Spring naar bijdragen

Jezus is God.


Aanbevolen berichten

11 uur geleden zei Dannyr:

Maar dat staat niet in Exodus 33:18 daar gaat het echt om God zelf die verscheen.

Volgens vers 3 niet. Jehovah werd vertegenwoordigd door een engel. De engel sprak exact Jehovah’s woorden. Het is alsof God daar letterlijk is. Maar God ziet er niet uit als een mens. Jesaja 40:26 zegt het volgende over Jehovah. 
Sla je ogen op naar de hemel en kijk. Wie heeft die dingen geschapen? Het is degene die ze als een leger leidt naar hun aantal. Hij roept ze allemaal bij naam. Dankzij zijn enorme dynamische energie en ontzagwekkende kracht ontbreekt er niet één.

Als je ook maar in de buurt komt van God verbrand je al, het is niet te verdragen. Het beeld van een oude man met een baard klopt niet. God is een Geest met oneindige energie. Machtiger dan wij maar kunnen voorstellen. Daarom gebruikt Hij boodschappers en Zijn Zoon. Zijn Zoon is een volmaakte weerspiegeling van God, maar in een menselijke vorm.

4 uur geleden zei Dannyr:

Er is sprake van een rangorde binnen de drie eenheid.

Jezus spreekt over Zijn Vader als Zijn God. Als Jezus God is dan kan het toch niet zo zijn dat er nog een almachtige God boven Hem staat? Er is maar één almachtige God.

Deut 6:4 Luister, Israël: Jehovah, onze God, is één Jehovah.  5 Je moet Jehovah, je God, liefhebben met je hele hart, je hele ziel en je hele kracht.  6 Deze woorden die ik je vandaag gebied, moet je in je hart hebben,  7 en je moet ze je zonen inprenten en erover praten als je in je huis zit, als je onderweg bent, als je gaat slapen en als je opstaat.  8 Bind ze op je hand als herinnering en draag ze als een band op je voorhoofd. 
In 1Kor 8:5 wordt dit ook gezegd door Paulus

Want ook al zijn er zogenaamde goden in de hemel of op aarde — en er zijn veel ‘goden’ en veel ‘heren’ —  6 in werkelijkheid is er voor ons maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn ontstaan en voor wie wij bestaan. En er is één Heer, Jezus Christus, via wie alle dingen zijn ontstaan en via wie wij bestaan.

Hier wordt de Vader geïdentificeerd als de enige God. Jezus wordt geïdentificeerd als de enige Heer, een term voor een Koning. Hij is aangesteld als onze Heer door God.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 557
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Als je gewoon leest wat er staat is het helemaal niet complex en dan hoef je ook niet zoveel te (laten) interpreteren. Het wordt pas complex als het niet overeenkomt met de leer die je aanhangt. Dan m

Als je tegen een beetje zowel poëtische als theologisch doorwrochte tekst kan, dan kun je allereerst de Geloofsbelijdenis van Athanasius regel voor regel doorlezen. Deze geeft precies weer wat wij gel

Als je de hele context leest zie je dat Jezus niet ontkent God te zijn op de wijze waarop de joden dat hadden opgevat. Je ziet dat Jezus alleen maar een contrast gebruikt door een psalm te citere

Posted Images

12 minuten geleden zei sjako:

Volgens vers 3 niet. Jehovah werd vertegenwoordigd door een engel. De engel sprak exact Jehovah’s woorden. Het is alsof God daar letterlijk is. Maar God ziet er niet uit als een mens. Jesaja 40:26 zegt het volgende over Jehovah. 
Sla je ogen op naar de hemel en kijk. Wie heeft die dingen geschapen? Het is degene die ze als een leger leidt naar hun aantal. Hij roept ze allemaal bij naam. Dankzij zijn enorme dynamische energie en ontzagwekkende kracht ontbreekt er niet één.

[...]

Heft uw ogen omhoog en ziet: wie heeft dat alles geschapen? Hij, die hun legerscharen in vollen getale uitrukken doet en ze alle bij name roept; zo groot is zijn macht, zo geweldig zijn kracht, dat er niet een ontbreekt.
-Jesaja 40,26, WV75

Wat vertalen jullie toch raar soms...

Het beeld van een oude, bejaarde man (met baard) klopt overigens wél, want dat staat namelijk gewoon in Daniël 7,9. Natuurlijk is dat niet Gods letterlijke uiterlijk, want die kunnen wij hier op aarde niet aanschouwen, maar dat het een vals beeld zou zijn is dus onzin. Het is juist een prachtig beeld van Gods wijsheid, ervaring en bezonnenheid.
Daarbij toont God zich consequent als mens aan de mensen. Van de mens zelf die Hij in Genesis naar zijn beeld schept tot de engel des Heren tot de Hoogbejaarde tot de volle Openbaring in Jezus Christus, waarin Hij het vlees heeft aangenomen en zo zelf Mens is gewórden. Blijkbaar doet Hij er van alles aan om ervoor te zorgen dat we Hem als menselijk zien.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Dannyr:

maar ik weet dat voor de plaatsen waar in Genesis 19:23 “Heer” wordt gebruikt het Hebreeuwse “Adonai” wordt gebruikt in de grondtekst.

Dit is niet helemaal juist. Waar in onze Bijbel Heer of Here of Heere staat, staat in de Hebreeuwse grondtekst JHWH. Maar omdat joden de naam niet uitspreken, gebruiken ze bij het voorlezen meestal Adonai.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Volgens vers 3 niet. Jehovah werd vertegenwoordigd door een engel. De engel sprak exact Jehovah’s woorden. Het is alsof God daar letterlijk is. Maar God ziet er niet uit als een mens. Jesaja 40:26 zegt het volgende over Jehovah. 
Sla je ogen op naar de hemel en kijk. Wie heeft die dingen geschapen? Het is degene die ze als een leger leidt naar hun aantal. Hij roept ze allemaal bij naam. Dankzij zijn enorme dynamische energie en ontzagwekkende kracht ontbreekt er niet één.

Als je ook maar in de buurt komt van God verbrand je al, het is niet te verdragen. Het beeld van een oude man met een baard klopt niet. God is een Geest met oneindige energie. Machtiger dan wij maar kunnen voorstellen. Daarom gebruikt Hij boodschappers en Zijn Zoon. Zijn Zoon is een volmaakte weerspiegeling van God, maar in een menselijke vorm.

Jezus spreekt over Zijn Vader als Zijn God. Als Jezus God is dan kan het toch niet zo zijn dat er nog een almachtige God boven Hem staat? Er is maar één almachtige God.

Deut 6:4 Luister, Israël: Jehovah, onze God, is één Jehovah.  5 Je moet Jehovah, je God, liefhebben met je hele hart, je hele ziel en je hele kracht.  6 Deze woorden die ik je vandaag gebied, moet je in je hart hebben,  7 en je moet ze je zonen inprenten en erover praten als je in je huis zit, als je onderweg bent, als je gaat slapen en als je opstaat.  8 Bind ze op je hand als herinnering en draag ze als een band op je voorhoofd. 
In 1Kor 8:5 wordt dit ook gezegd door Paulus

Want ook al zijn er zogenaamde goden in de hemel of op aarde — en er zijn veel ‘goden’ en veel ‘heren’ —  6 in werkelijkheid is er voor ons maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn ontstaan en voor wie wij bestaan. En er is één Heer, Jezus Christus, via wie alle dingen zijn ontstaan en via wie wij bestaan.

Hier wordt de Vader geïdentificeerd als de enige God. Jezus wordt geïdentificeerd als de enige Heer, een term voor een Koning. Hij is aangesteld als onze Heer door God.

Exodus 33 Vers 3 gaat over heel wat anders dan de verschijning van God aan Mozes in ex 33: 18! Je haalt gebeurtenissen door elkaar en gaat vd hak op de tak.

Heb het idee dat je er niet aan wil dat ex 33:18 over God gaat.

Ik heb contextueel en ook via de grondtekst zelf aangetoond dat Mozes idd de achterkant van God mocht zien. 

Ook probeer ik je de onlogische consequenties van jouw inconsistente en naar mijn mening wel heel creatieve bijbeluitleg te laten zien, namelijk dat als Mozes slechts de achterkant van een engel mocht zien Maria en de herders dan meer privileges hadden dan Mozes want zij zagen engelen en ze stierven niet. 

Daarbij zou jouw onjuiste bijbeluitleg van ex 33:18 betekenen dat God Mozes in de maling nam! Mozes vroeg God om Zijn heerlijkheid te mogen zien. God zegt dat Hij zelf voorbij zou trekken aan Mozes en Mozes mocht de achterkant zien van YHWH. Maar vervolgens laat God Mozes de achterkant van een engel zien?! Dat riekt naar bedrog!

Denk dat ik het hier even bij laat. Ik heb 3 vrij nauwkeurige en controleerbare argumenten gegeven. Punt 3 ben je ook niet op ingegaan. 
 

 

bewerkt door Dannyr
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Robert Frans:

Wat vertalen jullie toch raar soms...

het woord kracht is jouw vertaling is te zwak uitgedrukt. De NWV is juist correcter. 

2 uur geleden zei Robert Frans:

Het beeld van een oude, bejaarde man (met baard) klopt overigens wél, want dat staat namelijk gewoon in Daniël 7,9

Dat is een visioen. God wordt via visioenen voorgesteld zoals het op dat moment passend is. In Ezechiël bijv wordt Jehovah voorgesteld als een helder licht op een troon omgeven door een regenboog en bliksemschichten. Deze troon staat op een glazen plaat gedragen door 4 wielen die alle kanten opkunnen en begeleid door cherups. 
Ezechiël 1:21 

Vanaf wat leek op zijn middel en daarboven zag ik iets dat blonk als elektrum en straalde als een vuur. En van zijn middel af naar beneden zag ik iets dat leek op vuur. Hij was omgeven door een schittering  28 als die van een regenboog in een wolk op een regenachtige dag. Zo zag het schitterende licht eruit dat hem omgaf. Het was als de aanblik van de glorie van Jehovah. Toen ik het zag, liet ik me voorover op de grond vallen. Ik hoorde de stem van iemand die sprak.

Hier wordt God dus niet afgebeeld als een oude man, maar als een zeer krachtige Geest.

27 minuten geleden zei Dannyr:

Heb het idee dat je er niet aan wil dat ex 33:18 over God gaat.

Nee, want dat doet God nergens. En als je goed leest staat er ook niet met zoveel woorden dat het om God ging

Maar hij zei: ‘Ik zal al mijn goedheid voor je langs laten gaan, en ik zal de naam van Jehovah in jouw aanwezigheid uitroepen. Ik zal gunst tonen aan wie ik wil en ik zal barmhartig zijn voor wie ik wil.’  20 Maar hij voegde eraan toe: ‘Mijn gezicht kun je niet zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven.’

Dus blijkbaar was het een (belangrijke) engel die aan hem voorbijtrok. Of waarschijnlijker was het een soort van visioen. Klaarblijkelijk was het de nagloed van Gods manifestatie en heerlijkheid. 
Maar wat ik wil aantonen is dat het Gods stem was die uit het brandende bos kwam, maar dat die werd overgebracht door een engel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Dannyr:

Ook probeer ik je de onlogische consequenties van jouw inconsistente en naar mijn mening wel heel creatieve bijbeluitleg te laten zien, namelijk dat als Mozes slechts de achterkant van een engel mocht zien Maria en de herders dan meer privileges hadden dan Mozes want zij zagen engelen en ze stierven niet. 

Daarom ging het ook waarschijnlijk over een visioen. Maar het kon niet om God persoonlijk gaan, omdat een mens dat niet kan verdragen. En feit blijft dat in Johannes staat dat niemand God heeft gezien. Soms is de Bijbel niet zo makkelijk en moet je logisch nadenken.

34 minuten geleden zei Dannyr:

want zij zagen engelen en ze stierven niet. 

Nee, want engelen zijn niet God. Het zijn boodschappers.

35 minuten geleden zei Dannyr:

Denk dat ik het hier even bij laat. Ik heb 3 vrij nauwkeurige en controleerbare argumenten gegeven.

Dat heb je helaas niet, want je gaat aan Johannes 1:18 voorbij.

6 uur geleden zei Dannyr:

Wat ik hiermee wil zeggen is dat ook al is de macht gegeven dit niet zoveel invloed heeft op het feit dat ook Jezus God is en dezelfde goddelijke natuur bezit als Zijn Vader.

Ben het wel met je eens dat Hij een goddelijke natuur heeft. Jezus is als Enige voortgebracht door de Vader. 

38 minuten geleden zei Dannyr:

Denk dat ik het hier even bij laat. Ik heb 3 vrij nauwkeurige en controleerbare argumenten gegeven. Punt 3 ben je ook niet op ingegaan. 

Help me even met het derde punt. Het is geen onwil.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Daarom ging het ook waarschijnlijk over een visioen. Maar het kon niet om God persoonlijk gaan, omdat een mens dat niet kan verdragen. En feit blijft dat in Johannes staat dat niemand God heeft gezien. Soms is de Bijbel niet zo makkelijk en moet je logisch nadenken.

Nee, want engelen zijn niet God. Het zijn boodschappers.

Dat heb je helaas niet, want je gaat aan Johannes 1:18 voorbij.

Ben het wel met je eens dat Hij een goddelijke natuur heeft. Jezus is als Enige voortgebracht door de Vader. 

Help me even met het derde punt. Het is geen onwil.

Derde punt was dat je beweerde dat Mozes de achterkant ve engel zag in ex 33:18.

Maar in je laatste bijdrage beweer je dat het om een visioen ging. 
 

Ik heb het gevoel dat je er een beetje omheen draait. En van alles uit de kast trekt om van Exodus 33:18 iets anders te maken puur en alleen omdat het jou niet past.

Merk dat je heel veel niet begrijpt van wat ik probeer over te brengen. Of dat je het niet wil begrijpen. 
 

Even goede vrienden. Maar ik laat het hier even bij. Doe met mijn argumenten en info wat je wil. Ik heb context gegeven en ook verwijzingen naar de brontekst in het Hebreeuws.

Ik zou zeggen onderzoek het.... of niet als je er niks van wil weten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 24-1-2021 om 15:09 zei sjako:
Op 1-1-2021 om 12:15 zei sjako:

Op verschillende plaatsen staat dat je God niet kan zien en tegelijkertijd leven. Je kan het niet verdragen. Jezus hebben we wel gezien. Daarom is Jezus naar de aarde gekomen om te laten zien hoe God de Vader is. Hij heeft Hem geopenbaard.

Op 1-1-2021 om 13:25 zei Ricky Tjin:

Je suggestie dat je God niet kan zien en tegelijkertijd leven en dat je het niet kan verdragen is subjectief. Bovendien is het letterlijk zien van God niet de enige manier om God te zien; je kunt God ook zien als een Persoon d.m.v. inzicht, op basis van Bijbelse kennis. Er zijn ook mensen die een visioen van Jezus krijgen.

Wie Jezus Christus heeft gezien heeft de God Vader gezien (Joh 14:9).

Johannes 14:9
Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader?

Jezus Christus is het beeld van God (2 Kor 4:4 / Kol 1:15).

Als je de Bijbel wilt ontkennen kan je zeggen dat je God kan zien. De Bijbel is heel duidelijk. Niemand heeft God ooit gezien. Geschreven ná Christus.

Exodus 33:20 Maar hij voegde eraan toe: ‘Mijn gezicht kun je niet zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven.’

Johannes 1:18 Geen enkel mens heeft ooit God gezien. De eniggeboren god, die dicht bij de Vader is, die heeft duidelijk gemaakt wie Hij is.

Duizenden mensen hebben Jezus gezien. Hij kan dus niet God zijn. Hij is Gods Zoon en heeft laten zien hoe God is omdat Hij een volmaakt evenbeeld van God is. Hij weerspiegelt op een volmaakte manier God.

Het is voor mij geen kwestie van de Bijbel ontkennen m.b.t. je suggestie dat je volgens jou God niet kan zien. Het zien heeft niet alleen betrekking op het visueel zien met de natuurlijke ogen, maar kan ook betrekking hebben op inzicht, denkbeelden  en openbaringskennis. Het zien kan ook te maken hebben met een geestelijke focus (Heb 12:2).

Hebreeën 12:2 NBG51
Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.

Als wij zien Wie Jezus Christus is, dan zien we God, want Jezus Christus is het beeld van de onzichtbare God (Kol 1:15).

Johannes 14:18-20 HSV
Jezus zei:
18. "Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe.
19. Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij zien, want Ik leef en u zult leven.
20. Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u."
23. "Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen."

Volgens Johannes 14:20 is Jezus Christus in JHWH de Vader en zijn wij als christenen in Jezus Christus, dus is JHWH de Vader dóór Jezus Christus in ons. Volgens Johannes 14:23 hebben Jezus Christus en JHWH de Vader hun intrek genomen bij degenen die Jezus Christus liefhebben en Zijn woord in acht hebben genomen.

Johannes 1:1,14 HSV  »  Het vleesgeworden Woord
1. In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
14. En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.

Johannes 1:1 volgens het Hebreeuwse Nieuwe Testament:
In het begin was was het Woord en het woord was bij HaElohim en het Woord was Elohim. Als je bekend bent met Hebreeuws en de diepgang ervan snapt, dan zul je begrijpen dat een het voorvoegsel "Ha" gekoppeld aan "Elohim" een dieper betekenis heeft in de zin van: uniek, superieur en autoritair. Ha'Elohim staat voor JHWH de Vader.

VijHwoMb_o.jpg

Bron: http://sarshalom.us/resources/scripture/asv/html/john.html

Johannes 14:28 NBG 51
Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen en kom tot u. Indien gij Mij liefhad, zoudt gij u verblijd hebben, omdat Ik tot de Vader ga, want de Vader is meer dan Ik.

Jezus zei dat JHWH de Vader Zijn meer en geweldiger is dan Hem, wat neerkomt op Zijn meerdere (Joh 14:28). Dit sluit goed aan bij Johannes 1:1 volgens het Hebreeuwse Nieuwe Testament; Jezus Christus is JHWH Elohim de Zoon en HaElohim is JHWH de (Oppermachtige) Vader. En volgens de Tanach schiep Elohim (Jezus) in het begin de hemelen en de aarde.

Aangzien jij een JG bent zullen we het hoogstwaarschijnlijk nooit eens worden over Jezus die God is
Het is te begrijpen dat jij als JG Jezus niet erkent als God, aangezien in jou NWV Bijbel Jezus als een god staat benadrukt; het is je eigen keuze dat je de leer van het WTG aanhangt. In jou Bijbel is Jezus gedegradeerd als een god en volgens de algemene Bijbels is Jezus zelf ook God (naast JHWH de Vader); we zullen het dan ook niet eens worden dat Jezus God is.

Ik heb niets tegen jou als JG maar het komt er in de huidige toestand gewoon op neer dat jij als JG Unitarist 🔗 en ik als Trinitariër 🔗 onderling een sterk verschillend beeld hebben over Wie Jezus is. Als aanhanger van het WTG heb jij een andere Bijbel; een NWV Bijbel, die door velen ook wel een aangepaste Bijbel wordt genoemd die is afgestemd op de doctrines van het WTG. Ons beeld over God verschilt mede daardoor omdat jij een NWV Bijbel gebruikt en jij de leer van het WTG aanhangt.

Volgens het WTG en de NWV wordt Jezus als God ontkent en hoeven we dus niet in dezelfde Jezus te geloven. Paulus waarschuwde ervoor dat er ook een andere Jezus gepredikt kan worden en een ander evangelie en dat men een andere geest dan de Heilige Geest kan ontvangen.

2 Korinthe 11:3-4 HSV
3. Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is.
4. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best.

Wachttoren oprichter Charles Taze Russell was een Vrijmetselaar
Onderzoekers hebben bewijs gevonden dat Charles Russell, als oprichter van het WTG, lid was van de Vrijmetselarij en dat hij dit gedachtegoed ruim verwerkte in de religie die hij stichtte (Link 🔗). Er zijn nog heel veel bronnen te benoemen, maar dat lijkt me nu niet relevant. Vrijmetselarij is occult en de leer van Jehovah's Getuigen blijkt occulte connecties te hebben.

Video: Freemason Priesthood of Babylon & Egypt by Walter J. Veith 🔗
Walter Veith geeft aan het begin een toelichting de kosmische Christus, die geen van de attributen heeft van de Bijbelse Jezus Christus. En om de kosmische Christus acceptabel te maken voor iedereen en allen mensen wereldwijd, zal de Bijbelse Jezus Christus naar beneden moeten worden gehaald, zelf bij de Christenen, naar het niveau van de kosmische Christus. Dus als de JG-doctrine benadrukt dat Jezus geen God is, dan heb je het volgens m.i. over de kosmische Christus.

hqdefault.jpg


Tot slot
Eigenlijk had ik me al teruggetrokken, naar aanleiding van je Mod-break bij de topic "Vaccineren of niet?" - pagina 37 op 16-01-2021 🔗, maar jou bovengenoemde suggesties waren voor mij aanleiding om op je discussie te reageren. Ik kijk af en toe nog wel mee op Credible, maar ik heb eigenlijk weinig drang om op Credible actief mee te discussiëren. Helaas is er op Credible een grote verdeeldheid tussen Christenen en is er hier een hoop getrol met een chronisch gebrek aan Christelijke naastenliefde, waardoor kwetsbaren zich hier op Credible niet veilig hoeven te voelen.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Willempie:

Dit is niet helemaal juist. Waar in onze Bijbel Heer of Here of Heere staat, staat in de Hebreeuwse grondtekst JHWH. Maar omdat joden de naam niet uitspreken, gebruiken ze bij het voorlezen meestal Adonai.

Dank voor de toelichting. Gaat dan uiteraard om het uitspreken van Zijn Heilige naam👍

bewerkt door Dannyr
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dannyr:

Ik heb het gevoel dat je er een beetje omheen draait. En van alles uit de kast trekt om van Exodus 33:18 iets anders te maken puur en alleen omdat het jou niet past.

Het kan God niet in persoon zijn geweest, want dan zou de Bijbel niet kloppen. Zo simpel is het. Niemand heeft God ooit gezien. Klip en klaar. Dus het moet een soort van visioen zijn geweest. Dat is het meest waarschijnlijke antwoord. Of de Bijbel klopt niet, want dan zou het elkaar tegenspreken.

2 uur geleden zei Dannyr:

Merk dat je heel veel niet begrijpt van wat ik probeer over te brengen. Of dat je het niet wil begrijpen. 

Ik begrijp het heel goed. Dat denk ik juist van jou, en ik heb er nog steeds geen antwoord op. Dus hoe kan Johannes zeggen dat niemand ooit God heeft gezien en Mozes wel? Graag duidelijk antwoord.

1 uur geleden zei Ricky Tjin:

Het is voor mij geen kwestie van de Bijbel ontkennen m.b.t. je suggestie dat je volgens jou God niet kan zien. Het zien heeft niet alleen betrekking op het visueel zien met de natuurlijke ogen, maar kan ook betrekking hebben op inzicht, denkbeelden  en openbaringskennis. Het zien kan ook te maken hebben met een geestelijke focus (Heb 12:2).

Dat is hier niet het geval. Het gaat om letterlijk zien. Je kan niet alles vergeestelijken als het niet past in je denkbeelden.

1 uur geleden zei Ricky Tjin:

Als wij zien Wie Jezus Christus is, dan zien we God, want Jezus Christus is het beeld van de onzichtbare God (Kol 1:15).

Als je een foto maakt van iemand, dan is die foto het beeld van die persoon, maar niet de persoon zelf. Jezus weerspiegeld alle eigenschappen van God. Als deze tekst bedoeld dat Jezus God is, dan zou hij andere woorden gebruiken. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei sjako:

Het kan God niet in persoon zijn geweest, want dan zou de Bijbel niet kloppen. Zo simpel is het. Niemand heeft God ooit gezien. Klip en klaar. Dus het moet een soort van visioen zijn geweest. Dat is het meest waarschijnlijke antwoord. Of de Bijbel klopt niet, want dan zou het elkaar tegenspreken.


Je laat de bijbel zichzelf juist tegenspreken alleen heb je dat niet door. 
 

Je zegt dat Mozes en Jakob liegen als ze verklaren God te hebben gezien van aangezicht tot aangezicht.

Mijn nuance is; Niemand heeft God inderdaad in Zijn volle glorie gezien.

Maar er zijn uitzonderlijke situaties waarin bepaalde mensen in de bijbel een deel van God zien zoals duidelijk blijkt uit Exodus 33:18.

 

Daar zit een nuance verschil in wat jij weigert te zien of erkennen. Dat is wat Johannes bedoeld. Dus ik gaf je steeds antwoord maar je wil er niet aan. Ik geef je tig antwoorden maar je sluit jezelf af voor mijn antwoorden en gaat er amper op in

Jij laat de bijbel zichzelf tegenspreken, ik juist niet. Ik probeer je iets uit te leggen maar je wil er niet aan. Prima maar dan creeer jij duidelijk een contradictie zoals ik vrij duidelijk uiteen heb gezet.

 

bewerkt door Dannyr
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei sjako:

Zo simpel is het. Niemand heeft God ooit gezien. Klip en klaar.

Zo klip en klaar is dat niet, want als je hier van uit gaat , zeg je dus dat de tekst van Exodus 33 niet klopt. die spreekt nl helemaal niet van een visioen.

9 minuten geleden zei sjako:

Dus het moet een soort van visioen zijn geweest. Dat is het meest waarschijnlijke antwoord.

Dat kun je stellen, maar het is niet bijbels, want er staat nergens dat Exodus 33 een visioen was.

10 minuten geleden zei sjako:

Of de Bijbel klopt niet, want dan zou het elkaar tegenspreken.

Dat zou ook kunnen. 

Je zit in de knoop omdat je de uitleg van de WTG boven de tekst van de bijbel stelt.
Ik vind het wel vermakelijk om je stuntelige gedraai te lezen, maar ergens is het ook zielig.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Ricky Tjin:

Johannes 1:1,14 HSV  »  Het vleesgeworden Woord
1. In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
14. En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.

Hier hebben we het nu al zo vaak over gehad. ...en het Woord was goddelijk of één god. Dat is de goede vertaling en niet enkel de JW staan daar achter.

1 uur geleden zei Ricky Tjin:

Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen en kom tot u. Indien gij Mij liefhad, zoudt gij u verblijd hebben, omdat Ik tot de Vader ga, want de Vader is meer dan Ik.

Als Jezus net zoveel God is als de Vader dan kan Jezus nooit minder zijn dan de Vader. Jezus noemt Zijn Vader Zijn God. Jehovah is dus de God van Jezus. Er is maar één (almachtige) God. Dus er zou nooit een hogere God boven Jezus kunnen staan als Hij de almachtige God is.

9 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Zo klip en klaar is dat niet, want als je hier van uit gaat , zeg je dus dat de tekst van Exodus 33 niet klopt. die spreekt nl helemaal niet van een visioen.

Dat wordt vaker niet gezegd. Op de een of andere manier heeft Jehovah zich laten zien zonder dat Mozes dood neer zou vallen. Dat kan enkel door een visioen zijn geweest net als bij de transfiguratie van Jezus. In jou redenering is of Exodus niet waar of Johannes.

9 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dat kun je stellen, maar het is niet bijbels, want er staat nergens dat Exodus 33 een visioen was.

Dat is het wel, want Jehovah laat zich altijd zien via een visioen. Hier staat ook niet dat het om een visioen gaat, maar het is duidelijk dat het een visioen moet zijn.

Bijv Jesaja 6:1 het jaar dat koning Uzzi̱a stierf, zag ik Jehovah op een hoge en verheven troon zitten, en de zomen van zijn gewaad vulden de tempel.  2 Boven hem stonden serafs. Elk had zes vleugels: met twee bedekten ze hun gezicht, met twee bedekten ze hun voeten en twee gebruikten ze om te vliegen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Zo klip en klaar is dat niet, want als je hier van uit gaat , zeg je dus dat de tekst van Exodus 33 niet klopt. die spreekt nl helemaal niet van een visioen.

Dat kun je stellen, maar het is niet bijbels, want er staat nergens dat Exodus 33 een visioen was.

Dat zou ook kunnen. 

Je zit in de knoop omdat je de uitleg van de WTG boven de tekst van de bijbel stelt.
Ik vind het wel vermakelijk om je stuntelige gedraai te lezen, maar ergens is het ook zielig.

Dat is mijn punt idd. Sjako springt bij zijn commentaar van ex 33:18 van... het was een boodschapper van God( engel) die Mozes zag, naar “ het was een visioen”

Hij wringt zich in onmogelijke bochten om de tekst niet te laten zeggen wat het zegt namelijk dat Mozes de achterkant van YHWH zag. Dat is vrij duidelijk.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Je zit in de knoop omdat je de uitleg van de WTG boven de tekst van de bijbel stelt.

Ik zit helemaal niet in de knoop. Ik vergelijk de situatie met andere situaties. En altijd gaat het om een visioen.

14 minuten geleden zei Dannyr:

Dat is mijn punt idd. Sjako springt bij zijn commentaar van ex 33:18 van... het was een boodschapper van God( engel) die Mozes zag, naar “ het was een visioen”

Hij wringt zich in onmogelijke bochten om de tekst niet te laten zeggen wat het zegt namelijk dat Mozes de achterkant van YHWH zag. Dat is vrij duidelijk.

 

Jij wringt je helemaal niet. Heb nog steeds geen logisch antwoord van jou. Dan heb je recht van spreken.

14 minuten geleden zei Dannyr:

Dat is vrij duidelijk.

Nee, dat is niet duidelijk anders zou daar geen discussie over zijn.

28 minuten geleden zei Dannyr:

Mijn nuance is; Niemand heeft God inderdaad in Zijn volle glorie gezien.

Als ik jou van achteren zie, dan heb ik je toch echt gezien. Er staat niet in volle glorie. Je draait. Dit is geen verklaring. Trouwens hoe kan een almachtige God die het hele heelal heeft gemaakt zich letterlijk laten zien? Weet je wel hoeveel energie er nodig is voor ook maar één ster bijv. 

28 minuten geleden zei Dannyr:

Dat is wat Johannes bedoeld.

Beslist niet. We kunnen God niet zien, maar Gods Zoon wel. Jezus weerspiegelt Gods eigenschappen zoals liefde, gerechtigheid etc. Jezus en Jehovah zijn al miljarden jaren samen. Jezus lijkt in alles op Zijn Vader. Hij krijgt heilige Geest van Zijn Vader en ook alle autoriteit. Een voorbeeld. Toen Hij lazarus ging opwekken bad Hij tot Zijn Vader. Waarom deed Hij dat? Omdat de heilige Geest uit de Vader komt en Jezus gebruikt de heilige Geest om Lazarus op te wekken. Een heel duidelijk voorbeeld van de samenwerking tussen de Zoon en de Vader.


Johannes 11:41

Toen haalden ze de steen weg. Jezus keek omhoog en zei: ‘Vader, dank u wel dat u me hebt verhoord.  42 Ik weet dat u me altijd verhoort. Maar ik zeg dit voor de menigte die hier staat, zodat ze zullen geloven dat u me hebt gestuurd

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei sjako:

Ik zit helemaal niet in de knoop. Ik vergelijk de situatie met andere situaties. En altijd gaat het om een visioen.

Jij wringt je helemaal niet. Heb nog steeds geen logisch antwoord van jou. Dan heb je recht van spreken.

Nee, dat is niet duidelijk anders zou daar geen discussie over zijn.

Als ik jou van achteren zie, dan heb ik je toch echt gezien. Er staat niet in volle glorie. Je draait. Dit is geen verklaring. Trouwens hoe kan een almachtige God die het hele heelal heeft gemaakt zich letterlijk laten zien? Weet je wel hoeveel energie er nodig is voor ook maar één ster bijv. 

Beslist niet. We kunnen God niet zien, maar Gods Zoon wel. Jezus weerspiegelt Gods eigenschappen zoals liefde, gerechtigheid etc. Jezus en Jehovah zijn al miljarden jaren samen. Jezus lijkt in alles op Zijn Vader. Hij krijgt heilige Geest van Zijn Vader en ook alle autoriteit. Een voorbeeld. Toen Hij lazarus ging opwekken bad Hij tot Zijn Vader. Waarom deed Hij dat? Omdat de heilige Geest uit de Vader komt en Jezus gebruikt de heilige Geest om Lazarus op te wekken. Een heel duidelijk voorbeeld van de samenwerking tussen de Zoon en de Vader.


het feit dat Mozes alleen de achterkant mocht zien bevestigd mijn punt alleen maar.

Het is duidelijk dat je er niet aan wil en dat jij de persoon bent die draait en verdraaid.

Jij geloofd in eigen verzinsels door van iets een visioen te maken wat geen visioen is. Jij voegt toe!

we zijn denk ik klaar met onze discussie. Wat eigenlijk amper een discussie is daar je amper in gaat op mijn argumenten mbt grondtekst en je totaal Onlogische redeneringen mbt ex 33:18

Dus je houdt vol dat Mozes en Jakob liegen als ze zeggen dat ze God van aangezicht tot aangezicht hebben gezien?

 

 

 

bewerkt door Dannyr
Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Dannyr:

Juist en dat probeer ik duidelijk te maken, en staaft precies waarom Mozes alleen de achterkant van God mocht zien.

Jij snapt um👍

Er zijn nog enkeling andere voorbeelden maar die zijn  verborgen. Of lees je gemakkelijk over heen.

bewerkt door leren_schoen
Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Dannyr:

Jij snapt um👍

Welnee, en jij ook niet. Je hebt iemand wel of iemand niet gezien. Niet een beetje. Dat staat nergens. Dat is je eigen invulling. Jehovah laat zichzelf zien door visioenen. Daniël zag een afbeelding van de Vader én Jezus. Waar was trouwens de derde persoon?

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei sjako:

Welnee, en jij ook niet. Je hebt iemand wel of iemand niet gezien. Niet een beetje. Dat staat nergens. Dat is je eigen invulling. Jehovah laat zichzelf zien door visioenen. Daniël zag een afbeelding van de Vader én Jezus. Waar was trouwens de derde persoon?


eigen invulling? Ex 33:18 verklaard dat YHWH tegen Mozes zegt dat hij alleen de achterkant mocht zien van  Hem

 

YHWH zegt dit beste Sjako ik niet!

Dus YHWH maakt zich dus schuldig aan “ eigen invulling”?

 

Nou toe maar dat is nogal een bewering. 

Je bijbeluitleg gaat alle kanten op moet ik eerlijk zeggen.

Die eigen invulling maak jij je duidelijk schuldig aan daar je ongegrond verklaart dat het een boodschapper van God was die Mozes zag( contextueel en via de grondtekst heb ik je ongelijk bewezen dus case closed tenzij jij een grondtekst kunt aanleveren waar dit wel in staat)

En je vult even in dat het een visioen was..... ook eigen invulling want dit staat er niet....

 

bewerkt door Dannyr
Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei sjako:
2 uur geleden zei Ricky Tjin:

Johannes 1:1,14 HSV  »  Het vleesgeworden Woord
1.   In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
14. En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.

Johannes 1:1 volgens het Hebreeuwse Nieuwe Testament:
In het begin was was het Woord en het woord was bij HaElohim en het Woord was Elohim. Als je bekend bent met Hebreeuws en de diepgang ervan snapt, dan zul je begrijpen dat een het voorvoegsel "Ha" gekoppeld aan "Elohim" een dieper betekenis heeft in de zin van: uniek, superieur en autoritair. Ha'Elohim staat voor JHWH de Vader.

VijHwoMb_o.jpg

Bron: http://sarshalom.us/resources/scripture/asv/html/john.html

Hier hebben we het nu al zo vaak over gehad. ...en het Woord was goddelijk of één god. Dat is de goede vertaling en niet enkel de JW staan daar achter.

Er bestaat het objectieve geloof volgens de originele Manuscripten die door JHWH geïnspireerd zijn, zoals Hij het heeft bestemd. De Bijbels zijn door mensen vertaald, alsmede afkomstig uit gekopieerde en aangepaste manuscripten; elke stap die mensen afwijken van de objectieve originele Manuscripten, is weer een stap richting subjectief geloof, wat mensen weer als geloofsleer aannemen.

Dat het Woord goddelijk was of één god, dát is volgens jou de goede vertaling en dát is jou optiek, wat jij gelooft. Ik geloof in de Bijbel met het Hebreeuwse als grondtekst en dat Jezus JHWH Elohim de Zoon is en dat HaElohim JHWH de Vader is, Die in de hemelen is. Wat het geloof betreft kan ik het niet voor jou invullen en kan jij het niet voor mij invullen.

Video: Freemason Priesthood of Babylon & Egypt by Walter J. Veith 🔗
Walter Veith geeft aan het begin een toelichting de kosmische Christus, dat de Bijbelse Jezus Christus naar beneden moest worden gehaald naar het niveau van de kosmische Christus, om voor iedereen acceptabel te kunnen zijn.

We kunnen er eindeloos over blijven discussiëren over Jezus als God, maar je bovengenoemde suggestie over Jezus als het Woord dat goddelijk was of één god wijst erop dat jij eerder in de kosmische Jezus gelooft, dan de ware Bijbelse Jezus Christus. Als je de JG-doctrine benadrukt dat Jezus geen God is, dan heb je het volgens m.i. over de kosmische Christus.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid