Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

13 uur geleden zei Flawless victory:

Hopper beschrijft de realisatie van het Koninkrijk van Christus in de individu. Oftewel de persoonlijke relatie met God in Christus. Oftewel de Zelfrealisatie van Jezus Christus in de gelovige cq Hij die de Weg gaat (in de mens). Oftewel het Opgewekt zijn  van Hem die in de mens eerder nog lag te slapen, zoals Thom dat wel eens benoemde. Je zou dat een eigen Christus-beeld kunnen noemen. In positieve zin, namelijk een persoonlijke relatie met God in Christus.

Ik ben van mening dat de Schrift (ik noem de Bijbel zo, als ik de inspiratie van dat boek wil benadrukken) en Jezus Christus onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het is de Gods Geest ( = de Heilige Geest) die deze verbinding tot stand brengt in het denken van de gelovige lezer. Voor mij is het dus ondenkbaar dat één van de drie los (lees: zelfstandig) van elkaar kunnen functioneren. De Schrift is de Wegwijzer, Jezus is het einddoel en de Geest is de Lamp.

Een ander mag daar rustig een andere visie op hebben en het dus met één (of twee) van de drie willen doen, maar concreet komen wij dan dus nooit op dezelfde plaats uit. De Bijbel geeft zelf al een voorbeeld van dat principe wanneer ze zegt: de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

Wat ik bij @Hopper denk te begrijpen, is dat hij de Schrift wil nemen zonder Christus.Dan krijg je tóch een andere Christus, dan die waarnaar de Schrift verwijst, want de Geest blijft dan ook buitenspel staan, want die is weer onlosmakelijk verbonden met de Christus van de Schrift.

En omdat ik geloof dat die relatie tussen de drie zo strikt is, geloof ik dus ook niet in 'andere wegen'. Wat dat betreft, ben ik zo flexibel als een deur van lood.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 131
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ik aanvaard juist wel het hele woord. Zoals het in de bijbel staat. De hel is door mensen uit zijn verband getrokken. De kruisdood had als doel dat alle mensen gered worden. Stel dat niemand zou gelov

Jazeker. Het zou mij echt niets uitmaken. God heeft zich in Jezus over mij ontfermt toen ik het leven niet meer zag zitten en alleen Hem nog maar kon aanroepen. Wist ik toen van een hemel of een hel? 

Zonder de kruisiging en opstanding van Christus is het christelijk geloof inhoudsloos. Dat schreef Paulus al in zijn brieven en dat ondervinden we vandaag de dag nog steeds. Kerken die het kruis afwij

Posted Images

20 minuten geleden zei Hetairos:

 

Wat ik bij @Hopper denk te begrijpen, is dat hij de Schrift wil nemen zonder Christus.Dan krijg je tóch een andere Christus, dan die waarnaar de Schrift verwijst, want de Geest blijft dan ook buitenspel staan, want die is weer onlosmakelijk verbonden met de Christus van de Schrift.

 

In 1 Korinthiërs 13 staan antwoorden.  We kennen ten dele, we profeteren ten dele.  (profeteren = uitspreken van een boodschap van God door een werking van de Heilige Geest.) We 'zien' door een wazige spiegel, de Christus heeft het volledige 'zien'.  De Christus 'kent' (ziet) zoals ik ook gekend ben.  Dat stukje gaat volledig over hoe wij mensen tegenover elkaar staan.  De Geest heeft zijdelings ook met 'kennen' te maken, maar dan op een andere wijze.

 

In mijn eigen taal: dat wat we 'zelf' noemen is een afspiegeling van 'de wereld'.  Deze afspiegeling vinden we in Math 16:25 terug genaamd 'hetzelve'.  Ik verwijs naar hetzelfde Schrift als jij.....

En daar komen we op een belangrijk punt: 'hetzelve' legt de Schrift anders uit.  Hetzelve wil namelijk in een gedachte/bedachte toekomst bestaan in een hiernamaals.  Dat gaat niks worden.  Christus vertegenwoordigd 'tegenwoordigheid'.

1 Korinthiërs 14

Citaat

1 Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest, dat gij moogt profeteren.

2 Want die een vreemde taal spreekt, spreekt niet den mensen, maar Gode; want niemand verstaat het, doch met den geest spreekt hij verborgenheden.

Het zogenaamde 'profeteren' is een belangrijke bezigheid.   Het heeft plaats in het verborgene.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Fundamenteel:

Lees mijn onderschrift. Jezus is opgenomen om een plaats voor te bereiden. Wij kunnen Hem niets bouwen. De Geest bekeert en leidt,....

Mee eens. Maar dat schreef ik ook: "Dat verzamelen is dat bouwen aan dat Koninkrijk". Het is de Geest die verzamelt en het zijn de gelovigen in Christus die verzameld worden.

Citaat

maar hier op aarde zal niets van onze materiële wereld overblijven.  De ganse aarde zal zware tribulatie ondergaan en niets van het huidige blijft overeind.

Dat zie ik weer anders. Ik denk dat de schepping zal worden bevrijd. Gezuiverd of gereinigd. De materiële en de inmateriële wereld zullen uiteindelijk worden samengevoegd.

2 uur geleden zei Fundamenteel:

Het was de mens die overtrad en buiten zijn geschapen natuur kwam eens de slang met de genenpoel van de vrouw was gemengd.

Eigenlijk snap ik niet wat hier staat. Het is grammaticaal voor mij niet begrijpelijk.

2 uur geleden zei Fundamenteel:

Eva 1.0  praat met de duivel, na overgave hebben we een Eva 1.2 en een ganse mensheid die het genetisch foutje meeneemt nadat Eva en haar kinderen zich voortplanten. 

Denk je dat de overtreding van Adam in de genen van zijn nageslacht terecht is gekomen?

Ik denk echter, dat het probleem van de zonde (en ook van de vergankelijkheid) zich puur in de geestelijke wereld afspeelt. De mens is in zijn natuurlijke staat niet veranderd; door de overtreding is hem de mogelijkheid ontnomen een geestelijk - door Gods Geest geleid - mens te worden. Daardoor is hij ook niet in staat voor de schepping te zorgen en daardoor kan ook de schepping zelf geen vrucht meer dragen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Hetairos:

Mee eens. Maar dat schreef ik ook: "Dat verzamelen is dat bouwen aan dat Koninkrijk". Het is de Geest die verzamelt en het zijn de gelovigen in Christus die verzameld worden.

Dat zie ik weer anders. Ik denk dat de schepping zal worden bevrijd. Gezuiverd of gereinigd. De materiële en de inmateriële wereld zullen uiteindelijk worden samengevoegd.

Eigenlijk snap ik niet wat hier staat. Het is grammaticaal voor mij niet begrijpelijk.

Denk je dat de overtreding van Adam in de genen van zijn nageslacht terecht is gekomen?

Ik denk echter, dat het probleem van de zonde (en ook van de vergankelijkheid) zich puur in de geestelijke wereld afspeelt. De mens is in zijn natuurlijke staat niet veranderd; door de overtreding is hem de mogelijkheid ontnomen een geestelijk - door Gods Geest geleid - mens te worden. Daardoor is hij ook niet in staat voor de schepping te zorgen en daardoor kan ook de schepping zelf geen vrucht meer dragen.

De zondige natuur van Eva is in Habel, Kaïn en hun kinderen daarna terecht gekomen. En die foutjes werden in combinatie nieuwe foutjes en alzo degenereerde we steeds verder van de perfectie af. Dat is wat ik schreef in kort bij de zin die je niet begreep.

Deze generatie mensen ziet die gevallen engelen als aliens van een andere wereld; maar ze zijn hier al voor wij in deze vorm rondliepen.

De mens is geestelijk en lichamelijk veranderd. Er liepen meer mensachtigen dan dit huidige ras rond voor de vloed. Wij zijn genetisch en geestelijk gevallen in zonde, ieder mens.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Fundamenteel:

De zondige natuur van Eva is in Habel, Kaïn en hun kinderen daarna terecht gekomen. En die foutjes werden in combinatie nieuwe foutjes en alzo degenereerde we steeds verder van de perfectie af. Dat is wat ik schreef in kort bij de zin die je niet begreep.

Deze generatie mensen ziet die gevallen engelen als aliens van een andere wereld; maar ze zijn hier al voor wij in deze vorm rondliepen.

De mens is geestelijk en lichamelijk veranderd. Er liepen meer mensachtigen dan dit huidige ras rond voor de vloed. Wij zijn genetisch en geestelijk gevallen in zonde, ieder mens.

Oké?

Maar als de 'zondige natuur' genetisch is bepaald, waarom wordt ons de zonde dan aangerekend die er uit voortkomt? Immers, je zondigt omdat je niet anders kan en wel tot je dood aan toe.

Hoe zie je dan de opmerking van Johannes: "En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is geen zonde. Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend." 1 Johannes 3:5-6 (NBG1951)?

Ik begin een beetje in te zien, waarom jij c.s. zo uitziet naar de wederkomst van Christus en de verlossing van je lichaam. Ik denk echter, dat jouw visie je tekort doet, als het gaat om een overwinnend leven in het hier en nu.

PS: Ik schrijf dit niet als veroordeling, hoor, Fundamenteel. Echt niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei Hetairos:

Oké?

Maar als de 'zondige natuur' genetisch is bepaald, waarom wordt ons de zonde dan aangerekend die er uit voortkomt? Immers, je zondigt omdat je niet anders kan en wel tot je dood aan toe.

Hoe zie je dan de opmerking van Johannes: "En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is geen zonde. Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend." 1 Johannes 3:5-6 (NBG1951)?

Ik begin een beetje in te zien, waarom jij c.s. zo uitziet naar de wederkomst van Christus en de verlossing van je lichaam. Ik denk echter, dat jouw visie je tekort doet, als het gaat om een overwinnend leven in het hier en nu.

PS: Ik schrijf dit niet als veroordeling, hoor, Fundamenteel. Echt niet.

Geen probleem hoor, ik nam het niet als een veroordeling op. Deze ganse creatie is aan de duivel onderworpen. Het is niet het vlees alleen. Overwinnen is weerstaan en deze wereld niet gelijk worden. Door de geestelijke wedergeboorte voelen we de zondes in ons vlees die overwonnen worden door te weerstaan. Neem lust. Als er mooie dames passeren is het oog snel afgedwaald. om een voorbeeld te geven. De duivel biedt lekkere vruchten in deze wereld.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Fundamenteel:

Geen probleem hoor, ik nam het niet als een veroordeling op. Deze ganse creatie is aan de duivel onderworpen. Het is niet het vlees alleen. Overwinnen is weerstaan en deze wereld niet gelijk worden. Door de geestelijke wedergeboorte voelen we de zondes in ons vlees die overwonnen worden door te weerstaan. Neem lust. Als er mooie dames passeren is het oog snel afgedwaald. om een voorbeeld te geven. De duivel biedt lekkere vruchten in deze wereld.

Vroeger keek ik naar mooie dames. Nu naar mooie auto's. :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Ruth knows da Truth:
2 uur geleden zei Hermanos2:

Vroeger keek ik naar mooie dames. Nu naar mooie auto's. :)

Ik kan me nog een t.v. programma herinneren van Veronica: "De Heilige Koe". De muziek was het instrumentale gedeelte van 'Zoveel te doen' van Toontje Lager.

Sommige mannen krijgen last van erotische gevoelens als ze het krantje van de locale bouwmarkt in de bus krijgen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 23-6-2022 om 12:35 zei Fundamenteel:

. Als er mooie dames passeren is het oog snel afgedwaald. om een voorbeeld te geven. De duivel biedt lekkere vruchten in deze wereld.

Bedoel je nou dat je mooie vrouwen met de duivel associeert ? (Geldt dat dan ook voor mooie mannen ?)

Ik moet denken aan het Adam & Eva topic en wat God zei in Genesis..(zie quote onderaan) 

"Wees vruchtbaar, word talrijk.." 

En dan stel ik me voor dat de aarde bevolkt is met alleen maar mensen die je afstotelijk lelijk vindt. Kon God mensen wel vruchtbaarheid schenken, maar talrijk gaat het niet worden; zonder lust is er immers geen voortplanting mogelijk. (Tenzij voortplanting m.b.v. petrischaaltjes plaatsvindt, maar dat lijkt me niet de bedoeling van die opdracht).

Dus zo beschouwd kun je ook denken dat niet de Duivel maar juist God er voor gezorgd heeft dat we "lekkere vruchten" hebben om talrijk te worden en de aarde te bevolken. 

Ik denk daarom dat het anders in elkaar zit.

God biedt mooie (fijne/lekkere etc) vruchten en het is de duivel in jou als je er niet goed mee kan omgaan. 

 

Op 23-6-2022 om 11:40 zei Petra.:

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/GEN.1/Genesis-1/ Uit NBV21

28: Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag...

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Petra.:

En dan stel ik me voor dat de aarde bevolkt is met alleen maar mensen die je afstotelijk lelijk vindt. Kon God mensen wel vruchtbaarheid schenken, maar talrijk gaat het niet worden; zonder lust is er immers geen voortplanting mogelijk. 

Lust en liefde zijn twee heel verschillende zaken. Ik hoop dat je de liefde leert kennen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Petra.:

Bedoel je nou dat je mooie vrouwen met de duivel associeert ? (Geldt dat dan ook voor mooie mannen ?)

Ik moet denken aan het Adam & Eva topic en wat God zei in Genesis..(zie quote onderaan) 

"Wees vruchtbaar, word talrijk.." 

En dan stel ik me voor dat de aarde bevolkt is met alleen maar mensen die je afstotelijk lelijk vindt. Kon God mensen wel vruchtbaarheid schenken, maar talrijk gaat het niet worden; zonder lust is er immers geen voortplanting mogelijk. (Tenzij voortplanting m.b.v. petrischaaltjes plaatsvindt, maar dat lijkt me niet de bedoeling van die opdracht).

Dus zo beschouwd kun je ook denken dat niet de Duivel maar juist God er voor gezorgd heeft dat we "lekkere vruchten" hebben om talrijk te worden en de aarde te bevolken. 

Ik denk daarom dat het anders in elkaar zit.

God biedt mooie (fijne/lekkere etc) vruchten en het is de duivel in jou als je er niet goed mee kan omgaan. 

 

Neen Petra, ik associeer lust met de duivel. Uiteraard is dat een tweerichtingstraat. het is om aan te tonen dat zelfs gehoorzame en volgzame christenen de zonde nog in hun vlees voelen en strijden dmv weerstaan.

De lekkere vruchten vereisen gehoorzaamheid aan God omdat we het niet op eigen kracht kunnen. Als we de zonde relativeren en er welbehagen in vinden, dan verloochenen wij Zijn Woord.  Het is de bedoeling van lust goed en onschuldig aan te voelen, maar ze kan veel veroorzaken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Fundamenteel:

Neen Petra, ik associeer lust met de duivel. Uiteraard is dat een tweerichtingstraat. het is om aan te tonen dat zelfs gehoorzame en volgzame christenen de zonde nog in hun vlees voelen en strijden dmv weerstaan.

Hi Fundamenteel... als je bedoelt dat die associatie je helpt om geen mooie vrouwen lastig te vallen, dan zie ik daar het nut wel van. Sterker nog.. dan wil ik die gedachte van harte aanmoedigen. 

Maar waar ik het over had dacht ik eerder aan jong gehuwden die graag kindertjes willen. Dan lijkt het mij niet Gods bedoeling dat gehoorzame en volgzame christenen dat niet op natuurlijke wijze zouden kunnen of mogen. 

Citaat

De lekkere vruchten vereisen gehoorzaamheid aan God omdat we het niet op eigen kracht kunnen. Als we de zonde relativeren en er welbehagen in vinden, dan verloochenen wij Zijn Woord.  Het is de bedoeling van lust goed en onschuldig aan te voelen, maar ze kan veel veroorzaken.

Als iedereen (jouw interpretatie van) Gods woord zou volgen.. dan sterft de mensheid toch uit. Zie je dat dan als God bedoeling? Of hebben we weer verschillende interpretaties met woordgebruik ? 

Ik bedoel.. zonder lust/welbehagen is het biologisch onmogelijk om op natuurlijke wijze kindertjes te verwekken. Dan is het of met medische hulp of einde mensheid. 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Petra.:

God biedt mooie (fijne/lekkere etc) vruchten en het is de duivel in jou als je er niet goed mee kan omgaan. 

Wie beoordeelt dit eerste en op grond waarvan? Kan het zijn dat de duivel al veel eerder zijn invloed laat gelden?

3 uur geleden zei Petra.:

Ik bedoel.. zonder lust/welbehagen is het biologisch onmogelijk om op natuurlijke wijze kindertjes te verwekken.

Lust is absoluut niet hetzelfde als welbehagen. Denk je echt dat het onmogelijk is kinderen te verwekken zonder lust?

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Hetairos:

 

Lust is absoluut niet hetzelfde als welbehagen. Denk je echt dat het onmogelijk is kinderen te verwekken zonder lust?

Toevallig dacht ik hier ook over na. Ik vroeg me af of er nog kinderen geboren zullen worden nadat de aarde hersteld is. De vrouwen die zwanger zijn tijdens Jezus' wederkomst zullen wel baren. Maar daarna? Misschien neemt God genoegen met het aantal wereldbewoners wat er dan is. En ik denk ook dat seks toch met lust gepaard gaat dus kan ik me voorstellen dat er daarna geen seks meer zal zijn. Of in ieder geval niet op de manier waarop het nu gebeurt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Fundamenteel:

Lust is een hoofdzonde en een middel van de duivel, het brengt overspel en echtbreuk, en meer.

Lust is, in feite een onbedwingbaar, verlangen je iets toe te eigenen. Lust is opzwepend en zoekt naar bevrediging. Lust is puur zelfzuchtig; het houdt geen rekening met de ander. Lust is begeerte van het vlees:

  • Eph. 2:1-3 (NBG1951) "Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, - trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees*, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns -,"

 Jacobus zegt onder andere over de begeerte (van het vlees), het volgende:

  • Jacobus 1:14-15 (NBG1951) Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort.

De menselijke sexualiteit is in algemeen door deze vleselijke begeerte gecorrumpeerd (zondig geworden).

* = andere vertalingen: 'lusten'

Link naar bericht
Deel via andere websites
32 minuten geleden zei Hetairos:

 

De menselijke sexualiteit is in algemeen door deze vleselijke begeerte gecorrumpeerd (zondig geworden).

* = andere vertalingen: 'lusten'

Ik denk ook dat onze manier van seks niet is wat God voor ogen had. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hermanos2:

Ik vroeg me af of er nog kinderen geboren zullen worden nadat de aarde hersteld is. De vrouwen die zwanger zijn tijdens Jezus' wederkomst zullen wel baren. Maar daarna? Misschien neemt God genoegen met het aantal wereldbewoners wat er dan is. En ik denk ook dat seks toch met lust gepaard gaat dus kan ik me voorstellen dat er daarna geen seks meer zal zijn. Of in ieder geval niet op de manier waarop het nu gebeurt. 

Ik weet het niet. Of, beter gezegd, ik weet alleen wat de Bijbel zegt over de tijd na Jezus' terugkomst en dat is zeer weinig. Openbaring e.a. geeft wel enig inzicht, maar dan is het maar de vraag of we werkelijk verstaan wat er gezegd wordt.

Jezus zegt wel dat 'in de hemel' niet ten huwelijk wordt genomen en geen man of vrouw is. Maar in de tijd na het herstel van alle dingen, is er een eenheid tussen hemel en aarde, dus van een soort gecombineerde hemel/aarde (Aarmel? Hemarde? :) )

Denk aan het verheerlijkte lichaam van Jezus. Hij kon zich zowel in de onzichtbare wereld, als in de zichtbare wereld manifesteren.

Aan de andere kant is de dood er niet meer. Maar dat wil niet zeggen dat er niets meer dood gaat. Ik denk dan ook dat het eeuwige leven (kwalitatief en kwantitatief) alleen voor de mens is weggelegd. Maar misschien nog niet eens voor ieder mens. Nogmaals, ik weet het niet. Er valt dus nog veel te filosoferen, maar ook te ontdekken.

2 uur geleden zei Hermanos2:

Ik denk ook dat onze manier van seks niet is wat God voor ogen had. 

Nee, dat denk ik ook niet. De zonde is volledig doorgedrongen in het algemene denken van de mens. Kijk alleen maar naar ons beeld van liefhebben. Dat lijkt in de verste verte niet op wat Paulus schrijft in 1 Cor. 13.

Daarnaast leven we in een sterk gevisualiseerde maatschappij. Dat maakt ook onze erotiek zeer op het uiterlijk gericht. Het probleem is echter, dat het uiterlijk vervalt naarmate je ouder wordt. Dus als je voor de liefde afhankelijk bent van wat je ziet en je bent niet in staat om haar ergens anders op te funderen ....

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Hermanos2:
3 uur geleden zei Hetairos:

Jezus zegt wel dat 'in de hemel' niet ten huwelijk wordt genomen en geen man of vrouw is. 

en geen man of vrouw is? Hoe bedoel je dat? Ik lees dat niet in de tekst. 

Je hebt gelijk.

Ik lees wel: 'ze zullen zijn als de engelen'. Daaruit concludeerde ik (en waarschijnlijk ietwat te kort door de bocht) dat de verschillen (dat wat hun tot man-mens en vrouw-mens maakt) dus wegvallen. Over het algemeen denkt men dat engelen geslachtsloos zijn. Het zijn geestelijke wezens.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Hetairos:

Je hebt gelijk.

Ik lees wel: 'ze zullen zijn als de engelen'. Daaruit concludeerde ik (en waarschijnlijk ietwat te kort door de bocht) dat de verschillen (dat wat hun tot man-mens en vrouw-mens maakt) dus wegvallen. Over het algemeen denkt men dat engelen geslachtsloos zijn. Het zijn geestelijke wezens.

Ik ging er vanuit dat man en vrouw niet meer zullen huwen omdat het huwelijk een beschermde omgeving biedt voor onze onvolmaaktheid. Schept duidelijkheid en vereist belofte. Maar na Christus' wederkomst zal de mens volmaakt zijn en is die beschermende omgeving niet langer nodig. Dus dat men niet meer zal huwen is niet hetzelfde als single blijven. Maar je hoeft geen belofte van trouw door dik en dun meer af te leggen. 

En die toevoeging dat ze als engelen zullen zijn? Daar kan ik meerdere uitleggingen aan geven. Misschien houdt het wel die vanzelfsprekende trouw in? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Hermanos2:

Ik ging er vanuit dat man en vrouw niet meer zullen huwen omdat het huwelijk een beschermde omgeving biedt voor onze onvolmaaktheid. Schept duidelijkheid en vereist belofte. Maar na Christus' wederkomst zal de mens volmaakt zijn en is die beschermende omgeving niet langer nodig. Dus dat men niet meer zal huwen is niet hetzelfde als single blijven. Maar je hoeft geen belofte van trouw door dik en dun meer af te leggen. 

En die toevoeging dat ze als engelen zullen zijn? Daar kan ik meerdere uitleggingen aan geven. Misschien houdt het wel die vanzelfsprekende trouw in? 

Dat kan. Maar het kan ook te maken hebben met het beeld, dat wordt vervuld: Eph. 5:31-33 (NBG1951) "Daarom zal een man [zijn] vader en [zijn] moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en [op] de gemeente. Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zó liefhebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man."

Paulus legt verder niet uit wat het geheimenis behelst. Maar ik weet wel, dat Adam en Eva in feite uit één vlees waren. Daarom valt mij in deze tekst ook het woordje: 'Intussen' op. Alsof het huwelijk wel wordt vervuld in Christus en de Gemeente, maar dat het nu nog niet zover is.

Maar dit is niet het enige dat in feite nog onbekend is. Als ik ga peinzen over de eeuwigheid, heb ik binnen de kortste keren meer vragen dan antwoorden. Het is net alsof God daarmee wil duidelijk maken, dat we onze aandacht beter kunnen richten op het hier en nu en op de vraag hoe het Koninkrijk van God in ons eigen leven zichtbaar kan worden. Dat kan rustig uitgroeien tot een dagtaak.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Bespiegelingen over een toekomstige (en dus gedachte) tijd zijn zinloos.  Voorstellingsbeelden over een hemel of wat dan ook zijn niks anders dan schaduwen van je eigen fantasie.  Het is je eigen denkbeeld wat zich vast zet.  De seksuele beleving van man en vrouw (wederzijds) vindt duidelijk plaats in de tijd.  Het tot één vlees worden met een vrouw (in mijn geval) zie ik als een heiliging van de relatie tussen twee mensen.

Math 19:6 is duidelijk.  Hetgeen God heeft samengebracht, dat scheidde de mens niet.  Het is de dood die de scheiding aanbrengt.  Daarbij maakt het niet uit of je getrouwd bent of niet, of je heteroseksueel bent of niet.  God brengt het samen.  En je mag alleen 'snijden' wegens het Koninkrijk Gods.  Maar dat 'snijden' wat daar bedoeld wordt heeft niet de betekenis dat je bij een andere vrouw in bed springt.

Breng ik ook nog even Math 19:17 onder de aandacht: "Niemand is goed dan Een, namelijk God."  Een-worden is heiliging, een-worden in de betekenis van seksueel een-worden is i.m.o. een lichamelijke opmaat tot een-worden met God.  (Welke uiteraard niet fysiek van aard is.)  Verricht daarom de seksuele vereniging met liefde en aandacht, het brengt je verder in je ontwikkeling.  Schenk ook aandacht aan je vrienden, de minderbedeelden en anderen.  Alleen Een is goed......

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid