Spring naar bijdragen

Steunpunt geopend voor slachtoffers 'homogenezing'


Aanbevolen berichten

Op 11-12-2022 om 16:36 zei Breuk:

Zo kwam ik ook het verhaal tegen van Fulvio (35), die werd geboren binnen de geloofsgemeenschap van de Jehova's Getuigen. Drie jaar geleden uitte hij zich als homo en werd hij verbannen door zijn familie. Zijn ouders, broers en zussen spreken niet meer met hem.

Ik vind dit ook lastig, mag je gerust weten. Maar ik denk dat Fulvio dan al wel een gedoopte Getuige is. Als je je als homo laat dopen dan beloof je God dat je Zijn geboden gaat opvolgen en je draagt je op aan Hem. Als homo houdt het dan in dat je je van homoseksualiteit onthoud. Als je dat niet doet en erin volhard dan volgt op den duur uitsluiting. Als Fulvio niet was gedoopt dan was hij ook niet uitgesloten door zijn familie. Maar uitgesloten zijn wilt niet zeggen dat dit voor de rest van je leven is. Je mag altijd terug komen als je je weer aan Jehovah’s een Jezus richtlijnen gaat leven. Dus dat betekent een celibatair leven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 95
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ik denk dat het ook goed is als er een steunpunt is voor jongeren die op religieuze gronden door hun ouders en familie worden uitgestoten indien blijkt dat ze homoseksueel zijn. Ik ken in mijn om

Jazeker wel, Jezus bevestigd wel degelijk het huwelijk tussen man en vrouw, inclusief de onverbrekelijkheid ervan. Vooral in Matteüs 19 gaat Hij heel erg op het huwelijk in. En ook in de rest van het

Hoe kom je daar nu ineens bij? De katholieke kerk is nog steeds de grootste liefdadigheidsinstelling ter wereld en veel protestantse kerken dragen ook volop hun steentjes bij. Heel veel ziekenhuizen z

7 uur geleden zei sjako:

Ik vind dit ook lastig, mag je gerust weten. Maar ik denk dat Fulvio dan al wel een gedoopte Getuige is. Als je je als homo laat dopen dan beloof je God dat je Zijn geboden gaat opvolgen en je draagt je op aan Hem. Als homo houdt het dan in dat je je van homoseksualiteit onthoud. Als je dat niet doet en erin volhard dan volgt op den duur uitsluiting. Als Fulvio niet was gedoopt dan was hij ook niet uitgesloten door zijn familie. Maar uitgesloten zijn wilt niet zeggen dat dit voor de rest van je leven is. Je mag altijd terug komen als je je weer aan Jehovah’s een Jezus richtlijnen gaat leven. Dus dat betekent een celibatair leven.

Ik denk dat je bij niet JG-ers nu een heel andere indruk wekt dan je denkt.
Je begint met aan te geven het ook lastig te vinden, om vervolgens verder te gaan met 'maar' en het volledige JG standpunt uit te dragen zonder aan te geven waarom je het nu lastig vind.
Met zo'n zinsconstructie geef je aan juist helemaal geen moeite te hebben met de uitsluiting; het tegendeel dus van waar je het antwoord mee begint.
Als Fulvio zich niet had laten dopen, was het gevolg geweest dat hij er ook uit had gelegen, dus hij had op dat punt geen keus.
 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei sjako:

Ik vind dit ook lastig, mag je gerust weten. Maar ik denk dat Fulvio dan al wel een gedoopte Getuige is. Als je je als homo laat dopen dan beloof je God dat je Zijn geboden gaat opvolgen en je draagt je op aan Hem. Als homo houdt het dan in dat je je van homoseksualiteit onthoud. Als je dat niet doet en erin volhard dan volgt op den duur uitsluiting. Als Fulvio niet was gedoopt dan was hij ook niet uitgesloten door zijn familie. Maar uitgesloten zijn wilt niet zeggen dat dit voor de rest van je leven is. Je mag altijd terug komen als je je weer aan Jehovah’s een Jezus richtlijnen gaat leven. Dus dat betekent een celibatair leven.

In orthodoxe geloofsgemeenschappen waar de JG ook toebehoren (overigens is aan orthodox niet direct iets mis), daar worden kinderen al vroeg bijgebracht dat homoseksualiteit zondig is. Nu is tegenwoordig toch wel bekend dat het niet iets is, waar we je voor kiest, maar wat je bij je geboorte meekrijgt. Daar moet je dus al mee worstelen (je past niet in het gewone plaatje). Als je dan ook nog eens te horen krijgt, dat wat je bent, dat je dat niet mag zijn, ja dan worden mensen echt beschadigd. Het is een heel onveilige omgeving, voor die jongeren die zich niet kunnen (mogen) uiten.

Je geeft aan dat een celibatair leven de oplossing is, en als dat een vrijwillige keuze is , dan is dat te respecteren (vaker is het ook voor hetero’s een onvrijwillige keuze). Mensen mogen echter geen diepe relatie aangaan, iets wat van wezenlijk belang is. Ook opnieuw worden mensen levenslang beschadigd. Het is ontzettend lastig maar ik hoop dat (hopelijk met steun van de familie) dat deze mensen uit zo’n geloofsgemeenschap stappen. Het is geen veilige omgeving.

Ik vind het geloofwaardiger als mensen kritiek op hun eigen geloofsgemeenschap hebben als ze het met iets oneens zijn. Je houdt het anders mede in stand met alle gevolgen voor deze mensen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
40 minuten geleden zei Breuk:

 

Ik vind het geloofwaardiger als mensen kritiek op hun eigen geloofsgemeenschap hebben als ze het met iets oneens zijn. Je houdt het anders mede in stand met alle gevolgen voor deze mensen.

Jezus is heel helder in de bijbel;
als een regel (wet) bij de toepassing ervoor zorgt dat mens of dier in de knel komt, dan moet het regeltje/de wet wijken. De wet is er om de mens te helpen, niet om de mens te beknellen.

Voorbeelden:

Marcus 2 vers 23-24 en 27:

23 En het geschiedde, dat Hij op een sabbatdag door het gezaaide ging, en Zijn discipelen begonnen, al gaande, aren te plukken.

24 En de Farizeën zeiden tot Hem: Zie, waarom doen zij op den sabbatdag, wat niet geoorloofd is?

27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.

 

Genezen op sabbat en een dier redden op sabbat:

Lucas 4 vers 3-5:

3 En Jezus, antwoordende, zeide tot de wetgeleerden en Farizeën, en sprak: Is het ook geoorloofd op den sabbat gezond te maken?

4 Maar zij zwegen stil. En Hij nam hem, en genas hem, en liet hem gaan.

5 En Hij, hun antwoordende, zeide: Wiens ezel of os van ulieden zal in een put vallen, en die hem niet terstond zal uittrekken op den dag des sabbats?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Dat beloof ik:

Ik denk dat je bij niet JG-ers nu een heel andere indruk wekt dan je denkt.
Je begint met aan te geven het ook lastig te vinden, om vervolgens verder te gaan met 'maar' en het volledige JG standpunt uit te dragen zonder aan te geven waarom je het nu lastig vind.
Met zo'n zinsconstructie geef je aan juist helemaal geen moeite te hebben met de uitsluiting; het tegendeel dus van waar je het antwoord mee begint.
Als Fulvio zich niet had laten dopen, was het gevolg geweest dat hij er ook uit had gelegen, dus hij had op dat punt geen keus.

Als een gedoopte Christen ernstige zonden begaat en daar geen berouw van heeft dan behoort die uitgesloten te worden volgens Paulus. Het is niet iets wat JG zelf verzonnen hebben. Ik ken 1 geval wat op de situatie van Fulvio lijkt. Als het mijn kind was had ik hem persoonlijk niet uitgesloten uit mijn leven. Maar er zijn er ook die dat dus wel doen. 

1Kor 5:1 Er wordt zowaar bericht dat er seksuele immoraliteit bij jullie voorkomt, en wel zo’n immoraliteit als zelfs bij de heidenen niet voorkomt — van een man die leeft met de vrouw van zijn vader.  2 En zijn jullie daar trots op? Zouden jullie niet eerder bedroefd moeten zijn en de man die deze daad heeft begaan uit jullie midden moeten verwijderen?  3 Hoewel ik lichamelijk afwezig ben, ben ik in de geest aanwezig, en ik heb het oordeel over de man die dit heeft gedaan al geveld alsof ik bij jullie was.  4 Wanneer jullie in de naam van onze Heer Jezus bij elkaar zijn, in de wetenschap dat ik in de geest bij jullie ben met de kracht van onze Heer Jezus,  5 dan moeten jullie zo iemand aan Satan overgeven voor de vernietiging van het vlees, zodat de geest gered wordt op de dag van de Heer.

1Kor 5:11 Maar nu schrijf ik jullie dat jullie niet meer om moeten gaan met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, seksueel immoreel of hebzuchtig is, afgoden aanbidt, anderen uitscheldt, of een dronkaard of een afperser is. Met zo iemand moet je zelfs niet eten.  12 Want wat heb ik te maken met het oordelen van degenen die niet in de gemeente zijn? Jullie oordelen toch degenen in de gemeente,  13 terwijl God degenen daarbuiten oordeelt? ‘Verwijder wie kwaad doet uit jullie midden.’

Maar het is dus Bijbels dat kwaaddoeners uit het midden van de Gemeente worden verwijderd omdat anders God Zijn Geest zou terugtrekken van de Gemeente. Het is ook een middel om zo’n persoon tot berouw te brengen.

1 uur geleden zei Breuk:

Ik vind het geloofwaardiger als mensen kritiek op hun eigen geloofsgemeenschap hebben als ze het met iets oneens zijn. Je houdt het anders mede in stand met alle gevolgen voor deze mensen.

Paulus is hierover kraakhelder. Kwaaddoeners moeten verwijderd worden uit ons midden. Als je je laat dopen, op volwassen leeftijd, weet je dat. Jongeren hoeven zich niet te laten dopen. Het gaat om gedoopte gemeenteleden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
54 minuten geleden zei sjako:

 

Paulus is hierover kraakhelder. Kwaaddoeners moeten verwijderd worden uit ons midden. Als je je laat dopen, op volwassen leeftijd, weet je dat. Jongeren hoeven zich niet te laten dopen. Het gaat om gedoopte gemeenteleden.

Wat Paulus propageert is onder 'de heidenen' nog steeds praktijk.  Weinig mensen kunnen het appreciëren als een man seks heeft met zijn moeder.   Zelf heb ik ook niet zo veel op met incestplegers en hebzuchtigen (vers 10).  Doch indachtig de woorden van Jezus mag ik ook deze mensen niet de maat nemen.

Verder is het wetboek van strafrecht voldoende om in de moderne tijd kwaaddoeners te verwijderen uit ons midden.  Maar ook daar geldt: als ze uit het gevang komen kunnen we ze in onze armen sluiten en een tweede kans geven.  Barmhartigheid.

Overigens zie ik homoseksuelen niet als seksueel immoreel. Ik heb wel eens een genoeglijke avond met homoseksuelen doorgebracht.  Het zijn net gewone mensen....

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Als het mijn kind was had ik hem persoonlijk niet uitgesloten uit mijn leven. 

Maar het kind van een ander wel ? 

...."Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. "

 

1 uur geleden zei sjako:

Paulus is hierover kraakhelder.

Sja.. daar kan Jezus dan niet tegenop misschien ? Die had het zelfs over gevangenen bezoeken, dat is het tegenovergestelde van shunnen. 

Jezus heb ik ook nergens dat soort uitspraken zien doen, was denk ik vooral met die andere wang in de weer en heb uw vijanden lief, en... 

 

... "wie zonder zonde is werpe de eerste steen"

 

....wanneer zagen wij U ziek of in de gevangenis en zijn U niet komen bezoeken?” 

"Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan." 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Als een gedoopte Christen ernstige zonden begaat en daar geen berouw van heeft dan behoort die uitgesloten te worden volgens Paulus. Het is niet iets wat JG zelf verzonnen hebben. Ik ken 1 geval wat op de situatie van Fulvio lijkt. Als het mijn kind was had ik hem persoonlijk niet uitgesloten uit mijn leven. Maar er zijn er ook die dat dus wel doen. 

Maar het is dus Bijbels dat kwaaddoeners uit het midden van de Gemeente worden verwijderd omdat anders God Zijn Geest zou terugtrekken van de Gemeente. Het is ook een middel om zo’n persoon tot berouw te brengen.

Binnen een gemeenschap gelden regels, waar ieder lid van die gemeenschap zich aan dient te houden. Wil iemand zich daar niet aan houden, dan is het best logisch dat die persoon dan geen onderdeel meer kan zijn van die gemeenschap.

Dat er dan mensen uitgesloten worden, is de consequentie. Ik zie daar op zich niet helemaal het probleem.

Dat je die persoon tot berouw wilt brengen, lijkt mij ook prima. Als iemand in de maatschappij aan het moorden slaat, dan zoek je ook naar berouw bij die persoon. TBS kan langdurig zijn en de persoon kan pas terugkeren als de behandeling aanslaat (althans, zo zou het moeten zijn).

Probleem ontstaat bij het volledig negeren en doodzwijgen van die persoon. Dart is niet nodig en is schadelijk voor allen. Maar ik begrijp uit jouw woorden dat dat geen vereiste (meer) is. Je kan dus nog steeds op een bepaalde manier met die persoon omgaan. Wat ook normaal lijkt, want je gaat immers ook om met anderen buiten jouw geloofsgemeenschap en die zullen ook niet altijd zuiver op de graat zijn.

Goed om te lezen dat het shunnen dus blijkbaar niet verplicht is. Winst voor iedereen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Als een gedoopte Christen ernstige zonden begaat en daar geen berouw van heeft dan behoort die uitgesloten te worden volgens Paulus. Het is niet iets wat JG zelf verzonnen hebben.

[...]

Paulus is hierover kraakhelder. Kwaaddoeners moeten verwijderd worden uit ons midden. Als je je laat dopen, op volwassen leeftijd, weet je dat. Jongeren hoeven zich niet te laten dopen. Het gaat om gedoopte gemeenteleden.

Het probleem is dan ook niet het uitsluiten zelf, want elke kerk of kerkgemeenschap kent wel een vorm van ex-communicatie. En dat is logisch; ook bij een voetbalclub word je op een gegeven moment geroyeerd als je stelselmatig niet komt opdagen bij de trainingen en je je consequent niet aan de clubregels houdt. Niemand die daar raar van opkijkt.
De JG binden echter een consequentie aan het uitsluiten die vele malen verder gaat dan het enkel royeren van een lid, namelijk het compleet doodzwijgen van zo iemand. Zelfs als diegene een familielid is of een dierbare vriend. In pestjargon noemen we dat gewoon negeren en een hele nare vorm van, wel, pesten.
Je moet ook een zekere hardheid in je hebben en een zekere afstandelijkheid bij het onderhouden van relaties, om dat op commando te kunnen doen bij een hartsvriendin of je eigen kind. En ik geloof ook wel dat JG daarin worden getraind.

Vooral in combinatie met de gehechtheid binnen een JG-gemeenschap en de beperktere contacten daarbuiten, betekent uitsluiting voor iemand die als JG opgegroeid is feitelijk het verlies van zijn hele familie- en vriendenkring, van iedereen die hem dierbaar was.
Alle mensen die hij kent, die hem als kind nog lachend zagen ronddrentelen in de koninkrijkszaal, met wie hij samen langs de deuren ging en die goedkeurend toeknikte toen hij voor het eerst een gesprekje met een wildvreemde bewoner wist aan te knopen, met wie hij op school stiekem spiekbriefjes uitwisselde tijdens proefwerken... al deze mensen doen letterlijk van de ene op de andere dag alsof hij lucht is, alsof hij nooit bestaan heeft.
En dat allemaal door één simpel, klein regeltje, uitgesproken door een ouderling tijdens een willekeurige vergadering: 'N. is niet langer één van Jehovah's Getuigen.'

Jullie interpretatie van Paulus' standpunt hierin doet me erg denken aan de interpretatie die de Schriftgeleerden volgens het Evangelie aan het naleven van de sabbat gaven en daardoor Jezus' leerlingen veroordeelden, omdat die een beetje graan plukten tijdens de sabbat. Want tja, dat was natuurlijk al werk hè.

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei sjako:

Maar het is dus Bijbels dat kwaaddoeners uit het midden van de Gemeente worden verwijderd omdat anders God Zijn Geest zou terugtrekken van de Gemeente. Het is ook een middel om zo’n persoon tot berouw te brengen.

Uit de gemeente verwijderen of compleet negeren, dat zij twee verschillende zaken. Dat iemand uit de gemeente wordt verwijderd vanwege zijn gedrag, dat zou iedereen kunnen begrijpen. Maar helemaal worden genegeerd, dat is van een andere categorie. 

Dat komt niet overeen met de Gouden Regel. Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Een universele leefregel die ook in de Bijbel is opgenomen. Daarmee is compleet negeren niet Bijbels.

 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Dat beloof ik:

Maar helemaal worden genegeerd, dat is van een andere categorie. 

Er wordt gezegd dat je bij zo’n persoon niet eens mag eten. Je mag er geen contact mee hebben. Paulus legt uit dat een beetje zuurdesem de hele massa kan laten rijzen. Trouwens het is niet helemaal waar dat ze volkomen genegeerd worden. Ze worden, als ze dat willen, nog bezocht door ouderlingen. Ze zijn altijd welkom om terug te komen als ze stoppen met kwaaddoen. Mijn ervaring is dat de soep niet zo heet wordt gegeten dan dat die wordt opgediend. In de praktijk laten echte vrienden elkaar niet vallen. En dat geldt ook binnen families. Ik ken wel 1 uitzondering. Daar gebeurd het wel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Er wordt gezegd dat je bij zo’n persoon niet eens mag eten. Je mag er geen contact mee hebben. Paulus legt uit dat een beetje zuurdesem de hele massa kan laten rijzen. Trouwens het is niet helemaal waar dat ze volkomen genegeerd worden. Ze worden, als ze dat willen, nog bezocht door ouderlingen. Ze zijn altijd welkom om terug te komen als ze stoppen met kwaaddoen. Mijn ervaring is dat de soep niet zo heet wordt gegeten dan dat die wordt opgediend. In de praktijk laten echte vrienden elkaar niet vallen. En dat geldt ook binnen families. Ik ken wel 1 uitzondering. Daar gebeurd het wel.

Dat is wat Paulus zegt over eten. Maar Jezus ging wél eten met zondaars (Mattheus 9: 10-11). Daarvoor hoefden ze niet eerst te stoppen met kwaad doen. Toen de Farizeeën hem vroegen waarom hij deed, zei hij dat gezonde mensen geen arts nodig hebben, maar zieken wel. De uitsluiting, in de zin van negeren en doodzwijgen, van homo's is dus niet bijbels.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dat is wat Paulus zegt over eten. Maar Jezus ging wél eten met zondaars (Mattheus 9: 10-11). Daarvoor hoefden ze niet eerst te stoppen met kwaad doen. Toen de Farizeeën hem vroegen waarom hij deed, zei hij dat gezonde mensen geen arts nodig hebben, maar zieken wel. De uitsluiting, in de zin van negeren en doodzwijgen, van homo's is dus niet bijbels.

Jezus ging om met de zondaars omdat ze ‘dokter’ nodig hadden. Dat waren in eerste instantie niet gelovige mensen. Waar we het hier over hebben zijn gedoopte personen. Je wordt pas gedoopt als je in staat bent te overzien waarmee je instemt. Je belooft je leven op te dragen aan God en Zijn wil te doen. Je wordt als het ware begraven in je zondige toestand en opgewekt als nieuw persoon. Als je in die toestand opzettelijk zondigt en daar geen berouw van hebt en je daar in volhard krijg je een uitsluiting. Precies zoals Paulus omschrijft. Je kan zo’n persoon niet toelaten in de gemeente. Door te laten merken dat je zijn gedrag afkeurt ga je niet meer met zo’n persoon op. Daardoor zou die persoon hopelijk tot berouw komen en terugkeren. Dat is ook de reden dat een ouderling af en toe zo’n persoon bezoekt. JG zijn er niet op uit mensen uit te sluiten maar ze juist weer terug te laten keren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei sjako:

Jezus ging om met de zondaars omdat ze ‘dokter’ nodig hadden. Dat waren in eerste instantie niet gelovige mensen. Waar we het hier over hebben zijn gedoopte personen. Je wordt pas gedoopt als je in staat bent te overzien waarmee je instemt. Je belooft je leven op te dragen aan God en Zijn wil te doen. Je wordt als het ware begraven in je zondige toestand en opgewekt als nieuw persoon. Als je in die toestand opzettelijk zondigt en daar geen berouw van hebt en je daar in volhard krijg je een uitsluiting. Precies zoals Paulus omschrijft. Je kan zo’n persoon niet toelaten in de gemeente. Door te laten merken dat je zijn gedrag afkeurt ga je niet meer met zo’n persoon op. Daardoor zou die persoon hopelijk tot berouw komen en terugkeren. Dat is ook de reden dat een ouderling af en toe zo’n persoon bezoekt. JG zijn er niet op uit mensen uit te sluiten maar ze juist weer terug te laten keren.

Waar we het hier over hebben zijn mensen die zich volgens de JG schuldig maken aan zonden. Oftewel zondaars, zoals in Mattheus 9.
Het door mij cursief en onderstreepte deel, daar gaat het fout. Er is niets mis mee om iemands gedrag af te keuren. Dat kan ook genoeg zijn om iemand zijn fouten in te laten zien.
Als je iemand compleet negeert geef je een heel ander signaal af, nl dat je die persoon helemaal nooit meer wil zien.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Dat beloof ik:

Waar we het hier over hebben zijn mensen die zich volgens de JG schuldig maken aan zonden. Oftewel zondaars, zoals in Mattheus 9.

Ongedoopte kinderen die homo zijn worden niet uitgesloten. Enkel gedoopte personen. Als je je laat dopen weet je de consequenties wanneer je gaat kwaaddoen, wat het ook is. Het gaat dus om gedoopte zondaars die geen berouw hebben.

5 uur geleden zei Dat beloof ik:

Als je iemand compleet negeert geef je een heel ander signaal af, nl dat je die persoon helemaal nooit meer wil zien.

En daar gaat jou gedachten verkeerd want dat is niet zo. Maar dat heb ik je al eerder proberen uit te leggen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei sjako:

Ongedoopte kinderen die homo zijn worden niet uitgesloten. Enkel gedoopte personen. Als je je laat dopen weet je de consequenties wanneer je gaat kwaaddoen, wat het ook is. Het gaat dus om gedoopte zondaars die geen berouw hebben.

Hi Sjako, 

Hoe werkt dat dan met dopen ? 

Worden er geen kinderen gedoopt of is het net zoals communie, (met een jaar of 12 dacht ik) of alleen volwassenen ? 

Ik vind het niet zo raar als een tiener dat soort consequenties nog niet kan overzien. Helemaal als je opgroeit in een JG gezin. 

 

  

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Petra.:

Hoe werkt dat dan met dopen ? 

Jehovah’s Getuigen kennen de volwassen doop. Er staat geen bepaalde leeftijd voor. Er zijn jongeren die rond hun 18e worden gedoopt, maar soms ook later. Wij kennen dus geen kinderdoop. Voor de doop worden behoorlijk wat vragen met je doorgenomen waarop je antwoord moet hebben. Je weet dus wat de consequenties zijn wanneer je je laat dopen. Als blijkt dat je niet rijp bent voor de doop zal je niet gedoopt worden. Je laat je dopen uit volle overtuiging.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei sjako:

Jehovah’s Getuigen kennen de volwassen doop. Er staat geen bepaalde leeftijd voor. Er zijn jongeren die rond hun 18e worden gedoopt, maar soms ook later. Wij kennen dus geen kinderdoop. Voor de doop worden behoorlijk wat vragen met je doorgenomen waarop je antwoord moet hebben. Je weet dus wat de consequenties zijn wanneer je je laat dopen. Als blijkt dat je niet rijp bent voor de doop zal je niet gedoopt worden. Je laat je dopen uit volle overtuiging.

Dat is een betere positie dan degene welke ik ken uit de RKK.  Ik weet niks van mijn eigen doop af, het heeft geen enkele betekenis voor me.

Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei sjako:

Jehovah’s Getuigen kennen de volwassen doop. Er staat geen bepaalde leeftijd voor. Er zijn jongeren die rond hun 18e worden gedoopt, maar soms ook later. Wij kennen dus geen kinderdoop. Voor de doop worden behoorlijk wat vragen met je doorgenomen waarop je antwoord moet hebben. Je weet dus wat de consequenties zijn wanneer je je laat dopen. Als blijkt dat je niet rijp bent voor de doop zal je niet gedoopt worden. Je laat je dopen uit volle overtuiging.

Uiteraard zal iedereen die wordt gedoopt zo veel mogelijk volhouden dat dit is gedaan uit volle overtuiging. Immers, als je eigenlijk niet bent overtuigd maar toch wordt gedoppt, had je niet gedoopt mogen worden.
De twijfel bij mensen wordt altijd pas achteraf duidelijk, zoals in dit geval bij Fulvio. Zoals uit de neflix docu blijkt: bij homogenezing wordt geleerd om je anders te gedragen, maar de gevoelens van binnen blijven, het is nu eenmaal een geaardheid.

Een kind van 18 is simpelweg nog niet in staat om de volledige gevolgen te doorzien van zijn handelen. Daartoe zijn de meeste mensen pas in staat rond hun 25e, als de hersens volledig zijn uit ontwikkeld.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
58 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Een kind van 18 is simpelweg nog niet in staat om de volledige gevolgen te doorzien van zijn handelen. Daartoe zijn de meeste mensen pas in staat rond hun 25e, als de hersens volledig zijn uit ontwikkeld.

Een kind, nou ja kind…., die homoseksueel is zal zich wellicht later laten dopen. En je onderschat de kracht van Gods geest om getrouw te blijven. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 1 year later...
Op 15-12-2022 om 21:39 zei sjako:

. . Als homo houdt het dan in dat je je van homoseksualiteit onthoud...

Lijkt mij een onmogelijkheid. Je bent homo of je bent het niet. Waarschijnlijk bedoel je dat je je van homoseksuele handelingen onthoudt. 

Kerkgenootschappen die dit standpunt hanteren moeten lhbtq+ gewoon niet accepteren. Maar ja, ze brengen ook centen in het laatje ... Hypocrisie ten top 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid