Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

@Universalchristen32 schreef elders onder andere het volgende:

Citaat

"Ik was sinds tiener al atheïst. Oh en heel fanatiek! Ik had een gruwelijk hekel aan het geloof. 4 jaar geleden ben ik bekeerd, maar ik ben universalist. Christen. Ik kan niet God aanbidden die ondertussen ook mensen pijnigt in de hel. Hij is liefde maar ook sadist. Ik las de bijbel en maakte connecties. Ik dacht huh de hel is heel wat anders dan men denkt, ik dacht serieus iets nieuws te hebben ontdekt. Ik keek op google en zag gelukkig dat meer mensen dit al wisten. God liet me precies zien wat ik moest lezen. 

In elk geval, ongeveer een jaar lang weinig interesse gehad in mijn geloof. Sinds een aantal weken ben ik weer helemaal 'terug'. 

Zo fijn! Ik ga niet naar de kerk. Daar voel ik me niet thuis. Ik bid, lees elke ochtend de bijbel, ik kijk preken. Misschien dat ik zelfs meer doe dan een christen die elke zondag vooraan in de kerk zit. Maar goed, ik ben blij dat God nu in mijn leven is. Ik doe niet aan religie, wel aan Jezus."

Voor degenen die niet weten wat het 'Universalisme' inhoudt, heb ik het volgende gedeelte op het Web opgezocht:

"Vanaf het begin zijn de Universalisten zeer verschillend geweest in geloofszaken. Pogingen om geloofsverklaringen op te stellen, waarvan één pas in 1935, hebben slechts gedeeltelijk succes gehad. Liberalisme, vrijheid van individuele interpretatie, tolerantie voor verscheidenheid, overeenstemming over methoden om theologische en kerkelijke kwesties te benaderen, en geloof in de inherente waardigheid van ieder mens zijn de sterkste elementen geweest die de beweging bijeen hebben gehouden. Universalisten benadrukken over het algemeen het gebruik van de rede in religie en de aanpassing van het geloof in het licht van de ontdekkingen van de wetenschap. Zo worden de miraculeuze elementen van het traditionele christendom verworpen als onverenigbaar met de moderne kennis. Jezus wordt beschouwd als een groot leraar en een voorbeeld dat navolging verdient, maar hij wordt niet als goddelijk beschouwd. In de 20e eeuw begon zich een bredere opvatting van het universalisme af te tekenen. Hoewel zij hun banden met de christelijke traditie benadrukten, onderzochten Universalisten de universele elementen van religie en zochten zij nauwere banden met niet-christelijke religies." De website "Brittanica", Vertaling uit het Engels.

Omdat het op dit moment wat stil is in "Bijbelstudie" leek het me een leuk idee om samen het Universalisme eens vanuit de Bijbel te belichten. Iedereen is van harte uitgenodigd om z'n zegje te doen, laat het echter wel plaatsvinden met respect en vanuit de gedachte de beweegredenen van elkaar te leren kennen. En als je het niet eens bent met een ander, geef dan aan waarom het universalisme niets voor je is of waarom het universalisme nu juist wel iets voor je is. En dat vanuit jouw begrip van wat de Bijbel er wel - of niet over zegt.

bewerkt door Hetairos
Kleine aanpassing (witregel in citaat verwijderd)
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 131
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ik aanvaard juist wel het hele woord. Zoals het in de bijbel staat. De hel is door mensen uit zijn verband getrokken. De kruisdood had als doel dat alle mensen gered worden. Stel dat niemand zou gelov

Jazeker. Het zou mij echt niets uitmaken. God heeft zich in Jezus over mij ontfermt toen ik het leven niet meer zag zitten en alleen Hem nog maar kon aanroepen. Wist ik toen van een hemel of een hel? 

Zonder de kruisiging en opstanding van Christus is het christelijk geloof inhoudsloos. Dat schreef Paulus al in zijn brieven en dat ondervinden we vandaag de dag nog steeds. Kerken die het kruis afwij

Posted Images

@Universalchristen32,

Je schreef:

Citaat

"Zo fijn! Ik ga niet naar de kerk. Daar voel ik me niet thuis. Ik bid, lees elke ochtend de bijbel, ik kijk preken. Misschien dat ik zelfs meer doe dan een christen die elke zondag vooraan in de kerk zit. Maar goed, ik ben blij dat God nu in mijn leven is. Ik doe niet aan religie, wel aan Jezus."

Dat betekent dat je jezelf niet ziet als een 'Unitarian Universalist'. Klopt dat?

Maar je doet wel aan Jezus en leest elke ochtend de Bijbel en kijkt preken. Dan is mijn vraag: "Waarom voel je je niet thuis in de kerk?" Er zijn immers wel degelijk kerken die het universalistische gedachtegoed onderschrijven. Zo denk ik, dat ook het WTG en heel eind met jouw principes meegaat. Maar misschien kunnen de JG onder ons daar meer licht op werpen?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 16-6-2022 om 17:25 zei Hetairos:

@Universalchristen32 schreef elders onder andere het volgende:

Voor degenen die niet weten wat het 'Universalisme' inhoudt, heb ik het volgende gedeelte op het Web opgezocht:

"Vanaf het begin zijn de Universalisten zeer verschillend geweest in geloofszaken. Pogingen om geloofsverklaringen op te stellen, waarvan één pas in 1935, hebben slechts gedeeltelijk succes gehad. Liberalisme, vrijheid van individuele interpretatie, tolerantie voor verscheidenheid, overeenstemming over methoden om theologische en kerkelijke kwesties te benaderen, en geloof in de inherente waardigheid van ieder mens zijn de sterkste elementen geweest die de beweging bijeen hebben gehouden. Universalisten benadrukken over het algemeen het gebruik van de rede in religie en de aanpassing van het geloof in het licht van de ontdekkingen van de wetenschap. Zo worden de miraculeuze elementen van het traditionele christendom verworpen als onverenigbaar met de moderne kennis. Jezus wordt beschouwd als een groot leraar en een voorbeeld dat navolging verdient, maar hij wordt niet als goddelijk beschouwd. In de 20e eeuw begon zich een bredere opvatting van het universalisme af te tekenen. Hoewel zij hun banden met de christelijke traditie benadrukten, onderzochten Universalisten de universele elementen van religie en zochten zij nauwere banden met niet-christelijke religies." De website "Brittanica", Vertaling uit het Engels.

Omdat het op dit moment wat stil is in "Bijbelstudie" leek het me een leuk idee om samen het Universalisme eens vanuit de Bijbel te belichten. Iedereen is van harte uitgenodigd om z'n zegje te doen, laat het echter wel plaatsvinden met respect en vanuit de gedachte de beweegredenen van elkaar te leren kennen. En als je het niet eens bent met een ander, geef dan aan waarom het universalisme niets voor je is of waarom het universalisme nu juist wel iets voor je is. En dat vanuit jouw begrip van wat de Bijbel er wel - of niet over zegt.

Zoals het universalisme hier staat ben ik het niet eens, ik zie Jezus wel als God. Hij heeft zijn leven gegeven voor een ieder. Dat is de boodschap van het goede nieuws. Ik denk dat ik mijzelf niet 100% universalist kan noemen, ik denk ook dat ik niet in een bepaald hokje geplaatst kan worden.

Op 16-6-2022 om 17:39 zei sandingisaskill:

Universalisme is godslastering omdat ze de heiligheid van God ontkent. Ook neemt ze de noodzaak tot evangeliseren weg.

Juist niet. Het is geen Godlastering, ik geloof in God. Jezus is zijn zoon en hij gaf zijn leven voor ons allen. Ik geloof niet in een hel als zodanig. Toen er kinderen werden geofferd en verbrand in het dal van Hinnom, zei God. Hoe kunnen jullie zoiets doen, ik heb nooit gezegd dat dat moest! Het is zelfs niet eens in mij opgekomen, het is een gruwel. Maar God zal zelf dan wel mensen verbranden in de hel? Dat rijmt niet. 

Op 16-6-2022 om 17:55 zei Hetairos:

@Universalchristen32,

Je schreef:

Dat betekent dat je jezelf niet ziet als een 'Unitarian Universalist'. Klopt dat?

Maar je doet wel aan Jezus en leest elke ochtend de Bijbel en kijkt preken. Dan is mijn vraag: "Waarom voel je je niet thuis in de kerk?" Er zijn immers wel degelijk kerken die het universalistische gedachtegoed onderschrijven. Zo denk ik, dat ook het WTG en heel eind met jouw principes meegaat. Maar misschien kunnen de JG onder ons daar meer licht op werpen?

 

Ik ben totaal onbekend met al deze termen. Ik voel mij niet thuis in de kerk omdat ik het crjnge vindt, hoe er gepredikt wordt. Plus ze geloven allemaal in de hel. Als je niet in Jezus gelooft dan beland je in de hel. Een kerk opzoeken die denken zoals mij, nee. Ik ben gewoon geen kerkganger. 

0f66678b6c4cfc855c35087a54e7f5b9.jpg

bewerkt door Universalchristen32
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Universalchristen32:

Zoals het universalisme hier staat ben ik het niet eens, ik zie Jezus wel als God. Hij heeft zijn leven gegeven voor een ieder. Dat is de boodschap van het goede nieuws. Ik denk dat ik mijzelf niet 100% universalist kan noemen, ik denk ook dat ik niet in een bepaald hokje geplaatst kan worden.

Juist niet. Het is geen Godlastering, ik geloof in God. Jezus is zijn zoon en hij gaf zijn leven voor ons allen. Ik geloof niet in een hel als zodanig. Toen er kinderen werden geofferd en verbrand in het dal van Hinnom, zei God. Hoe kunnen jullie zoiets doen, ik heb nooit gezegd dat dat moest! Het is zelfs niet eens in mij opgekomen, het is een gruwel. Maar God zal zelf dan wel mensen verbranden in de hel? Dat rijmt niet. 

Ik ben totaal onbekend met al deze termen. Ik voel mij niet thuis in de kerk omdat ik het crjnge vindt, hoe er gepredikt wordt. Plus ze geloven allemaal in de hel. Als je niet in Jezus gelooft dan beland je in de hel. Een kerk opzoeken die denken zoals mij, nee. Ik ben gewoon geen kerkganger. 

0f66678b6c4cfc855c35087a54e7f5b9.jpg

Als je gelooft in Christus als de Weg, Waarheid en Leven dan ben je een christen. Volgens mij is dat nog zo'n beetje het enige waarover gelovigen het hier eens zijn. Hoewel sommigen elkaar niet als broeders beschouwen doe ik dat wel. Boeit me niet of je katholiek, protestant, Jehovah's getuige of wat dan ook bent. Iedereen die Jezus als de beloofde Messias aanneemt die de enige middelaar is om te naderen tot God. Over de rest zullen we het hier met zijn allen waarschijnlijk niet eens worden. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Mooi topic! 

Ik had ook opgezocht wat een universal christen zou kunnen inhouden en kwam hier terecht: 

Hier staat dat het in het vroege christendom een gangbare opvatting was. 

Opmerkelijk dat ook Karl Barth en Paus Franciscus in het rijtje universalisten worden genoemd. (zie onderste quote) Misschien dat jullie meer bekende namen herkennen. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Universalisme_(theologie)

Universalisme is de universele redding of apokatastasis. Deze doctrine van de alverzoening gaat ervan uit dat alle mensen uiteindelijk gered zullen worden, dat wil zeggen verzoend zullen worden met God

 

Christelijk universalisme

De christelijke variant van het universalisme gaat in ieder geval terug tot de kerkelijke schrijver Origenes In hoeverre de leer wel of niet de invloed heeft ondergaan van het stoïcisme of middenplatonisme is niet geheel duidelijk:

 

Mogelijk werd het universalisme ook al in de periode voor Origenes geleerd (Clemens van Alexandrië). Dat het universalisme een algemeen gangbare theologische opvatting was ten tijde van het vroege christendom staat niet ter discussie.

 

De inhoud van het vroeg-christelijke leer van het universalisme kan als volgt kort worden samengevat: ontkenning van de eeuwigdurende hel. Hierbij moet worden opgemaakt dat men de hel zelf en ook de verschrikkelijke straffen die men zal ondergaan in deze plaats werden niet ontkend, alleen werd ontkend dat de hel en de helle straffen eeuwig zouden duren. Hierin onderscheidt het zich van het latere universalisme waarin soms ook het bestaan van een hel wordt ontkent.

Omdat de gematigde kerkgenootschappen (protestants, katholiek) weliswaar de leer van de eeuwigdurende hel handhaven, maar de hel nu beschouwen als een gemoedstoestand waarin de ongelovige of slechte mens in het hiernamaals de liefde van God zal ontberen en de laatste decennia minder de nadruk leggen of de hel, maar meer op het leven hier op aarde, is het universalisme (dat immers een deel van zijn bestaansrecht kan ontlenen als reactie op de voortdurende nadruk op een straffende God zoals geleerd werd in de kerken) als theologisch denkbeeld weer op de achtergrond geraakt

 

Overtuigde en hoopvolle universalisten

Binnen het christendom bestaan twee soorten universalisten, overtuigde en hoopvolle universalisten. De eerste categorie bestaat uit christenen die overtuigd zijn dat het universalisme de enige juiste vorm van christelijk geloof is de tweede categorie is hoopvol gestemd dat het universalisme een juiste vorm van christendom is. Tot de eerste groep kunnen theologen en filosofen als Thomas Talbott, William Barclay, J.W. Hanson, F.D. Maurice en A.E. Knoch gerekend worden. De tweede groep, w.o. F.W. Farrar, Thomas Allin, Hans Kung, Karl Barth, Jürgen Moltmann, Paus Franciscus etc. is veel groter en staat theologisch sterker.

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Universalchristen32:

Juist niet. Het is geen Godlastering, ik geloof in God. Jezus is zijn zoon en hij gaf zijn leven voor ons allen. Ik geloof niet in een hel als zodanig. Toen er kinderen werden geofferd en verbrand in het dal van Hinnom, zei God. Hoe kunnen jullie zoiets doen, ik heb nooit gezegd dat dat moest! Het is zelfs niet eens in mij opgekomen, het is een gruwel. Maar God zal zelf dan wel mensen verbranden in de hel? Dat rijmt niet.

Maakt het wat uit of je in Jezus gelooft of niet? Iedereen wordt toch behouden immers.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Fundamenteel:

Als je het hele Woord niet wilt aanvaarden, niet in de hel en niet in het oordeel gelooft, wat was dan het doel van de kruisdood volgens u ?

Ik aanvaard juist wel het hele woord. Zoals het in de bijbel staat. De hel is door mensen uit zijn verband getrokken. De kruisdood had als doel dat alle mensen gered worden. Stel dat niemand zou geloven, de hele wereld is atheïst, dan zou Jezus toch voor niets de kruisdood zijn ondergaan? Hij deed het zodat iedereen bij God kan komen, niet een selecte groep. De zonden van de wereld heeft Hij op zich genomen. En iedereen op aarde, boven, onder, zal uiteindelijk bevestigen dat Jezus de zoon van God is. Elke knie zal buigen en elke mond zal het zeggen. 

4 uur geleden zei sandingisaskill:

Maakt het wat uit of je in Jezus gelooft of niet? Iedereen wordt toch behouden immers.

Ja een ieder wordt behouden maar ik geloof zeker dat daar wel wat aan vooraf gaat, maar geen eeuwigheid verbrand worden in de hel. Het is beter om te geloven. Plus Jezus is voor mij héél belangrijk in mijn leven. Juist omdat hij voor een ieder gestorven is Hij alle aanbidding waard! 

7 uur geleden zei Petra.:

Mooi topic! 

Ik had ook opgezocht wat een universal christen zou kunnen inhouden en kwam hier terecht: 

Hier staat dat het in het vroege christendom een gangbare opvatting was. 

Opmerkelijk dat ook Karl Barth en Paus Franciscus in het rijtje universalisten worden genoemd. (zie onderste quote) Misschien dat jullie meer bekende namen herkennen. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Universalisme_(theologie)

Universalisme is de universele redding of apokatastasis. Deze doctrine van de alverzoening gaat ervan uit dat alle mensen uiteindelijk gered zullen worden, dat wil zeggen verzoend zullen worden met God

 

Christelijk universalisme

De christelijke variant van het universalisme gaat in ieder geval terug tot de kerkelijke schrijver Origenes In hoeverre de leer wel of niet de invloed heeft ondergaan van het stoïcisme of middenplatonisme is niet geheel duidelijk:

 

Mogelijk werd het universalisme ook al in de periode voor Origenes geleerd (Clemens van Alexandrië). Dat het universalisme een algemeen gangbare theologische opvatting was ten tijde van het vroege christendom staat niet ter discussie.

 

De inhoud van het vroeg-christelijke leer van het universalisme kan als volgt kort worden samengevat: ontkenning van de eeuwigdurende hel. Hierbij moet worden opgemaakt dat men de hel zelf en ook de verschrikkelijke straffen die men zal ondergaan in deze plaats werden niet ontkend, alleen werd ontkend dat de hel en de helle straffen eeuwig zouden duren. Hierin onderscheidt het zich van het latere universalisme waarin soms ook het bestaan van een hel wordt ontkent.

Omdat de gematigde kerkgenootschappen (protestants, katholiek) weliswaar de leer van de eeuwigdurende hel handhaven, maar de hel nu beschouwen als een gemoedstoestand waarin de ongelovige of slechte mens in het hiernamaals de liefde van God zal ontberen en de laatste decennia minder de nadruk leggen of de hel, maar meer op het leven hier op aarde, is het universalisme (dat immers een deel van zijn bestaansrecht kan ontlenen als reactie op de voortdurende nadruk op een straffende God zoals geleerd werd in de kerken) als theologisch denkbeeld weer op de achtergrond geraakt

 

Overtuigde en hoopvolle universalisten

Binnen het christendom bestaan twee soorten universalisten, overtuigde en hoopvolle universalisten. De eerste categorie bestaat uit christenen die overtuigd zijn dat het universalisme de enige juiste vorm van christelijk geloof is de tweede categorie is hoopvol gestemd dat het universalisme een juiste vorm van christendom is. Tot de eerste groep kunnen theologen en filosofen als Thomas Talbott, William Barclay, J.W. Hanson, F.D. Maurice en A.E. Knoch gerekend worden. De tweede groep, w.o. F.W. Farrar, Thomas Allin, Hans Kung, Karl Barth, Jürgen Moltmann, Paus Franciscus etc. is veel groter en staat theologisch sterker.

 

Dit is een héle mooie weergave, dit is hoe ik het als Christen zie. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei Universalchristen32:

Ik aanvaard juist wel het hele woord. Zoals het in de bijbel staat. De hel is door mensen uit zijn verband getrokken. De kruisdood had als doel dat alle mensen gered worden. Stel dat niemand zou geloven, de hele wereld is atheïst, dan zou Jezus toch voor niets de kruisdood zijn ondergaan? Hij deed het zodat iedereen bij God kan komen, niet een selecte groep. De zonden van de wereld heeft Hij op zich genomen. En iedereen op aarde, boven, onder, zal uiteindelijk bevestigen dat Jezus de zoon van God is. Elke knie zal buigen en elke mond zal het zeggen. 

Ja een ieder wordt behouden maar ik geloof zeker dat daar wel wat aan vooraf gaat, maar geen eeuwigheid verbrand worden in de hel. Het is beter om te geloven. Plus Jezus is voor mij héél belangrijk in mijn leven. Juist omdat hij voor een ieder gestorven is Hij alle aanbidding waard! 

Dit is een héle mooie weergave, dit is hoe ik het als Christen zie. 

Ik zie niet waarom IEDEREEN gered zou worden. We zijn nu al 2000 jaar na de dood en opstanding van Jezus. Dat zijn dan weggegooide jaren. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Universalchristen32:

Zoals het universalisme hier staat ben ik het niet eens, ik zie Jezus wel als God. Hij heeft zijn leven gegeven voor een ieder. Dat is de boodschap van het goede nieuws. Ik denk dat ik mijzelf niet 100% universalist kan noemen, ik denk ook dat ik niet in een bepaald hokje geplaatst kan worden.

Dat hokje creëer je zelf al, door jezelf een label te geven en daar een aantal kenmerken op te schrijven. Dus is de vraag, waarom je dat dan doet als je niet in een hokje geplaatst wilt worden?

37 minuten geleden zei Universalchristen32:

De kruisdood had als doel dat alle mensen gered worden. Stel dat niemand zou geloven, de hele wereld is atheïst, dan zou Jezus toch voor niets de kruisdood zijn ondergaan? Hij deed het zodat iedereen bij God kan komen, niet een selecte groep.

Dit is een vraag, die je zelf al beantwoordt. Je 'gelooft' dus dat iedereen uiteindelijk gered is/wordt. Waarom was het dan nodig, dat Jezus überhaupt Zijn leven gaf?

Daarnaast zijn er mensen die Jezus Christus per definitie afwijzen, wat zou, volgens jou, hen alsnog over de drempel trekken? Of maakt dat niet uit en 'horen' ze er sowieso bij? Telt hun keuze dan niet (meer) mee?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Universalchristen32:

 Ja een ieder wordt behouden maar ik geloof zeker dat daar wel wat aan vooraf gaat, maar geen eeuwigheid verbrand worden in de hel.

Als iedereen toch wordt behouden, waarom roept God dan op tot bekering?

1 uur geleden zei Universalchristen32:

Het is beter om te geloven. Plus Jezus is voor mij héél belangrijk in mijn leven. Juist omdat hij voor een ieder gestorven is Hij alle aanbidding waard! 

Waarom is het beter om te geloven?

Link naar bericht
Deel via andere websites
50 minuten geleden zei sandingisaskill:

Als iedereen toch wordt behouden, waarom roept God dan op tot bekering?

Waarom is het beter om te geloven?

Stel dat er echter geen hemel en hel zouden zijn voor ons, zou je God dan nog steeds liefhebben en navolgen?

Op 16-6-2022 om 17:25 zei Hetairos:

Zo worden de miraculeuze elementen van het traditionele christendom verworpen als onverenigbaar met de moderne kennis.

Dit vind ik dan altijd zo'n aparte stellingname. Het idee van een wonder is toch júíst dat het tegen de natuurwetten en dus de moderne kennis daarvan ingaat?
Het is niet zo dat men in Jezus' tijd wonderen wél als normaal en natuurlijk beschouwde. De reden dat we überhaupt de evangelieën hebben, is nu juist omdat men Jezus' optreden als buitengewoon en dus onverenigbaar met de normale gang van zaken beschouwde.

Wanneer een wonder een gewoon natuurlijk verschijnsel zou zijn, volkomen verenigbaar met onze kennis daarover, dan is het toch geen wonder meer?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Robert Frans:
Op 16-6-2022 om 17:25 zei Hetairos:

Zo worden de miraculeuze elementen van het traditionele christendom verworpen als onverenigbaar met de moderne kennis.

Dit vind ik dan altijd zo'n aparte stellingname. Het idee van een wonder is toch júíst dat het tegen de natuurwetten en dus de moderne kennis daarvan ingaat?
Het is niet zo dat men in Jezus' tijd wonderen wél als normaal en natuurlijk beschouwde. De reden dat we überhaupt de evangelieën hebben, is nu juist omdat men Jezus' optreden als buitengewoon en dus onverenigbaar met de normale gang van zaken beschouwde.

Wanneer een wonder een gewoon natuurlijk verschijnsel zou zijn, volkomen verenigbaar met onze kennis daarover, dan is het toch geen wonder meer?

Ja, dat ben ik met je eens. Ik denk dan ook dat het 'universalisme' in deze een knieval maakt richting de wetenschap maakt, door: "de aanpassing van het geloof in het licht van de ontdekkingen van de wetenschap". Maar men gaat nog verder: "Jezus wordt beschouwd als een groot leraar en een voorbeeld dat navolging verdient, maar hij wordt niet als goddelijk beschouwd". Nu is die gedachte ook de moderne 'gelovige' niet vreemd. Men heeft echter 'het geloof' duidelijk ondergeschikt gemaakt aan de wetenschap.

Maar dan vraag ik me binnen die context wel af wat het Christelijk geloof, dan nog meer is, dan een gewone filosofische stroming. Met andere woorden: is er nog hoop? En op grond waarvan dan?

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei sandingisaskill:

Dan zou God niet bestaan en ik ook niet. De hemel is waar God is, de hel is waar God afwezig is.

Klopt, maar stel jij na je dood niet naar de hemel en ook niet naar de hel zou gaan, maar dat het leven dan gewoon afgelopen zou zijn. Zou je dan nog steeds God liefhebben en navolgen in dit leven?

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Robert Frans:
3 uur geleden zei sandingisaskill:

Als iedereen toch wordt behouden, waarom roept God dan op tot bekering?

Waarom is het beter om te geloven?

Stel dat er echter geen hemel en hel zouden zijn voor ons, zou je God dan nog steeds liefhebben en navolgen?

Jazeker. Het zou mij echt niets uitmaken. God heeft zich in Jezus over mij ontfermt toen ik het leven niet meer zag zitten en alleen Hem nog maar kon aanroepen. Wist ik toen van een hemel of een hel? Nee natuurlijk niet; ik wist op dat moment maar een ding: dit - het gewone leven - wil ik niet meer. En sindsdien heeft Hij hoogstpersoonlijk aan mijn kleine leventje een invulling gegeven, die tot op de huidige dag meer dan bevredigt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
54 minuten geleden zei Hetairos:

Maar dan vraag ik me binnen die context wel af wat het Christelijk geloof, dan nog meer is, dan een gewone filosofische stroming. Met andere woorden: is er nog hoop? En op grond waarvan dan?

Zonder de kruisiging en opstanding van Christus is het christelijk geloof inhoudsloos. Dat schreef Paulus al in zijn brieven en dat ondervinden we vandaag de dag nog steeds. Kerken die het kruis afwijzen of wegsymboliseren lopen uiteindelijk leeg, omdat er dan geen reden meer is om naar de kerk te gaan.
Er is dan geen werkelijke tegenwoordigheid van Christus, geen vergeving van zonden, geen goddelijk gebed en onderricht, geen werking van de heilige Geest, geen belofte van het eeuwig leven, geen nieuwe hemel en aarde, geen liefdevolle gemeenschap tussen God en zijn kinderen.
Je hebt dan enkel een vrijblijvend groepje mensen die Jezus als een net zo vrijblijvende 'goede leermeester' zien, die je dus zonder enig gevolg straal kunt negeren als zijn woorden jou niet liggen. En laten we eerlijk zijn: wie luistert er nu echt naar enkel een 'goede leermeester'? Bijna niemand toch?

De evangelieën laten nauwelijks ruimte voor een Christus die enkel een goede Leermeester zou zijn. Dat is Hij natuurlijk ook, maar door allevier de evangelieën heen lees je heel duidelijk dat niet zozeer onderricht zijn doel was, maar verlossing van de zonde. Geen wijsheid, geen wetenschap, maar de dwaasheid en ergernis van het kruis, aldus Paulus weer.
Hij vergeeft zonden uit eigen macht, geeft zichzelf titels die enkel God toebehoorden, wijst alle aardse, politieke koningschap af, roept op tot compromisloze, radicale toewijding aan Hem, meer nog dan aan je ouders, zwijgt vervolgens in alle toonaarden als Hij beschuldigd en veroordeeld wordt en als Hij aan het kruis zijn laatste adem uitblaast, dán pas zegt Hij: het is volbracht. Allemaal digen die nogal atypisch tot onbehoorlijk zijn voor enkel een goede leermeester.
Je moet heel wat teksten uit het Evangelie weglaten of wegverklaren, wil je enkel Jezus als leermeester overhouden. Om vervolgens te moeten concluderen dat als Hij alleen dát zou zijn komen brengen, we nu waarschijnlijk nooit van Hem gehoord zouden hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites
40 minuten geleden zei Robert Frans:

Klopt, maar stel jij na je dood niet naar de hemel en ook niet naar de hel zou gaan, maar dat het leven dan gewoon afgelopen zou zijn. Zou je dan nog steeds God liefhebben en navolgen in dit leven?

Met welk doel? Ik zou doen wat mij het beste lijkt en mijn behoeften het meest bevredigd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei sandingisaskill:
59 minuten geleden zei Robert Frans:

Klopt, maar stel jij na je dood niet naar de hemel en ook niet naar de hel zou gaan, maar dat het leven dan gewoon afgelopen zou zijn. Zou je dan nog steeds God liefhebben en navolgen in dit leven?

Met welk doel? Ik zou doen wat mij het beste lijkt en mijn behoeften het meest bevredigd.

Lees ik dit nu goed? Het lijkt wel alsof je zegt: "Ik heb God lief en volg Hem na, omdat er een hemel en een hel is!" Met andere woorden: je bent bang dat je alsnog buiten de boot zult vallen. Want als 'die stokken achter de deur' er niet zouden zijn, wist je het wel.

Maar ik zal je woorden wel niet goed begrijpen, hoop ik.

Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei Hetairos:

Lees ik dit nu goed? Het lijkt wel alsof je zegt: "Ik heb God lief en volg Hem na, omdat er een hemel en een hel is!" Met andere woorden: je bent bang dat je alsnog buiten de boot zult vallen. Want als 'die stokken achter de deur' er niet zouden zijn, wist je het wel.

Maar ik zal je woorden wel niet goed begrijpen, hoop ik.

Het navolgen van God omdat er een hemel/paradijsaarde zou zijn kan ik goed begrijpen. Zelfs als je God niet of nauwelijks kent zal dit vooruitzicht iemand de zekerheid geven dat God goed is. En het volgen meer dan de moeite waard. 

Ruth is een voorbeeld. Zij besloot Naomi te volgen. Your people will be my people and your God will be my God. 

bewerkt door Hermanos2
Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei Hetairos:

Lees ik dit nu goed? Het lijkt wel alsof je zegt: "Ik heb God lief en volg Hem na, omdat er een hemel en een hel is!" Met andere woorden: je bent bang dat je alsnog buiten de boot zult vallen. Want als 'die stokken achter de deur' er niet zouden zijn, wist je het wel.

Maar ik zal je woorden wel niet goed begrijpen, hoop ik.

God beschikt over de gevolgen van de beslissingen van de mens. Daar ontkom je niet aan, heeft niks met bang zijn te maken. Als er geen hel zou bestaan, dan ben ik reeds in de hemel en valt het me knap tegen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Robert Frans:

Zonder de kruisiging en opstanding van Christus is het christelijk geloof inhoudsloos.

Tja, Robert Frans, ik ben het wel met je eens. Maar ik ben wel benieuwd naar de visie van @Universalchristen32, of hij dit ook allemaal zo onderschrijft.

8 minuten geleden zei sandingisaskill:

God beschikt over de gevolgen van de beslissingen van de mens. Daar ontkom je niet aan, heeft niks met bang zijn te maken. Als er geen hel zou bestaan, dan ben ik reeds in de hemel en valt het me knap tegen.

Tja, en als er geen hemel zou zijn, ben je reeds in de hel en dan valt het misschien wel mee.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Hermanos2:

Het navolgen van God omdat er een hemel/paradijsaarde zou zijn kan ik goed begrijpen. Zelfs als je God niet of nauwelijks kent zal dit vooruitzicht iemand de zekerheid geven dat God goed is. En het volgen meer dan de moeite waard. 

Dan zal je toch en indruk moeten hebben van een 'hemel/paradijsaarde', die uitstijgt boven wat je nu hebt. En er zijn een heleboel mensen die om die reden juist zeggen: geef mijn portie maar aan fikkie. En de zekerheid dat God goed is, zal toch ook wel voor een deel afhankelijk zijn van het, al dan niet, bestaan van een hel. Ik bedoel maar te zeggen: je kunt wel zeggen dat je niet in de hel gelooft, maar daarmee heb je het bestaan ervan niet onmogelijk gemaakt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hetairos:

Dan zal je toch en indruk moeten hebben van een 'hemel/paradijsaarde', die uitstijgt boven wat je nu hebt. En er zijn een heleboel mensen die om die reden juist zeggen: geef mijn portie maar aan fikkie. En de zekerheid dat God goed is, zal toch ook wel voor een deel afhankelijk zijn van het, al dan niet, bestaan van een hel. Ik bedoel maar te zeggen: je kunt wel zeggen dat je niet in de hel gelooft, maar daarmee heb je het bestaan ervan niet onmogelijk gemaakt.

Het geloof in de hel als plaats van EEUWIGDURENDE pijniging is kwalijk en absurd. Staat haaks op de bijbel. Maar zie, er zijn nog kerken die het verkondigen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid