit je steel te kletsen, maar om in je groei en bloei Gods heerlijkheid te tonen bij dag en te sluimeren bij nacht, net zo lang tot de grasmaaier komt, en jouw plaats wordt vrijgemaakt voor ander nut of schoonheid.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Tomega:

Incorrect.

Dat zeg jij ja. Maar "mens ken uzelf" is nog steeds geldig. Zelfkennis is de grootste en moeilijkste kennis..

6 minuten geleden zei Tomega:

Niet van toepassing. En innerlijk inconsistent. graag en om cachet te geven, geven persoonlijke hoedanigheden weer, die  bij elk individueel persoon opnieuw niet van toepassing en niet aan de orde kunnen zijn.

En waarom dan niet? 

Je schermt wel veel met "inconsistent" en dergelijke.. Alsof dat uitmaakt.

7 minuten geleden zei Tomega:

Die gedachtenpuntjes hebben we nodig. Je als dan redenering steunt nergens op, en het vrewijzen naar een boek is ongefundeerd, en wat de status is van dat boek is onbenoemd, terwijl het wankelen gaat over de theoretische volgens jou mogelijke types die graag andere boeken citeren om hun mening cachet te geven. Dat is blubberprut, gepropt in een verstandskiesdoosje. 

Wat de fuck? Weet je wel wat je schrijft?

Ik heb het hier over jou, jij verwijst graag naar een Boek.. Dat is de reden waarom je God Waarheid toeschrijft. "het staat geschreven en dus is het zo".. "God bestaat niet" staat ook geschreven, ik schreef het net in mijn dagboek..

Je bent echt net dezelfde soort type als Hopper. Alle kritiek op jou schudt je van je af alsof het regen is. 

9 minuten geleden zei Tomega:

Wat hier wordt benoemd door jou gaat over jouw zelfbedachte personages of types in jouw hersenspinsel. Waarschijnlijk heb je gelijk. Maar aangezien het over jouw hersenspinsels gaat, val je nu meer jezelf aan, dan iemand anders.

Ik heb het hier precies over jou Tomega en hoe jij je hier uit (hoe je echt bent weet ik niet, ik hoop voor jouw omgeving dat je niet altijd het Boek erbij pakt als je een discussie hebt). Dus misschien wel zelfbedacht maar vooral zelfgezien..

11 minuten geleden zei Tomega:

Als waarde wordt gehecht aan wat jij hier zegt, is zeer wel denkbaar dat er  minimaal 1 planeet bestaat waar leven is dat intelligenter is dan jij bent. Als het leven daar beter is, en als de intelligentie daar hoger is, en er geen oorlog is, dan is dat relatief ten opzichte van ons uit bezien, gewoon de hemel. Die dus in jouw beperkte voorstelling gewoon mogelijk moet zijn, en wellicht eens toegankelijk en  misschien zelfs waarschijnlijk. Wat praat jij dan nog over het begrip "creationisme"bezien vanuit jou minder intelligent begrip? jijzelf weet dat jouw begrip en ons leven mogelijk overstegen wordt ergens anders door iets of iemand anders. Schept dat bij jou geen maat en geen aanleiding om voorzichtig te zijn in wat je zo stellig zegt? Want je weet het niet, en waarschijnlijk is dat je inderdaad minder weet dan mogelijk is, als je kennis hebt van of er leven is in andere stelsels.  

Maar als ik zo je bijdrage lees, dan spreek jij vanuit een roes van beter weten. Weet je eigenlijk wel wat je weet en wat je niet weet? Heb je overzicht over wat je zegt en impliceert? Volgens mij mis je het een en ander.

Kerel, ik had het gisteren al gezegd en zal het nu maar herhalen. Jij bent mijn energie niet waard. Het is lachwekkend wat je hier schrijft. En niet omdat je kritiek op mij uit, maar omdat het een soort koortsgewauwel is geworden...

Ik weet dat ik weinig weet ja.. Ik denk dat ieder mens weinig weet, en al helemaal over planeten en leven daarop. Wat is daar het probleem mee? Mag ik dan niet zeggen dat jouw geshow met jouw God niks waard is? Dat er minimaal 1 planeet is met leven en intelligentie (soort van) en dat jouw gezemel over:

1 uur geleden zei Noppert1998:

Grappig is, dat de levende God de wereld zo gemaakt heeft, dat zij wettig is en recht en doorlouterd met natuurwetmatigheden, en dat zelfs de persoonlijke en geestelijke elementen die er zijn, vol zijn van recht en waarheid en wetmatigheden.

niks meer is dan gezemel. Er zijn miljarden planeten, dus dat minimaal 1 "wetten" heeft/lijkt te hebben zegt helemaal niks. Dat het jouw God is die dit heeft bewerkstelligd is helemaal niet bewezen. Het Opperwezen in de Bijbel beroept zich er wel steeds op, maar echt kennis van zaken lijkt dat Opperwezen er niet van te hebben. In de Veda's wordt al gesproken over meerdere werelden/planeten. In de Bijbel niet, daar kent men nog een geocentrisch wereldbeeld..

In hetzelfde citaatje zeg je 

1 uur geleden zei Noppert1998:

Hij is de Rotssteen, zegt de Schrift, wiens werk volkomen is; want al Zijn wegen zijn gerichte. God is waarheid, en is geen onrecht; rechtvaardig en recht is Hij.

 

En hier reageerde ik op toen ik stelde dat jij je beroept op een Boek. "Het staat er" en dus is het zo. En dat is verre van vrijdenkerij.

18 minuten geleden zei Tomega:

As we van ten eerste op ten derde overspringen, rijst de vraag of we wel kwalificeren om iets intelligenters te doen dan onze zegeningen eenvoudig te tellen. 
Dat je dan vanuit je onbegrip, zomaar roept dat het oude Testament en Openbaringen verscheurd moeten worden, geeft je bijdrage een wat bedenkelijk niveau. De vruchten van waarheid heb je niet benoemd, en wat het is om die te willen blijven geloven, heb je niet benoemd, en wat daarvan aan relevantie geeft om te gaan scheuren. is zuiver een zaak van jouw voorstelling en fantasie. Alles met elkaar gewoon weer een voorbeeldje van konijnenhersens: een hoop gehup en een hoop emotie, en dan totaal verblind staren in je zelf geschapen beeld. Waarom ga je niet staren in iets dat echt waar is? Dan heb je tenminste een basis om mee te beginnen.

Ik roep helaas niet zomaar om het OT en Openbaring uit de Bijbel te scheuren. Het ging om Recht en Waarheid welke jij God verwijt. Het OT is het schoolvoorbeeld van een God die niet Recht en Waarachtig is. Als je gewoon en eerlijk leest wat er allemaal over God gezegd word en hoe Hij daar naar voren komt dan kan je niet anders dan daar een tiran in zien. Hele volkeren vermoorden bijvoorbeeld. De Aarde onder water zetten en er dan ineens spijt van hebben dat hij dit gedaan heeft.. Volgens mij lees je nooit uit het OT? En Openbaring is eigenlijk nog erger. Daar worden ongelovigen en andersgelovigen kapot gemaakt door God zelf. Plagen over de Aarde uitgestrooid. Mensen roepen om de dood maar die komt niet, want men moet nog wat meer lijden.. Daarom zeg ik, als je positief over jouw God wil zijn, scheur het OT en Openbaring uit je Boek. Anders komt een vrijdenker op het padje van agnosticisme. 

Tevens moet je eens ophouden mij van fantasie en voorstelling te betichten. Ten eerste: Iedere mening is iemands fantasie of voorstelling. Daarop hameren om discussies dood te knuppelen is dus geen manier van discussieren.. 

En wat ik denk is voor mij ECHT WAAR, net zoals wat jij denkt voor jou ECHT WAAR is. Anders zitten we voor niks te discussiëren. Het zou je sieren wat normaler op mij te reageren en niet zo vanuit den hoge.

23 minuten geleden zei Tomega:

Je lijkt hardleers. Had je al niet eerder gezegd dat waarheid een afspraak is? Als wij dus afspreken dat jij onzin kletst, is dat dan waar? Laat je nakijken! De waarheid is iets objectiefs. Het is absoluut, maar aangezien de mens een dwaalgeest is, heeft het voor de mens een openbaringskarakter: als je het ziet, twijfel je niet meer. Absoluut ondenkbaar is dat je daarna gaat overleggen en overeenkomen dat het iets anders kan zijn, Want iets wat waar is, kan niet aangepast worden. Het is een verschijningsvorm van iets echts en absoluuts, net zoals de zon een verschijningsvorm is van iets echts. Dat neem je waar, en dat neem je aan. De mens kan wel dwalen, en iets verkeerd afspreken, maar de waarheid dwaalt niet.

Als je denkt dat waarheid iets echt is dan ben je nog gekker dan ik jou al voor mogelijk had gehouden.. Stel je een planeet voor zonder wezens. Is waarheid er dan? Kan waarheid er dan überhaupt zijn?

Waarheid is iets dat wezens zo bepalen.

Wat minder in die Boeken van je, en wat meer denken vanuit eigen brein.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Als de mens gemaakt is door god en tot niets goeds in staat. Dan kan hij er niets aan doen dat hij tegen wil en dank tot beheerder van de schepping is gebombardeerd en daar een puinzooi van maakt.
Dan had hij zo gemaakt moeten worden dat hij wél tot iets goed in staat was.
Even kijken... wie was volgens jou die ontwerper? 

Het thema wordt en beetje herkauwde tabak; slecht te pruimen voor wie het weet en ziet. Adam vomd het niet zo'n probleem dat hij heerser mocht zijn van de aarde. Hij gaf alle beesten een naam en vermaakte zich prima met de beesten en met Eva. Daar komt ons begrip 'paradijs' vandaan. Niemand op aarde ziet het veronderstelde paradijselijke als iets akeligs. Behalve jij dan.

Waarom denk jij heir dat Adam tot niets goeds in staat zou kunnen zijn, als jijzelf al meent dat zelfs iemand als jij tot iets goeds in staat bent? je lijdt toch niet aan een acuut zelfoverschattingsdelirium? Even kijken, wie was volgens jou in staat om iets goeds te doen? Even serieus? Ben jij het zelf? Doe dan iets goeds, dan bewijs je daarmee dat jouw punt dat het tot niets goeds in staat zijn, zelfs bij iemand met jouw beperkte kennis en vaardigheden, toch tot iets goeds kan leiden. Dan kun jij er iets aan doen dat de schepping minder een puinzooi  wordt dan zij nu is. Heb je nog instructies nodig van de ontwerper, of heeft hij je zo gemaakt dat je je zo wel verder redt?

15 minuten geleden zei Noppert1998:

Dat is de reden waarom je God Waarheid toeschrijft. "het staat geschreven en dus is het zo"..

Jij komt niet los van een structuurfout in je denken. Steeds hoor je een woord, en dan beeld je je in wat de persoon achter dat woord denkt en is. En op dezelfde voet spreek je vanuit een beeld van jou, en laat dat slechts zwak reflecteren in je woorden. Dat maakt een gesprek met jou oeverloos, en mogelijk tamelijk zinloos.

Ik heb nooit gezegd dat ik God waarheid toeschrijf omdat dat zo geschreven is. Ik begrijp wat/wie God is, en ik spreek dus vanuit een empirisch platform. Uit een basis van weten. Dat de woorden van God die lading dekken, geeft jou geen recht om mijn overwegingen af te doen als nagekakelde onnadenkendheid. Integendeel, hier is eerder aan de orde dat jouw woorden voorspruiten uit onnadenkendheid, als we het dan toch over meta-dingetjes moeten hebben.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Tomega:

ROFL. Waarom spreek jij van domoor en wijsneus? Onderbouwing? Waar de mensen opgevangen worden, hebben ze juist te lijden, zeg je. Vind je dat niet dom en onwijs en wijsneuzerig van degene die meent op te vangen? Vind je dat geen aanklacht? Is het je goed genoeg dat er betaald wordt om iets symbolisch te doen, om dan vervolgens het begrip hulp en leniging van nood daadwerkelijk tot spot en hoon en betekenisloosheid van het woord te doen zijn?

Jongens zeg, je begrijpt niet eens wat ik schrijf. Houd dan op met discussieren en ga terug naar school voor een lesje "begrijpend lezen"...

Ik zeg dat mensen die hier in NL en Europa worden opgevangen uit oorlogsgebied DAAR te lijden hebben. Die lijden door de oorlog en vluchten hier naartoe. Echt moeilijk is het niet hoor, om dit te snappen.. Dat er af en toe voormalig IS gangsters bij zitten doet daar niks aan af. De vluchtelingen komen in grote getalen hier naartoe. Dan ontsnapt er af en toe een crimineel,,

18 minuten geleden zei Tomega:

Bij een soap-serie, is het ergerlijke niet dat het maar steeds doorgaat, maar dat het net is alsof de deelnemers nooit ook maar een cent wijzer worden en verstandiger. Ik had je wel wat verstandiger willen zien worden. Wat je hier aan kretologie uit, is nergens op gebaseerd. De woorden komen uit jou, en representeren wat jij zegt en denkt, en wat het inhoudelijk wil brengen, is wat jij persoonlijk voelt. Dat is hier voorlopig nog niet veel soeps. Jij hebt God niet nodig, dat ziet iedereen. God is overbodig, jij redt je wel alleen. Als je hem zou missen, dan kwam je hier wel heen. En je bent hier. Je had nog zo gesproken, de draad niet voor vol te zien. Maar de maan verschijnt en de zon verdwijnt; en jij bent steeds weer hier. Jij hebt mij niet nodig. Dat zeg jij niet alleen. Ik ben overbodig, laat mij hier toch alleen. Maar hoe moet jij me missen, dat je steeds opnieuw verscheen. Blijf dan hier, en breng vertier, het sneeuwt toch op TV. Probeer toch meer te lezen, maar dat heeft vast geen zin. Want elke keer, dan kom je weer, terug bij het begin. Jij hebt mij dus nodig, dat ziet iedereen. Ontkennen overbodig; je voelt je vast alleen. En wat je hier moet missen, dat weet God alleen.   

"jij bent slecht en ik ben goed". Dat is een beetje een samenvatting van al jouw schrijven..

 

7 minuten geleden zei Tomega:

Jij komt niet los van een structuurfout in je denken. Steeds hoor je een woord, en dan beeld je je in wat de persoon achter dat woord denkt en is. En op dezelfde voet spreek je vanuit een beeld van jou, en laat dat slechts zwak reflecteren in je woorden. Dat maakt een gesprek met jou oeverloos, en mogelijk tamelijk zinloos.

Ik heb nooit gezegd dat ik God waarheid toeschrijf omdat dat zo geschreven is. Ik begrijp wat/wie God is, en ik spreek dus vanuit een empirisch platform. Uit een basis van weten. Dat de woorden van God die lading dekken, geeft jou geen recth om mijn overwegingen af te doen als nagekakelde onnadenkendheid. Integendeel, hier is eerder aan de orde dat jouw woorden voorspruiten uit onnadenkendheid, als we het dan toch over meta-dingetjes moeten hebben.

"ik ben goed en jij bent slecht"... Beetje een samenvatting van jouw karakter. Ik hoop niet dat ik ooit met jou moet werken, of alleen al in de AH te moeten vertoeven in de rij voor de kassa...

Dit is het laatste wat ik nog schrijf aan jou, en helaas ik moet gebruik maken van de o zo bekende negeerlijst.. Doe wat aan jouw karakter (daar zijn cursussen voor) en dan geef ik je over drie jaar nog een kans.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Noppert1998:

Ik zeg dat mensen die hier in NL en Europa worden opgevangen uit oorlogsgebied DAAR te lijden hebben.

Wat zeg je daarmee dan? Hoe zit dat met jouw begrijpend lezen? Waar is nu bij jou DAAR? Hoe kan ik weten dat je mijn woorden steunt, als je alleen maar loopt te klagen en schelden? Als de klacht gegrond is dat vaders, ouders, dorp, maatschappij, land, tekortschieten, dan is logisch dat andere hulp ergens gezocht moet worden, voor wie geld en macht genoeg heeft om die hulp te gaan zoeken. En of ze nu daar of hier lijden, dat verandert helemaal niets. Dank voor je support.

5 minuten geleden zei Noppert1998:

"jij bent slecht en ik ben goed". Dat is een beetje een samenvatting van al jouw schrijven..

Tiens! Dat is jouw samenvatting. :-)

11 minuten geleden zei Noppert1998:

helaas ik moet gebruik maken van de o zo bekende negeerlijst..

Wie zichzelf overwint, is meer dan die gebruik van een negeerlijst begint.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid