Spring naar bijdragen

Romeinen ; niemand gaat verloren


Aanbevolen berichten

Op 8-11-2022 om 09:16 zei Hermanos2:

Het was helemaal niet bedoelt om je af te serveren. Het geeft aan dat er meer meningen hier gegeven worden. Van forummers die er echt wel, net als jij, over nagedacht hebben. Toch presenteer jij jouw mening met een zekere arrogantie en alwetendheid die verdere discussie smoort, in de weg staat. Maar goed, je bent in goed gezelschap. Alwetenden zijn er hier in overvloed. Ik ga een blokje met de hond. Die is altijd vriendelijk en goed geluimd. Fijne dag iedereen. 

Nergens beweer ik dat ik alwetend ben. Maar goed, over en sluiten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 112
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Matteus 16:25 is er ondubbelzinnig in.  Iedereen die het leven (of het zelf) wil behouden zal het verliezen.  Geen onderscheid tussen christenen en niet-christenen (die bestonden nog niet ten tijde va

Dat de mens dient te sterven vóór zijn dood valt ook te lezen in Romeinen 6: Wat we hier lezen is dat we kunnen delen in zijn dood en daarmee ook in zijn opstanding.  Er staat dat we dan mét Ch

Ik zou niet weten wat Paulus anders zou bedoelen dan 'iedereen'. Los van het gegeven dat hij niet wist wat een Papoea is.

13 minuten geleden zei Fundamenteel:

Bijbel boeken zijn nochtans behoorlijk “moeilijk” om in deze tijd te kaderen zoals het in die tijdsgeest bedoeld werd.

Maar hangt ons broederschap en redding van de interpretatie af of van ons geloof?

Laat de genade van onze Heiland overvloedig tekeer gaan in jullie harten. 

Ik wil ons broederschap daar zeker niet van af laten hangen maar ik weet dat er velen zijn die dat wel doen. 

De bijbel is er vrij duidelijk in wat betrekking heeft op wie. Israël of de natiën. Bijvoorbeeld Jeremiah 31. Daar staat duidelijk bij dat het om een nieuw verbond gaat met Israël en Judah. Dus die teksten zijn wel nuttig voor ons maar niet aan ons gericht. 

Wat mij betreft zijn alle christenen broeders met behoud van hun eigen ideeën over God. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik wil ons broederschap daar zeker niet van af laten hangen maar ik weet dat er velen zijn die dat wel doen. 

De bijbel is er vrij duidelijk in wat betrekking heeft op wie. Israël of de natiën. Bijvoorbeeld Jeremiah 31. Daar staat duidelijk bij dat het om een nieuw verbond gaat met Israël en Judah. Dus die teksten zijn wel nuttig voor ons maar niet aan ons gericht. 

Wat mij betreft zijn alle christenen broeders met behoud van hun eigen ideeën over God. 

Een herstelde relatie met God. :) De Bijbel is vaak duidelijk ja, maar ik staar me toch frequent dubbel op OT teksten waarvoor ik zonder predikanten of google niet wijzer uit word. Of als ik denk wijzer te zijn, blijkt er nog zoveel meer aan de hand te zijn. Zeker nu ik aan de basisbijbel ben begonnen.

Volgens mij voeren we als christenen beter de discussies over teksten die van toepassing op deze tijd zijn. We kunnen het ons imho opinion niet veroorloven verdeeld te staan terwijl de duivel terrein wint op onze volgende generaties. De tijd is nu.

Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 7-11-2022 om 20:59 zei Piebe:

Dat zou dan ontegenzeglijk de voornaamste groep christenen zijn, edoch leert de Bijbel duidelijk dat de EERSTE christenen dat waren. En tegen hen zei Jezus dat hij terug zou komen binnen hun levens (Mat 16,28) en niet duizenden jaren later.

Dat zijn de gezalfde Christenen en dat waren ALLE eerste Christenen. En toch kan je niet spreken van ‘voornaamste’ want we vormen allemaal één kudde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei sjako:

Dat zijn de gezalfde Christenen en dat waren ALLE eerste Christenen. En toch kan je niet spreken van ‘voornaamste’ want we vormen allemaal één kudde.

We vormen weliswaar één kudde maar er staat duidelijk dat indien de eerstelingen heilig zijn, het deeg heilig is (Rom. 11:16) en daarmee worden de eerste christene vergeleken met de eerstelingen van de oogst. Dus kun je wel degelijk spreken van een onderscheid tussen de eerste christenen (de eerstelingen) en de latere generaties (het deeg). En ook kan je wel degelijk stellen dat de eerstelingen het voornaamste deel van de oogst is, onderzoek de geschriften en je zult zien dat dat niet valt te ontkennen (Ex. 23:19. Ex. 34:26. Ex. 34:26. Lev. 2:12. Lev. 23:10. Num 15:20 vgl. Jak. 1:18 en Opb. 14:4)

De eerste christenen waren niet de eerste de beste christenen maar de eersten én de besten (Rom. 8:23 . Jak. 1:18. Hand. 14:11) Er is geen sprake van dat een latere mindere generatie die door de eerstelingen geheiligd is en het deeg genoemd wordt (Rom. 11:16) de wederkomst zal zien die Jahweh toekwam en is toegekomen (Mat 16,28).

'Al het beste van de olie en al het beste van most en van koren, hun eerstelingen, die zij den HEERE zullen geven, u heb Ik ze gegeven.' (Num 18,12)

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Piebe:

En ook kan je wel degelijk stellen dat de eerstelingen het voornaamste deel van de oogst is, onderzoek de geschriften en je zult zien dat dat niet valt te ontkennen

Met de eerstelingen worden de gezalfde Christenen bedoelt. Deze gaan in de hemel regeren met Jezus als koningen en priesters. De eerste Christenen waren allemaal van deze categorie. Ze horen tot de 144.000.

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei sjako:

Met de eerstelingen worden de gezalfde Christenen bedoelt. Deze gaan in de hemel regeren met Jezus als koningen en priesters. De eerste Christenen waren allemaal van deze categorie. Ze horen tot de 144.000.

Niet alle 144.000 waren ooggetuigen en we hebben het hier over de ooggetuigen die aanwezig waren toen Jezus de woorden sprak, waaronder Mattheus die ze optekende.

'Voorwaar zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier staan, dewelke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.' (Mat 16,28)

Markus en Lukas hebben een soortgelijk citaat in hun evangeliën, met een minimaal verschil waaruit we kunnen concluderen dat de komst van het koninkrijk én de wederkomst een en dezelfde gebeurtenis waren.

Mark. 9:1  EN Hij zeide tot hen: Voorwaar Ik zeg u, dat er sommigen zijn van degenen die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij zullen hebben gezien dat het Koninkrijk Gods met kracht gekomen is.

Luk. 9:27  En Ik zeg u waarlijk: Er zijn sommigen dergenen die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij het Koninkrijk Gods zullen gezien hebben.

Wellicht ten overvloede maar dit werpt een interessant licht op het 'Onze Vader' dat feitelijk dus een verlangen naar de wederkomst is en nu dus niet meer gebeden hoeft te worden.

De ooggetuigen waren de eerstelingen van het christendom in de meest letterlijke betekenis. De besten van de besten.

'...die de voornaamsten zijn van de eerstelingen der volken, en tot dewelke die van het huis Israëls komen.' (Amos 6,1)

bewerkt door Piebe
Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Piebe:

Niet alle 144.000 waren ooggetuigen en we hebben het hier over de ooggetuigen die aanwezig waren toen Jezus de woorden sprak, waaronder Mattheus die ze optekende.

'Voorwaar zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier staan, dewelke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.' (Mat 16,28)

Markus en Lukas hebben een soortgelijk citaat in hun evangeliën, met een minimaal verschil waaruit we kunnen concluderen dat de komst van het koninkrijk én de wederkomst een en dezelfde gebeurtenis waren.

Mark. 9:1  EN Hij zeide tot hen: Voorwaar Ik zeg u, dat er sommigen zijn van degenen die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij zullen hebben gezien dat het Koninkrijk Gods met kracht gekomen is.

Luk. 9:27  En Ik zeg u waarlijk: Er zijn sommigen dergenen die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij het Koninkrijk Gods zullen gezien hebben.

Wellicht ten overvloede maar dit werpt een interessant licht op het 'Onze Vader' dat feitelijk dus een verlangen naar de wederkomst is en nu dus niet meer gebeden hoeft te worden.

De ooggetuigen waren de eerstelingen van het christendom in de meest letterlijke betekenis. De besten van de besten.

'...die de voornaamsten zijn van de eerstelingen der volken, en tot dewelke die van het huis Israëls komen.' (Amos 6,1)

De eerste eeuwse christenen hebben het koninkrijk zien komen toen Jezus ten hemel opgevaren is en plaats nam naast zijn vader. Toen werd de satan definitief de toegang geweigerd en werd hij naar de aarde gestuurd. Hier is sindsdien puinhoop terwijl in de hemel vrede heerst. In het onze vader bidden we dat de wil van de vader ook op aarde geschieden zal. Op dezelfde manier zoals het nu al in de hemel geschiedt. 

De eerste eeuwse christenen waren de generatie die niet voorbijgaan zal. Mattheus 24:34. Die hebben veel zien gebeuren. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Piebe:

Niet alle 144.000 waren ooggetuigen en we hebben het hier over de ooggetuigen die aanwezig waren toen Jezus de woorden sprak, waaronder Mattheus die ze optekende.

'Voorwaar zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier staan, dewelke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.' (Mat 16,28)

Markus en Lukas hebben een soortgelijk citaat in hun evangeliën, met een minimaal verschil waaruit we kunnen concluderen dat de komst van het koninkrijk én de wederkomst een en dezelfde gebeurtenis waren.

Mark. 9:1  EN Hij zeide tot hen: Voorwaar Ik zeg u, dat er sommigen zijn van degenen die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij zullen hebben gezien dat het Koninkrijk Gods met kracht gekomen is.

Luk. 9:27  En Ik zeg u waarlijk: Er zijn sommigen dergenen die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij het Koninkrijk Gods zullen gezien hebben.

Wellicht ten overvloede maar dit werpt een interessant licht op het 'Onze Vader' dat feitelijk dus een verlangen naar de wederkomst is en nu dus niet meer gebeden hoeft te worden.

De ooggetuigen waren de eerstelingen van het christendom in de meest letterlijke betekenis. De besten van de besten.

'...die de voornaamsten zijn van de eerstelingen der volken, en tot dewelke die van het huis Israëls komen.' (Amos 6,1)

Opletten Piebe, je bent misschien aansprakelijk voor God wanneer je anderen zegt dat Onze Vader niet meer gebeden hoeft te worden. Dit gebed is mijn anker tot rede. Dit gebed verbindt ons in alle gemeenschappen. 

Onze Heiland leerde ons zo bidden, waarom dat dan niet doen? Natuurlijk gaat bidden dieper dan dat, maar Onze Vader draag je best gegrift in je geheugen mee. 

Mattheus 6

Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen; want zij menen, dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.

Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei Fundamenteel:

Maar wij zijn misschien wel de laatsten, wat gaan we ermee doen christenen?

We kunnen openlijk voor ons geloof uitkomen en ervoor zorgen dat Christus zich niet voor ons hoeft te schamen. 

De volheid der heidenen is binnen gekomen. Iedere halsstarrige die nu nog steeds weigert laat ik over aan God's genade. 

God zelf gaat zorgen voor het herstel van Israël. Dat is de laatste stap. En als één van de natiën het in z'n gekke kop krijgt om het sieraadland Israël aan te vallen dan zijn de rapen echt gaar. En vieren we heel gauw met elkaar de Sabbath. Eindelijk rust. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Hermanos2:

We kunnen openlijk voor ons geloof uitkomen en ervoor zorgen dat Christus zich niet voor ons hoeft te schamen. 

De volheid der heidenen is binnen gekomen. Iedere halsstarrige die nu nog steeds weigert laat ik over aan God's genade. 

God zelf gaat zorgen voor het herstel van Israël. Dat is de laatste stap. En als één van de natiën het in z'n gekke kop krijgt om het sieraadland Israël aan te vallen dan zijn de rapen echt gaar. En vieren we heel gauw met elkaar de Sabbath. Eindelijk rust. 

En is voor geloof uitkomen genoeg, of is het geloof preken nog veel maal belangrijker? Mensen verliezen hun geloof in God, hun geloof in de hel, de hele samenleving gaat gebukt onder nieuwe normen waardoor onze landen en volgende generatie onherkenbaar is geworden. Men identificeert zich met alles behalve hun afkomst. Hoezo niemand gaat verloren?

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Fundamenteel:

En is voor geloof uitkomen genoeg, of is het geloof preken nog veel maal belangrijker? Mensen verliezen hun geloof in God, hun geloof in de hel, de hele samenleving gaat gebukt onder nieuwe normen waardoor onze landen en volgende generatie onherkenbaar is geworden. Men identificeert zich met alles behalve hun afkomst. Hoezo niemand gaat verloren?

Voor je geloof uitkomen in je eigen kring is volgens mij genoeg. Je hoeft niet op de markt te gaan staan. Iedereen heeft toegang tot God en bijbel. Niemand in Europa kan nog zeggen dat ie het goede nieuws niet gehoord heeft. Je gaat geen mensen meer bekeren. Iedereen heeft wel een excuus om niet te willen geloven. Je eigen life style kan een enorm getuigenis zijn. Kan overigens ook in je nadeel werken. Misschien mag ik een ex forummer in herinnering brengen die ik weliswaar onsympathiek vond maar wel als oprecht christen zag. Dat beeld heeft hij zelf vernietigd door met wraakporno te gooien na zijn perma ban. Heel erg jammer en onchristelijk. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Hermanos2:

Voor je geloof uitkomen in je eigen kring is volgens mij genoeg. Je hoeft niet op de markt te gaan staan. Iedereen heeft toegang tot God en bijbel. Niemand in Europa kan nog zeggen dat ie het goede nieuws niet gehoord heeft. Je gaat geen mensen meer bekeren. Iedereen heeft wel een excuus om niet te willen geloven. Je eigen life style kan een enorm getuigenis zijn. Kan overigens ook in je nadeel werken. Misschien mag ik een ex forummer in herinnering brengen die ik weliswaar onsympathiek vond maar wel als oprecht christen zag. Dat beeld heeft hij zelf vernietigd door met wraakporno te gooien na zijn perma ban. Heel erg jammer en onchristelijk. 

Ik bedoelde zeker niet om op straat te preken hoor. :) Het werkt in eigen kringen vaak in het nadeel, maar ik hoop op de termijn toch vruchten te oogsten. 1 iemand nabij heeft intussen wel door dat ik geen wappie ben maar gewoon oneindig veel van haar hou. Dat schept goede moed verder te duwen.

Kaasjeskruid is volgens mij een mens die de doorn van het leven hard kan voelen en dat niet altijd goed weet te kanaliseren. Tenminste als je hem bedoelde?

Link naar bericht
Deel via andere websites
45 minuten geleden zei Fundamenteel:

Ik bedoelde zeker niet om op straat te preken hoor. :) Het werkt in eigen kringen vaak in het nadeel, maar ik hoop op de termijn toch vruchten te oogsten. 1 iemand nabij heeft intussen wel door dat ik geen wappie ben maar gewoon oneindig veel van haar hou. Dat schept goede moed verder te duwen.

Kaasjeskruid is volgens mij een mens die de doorn van het leven hard kan voelen en dat niet altijd goed weet te kanaliseren. Tenminste als je hem bedoelde?

Ik beschouw hem als mijn broeder. Helaas was dat niet wederzijds. We gaan wel zien hoe dat uitwerkt. Nobody's perfect. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Fundamenteel:

Opletten Piebe, je bent misschien aansprakelijk voor God wanneer je anderen zegt dat Onze Vader niet meer gebeden hoeft te worden. Dit gebed is mijn anker tot rede. Dit gebed verbindt ons in alle gemeenschappen. 

Onze Heiland leerde ons zo bidden, waarom dat dan niet doen? Natuurlijk gaat bidden dieper dan dat, maar Onze Vader draag je best gegrift in je geheugen mee. 

Mattheus 6

Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen; want zij menen, dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.

Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.

 

Breek me de bek maar niet open over wat onze Heiland heeft gezegd want Jezus plaatste bijvoorbeeld de wederkomst in de eerste eeuw maar toen zat je zeker met je kop in het zand.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Piebe:

Breek me de bek maar niet open over wat onze Heiland heeft gezegd want Jezus plaatste bijvoorbeeld de wederkomst in de eerste eeuw maar toen zat je zeker met je kop in het zand.

Waar komt dit nu weer vandaan? Is alles ok met jou? 

Als Jezus Zijn discipels leerde hoe te bidden, waarom zouden wij het dan vandaag niet doen in groep?

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Fundamenteel:

Waar komt dit nu weer vandaan? Is alles ok met jou? 

Als Jezus Zijn discipels leerde hoe te bidden, waarom zouden wij het dan vandaag niet doen in groep?

Het is slechts een uitdrukking, gaat prima met me hoor!

Laat ik het anders formuleren, als je Mattheus 16,28 gelooft heeft het Onze Vader bidden afgedaan want het is een verlangen naar de wederkomst.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Piebe:

Het is slechts een uitdrukking, gaat prima met me hoor!

Laat ik het anders formuleren, als je Mattheus 16,28 gelooft heeft het Onze Vader bidden afgedaan want het is een verlangen naar de wederkomst.

Ik geloof de hele Bijbel en in de kracht van het Onze Vader gebed. Het is meer dan een verlangen naar ... wanneer wij dat bidden. Het is ons terug in “tune” met de hele essentie van Zijn doctrine brengen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 uur geleden zei Piebe:

Niet alle 144.000 waren ooggetuigen en we hebben het hier over de ooggetuigen die aanwezig waren toen Jezus de woorden sprak, waaronder Mattheus die ze optekende.

Klopt. De meeste eerste Christenen waren Joden. Maar er waren niet genoeg Joden om het getal van 144.000 vol te maken. Daarom kwamen er ook niet-Joodse Christenen bij die het getal vol gingen maken. Dit zijn uitverkorenen.
De meeste Christenen hebben een aardse hoop. De 144.000 worden tot op de dag van vandaag nog verzameld.

22 uur geleden zei Piebe:

Voorwaar zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier staan, dewelke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.' (Mat 16,28)

Dit sloeg op de transfiguratie wat een hoofdstuk verder wordt besproken. Je moet de dingen in zijn context zien.

22 uur geleden zei Piebe:

Wellicht ten overvloede maar dit werpt een interessant licht op het 'Onze Vader' dat feitelijk dus een verlangen naar de wederkomst is en nu dus niet meer gebeden hoeft te worden.

Volgens mij is het Onze Vader nog helemaal actueel. We bidden om de komst van Gods Koninkrijk in zowel de hemel als op aarde. Koninkrijk in de hemel is opgericht, de aarde volgt binnenkort.

21 uur geleden zei Hermanos2:

Misschien mag ik een ex forummer in herinnering brengen die ik weliswaar onsympathiek vond maar wel als oprecht christen zag. Dat beeld heeft hij zelf vernietigd door met wraakporno te gooien na zijn perma ban. Heel erg jammer en onchristelijk. 

Ja, ik heb hem niet voor niets een permanente ban gegeven. Ik zag het heel goed met wat voor vlees we in kuip te maken hadden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 9-11-2022 om 21:48 zei Fundamenteel:

Opletten Piebe, je bent misschien aansprakelijk voor God wanneer je anderen zegt dat Onze Vader niet meer gebeden hoeft te worden. Dit gebed is mijn anker tot rede. Dit gebed verbindt ons in alle gemeenschappen. 

Onze Heiland leerde ons zo bidden, waarom dat dan niet doen? Natuurlijk gaat bidden dieper dan dat, maar Onze Vader draag je best gegrift in je geheugen mee. 

Mattheus 6

Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen; want zij menen, dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.

Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.

 

Dat is toch voor de meeste christenen geworden tot een 'ijdel verhaal van woorden'  waar Mattheus juist voor wilde waarschuwen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid