Spring naar bijdragen

Het Boeddhisme in het Christendom


Aanbevolen berichten

Op 6-6-2022 om 12:26 zei Wijngaard1990:

Het idee van reincarnatie spreekt mij heel erg aan. Want ik denk dat een mensenleven lang of kort niet voldoende is om voor God een beslissing te maken of je naar de hemel of hel gaat. Ook het idee van verlichting en dat je onderdeel wordt van het universum vind ik heel mooi

Ik geloof dat reïncarnatie betekent dat wij niet in opstanding van Jezus geloven en andersom geldt ook. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 152
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Hemel wat een narigheid. Je hebt gelukkig verstandige ouders. Idd. met tieners ...praten, praten, praten. Maar dat doe ik nog steeds met mijn kroost. (Al leer ik tegenwoordig meer van hen dan andersom

Nee, je hebt gelijk. Ik ben een nep christen. Ik weet dat de Drie-eenheid waarheid is en ik ontken 'm bewust. Daarvoor zal ik eeuwig branden in de hel. Terwijl ik jou, harpspelend gezeten op een wolkj

Johannes handelt in de geest van Elia. Lukas 1:17 Soms wordt beweerd dat hij de opgestane Elia is ofzo maar de tekst in Lukas is volgens mij duidelijk. 

1 uur geleden zei fyg:

Ik geloof dat reïncarnatie betekent dat wij niet in opstanding van Jezus geloven en andersom geldt ook. 

Je hebt daarin gelijk. En toch bestaat er in het Jodendom wel een mate van mystieke reïncarnatie maar dat is heel anders dan hoe het tegenwoordig populair wordt opgevat. "Johannes is Elia,  voor wie het vatten kan". Er zijn nog meer voorbeelden te vinden in het oude Joodse gedachtegoed. Maar misschien gaat dat te diep omdat we te veel vastzitten aan bepaalde opvattingen over wat reïncarnatie inhoudt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Willempie:

Je hebt daarin gelijk. En toch bestaat er in het Jodendom wel een mate van mystieke reïncarnatie maar dat is heel anders dan hoe het tegenwoordig populair wordt opgevat. "Johannes is Elia,  voor wie het vatten kan". Er zijn nog meer voorbeelden te vinden in het oude Joodse gedachtegoed. Maar misschien gaat dat te diep omdat we te veel vastzitten aan bepaalde opvattingen over wat reïncarnatie inhoudt.

Johannes handelt in de geest van Elia. Lukas 1:17

Soms wordt beweerd dat hij de opgestane Elia is ofzo maar de tekst in Lukas is volgens mij duidelijk. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Hermanos2:

Johannes handelt in de geest van Elia. Lukas 1:17

Soms wordt beweerd dat hij de opgestane Elia is ofzo maar de tekst in Lukas is volgens mij duidelijk. 

In het oude Israël was men zeer gericht op de vervulling van veel profetieën, die onder het oude verbond waren uitgesproken. Daarnaast waren er sinds langere tijd geen optredens van profeten meer; Johannes de Doper was weer de eerste. 

Vandaar, als Jezus zijn beroemde uitspraak doet: "Eli, Eli, lama sabachtani", dat men dacht dat nu wellicht de profeet zou verschijnen om Jezus te redden: Matthew 27:47 + 49 (NBG1951) "En sommige van de omstanders, dit horende, zeiden: Hij roept Elia. (...) Maar de anderen zeiden: Stil, laat ons zien, of Elia komt om Hem te redden." Ik denk niet dat dit spottend bedoeld was, alhoewel er ongetwijfeld wel waren, die de spot met Jezus dreven.

Maar het loon soms echt de moeite wat minder met 21e-eeuwse ogen naar deze geschiedenissen te kijken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Hetairos:

In het oude Israël was men zeer gericht op de vervulling van veel profetieën, die onder het oude verbond waren uitgesproken. Daarnaast waren er sinds langere tijd geen optredens van profeten meer; Johannes de Doper was weer de eerste. 

Vandaar, als Jezus zijn beroemde uitspraak doet: "Eli, Eli, lama sabachtani", dat men dacht dat nu wellicht de profeet zou verschijnen om Jezus te redden: Matthew 27:47 + 49 (NBG1951) "En sommige van de omstanders, dit horende, zeiden: Hij roept Elia. (...) Maar de anderen zeiden: Stil, laat ons zien, of Elia komt om Hem te redden." Ik denk niet dat dit spottend bedoeld was, alhoewel er ongetwijfeld wel waren, die de spot met Jezus dreven.

Maar het loon soms echt de moeite wat minder met 21e-eeuwse ogen naar deze geschiedenissen te kijken.

Bij de aanwezigen tijdens Jezus' kruisiging waren ongetwijfeld ook ooggetuigen van Zijn wonderen. Dus zij waren op alles voorbereidt. Waarschijnlijk hielden ze er zelfs rekening mee dat Jezus zichzelf bevrijden zou. Anything goes!

Wat een teleurstelling toen Hij stierf. De blijdschap na Zijn verrijzenis wordt prachtig in beeld gebracht in de film Risen die vorige week op tv was. Alleen al daarvoor heb ik 'm gisteren nog eens gekeken. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Hermanos2:

Bij de aanwezigen tijdens Jezus' kruisiging waren ongetwijfeld ook ooggetuigen van Zijn wonderen. Dus zij waren op alles voorbereidt. Waarschijnlijk hielden ze er zelfs rekening mee dat Jezus zichzelf bevrijden zou. Anything goes!

Wat een teleurstelling toen Hij stierf. De blijdschap na Zijn verrijzenis wordt prachtig in beeld gebracht in de film Risen die vorige week op tv was. Alleen al daarvoor heb ik 'm gisteren nog eens gekeken. 

Ja, heb ik ook gezien. Ook die andere, die je noemde: Silence, met Liam Neeson.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 5-6-2022 om 16:39 zei Wijngaard1990:

Hallo,

Ik ben Christelijk opgevoed en mijn ouders zijn erg actief in een Protestanse kerk, maar er zijn een aantal dingen die mij niet aantrekken aan hun vorm van geloof. Ik was dus opzoek naar een religie, theologie of filosofie waar ik wat mij beter aansprak en toen kwam ik Boeddhisme tegen. De ideeen in dit geloof spreken mij erg aan. En nu vroeg ik mij af zijn er Christelijke stromingen die deze ideeen ook een warm hart toedragen? Naar mijn mening is Boeddhisme geen geloof omdat het God(en) ondergeschikt maakt aan de waarheid van het universum.  Dus ik vraag mij af kan het boeddhisme bestaan in het Christendom? En ben je nog steeds een Christen als je een Boeddhistische levenstijl erop na laat?

Je kan twee verschillende religies niet met elkaar verenigen, tenzij je denkt dat ze allebei niet waarachtig zijn. 

Boeddhisme heeft leerstellingen die hij ontleend heeft aan de voorafgaande hindoeïsme, zoals de leer van nirwana, reïncarnatie, samsara, bodhisattva's... Kan de christen dit wereldbeschouwelijke systeem aanvaarden als waarachtige, reële? Natuurlijk niet, want we zijn 100% zeker dat deze dingen bestaan niet in de hiernamaalse realiteit. 

Wel zijn er andere positieve dingen in de boeddhistische praktijk. Bijvoorbeeld de zogenaamde boeddha-natuur in ieder mens en levende wezens. We kunnen dit interpreteren als Gods beeld en gelijkenis in ons en als Gods goedheid en wijsheid in de wereld van andere levende wezens en natuur. De boeddhisten streven door middel van meditatie tot hun boeddha-natuur terug te keren en die te laten ontplooien. In die zin is boeddhisme meer gebaseerd op de menselijke, spirituele ervaring, dan op dogma's ontleend aan het hindoeïsme. Het authentieke christendom is gebaseerd op de openbaring van de reële God, de Schepper van het heelal. En we verbinden onszelf met Hem niet door middel van een onbewuste meditatie in de lotushouding, maar door middel van het bewuste gebed. Je kan mediteren als een manier om tot kalmte te komen, maar niet om voor eeuwig behouden te worden. De meditatie kan het gebed niet vervangen. Overigens vind ik dat Jezus Christus de echte ware Boeddha is naar wie al de goedhartige boeddhisten verlangen, maar niet in de zin dat Hij mens is die tot de verlichting-nirwana gekomen is, maar in de zin dat Hij Gods beeld is naar wiens model wij geschapen zijn en die daarom in ons wezen als de zogenaamde boeddha-natuur is. In de orthodoxe christendom zijn er ook ascetische methoden die ons helpen om aan God gelijk te worden in deugd.

Ik ben tot deze gedachten gekomen toen ik deze film keek:

 

bewerkt door Modestus
Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Willempie:

 En toch bestaat er in het Jodendom wel een mate van mystieke reïncarnatie maar dat is heel anders dan hoe het tegenwoordig populair wordt opgevat. "Johannes is Elia,  voor wie het vatten kan". Er zijn nog meer voorbeelden te vinden in het oude Joodse gedachtegoed. Maar misschien gaat dat te diep omdat we te veel vastzitten aan bepaalde opvattingen over wat reïncarnatie inhoudt.

Ik ben persoonlijk geen voorstander van de reïncarnatieleer maar vond het wel interessant om uit te vogelen hoe dat dan met de bijbel verantwoord wordt. 

 

Volgens dit artikel staat reïncarnatie in de bijbel.  Een heel epistel over Elia en reïncarnatie:

https://openbijbelblog.wordpress.com/reincarnatie-in-de-bijbel/
 

Citaat

 

Reïncarnatie in de bijbel

2 Koningen 2:1-14, Maleachi 3:23-24, Matteus 11:7-15, Matteus 17:10-13, Lucas 1:13-17, Johannes 1:19-23

 

 

 

Hier een artikel van de Protestantse Theologische Universiteit waarin het Elia verhaal wordt uitgelegd.  

Galaten 6:8 Jakobus 3:6 zijn ook teksten waarin kennelijk reïncarnatie gelezen kan worden. 

Een andere tekst die vaak gebuikt wordt is Johannes 9:2 over de blind geboren bedelaar. 

https://www.pthu.nl/bijbelblog/2016/06/komt-reincarnatie-in-de-bijbel-voor/

Citaat

 

Komt reïncarnatie in de Bijbel voor?

De vraag of het geloof in reïncarnatie in de Bijbel voorkomt, zal veel Bijbellezers verbazen. “Nooit iets over gelezen”, zullen ze denken. Toch wordt deze vraag door menigeen met ‘Ja’ beantwoord.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 1 month later...
3 uur geleden zei TTC:

Begrijp je het zelf ook? 

Nee, 3-1heid staat niet eens in de bijbel. Ik kan nog wel meegaan in een 2-1heid maar dan moet ik al meer toegeven dan de tekst toelaat. Maar okee, maar niet druk om maken. Komt vanzelf goed. Ik heb vanmorgen m'n fiets gerepareerd. Dat is een voorbeeld van iets dat niet vanzelf goed komt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Hermanos2:

Nee, 3-1heid staat niet eens in de bijbel. Ik kan nog wel meegaan in een 2-1heid maar dan moet ik al meer toegeven dan de tekst toelaat. Maar okee, maar niet druk om maken. Komt vanzelf goed. Ik heb vanmorgen m'n fiets gerepareerd. Dat is een voorbeeld van iets dat niet vanzelf goed komt. 

Je gelooft in de Drie-Enen God of niet, dat is heel simpel. Geloof je daar niet in, dan komt dat niet vanzelf goed.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei sandingisaskill:

Je gelooft in de Drie-Enen God of niet, dat is heel simpel. Geloof je daar niet in, dan komt dat niet vanzelf goed.

Nee, je hebt gelijk. Ik ben een nep christen. Ik weet dat de Drie-eenheid waarheid is en ik ontken 'm bewust. Daarvoor zal ik eeuwig branden in de hel. Terwijl ik jou, harpspelend gezeten op een wolkje met gelukzalige blik in je ogen, voorbij zie vliegen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Hermanos2:

Nee, je hebt gelijk. Ik ben een nep christen. Ik weet dat de Drie-eenheid waarheid is en ik ontken 'm bewust. Daarvoor zal ik eeuwig branden in de hel. Terwijl ik jou, harpspelend gezeten op een wolkje met gelukzalige blik in je ogen, voorbij zie vliegen. 

Geen flauw benul van de mogelijk en onmogelijkheden van het hiernamaals getuigt ook niet van een correct Godsbesef.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hermanos2:

Nee, 3-1heid staat niet eens in de bijbel. Ik kan nog wel meegaan in een 2-1heid maar dan moet ik al meer toegeven dan de tekst toelaat. Maar okee, maar niet druk om maken. Komt vanzelf goed. Ik heb vanmorgen m'n fiets gerepareerd. Dat is een voorbeeld van iets dat niet vanzelf goed komt. 

Wie is het die geboren is, ben jij toch? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Hopper:

Mijn plaats is het plaatsloze, daar doet men niet aan onderscheid in gender.

Alwaar de onderzoeksmethode these-antithese-synthese tot hoopvolle resultaten kan leiden, ontbloot de methode vrijwel spontaan ook een aantal paradoxen en anomalieën die zonder onderzoek onmogelijk hadden ontdekt kunnen worden. In deze zin wordt aandacht en onderzoek leidend beginsel, finaal leidend tot een reeks subtiele nuances die niet enkel het empathische vermogen van het zelf aanzienlijk kunnen verhogen maar simultaan ook de kwetsbaarheid. Kortom, onbegrip vanuit de omgeving krijgt hiermee dan misschien wel een wetenschappelijk verdedigbare verklaring, het wil daarom niet zeggen dat ggz-experten hierop gepast reageren. Het antwoord in eenvoud en kleine dingen, vergis je aub niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei TTC:

Waar is de moeder in de drie-eenheid?

Moeder en Dochter waren misschien even een tukje doen, of te druk met de zorg voor alle kindertjes. 😉

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Hermanos2:

Nee, je hebt gelijk. Ik ben een nep christen. Ik weet dat de Drie-eenheid waarheid is en ik ontken 'm bewust. Daarvoor zal ik eeuwig branden in de hel. Terwijl ik jou, harpspelend gezeten op een wolkje met gelukzalige blik in je ogen, voorbij zie vliegen. 

😁 Complimenten voor je humor Hermanos! 

Wil de Ware christen opstaan.. 😉

Misschien zijn er wel voor elke waarheid eigen hemelen, vanwaar we allemaal gezellig kunnen zwaaien naar de langsvliegers. Als het een beetje meezit hebben we dan wel genoeg mensen in onze hemel om een orkest te vormen. 🙂

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid