Spring naar bijdragen

De Wetenschapsbijbel


Aanbevolen berichten

Heeft iemand van jullie de nieuwe Wetenschapsbijbel al aangeschaft ? 

Of voornemens om dat te doen ?

Wat vinden jullie ervan ? 

 

 

https://debijbel.nl/bericht/door-wrijving-ontstaat-glans

"De Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap – kortweg ‘Wetenschapsbijbel’ – is bedoeld om lezers te helpen de kloof tussen het Bijbelse en het hedendaagse wereldbeeld te duiden en waar mogelijk te overbruggen.

Op wie richt deze uitgave zich? In principe op iedereen die in de Bijbel geïnteresseerd is. In het bijzonder richten we ons op lezers die benieuwd zijn naar de wereld achter Bijbelteksten die lijken te botsen met moderne opvattingen en onze werkelijkheidsbeleving, en op lezers die willen weten hoe hedendaagse thema’s vanuit Bijbelpassages benaderd kunnen worden."

 

https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/wetenschapsbijbel/

"Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap

Ook bekend als de Wetenschapsbijbel. 

Wat heb je aan de Bijbel bij ingewikkelde vragen uit deze tijd? Bij onderwerpen als gender, duurzaamheid of religieus geweld? Op internet worden Bijbelteksten voor allerlei meningen gebruikt. Waar vind je dan houvast? In deze Bijbeluitgave is de tekst van de Bijbel, in de vertaling van de NBV21, samengebracht met betrouwbare inzichten, geschreven door 60 wetenschappers met liefde voor de Bijbel. Zo kun je als lezer zelf je mening vormen en vol vertrouwen in gesprek gaan over thema’s die ons allemaal raken."

 

https://godenenmensen.com/2022/11/13/god-zelf-veroorzaker-kwantumprocessen/

"De Wetenschapsbijbel, waaraan vijf jaar gewerkt is, zegt in ieder geval zelf geen standpunten in te nemen, maar laat verschillende perspectieven zien, ‘betrouwbare inzichten’, maar ‘zonder kant-en-klare antwoorden’. Op de vraag van het RD hoe is voorkomen dat de theologie door de wetenschap zou ondersneeuwen, antwoordde prof. Gijsbert van den Brink dat ‘de meeste bijdragen door theologen zijn geschreven’. Je kunt, aldus deze Bijbel, ‘zelf een visie vormen en met zelfvertrouwen gesprekken voeren over ingewikkelde vragen."

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 53
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ter aanvulling op @Dat beloof ik: je kunt een inkijkexemplaar als pdf-bestand downloaden op de door jou genoemde website. Deze bevat het boek Prediker met alle aantekeningen en een aantal thema-pagina

Dag Petra, Soms maakt een mens een bepaalde keuze…… Het is in elk geval fijn om door een ander geïnspireerd/op een bepaald spoor gezet te worden.💐

Amen! Als christen geloof ik dat wetenschappelijk onderzoek en bijbelstudie beide goede manieren zijn om God beter te leren kennen. De wetenschapsbijbel kende ik nog niet, ga ik eens opzoeke

Wetenschap i.c.m. met de bijbel loopt meestal op 'discussies' uit tussen gelovigen en mensen die de evolutie volgen.    Dit levert nooit wat op (na te lezen op GG) en versterkt alleen maar het wij/zij denken.  Een zinloze loopgravenoorlog.

 Dit werpt de mens terug naar de vraag wáár de bijbel eigenlijk over gaat.  Gelovigen die evolutie bestrijden lezen de Bijbel als een boek wat over de fenomenale wereld gaat.  Gelovigen die begrijpen dat de Bijbel over de noumenale wereld gaat zullen de ET laten voor wat die is.

Het zet de vraagstelling over Bijbelteksten die lijken te botsen met moderne opvattingen en onze werkelijkheidsbeleving in een ander daglicht.   Als de Bijbel op de fenomenale wereld wordt geprojecteerd dan komen we terecht in een loopgravenoorlog.   Dan is de Bijbel in strijd met de wetenschap.  Bijvoorbeeld het verhaal van de zondvloed is wetenschappelijk gezien onmogelijk.   Als de Bijbel op de noumenale wereld wordt geprojecteerd dan is de Bijbel niet in conflict met de wetenschap, de wetenschap gaat immers over de fenomenale wereld. (De waarneembare wereld)

Citaat

In de Bijbel, zo luidt een andere overweging, komt de lichaam-geest-thematiek regelmatig aan de orde. Denk bijvoorbeeld hieraan: ‘Iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens [letterlijk: ‘in het vlees’, dat wil zeggen in lichamelijke gestalte] gekomen is, komt van God. Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God’ (1 Joh. 4:2-3).

De naamgever van het christendom is feitelijk 'overgestapt' van de noumenale wereld naar de fenomenale wereld.  Daar ligt een belangrijke vraag aan ten grondslag.  Komt de fenomenale wereld uit de noumenale wereld voort of andersom?  Ik denk dat de Bijbel en de wetenschap daar fundamenteel over van opvatting verschillen.

G.J.E. Rutten heeft er ook iets over geschreven, voor wie geïnteresseerd is:

https://www.gjerutten.nl/KenbareNoumenale_GJERutten.pdf

Citaat

Het radicale van deze scheiding bestaat hieruit dat geen enkele geloofsclaim als kennis wordt beschouwd. Met weten heeft geloven volgens Kant niets te maken. Bovendien kan volgens Kant geen enkele claim over het bovenzintuiglijke gelden als kennis. Het menselijk weten is bij Kant beperkt tot kennis van het zintuiglijk waarneembare. Iedere opvatting over het bovenzinnelijke wordt door hem dus beschouwd als een niet tot onze kennis behorende geloofsovertuiging.

Kant was degene die bij hoog en laag beweerde dat er over het noumenale geen kennis mogelijk is.  Dan kun je feitelijk de Bijbel  bij het oud papier leggen.   Wetenschap gaat bij uitstek over het zintuigelijk waarneembare: de fenomenale wereld.  Ik ben het met Kant oneens.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
46 minuten geleden zei Hopper:

 Dit werpt de mens terug naar de vraag wáár de bijbel eigenlijk over gaat.  Gelovigen die evolutie bestrijden lezen de Bijbel als een boek wat over de fenomenale wereld gaat.  Gelovigen die begrijpen dat de Bijbel over de noumenale wereld gaat zullen de ET laten voor wat die is.

De bijbel gaat niet over de noumenale wereld. De bijbel speelt zich namelijk af in Israel en omstreken, met een volk in de hoofdrol dat echt bestaat.

46 minuten geleden zei Hopper:

Als de Bijbel op de noumenale wereld wordt geprojecteerd dan is de Bijbel niet in conflict met de wetenschap, de wetenschap gaat immers over de fenomenale wereld. (De waarneembare wereld)

Laten we even duidelijk zijn: die 2 zijn niet gelijkwaardig. Noumenaal is niet anders dan een leuk klinkend woord voor fantasie.

46 minuten geleden zei Hopper:

Komt de fenomenale wereld uit de noumenale wereld voort of andersom?  Ik denk dat de Bijbel en de wetenschap daar fundamenteel over van opvatting verschillen.

Nee. Vooral omdat de bijbel daar helemaal geen opvatting over heeft.

10 uur geleden zei Petra.:

"De Wetenschapsbijbel, waaraan vijf jaar gewerkt is, zegt in ieder geval zelf geen standpunten in te nemen, maar laat verschillende perspectieven zien, ‘betrouwbare inzichten’, maar ‘zonder kant-en-klare antwoorden’.

Dat zegt genoeg. Het geeft dus verschillende fantasieën weer, niet meer dan dat, zonder ook maar ergens tot een conclusie te komen. Een tussenstop op de weg van geloof naar ongeloof. Slechts een fase.

46 minuten geleden zei Hopper:

Kant was degene die bij hoog en laag beweerde dat er over het noumenale geen kennis mogelijk is.  Dan kun je feitelijk de Bijbel  bij het oud papier leggen.   Wetenschap gaat bij uitstek over het zintuigelijk waarneembare: de fenomenale wereld.  Ik ben het met Kant oneens.

Dat kan, maar noumenaal is nu eenmaal onafhankelijk van de zintuigen, dus wat je weergeeft als 'bij hoog en laag beweren' is niets anders dan aangeven van noumenaal is. Dat betekent niet automatisch dat je de Bijbel bij het oud papier moet leggen. Dat betekent wel dat je misschien eens inziet dat het geen nut heeft allerlei ingewikkelde termen te plakken op iets dat niet ingewikkeld is. 

Je kunt er dus inderdaad niets over 'noumenaal' weten (wat het dan ook is..). Dat ligt met fantasie anders, mensen zijn heel goed in staat om hun eigen fantasie weer te gev

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
50 minuten geleden zei Hopper:

Als de Bijbel op de noumenale wereld wordt geprojecteerd dan is de Bijbel niet in conflict met de wetenschap,

Dat is een foute conclusie. Het één volgt niet uit het ander. De Bijbel blijft in conflict met de wetenschap, wat voor andere zaken je er ook bij verzint.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat is een foute conclusie. Het één volgt niet uit het ander. De Bijbel blijft in conflict met de wetenschap, wat voor andere zaken je er ook bij verzint.

En dit is ook een foute conclusie.  De hoeft helemaal niet.  Christenen kunnen prima het geloof, de Bijbel en de wetenschap combineren. 

Het is nou juist de bedoeling van deze Bijbel om die kloof te helpen overbruggen.      

 Zoals ik al citeerde: 

"In het bijzonder richten we ons op lezers die benieuwd zijn naar de wereld achter Bijbelteksten die lijken te botsen met moderne opvattingen en onze werkelijkheidsbeleving, en op lezers die willen weten hoe hedendaagse thema’s vanuit Bijbelpassages benaderd kunnen worden."

 

 

17 uur geleden zei Hopper:

Wetenschap i.c.m. met de bijbel loopt meestal op 'discussies' uit tussen gelovigen en mensen die de evolutie volgen.  

Wetenschap en de Bijbel gaan om heel wat meer dan alleen evolutie. 

 

 

https://debijbel.nl/bericht/door-wrijving-ontstaat-glans

"Lezers kunnen gemakkelijk vastlopen in obscure wetsteksten, schijnbaar betekenisloze geslachtslijsten, of teksten waarin God zich van een schrikbarend gewelddadige kant laat zien. Zelfs binnen de kerk klinkt daarom wel eens de roep naar iets als de ‘Jefferson-Bijbel’: een gekuiste uitgave die van alles ontdaan is wat de moderne, westerse mens tegen het hoofd stoot. Aan de andere kant van het spectrum zijn er lezers die willen vasthouden aan het goddelijk geïnspireerde karakter en gezag van de hele Schrift, en die zich daardoor, bedoeld of onbedoeld, al snel buiten het algemene maatschappelijke discours geplaatst weten.

Helemaal ingewikkeld wordt het wanneer Bijbelteksten, vaak zonder enige context, worden opgevoerd als bewijs van hoe achterhaald het christelijke geloof eigenlijk is. Dat gebeurt in het publieke debat, maar ook bij de koffieautomaat: leg dan maar eens uit dat je heus niet gelooft dat echtbrekers gestenigd moeten worden of dat je het scheppingsverhaal serieus kunt nemen zonder alle moderne wetenschap overboord te gooien."

 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Petra.:
21 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat is een foute conclusie. Het één volgt niet uit het ander. De Bijbel blijft in conflict met de wetenschap, wat voor andere zaken je er ook bij verzint.

En dit is ook een foute conclusie.  De hoeft helemaal niet.

Zeker wel. Je kunt de Bijbel wel op 'het nomounale'  willen projecteren, maar als je gaat vergelijken met de wetenschap dan blijft het conflict.
Hopper zei dat het conflict dan verdwijnt. 
Dat is exact hetzelfde als een baby een doek over het hoofd leggen waardoor ie denkt dat iedereen is verdwenen.
Dat niveau. En dat is heel erg voor een volwassene.
Op dezelfde manier blijven de conflicten tussen Bijbel en wetenschap bestaan, ook al vergelijk je de Bijbel even met iets anders ipv de wetenschap. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Petra.:

 

Wetenschap en de Bijbel gaan om heel wat meer dan alleen evolutie. 

 

 

Je maakt een voorbeeld exemplarisch, zodat je me nu een bewering in de mond legt welke ik niet gedaan heb.  Enfin, zoals je ziet is een zinnige discussie over het onderwerp niet op gang gekomen.  Wetenschap en Bijbel 'discussiëren' doorgaans in de verwijtende sfeer.  En dat is geen probleem.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Volgens mij gaat deze Wetenschapsbijbel helemaal niet over natuurkunde, maar over geschiedenis in relatie tot de huidige tijd.

Zo kan het natuurkundig onzin zijn dat de aarde in zes dagen geschapen is, maar is het antwoord op de vraag of de schrijvers van het betreffende scheppingsverhaal dat wel of niet zo geloofden wel degelijk feitelijk van aard.
Zo kun je van Genesis 1 prima een feitenrelaas geven over wat de vroege schrijvers (waarschijnlijk) bedoelden met de tekst op basis van vergelijkende teksten en commentaren uit de tijd waarin Genesis 1 op schrift is gesteld en over de cultuur en achtergrond waarin het scheppingsverhaal ontwikkeld is. En ook over de ontwikkeling van het verhaal zelf, hoe het vanuit een of meerdere orale tradities door schrift en redactie uiteindelijk in de Torah terecht is gekomen en welke rol het destijds speelde in de joodse godsdienst.
Met deze achtergronden kun je dan vergelijkingen trekken tussen de tijd toen en de tijd nu en kan zo inderdaad op basis van feitelijke kennis een soort van dialoog ontstaan tussen de lezers toen en de lezers nu. Net zoals je bij het lezen van Plato en alle benodigde achtergrondkennis je zo als het ware met hem kan 'discussiëren', wanneer je je eigen inzichten en die van je gemeenschap naast zijn teksten en de kennis eromheen legt.

Gezien de academisch getinte inleidingen en aantekeningen in de reguliere NBV (en ook in de Willibrord '95), lijkt het mij veel waarschijnlijker dat de Wetenschapsbijbel deze insteek heeft.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Petra.:

Christenen kunnen prima het geloof, de Bijbel en de wetenschap combineren. 

Amen!

Als christen geloof ik dat wetenschappelijk onderzoek en bijbelstudie beide goede manieren zijn om God beter te leren kennen.

De wetenschapsbijbel kende ik nog niet, ga ik eens opzoeken. Dankjewel!

Link naar bericht
Deel via andere websites

 

15 uur geleden zei Robert Frans:

Volgens mij gaat deze Wetenschapsbijbel helemaal niet over natuurkunde, 

Dat klopt. Dat is naar mijn weten ook nergens zo gesteld. En ook wel logisch toch, wetenschap is immers niet hetzelfde als natuurkunde. 

 

Uit de TS :

Op 18-11-2022 om 06:29 zei Petra.:

Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap

Wat heb je aan de Bijbel bij ingewikkelde vragen uit deze tijd? Bij onderwerpen als gender, duurzaamheid of religieus geweld? Op internet worden Bijbelteksten voor allerlei meningen gebruikt. Waar vind je dan houvast? In deze Bijbeluitgave is de tekst van de Bijbel, in de vertaling van de NBV21, samengebracht met betrouwbare inzichten, geschreven door 60 wetenschappers met liefde voor de Bijbel.

Het lijkt mij wel interessant om te lezen hoe hedendaagse ingewikkelde vraagstukken worden aangepakt, zoals hierboven genoemd over gender, duurzaamheid of religieus geweld. En ik las ook over discriminatie, klimaat, evolutietheorie, kwantumtheorie en toeval. 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites

Een stukje uit deze 'wetenschapsbijbel'.

Citaat

Er zijn twee wetenschappelijke theorieën waarin toeval een belangrijke rol speelt: de evolutietheorie en de kwantummechanica. Soms wordt gedacht dat het Bijbelse wereldbeeld daarvoor geen plaats biedt en dat geloof in de Bijbelse God en wetenschap op gespannen voet met elkaar staan. Om zo’n gedachte te kunnen beoordelen, moet eerst duidelijk zijn wat toeval in deze theorieën betekent. Volgens de evolutietheorie zijn zogeheten mutaties toevallig. Stel dat een bever in een veranderende omgeving terechtkomt waarin het voordelig zou zijn als de nakomelingen een grotere staart zouden hebben. En stel ook dat de genen van een bever op drie verschillende plaatsen zouden kunnen muteren: op de ene plaats is de mutatie nadelig, op de tweede neutraal, en op een derde voordelig (ze leidt daar tot een grotere staart). Het feit dat de mutatie op de derde plaats voordelig is, heeft er geen enkele invloed op op welk van de drie plaatsen de mutatie zal optreden. Zo’n mutatie op de voordelige plek heet dan ‘toevallig’. Als toeval in de evolutietheorie deze betekenis heeft, waarom zouden toevallige mutaties dan niet in het Bijbelse wereldbeeld kunnen passen? Volgens de zogeheten theorie van geleide (of ‘theïstische’) evolutie bestuurt God het evolutionaire proces. Deze theorie verenigt wetenschappelijke gegevens over het evolutionaire proces met de Bijbelse openbaring dat de wereld door God geschapen is en onderhouden wordt.

Kijk, op deze manier kun je het geloof overal tussen schuiven, het probleem is echter dat de redenatie niet klopt.
Ten eerste het woordje 'als'. Wat daar achter staat klopt niet; toeval heeft deze betekenis niet in evolutie en ik vermoed dat de schrijver dat ook wel weet. Dat is geen probleem, want degenen waarvoor wordt geschreven zijn geen wetenschapper maar gelovige. 
Daarnaast wordt de 'theorie van geleide evolutie genoemd'.  Dat klinkt lekker in de oren, maar volgt helaas simpelweg niet uit de bijbel. Daarin schept God de wereld en stelt vervolgens de mens aan om alles te beheren. "Op de 7e dag was hij klaar met zijn werk", wat begrijpen de schrijvers van de wetenschapsbijbel niet aan deze tekst? 
Nergens in de Bijbel wordt gesteld dat God het evolutionaire proces verder begeleid. Die gedachte kwam pas op, toen het evolutionaire proces 200 jaar geleden bekend werd en gelovigen iets moesten 'bedenken' om van hun cognitieve dissonantie af te komen. 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Petra.:

Heb je ook een link naar de bron ? 

De wetenschapsbijbel waar je dit topic over begon.......

Op 18-11-2022 om 00:29 zei Petra.:

https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/wetenschapsbijbel/

"Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap

Ook bekend als de Wetenschapsbijbel. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Petra.:

Heb je ook een link naar de bron ? 

Ter aanvulling op @Dat beloof ik: je kunt een inkijkexemplaar als pdf-bestand downloaden op de door jou genoemde website. Deze bevat het boek Prediker met alle aantekeningen en een aantal thema-pagina's. De geciteerde tekst komt uit de themapagina Toeval, ter hoogte van Prediker 12.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Citaat

Lucht en leegte, zegt Prediker,

lucht en leegte, alles is leegte.

(Prediker 1:2)

Uitleg wetenschapsbijbel:

 

Citaat

Welk mens ver- zucht niet van tijd tot tijd: waar doe ik het allemaal voor? Wat voor zin heeft het als er zoveel misgaat? Wat leve- ren mijn inspanningen uiteindelijk op? Sommige Bijbeluitleggers bena- drukken dat Prediker met het refrein ‘lucht en leegte’ (hevel) aangeeft dat het leven zinloos is, leeg en absurd. Toch roept hij regelmatig op om van het leven te genieten (wij zouden het misschien YOLO noemen: ‘you only live once’). Hevel zinspeelt op de naam Abel (Gen. 4), de eerste mens die stierf, en omschrijft daarmee het

vluchtige karakter van het leven: een ademtocht (vgl. Ps. 39:6; 62:10) of een schaduw die voorbijgaat (vgl. Pred. 6:12; Ps. 39:7; 144:4). De kosmos duurt oneindig voort (1:4-11), maar wij stervelingen zijn slechts een vluch- tige ademtocht en het leven vliegt voorbij (vergelijk de hedendaagse kreet FOMO: ‘fear of missing out’).

Het refrein laat ook frustratie zien over gebrek aan maakbaarheid en over het leven als een land van gebroken dromen (2:17-19; 5:12-16; 6:2). Prediker is hierdoor geobse- deerd omdat dit het leven van elke

zin dreigt te beroven. Niemand kan ervoor zorgen dat zijn of haar inspanningen altijd effect hebben (2:21). Hevel krijgt hier de beteke- nis van tevergeefs en ongrijpbaar, even doelloos als achter de wind aan jagen (2:26; 4:4). Het leven is soms ronduit krom en oneerlijk (7:13-15; 8:10-14). Wie leeft als een workaho- lic of alles probeert recht te buigen wat krom is, krijgt zomaar een burn- out of raakt zwaar gefrustreerd. Het refrein hevel is dan een verzuchting die een absurde realiteit onder ogen ziet en benoemt.

Dit voorbeeld illustreert waarom je wetenschap en Bijbel niet moet verhaspelen met elkaar.   Prediker zegt feitelijk dat alles leegte IS (zijn).   De wetenschap weet niks af van 'de leegte'.  Vers 3 t/m 11 gaan feitelijk over het panta rhei. (het veranderlijke)  Daar weet de wetenschap dan weer alles van, maar het is niet de bedoeling dat de lezer vers 3 t/m 11 in dat perspectief plaatst.   Dat wij stervelingen slechts een flakkerend vlammetje zijn in de eeuwigheid, dat weten we zelf ook wel.

Prediker wil de lezer (van de Bijbel) iets vertellen.  In samenhang met wetenschap gaat de vertelling nergens meer over.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Citaat

Zoals God in Christus de kerk als zijn lichaam bezielt, zo bezielt onze geest ons lichaam. Onze geest geeft ons lichaam leven, sensitiviteit en richting.

Nog een aanwijzing waarom de wetenschap zich beter niet met de Bijbel kan bemoeien.  Vanuit wetenschappelijk standpunt klopt deze stelling misschien, de werkelijkheid is dat het niet de geest is die ons lichaam leven geeft.  De geest is 'dat' wat voorstellingen  en gedachten schept.  Daarnaast is de (eigen) geest onkenbaar, het is de 'creatie' wat kenbaar is.  

Zelfkennis en de Bijbel is een betere combinatie.  Kennis van de (eigen) geest leert dat 'geest' en schepping niet hetzelfde is.   Dat 'kennen' en het gekende (wederom de schepping) niet hetzelfde is.   Er gaat onontkoombaar iets vooraf aan de schepping.  Daarom is 'God' en de schepping ook niet hetzelfde, in de microkosmos (eigen geest) kent men de macrokosmos (God).

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik vind het wel een interessant concept. Als de Bijbel werkelijk van God komt dan moet het feitelijke wetenschap niet tegenspreken. En dat doet de Bijbel niet. Het is geen wetenschappelijk boek, maar het spreekt de wetenschap ook niet tegen. Zo wordt gezegd dat de aarde rond is en aan ‘niets’ ophangt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei sjako:

Ik vind het wel een interessant concept. Als de Bijbel werkelijk van God komt dan moet het feitelijke wetenschap niet tegenspreken. En dat doet de Bijbel niet. Het is geen wetenschappelijk boek, maar het spreekt de wetenschap ook niet tegen. Zo wordt gezegd dat de aarde rond is en aan ‘niets’ ophangt. 

8e63d33f657b9534e06d4c0fff27f2a2.jpg

Link naar bericht
Deel via andere websites

De bijbel is geschreven door mensen en die kunnen alleen opschrijven wat ze snappen. Ik denk niet dat God zaken heeft gedicteerd die men niet begreep en dus later wetenschappelijk van grote waarde is. De bijbel is veel minder magisch dan velen willen geloven. Het is gewoon hard werken om die teksten te schrijven. Er wordt zeker wat geopenbaard, bekend gemaakt, inzicht gegeven. Dat is de verbinding van deze specifieke God met Israël. In deze verbinding (ten diepste in Jezus) mogen alle mensen meedoen, met de weg die God kiest om te gaan. Niet als machtige heerser, maar als de kleine mensengod.
 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Breuk:

De bijbel is geschreven door mensen en die kunnen alleen opschrijven wat ze snappen. Ik denk niet dat God zaken heeft gedicteerd die men niet begreep en dus later wetenschappelijk van grote waarde is. De bijbel is veel minder magisch dan velen willen geloven. Het is gewoon hard werken om die teksten te schrijven. Er wordt zeker wat geopenbaard, bekend gemaakt, inzicht gegeven. Dat is de verbinding van deze specifieke God met Israël. In deze verbinding (ten diepste in Jezus) mogen alle mensen meedoen, met de weg die God kiest om te gaan. Niet als machtige heerser, maar als de kleine mensengod.
 

Zonder dat God wat gedicteerd heeft kunnen mensen toch dingen opschrijven die jij of ik niet snappen.   Dat is ook gelijk het verschil tussen wetenschap en de Bijbel.   Wetenschap wijst dingen aan: er is water op de maan.  Of: er is een fossiel gevonden waar dit of dat uit valt af te leiden.  De Bijbel kan gaan over zaken welke juist niet aan te wijzen zijn.  Hoewel ik zie dat jij dan weer wel aanwijsbare dingen leest in de Bijbel.  Een specifieke God?  Zijn er dan nog anderen ook?

(Retorische vraag uiteraard)

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Hopper:

Zonder dat God wat gedicteerd heeft kunnen mensen toch dingen opschrijven die jij of ik niet snappen.   Dat is ook gelijk het verschil tussen wetenschap en de Bijbel.   Wetenschap wijst dingen aan: er is water op de maan.  Of: er is een fossiel gevonden waar dit of dat uit valt af te leiden.  De Bijbel kan gaan over zaken welke juist niet aan te wijzen zijn.  Hoewel ik zie dat jij dan weer wel aanwijsbare dingen leest in de Bijbel.  Een specifieke God?  Zijn er dan nog anderen ook?

(Retorische vraag uiteraard)

De bijbel beschrijft inderdaad een veelvoud aan goden. Voor Israël kan er maar 1 zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid