Spring naar bijdragen

Romeinen ; niemand gaat verloren


Aanbevolen berichten

16 uur geleden zei Fundamenteel:

Ik geloof de hele Bijbel en in de kracht van het Onze Vader gebed. Het is meer dan een verlangen naar ... wanneer wij dat bidden. Het is ons terug in “tune” met de hele essentie van Zijn doctrine brengen. 

Als je de Bijbel gelooft dan geloof je ook dat de verhalen chronologisch zijn. Waarom heeft het Onze Vader afgedaan? Helemaal niet omdat het een verkeerd gebed zou zijn want dat bepleit ik geenszins - ik bedoel Christus zelf heeft het ingesteld dus dat zij verre - maar vanwege de chronologie van de Bijbel. In Mat 16 vers 28 plaatst Christus de wederkomst én de komst van het Koninkrijk binnen de levens van de ooggetuigen die erbij stonden (en ik heb eerder aangetoond dat zij eerstelingen waren i.t.t. de volgende generaties christenen Rom 11:16) dus in de eerste eeuw.

Sommigen beweren dat Mat 16:28 met Pinksteren vervuld is toen de heilige Geest werd uitgestort, maar dan wijs ik er graag op dat de apostelen die de heilige Geest hadden en daarna de komst van het Koninkrijk nog verwachtten:

'IK betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, Die de levenden en doden oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk:' (2 Tim 4,1)

Mattheus 16 vers 28 was dus nog niet vervuld bij de uitstorting van de Geest, want de wederkomst en de komst van het Koninkrijk zijn dezelfde gebeurtenis, zie bovenstaand vers en vergelijk Mat 16,28 en Mat 9,1.

Zolang men de tweede komst en de komst van het koninkrijk in de toekomst plaatst, geloof ik niet dat men de Bijbel gelooft. De geschriften zijn duidelijk, voor academici behoeft het geen discussie meer dat zowel het OT en het NT beide eschatologisch van aard en zich niet laten rijmen met het futurisme.

Dat wil zeggen dat zowel de orthodoxe jood als de orthodoxe christen de geschriften onorthodox lezen.

Ik wens u allen een fijne dag.

De boodschapper.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 112
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Matteus 16:25 is er ondubbelzinnig in.  Iedereen die het leven (of het zelf) wil behouden zal het verliezen.  Geen onderscheid tussen christenen en niet-christenen (die bestonden nog niet ten tijde va

Dat de mens dient te sterven vóór zijn dood valt ook te lezen in Romeinen 6: Wat we hier lezen is dat we kunnen delen in zijn dood en daarmee ook in zijn opstanding.  Er staat dat we dan mét Ch

Ik zou niet weten wat Paulus anders zou bedoelen dan 'iedereen'. Los van het gegeven dat hij niet wist wat een Papoea is.

21 minuten geleden zei Robert Frans:

Waarom denk je dat, als ik vragen mag?

Omdat het voor de meesten een automatisme is geworden, net als een 'wees gegroetje'.
Mensen hebben de tekst uit hun hoofd moeten leren en kennen die dan ook, maar hebben werkelijk geen idee wat er voor en na die tekst staat. Er staat bij dat je in je eigen huis hoort terug te trekken en de deur dicht te doen. 
Dus een priester of dominee die ik in een kerk op TV zie oproepen tot het gezamenlijk gebed 'zoals Jezus ons dat leerde', laat direct zien dat hij helemaal niet weet hoe Jezus dat leerde....
Het wordt ook direct gevolg door regels voor het vasten: was je gezicht en wrijf je hoofd in met olie. Met alle respect, maar ik heb nog nooit één katholiek gezien die dat doet.
Maar wél het onze vader bidden...
Dat is dus ijdel.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei Piebe:

Als je de Bijbel gelooft dan geloof je ook dat de verhalen chronologisch zijn. Waarom heeft het Onze Vader afgedaan? Helemaal niet omdat het een verkeerd gebed zou zijn want dat bepleit ik geenszins - ik bedoel Christus zelf heeft het ingesteld dus dat zij verre - maar vanwege de chronologie van de Bijbel. In Mat 16 vers 28 plaatst Christus de wederkomst én de komst van het Koninkrijk binnen de levens van de ooggetuigen die erbij stonden (en ik heb eerder aangetoond dat zij eerstelingen waren i.t.t. de volgende generaties christenen Rom 11:16) dus in de eerste eeuw.

Sommigen beweren dat Mat 16:28 met Pinksteren vervuld is toen de heilige Geest werd uitgestort, maar dan wijs ik er graag op dat de apostelen die de heilige Geest hadden en daarna de komst van het Koninkrijk nog verwachtten:

'IK betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, Die de levenden en doden oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk:' (2 Tim 4,1)

Mattheus 16 vers 28 was dus nog niet vervuld bij de uitstorting van de Geest, want de wederkomst en de komst van het Koninkrijk zijn dezelfde gebeurtenis, zie bovenstaand vers en vergelijk Mat 16,28 en Mat 9,1.

Zolang men de tweede komst en de komst van het koninkrijk in de toekomst plaatst, geloof ik niet dat men de Bijbel gelooft. De geschriften zijn duidelijk, voor academici behoeft het geen discussie meer dat zowel het OT en het NT beide eschatologisch van aard en zich niet laten rijmen met het futurisme.

Dat wil zeggen dat zowel de orthodoxe jood als de orthodoxe christen de geschriften onorthodox lezen.

Ik wens u allen een fijne dag.

De boodschapper.

Het onze vader vraagt uw rijk kome. Ik zie dat als het aardse rijk, het hemelse is er al. En uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel dat ligt nog vóór ons. Dat moet nog gebeuren. 

Kun je misschien iets meer vertellen over jouw ideeën over hemel en aarde. Wat reeds voltooid is en wat nog moet gebeuren. Dan kan ik je beter volgen. Je mag ook gerust een link plaatsen. Scheelt typewerk. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
49 minuten geleden zei Piebe:

Als je de Bijbel gelooft dan geloof je ook dat de verhalen chronologisch zijn. Waarom heeft het Onze Vader afgedaan? Helemaal niet omdat het een verkeerd gebed zou zijn want dat bepleit ik geenszins - ik bedoel Christus zelf heeft het ingesteld dus dat zij verre - maar vanwege de chronologie van de Bijbel. In Mat 16 vers 28 plaatst Christus de wederkomst én de komst van het Koninkrijk binnen de levens van de ooggetuigen die erbij stonden (en ik heb eerder aangetoond dat zij eerstelingen waren i.t.t. de volgende generaties christenen Rom 11:16) dus in de eerste eeuw.

Sommigen beweren dat Mat 16:28 met Pinksteren vervuld is toen de heilige Geest werd uitgestort, maar dan wijs ik er graag op dat de apostelen die de heilige Geest hadden en daarna de komst van het Koninkrijk nog verwachtten:

'IK betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, Die de levenden en doden oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk:' (2 Tim 4,1)

Mattheus 16 vers 28 was dus nog niet vervuld bij de uitstorting van de Geest, want de wederkomst en de komst van het Koninkrijk zijn dezelfde gebeurtenis, zie bovenstaand vers en vergelijk Mat 16,28 en Mat 9,1.

Zolang men de tweede komst en de komst van het koninkrijk in de toekomst plaatst, geloof ik niet dat men de Bijbel gelooft. De geschriften zijn duidelijk, voor academici behoeft het geen discussie meer dat zowel het OT en het NT beide eschatologisch van aard en zich niet laten rijmen met het futurisme.

Dat wil zeggen dat zowel de orthodoxe jood als de orthodoxe christen de geschriften onorthodox lezen.

Ik wens u allen een fijne dag.

De boodschapper.

Agreed to disagree? ;)

Link naar bericht
Deel via andere websites
51 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Omdat het voor de meesten een automatisme is geworden, net als een 'wees gegroetje'.
Mensen hebben de tekst uit hun hoofd moeten leren en kennen die dan ook, maar hebben werkelijk geen idee wat er voor en na die tekst staat. Er staat bij dat je in je eigen huis hoort terug te trekken en de deur dicht te doen. 
Dus een priester of dominee die ik in een kerk op TV zie oproepen tot het gezamenlijk gebed 'zoals Jezus ons dat leerde', laat direct zien dat hij helemaal niet weet hoe Jezus dat leerde....
Het wordt ook direct gevolg door regels voor het vasten: was je gezicht en wrijf je hoofd in met olie. Met alle respect, maar ik heb nog nooit één katholiek gezien die dat doet.
Maar wél het onze vader bidden...
Dat is dus ijdel.

Op die manier. :) Sta me toe daar drie kanttekeningen over te maken.

1. Een gebed uit gewoonte hoeft echter nog niet ijdel te zijn. Want zo'n gewoonte kan voortkomen uit een diepe devotie, een vanzelfsprekende relatie met God, die echter niet altijd zichtbaar of kenbaar voor de buitenwereld hoeft te zijn.
Net zoals een echtpaar dat elkaar elke morgen voor vertrek even kust dat als een vertrouwde, mooie gewoonte zal zien, ook al doen ze het misschien veel vaker onnadenkend dan passioneel.
Als ik naar mijzelf kijk, weet ik dat ik het dagelijkse getijdengebed soms wat routineus lijk te bidden, niet zelden met de aandacht er niet helemaal bij. Maar toch zou ik het niet willen missen, is het toch belangrijk voor me dat ik het blijf doen. Het structureert de dag, het houdt mijn relatie met God levend en confronteert me toch regelmatig even met wat Hij in dat gebed te zeggen heeft.
Net zoals ik vaker uit routine eet dan dat ik er altijd helemaal volop van geniet, maar toch beter dagelijks een simpele maaltijd uit routine eet dan enkel af en toe een groot feestmaal. Anders verhonger ik immers.

2. Je behoort je inderdaad terug te trekken als je in gebed gaat, ook als je samen bidt. Daarom bidden we als geloofsgemeenschappen ook vaak in kerken, met de deur meestal dicht tijdens de vieringen.
Het samen bidden raadt Jezus natuurlijk net zo goed aan, als Hij belooft dat waar twee mensen of meer samen bidden, Hij in hun midden zal zijn. Niet voor niets begint het onzevader met 'ónze Vader'.
Dat betekent niet dat je nooit buiten mag bidden, maar het gebed moet wel uitsluitend gericht zijn tot God, niet gericht op het maar zichtbaar willen zijn.
Jezus geeft ook specifiek aan hoe de heidenen bidden, namelijk om gezien te worden en in de verwachting dat ze dan wel extra verhoord zullen worden. Met die intentie bidden is dus niet toegestaan.
Ook als je samen bidt en ook als je met vaste woorden en lange gebeden bidt, doe je dat enkel omdat je samen met God wil zijn en Hem wil aanbidden. Of Hij je nu verhoort of niet.
Het verwelkomen van gasten tijdens de vieringen, of de vieringen streamen voor hen die op afstand willen meebidden, wordt hier echter eveneens niet mee verboden; het gaat er dan om dat tijdens de viering het gebed en de devotie centraal blijft staan. Een katholieke viering is ook over het algemeen enkel gericht tot God en tot de gelovigen zelf.

3. Dat je een katholiek tijdens de vastentijd nooit hebt zien doen wat je omschrijft, is nu juist exact de bedoeling (al zijn er genoeg katholieken die überhaupt niet vasten). Jezus geeft hier aan dat je tijdens het vasten je niet moet laten zien dat je vast.
Het zalven met olie van het gezicht was destijds een gewone handeling ter verzorging, net zoals we nu ook bijvoorbeeld shampoo gebruiken tijdens het douchen. Het is dus geen bijzonder voorgeschreven ritueel.
Dat moet je dus gewoon blijven doen tijdens het vasten. Je moet er niet extra somber en onverzorgd bij lopen, maar gewoon zoals je er normaal ook bij loopt. Gewoon je shampoo, deodorant en andere dagelijkse producten blijven gebruiken dus.
En ook hier gaat het dus niet om het wassen zelf, maar dat je niet je vroomheid tentoonstelt, om even te laten zien hoe goed je wel niet bezig bent.

bewerkt door Robert Frans
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat is toch voor de meeste christenen geworden tot een 'ijdel verhaal van woorden'  waar Mattheus juist voor wilde waarschuwen.

Helemaal niet DBI. Niemand ziet ons bidden, tenzij we in groep samenkomen of eten (wat ik terug moet opnemen).

Het Onze Vader gebed is net gericht om de ijdelheid te voorkomen en in herinnering te komen dat Zijn wil geschiede. “Ik wil” is ijdel, toch? We zien het bij de verloren zoon. Had die jaloerse zoon de wil van God gekend, stond die even verheugd als de vader te blinken als zijn broer weer thuiskomt.

Laten wij Zijn leer toch niet overcompliceren maar gewoon zoals het geleerd is toepassen. Als Jezus ons zo leerde bidden, mag je er zeker van zijn dat je het mag bidden en nooit overbodig is. 

50 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Omdat het voor de meesten een automatisme is geworden, net als een 'wees gegroetje'.
Mensen hebben de tekst uit hun hoofd moeten leren en kennen die dan ook, maar hebben werkelijk geen idee wat er voor en na die tekst staat. Er staat bij dat je in je eigen huis hoort terug te trekken en de deur dicht te doen. 
Dus een priester of dominee die ik in een kerk op TV zie oproepen tot het gezamenlijk gebed 'zoals Jezus ons dat leerde', laat direct zien dat hij helemaal niet weet hoe Jezus dat leerde....
Het wordt ook direct gevolg door regels voor het vasten: was je gezicht en wrijf je hoofd in met olie. Met alle respect, maar ik heb nog nooit één katholiek gezien die dat doet.
Maar wél het onze vader bidden...
Dat is dus ijdel.

Hoe weet jij van de meesten af ? Hebt gij een magische bol die overal kijken kan?

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Robert Frans:

Op die manier. :) Sta me toe daar drie kanttekeningen over te maken.

1. Een gebed uit gewoonte hoeft echter nog niet ijdel te zijn. Want zo'n gewoonte kan voortkomen uit een diepe devotie, een vanzelfsprekende relatie met God, die echter niet altijd zichtbaar of kenbaar voor de buitenwereld hoeft te zijn.
Net zoals een echtpaar dat elkaar elke morgen voor vertrek even kust dat als een vertrouwde, mooie gewoonte zal zien, ook al doen ze het misschien veel vaker onnadenkend dan passioneel.
Als ik naar mijzelf kijk, weet ik dat ik het dagelijkse getijdengebed soms wat routineus lijk te bidden, niet zelden met de aandacht er niet helemaal bij. Maar toch zou ik het niet willen missen, is het toch belangrijk voor me dat ik het blijf doen. Het structureert de dag, het houdt mijn relatie met God levend en confronteert me toch regelmatig even met wat Hij in dat gebed te zeggen heeft.
Net zoals ik vaker uit routine eet dan dat ik er altijd helemaal volop van geniet, maar toch beter dagelijks een simpele maaltijd uit routine eet dan enkel af en toe een groot feestmaal. Anders verhonger ik immers.

2. Je behoort je inderdaad terug te trekken als je in gebed gaat, ook als je samen bidt. Daarom bidden we als geloofsgemeenschappen ook vaak in kerken, met de deur meestal dicht tijdens de vieringen.
Het samen bidden raadt Jezus natuurlijk net zo goed aan, als Hij belooft dat waar twee mensen of meer samen bidden, Hij in hun midden zal zijn. Niet voor niets begint het onzevader met 'ónze Vader'.
Dat betekent niet dat je nooit buiten mag bidden, maar het gebed moet wel uitsluitend gericht zijn tot God, niet gericht op het maar zichtbaar willen zijn.
Jezus geeft ook specifiek aan hoe de heidenen bidden, namelijk om gezien te worden en in de verwachting dat ze dan wel extra verhoord zullen worden. Met die intentie bidden is dus niet toegestaan.
Ook als je samen bidt en ook als je met vaste woorden en lange gebeden bidt, doe je dat enkel omdat je samen met God wil zijn en Hem wil aanbidden. Of Hij je nu verhoort of niet.
Het verwelkomen van gasten tijdens de vieringen, of de vieringen streamen voor hen die op afstand willen meebidden, wordt hier echter eveneens niet mee verboden; het gaat er dan om dat tijdens de viering het gebed en de devotie centraal blijft staan. Een katholieke viering is ook over het algemeen enkel gericht tot God en tot de gelovigen zelf.

3. Dat je een katholiek tijdens de vastentijd nooit hebt zien doen wat je omschrijft, is nu juist exact de bedoeling (al zijn er genoeg katholieken die überhaupt niet vasten). Jezus geeft hier aan dat je tijdens het vasten je niet moet laten zien dat je vast.
Het zalven met olie van het gezicht was destijds een gewone handeling ter verzorging, net zoals we nu ook bijvoorbeeld shampoo gebruiken tijdens het douchen. Het is dus geen bijzonder voorgeschreven ritueel.
Dat moet je dus gewoon blijven doen tijdens het vasten. Je moet er niet extra somber en onverzorgd bij lopen, maar gewoon zoals je er normaal ook bij loopt. Gewoon je shampoo, deodorant en andere dagelijkse producten blijven gebruiken dus.
En ook hier gaat het dus niet om het wassen zelf, maar dat je niet je vroomheid tentoonstelt, om even te laten zien hoe goed je wel niet bezig bent.

Ik weet dat dit voor veel vrome katholieken inderdaad het geval is. Laat onverlet dat volgens mij voor meeste gelovigen het Onze Vader meer een automatisme is dan een bewust beleefd contactmoment.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Fundamenteel:

Helemaal niet DBI. Niemand ziet ons bidden, tenzij we in groep samenkomen of eten (wat ik terug moet opnemen).

Toch wel en anderen wordt dat opgedrongen. Een aantal weken geleden was ik bv bij een herdenking van gesneuvelde Canadese soldaten. Daar was tussen de sprekers een predikant en vroeg iedereen om het OV te bidden.  Dat vind ik ongepast en ik was niet de enige die me er overvallen en ongemakkelijk bij voelde. 
Als ik met een groep ga eten wordt vooraf stilte gevraagd voor gebed. Maar als tijdens datzelfde eten een gebedsmoment voor moslims valt, moeten die dat zelf maar uitzoeken. 
Ook dat is discriminatie en daarin hebben we nog een lange weg te gaan.
De oplossing in deze kan er m.i. alleen maar in bestaan dat mensen zelf hun eventueel gewenste stiltemoment organiseren en niet aan anderen vragen daarvoor te zorgen. Dan wordt er niemand voorgetrokken en niemand buitengesloten. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
49 minuten geleden zei Robert Frans:


Het samen bidden raadt Jezus natuurlijk net zo goed aan, als Hij belooft dat waar twee mensen of meer samen bidden, Hij in hun midden zal zijn.

Volgens mij heeft Jezus dat niet beloofd.

 

Matt 18:

Citaat

18Voorwaar, Ik zeg u, al wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel, en al wat gij op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn in de hemel.

19Wederom, [voorwaar] Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. 20Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.

In vers 18 staat dat wat 'mij' op aarde bindt ook zal binden in de hemel.  Dus als ik op aarde gebonden ben aan geld (hebzucht) zal ik in de hemel ook opgezadeld zitten met die hebzucht.  In het tweede gedeelte lezen we dat wat 'ik' hier op aarde weet te ontbinden (afleggen van iedere begeerte) ook in de hemel ontbonden is.

In vers 19 lezen we dat als twee mensen iets eenparigs begeren (bijvoorbeeld geld) dan zullen ze daar in de hemel ook over strijden.  Zo krijgt ieder mens loon naar werk.  

In vers 20 lezen we dat waar twee of meer mensen vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden.   Alleen zij die 'ontbonden' zijn vergaderen in Mijn naam.  (Volgens mij dan, je mag er een andere opvatting over hebben uiteraard)   Niet degenen die bidden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Dat beloof ik:

Toch wel en anderen wordt dat opgedrongen. Een aantal weken geleden was ik bv bij een herdenking van gesneuvelde Canadese soldaten. Daar was tussen de sprekers een predikant en vroeg iedereen om het OV te bidden.  Dat vind ik ongepast en ik was niet de enige die me er overvallen en ongemakkelijk bij voelde. 
Als ik met een groep ga eten wordt vooraf stilte gevraagd voor gebed. Maar als tijdens datzelfde eten een gebedsmoment voor moslims valt, moeten die dat zelf maar uitzoeken. 
Ook dat is discriminatie en daarin hebben we nog een lange weg te gaan.
De oplossing in deze kan er m.i. alleen maar in bestaan dat mensen zelf hun eventueel gewenste stiltemoment organiseren en niet aan anderen vragen daarvoor te zorgen. Dan wordt er niemand voorgetrokken en niemand buitengesloten. 

Oh puh lease

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 30-10-2022 om 06:27 zei Petra.:

 

 

 

Ik heb er een apart topic voor gemaakt en er de online NBV21 bij gepakt. 

 

Er staat niet dat alle christenen werden veroordeeld maar alle mensen.

Er staat niet dat alle christenen zondaars werden maar alle mensen.

Er staat niet dat alle christenen worden vrijgesproken maar alle mensen. 

Er staat niet dat alle christenen rechtvaardigen worden maar alle mensen. 

 

Het enige wat er voor nodig is; één enkel mens ! 🌻

 

 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/ROM.5/Romeinen-5

18 Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. 

19 Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.

 

 

 

Ja dat klopt. Ik geloof zelf dat het idee "verloren gaan" vanuit Joods en Griekse bronteksten wordt gezien als een tijd van loutering, (eeuwen/Era) tijdens het komende duizend jarige vredesrijk. Satan wordt daarna bevrijdt van zijn ketens lezen we in Openbaringen en komt dan met zijn gepeupel weer op aarde. Een mooie menigte die hun "leider" volgen en de zaak op de aarde weer komen verzieken. Daarna weer het vuur van de loutering en ten slotte waarschijnlijk dan die overgave aan Jezus, zoals ook de bijbel zegt dat eens alle knie zich voor Hem zal buigen. Het is dan het opgeven van hun verzet tegen hen.

 

De heidenen die zichzelf tot wet zijn lijken indirect Jezus te volgen, door hun geweten (Gods Geest spreekt in hun harten) te laten spreken.

Ik geloof echter wel met het oog van ook hun zonden dat ook zij een moment moeten kennen om Jezus aan de nemen als hun verlosser. Of het nu in dit leven is of Hem ontmoeten tijdens sterven.

Ik zie Jezus altijd voor me als Iemand die aan het einde van die lange tunnel naar de hemel bij de ingang op de mensen wacht en dat Hij ons naar zich toe moet trekken. Dus via Hem alleen kom je dan binnen.

bewerkt door Gaitema
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 3 weeks later...
Op 30-10-2022 om 12:27 zei Petra.:

Het enige wat er voor nodig is; één enkel mens ! 🌻

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/ROM.5/Romeinen-5

18 Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. 

19 Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.

 

Nog meer bevestiging. 

 

Ik vroeg me wel eens af of christenen dachten dat Jezus Zichzelve voor Jan Joker of alleen voor het onbesneden zijn aan dat kruis had laten nagelen: 

Maar nee..dat was voor:   Alle zonden, van onrechtvaardigen.. voor eens en altijd  |:)

 

Bron: Petrus 3:18 :

"Ook Christus immers heeft, terwijl Hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, "

 

Bron: Kolossenzen 2:13 :

"U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen Hij ons al onze zonden kwijtschold."

 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 7 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid