Spring naar bijdragen

Is iedere religie Goddelijk geïnspireerd?


Aanbevolen berichten

20 minuten geleden zei Dat beloof ik:

"Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de Aarde is van mij".

Wat God hier zegt is het volgende: Als jullie = Israël (en dan volgt een voorwaarde waar Israël aan kán voldoen). Hierna doet God een verbondsbelofte. Tot slot merkt God dan op dat 'heel de aarde' van Hem is. Met andere woorden: wat God hier in feite zegt is, als je Mij gehoorzaam bent en naar Mij luistert, zal ik jullie God zijn en je beschermen tegen alles dat jullie bestaan bedreigt. Dat laatste staat niet hier zo, maar wordt duidelijk als je je verder verdiept in de voorwaarden van het verbond.

Hieruit blijkt dus niet een God, zoals jij die voortdurend schildert, één die uit is op macht en op zelfverheerlijking, maar een beschermende God die weet dat Israël het zonder wet (die Israël de mogelijkheid geeft aan de verbondsvoorwaarden te voldoen) niet redt.

Goed dat is dan dat. Heb je nog meer pijlen op je boog?

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Antwoorden 482
 • Created
 • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Overmits hetgeen van God kennelijk i

1 Johannes 5:7 Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. 8 En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het

Je wordt steeds ongeloofwaardiger. Het enige dat je doet is je gedragen als een blaffende hond achter jouw hek van inhoudsloze dogma's en leringen. DBI ziet terecht een discrepantie in jouw inter

32 minuten geleden zei Hetairos:

Maar dat Mattheüs sowieso uitverkoren was, geloof ik óók weer niet.

Efezen 1:4 stelt dat de uitverkorenen als voor de grondlegging van de wereld zijn uitgekozen. Het gaat over de grondlegging van deze wereld, dus vlak na de zondeval. 

Hij heeft ons namelijk vóór de grondlegging van de wereld uitgekozen om in eendracht met hem te zijn, zodat we voor hem heilig en zonder smet zouden zijn in liefde.

Dus ik denk dat Mattheüs één van de uitverkorenen is. En dat komt ook wel overeen  met wat jij schrijft dat de Vader ze gekozen heeft en aan Jezus gegeven heeft.

Dat wilt niet zeggen dat iedereen uitverkoren is. In mijn ogen behoren de uitverkorenen tot de 144.000. Deze hebben het voortouw genomen naar de zoektocht naar de 'andere schapen'. Zij hebben God genaderd en toen heeft God hun tot Zich getrokken.

5 uur geleden zei sandingisaskill:

Begrijp me niet verkeerd, ik haat je niet, maar wat je daar ventileert is pure godslastering.

Het is wat Jezus zelf zegt. Het is wat je onder 'goed' verstaat. Blijkbaar kan je dat enkel van God zeggen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Wie is er arrogant in deze zin? Ik of degene die stelt dat hele aarde van hem is?

God heeft de aarde gemaakt. Zonder God waren we er helemaal niet geweest. Dus de aarde is van God. Het mooie is dat Hij ons een vrije wil heeft gegeven. Ondanks onze kleinheid geeft Hij ons respect en kunnen we echt voor Hem kiezen, uit liefde en niet door dwang. Een keer moet satans wereld tot een eind komen. Maar Hij wilt dat iedereen tot berouw komt en voor Hem en Zijn Zoon kiest zodat niemand verloren gaat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Hetairos:

Wat God hier zegt is het volgende: Als jullie = Israël (en dan volgt een voorwaarde waar Israël aan kán voldoen). Hierna doet God een verbondsbelofte. Tot slot merkt God dan op dat 'heel de aarde' van Hem is. Met andere woorden: wat God hier in feite zegt is, als je Mij gehoorzaam bent en naar Mij luistert, zal ik jullie God zijn en je beschermen tegen alles dat jullie bestaan bedreigt. Dat laatste staat niet hier zo, maar wordt duidelijk als je je verder verdiept in de voorwaarden van het verbond.

Hieruit blijkt dus niet een God, zoals jij die voortdurend schildert, één die uit is op macht en op zelfverheerlijking, maar een beschermende God die weet dat Israël het zonder wet (die Israël de mogelijkheid geeft aan de verbondsvoorwaarden te voldoen) niet redt.

Goed dat is dan dat. Heb je nog meer pijlen op je boog?

Is dat inderdaad dat?

Moest daarom iedereen gedood worden die ook maar 1 voet op de berg zette?
Uit bescherming? Voor wat dan...
Of.. was dat dan toch vanwege gebrek aan ontzag, het aantasten van de macht?

Ik denk toch echt het laatste hoor! 

1 uur geleden zei sjako:
4 uur geleden zei Dat beloof ik:

Wie is er arrogant in deze zin? Ik of degene die stelt dat hele aarde van hem is?

God heeft de aarde gemaakt. Zonder God waren we er helemaal niet geweest. Dus de aarde is van God. Het mooie is dat Hij ons een vrije wil heeft gegeven. Ondanks onze kleinheid geeft Hij ons respect en kunnen we echt voor Hem kiezen, uit liefde en niet door dwang. Een keer moet satans wereld tot een eind komen. Maar Hij wilt dat iedereen tot berouw komt en voor Hem en Zijn Zoon kiest zodat niemand verloren gaat.

Dat is geen antwoord op de vraag, maar een paar standaard regels uit een preek.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 19-5-2022 om 14:10 zei Hetairos:

Vanuit God gezien ging het dus niet mis. Hij had allang rekening gehouden met de vrije wil.

Ik geloof dat absoluut niet. Hij gaf de mens een prachtige leefruimte, ze hadden heerlijk eten een veilige omgeving en ze hadden genoeg te doen. Satan heeft misbruik gemaakt van de onervarenheid van Adam en Eva wat betreft kwaad. Ze zondigden tegen God. Niet veel later werd de eerste mens vermoord, Abel. Tijdens de tijd van Noach had Jehovah spijt dat Hij de mens had gemaakt. Slechts een handjevol trouwe mensen overleefden de vloed. Maar het kwaad zat al in de mens. Het zat in de genen, dus niet veel later ging het weer helemaal mis.

Dus als Jehovah rekening had gehouden met de zondeval, iets wat wel degelijk in de Bijbel staat, hoe kon Hij dan spijt hebben?

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei sjako:
16 uur geleden zei Hetairos:

Maar dat Mattheüs sowieso uitverkoren was, geloof ik óók weer niet.

Efezen 1:4 stelt dat de uitverkorenen als voor de grondlegging van de wereld zijn uitgekozen. Het gaat over de grondlegging van deze wereld, dus vlak na de zondeval. 

Hij heeft ons namelijk vóór de grondlegging van de wereld uitgekozen om in eendracht met hem te zijn, zodat we voor hem heilig en zonder smet zouden zijn in liefde.

Dus ik denk dat Mattheüs één van de uitverkorenen is. En dat komt ook wel overeen  met wat jij schrijft dat de Vader ze gekozen heeft en aan Jezus gegeven heeft.

Ik heb het woordje sowieso in mijn reactie even vet gemaakt. Want daar wilde ik tóch iets mee zeggen. Je hebt natuurlijk gelijk met jouw verdere uitleg; ik ben het daar dan ook geheel mee eens.

Het punt is echter dat sowieso impliceert dat een uitverkorene hoe dan ook uitverkoren is. En juist dát geloof ik niet. Dat zou namelijk betekenen dat geen mens een totaal geen vrije wil heeft  als het gaat om het wel - of niet uitverkoren zijn. En dan zit je dus midden in het dogma van de (dubbele) uitverkiezing.

In de tekst waarnaar je verwijst, wordt óók iets essentieels opgemerkt dat je niet noemt. Waarom niet? Ontgaat het je? Of laat je het bewust weg? In de zin waar je de tekst toelicht, omzeil je eveneens de kern van wat Paulus zegt in Efeze 1.

Ik citeer voor alle duidelijkheid de gehele tekst in de context en dan maak ik vet wat volgens mij nodig is voor een juist begrip:

Eph. 1:3-6 (NBG1951) "Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde."

Christus is dé uitverkorene: "En er klonk een stem uit de wolk, die zeide: Deze is mijn Zoon, de uitverkorene, hoort naar Hem. En terwijl die stem klonk, bevond Jezus Zich alleen." Luk. 9:35-36 (NBG1951). Dat laatste zegt Lukas er bij, om over het uitverkoren-zijn van Christus maar geen misverstand te laten ontstaan.

Punt is echter dat bij het uitverkoren zijn van Christus iedereen begrepen is, die zich bij Hem aansluit én zich door de Heilige Geest in Hem bevindt. Ieder mens is dus vrij om voor Jezus te kiezen.

15 uur geleden zei sjako:

Dat wilt niet zeggen dat iedereen uitverkoren is. In mijn ogen behoren de uitverkorenen tot de 144.000. Deze hebben het voortouw genomen naar de zoektocht naar de 'andere schapen'. Zij hebben God genaderd en toen heeft God hun tot Zich getrokken.

Ik zie dat niet. Iedereen die vanuit zijn eigen vrije wil voor Jezus kiest en door de Geest van God in de Zoon wordt ingelijfd, hoort bij dé uitverkorenen. Over de 144.000 hebben we het al vaak gehad. We verschillen gewoon van mening hierover. In de ogen van God is iedereen gelijk. Het onderscheid ontstaat pas in Christus.

PS: De 144.000 is een aanduiding van de heiligen die zich op aarde bevinden; de ontelbare schare (waarin tevens de 144.000 zijn begrepen) bevinden zich in de hemel, voor de troon van God. Openbaring gebruikt verschillende beelden om dezelfde realiteit weer te geven. Maar deze zienswijze heb ik elders al uiteengezet. Daar ga ik nu dus niet weer overdoen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
48 minuten geleden zei Hetairos:

Het punt is echter dat sowieso impliceert dat een uitverkorene hoe dan ook uitverkoren is. En juist dát geloof ik niet. Dat zou namelijk betekenen dat geen mens een totaal geen vrije wil heeft  als het gaat om het wel - of niet uitverkoren zijn. En dan zit je dus midden in het dogma van de (dubbele) uitverkiezing.

En daar ben ik dus ook mee eens. Wij geloven dat de uitverkorenen enkel de 144.000 zijn. De andere schapen, de meeste andere mensen, worden door keuze door hunzelf aangenomen als kinderen. Ze doen een stap naar God en daarom gaat God die mensen tot Zich trekken via Christus. Ik sta dus ook niet achter de leer van de uitverkiezing. 

48 minuten geleden zei Hetairos:

Christus is dé uitverkorene: "En er klonk een stem uit de wolk, die zeide: Deze is mijn Zoon, de uitverkorene, hoort naar Hem. En terwijl die stem klonk, bevond Jezus Zich alleen." Luk. 9:35-36 (NBG1951). Dat laatste zegt Lukas er bij, om over het uitverkoren-zijn van Christus maar geen misverstand te laten ontstaan.

Jezus is de uitverkorene, samen met de 144.000 uitverkorenen die in Christus, of door middel van, Christus worden geheiligd. Openbaring zegt dat ze samen gaan regeren over het Koninkrijk. Zij zijn aangenomen zonen van God. Ben het met je eens dat dit alleen kon door de grote Uitverkorene, Jezus Christus.

2 Thes 2:13 zegt ook:

Maar we moeten God altijd danken voor jullie, broeders, van wie Jehovah houdt. God heeft jullie vanwege jullie geloof in de waarheid vanaf het begin uitgekozen voor redding door jullie met zijn geest te heiligen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
50 minuten geleden zei Hetairos:

zie dat niet. Iedereen die vanuit zijn eigen vrije wil voor Jezus kiest en door de Geest van God in de Zoon wordt ingelijfd, hoort bij dé uitverkorenen.

Dan ben je geen uitverkorene, maar dan ben je aangenomen. Wat is de betekenis van uitverkorene? De Dikke van Dale zegt: verkozen uit, boven andere(n), geschikt of in staat om wat men verlangt uit te voeren, zo gelukkig dat ze dat verkrijgen. 
Israël was Gods uitverkorenen volk. Door God uitgezocht. Dus uitverkiezing is iets waar we geen invloed op hebben, maar van God komt. We kunnen het niet verdienen. Misschien leuk om er een topic over te beginnen, want dit is best een ingewikkeld onderwerp, maar wel belangrijk.

59 minuten geleden zei Hetairos:

PS: De 144.000 is een aanduiding van de heiligen die zich op aarde bevinden; de ontelbare schare (waarin tevens de 144.000 zijn begrepen) bevinden zich in de hemel, voor de troon van God. Openbaring gebruikt verschillende beelden om dezelfde realiteit weer te geven. Maar deze zienswijze heb ik elders al uiteengezet. Daar ga ik nu dus niet weer overdoen.

Dat zie ik dus weer niet. Openbaring 14:3 zegt over de 144.000 

Vóór de troon en vóór de vier levende wezens en de oudsten zingen ze wat een nieuw lied lijkt te zijn. Niemand kon dat lied leren behalve de 144.000, die van de aarde zijn gekocht.  4 Zij zijn het die zich niet met vrouwen hebben verontreinigd — ze zijn maagden. Zij zijn het die het Lam blijven volgen waar hij ook naartoe gaat. Ze zijn uit de mensheid gekocht als eerstelingen voor God en voor het Lam.  5 In hun mond werd geen bedrog gevonden, ze zijn zonder smet.

Ze staan voor de troon, al zegt dat niet alles, maar wat wel veel zegt is dat ze van de aarde gekocht zijn als eerstelingen. Ze bevinden zich in de hemel. 
De grote menigte zijn de volken die via het Abrahamitische verbond zijn beloofd aan Abraham. Zij bevinden zich op de aarde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Dat beloof ik:
18 uur geleden zei Hetairos:

Wat God hier zegt is het volgende: Als jullie = Israël (en dan volgt een voorwaarde waar Israël aan kán voldoen). Hierna doet God een verbondsbelofte. Tot slot merkt God dan op dat 'heel de aarde' van Hem is. Met andere woorden: wat God hier in feite zegt is, als je Mij gehoorzaam bent en naar Mij luistert, zal ik jullie God zijn en je beschermen tegen alles dat jullie bestaan bedreigt. Dat laatste staat niet hier zo, maar wordt duidelijk als je je verder verdiept in de voorwaarden van het verbond.

Hieruit blijkt dus niet een God, zoals jij die voortdurend schildert, één die uit is op macht en op zelfverheerlijking, maar een beschermende God die weet dat Israël het zonder wet (die Israël de mogelijkheid geeft aan de verbondsvoorwaarden te voldoen) niet redt.

Goed dat is dan dat. Heb je nog meer pijlen op je boog?

Expand  

Is dat inderdaad dat?

Moest daarom iedereen gedood worden die ook maar 1 voet op de berg zette?
Uit bescherming? Voor wat dan...
Of.. was dat dan toch vanwege gebrek aan ontzag, het aantasten van de macht?

Ik denk toch echt het laatste hoor! 

Ik heb al eerder gezegd, dat je niet objectief bent. Je uitgangspunt is dat God niet deugt. Dat inzicht (of gebrek aan inzicht!) projecteer je vervolgens op alles wat je in de Bijbel leest. Dat uitgangspunt maakt  je ook selectief, waardoor je niet in staat bent de context goed te beoordelen. Je bevindt je dus in een soort vicieuze cirkel en ben je subjectief tot op het bot.

Dat blijkt ook uit wat je nu ter sprake bent. Je kunt niets inbrengen tegen mijn uitleg van Exodus 19:5 en dus breng je weer iets anders in. Je houdt me aan het lijntje. Je toont gebrek aan respect voor mijn argumentatie.

Als ik nu tóch inga op je volgende bezwaar, is dat niet omdat ik denk dat jij er iets van opsteekt, maar omdat sommige meelezers er wellicht iets aan hebben.

INHOUDELIJK

Het gedeelte, waar je het nu over hebt, begint als volgt:

Exodus 19:10-13 (NBG1951) "En de HERE zeide tot Mozes: Ga tot het volk; heilig hen heden en morgen, en laten zij hun klederen wassen. En tegen de derde dag zullen zij gereed zijn, want op de derde dag zal de HERE nederdalen voor de ogen van het gehele volk op de berg Sinai. Daarom zult gij het volk buiten een bepaalde kring houden en zeggen: Wacht er u voor de berg te bestijgen, of maar de voet ervan aan te raken; ieder die de berg aanraakt, zal zeker ter dood gebracht worden. Geen hand zal hem aanraken, want dan zal men zeker gestenigd of met pijlen doorschoten worden; hetzij dier hetzij mens, hij zal niet blijven leven. Eerst bij de langgerekte toon van de hoorn mogen zij de berg bestijgen."

God wil dat Israël de berg opklimt om Hem te ontmoeten. Maar omdat God een heilig God is, is het nodig dat het volk geheiligd wordt. Er ontstaat anders een soort kortsluiting die ze niet overleven. NB: Dat is een gegeven en niet het gevolg van een besluit van Godswege. 

Dus zolang het volk zich heiligt mogen de de berg niet beklimmen; pas wanneer ze daarmee gereed zijn, krijgen ze een seintje en mogen ze opklimmen. Ook hier zie je weer Gods bescherming in actie.

Maar het hele verhaal is hiermee nog niet verteld:

Exodus 19:16-20 (NBG1951) "En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in de legerplaats was, beefde.
Toen leidde Mozes het volk uit de legerplaats God tegemoet en zij stelden zich op onder aan de berg. En de berg Sinai stond geheel in rook, omdat de HERE daarop nederdaalde in vuur; de rook daarvan steeg op als de rook van een oven, en de gehele berg beefde zeer. Het geluid van de bazuin werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak, en God antwoordde hem in de donder. Toen daalde de HERE neder op de berg Sinai, op de bergtop, en de HERE riep Mozes naar de bergtop, en Mozes klom naar boven
".

Dan ontvangt Mozes de 10 geboden. Maar het verhaal is nog niet ten einde:

Exodus 20:18-21 (NBG1951) "En het gehele volk was getuige van de donderslagen, de bliksemstralen, het geluid van de bazuin en de rokende berg. Toen het volk het zag, beefde het en bleef van verre staan. En zij zeiden tot Mozes: Spreek gij met ons, dan zullen wij horen; maar God spreke niet met ons, opdat wij niet sterven. Maar Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, want God is gekomen om u op de proef te stellen, en opdat er vrees voor Hem over u kome, dat gij niet zondigt.
Het volk nu bleef van verre staan, maar Mozes naderde tot de donkerheid waarin God was"
.

Maar dan gebeurt er iets opmerkelijks:

Exodus 19:21-24 (NBG1951) "Daarna zeide de HERE tot Mozes: Daal af, waarschuw het volk, dat zij niet doordringen tot de HERE om iets te zien; dan zouden velen van hen vallen. En ook de priesters die tot de HERE naderen, zullen zich heiligen, opdat de HERE niet tegen hen losbreke. Toen zeide Mozes tot de HERE: Het volk kan de berg Sinai niet bestijgen, want Gij hebt ons gewaarschuwd: zet de berg af en heilig hem.
Daarop zeide de HERE tot hem: Ga, daal af en klim met Aäron naar boven; maar de priesters en het volk mogen niet doordringen om tot de HERE op te klimmen, opdat Hij niet tegen hen losbreke.
"

Er bevindt zich nog altijd 'onreinheid' in het volk. Een onreinheid die ook de priesters zelf betreft. Waarschijnlijk waren deze bezig geweest, het volk wel te reinigen, maar hadden ze zichzelf bewust of onbewust, overgeslagen. Dus ook hier gaat het weer om een beschermende God.

Ik zal het niet hebben over die 'de donderslagen, de bliksemstralen, het geluid van de bazuin en de rokende berg', want dat valt buiten ons onderwerp, maar het volk beseft hierdoor dat ze niet in staat zijn zich zodanig te reinigen (daarom geeft God hen de 10 geboden!) dat ze de berg kunnen beklimmen waar God zich dan bevindt.

Gods beschermende woorden (inclusief de 10 geboden) hebben dus tot gevolg dat het volk 'van verre' blijft staan en dat ze 'overleven'.

Dat wat hen ombrengt is hun eigen onreinheid of zondigheid. En zoals God al deed in de hof bij Adam en Eva, attendeert Hij hen voor de gevolgen als ze zijn waarschuwing zouden negeren.

NASCHRIFT

Heb je nog meer pijlen op je boog? Kom maar op! Het wordt op deze manier alleen wel een complete Bijbelstudie. Vind ik niet erg, maar of dit ook voor jou geldt? Nogmaals, ik hoop dat sommige meelezers wat van mijn antwoorden opsteken.

Je geeft me in elk geval alle gelegenheid mijn visie op dit forum neer te leggen. Daarvoor mijn hartelijke dank, DBI. En dat meen ik oprecht.

bewerkt door Hetairos
Alinea's verwisseld in verband met de verhaallijn.
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei sjako:
Op 19-5-2022 om 14:10 zei Hetairos:

Vanuit God gezien ging het dus niet mis. Hij had allang rekening gehouden met de vrije wil.

Ik geloof dat absoluut niet.

Nee, dat weet ik. Is overigens voor mij geen probleem.

Citaat

Hij gaf de mens een prachtige leefruimte, ze hadden heerlijk eten een veilige omgeving en ze hadden genoeg te doen. Satan heeft misbruik gemaakt van de onervarenheid van Adam en Eva wat betreft kwaad. Ze zondigden tegen God. Niet veel later werd de eerste mens vermoord, Abel.

Dat geef je goed weer. Misschien iets te kort door de bocht, maar dat is mijn gevoelen. 

Citaat

Tijdens de tijd van Noach had Jehovah spijt dat Hij de mens had gemaakt.

Spijt is niet het goede woord. 

Dit is wat een commentaar hiervan zegt:

(Complete Word Study Bible)

 • Dit vers (Gen. 6:6) heeft studenten van de Bijbel jarenlang voor een raadsel gesteld. De uitdrukking "het berouwde de HEERE" betekent niet dat God veranderd is (Num. 23:19; 1 Sam. 15:29; Mal. 3:6; Jak. 1:17) * , of dat Hij getroffen is door verdriet of andere gevoelens die de mensheid eigen zijn. Het was echter noodzakelijk voor de geïnspireerde bijbelschrijvers om termen te gebruiken die begrijpelijk waren voor de geest van de mens. Een mens kan zich God alleen voorstellen in menselijke termen en begrippen."

* = Tekstverwijzingen:

 • Numeri 23:19 (NBG1951) God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben. Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen?
 • 1 Samuel 15:29 (NBG1951) Ook liegt de Onveranderlijke Israëls niet en Hij kent geen berouw; want Hij is geen mens, dat Hij berouw zou hebben.
 • Malachi 3:6 (NBG1951) Voorwaar, Ik, de HERE, ben niet veranderd, en gij kinderen van Jakob, zijt niet verteerd.
 • Jakobus 1:17 (NBG1951) Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.

Let er ook wat het NIV in een noot bij dit verse opmerkt:

(NIV Studiebijbel) "De HEERE had spijt ... zijn hart was diep verontrust. "Betreurde" kan betekenen "voelde diep verdriet" in plaats van "had spijt". Menselijke zonde is Gods verdriet (Ef 4:30) **.

** = tekstverwijzing:

 • Efeze 4:30 (NBG1951) "En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing."
7 uur geleden zei sjako:

Dus als Jehovah rekening had gehouden met de zondeval, iets wat wel degelijk in de Bijbel staat ....

Vraagje: Waar in de Bijbel wordt exact gesproken van een 'zondeval' of een 'val in zonde'? Ik ben van mening dat dit een menselijke overweging is, die vervolgens in de Bijbel is terug geprojecteerd en daarna als dogma weer tevoorschijn is gekomen, waarvan de intrinsieke waarheid boven elke twijfel verheven is.

Dus in dit geval ligt de bewijslast echt bij degenen die beweren dat de Bijbel wél concreet over een zondeval spreekt. Ik zou zeggen: laat dit maar zien!

NB:

Daarnaast houd ik er van om bepaalde uitspraken om te draaien, waardoor je vaak de consequentie al kunt zien van wat iemand (jij in dit geval) eigenlijk zegt:

Je zegt dus eigenlijk: "Jehovah heeft geen rekening gehouden met de zondeval" Als je dat combineert met het feit dat God geen berouw kan hebben (zie hierboven), zie je misschien wel in, hoe weinig schriftuurlijke grond jouw opmerking in feite heeft!

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei sjako:

Jezus is de uitverkorene, samen met de 144.000 uitverkorenen die in Christus, of door middel van, Christus worden geheiligd. Openbaring zegt dat ze samen gaan regeren over het Koninkrijk. Zij zijn aangenomen zonen van God. Ben het met je eens dat dit alleen kon door de grote Uitverkorene, Jezus Christus.

Ja en nee. Overigens is Jezus niet de grote uitverkorene, maar dé (enige) uitverkorene.

Het probleem, dat ik heb met jullie visie op de 144.000 en de schare die niemand tellen kan, is, dat jullie die twee groepen opsplitsen. Ik snap overigens waarom jullie dat doen en waarom je in feite daaraan vasthoudt koste wat het kost. Het is namelijk een fundamenteel dogma, dat in feite ten grondslag ligt aan heel de leer van het WTG. Haal je dit dogma weg, dan stort heel het fundament van het WTG in elkaar.

Dat is natuurlijk voor jou onacceptabel. En dat begrijp ik heel goed.

In mijn optiek bestaat er binnen het Lichaam van Christus helemaal geen onderscheiden groep, die je zou kunnen aanduiden met de 144.000.

Er zijn inderdaad leden van het Lichaam van Christus, die zich niet meer naar de inwendige mens op aarde bevinden; ze zijn namelijk in Christus gestorven. En je hebt leden van het Lichaam van Christus die zich nog wel op aarde bevinden, want zij zijn nog niet gestorven. Naar de inwendige mens bevinden ze zich echter al wel bij Christus.

Welnu, die eerste groep is de schare niet niemand tellen kan en die tweede groep is getalsmatig aangeduid als die 144.000. Het getal wijst op de volheid die is ontstaan vanuit de 12 (discipelen), dus 12 x 12. Daarnaast wijst die 1000 op het verband met de 1000 jaar die de Gemeente gegeven is om te heersen, vóórdat de volheid uit de volkeren is bereikt.

De schare in de hemel is niet te tellen, want ze neemt nog dagelijks toe. De 144.000 op aarde neemt echter voortdurend af, want gaandeweg lost deze groep helemaal op in de hemelse schare.

Dit alles klinkt voor jou als heiligschennis en dat is oké. Ik denk dat je dan je schouders maar moet ophalen bij zoveel ketterij, want ik denk dat ik niet nog van deze dwaling af te brengen ben. Tenzij je met met goede, dus op de Bijbel gefundeerde, argumenten komt. Wat we wel kunnen, is visies uitwisselen. En dat is wat, ik heb het al vaker gezegd, ik hier op het forum kom doen; mensen bekend maken met mijn visie. Maar wat ik absoluut niet wil is mensen bekeren of overtuigen van mijn gelijk. Ik rijk een gedachte aan en iedereen moet maar zien of hij er iets mee kan of niet. Maar dat mijn reacties steeds meer het karakter krijgen van een Bijbelstudie, kan ik niets aan doen. Dat is de leraar in mij, moet je maar denken.

Maar dan heb ik nog wel een vraag over jullie visie:

Heb je enig idee welke gelovigen bij die 144.000 horen? Ik bedoel nu de discipelen en de apostelen. Kortom, degenen die met naam en toenaam in de Bijbel worden genoemd. Maar misschien heb je ook wat namen die prominent in de kerkgeschiedenis opduiken. Of betreffen die 144.000 alleen Jehovah Getuigen?

Ik loop nu wel wat vooruit op een bericht van jou, dat ik nog moet beantwoorden. Maar dan heb je wat om over na te denken. Succes.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei sjako:

Dan ben je geen uitverkorene, maar dan ben je aangenomen. Wat is de betekenis van uitverkorene? De Dikke van Dale zegt: verkozen uit, boven andere(n), geschikt of in staat om wat men verlangt uit te voeren, zo gelukkig dat ze dat verkrijgen. 
Israël was Gods uitverkorenen volk. Door God uitgezocht. Dus uitverkiezing is iets waar we geen invloed op hebben, maar van God komt. We kunnen het niet verdienen. Misschien leuk om er een topic over te beginnen, want dit is best een ingewikkeld onderwerp, maar wel belangrijk.

Dat zie ik dus weer niet. Openbaring 14:3 zegt over de 144.000 

Vóór de troon en vóór de vier levende wezens en de oudsten zingen ze wat een nieuw lied lijkt te zijn. Niemand kon dat lied leren behalve de 144.000, die van de aarde zijn gekocht.  4 Zij zijn het die zich niet met vrouwen hebben verontreinigd — ze zijn maagden. Zij zijn het die het Lam blijven volgen waar hij ook naartoe gaat. Ze zijn uit de mensheid gekocht als eerstelingen voor God en voor het Lam.  5 In hun mond werd geen bedrog gevonden, ze zijn zonder smet.

Ze staan voor de troon, al zegt dat niet alles, maar wat wel veel zegt is dat ze van de aarde gekocht zijn als eerstelingen. Ze bevinden zich in de hemel. 
De grote menigte zijn de volken die via het Abrahamitische verbond zijn beloofd aan Abraham. Zij bevinden zich op de aarde.

Volgens jullie visie zou het meeste van wat ons in de Bijbel verteld en beloofd wordt niet alle gelovigen betreffen maar slechts een selecte groep van 144.000. Ik beschouw dat als een satanische misleiding.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Willempie:

Volgens jullie visie zou het meeste van wat ons in de Bijbel verteld en beloofd wordt niet alle gelovigen betreffen maar slechts een selecte groep van 144.000. Ik beschouw dat als een satanische misleiding.

Onzin natuurlijk. Heb ik ook nooit gezegd. Dat insinueren is duivels. Je haat misstaat je.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Onzin natuurlijk. Heb ik ook nooit gezegd. Dat insinueren is duivels. Je haat misstaat je.

Ik haat niet. ik heb waarheid lief. Dat is heel iets anders. En je zegt het misschien niet zo openlijk maar het is wel degelijk zo dat jullie beweren dat heel veel Bijbelse beloften niet de "gewone" gelovigen betreffen maar slechts bedoeld zijn voor de 144.000 "gezalfden". Dat is ernstig misleidend.

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Hetairos:

Ja en nee. Overigens is Jezus niet de grote uitverkorene, maar dé (enige) uitverkorene.

Als die tijd niet zou worden verkort, zou niemand worden gered. Maar ter wille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort. Mattheus 24:22

Er zijn dus wel degelijk uitverkorenen. Jezus is de grote Uitverkorene, dat is het verschil.

18 uur geleden zei Hetairos:

Het probleem, dat ik heb met jullie visie op de 144.000 en de schare die niemand tellen kan, is, dat jullie die twee groepen opsplitsen.

Nee, dat is niet zo. Johannes 10:16 En ik heb nog andere schapen, die niet van deze kooi zijn. Ook die moet ik bij elkaar brengen. Ze zullen naar mijn stem luisteren, en ze zullen één kudde onder één herder worden. 
Jezus spreekt over 3 ‘kooien’

1. Het natuurlijke Israël die onder de Mozaische wet staan, de eerste schaapskooi.

2. Lukas 12:32 Wees niet bang, kleine kudde, want jullie Vader heeft besloten jullie het Koninkrijk te geven. 
Dit gaat dus om een kleine kudde, de 144.000 gezalfden aan wie het Koninkrijk wordt gegeven, de tweede schaapskooi.

3. De andere schapen, niet van deze schaapskooi, de grote schare.

Dus we splitsen het niet in tweeën op, maar in drieën. Maar samen zijn ze één kudde onder één herder. Dus eigenlijk kan je niet van een opsplitsing spreken. Uiteindelijk wordt het één kudde. 

 

31 minuten geleden zei Willempie:

Ik haat niet. ik heb waarheid lief. Dat is heel iets anders. En je zegt het misschien niet zo openlijk maar het is wel degelijk zo dat jullie beweren dat heel veel Bijbelse beloften niet de "gewone" gelovigen betreffen maar slechts bedoeld zijn voor de 144.000 "gezalfden". Dat is ernstig misleidend.

Nogmaals je praat onzin.

18 uur geleden zei Hetairos:

In mijn optiek bestaat er binnen het Lichaam van Christus helemaal geen onderscheiden groep, die je zou kunnen aanduiden met de 144.000.

Zonder dit onderscheid kan je de Bijbel niet verklaren. Zo simpel is het. Aan Abraham werd land beloofd waarin zijn nageslacht zou wonen. Jesaja spreekt van een Nieuwe Aarde, waarin gerechtigheid zal wonen en waar vrede is onder mens en dier. Psalmen zegt dat rechtvaardigen voor eeuwig op aarde zullen leven, Jezus zegt hetzelfde in Zijn zaligsprekingen,  Openbaring heeft het over een aards paradijs. En er is duidelijk een groep die als koningen gaan regeren met Jezus in de hemel en niet enkel in Openbaring. Uiteindelijk hebben alle beloften betrekking op alle drie de groepen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Hetairos:

Welnu, die eerste groep is de schare niet niemand tellen kan en die tweede groep is getalsmatig aangeduid als die 144.000.

Is niet waar. De 144.000 hebben eigenschappen die de grote schare niet hebben. Ze zijn van de aarde gekocht. Ze hebben dus een hemelse bestemming. Er zijn er nog wel op aarde, maar uiteindelijk gaan ze naar de hemel. En zo zijn er een heleboel verschillen te vinden. Volgens Openbaring 14 weten ze bepaalde dingen die de andere schapen niet weten, een nieuw lied genoemd. 

18 uur geleden zei Hetairos:

De schare in de hemel is niet te tellen, want ze neemt nog dagelijks toe.

Waar in het OT staat dat er ontelbare schare naar de hemel toegaat? Er wordt gesproken over een Nieuwe Aarde waar rechtvaardigen voor eeuwig op zullen verblijven. Jesaja spreekt er ook uitvoerig over. Daniël zegt het. En ook Jezus zegt het. Mattheus 5:5 Gelukkig zijn degenen die zachtaardig zijn, want van hen zal de aarde worden.

Een ontelbare schare is geen ‘kleine kudde’. 144.000 is wel een kleine kudde. Het is allemaal zo logisch als wat.

18 uur geleden zei Hetairos:

Tenzij je met met goede, dus op de Bijbel gefundeerde, argumenten komt.

Ik doe mijn best. Voor mij is het zo klaar als een klontje.

18 uur geleden zei Hetairos:

Heb je enig idee welke gelovigen bij die 144.000 horen?

Dat weten alleen zijzelf. De Geest geeft dat hun te kennen. Zij weten dat voor 200% zeker.

19 uur geleden zei Hetairos:

Of betreffen die 144.000 alleen Jehovah Getuigen?

Nee, dat begon al vanaf de uitstorting van de heilige Geest. De meesten van de eerste gemeente.  En in de loop van de geschiedenis zullen er ook geweest zijn. Misschien William Tyndale, Michael Servet en wellicht Luther. Allemaal sleutelfiguren die voor de waarheid zijn opgekomen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei sjako:
22 uur geleden zei Hetairos:

Welnu, die eerste groep is de schare niet niemand tellen kan en die tweede groep is getalsmatig aangeduid als die 144.000.

Is niet waar. De 144.000 hebben eigenschappen die de grote schare niet hebben. Ze zijn van de aarde gekocht. Ze hebben dus een hemelse bestemming. Er zijn er nog wel op aarde, maar uiteindelijk gaan ze naar de hemel. En zo zijn er een heleboel verschillen te vinden. Volgens Openbaring 14 weten ze bepaalde dingen die de andere schapen niet weten, een nieuw lied genoemd. 

We wisten allebei al dat we het hier niet over eens worden. Inmiddels heb ik de complete tekstgedeelten waar sprake is van de 144.000 in mijn tekstverwerker gelaten. Ik ga er eerst eens op studeren en ook alle verwijzingen (studiebijbels) en commentaren die ik heb, er op naslaan. Dat werkt voor mij het beste.

Ik geef toe dat je, met betrekking tot dit onderwerp, opmerkingen hebt gemaakt, die me aan het denken hebben gezet. Die wil ik dus eerst op de rit zetten.

4 uur geleden zei sjako:
23 uur geleden zei Hetairos:

De schare in de hemel is niet te tellen, want ze neemt nog dagelijks toe.

Waar in het OT staat dat er ontelbare schare naar de hemel toegaat? Er wordt gesproken over een Nieuwe Aarde waar rechtvaardigen voor eeuwig op zullen verblijven. Jesaja spreekt er ook uitvoerig over. Daniël zegt het. En ook Jezus zegt het. Mattheus 5:5 Gelukkig zijn degenen die zachtaardig zijn, want van hen zal de aarde worden.

Het OT? Hadden we het daarover?

4 uur geleden zei sjako:
23 uur geleden zei Hetairos:

Heb je enig idee welke gelovigen bij die 144.000 horen?

Dat weten alleen zijzelf. De Geest geeft dat hun te kennen. Zij weten dat voor 200% zeker.

Maar jij hoort daar niet bij? En weet je dat dan ook voor 200% zeker?

4 uur geleden zei sjako:
23 uur geleden zei Hetairos:

Of betreffen die 144.000 alleen Jehovah Getuigen?

Nee, dat begon al vanaf de uitstorting van de heilige Geest. De meesten van de eerste gemeente.  En in de loop van de geschiedenis zullen er ook geweest zijn. Misschien William Tyndale, Michael Servet en wellicht Luther. Allemaal sleutelfiguren die voor de waarheid zijn opgekomen.

Het is voor mij echter wel de vraag of dezen allemaal voldoen aan de criteria: "Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk. Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden; zij zijn onberispelijk." Misschien dat ze op een bepaald moment aan het laatste hebben voldaan. Maar het eerste? Al degenen die je noemt, maar ook alle discipelen en apostelen voldoen niet aan de criteria. En dus vraag ik me in alle ernst af wie er dan letterlijk wel aan voldoet. En als zij er wel aan voldoen, dan voldoet iedere gelovige die zijn vertrouwen alleen op Christus stelt, er aan.

PS: Zoals reeds gezegd, onderzoek ik zelf nu wel of er een onderscheid is tussen de 144.000 en de schare die niemand tellen kan en op welk terrein dat onderscheid te zien is. In de loop van vele jaren wandelen met de Here Jezus, heb ik ondervonden dat ik vragen op het terrein van de Bijbelse boodschap het beste met Hem alleen kan bespreken. Dan word ik niet afgeleid, door allerlei wind van leer die tot dwaling verleidt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 21-5-2022 om 11:05 zei sjako:
Op 21-5-2022 om 10:07 zei Hetairos:

zie dat niet. Iedereen die vanuit zijn eigen vrije wil voor Jezus kiest en door de Geest van God in de Zoon wordt ingelijfd, hoort bij dé uitverkorenen.

Dan ben je geen uitverkorene, maar dan ben je aangenomen. Wat is de betekenis van uitverkorene? (...)

Met alle respect, Sjako, in plaats van aan de Van Dale houd ik me liever aan de betekenis die de Schrift me aanreikt.

Bijbels is volgens mij wat ik aangaf:

 • "Iedereen die vanuit zijn eigen vrije wil voor Jezus kiest én door de Geest van God in de Zoon wordt ingelijfd, hoort bij dé uitverkorenen."

Maar ik zie wel wat je bedoelt. In feite gaf ik dat echter al impliciet aan in mijn zin. Iedereen die voor Jezus kiest, wordt aangenomen, maar niet iedereen wordt door de Geest van God in de zoon ingelijfd.

Daarin ligt inderdaad een onderscheid. En ik denk, dat ook de Bijbel dit onderscheid impliceert en wel in, onder andere, de volgende teksten:

De ingelijfden:

Joh. 15:1-8 (NBG1951) Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage. Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.

De aangenomenen:

1 Cor. 3:10-15 (NBG1951) Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen.

Citaat

Israël was Gods uitverkorenen volk. Door God uitgezocht. Dus uitverkiezing is iets waar we geen invloed op hebben, maar van God komt. We kunnen het niet verdienen. Misschien leuk om er een topic over te beginnen, want dit is best een ingewikkeld onderwerp, maar wel belangrijk.

Het punt is echter, dat God één volk uitkoos en niet meerdere.

PS: Als wij God waren geweest, hadden we dat waarschijnlijk wel gedaan, omdat we het als mens geen goed idee vinden om op één paard te wedden. Waarschijnlijk had het WTG dat ook wel gedaan, omdat zij geloven dat God van alles overkomt, waar Hij geen rekening mee heeft gehouden. En dan is het natuurlijk goed om een reserve-plan te hebben.

Maar nu alle gekheid op een stokje.

De uitverkiezing waar jij op doelt, is een dogma dat niet in de Bijbel wordt onderbouwd. Juist, omdat er maar één Uitverkorene is. Iedereen kan voor Hem kiezen of het laten. Ook Jezus zelf onderschrijft dit: "Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij." Joh. 14:6 (NBG1951).

Maar wat hierbij wel een zeer belangrijke rol gaat spelen is van welke Jezus je getuigenis aflegt: van de Jezus die de Vader heeft uitgekozen/uitverkoren/aangewezen of van de Jezus, die je voor jezelf hebt gecreëerd, maar die niet door de Vader is uitgekozen/uitverkoren/aangewezen.

6 uur geleden zei sjako:
Op 21-5-2022 om 17:40 zei Hetairos:

In mijn optiek bestaat er binnen het Lichaam van Christus helemaal geen onderscheiden groep, die je zou kunnen aanduiden met de 144.000.

Zonder dit onderscheid kan je de Bijbel niet verklaren. Zo simpel is het. Aan Abraham werd land beloofd waarin zijn nageslacht zou wonen. Jesaja spreekt van een Nieuwe Aarde, waarin gerechtigheid zal wonen en waar vrede is onder mens en dier. Psalmen zegt dat rechtvaardigen voor eeuwig op aarde zullen leven, Jezus zegt hetzelfde in Zijn zaligsprekingen,  Openbaring heeft het over een aards paradijs. En er is duidelijk een groep die als koningen gaan regeren met Jezus in de hemel en niet enkel in Openbaring. Uiteindelijk hebben alle beloften betrekking op alle drie de groepen. 

Oké. Ik vind het nu wel weer voldoende.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hetairos:

Ik geef toe dat je, met betrekking tot dit onderwerp, opmerkingen hebt gemaakt, die me aan het denken hebben gezet. Die wil ik dus eerst op de rit zetten.

Goed te horen, als ik je kan helpen laat het me weten! Let bijv ook op dat de Bruid van Christus en het nieuwe Jeruzalem betrekking hebben op de 144.000.

3 uur geleden zei Hetairos:

Het OT? Hadden we het daarover?

Het OT kan je niet los zien van het NT. Beloften die gedaan worden in het OT moeten ook weer zichtbaar zijn in het NT.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hetairos:

Het punt is echter, dat God één volk uitkoos en niet meerdere.

Klopt, maar Israël bracht niet genoeg voort. De meeste Joden accepteerden Jezus niet. Het aantal gezalfden moest wel volledig worden dus werden er ‘heidenen’ geënt op de wilde olijfboom (het natuurlijke verbondsvolk, Israël). Om even terug te komen op de schaapskooien, je kan er dus 3 onderscheiden: 1 de Joden binnen het Wetsverbond, 2 de gezalfden aan wie het Koninkrijk wordt gegeven, wat werd bekrachtigd door Jezus bloed, oftewel de kleine kudde

Lukas 22:20 Na de maaltijd deed hij hetzelfde met de beker en zei: ‘Deze beker betekent het nieuwe verbond dat wordt bekrachtigd door mijn bloed, dat voor jullie vergoten zal worden.

en 3 de mensen die niet van deze kooi zijn, de heidenen die niet gezalfd zijn, maar die wel gered worden door Jezus vergoten bloed. Samen vormen ze één kudde onder één herder. Één volk waarin ook de belofte aan Abraham wordt voldaan.  De ene kooi is niet belangrijker dan de andere kooi. Ik zie gelijkenissen met de Levieten binnen Israël. Enkel de Levieten mochten priesters leveren en tempeldienst verrichten. Toch waren ze niet belangrijker. Ze hadden een functie binnen Gods organisatie die andere stammen niet hadden. Het is eenmaal zo geregeld. Net zoals de 144.000 een functie hebben binnen Gods volk nu. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 21-5-2022 om 11:50 zei Hetairos:

Ik heb al eerder gezegd, dat je niet objectief bent. Je uitgangspunt is dat God niet deugt. Dat inzicht (of gebrek aan inzicht!) projecteer je vervolgens op alles wat je in de Bijbel leest. Dat uitgangspunt maakt  je ook selectief, waardoor je niet in staat bent de context goed te beoordelen. Je bevindt je dus in een soort vicieuze cirkel en ben je subjectief tot op het bot.

Ik ga niet uit van het standpunt dat God wel of niet deugt. Ik ga uit van de tekst van de Bijbel.  Zonder een subjectieve visie als die van jou, dat God deugt.

Op 21-5-2022 om 11:50 zei Hetairos:

Dat blijkt ook uit wat je nu ter sprake bent. Je kunt niets inbrengen tegen mijn uitleg van Exodus 19:5 en dus breng je weer iets anders in. Je houdt me aan het lijntje. Je toont gebrek aan respect voor mijn argumentatie.

Ik wel degelijk geantwoord, alleen bevalt dat je niet omdat het iets heel anders is dan jouw visie. Dat is iets anders dan 'niets inbrengen' of 'geen respect hebben voor'.

Op 21-5-2022 om 11:50 zei Hetairos:

God wil dat Israël de berg opklimt om Hem te ontmoeten. Maar omdat God een heilig God is, is het nodig dat het volk geheiligd wordt. Er ontstaat anders een soort kortsluiting die ze niet overleven. NB: Dat is een gegeven en niet het gevolg van een besluit van Godswege.

Dit blijkt nergens uit. Een geheel eigen aanvulling op de bijbelteksten.
Wat er wél staat:  De priester en het volk mogen de berg niet op omdat anders de toorn van de Heer los barst (vers 22, en het wordt nóg een herhaald in 24, voor degenen die het niet direct snappen). 

 

Op 21-5-2022 om 11:50 zei Hetairos:

Dus zolang het volk zich heiligt mogen de de berg niet beklimmen; pas wanneer ze daarmee gereed zijn, krijgen ze een seintje en mogen ze opklimmen. Ook hier zie je weer Gods bescherming in actie

Nee, hier staat letterlijk en duidelijk dat Gods toorn in actie komt als ze de berg op klimmen:

Citaat

Exodos 19:24 ... maar laat de priesters en het volk niet doordringen om naar de HEERE op te klimmen, anders zal Zijn toorn over hen losbarsten.

 

Op 21-5-2022 om 11:50 zei Hetairos:

Er bevindt zich nog altijd 'onreinheid' in het volk. Een onreinheid die ook de priesters zelf betreft. Waarschijnlijk waren deze bezig geweest, het volk wel te reinigen, maar hadden ze zichzelf bewust of onbewust, overgeslagen. Dus ook hier gaat het weer om een beschermende God.

Wederom eigen aanvulling. Dat staat er niet.

Op 21-5-2022 om 11:50 zei Hetairos:

NASCHRIFT

Heb je nog meer pijlen op je boog? Kom maar op!

Dat hoeft niet, zo te zien heb je al genoeg moeite met deze ene pijl.

Op 21-5-2022 om 11:50 zei Hetairos:

Je geeft me in elk geval alle gelegenheid mijn visie op dit forum neer te leggen. Daarvoor mijn hartelijke dank, DBI. En dat meen ik oprecht.

Geen dank, graag gedaan. Ook ik hoop dat er veel mensen mee lezen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid