Spring naar bijdragen

De boom der kennis van goed en kwaad


Aanbevolen berichten

3 minuten geleden zei Breuk:

Zoals ik al schreef, denken veel mensen over bepaalde zaken anders dan 20 eeuwen geleden. 
Waar de opmerking dat ik eigen genot wil pleasen, op slaat weet ik niet. Het gaat mij over de redding van mensen die door jou worden veroordeeld (uit liefde jaja). Als jij je nu eens druk maakt over je eigen leven en het goedkeuren van het leven van andere mensen aan God overlaat.

Ik kan relaties door mensen van hetzelfde geslacht niet verdedigen met bijbelteksten, maar jouw veroordeling staat ook niet zo sterk. Ik vraag ook altijd aan mensen, die verwijzen naar bijbelteksten , wat ze nu eigenlijk zelf vinden (ook de Geest speelt n.l. een belangrijke rol in het leven van christenen). 

 

 

Exact je geeft toe dat je de bijbel niet aan je kant hebt daarom gooi je het over een andere boeg de Geest.

Nu het grote nieuws de Heilige Geest doet niets dat in contradictie is met de bijbel en wijst altijd naar Jezus.

Dat is hoe we mensen onderscheiden naar de geest je bent een valse profeet bekeer je en zoek Jezus 

bewerkt door Thinkfree
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 228
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Volgens mij ook. Jezus stond tegenover de Farizeeën. Dat waren de oprechte godsdienstige mensen van die tijd. Zij hielden zich aan alle regels uit liefde voor God. Dat is een houding die veel christen

M.i. staat de boom niet op zichzelf, maar gaat het altijd om de activiteit van het eten van de boom. De mens mag van alle bomen eten, behalve die ene boom. "De boom van kennen goed en kwaad" was uniek

Het probleem met de bijbel is dat zowel jij als ik allerlei losse teksten kunnen aandragen om ons eigen standpunt te verdedigen.  Waar jij echter niet op in gaat is hoe nu iemand met een andere g

8 minuten geleden zei Thinkfree:

Exact je geeft toe dat je de bijbel niet aan je kant hebt daarom gooi je het over een andere boeg de Geest.

Nu het grote nieuws de Heilige Geest doet niets dat in contradictie is met de bijbel en wijst altijd naar Jezus.

Dat is hoe we mensen onderscheiden naar de geest je bent een valse profeet bekeer je en zoek Jezus 

Het wordt een beetje een herhaling van woorden.

Nu veroordeel je mij ook al en je bent nogal erg zeker dat je namens God en Jezus spreekt. Hoeveel zijn daar al niet mee in de fout gegaan. Ik probeer inderdaad de bijbel te interpreteren en heb daar alle hulp van de Geest bij nodig. Namens God en Jezus spreken, ik hoop dat ik dat niet zo maar doe. De meeste ‘echte’ profeten liepen daar ook voor weg (maar moesten het toch doen).

En over de Geest praten is geen andere boeg hoor. Dit zei ik al eerder (maar dat heb je wellicht gemist).

“Het belangrijkste is dat je jouw gedachten met God kan verenigen. Het argument dat het zo duidelijk in de bijbel staat, dat klopt m.i. niet. Het is dus een kwestie van bidden en de Geest Haar werk te laten doen. Wees niet bang waar je uitkomt.”

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Breuk:

Het wordt een beetje een herhaling van woorden.

Nu veroordeel je mij ook al en je bent nogal erg zeker dat je namens God en Jezus spreekt. Hoeveel zijn daar al niet mee in de fout gegaan. Ik probeer inderdaad de bijbel te interpreteren en heb daar alle hulp van de Geest bij nodig. Namens God en Jezus spreken, ik hoop dat ik dat niet zo maar doe. De meeste ‘echte’ profeten liepen daar ook voor weg (maar moesten het toch doen).

En over de Geest praten is geen andere boeg hoor. Dit zei ik al eerder (maar dat heb je wellicht gemist).

“Het belangrijkste is dat je jouw gedachten met God kan verenigen. Het argument dat het zo duidelijk in de bijbel staat, dat klopt m.i. niet. Het is dus een kwestie van bidden en de Geest Haar werk te laten doen. Wees niet bang waar je uitkomt.”

 

Als je een oprecht christen bent zou je lering trekken uit het onderwijs, want ik heb de bijbel laten spreken en daarmee de leugen ontmaskert.

Dus wees niet bang, er is niets nieuws onder de zon.

Zie naar de Waarheid en leef, een geloof zonder de werken der rechtvaardiging is een dood geloof.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Petra.:

Volgens mij doe ik hetzelfde als jij maar dan op wat grotere schaal; ik kijk naar het christendom als geheel. 

ok, ik doe het ook, maar ik wil het er nu graag over hebben dat je de blik naar binnen moet richten. Want Jezus zegt dat niet de uiterlijke dingen een mens onrein maken, maar wat je uiterlijk van mensen ziet, komt van binnenuit, vanuit een onrein hart. Als we naar de buitenkant kijken, dan zien we een grote diversiteit, want mensen zijn in verschillende fasen en sommigen komen van ver: iemand kan erg asociaal overkomen, maar als we wisten hoe erg het eerst was, dan zouden we zeggen dat die persoon erg vooruit gegaan was. Maar wij zien het hart van iemand anders niet, hooguit ons eigen hart.

14 uur geleden zei Petra.:

Er zijn een hoop mensen die zeggen een direct lijntje met God te hebben, ze horen Gods stem, hebben visioenen, voelen de Heilige Geest etc. etc.  Ze krijgen verschillende dingen te horen, vaak regelrecht tegenstrijdig. Wat nou als ze allemaal de waarheid spreken ? 

Heb jij een direct lijntje met God? Hoor jij Gods stem? Heb jij visioenen? Voel jij de Heilige Geest? Zou jij dat willen? Wat kan je wel van een ander leren en wat niet? Wat past bij jou en wat zeker niet? Christelijk geloof gaat over jou: jij bent Gods geliefd kind, ga jij op zoek naar Hem? 

15 uur geleden zei Petra.:

Ik heb geen flauw idee; ik hoor geen Stem van God, ik heb geen visoenen.. en dat is niet omdat ik dat verbied ofzo. Bij mij is God van harte welkom; kom maar. Vertel het maar.  Meestal als ik dat denk.. dan hoor ik wel een stemmetje in mijn hoofd (ZHij zegt dan "je geweten is aansloten op de Bron") maar of dan Gods Stem is ? Wie het weet mag het zeggen. 

ok, maar wie of wat is de Bron? want dit klinkt mij wel religieus in de oren, dan ligt daar toch een begin van een antwoord lijkt me.

15 uur geleden zei Petra.:

Als jij iets doet of laat.. hoe weet je dan of je doet wat je zelf goeddunkt of doet wat God goeddunkt ? 

Zoals jij het hier schrijft klinkt het alsof mensen die zichzelf geen christen noemen maar doen wat henzelf goeddunkt. Maar zo werkt het toch niet. Je geweten is toch gevormd met normen en waarden en die toets je toch continu. Ik toets o.a. aan de NL'se wet, die biedt imo het duidelijkst houvast. 

Ik ben niet bezig met steeds te toetsen, maar ik toets zeker niet aan de NL-wet voor wat ik goed en fout vind, want de NL-wet is juist gebaseerd op een consensus van meer basale levensbeschouwingen, waaronder de christelijke stroom waar ik zelf in sta. Die christelijke stroom/traditie is voor mij bepalender. Ik hou me aan de NL-wet omdat het goed is aan de overheid te gehoorzamen, maar als de overheid wetten maakt die ingaan tegen wat ik als goed beschouw, dan zal ik een afweging moeten maken wat ik het belangrijkste vind.

Iedereen doet maar wat hij of zij goeddunkt, wij kunnen niet anders, en daarom is het geweten ook iets om te relativeren. Op het gebied van wat goed en fout is, ben ik geneigd om niet al te grote woorden te spreken; alleen God weet echt wat goed en fout is. Veel dingen in het leven zijn goed en fout tegelijk: meer ruimte voor jezelf betekent tekort schieten naar een ander, maar de ander voor laten gaan kan betekenen jezelf tekort doen. Je kan niet al het leed van de wereld op je nemen. Als je in het westen leeft, ben je onlosmakelijk deel van een systeem waaraan bloed kleeft.

15 uur geleden zei Petra.:

Hoe doe jij dat dan ? Heb je een Stem in je hoofd of komt God op een donderwolk of is er een Engel of weetikwat.. die je telkens bevestigend toespreekt ? Of zeg je het tegen je zelf ? Of toets je je eigen doen en laten ? Waar toets je aan ?  En wat is het wat je toetst ? (Volgens mij je geweten).

Ik ben niet bezig met de vraag om goed te leven. Je weet dat wel - daar wijst je geweten je wel op. Mijn vragen gaan over waar mijn leven heen gaat, wat ik ermee zal doen. Ik ben niet iemand die je dag in dag uit aan het schoffelen kan zetten, en dat ik daarmee tevreden ben. Ik denk graag over dingen na, ik los graag vraagstukken op, dan ben ik in mijn element. Maar ook dan kan het een trucje worden, iets waarvoor men je inzet, maar eigenlijk doet het er niet toe, is werkverschaffing. Mijn diepste drive is toch om iets te doen wat er wel toe doet. En dan is de vraag: wat wil God? Waar wil Hij me hebben? Zolang Hij zwijgt, zijn er voor mij geen gemakkelijke oplossingen; het is misschien wel het moeilijkste vraagstuk waarvoor ik ben gesteld. Natuurlijk zijn er engelen - mensen die je iets geven wat op dat moment ook lijkt te passen of die je een bepaalde richting wijzen. Ook bepaalde gebeurtenissen kunnen me stil zetten om nog eens opnieuw te bekijken of ik wel op de goede weg ben. Enkele dingen zijn wel richtinggevend. Mijn eerste verantwoordelijkheid ligt in het gezin. Het tweede is dat een bepaalde roeping ook in de richting van mijn gaven ligt (vraagstukken oplossen). Het derde is richting de mensen en de samenleving; ik heb hoe dan ook een waardevolle inbreng. Tot voor kort deed ik zo mijn ding, best wel naar tevredenheid. Maar nu ligt alles weer open, ik wil opnieuw richting bepalen; ben ik dan degene die bepaalt of God? Ik weet het niet, maar wat ik ook doe, Hij laat me niet los, Hij steunt me, ook al ervaar ik dat niet altijd.

15 uur geleden zei Petra.:

Ik kan me indenken dat jij je geweten toetst aan de Bijbel. Maar hoe weet jij nou zeker of je het al of niet interpreteert zoals het jou zelf goeddunkt ?

Precies dit is dat je geen been hebt om op te staan. Er is geen vaste grond, niets. Het enige wat je kan doen is bescheiden zijn wat betreft je zelf en erop vertrouwen dat de Heilige Geest in je werkt om het zo te interpreteren dat je er verder mee kan.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Thinkfree:

Als je een oprecht christen bent zou je lering trekken uit het onderwijs, want ik heb de bijbel laten spreken en daarmee de leugen ontmaskert.

Dus wees niet bang, er is niets nieuws onder de zon.

Zie naar de Waarheid en leef, een geloof zonder de werken der rechtvaardiging is een dood geloof.

 

Je haalt weer een biijbeltekst uit Prediker aan zonder context.

Dat is de makkelijke weg:
Johannes 13:34 Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.
35. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.
36. Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, waar gaat U heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heen ga, kunt u Mij nu niet volgen, maar u zult Mij later volgen.
37. Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven.
38. Jezus antwoordde hem: Zult u uw leven voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De haan zal niet kraaien, voordat u Mij driemaal verloochend zult hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Breuk:

Johannes 13:34 Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.
35. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.
36. Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, waar gaat U heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heen ga, kunt u Mij nu niet volgen, maar u zult Mij later volgen.
37. Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven.
38. Jezus antwoordde hem: Zult u uw leven voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De haan zal niet kraaien, voordat u Mij driemaal verloochend zult hebben

Jij begrijpt zo weinig van dit stuk, dat als ik  je ga uitleggen het een schaamte voor je wordt.

Want begreep je het, zou je dit niet poneren denkende een houvast te hebben om je zonde niet los te hoeven laten.

Het toont ook aan dat je niet weet wat liefde is.

Laat ik daar mee beginnen wat is liefde?

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Peter79:

ok, ik doe het ook, maar ik wil het er nu graag over hebben dat je de blik naar binnen moet richten. 

Hi Peter, 

Ik bedoelde het niet als flauwe ..-maar jij doet het toch ook- alsof jij je blik niet naar binnen maar slechts naar buiten richtte. Maar als reminder tot de vervolg gedachte dat je vergelijkt en tot een -past me wel of niet- conclusie komt doordat je je blik  niet alleen naar buiten maar ook, (zelfs imo vooral) daarbij naar binnen richt. Waarbij ik tevens begreep dat dat wat je schreef een verkorte weergave was van een veel uitgebreider en complexer gedachtenproces. Zo ook bij mij. 

 

3 uur geleden zei Peter79:

Want Jezus zegt dat niet de uiterlijke dingen een mens onrein maken, maar wat je uiterlijk van mensen ziet, komt van binnenuit, vanuit een onrein hart. Als we naar de buitenkant kijken, dan zien we een grote diversiteit, want mensen zijn in verschillende fasen en sommigen komen van ver: iemand kan erg asociaal overkomen, maar als we wisten hoe erg het eerst was, dan zouden we zeggen dat die persoon erg vooruit gegaan was. Maar wij zien het hart van iemand anders niet, hooguit ons eigen hart.

Ja, dat vind ik ook.

Terwijl ik mezelf echt wel tot de ruimdenkenden/toleranten reken heb ik toch moeite met asocialen. (Criminelen, Tokkies, achterbuurtengedrag, onbeschoftheid, discriminatie, grove taal, geschreeuw, gescheld, gedreig, geweld e.d.) Maar probeer daarom mezelf er wel aan te blijven herinneren dat we nou eenmaal niet allemaal dezelfde genen, paplepel, levensomstandigheden, omgeving, EQ, IQ, etc. etc. hebben. Dat gaat de ene keer beter dan de andere, ben er wel wat milder in geworden. Het heeft ook met verwachtingen te maken; als ik behoorlijk fatsoen verwacht en ik word uitgescholden komt dat harder aan dan als het in de lijn der verwachting ligt. Ik denk omdat de teleurstelling dan groter is. 

 

3 uur geleden zei Peter79:

ok, maar wie of wat is de Bron? want dit klinkt mij wel religieus in de oren, dan ligt daar toch een begin van een antwoord lijkt me.

De oceaan waarin de druppels druppen, de ketting waarin de schakeltjes schakelen, de ... 

 

3 uur geleden zei Peter79:

Ik ben niet bezig met steeds te toetsen, maar ik toets zeker niet aan de NL-wet voor wat ik goed en fout vind, want de NL-wet is juist gebaseerd op een consensus van meer basale levensbeschouwingen, waaronder de christelijke stroom waar ik zelf in sta. Die christelijke stroom/traditie is voor mij bepalender. Ik hou me aan de NL-wet omdat het goed is aan de overheid te gehoorzamen, maar als de overheid wetten maakt die ingaan tegen wat ik als goed beschouw, dan zal ik een afweging moeten maken wat ik het belangrijkste vind.

 Mijn gedachte.. is dat ik me er erg van bewust ben dat mijn voor- en afkeuren persoonlijk zijn. Daarom schrijf ik gewoonlijk  "ik vind, ik denk, imo, mijn gedachte" e.d., zodat de andere kant de ruimte heeft om daar een eigen -ik vind- (desnoods lijnrecht) tegenover te stellen. 

Is dan in de vrije meningsuitwisseling alles toegestaan ? Dat toch weer niet.  Dus hoe pakken we dat aan ?  Omdat ik weet dat mijn voor- en afkeuren subjectief zijn en ik ook weet dat ik het mis kan hebben, wil ik mezelf ergens aan kunnen toetsen. Wet en regelgeving zijn dan tenminste nog een redelijk objectieve toetssteen.  En ja, de overheid heeft ook wetten die ingaan tegen wat ik als goed beschouw; discriminatie bijvoorbeeld. Binnen een religieus kader zijn bepaalde vormen van discriminatie toegestaan die ik afschuwelijk vind. Dus ik reageer daartegen met mijn persoonlijke mening maar .. ik leg je mijn mening niet op. Ik zal je niet verbieden om je zegje te doen omdat jouw overtuiging me niet aanstaat als het wettelijk is toegestaan. Sterker nog..hoe oneens ik het ook ben zal ik er zelfs moeite voor doen om jou het recht te bieden om je (in mijn optiek) afschuwelijke zegje te zeggen. Want als ik afweeg wat ik belangrijk vind, dan vind ik het het belangrijkst om niet mijn belang (voor- en afkeuren) boven jouw belang (maatschappelijk belang) te stellen. Ik wil namelijk ook niet dat jij het jouwe boven het mijne (of dat van andere mensen) stelt. De enige redelijk objectieve en betrouwbare maat die ik daarvoor ken is ons rechtsstelsel (wet/regelgeving/jurisprudentie). 

 

 

3 uur geleden zei Peter79:

Iedereen doet maar wat hij of zij goeddunkt, wij kunnen niet anders, en daarom is het geweten ook iets om te relativeren. Op het gebied van wat goed en fout is, ben ik geneigd om niet al te grote woorden te spreken; alleen God weet echt wat goed en fout is.

Idd. goed en fout kan enorm lastig zijn. Als buitenstaander weet je niet van de hoed en de rand, als binnenstaander ben je direct betrokken en iedereen is subjectief. Mensen zijn geneigd om uit emotie te handelen, mee te heulen met de massa, vrienden te bevoordelen (die snappen we nou eenmaal beter), eigen voorkeuren te laten prevaleren, vooringenomen te zijn..en roep maar... aan menselijke biassen is er geen gebrek. 

In principe vind ik het dikke prima als iedereen doet wat haar of hem goeddunkt. (Mits niemand daar schade van ondervindt!) Als jij alle kanten heen wilt rommelen..zet 'm op en doe je ding. Maar wat als er wel sprake is van schade ? 

 

 

3 uur geleden zei Peter79:

Veel dingen in het leven zijn goed en fout tegelijk: meer ruimte voor jezelf betekent tekort schieten naar een ander, maar de ander voor laten gaan kan betekenen jezelf tekort doen. Je kan niet al het leed van de wereld op je nemen. Als je in het westen leeft, ben je onlosmakelijk deel van een systeem waaraan bloed kleeft.

Nee, we kunnen niet al het leed van de wereld op ons nemen..maar wegkijken is ook het antwoord niet. Ik denk dat het erom gaat om je best te doen met wat binnen je mogelijkheden ligt.

Doet me denken aan toen we in China woonden. Ons kroost gaf een bbq bij ons thuis voor hun school. Het was St. Klaas periode en als traditie had ik het huis versierd, ook met een grote wanddoek met traditionele zwarte Piet. Allemaal tieners van de internationale school uit verschillende culturen. Ze waren geschokt omdat wij een slaaf aan de muur hingen. Alsof we trots waren op ons koloniale verleden en niet begrepen hoe krenkend dat was. Wij hebben uitgelegd en uitgelegd en uitgelegd.. traditie, kindertjes, leuk bedoeld, schoorsteen, roet, bla bla bla alle welbekende argumenten. Maar uiteindelijk.. ging bij ons een knop om. Ze hadden gewoon hartstikke gelijk. Ik heb toen verf gepakt en die Piet in regenboogkleurtjes geverfd. 

 

3 uur geleden zei Peter79:

Ik ben niet bezig met de vraag om goed te leven. Je weet dat wel - daar wijst je geweten je wel op. Mijn vragen gaan over waar mijn leven heen gaat, wat ik ermee zal doen. Ik ben niet iemand die je dag in dag uit aan het schoffelen kan zetten, en dat ik daarmee tevreden ben. Ik denk graag over dingen na, ik los graag vraagstukken op, dan ben ik in mijn element. Maar ook dan kan het een trucje worden, iets waarvoor men je inzet, maar eigenlijk doet het er niet toe, is werkverschaffing.

Als het een werkverschaffing is waar je je goed bij voelt dat is het toch juist mooi als men je vaardigheden wil benutten. Er zijn een hoop dingen die ik doe die ik schaar onder de afdeling -leer een aap een kunstje-.  Dat zou ik trucje kunnen noemen. Een vaardigheid vind ik wat anders. Dat zie ik meer als creatief kunnen jongleren met kennis en kunde; out of the box. 

 

3 uur geleden zei Peter79:

Mijn diepste drive is toch om iets te doen wat er wel toe doet. En dan is de vraag: wat wil God? Waar wil Hij me hebben? Zolang Hij zwijgt, zijn er voor mij geen gemakkelijke oplossingen; het is misschien wel het moeilijkste vraagstuk waarvoor ik ben gesteld. Natuurlijk zijn er engelen - mensen die je iets geven wat op dat moment ook lijkt te passen of die je een bepaalde richting wijzen. Ook bepaalde gebeurtenissen kunnen me stil zetten om nog eens opnieuw te bekijken of ik wel op de goede weg ben. Enkele dingen zijn wel richtinggevend. Mijn eerste verantwoordelijkheid ligt in het gezin. Het tweede is dat een bepaalde roeping ook in de richting van mijn gaven ligt (vraagstukken oplossen). Het derde is richting de mensen en de samenleving; ik heb hoe dan ook een waardevolle inbreng. Tot voor kort deed ik zo mijn ding, best wel naar tevredenheid. Maar nu ligt alles weer open, ik wil opnieuw richting bepalen; ben ik dan degene die bepaalt of God? Ik weet het niet, maar wat ik ook doe, Hij laat me niet los, Hij steunt me, ook al ervaar ik dat niet altijd.

Ja, ik snap je wel. En dat bepaalde dingen richtinggevend zijn ook. Ik ben het ook eens met je prio's. 

Opnieuw richting bepalen... sja. Nou moet ik denken aan je eerdere woorden mijn kant op ...Jezus kan je leven op z'n kop zetten. Breken met oude vanzelfsprekendheden. Stel je je daar nou echt voor open Peter ? Zie je jezelf je gezin toedeloe zeggen en het klooster in gaan ? Of je bekeren tot Allah en op een matje naar Mekka bidden. Je kind vermoorden als test ?  Ketters op een brandstapel gooien ?

Ik ben altijd wel bereid om opnieuw richting te bepalen maar er zijn voor mij keiharde no way's. Mijn gezin staat op 1, alles wat daaraan afdoet is bij voorbaat al no way. En misdaden zijn ook no way. Eerlijk gezegd wil het er niet bij me in dat jij daarop zonder twijfel 'ja" zou zeggen. 

  

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Petra.:

De oceaan waarin de druppels druppen, de ketting waarin de schakeltjes schakelen, de ... 

Zoiets als dat je opgaat in de stroom van het leven; maar het feit dat je de stem hoort, betekent m.i. ook een bevestiging van je individualiteit (dat je meer bent dan alleen een onderdeel in de stroom). Jij bent degene die de stem hoort. Wie is er dan die spreekt? Welke God(in) is dat? De meest dominante stroming in onze samenleving is volgens mij het humanisme. Jij verwijst vaak naar de NL-wet, voor mij zit er meer afstand tussen mijn moraliteit en die van de NL-wet. Het lijkt me best wel redelijk om dan te kijken of de god van het humanisme bij je past. Maar wie is die god? is dat de god van Spinoza? Of is god het Menselijk Zelf? Of zit er bij jou stiekem toch best wat Oosterse filosofie?

2 uur geleden zei Petra.:

Opnieuw richting bepalen... sja. Nou moet ik denken aan je eerdere woorden mijn kant op ...Jezus kan je leven op z'n kop zetten. Breken met oude vanzelfsprekendheden. Stel je je daar nou echt voor open Peter ? Zie je jezelf je gezin toedeloe zeggen en het klooster in gaan ? Of je bekeren tot Allah en op een matje naar Mekka bidden. Je kind vermoorden als test ?  Ketters op een brandstapel gooien ?

Ik ben altijd wel bereid om opnieuw richting te bepalen maar er zijn voor mij keiharde no way's. Mijn gezin staat op 1, alles wat daaraan afdoet is bij voorbaat al no way. En misdaden zijn ook no way. Eerlijk gezegd wil het er niet bij me in dat jij daarop zonder twijfel 'ja" zou zeggen. 

Volgens mij heb ik met mijn prio's aangegeven dat ik geloof dat God mij als eerste verantwoordelijkheid het gezin gegeven heeft. De enige manier waarop Hij dat op zijn kop zou kunnen zetten, is door één of ander ongeluk of ziekte te sturen die buiten mijn wil ligt, maar ik vertrouw God; het is niet waar ik aan wil denken. Hij zal me niet opdragen om mijn gezin toedeloe te zeggen; maar mocht er om wat voor reden een breuk optreden met mijn gezin, dan kan een klooster een mogelijkheid zijn. Maar Allah, kindoffertest en ketters zijn allemaal gepasseerde stations - gedane zaken nemen geen keer; het wiel hoeft niet steeds opnieuw te worden uitgevonden. Maar misdaden: in sommige landen is het smokkelen van Bijbels een misdaad. Ik sluit niet uit dat ik nog eens zo'n misdaad zou plegen. In Nederland is burgerlijke ongehoorzaamheid geen misdaad, maar als ik in bijvoorbeeld Poetinland zou wonen, liggen de zaken nu eenmaal anders.

Of ik mij echt openstel, ja die vraag stel ik mij ook. Er ligt genoeg om mee aan de slag te gaan, maar hoe en wat, en waarheen, dat ligt open, maar wie weet kijk en luister ik niet genoeg.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Veel christenen zijn er van overtuigd dat het absoluut niet de bedoeling was dat Adam at van de verboden boom en zondigde maar waarom plantte God die boom dan in het midden van de hof en waarom liet hij een slang in het paradijs om Adam te verlijden? Waarom gaf Jahweh de mens een aanleiding om te zondigen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Piebe:

Veel christenen zijn er van overtuigd dat het absoluut niet de bedoeling was dat Adam at van de verboden boom en zondigde maar waarom plantte God die boom dan in het midden van de hof en waarom liet hij een slang in het paradijs om Adam te verlijden? Waarom gaf Jahweh de mens een aanleiding om te zondigen?

Dat lijkt me niet zo ingewikkeld: God is één.  Er is binnen God geen ander om goed of kwaad te doen.

Goed of kwaad doen kan alleen als er een ander is én als je kennis hebt van goed en kwaad.  Kennis hebben van goed en kwaad betekent dat je bewust bent van DEGENE die goed of kwaad doet.  De mens heeft door ongehoorzaam te zijn zelfbewustzijn verkregen.  En nu doet de mens goed of kwaad.  Jegens een ander.

God valt niks te verwijten, God heeft nooit opgedragen om goed of kwaad te doen jegens een medemens.

Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei Hopper:

God valt niks te verwijten, God heeft nooit opgedragen om goed of kwaad te doen jegens een medemens.

Nou, dan zou ik het Oude Testament nog eens doornemen, want dan ben je kennelijk de inhoud daarvan vergeten.

(Deuteronomium 6:10-11)  Als het dan zal geschied zijn, dat de HEERE, uw God, u zal hebben ingebracht in dat land, dat Hij uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft, u te zullen geven; grote en goede steden, die gij niet gebouwd hebt, En huizen, vol van alle goeds, die gij niet gevuld hebt, en uitgehouwen bornputten, die gij niet uitgehouwen hebt, wijngaarden en olijfgaarden, die gij niet geplant hebt, en gij gegeten hebt en verzadigd zijt;

(Deuteronomium 20:13) En de HEERE, uw God, zal haar in uw hand geven; en gij zult alles, wat mannelijk daarin is, slaan met de scherpte des zwaards;

(Deuteronomium 20:14)  Behalve de vrouwen, en de kinderkens, en de beesten, en al wat in de stad zijn zal, al haar buit zult gij voor u roven; en gij zult eten den buit uwer vijanden, dien u de HEERE, uw God, gegeven heeft.

(Deuteronomium 7:22-23) En de HEERE, uw God, zal deze volken voor uw aangezicht allengskens uitwerpen; haastelijk zult gij hen niet mogen te niet doen, opdat het wild des velds niet tegen u vermenigvuldige. En de HEERE zal hen geven voor uw aangezicht, en Hij zal hen verschrikken met grote verschrikking, totdat zij verdelgd worden.

(Numerie 31:7)  En zij streden tegen de Midianieten, gelijk als de HEERE Mozes geboden had, en zij doodden al wat mannelijk was.

(Jozua 10:40)  Alzo sloeg Jozua het ganse land, het gebergte, en het zuiden, en de laagte, en de aflopingen der wateren, en al hun koningen; hij liet geen overigen overblijven; ja, hij verbande alles, wat adem had, gelijk als de HEERE, de God Israels, geboden had.

En dan beweer jij dat God nooit opdroeg om kwaad te doen aan medemensen? 
Kom, dat kun je niet serieus menen.

40 minuten geleden zei Hopper:
55 minuten geleden zei Piebe:

Veel christenen zijn er van overtuigd dat het absoluut niet de bedoeling was dat Adam at van de verboden boom en zondigde maar waarom plantte God die boom dan in het midden van de hof en waarom liet hij een slang in het paradijs om Adam te verlijden? Waarom gaf Jahweh de mens een aanleiding om te zondigen?

Dat lijkt me niet zo ingewikkeld: God is één.  Er is binnen God geen ander om goed of kwaad te doen.

Goed of kwaad doen kan alleen als er een ander is én als je kennis hebt van goed en kwaad.  Kennis hebben van goed en kwaad betekent dat je bewust bent van DEGENE die goed of kwaad doet.  De mens heeft door ongehoorzaam te zijn zelfbewustzijn verkregen.  En nu doet de mens goed of kwaad.  Jegens een ander.

Dat is geen antwoord op de vraag van Piebe: "Waarom"? 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Piebe:

Veel christenen zijn er van overtuigd dat het absoluut niet de bedoeling was dat Adam at van de verboden boom en zondigde maar waarom plantte God die boom dan in het midden van de hof en waarom liet hij een slang in het paradijs om Adam te verlijden? Waarom gaf Jahweh de mens een aanleiding om te zondigen?

Natuurlijk was het beter geweest als Adam en Eva en hun onschuld bleven en zich niet overgaven aan de misleiding van de slang, die de dood bracht. 

Je weet dat God de duivel gebruikt om ons te testen? God had een gebod gegeven, amper 1, om het te voorkomen. Maar de mens koos anders en sedert dien is het spirituele oorlog voor onze ziel.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Genesis is met behulp van bestaande oerverhalen met terugwerkende kracht geschreven.

Eerst was er een verbond van 12 stammen die verenigd waren in het land Israël rond Jeruzalem (koningschap en wet) en de verering van de specifieke God (JHWH).

De ballingschap is dan ook al een gegeven. En dan komen de vragen:

Wie zijn wij eigenlijk

Wat verbindt ons

Wie is onze God

Waarom zijn wij in ballingschap en wat is de rol van onze God daarin

 

De schrijvers van Israël schrijven dan (met terugwerkende kracht) hun onstaansgeschiedenis. Het begint bij de mens (maar dit is niet de algemene mens, maar de mens zoals de schrijvers die zien).

Al in Genesis 1 wordt het land (dat omringd is door het dreigende water) gegeven en de sabbat.

In Genesis 2 gaat het over het gebod en het niet houden daaraan.

De plek (Eden) van Genesis 2 ligt al waar later Jeruzalem komt en ook de naam Ur valt al. Het verhaal gaat verder met de mens (Ezau) en zijn broeder (Abel).

Dan gaat het nog verder en via Abraham, Izaak en Jakob en dan zit je bij de 12 stammen.

Lees de bijbel vanuit het midden van de OT: de verbintenis van de 12 stammen en de verbintenis met hun specifieke God.

(ps. Ga dan niet meer historisch zitten speculeren over een slang of over de boom, maar probeer te achterhalen wat de schrijvers hiermee bedoeld hebben in de context van het volk Israël.)

bewerkt door Breuk
Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Peter79:

Zoiets als dat je opgaat in de stroom van het leven; maar het feit dat je de stem hoort, betekent m.i. ook een bevestiging van je individualiteit (dat je meer bent dan alleen een onderdeel in de stroom). Jij bent degene die de stem hoort. Wie is er dan die spreekt? Welke God(in) is dat? De meest dominante stroming in onze samenleving is volgens mij het humanisme. Jij verwijst vaak naar de NL-wet, voor mij zit er meer afstand tussen mijn moraliteit en die van de NL-wet. Het lijkt me best wel redelijk om dan te kijken of de god van het humanisme bij je past. Maar wie is die god? is dat de god van Spinoza? Of is god het Menselijk Zelf? Of zit er bij jou stiekem toch best wat Oosterse filosofie?

Klopt. Zoals je weet heb ik een humanistische grondslag. Ik heb idd. wel feeling met Spinoza, (leuk artikel trouwens!) Pantheïsme, maar ook met Panentheïsme, Procestheologie, Queertheologie, en ook met Oosterse levensbeschouwingen. Gek genoeg vind ik de 'bombarie en het theater' van de RK juist pluspunten; het geeft sjeu zeg maar.  

 

17 uur geleden zei Peter79:

 Jij verwijst vaak naar de NL-wet, voor mij zit er meer afstand tussen mijn moraliteit en die van de NL-wet. 

Volgens mij sluit ik goed aan bij de moraliteit van de NL wet. Hoeveel daarvan nature of nurture is weet ik niet. Ik ben benieuwd naar jouw afstand. interessant om eens verder uit te diepen; ga er een topic voor maken. ...

Gedaan: De moraliteit van de Nederlandse Wet

 

Peter, als dit mijn uitgangspunten zijn :  

- Opnieuw richting bepalen.

- Alle opties open. 

- Jezus kan je leven op z'n kop zetten. 

- Breken met oude vanzelfsprekendheden.

 

Dan denk ik na over scenario's waarin dat het geval is. Niet alleen de scenario's die me wel aantrekken maar juist de scenario's die me afschuwelijk lijken. Anders.. hoef ik niet te breken en gaat er niks op z'n kop maar ga ik (met wat aanpassinkjes) voort op de ingeslagen weg. 

En dan vraag ik me af.. zeg ik onvoorwaardelijk "ja" op elk scenario.  Mijn antwoord is: nee. 

 

"Hij zal me niet opdragen om mijn gezin toedeloe te zeggen, Allah, kindoffertest en ketters zijn allemaal gepasseerde stations".  

Dit zijn voor jou zulke zekerheden (vanzelfsprekendheden) dat je het breken niet als optie ziet. Je hoeft geen "nee" te zeggen want het wordt je niet opgedragen.  Ik heb die zekerheden niet. 

 

Citaat

 In Nederland is burgerlijke ongehoorzaamheid geen misdaad, maar als ik in bijvoorbeeld Poetinland zou wonen, liggen de zaken nu eenmaal anders.

Bij burgerlijke ongehoorzaamheid denk ik aan geweldloos verzet zoals bv. Rosa Parks. Ik denk dat het zelfs in het belang van de rechtstaat is.  Het grootste probleem van mensen als Poetin is dat ze  * kritische mensen liever vermoorden dan er wat nuttigs mee doen.  

 

Macht corrumpeert:  "De corrumperende effecten van macht"

"Mensen die zich machtig voelen denken fundamenteel anders dan mensen die zich ‘gewoon’ voelen.

Machtige mensen hebben gebrek aan inlevingsvermogen
Een gevolg van het feit dat mensen met macht sterker op hun eigen doelen gericht zijn, is dat ze nog wel eens de belangen van anderen vergeten.

Een ander probleem is dat mensen met macht te veel risico nemen.

Een laatste probleem is dat een gevoel van macht het morele denken beïnvloedt. Als het om hun eigen gedrag gaat vinden ze het overtreden van regels minder erg. Mensen met macht zijn dus in zekere zin hypocriet; streng voor anderen maar rekkelijk voor zichzelf.

 

*   Alleen als mensen kritisch zijn en kritisch blijven op hun leiders kan deze bescheidenheid  afgedwongen worden en kunnen de hier beschreven corrumperende effecten voorkomen worden". 

 

 

Citaat

Of ik mij echt openstel, ja die vraag stel ik mij ook. Er ligt genoeg om mee aan de slag te gaan, maar hoe en wat, en waarheen, dat ligt open, maar wie weet kijk en luister ik niet genoeg.

Misschien is het meer een kwestie van -zien- wat er op je pad komt. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Breuk:

Genesis is met behulp van bestaande oerverhalen met terugwerkende kracht geschreven.

Eerst was er een verbond van 12 stammen die verenigd waren in het land Israël rond Jeruzalem (koningschap en wet) en de verering van de specifieke God (JHWH).

De ballingschap is dan ook al een gegeven. En dan komen de vragen:

Wie zijn wij eigenlijk

Wat verbindt ons

Wie is onze God

Waarom zijn wij in ballingschap en wat is de rol van onze God daarin

 

De schrijvers van Israël schrijven dan (met terugwerkende kracht) hun onstaansgeschiedenis. Het begint bij de mens (maar dit is niet de algemene mens, maar de mens zoals de schrijvers die zien).

Al in Genesis 1 wordt het land (dat omringd is door het dreigende water) gegeven en de sabbat.

In Genesis 2 gaat het over het gebod en het niet houden daaraan.

De plek (Eden) van Genesis 2 ligt al waar later Jeruzalem komt en ook de naam Ur valt al. Het verhaal gaat verder met de mens (Ezau) en zijn broeder (Abel).

Dan gaat het nog verder en via Abraham, Izaak en Jakob en dan zit je bij de 12 stammen.

Lees de bijbel vanuit het midden van de OT: de verbintenis van de 12 stammen en de verbintenis met hun specifieke God.

(ps. Ga dan niet meer historisch zitten speculeren over een slang of over de boom, maar probeer te achterhalen wat de schrijvers hiermee bedoeld hebben in de context van het volk Israël.)

Je leest de verkeerde commentaren. Bedenk bijvoorbeeld dat Moses geen hebreeuwse naam is maar egyptisch. Waarom zou men daarvoor kiezen in jouw uitleg? Bovendien groeide Moses op aan het hof bij farao dus hij zal het beste onderwijs hebben genoten. En heel goed in staat zijn geweest om zijn boeken te schrijven. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Dat beloof ik:

Nou, dan zou ik het Oude Testament nog eens doornemen, want dan ben je kennelijk de inhoud daarvan vergeten.

(Deuteronomium 6:10-11)  Als het dan zal geschied zijn, dat de HEERE, uw God, u zal hebben ingebracht in dat land, dat Hij uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft, u te zullen geven; grote en goede steden, die gij niet gebouwd hebt, En huizen, vol van alle goeds, die gij niet gevuld hebt, en uitgehouwen bornputten, die gij niet uitgehouwen hebt, wijngaarden en olijfgaarden, die gij niet geplant hebt, en gij gegeten hebt en verzadigd zijt;

(Deuteronomium 20:13) En de HEERE, uw God, zal haar in uw hand geven; en gij zult alles, wat mannelijk daarin is, slaan met de scherpte des zwaards;

(Deuteronomium 20:14)  Behalve de vrouwen, en de kinderkens, en de beesten, en al wat in de stad zijn zal, al haar buit zult gij voor u roven; en gij zult eten den buit uwer vijanden, dien u de HEERE, uw God, gegeven heeft.

(Deuteronomium 7:22-23) En de HEERE, uw God, zal deze volken voor uw aangezicht allengskens uitwerpen; haastelijk zult gij hen niet mogen te niet doen, opdat het wild des velds niet tegen u vermenigvuldige. En de HEERE zal hen geven voor uw aangezicht, en Hij zal hen verschrikken met grote verschrikking, totdat zij verdelgd worden.

(Numerie 31:7)  En zij streden tegen de Midianieten, gelijk als de HEERE Mozes geboden had, en zij doodden al wat mannelijk was.

(Jozua 10:40)  Alzo sloeg Jozua het ganse land, het gebergte, en het zuiden, en de laagte, en de aflopingen der wateren, en al hun koningen; hij liet geen overigen overblijven; ja, hij verbande alles, wat adem had, gelijk als de HEERE, de God Israels, geboden had.

En dan beweer jij dat God nooit opdroeg om kwaad te doen aan medemensen? 
Kom, dat kun je niet serieus menen.

Dat is geen antwoord op de vraag van Piebe: "Waarom"? 

Omdat alles draait om de komst van de Messias. En om de man zelf eens te parafraseren: 'gezonde mensen hebben geen dokter nodig.'

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Breuk:

 

Al in Genesis 1 wordt het land (dat omringd is door het dreigende water) gegeven en de sabbat.

In Genesis 2 gaat het over het gebod en het niet houden daaraan.

De plek (Eden) van Genesis 2 ligt al waar later Jeruzalem komt en ook de naam Ur valt al. Het verhaal gaat verder met de mens (Ezau) en zijn broeder (Abel).

 

Wat schrijf je hier toch allemaal? 

Israël dreiging door water? Kom ik in de bijbel niet tegen. 

De naam Ur valt al? Wat wil je hier aantonen? 

De mens Ezau en zijn broeder Abel? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Hopper:

Dat lijkt me niet zo ingewikkeld: God is één.  Er is binnen God geen ander om goed of kwaad te doen.

Goed of kwaad doen kan alleen als er een ander is én als je kennis hebt van goed en kwaad.  Kennis hebben van goed en kwaad betekent dat je bewust bent van DEGENE die goed of kwaad doet.  De mens heeft door ongehoorzaam te zijn zelfbewustzijn verkregen.  En nu doet de mens goed of kwaad.  Jegens een ander.

God valt niks te verwijten, God heeft nooit opgedragen om goed of kwaad te doen jegens een medemens.

Jahweh heeft eerst bekendgemaakt wat zondigen was en vervolgens de mens een onmogelijk gebod opgelegd. Maar zolang de mens zo vol is van zichzelf door te denken dat alles om hem is geschapen, ziet hij niet dat dat niet zo is. Edoch indien alles is geschapen omwille van de Messias, dán ontstaat er een hele andere realiteit.

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 uur geleden zei Peter79:

Hij zal me niet opdragen om mijn gezin toedeloe te zeggen;

In Matt 10:35 staat wel geschreven dat je 'op een bepaalde manier' je gezin toedeloe moet zeggen.

Je hoeft daar niet bezorgd over te zijn, maar als de gedachte bij je post vat dat het voor jou niet geldig is, dan kan deze profetie nooit be'waarheid worden.  Voor wat het waard is, dergelijke woorden dienen uiterst ernstig te worden genomen.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hermanos2:

Wat schrijf je hier toch allemaal? 

Israël dreiging door water? Kom ik in de bijbel niet tegen. 

De naam Ur valt al? Wat wil je hier aantonen? 

De mens Ezau en zijn broeder Abel? 

Ik kan me voorstellen dat het niet zo makkelijk is om dit te plaatsen.

Wat ik beweer is dat Genesis (zoals wij dat nu kennen) van latere datum is dan de vele verhalen die in de bijbel erop volgen.

Het is dus geen geschiedkundig (chronologisch) verhaal, maar het is opgeschreven toen er al een verbintenis was tussen de 12 stammen, Jeruzalem al bestond, er al wetgeving en tempeldienst was. Ook de ballingschap is al bekend.

Al deze thema’s spelen mee in de Genesis verhalen. 
Er moet een ruimte zijn om te leven op de aarde (Genesis 1 en 2 ) en dit wordt later verder uitgewerkt in Exodus en de andere Torah boeken en natuurlijk Jozua in het thema van het beloofde land.

Naar de wetgeving wordt al gewezen met de boom van de kennis van goed en kwaad, wat later weer wordt uitgewerkt in het ontvangen van de 10 geboden en de andere wetten in de woestijn.

In Deuteronomium wordt al verwezen naar de ballingschap. Kies je niet voor de geboden en dus voor het leven, dan wordt je weer verdreven uit het beloofde land (maar dat was dus al gebeurd). Zie ook Genesis 2 en 3.

Het is lastig om het geschiedkundig, historisch en chronologisch lezen los te laten, maar ik denk wel dat het veel meer inzicht geeft hoe de bijbel is ontstaan, maar ook hoe je de verhalen kunt lezen.

Dan ga je ook niet meer speculeren wat er nu precies historisch is gebeurd. 
Heeft de slang kunnen praten, met wie trouwde Ezau etc. Kunnen we sporen van de zondvloed terugvinden in de aardlagen.

 Veel interessanter en leuker is om te begrijpen waar de schrijvers nu eigenlijk op doelen met deze verhalen. Het zijn door en door identiteitsverhalen van dat kleine volkje Israël als speelbal tussen de machtigen op aarde (Egypte, Babel, Perzië, Syrië, Griekenland, Rome). Uiteindelijk allemaal samenkomend in die ene mens: Jezus van Nazareth (maar dat laatste is mijn gekeurde kijk als christen).

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Breuk:

Genesis is met behulp van bestaande oerverhalen met terugwerkende kracht geschreven.

Eerst was er een verbond van 12 stammen die verenigd waren in het land Israël rond Jeruzalem (koningschap en wet) en de verering van de specifieke God (JHWH).

De ballingschap is dan ook al een gegeven. En dan komen de vragen:

Wie zijn wij eigenlijk

Wat verbindt ons

Wie is onze God

Waarom zijn wij in ballingschap en wat is de rol van onze God daarin

 

De schrijvers van Israël schrijven dan (met terugwerkende kracht) hun onstaansgeschiedenis. Het begint bij de mens (maar dit is niet de algemene mens, maar de mens zoals de schrijvers die zien).

Al in Genesis 1 wordt het land (dat omringd is door het dreigende water) gegeven en de sabbat.

In Genesis 2 gaat het over het gebod en het niet houden daaraan.

De plek (Eden) van Genesis 2 ligt al waar later Jeruzalem komt en ook de naam Ur valt al. Het verhaal gaat verder met de mens (Ezau) en zijn broeder (Abel).

Dan gaat het nog verder en via Abraham, Izaak en Jakob en dan zit je bij de 12 stammen.

Lees de bijbel vanuit het midden van de OT: de verbintenis van de 12 stammen en de verbintenis met hun specifieke God.

(ps. Ga dan niet meer historisch zitten speculeren over een slang of over de boom, maar probeer te achterhalen wat de schrijvers hiermee bedoeld hebben in de context van het volk Israël.)


Interessante insteek. Vanuit die invalshoek kan het verhaal van Adam en Eva gezien worden als een waarschuwing voor het volk Israël om geen andere godsdiensten te volgen. De Kanaänitische godin Asjera werd vaak afgebeeld als een boom: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Asjera    en  Godsdienst Kanaanieten

Jouw insteek snijdt wel hout. 

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Piebe:

Tja, ik vind het ook wreed dat er onschuldige dieren geofferd werden voor de zonden van joden en dat kleine jongetjes verminkt worden op de achtste dag, om nog maar te zwijgen van de zondvloed. Dus wat is je punt?

In de tegenwoordige tijd beschouwen we de wet als ondraaglijk. Tenminste dat lees ik vrijwel overal. Als ik de bijbel lees krijg ik een heel ander idee. Lees bijvoorbeeld psalm 119. Als men nu Paulus gaat aanhalen dan wel erop letten dat Paulus het woord wet op zeven verschillende manieren gebruikt. En lang niet altijd schrijft over de wet van Mozes. Daarin schuilt al een groot deel van ons verkeerd begrip. 

18 minuten geleden zei Breuk:

Ik kan me voorstellen dat het niet zo makkelijk is om dit te plaatsen.

Wat ik beweer is dat Genesis (zoals wij dat nu kennen) van latere datum is dan de vele verhalen die in de bijbel erop volgen.

Het is dus geen geschiedkundig (chronologisch) verhaal, maar het is opgeschreven toen er al een verbintenis was tussen de 12 stammen, Jeruzalem al bestond, er al wetgeving en tempeldienst was. Ook de ballingschap is al bekend.

Al deze thema’s spelen mee in de Genesis verhalen. 
Er moet een ruimte zijn om te leven op de aarde (Genesis 1 en 2 ) en dit wordt later verder uitgewerkt in Exodus en de andere Torah boeken en natuurlijk Jozua in het thema van het beloofde land.

Naar de wetgeving wordt al gewezen met de boom van de kennis van goed en kwaad, wat later weer wordt uitgewerkt in het ontvangen van de 10 geboden en de andere wetten in de woestijn.

In Deuteronomium wordt al verwezen naar de ballingschap. Kies je niet voor de geboden en dus voor het leven, dan wordt je weer verdreven uit het beloofde land (maar dat was dus al gebeurd). Zie ook Genesis 2 en 3.

Het is lastig om het geschiedkundig, historisch en chronologisch lezen los te laten, maar ik denk wel dat het veel meer inzicht geeft hoe de bijbel is ontstaan, maar ook hoe je de verhalen kunt lezen.

Dan ga je ook niet meer speculeren wat er nu precies historisch is gebeurd. 
Heeft de slang kunnen praten, met wie trouwde Ezau etc. Kunnen we sporen van de zondvloed terugvinden in de aardlagen.

 Veel interessanter en leuker is om te begrijpen waar de schrijvers nu eigenlijk op doelen met deze verhalen. Het zijn door en door identiteitsverhalen van dat kleine volkje Israël als speelbal tussen de machtigen op aarde (Egypte, Babel, Perzië, Syrië, Griekenland, Rome). Uiteindelijk allemaal samenkomend in die ene mens: Jezus van Nazareth (maar dat laatste is mijn gekeurde kijk als christen).

 

Ben ik helemaal niet met je eens. Je geeft gewoon een mening weer. Die ik regelmatig tegenkom. Die God verwijdert uit de bijbel. De bijbel wordt hier verwaterd tot een verhalenboek. Verder niets. Alleen maar geschikt voor hen die het wonderbaarlijke willen verwijderen uit God's woord. Waarom? Is het niet meer van deze tijd? Bang om als dorpsidioot te worden gezien? 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid