Spring naar bijdragen

Romeinen 7 - het goede dat ik wil, doe ik niet (de toestand van voor de wedergeboorte)


Aanbevolen berichten

19 minuten geleden zei Hermanos2:

En door herhaaldelijk te zeggen dat hij ons/mij de weg naar God wil wijzen. Daarmee suggererend dat ik die weg zoek en niet gevonden heb. Dat ik dwaal als een schaap zonder herder. 

Daar zit wel wat in natuurlijk, want we komen hier toch geen stap verder?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 269
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Net zoals het volk Israël bevrijd werd uit Egypte zo heeft ook de Here Jezus de mens bevrijd uit de slavernij, bevrijd van de zonden. Vrijgekocht door het bloed van het Lam.  Het Egypte van toen dat s

De vraag is dus of we er goed aan doen om elkaar onze uitlegging duidelijk te maken. Ik heb niks met jouw uitleg, jij niets met die van mij. De uitleg van Sjako wordt ook niet overwogen. Die van Rober

1. God laat zich kennen waar zuiverheid is van recht en waarheid en liefde in barmhartigheid en onbaatzuchtigheid. Dat is zonder de bijbel: wat God heeft gezegd om ter harte te nemen. 2. God la

16 minuten geleden zei thom:

Daar zit wel wat in natuurlijk, want we komen hier toch geen stap verder?

De vraag is dus of we er goed aan doen om elkaar onze uitlegging duidelijk te maken. Ik heb niks met jouw uitleg, jij niets met die van mij. De uitleg van Sjako wordt ook niet overwogen. Die van Robert Frans ook niet. Dus je stelt terecht dat we niet verder komen en dat we op een andere manier tot elkaar moeten vinden. De gemeenschappelijke noemer is onze liefde voor Christus. Maar zelfs hier schuilen meningsverschillen. 

Ik vind het verontrustend. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 11-3-2021 om 14:40 zei Jimmy:

Baby van het geloof, wie bent ge nu wat aant wijsmaken? Ik heb altijd geloof gehad? Als ik een baby ben wat bent gij dan? een sperma cel? Och mensen lief toch. Hoelang moet ik u allen nog verdragen? Niet lang meer, want Christus heeft mij al duidelijk gezegd dat alles hier gezegd is dat gezegd moet worden en dat ik naar een andere plaats moet gaan.

Je bedoelt : Ik krijg hier te veel tegenspraak, daar kan ik niet tegen dus ik stop er maar mee.  

Op 11-3-2021 om 13:40 zei Jimmy:

En gij dat beloof ik, gij spant de kroon! Want ik weet wat Christus gisteren in uw gedachte heeft gegeven en nu zou ge beter moeten weten! Ik maak geen woorden meer aan u vuil dat beloof ik. 

Ik heb geen idee waar je het over hebt? Wat heeft Christus volgens jou mij in gedachte gegeven? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Hermanos2:

Hoi Gaitema. Ik vind het mooi als iemand enthousiast is over zijn geloof. Dat zouden meer mensen moeten doen. 

Maar Jimmy is te vaak en te gemakkelijk in zijn verklaring dat God tot hem sprak/spreekt. 

Dat weet ik niet. Ik kan niet over hem oordelen. Ik vind het zelf lastig Gods stem te verstaan, maar ken mensen die echt dat vrij sterk hebben. Waar de grens ligt durf ik niet te bepalen. Ik kijk meer naar de inhoud en kon zelf wel wat met wat hij zei.

Citaat

En door herhaaldelijk te zeggen dat hij ons/mij de weg naar God wil wijzen. Daarmee suggererend dat ik die weg zoek en niet gevonden heb. Dat ik dwaal als een schaap zonder herder. 

Dan krullen m'n tenen omhoog. Hij mag gerust wat nederiger zijn en ons hier gewoon begroeten als broeders. 

Das niet zo handig. Wellicht dat hij wat geëmotioneerd was, maar ik heb het niet allemaal gelezen.

Citaat

Nogmaals. Ik heb graag dat hij hier blijft. Met zijn enthousiasme, aangevuld met broederliefde. De rest van wat ik heb gezien hoef ik niet. 

Maar hij ervaart dat zo. Je had ook vragen kunnen stellen over hoe hij dat ervaart...

 

bewerkt door Gaitema
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei thom:

En wie is hem? Want daar heb ik het steeds over. In hoeverre laat men de reacties inwerken in het vlees, om het zo maar eens te benoemen, om vandaaruit weer te reageren. En dan teleurgesteld als er niet gereageerd wordt als verwacht wellicht.

Ligt het dan aan de ontvanger of aan de boodschapper of de boodschap, of wat?

 

 

 

Vraag het aan God, zou ik zeggen. Ik denk dat hij een sterk vertrouwen in Jezus heeft en ja, de wereld heeft daar altijd moeite mee. Daar getuigd dit hele forum van met alle verschillen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Gaitema:

Vraag het aan God, zou ik zeggen. Ik denk dat hij een sterk vertrouwen in Jezus heeft en ja, de wereld heeft daar altijd moeite mee. Daar getuigd dit hele forum van met alle verschillen.

Ik denk dat de wereld moeite heeft met het opdringen van een overtuiging. Daar is mijn hele jeugd mee gevuld geweest, en daarvan heb ik het op een zuipen gezet.

Nu weet ik beter. 

Geest heeft andere kwaliteiten dan opdringen; 22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

 

 

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
42 minuten geleden zei thom:

Ik denk dat de wereld moeite heeft met het opdringen van een overtuiging. Daar is mijn hele jeugd mee gevuld geweest, en daarvan heb ik het op een zuipen gezet.

Nu weet ik beter. 

Geest heeft andere kwaliteiten dan opdringen; 22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

In feite zeg je dus: God is niet met hem. Echter, ik zeg: God zoekt de oprechten van hart en waar het hart vol van is, loopt de mond van over. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
58 minuten geleden zei Gaitema:
1 uur geleden zei thom:

Ik denk dat de wereld moeite heeft met het opdringen van een overtuiging. Daar is mijn hele jeugd mee gevuld geweest, en daarvan heb ik het op een zuipen gezet.

Nu weet ik beter. 

Geest heeft andere kwaliteiten dan opdringen; 22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

In feite zeg je dus: God is niet met hem. Echter, ik zeg: God zoekt de oprechten van hart en waar het hart vol van is, loopt de mond van over. 

God weet het.

Op 10-3-2021 om 17:50 zei Jimmy:

Ga maar door mijn vriend! Ik moet geheel niet naar u luisteren! Zeg maar het omgekeerde van wat Christus zegt! Want Christus zegt ons om als het kind te worden!!!

En u zegt om volwassen te zijn!

Wee u op de dag des oordeels en wee diegene die u leid! Want als u niet bekeert zal u beiden de hel in gesmeten worden!

Ja degene in u weet goed genoeg naar wie hij moet luisteren! Maar u ontwijkt al mijn vragen! Omdat hij u niet antwoord!

Ja nu bent u geheel alleen is het niet! U zegt hetzelf!

Nu zwijgt uw leidsman wel, is het niet? En wat kunt ge nog uitbrengen? Niks meer! U moet letterlijk 4 maal hetzelfde zeggen omdat u gewoon het niet meer weet! Want u leidsman zwijgt! Want hij weet inderdaad naar wie hij moet luisteren.

Hij moet luisteren naar Christus! En hij kan niet anders dan luisteren naar Hem!!!!!

Als God de oprechten van hart zoekt, dan zal dat hart Hem ontvangen als Hij klopt aan de deur, en Zijn stem gehoord wordt.

Een oprechte van hart, is het ontvankelijke hart.

En zoals ik al schreef, de zaaier zaait, ongeacht de grond waarin het valt.

 

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Gaitema:
Citaat

Nogmaals. Ik heb graag dat hij hier blijft. Met zijn enthousiasme, aangevuld met broederliefde. De rest van wat ik heb gezien hoef ik niet. 

Maar hij ervaart dat zo. Je had ook vragen kunnen stellen over hoe hij dat ervaart..

Dat heb ik geprobeerd,  daar heeft hij geen antwoord op. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 6-3-2021 om 21:38 zei Desid:

Ten eerste is de schrijver van 1 Johannes iemand anders dan Paulus. Het is dus heel goed mogelijk dat ze een andere visie hebben of van mening verschillen.

Ten tweede is het niet aan te raden een losse tekst uit een groter geheel te halen. 1 Johannes is een best wel gesloten tekst, met een heel eigen stijl. 

 

 

De Bijbel zegt over de Bijbel: "Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid." (2 Tim 3:16). God zelf is de auteur en schrijver van de Bijbel, ik kan hier nog meer teksten citeren om dat te onderbouwen maar laat het even hierbij. Er is daarom geen verschil van mening tussen Paulus of Johannes. De eerste brief van Johannes is in perfecte harmonie. Je moet weten welke teksten je in welke context moet gebruiken. Als je dat doet dan kun je prima teksten uit een groter geheel halen, de apostelen deden dat zelf ook regelmatig.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 6-3-2021 om 17:35 zei Dat beloof ik:

Het lijkt me toch vrij duidelijk elke punt ik wilde maken, maar ik zal het nog eens uitleggen.
Jij stelde op basis van een citaat uit 1 Johannes 3 dat dat de wedergeboren mens niet zondigt.
Terwijl in datzelfde 1 Johannes staat  "Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons (1 Johannes 1:8)"
Als jij denkt dat 1 Johannes 'in perfecte harmonie' is, dan kijken we principieel anders tegen de brief aan.

 

Ja het is in perfecte harmonie. Ik zal de hoofdlijn heel kort uitleggen. Het vers 1 Joh 1:8  staat in een bepaald verband geschreven en dat is allereerst goed om te doorzien. In 1 Joh 1 en ook hoofdstuk 2 staan licht en duisternis tegenover elkaar. In 1 Joh 2:11 staat: "maar wie zijn broeder haat is in de duisternis en wandelt in de duisternis".  Het gaat dus om licht en duisternis. Als je zo kijkt wordt 1 Joh 1 ook veel eenvoudiger om te begrijpen.
Het eerste hoofdstuk gaat over gemeenschap en in het licht wandelen. In 1 Joh 1:5 staat: "God is licht en er is in Hem geen duisternis". Maar als iemand niet in het licht wandelt (zijn hart niet opent, dingen verbergt voor anderen) dan wandelt hij in de duisternis. In vers 6 staat: "Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet." De echte zonde hier is in de duisternis wandelen. Als iemand in het licht wandelt dan krijgt de zonde (de duisternis) geen kans.
Het in het licht wandelen is datgene dat nodig is om vrij te blijven van zonde, dat komt terug in vers 7. "Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde." Met andere woorden: de zonde krijgt geen kans op het moment dat iemand in het licht is, het licht reinigt meteen om het zomaar eens te zeggen.  Je zou ook kunnen zeggen: hoeveel plaats is er voor duisternis als er ergens licht is? In het volle licht krijgt duisternis geen kans.
De reiniging van zonde die aan het einde van vers 7 wordt bedoeld zijn dingen die iedereen die pas tot geloof is gekomen af moet leggen, Petrus schrijft hierover in 1 Petr 2:1,2: "Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst, kwaadsprekerij en verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het Woord opdat u daardoor mag opgroeien." Dat zijn de normale dingen waar iedereen doorheen moet groeien net zoals dat een gewoon kind ook op moet groeien en niet meteen volwassen is, dat verwacht ook niemand meteen van een kind. Dat wordt een kind ook niet als zonde toegerekend want we zijn niet onder de wet maar onder de genade (Rom 6:14). Zonde wordt niet toegerekend als je niet onder de wet bent en in het licht wandelt. Zo blijft iemand dus heilig maar moet alleen nog verder groeien.
Dit is de aanloop naar vers 8 "Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons".  Met andere woorden: als iemand zegt: het licht heb ik niet nodig, ik heb geen verdere heiliging nodig dan misleid hij zichzelf en is zo in de duisternis. Maar iemand die wel in het licht wandelt blijft heilig en vrij van zonde omdat duisternis in het licht geen kans krijgt.
God is licht en er is in Hem in het geheel geen duisternis!

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Gert Jan:

De Bijbel zegt over de Bijbel: "Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid." (2 Tim 3:16). God zelf is de auteur en schrijver van de Bijbel, ik kan hier nog meer teksten citeren om dat te onderbouwen maar laat het even hierbij. Er is daarom geen verschil van mening tussen Paulus of Johannes. De eerste brief van Johannes is in perfecte harmonie. Je moet weten welke teksten je in welke context moet gebruiken. Als je dat doet dan kun je prima teksten uit een groter geheel halen, de apostelen deden dat zelf ook regelmatig.

Dat is geen redelijke opvatting. Het is een cirkelredenering. De Bijbel is waar want de Bijbel is waar. 

Ten tweede is volgens jou 2 Timoteüs waarschijnlijk rond 60 ongeveer geschreven, toen een groot deel van het NT nog geschreven moest worden en eeuwen voordat de canon met 27 boeken er was. Dus kan deze tekst helemaal niet over de Bijbel gaan, hoogstens over de Joodse heilige Schriften.

Ten derde is dit argument een voorbeeld van protestants fundamentalisme. Vanuit katholiek oogpunt is er altijd Schrift én traditie geweest.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Gert Jan:

de aanloop naar vers 8 "Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons". 

Met andere woorden: als iemand zegt: het licht heb ik niet nodig,heb geen verdere heiliging nodig dan misleid hij zichzelf en is zo in de duisternis.

Dat is niet vers 8 in andere woorden,  maar een volledig andere bewering. 

7 uur geleden zei Gert Jan:

De Bijbel zegt over de Bijbel: "Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid." (2 Tim 3:16)

Dat is een misvatting.  Die bewering in Timotheus slaat op datgene wat hij toendertijd onder de schrift verstond.  Daar hoorde het NT dus niet bij. 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat is een misvatting.  Die bewering in Timotheus slaat op datgene wat hij toendertijd onder de schrift verstond.  Daar hoorde het NT dus niet bij. 

De leer is dan ook dat het nieuwe testament geheel en al moet sporen met het oude testament,
en als dat niet zo zou zijn dan kwalificeert het ook niet als schrift.

Want heel het oude testament is geschreven als voorbeeld en leerweg van God,
om te vatten hoe de heilige Geest in vrijheid toch onderworpen is aan God.
In gehoorzaamheid uit vrije liefde en dankbaarheid.  

En dat is dan ook tot je begrip: het nieuwe testament is in wezen de verslaglegging
hoe de samenhang van dat oude met dat nieuwe uitwerkt.

Het nieuwe testament hoort er dus wel bij,  en mooi dat je het oude testament op waarde schat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Tomega:
13 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat is een misvatting.  Die bewering in Timotheus slaat op datgene wat hij toendertijd onder de schrift verstond.  Daar hoorde het NT dus niet bij. 

De leer is dan ook dat het nieuwe testament geheel en al moet sporen met het oude testament,
en als dat niet zo zou zijn dan kwalificeert het ook niet als schrift.

Want heel het oude testament is geschreven als voorbeeld en leerweg van God,
om te vatten hoe de heilige Geest in vrijheid toch onderworpen is aan God.
In gehoorzaamheid uit vrije liefde en dankbaarheid.  

En dat is dan ook tot je begrip: het nieuwe testament is in wezen de verslaglegging
hoe de samenhang van dat oude met dat nieuwe uitwerkt.

Het nieuwe testament hoort er dus wel bij,  en mooi dat je het oude testament op waarde schat.

Dbi schrijft niets over het OT, en schat dit ook niet op waarde. Hij schrijft dat het NT niet destijds bestond.

Zonder het OT kan de Bijbel prima gelezen worden, én vooral; begrepen worden voor hen die tot geloof gekomen zijn.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei thom:

Dbi schrijft niets over het OT, en schat dit ook niet op waarde. Hij schrijft dat het NT niet destijds bestond.

Zonder het OT kan de Bijbel prima gelezen worden, én vooral; begrepen worden voor hen die tot geloof gekomen zijn.

:-) Die bewering in Timotheus slaat op datgene wat hij toendertijd onder de schrift verstond. 
Daar hoorde het NT dus niet bij. Heeft Timotheüs het er niet over, of Dbi niet, of jij wel?

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei thom:

Dbi schrijft niets over het OT, en schat dit ook niet op waarde. Hij schrijft dat het NT niet destijds bestond.

Zonder het OT kan de Bijbel prima gelezen worden, én vooral; begrepen worden voor hen die tot geloof gekomen zijn.

Zonder het OT kan de Bijbel niet begrepen worden. 

Jezus verwijst vaak naar Jesaja, de Psalmen en de Torah. Het loont zich om de teksten waarnaar Hij verwijst te onderzoeken. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei Desid:

Dat is geen redelijke opvatting. Het is een cirkelredenering. De Bijbel is waar want de Bijbel is waar

Dit is onbijbels de bijbel is waar omdat God de werkelijke auteur is.

20 uur geleden zei Desid:

Ten tweede is volgens jou 2 Timoteüs waarschijnlijk rond 60 ongeveer geschreven, toen een groot deel van het NT nog geschreven moest worden en eeuwen voordat de canon met 27 boeken er was. Dus kan deze tekst helemaal niet over de Bijbel gaan, hoogstens over de Joodse heilige Schriften.

Ook dit is onbijbels want als de bijbel door God geïnspireerd is kent het geen tijd dat wil zeggen dat teksten betrekking hebben op verleden, heden en toekomst.

20 uur geleden zei Desid:

Ten derde is dit argument een voorbeeld van protestants fundamentalisme. Vanuit katholiek oogpunt is er altijd Schrift én traditie geweest.

Nee het is de werkelijkheid van thimotheüs, die erkent wordt door de protestantse kant.

Jezus hekelde menselijke traditie's

Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Hermanos2:

Zonder het OT kan de Bijbel niet begrepen worden. 

Tja.. als je dat blijft beweren, begrijp je zelf de Boodschap niet.

3 uur geleden zei Tomega:

En dat is dan ook tot je begrip: het nieuwe testament is in wezen de verslaglegging
hoe de samenhang van dat oude met dat nieuwe uitwerkt

Een nieuw verbond, kan dus ook alleen begrepen worden, als dit alleen op zich gelezen wordt. Het oude is immers verleden tijd.

Wil je verbanden gaan zien, kan men het oude verbond erbij nemen lijkt mij, om te gaan onderzoeken.

Maar wordt het nieuwe ontvangen, begrepen en uitgevoerd, heeft het oude gaan oprakelen weinig nut lijkt mij.

Het is m.i. dus zo; begrijp je het nieuwe, heeft het oude geen nut verder.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei thom:

Tja.. als je dat blijft beweren, begrijp je zelf de Boodschap niet.

Een nieuw verbond, kan dus ook alleen begrepen worden, als dit alleen op zich gelezen wordt. Het oude is immers verleden tijd.

Wil je verbanden gaan zien, kan men het oude verbond erbij nemen lijkt mij, om te gaan onderzoeken.

Maar wordt het nieuwe ontvangen, begrepen en uitgevoerd, heeft het oude gaan oprakelen weinig nut lijkt mij.

Het is m.i. dus zo; begrijp je het nieuwe, heeft het oude geen nut verder.

https://www.wholesomewords.org/poetry/biblepoems/when.html

Een oproep speciaal voor jou om eindelijk eens dat boek te gaan lezen. Lees op z'n minst de psalmen. Dan word je hopelijk geprikkeld om ook de rest te lezen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Hermanos2:

Een oproep speciaal voor jou om eindelijk eens dat boek te gaan lezen. Lees op z'n minst de psalmen. Dan word je hopelijk geprikkeld om ook de rest te lezen. 

Omdat het NT niet begrepen wordt door jou, moet ik het OT doorploegen?

Dat is de omgekeerde wereld Hermanos. Wanneer de Boodschap niet begrepen wordt, schreef ik al, wordt de letter gekoesterd.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei thom:

Een nieuw verbond, kan dus ook alleen begrepen worden,
als dit alleen op zich gelezen wordt. Het oude is immers verleden tijd.

Romeinen 7
Het zuivere geweten van een roofdier zondigt niet, tot er een wet wordt gesteld waardoor het roofdier weet: wat ik doe is zonde. Maar deze winst is het dier tot zijn veroordeling, want de zonde is nu strafbaar. 
Wat is dan het nut van de de wet? Dat het zuivere geweten leert en erkent dat de zonde zonde is.

Nu kan iemand de wet weer afschaffen en het geweten bevrijden,
en het oude wegdoen, want het is hem niet meer tot nut.
Wat denk je dat hij dan heeft gemist?

  

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Tomega:

Romeinen 7
Het zuivere geweten van een roofdier zondigt niet, tot er een wet wordt gesteld waardoor het roofdier weet: wat ik doe is zonde. Maar deze winst is het dier tot zijn veroordeling, want de zonde is nu strafbaar. 
Wat is dan het nut van de de wet? Dat het zuivere geweten leert en erkent dat de zonde zonde is.

Nu kan iemand de wet weer afschaffen en het geweten bevrijden,
en het oude wegdoen, want het is hem niet meer tot nut.
Wat denk je dat hij dan heeft gemist?

  

Je gaat er ten onrechte van uit dat het geweten de letter van de heersende wetten volgt. Dat is echter niet zo. 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 21-3-2021 om 21:24 zei Desid:

Dat is geen redelijke opvatting. Het is een cirkelredenering. De Bijbel is waar want de Bijbel is waar. 

Ten tweede is volgens jou 2 Timoteüs waarschijnlijk rond 60 ongeveer geschreven, toen een groot deel van het NT nog geschreven moest worden en eeuwen voordat de canon met 27 boeken er was. Dus kan deze tekst helemaal niet over de Bijbel gaan, hoogstens over de Joodse heilige Schriften.

Ten derde is dit argument een voorbeeld van protestants fundamentalisme. Vanuit katholiek oogpunt is er altijd Schrift én traditie geweest.

Geouwehoer. Ik ben het met hem eens. De apostelen hadden de Heilige Geest en dwaalden niet. Alles wat ze schreven kwam van God. En helaas is dat met de katholieken en de protestanten niet het geval. Zij dwalen beiden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid