Spring naar bijdragen

Romeinen ; niemand gaat verloren


Aanbevolen berichten

11 uur geleden zei Petra.:

Als hij schrijft dat "door de overtreding van één enkel mens "allen werden veroordeeld".. bedoelt ie toch ook niet alleen de mensen uit zijn tijd. En ook niet alleen God-gelovigen, christenen (of wat voor selectief gezeischap dan ook) maar snap je toch dat ie echt alle mensen ter wereld in alle tijden bedoelt. 

Jij hebt gelijk, alle mensen van alle tijden.

Alleen moet er wel geleefd en geloofd worden in de enige Weg (Jezus) die genoeg betaald heeft voor alle mensen van alle tijden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 112
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Matteus 16:25 is er ondubbelzinnig in.  Iedereen die het leven (of het zelf) wil behouden zal het verliezen.  Geen onderscheid tussen christenen en niet-christenen (die bestonden nog niet ten tijde va

Dat de mens dient te sterven vóór zijn dood valt ook te lezen in Romeinen 6: Wat we hier lezen is dat we kunnen delen in zijn dood en daarmee ook in zijn opstanding.  Er staat dat we dan mét Ch

Ik zou niet weten wat Paulus anders zou bedoelen dan 'iedereen'. Los van het gegeven dat hij niet wist wat een Papoea is.

1 uur geleden zei Thinkfree:

Jij hebt gelijk, alle mensen van alle tijden.

Alleen moet er wel geleefd en geloofd worden in de enige Weg (Jezus) die genoeg betaald heeft voor alle mensen van alle tijden.

Jezus gaf zijn leven. Dat is precies evenveel als ieder ander die gestorven is. Het grote verschil is dat Jezus onterecht stierf. 

Ezechiël zegt dat iedereen zal sterven voor zijn eigen zonde. Je kunt niemand anders laten sterven en daarmee jezelf vrij pleiten. 

bewerkt door Hermanos2
Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Hermanos2:

Dat Jezus voor ons gestorven is daar wil ik best in meegaan. Maar toen de Hebreeën in Egypte het paaslam offeren en het bloed op hun deurpost streken werd er met geen woord gerept over vergiffenis van zonde. Het ging enkel over het passeren van de engel des doods. Dus waar is dat zonde verhaal erin gekomen? 

Euh bij Adam en Eva?

9 uur geleden zei Hopper:

De leer van de katholieke kerk is alleen geldig voor katholieken.  Ik volg de leer van Jezus en Jezus zei dat iedereen die het leven wil behouden het 'zelve' zal verliezen.  In mijn eenvoud acht ik de woorden van Jezus van meer waarde dan die van de kerk.   Dus geloof gerust wat je wilt, velen zijn verloren.

Ik denk dat Jezus vandaag de dag 'fundamentalistisch' genoemd zou worden.  Alleen wie zijn leven verliest zal behouden blijven.   Je leven verliezen kan niet voor 99%, net zoals je niet voor 99% zwanger kunt zijn.  Wat er gevraagd wordt is je leven te geven voor Christus.  Je komt niet weg met wat beweringen van een kerkleider.  Kerkleiders die vaak aantoonbaar zondig zijn.  Patriarch Kirill van Moskou bijvoorbeeld.

Exact. Toen ik jong was begreep ik veel teksten ook anders.  Sjonge, jonge, wat ging die Jezus tekeer toen hij de geldwisselaars de tempel uitjoeg.  Nu begrijp ik dat het allegorisch bedoeld is.   Of je de teksten geschiedkundig leest of dat je allegorisch leest, dat is een wereld van verschil.

Jezus was strenger dan Mozes rond het huwelijk. Enkel bij overspel mag je uit elkaar gaan. :) Hij was wellicht heel fundamenteel, maar heel slim dat aan de man te brengen zodat mensen tot denken gedwongen werden om tot de diepere betekenissen ervan te komen. Een superster.

Het is makkelijker een kameel door het oog van een naald te duwen dan den hemel te beërven. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Fundamenteel:

Leest u het eens in de OSV of KJV. En dan googled u dieper naar de interlineaire betekenis en uw perceptie over die tekst kan zich naar de volmaaktheid beschaven. Wat ik u met de beste intenties zeg en niet als wijzende vinger.

HSV:

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/romeinen/5

18 Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven.

 

Willibrord

https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat/romeinen/5

18Dit betekent: één fout leidde tot veroordeling van allen, maar één goede daad leidde tot vrijspraak en leven voor allen.  

19En zoals door de ongehoorzaamheid van één mens allen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van Een allen worden gerechtvaardigd.

 

 

KJV

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romeinen 5&version=BB;ASV;KJV

18 Therefore as by the offence of one judgment came upon all men to condemnation; even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life.

19 For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous.

 

Meerdere vertalingen:

http://www.bijbelaantekeningen.nl/files/bibletran?Romeinen 5:18

 

5 uur geleden zei Hermanos2:

Dat Jezus voor ons gestorven is daar wil ik best in meegaan. Maar toen de Hebreeën in Egypte het paaslam offeren en het bloed op hun deurpost streken werd er met geen woord gerept over vergiffenis van zonde. Het ging enkel over het passeren van de engel des doods. Dus waar is dat zonde verhaal erin gekomen? 

5 uur geleden zei Thinkfree:

De context hier is zondaars zullen voor hun eigen zonde sterven.

Heeft dus niets met Jezus te maken

5 uur geleden zei Hermanos2:

Ik lees die context anders. Daar beginnen de misverstanden. Hopelijk reageren er meer forummers. Ben benieuwd. 

 

Ik ben ook benieuwd. 

Maar.. ik snap niet waar het om gaat. 

 

Naar ik begrijp is iedereen zondaar. Niemand uitgezonderd. 

Dat iedereen sterft behoeft geen betoog. 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Thinkfree:

Jij hebt gelijk, alle mensen van alle tijden.

Alleen moet er wel geleefd en geloofd worden in de enige Weg (Jezus) die genoeg betaald heeft voor alle mensen van alle tijden.

Volgens mij staat dat er niet. 

Door één enkel mens werden allen veroordeeld.  Geldt dat dan alleen voor christenen of voor alle mensen ? 

 

Als er met de eerste "allen" ieder mens wordt bedoeld, in alle tijden. Ongeacht wie je bent, wat je gelooft of hoe je leeft. 

Dan geldt de volgende "allen" toch ook voor ieder mens. 

 

Op 30-10-2022 om 12:27 zei Petra.:

Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Petra.:

Volgens mij staat dat er niet. 

Door één enkel mens werden allen veroordeeld.  Geldt dat dan alleen voor christenen of voor alle mensen ? 

 

Als er met de eerste "allen" ieder mens wordt bedoeld, in alle tijden. Ongeacht wie je bent, wat je gelooft of hoe je leeft. 

Dan geldt de volgende "allen" toch ook voor ieder mens

Nee, dan moet je dat stukje in context lezen zoals het hoort.

Allen zijn gevallen in Adam, allen kunnen gered worden door Christus.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Petra.:

HSV:

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/romeinen/5

18 Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven.

 

Willibrord

https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat/romeinen/5

18Dit betekent: één fout leidde tot veroordeling van allen, maar één goede daad leidde tot vrijspraak en leven voor allen.  

19En zoals door de ongehoorzaamheid van één mens allen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van Een allen worden gerechtvaardigd.

 

 

KJV

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romeinen 5&version=BB;ASV;KJV

18 Therefore as by the offence of one judgment came upon all men to condemnation; even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life.

19 For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous.

 

Meerdere vertalingen:

http://www.bijbelaantekeningen.nl/files/bibletran?Romeinen 5:18

 

 

Ik ben ook benieuwd. 

Maar.. ik snap niet waar het om gaat. 

 

Naar ik begrijp is iedereen zondaar. Niemand uitgezonderd. 

Dat iedereen sterft behoeft geen betoog. 

 

 

De tekst zal wellicht uit het Grieks komen. :)

”allen” en “velen” = hetzelfde? 

Volgens mij komt de OSV en de KJV veel dichterbij wat er werkelijk interlineaire opgenomen kan worden. Als Hij iedereen kwam redden kunnen we doctrine van de hel overboord gooien. Maar dat zou tegen Zijn leer in gaan. Ik vermoed dat nieuwere vertalingen systematisch censuur handhaven en teksten verdraaien.

6 uur geleden zei Petra.:

Door één enkel mens werden allen veroordeeld.  Geldt dat dan alleen voor christenen of voor alle mensen ? 

Hier gaat het wel degelijk over alle mensen omdat we het genetisch erfden en daarom geestelijk wedergeboren dienen te worden om de error te erkennen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Petra.:

HSV:

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/romeinen/5

18 Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven.

 

Willibrord

https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat/romeinen/5

18Dit betekent: één fout leidde tot veroordeling van allen, maar één goede daad leidde tot vrijspraak en leven voor allen.  

19En zoals door de ongehoorzaamheid van één mens allen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van Een allen worden gerechtvaardigd.

 

 

KJV

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romeinen 5&version=BB;ASV;KJV

18 Therefore as by the offence of one judgment came upon all men to condemnation; even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life.

19 For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous.

 

Meerdere vertalingen:

http://www.bijbelaantekeningen.nl/files/bibletran?Romeinen 5:18

 

 

Ik ben ook benieuwd. 

Maar.. ik snap niet waar het om gaat. 

 

Naar ik begrijp is iedereen zondaar. Niemand uitgezonderd. 

Dat iedereen sterft behoeft geen betoog. 

 

 

Zij die geloven werden reeds vergeven tijdens Jezus' aardse bediening. Hij was dus nog niet dood. Dus vergiffenis zonder offer. Als je gelooft zijn je zonden vergeven maar je bent nog steeds een onvolmaakt sterfelijk mens. 

Maar je sterft wel in zekerheid van opstanding en krijgt eeuwig gelukkig leven. De ongelovige niet. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Hermanos2:

Maar toen de Hebreeën in Egypte het paaslam offeren en het bloed op hun deurpost streken werd er met geen woord gerept over vergiffenis van zonde. Het ging enkel over het passeren van de engel des doods. Dus waar is dat zonde verhaal erin gekomen? 

Als je de dood als loon van de zonde ziet dan is er wel degelijk een verwijzing naar vergeving van zonde. De engel des doods ging de deur voorbij vanwege het bloed. Ze stierven niet. Wij sterven ook niet als we het bloed van het Lam Jezus accepteren.

3 uur geleden zei Fundamenteel:

De tekst zal wellicht uit het Grieks komen. :)

”allen” en “velen” = hetzelfde? 

Volgens mij komt de OSV en de KJV veel dichterbij wat er werkelijk interlineaire opgenomen kan worden. Als Hij iedereen kwam redden kunnen we doctrine van de hel overboord gooien. Maar dat zou tegen Zijn leer in gaan. Ik vermoed dat nieuwere vertalingen systematisch censuur handhaven en teksten verdraaien.

Romeinen 5:18 Zoals één overtreding dus voor alle soorten mensen tot veroordeling heeft geleid, zo leidt ook één daad van rechtvaardiging ertoe dat alle soorten mensen rechtvaardig worden verklaard voor leven.

Het maakt niet meer uit of je Jood bent of Griek, Jezus is voor iedereen gestorven. Dat zie je ook in Romeinen 1:6 Ik schaam me niet voor het goede nieuws, want het is het krachtige middel van God om iedereen die geloof heeft te redden, eerst de Jood maar ook de Griek

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hermanos2:

Zij die geloven werden reeds vergeven tijdens Jezus' aardse bediening. Hij was dus nog niet dood. Dus vergiffenis zonder offer. Als je gelooft zijn je zonden vergeven maar je bent nog steeds een onvolmaakt sterfelijk mens. 

Maar je sterft wel in zekerheid van opstanding en krijgt eeuwig gelukkig leven. De ongelovige niet. 

Jij denkt dat God een handelaar is?  Jij brengt in de gemeenschap met God 'het geloof' in  en God geeft daarvoor in ruil eeuwig gelukkig leven?

De Werkelijkheid is geheel anders.  Eeuwigheid ligt buiten het bereik van de mensen omdat ze wel 'het geluk' willen hebben, maar 'het lijden' niet.  Wie Jezus volgt dient net zoals Jezus ook te lijden, gemakkelijke wegen zijn er niet.  

P.S.  Je zit al midden in de 'eeuwigheid' , maar je weet het niet omdat je je aan het tijdelijke vastklampt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Als je de dood als loon van de zonde ziet dan is er wel degelijk een verwijzing naar vergeving van zonde. De engel des doods ging de deur voorbij vanwege het bloed. Ze stierven niet. Wij sterven ook niet als we het bloed van het Lam Jezus accepteren.

Romeinen 5:18 Zoals één overtreding dus voor alle soorten mensen tot veroordeling heeft geleid, zo leidt ook één daad van rechtvaardiging ertoe dat alle soorten mensen rechtvaardig worden verklaard voor leven.

Het maakt niet meer uit of je Jood bent of Griek, Jezus is voor iedereen gestorven. Dat zie je ook in Romeinen 1:6 Ik schaam me niet voor het goede nieuws, want het is het krachtige middel van God om iedereen die geloof heeft te redden, eerst de Jood maar ook de Griek

 Nice. Dat schept context. Het is inderdaad zo dat Jezus niet kijkt naar je bloedlijn maar geest en in dat opzicht is Hij inderdaad voor alle mensen gekomen en niet enkel de Joden. Doch mogen we daarin niet verwarren dat daarom alle mensen gered zullen worden. Je hebt mensen die tot de waarheid komen, maar deze verloochenen om aan de wereld gelijk te worden. Volgens mij loopt het niet goed af met figuren die moedwillig schade toebrachten, ook al kenden zij de Wet van God.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 6-11-2022 om 06:22 zei Chartreuse:

De Heilige Schrift zijn 72 zeer moeilijke boeken, en becvatten vaak zeer moeilijke onderwerpen.  Die kan je niet zo maar op je eoien houtje uitleggen.  Het is gewoon jouw interpretatie en opinie.  Op die manier krijg je splitsing en verwarring en uiteindelijk vraag je "wat is de waarheid?

klopt, het vergt studie. In dit geval is het vrij eenvoudig: lees niet alleen Romeinen 2, maar lees de hele brief en al in hoofdstuk 3 kom je deze tekst tegen:

Nu weten wij, dat de wet, bij al wat zij zegt, tot hén spreekt, die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worde voor God, daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen. Als het aan de wet lag, waren wij allen reddeloos verloren, of we nu die wet zouden hebben ontvangen of niet. Gelukkig is het niet de wet die ons moet redden: Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in [Jezus] Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

Succes!

bewerkt door Peter79
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei sjako:

Als je de dood als loon van de zonde ziet dan is er wel degelijk een verwijzing naar vergeving van zonde. De engel des doods ging de deur voorbij vanwege het bloed. Ze stierven niet. Wij sterven ook niet als we het bloed van het Lam Jezus accepteren.

Uiteindelijk hebben de Hebreeën YHWH afgewezen. Gingen het gouden kalf aanbidden en stierven na omzwervingen in de wildernis. Iedereen sterft. Ook de gelovige. Wij zullen ook sterven maar met opstandingshoop. Zij die nog in leven zijn als Jezus terugkomt zal het anders vergaan. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hermanos2:

Zij die nog in leven zijn als Jezus terugkomt zal het anders vergaan. 

Uit alles blijkt dat de eerste christenen het belangrijkste waren, daar wijst heel het OT al naar met de oogstwetten. De eerste christenen hebben de wederkomst meegemaakt voordat ze stierven (Mat 16,28) omdat het allemaal draait om de eerste christenen. Zij waren de voornaamsten, de heiligmakers van het hele christendom (Rom. 11:16) zoals de eerste vruchten heilig waren onder de wet van Mozes en aan Jahweh werden geofferd. Onder de eerste christenen waren vele martelaars, Johannes de Doper, Jezus, Stefanus, Petrus, Paulus en vele vele anderen. Zij werden 'geofferd' omwille van het christendom aan Jahweh en waren hem een welriekend offer. 

Dit heeft plaatsgevonden in de eerste eeuw, de heilige eeuw en sindsdien is er vrede op de Berg van God.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Er zijn geen 'belangrijkste' christenen.  Dat riekt naar de katholieke dwaalleer waar men de éne christen als belangrijk acht dan de anderen (de zogenaamde heiligen).   Toen Jezus de voetwassing deed, deed hij toen de 'belangrijkste' leerling het eerst?  (Retorische vraag voor wie hem wilt beantwoorden)

Link naar bericht
Deel via andere websites
39 minuten geleden zei Piebe:

Uit alles blijkt dat de eerste christenen het belangrijkste waren, daar wijst heel het OT al naar met de oogstwetten. De eerste christenen hebben de wederkomst meegemaakt voordat ze stierven (Mat 16,28) omdat het allemaal draait om de eerste christenen. Zij waren de voornaamsten, de heiligmakers van het hele christendom (Rom. 11:16) zoals de eerste vruchten heilig waren onder de wet van Mozes en aan Jahweh werden geofferd. Onder de eerste christenen waren vele martelaars, Johannes de Doper, Jezus, Stefanus, Petrus, Paulus en vele vele anderen. Zij werden 'geofferd' omwille van het christendom aan Jahweh en waren hem een welriekend offer. 

Dit heeft plaatsgevonden in de eerste eeuw, de heilige eeuw en sindsdien is er vrede op de Berg van God.

Het belangrijkste? Wat betekent dat? Krijg je dan privileges? 

Ik zie dat Johannes de doper ook in jouw opsomming staat. Wat bedoelde Jezus toen hij zei dat: 'the least in the kingdom of God is greater than John the baptist'. 

Ik merk dat commentaren erg uiteenlopen over de betekenis van Mattheüs 11:11.

bewerkt door Hermanos2
Aanvulling
Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Hermanos2:

Het belangrijkste? Wat betekent dat? Krijg je dan privileges? 

Ik zie dat Johannes de doper ook in jouw opsomming staat. Wat bedoelde Jezus toen hij zei dat: 'the least in the kingdom of God is greater than John the baptist'. 

Ik merk dat commentaren erg uiteenlopen over de betekenis van Mattheüs 11:11.

Johannes de Doper was christen en martelaar, daarom had ik 'm bij het lijstje. Zijnde een profeet naar oudtestamentische wijze en geen apostel was hij inderdaad lager in rang.

Dat de eerste christenen privileges hadden lijkt me een uitgemaakte zaak, ze kregen nota bene bezoek van niemand minder dan de Grote Stichter zelf en daarna onderricht van zijn eigen leerlingen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Piebe:

Johannes de Doper was christen en martelaar, daarom had ik 'm bij het lijstje. Zijnde een profeet naar oudtestamentische wijze en geen apostel was hij inderdaad lager in rang.

Dat de eerste christenen privileges hadden lijkt me een uitgemaakte zaak, ze kregen nota bene bezoek van niemand minder dan de Grote Stichter zelf en daarna onderricht van zijn eigen leerlingen.

Mozes werd toegesproken door YHWH zelf. God noemde Abraham zelfs zijn persoonlijke vriend. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

'Voorwaar zeg Ik u: Onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper; doch die de minste is in het Koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij.' (Mat 11,11)

En om een ingezetene van het Koninkrijk der hemelen te worden dient men geboren uit water en geest, zie Joh. 3:5 door de wedergeboorte en is dientengevolge hoger in rang dan hen die uit vrouwen geboren zijn. Maar Johannes blijft christen en martelaar en daar had ik het over.

Zojuist zei Hermanos2:

Mozes werd toegesproken door YHWH zelf. God noemde Abraham zelfs zijn persoonlijke vriend. 

Als je het niet geloven wilt dat de eerste christenen de groep is waar het allemaal om draait, dan ken je het NT niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Piebe:

 

Als je het niet geloven wilt dat de eerste christenen de groep is waar het allemaal om draait, dan ken je het NT niet.

Right back at ya.... 

1 uur geleden zei Hopper:

Er zijn geen 'belangrijkste' christenen.  Dat riekt naar de katholieke dwaalleer waar men de éne christen als belangrijk acht dan de anderen (de zogenaamde heiligen).   Toen Jezus de voetwassing deed, deed hij toen de 'belangrijkste' leerling het eerst?  (Retorische vraag voor wie hem wilt beantwoorden)

Wat is jouw uitleg van Mattheus 11:11 waar Jezus zegt dat Johannes de geringste is in het koninkrijk der hemelen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Hermanos2:

 

Wat is jouw uitleg van Mattheus 11:11 waar Jezus zegt dat Johannes de geringste is in het koninkrijk der hemelen?

Wat Jezus daar zegt is dat Johannes de 'grootste' is onder hen die uit vrouwen geboren zijn.  Alle forumdeelnemers -waaronder jij en ik- zijn als verschijning zijnde uit vrouwen geboren.  Johannes is dus 'groter' dan welke verschijning op dit forum dan ook.

Maar dan draait Jezus de zaak om!  Dan vergelijkt hij Johannes met 'hen' die in het Koninkrijk der Hemelen verblijven en dáár is Johannes de minste.

De portee?  Allen die uit een vrouw zijn geboren en hier op aarde verschijnen zijn 'minder' dan zij die in het Koninkrijk verblijven. Zélfs Johannes.  Dus waag het niet om Johannes op een voetstuk te plaatsen, geen enkele mens die uit een vrouw is geboren mag op een voetstuk geplaatst.

Deze vers geeft ook duidelijk aan waarom mensen heilig verklaren radicaal tegen de leer van Jezus in gaat.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid