Spring naar bijdragen

Jezus is God.


Aanbevolen berichten

1 uur geleden zei sjako:
2 uur geleden zei Ricky Tjin:

Dat het Woord goddelijk was of één god, dát is volgens jou de goede vertaling en dát is jou optiek, wat jij gelooft.

Nee, dat is technisch de juiste vertaling.

Het is technisch de juiste vertaling volgens jou optiek als JG. Blijkbaar geloven jij en ik niet in dezelfde Jezus.

In de Griekse grondtekst van Johannes 1:1 is er geen lidwoord m.b.t. Jezus als een god, zoals in de NWV Bijbel het lidwoord een is toegevoegd en Jezus benadrukt is als een god.

Afbeelding met geïntegreerde link 🔗: Johannes 1:1 Interlinear Bible

pK7CRKSC_o.png

Video: How Do Jehovah's Witnesses Interpret John 1:1? 🔗
De Jehovah's Getuigen die de NWV Bijbel gebruiken geloven er niet in dat Jezus Christus God in het vlees is. De Jehovah's Getuigen verwerpen het feit dat Jezus Christus de 2e persoon is van de God-Drieënheid. Het lidwoord een m.b.t. Jezus als een god, is toegevoegd ter aanpassing aan de geloofsleer van het WTG.
Toen Tomas de verrezen Jezus Christus zag, zei Tomas tot Hem: "Mijn Here en mijn God!" (Joh 20:28).

How Do Jehovah's Witnesses Interpret John 1:1?

Dat je Jezus benadrukt als het Woord dat goddelijk was of één god, wijst het erop dat jij eerder in de kosmische Jezus gelooft dan de Bijbelse Nieuw Testamentische Jezus. Als je de JG-doctrine benadrukt dat Jezus geen God is, maar een god, dan vertegenwoordig je volgens m.i. de kosmische Jezus en vertegenwoordigen we blijkbaar niet dezelfde Jezus.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 557
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Als je gewoon leest wat er staat is het helemaal niet complex en dan hoef je ook niet zoveel te (laten) interpreteren. Het wordt pas complex als het niet overeenkomt met de leer die je aanhangt. Dan m

Als je tegen een beetje zowel poëtische als theologisch doorwrochte tekst kan, dan kun je allereerst de Geloofsbelijdenis van Athanasius regel voor regel doorlezen. Deze geeft precies weer wat wij gel

Als je de hele context leest zie je dat Jezus niet ontkent God te zijn op de wijze waarop de joden dat hadden opgevat. Je ziet dat Jezus alleen maar een contrast gebruikt door een psalm te citere

Posted Images

14 uur geleden zei Dannyr:

YHWH zegt dit beste Sjako ik niet!

Zo simpel is het niet. De stem uit het brandende bos is ook YHWH, maar wordt overgebracht door een engel (vers 3). Als je iemand van achter gezien hebt heb je die persoon dus gezien. Johannes zegt dat niemand YHWH heeft gezien. Daar kan je dan een eigen invulling aangeven, maar het blijft iets wat vaag is. Trouwens als Jezus God is dan hebben vele mensen Jezus wel gezien en daarna zegt Johannes dat niemand God heeft gezien. Logisch gezien kan Jezus dus niet God zijn, maar Gods Zoon die God heeft geopenbaard. 

12 uur geleden zei Ricky Tjin:

Als je de JG-doctrine benadrukt dat Jezus geen God is, maar een god, dan vertegenwoordig je volgens m.i. de kosmische Jezus en vertegenwoordigen we blijkbaar niet dezelfde Jezus.

Je moet onderscheid maken tussen de Almachtige God en een god. Er is maar één Almachtige God. Iets wat de Joden eeuwenlang hebben gezegd en wat ook het NT zegt. Trinitariërs negeren gewoon duidelijke teksten. Paulus zegt heel erg duidelijk dat hij maar één God heeft, de Vader. En Jezus zegt het ook. Die vertrouw ik toch meer dan een RKK met een afvallige keizer.

12 uur geleden zei Ricky Tjin:

Het lidwoord een m.b.t. Jezus als een god, is toegevoegd ter aanpassing aan de geloofsleer van het WTG.

Er zijn veel meer vertalingen die een god of goddelijk vertalen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei sjako:
16 uur geleden zei Ricky Tjin:

Het lidwoord een m.b.t. Jezus als een god, is toegevoegd ter aanpassing aan de geloofsleer van het WTG.

Er zijn veel meer vertalingen die een god of goddelijk vertalen.

Dat is niet waar @Ricky Tjin op doelt. Hij stelt simpelweg dat het woordje 'een'  is toegevoegd. Kan best zijn dat er mee zijn die het ook doen, maar het blijft toegevoegd. En dat snap jij heel goed, je probeert dat alleen te ontwijken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei sjako:

Zo simpel is het niet. De stem uit het brandende bos is ook YHWH, maar wordt overgebracht door een engel (vers 3). 

 

In vers 3 zou dat idd nog kunnen daar er in de grondtekst het Hebreeuwse woord mal’ ak boodschapper staat. Alleen gaat deze tekst niet over de verschijning van YHWH aan Mozes.

Je valt in herhaling want ik heb je hier duidelijk in mijn eerdere commentaren op gewezen. 

Conclusie: Vers 3 staat idd boodschapper in de tekst.

Vervolgens laat jij vanaf dit punt de grondtekst los mbt vers 18, en neemt puur alleen op basis van een aanname aan dat het in vers 18 dan ook een Engel moet zijn.

En daar ga je de mist in en laat je de schrift los en de grondtekst, en citeer je exact wat het WTG citeert over dit item op hun website( heb nagezocht hoe je bij je foutieve conclusie kwam en je citeert letterlijk het wtg)

Pak ik echter de grondtekst erbij dan lees je dat er in vers 18 geen sprake meer is ve boodschapper van YHWH.

Het is YHWH zelf die hier sprak. De term Ma’ lak komt hier niet voor. En uit de context blijkt dat YHWH zegt dat als je Zijn gezicht ziet pas sterft als mens( YHWH zelf verklaard exact wat ik je al pagina s lang probeer uit te leggen waar Johannes op doelt met “ Geen mens heeft ooit God gezien)

Nogmaals waar in de grondtekst staat in ex 33:17 en 18 Mal’ak boodschapper van YHWH?

Dus in vers 17 en 18?? Ik wacht geduldig af!

Toon het mij aan en dan hebben we een gesprek. Zo niet dan volg je helaas menselijk leringen en redenaties van een aardse organisatie! 
 

Alles wat ik je hierboven uitleg over de context en grondtekst is feitelijk te checken als je daar toe bereid bent en een woord voor woord vertaling vd Nederlands hebreeuwse grondtekst vh ouder testament hebt. Iemand is zelfs zo aardig geweest om een link naar een Engelstalige site met nauwkeurige woord voor woord vertaling te plaatsen . Doe er je voordeel mee zou ik zeggen

bewerkt door Dannyr
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei sjako:

Nee, dat klopt, maar laat wel zien hoe JHWH te werk gaat. Maar laten we er maar over ophouden.

Soms gaat YHWH zo te werk. Maar in vers 17 en 18 niet.

Ik heb genoeg info context en verwijzingen naar de grondtekst gegeven. Het is aan jou om dit eerlijk te onderzoeken. 
 

Jij gaf argumenten die ik gecheckt heb en het blijkt op basis vd context en op basis vd grondtekst niet te kloppen. Dan kan ik maar 1 conclusie trekken en dat is dat je er flink naast zit en menselijke leringen boven het gezag vd schrift stelt!

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Dannyr:

Het is YHWH zelf die hier sprak. De term Ma’ lak komt hier niet voor. En uit de context blijkt dat YHWH zegt dat als je Zijn gezicht ziet pas sterft als mens( YHWH zelf verklaard exact wat ik je al pagina s lang probeer uit te leggen waar Johannes op doelt met “ Geen mens heeft ooit God gezien)

En jij denkt dat God letterlijk een menselijk gezicht heeft en op een mens lijkt? God van de achterzijde zien moet wel een visioen zijn geweest, een soort van nagloed. Je moet ook een beetje je intellect gebruiken. Hoe kan een God ter grote van een mens nu een heel heelal scheppen? Als je Jesaja en Ezechiël leest is God een indrukwekkende Geest met bliksemschichten rondom. En zelfs dat is een visioen, geen exact beeld van God. Als God letterlijk op de aarde zou komen zou het hele zonnestelsel denk ik voorbijgaan. 

1 minuut geleden zei Dannyr:

Jij gaf argumenten die ik gecheckt heb en het blijkt op basis vd context en op basis vd grondtekst niet te kloppen. Dan kan ik maar 1 conclusie trekken en dat is dat je er flink naast zit en menselijke leringen boven het gezag vd schrift stelt!

Nee, ik interpreteer teksten door andere situaties in ogenschouw te nemen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei sjako:

En jij denkt dat God letterlijk een menselijk gezicht heeft en op een mens lijkt? God van de achterzijde zien moet wel een visioen zijn geweest, een soort van nagloed. Je moet ook een beetje je intellect gebruiken. Hoe kan een God ter grote van een mens nu een heel heelal scheppen? Als je Jesaja en Ezechiël leest is God een indrukwekkende Geest met bliksemschichten rondom. En zelfs dat is een visioen, geen exact beeld van God. Als God letterlijk op de aarde zou komen zou het hele zonnestelsel denk ik voorbijgaan. 

Waar zeg ik dat Gods gezicht op een letterlijk menselijk gezicht lijkt? Waar zeg ik dat?

Enige wat er in de bijbel staat is dat YHWH de mensen schiep naar Zijn evenbeeld. Maar hoe God er exact uit ziet weet niemand uiteraard ook de getuigen van Jehova niet!

Je zegt het exact goed:

” het moest wel een visioen geweest zijn”

De wijze waarop je dit schrijft laat zien dat het een aanname is: “ het moet wel want anders klopt mijn leerstelling niet”

Je bent in ieder geval eerlijk mbt hoe je dit formuleert.

Je andere stelling: Hoe kan iemand ter grote van een mens het heelal scheppen is meer een menselijke redenatie dan een tegenstelling of onmogelijkhheid. Daar je leest in kol 1: Dat Jezus ook schept en de gestalte van een mens heeft aangenomen. Dus klaarblijkelijk is dat geen probleem.

Maar hoe God de Vader eruit ziet en hoe we dat voor ons moeten zien weten we niet idd.

En waarom zou je alleen in een visioen de achterkant van God kunnen zien. De tekst verklaard zelf immers dat je alleen sterft als je het aangezicht van God ziet.

Laat je wtg bril eens los en lees eens de tekst die verklaart zelf hoe het in elkaar steekt. Daar heb je geen verzonnen leerstelling over een visioen ed voor nodig wat nergens uit de context en grondtekst te herleiden is.

Je maakt het jezelf onnodig moeilijk door er van alles bij te halen wat dit tekstgedeelte echt niet leert!

bewerkt door Dannyr
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Dannyr:

Enige wat er in de bijbel staat is dat YHWH de mensen schiep naar Zijn evenbeeld. Maar hoe God er exact uit ziet weet niemand uiteraard ook de getuigen van Jehova niet!

Nee, enkel een visioenbeeld zoals in Ezechiel en Jesaja.

7 minuten geleden zei Dannyr:

De wijze waarop je dit schrijft laat zien dat het een aanname is: “ het moet wel want anders klopt mijn leerstelling niet”

Nee, anders klopt Johannes niet. Heeft niks met leerstelling te maken. Dan had Johannes moeten schrijven ‘niemand heeft God ooit gezien, behalve Mozes’. Maar dat staat er niet. Het is gewoon voor iedereen een probleemtekst. Jou interpretatie spreekt Johannes tegen. Het is echt niet zo simpel als jij doet voorkomen. Daarom is het wel goed om er over na te denken. Het moet wel indrukwekkend zijn geweest voor Mozes.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei sjako:

Nee, enkel een visioenbeeld zoals in Ezechiel en Jesaja.

Helaas voor jou is dat in ex33:18 niet het geval. De grondtekst leert het niet en de context leert het niet.

Snap vanuit jouw positie dat je dit geloofd. Prima. Geloof wat je wil, leven en laten leven ben ik van.

Maar zeg me niet dat de grondtekst dit op deze specifieke schriftplaats leert. 

Maar als je dat wil geloven is aan jou daar ben je vrij in. Alleen om mij te overtuigen heb je schriftuurlijk geen bewijs geleverd. Dus ik ga er niet in mee.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Dannyr:

Dat Jezus ook schept en de gestalte van een mens heeft aangenomen. Dus klaarblijkelijk is dat geen probleem.

Jezus krijgt de heilige Geest van Zijn Vader. Die heilige Geest heeft Hij als een Meesterwerker gebruikt om te scheppen. Desalniettemin is het idd een wonder dat Hij als een mens naar de aarde is gekomen. Maar God, de Vader, was in de hemel terwijl Jezus op aarde was. 

3 minuten geleden zei Dannyr:

Helaas voor jou is dat in ex33:18 niet het geval. De grondtekst leert het niet en de context leert het niet.

Niet enkel voor mij hoor. Maar Jesaja zegt ook niet dat het om visioen gaat terwijl dat gewoon duidelijk is dat het er een is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei sjako:

Nee, enkel een visioenbeeld zoals in Ezechiel en Jesaja.

Nee, anders klopt Johannes niet. Heeft niks met leerstelling te maken. Dan had Johannes moeten schrijven ‘niemand heeft God ooit gezien, behalve Mozes’. Maar dat staat er niet. Het is gewoon voor iedereen een probleemtekst. Jou interpretatie spreekt Johannes tegen. Het is echt niet zo simpel als jij doet voorkomen. Daarom is het wel goed om er over na te denken. Het moet wel indrukwekkend zijn geweest voor Mozes.

Mijn uitleg sluit aan bij ex 33 waar letterlijk staat dat als een mens Gods gezicht ziet je pas zal sterven( lees het maar eens ik verzin dit niet zelf YHWH zegt dit, ik niet)

De materie kan idd lastig zijn. Maar je kan ook de woorden van YHWH lezen en die verklaren exact wat Johannes bedoeld.

Jij maakt Jakob en Mozes tot leugenaars. Mijn verklaring komt exact in overeenstemming met de letterlijke worden van YHWH. En ik geloof liever de woorden van YHWH dan allerlei gekunselde constructies vh wachttorengenootschap omdat iets niet past in hun opvattingen.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Dannyr:

Maar als je dat wil geloven is aan jou daar ben je vrij in. Alleen om mij te overtuigen heb je schriftuurlijk geen bewijs geleverd. Dus ik ga er niet in mee.

Hoeft ook niet, maar jij zit net zo goed met vragen over dit vers. Het is niet goed te verklaren puur uit de tekst.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei sjako:

Hoeft ook niet, maar jij zit net zo goed met vragen over dit vers. Het is niet goed te verklaren puur uit de tekst.

De vragen zijn beantwoord door de duidelijke woorden van YHWH dat als iemand Zijn aangezicht ziet dan pas zal sterven( dat is exact wat Johannes bedoeld met niemand heeft ooit God gezien!) Daarom liet YHWH alleen zijn achterkant zien.

Het is gewoon een kwestie van begrijpend lezen. 

bewerkt door Dannyr
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Dannyr:

Mijn uitleg sluit aan bij ex 33 waar letterlijk staat dat als een mens Gods gezicht ziet je pas zal sterven( lees het maar eens ik verzin dit niet zelf YHWH zegt dit, ik niet)

Nee, dat leg je erin. Het is echt niet zo simpel. Neem nu Rechters 13:3 

Op een dag verscheen Jehovah’s engel aan de vrouw en zei tegen haar: ‘Je bent altijd onvruchtbaar geweest en je hebt geen kinderen gekregen. Maar je zult zwanger worden en een zoon krijgen.

Vergelijk dit met vers 21 en 22

Jehovah’s engel liet zich niet meer aan Mano̱ah en zijn vrouw zien, en Mano̱ah besefte dat het Jehovah’s engel was geweest.  22 Hij zei tegen zijn vrouw: ‘We zullen sterven, want we hebben God gezien.

Hier is dus duidelijk sprake van een engel, maar Manoah bezag die engel of het God zelf was. Maar hij had niet letterlijk God gezien, want hij ging niet dood.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei sjako:

Nee, dat leg je erin. Het is echt niet zo simpel. Neem nu Rechters 13:3 

Pardon? Ik leg het erin?

Dus je twijfelt aan de woorden van YHWH?

Ik leg er helemaal niks in. Lees maar wat YHWH hier zelf over zegt:

ex 33:20

20Hij zei verder: U zou Mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven

Zijn dit mijn woorden of de woorden van Jehova?

Ik leg niks in de tekst ik citeer letterlijk wat God zelf zegt. Waar leg ik YHWH woorden in de mond????

bewerkt door Dannyr
Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei sjako:

Nee, het is net zo goed een interpretatie dat het zou gaan om het zien van Gods gezicht in Johannes. Dat staat er niet. Dat is jouw oplossing voor dit probleem.

Is niet mijn interpretatie maar het staat er, lezen dus

welk deel van de woorden van YHWH dat geen mens Zijn aangezicht kan zien zonder te sterven begrijp je niet?

Dus vandaar dat Mozes de achterkant van God alleen mocht zien. Niks interpretatie ik lees exact wat er staat en wat YHWH zegt. Dat  je dit niet lust kan ik niks aan doen.

zo moeilijk is de tekst niet beste Sjako!

YHWH zegt je kan mijn aangezicht niet zien anders sterf je. En om die reden mocht Mozes alleen de achterkant zien van God. Dit staat letterlijk zo in de tekst en heeft niks met interpretatie te maken. 
 

Jij valt over het woordje “ gezicht” maar wat is het verschil tussen gezicht en aangezicht?
 

 

bewerkt door Dannyr
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

En jij denkt dat God letterlijk een menselijk gezicht heeft en op een mens lijkt? God van de achterzijde zien moet wel een visioen zijn geweest, een soort van nagloed. Je moet ook een beetje je intellect gebruiken. Hoe kan een God ter grote van een mens nu een heel heelal scheppen? Als je Jesaja en Ezechiël leest is God een indrukwekkende Geest met bliksemschichten rondom. En zelfs dat is een visioen, geen exact beeld van God. Als God letterlijk op de aarde zou komen zou het hele zonnestelsel denk ik voorbijgaan

Het blijft fascinerend: de manier waarop je anderen zegt niet intelligent en onlogisch te redeneren, terwijl je niet in de gaten hebt dat je zelf precies hetzelfde doet.

Zo denk je kennelijk dat een god die een heelal schept, een bepaalde minimum grootte moet hebben om dat te kunnen doen; en dat die grootte aanzienlijk meer is dan de lengte van een mens. Waanzinnig interessant, neem ons eens mee in deze redenatie (die volgens jouw eigen normen Bijbels moet zijn!) en legt het eens uit. Waarom is dat zo? 

Hopelijk gaat het nu eens niet zo dat ik het een keer of 3 -4 moeten vragen, waarbij jij in de tussentijd steeds over iets anders gaat beginnen, waarna ik dan concludeer dat je bewering uit de duim is gezogen. 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Het blijft fascinerend: de manier waarop je anderen zegt niet intelligent en onlogisch te redeneren, terwijl je niet in de gaten hebt dat je zelf precies hetzelfde doet.

Zo denk je kennelijk dat een god die een heelal schept, een bepaalde minimum grootte moet hebben om dat te kunnen doen; en dat die grootte aanzienlijk meer is dan de lengte van een mens. Waanzinnig interessant, neem ons eens mee in deze redenatie (die volgens jouw eigen normen Bijbels moet zijn!) en legt het eens uit. Waarom is dat zo? 

Hopelijk gaat het nu eens niet zo dat ik het een keer of 3 -4 moeten vragen, waarbij jij in de tussentijd steeds over iets anders gaat beginnen, waarna ik dan concludeer dat je bewering uit de duim is gezogen. 

Snap het ook niet mijn conclusies uit ex 33:17 en 18 zijn vrij helder en duidelijk.

Ik zou het zo volgens Sjako “interpreteren” dat het hier zou gaan om het het zien vh gezicht van YHWH

Terwijl het geen interpretatie is maar het hier letterlijk zo staat. Ok Sjako kan nog vallen over het verschil tussen de begrippen: “gezicht” en “aangezicht”

Er staat idd aangezicht. Maar uit het parallellisme in de tekst blijkt dat het aangezicht van God tegenover de “achterkant” van God staat.

Dan mag je er logisch taalkundig en contextueel vanuit gaan dat aangezicht duidelijk betekent de “ voorkant van God” inclusief gezicht.

Toch ligt het aan mijn intellect en “onlogische” denken dat ik tot die conclusie kom😉 

Terwijl ik idd met jou van mening ben dat mijn redenaties juist wel heel logisch zijn gezien de hele context van dit bijbelgedeelte

bewerkt door Dannyr
Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei sjako:

Nee, dat leg je erin. Het is echt niet zo simpel. Neem nu Rechters 13:3 

Op een dag verscheen Jehovah’s engel aan de vrouw en zei tegen haar: ‘Je bent altijd onvruchtbaar geweest en je hebt geen kinderen gekregen. Maar je zult zwanger worden en een zoon krijgen.

Vergelijk dit met vers 21 en 22

Jehovah’s engel liet zich niet meer aan Mano̱ah en zijn vrouw zien, en Mano̱ah besefte dat het Jehovah’s engel was geweest.  22 Hij zei tegen zijn vrouw: ‘We zullen sterven, want we hebben God gezien.

Hier is dus duidelijk sprake van een engel, maar Manoah bezag die engel of het God zelf was. Maar hij had niet letterlijk God gezien, want hij ging niet dood.


klopt de context in Richteren 13:20 laat zien dat Manoah idd dacht God te hebben gezien. Maar hij zag een boodschapper van God. Dat zie je juist.

Grote verschil is dat in Richteren 13 het ook duidelijk uit de grondtekst blijkt dat het om een Engel ging “Mal’ak” staat daar weer in combinatie met YHWH of wel boodschapper van God.

In exodus 33:17 en 18 enz lees je die combinatie van YHWH met het hebr woord mal’ak niet.( vergelijk de grondteksten van beide passages maar eens dan zul je zien dat wat ik hier aanstip correct is!)

Daarbij lees je in ex 33 heel specifiek dat Mozes alleen de achterkant van YHWH mocht zien.

In Richteren 13 wordt niet gerept over voor of achterkant. Wat al aangeeft dat het om 2 totaal verschillende zaken gaat.

Het feit dat Manoach en zijn vrouw niet sterven toont aan dat het hier een Engel betrof.
 

In ex 33 wordt juist extra benadrukt dat het echt om YHWH gaat die aan Mozes verschijnt omdat God uit voorzorg zegt tegen Mozes dat hij alleen de achterkant van YHWH mocht zien.

Als de situatie uit ex 33 volgens jou gelijkwaardig is aan de situatie uit Richteren 13 dan was deze voorzorgsmaatregel die YHWH Mozes oplegt dat hij alleen de achterkant van YHWH mocht zien niet nodig geweest. Daar bij het zien ve engel een mens niet sterft zoals je zelf al bevestigd in je passage uit richteren 13:20 en 21

Waarom wordt er door YHWH zo sterk benadrukt dat Mozes echt alleen de achterkant van YHWH mag zien indien YHWH ook een boodschapper/ engel kon sturen?

 

bewerkt door Dannyr
Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Dat beloof ik:

Zo denk je kennelijk dat een god die een heelal schept, een bepaalde minimum grootte moet hebben om dat te kunnen doen;

De Bijbel zegt dat gewoon. Ezechiël 1:26 Boven het uitspansel boven hun hoofden was iets dat leek op een saffiersteen en eruitzag als een troon. Op de troon daarboven zat iemand die eruitzag als een mens.  27 Vanaf wat leek op zijn middel en daarboven zag ik iets dat blonk als elektrum en straalde als een vuur. En van zijn middel af naar beneden zag ik iets dat leek op vuur. Hij was omgeven door een schittering  28 als die van een regenboog in een wolk op een regenachtige dag. Zo zag het schitterende licht eruit dat hem omgaf. Het was als de aanblik van de glorie van Jehovah. Toen ik het zag, liet ik me voorover op de grond vallen. Ik hoorde de stem van iemand die sprak.

Een heel andere omschrijving dan in Exodus.

Jesaja 6:1 In het jaar dat koning Uzzi̱a stierf, zag ik Jehovah op een hoge en verheven troon zitten, en de zomen van zijn gewaad vulden de tempel.  2 Boven hem stonden serafs. Elk had zes vleugels: met twee bedekten ze hun gezicht, met twee bedekten ze hun voeten en twee gebruikten ze om te vliegen. 3 En de een riep naar de ander: ‘Heilig, heilig, heilig is Jehovah van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn glorie.’ 4 De deuren trilden door het luide geroep en het huis werd met rook gevuld.

Dit is geen omschrijving van een klein mens.

Volgens mij laat jij je godsbeeld meer bepalen door Star Trek, de Q. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Dannyr:

Snap het ook niet mijn conclusies uit ex 33:17 en 18 zijn vrij helder en duidelijk.

Nee, dat is het niet en je doet zowel Jezus als God er tekort mee. Johannes 1:18 Geen enkel mens heeft ooit God gezien. De eniggeboren god, die dicht bij de Vader is, die heeft duidelijk gemaakt wie Hij is.

Dit vers slaat niet op het gezicht van God. Jezus laat zien hoe God is. Zijn eigenschappen, liefde etc Je kan dit vers dus niet verklaren dat niemand Gods gezicht heeft gezien. Het gaat in dit vers niet om het uiterlijk van God, maar om het hele wezen van God.

Mensen zien alleen een bepaald beeld van God in visioenen en dat zal waarschijnlijk niet het ware beeld zijn, maar het beeld zoals God Zich aan een mens wilt openbaren. Daarom zag Daniël een oudere man en Jesaja en Ezechiël een indrukwekkend beeld.

 

 

1 uur geleden zei Dannyr:

In ex 33 wordt juist extra benadrukt dat het echt om YHWH gaat die aan Mozes verschijnt omdat God uit voorzorg zegt tegen Mozes dat hij alleen de achterkant van YHWH mocht zien.

Maar wat precies met de achterkant van YHWH wordt bedoeld is niet duidelijk in dit vers. Het kan best een soort van nagloed van God zijn geweest. Het vers is gewoon niet goed te verklaren op een zwart/witte manier. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Nee, dat is het niet en je doet zowel Jezus als God er tekort mee. Johannes 1:18 Geen enkel mens heeft ooit God gezien. De eniggeboren god, die dicht bij de Vader is, die heeft duidelijk gemaakt wie Hij is.

Dit vers slaat niet op het gezicht van God. Jezus laat zien hoe God is. Zijn eigenschappen, liefde etc Je kan dit vers dus niet verklaren dat niemand Gods gezicht heeft gezien. Het gaat in dit vers niet om het uiterlijk van God, maar om het hele wezen van God.

Mensen zien alleen een bepaald beeld van God in visioenen en dat zal waarschijnlijk niet het ware beeld zijn, maar het beeld zoals God Zich aan een mens wilt openbaren. Daarom zag Daniël een oudere man en Jesaja en Ezechiël een indrukwekkend beeld.

 

 

Maar wat precies met de achterkant van YHWH wordt bedoeld is niet duidelijk in dit vers. Het kan best een soort van nagloed van God zijn geweest. Het vers is gewoon niet goed te verklaren op een zwart/witte manier. 

Je kunt de tekst niet verklaren omdat je niet wil lezen wat er staat!

Gods aangezicht staat tegenover de achterkant van God in deze tekst. Een vrij duidelijk parallellisme. 
 

Je lust het niet en wringt je in allerlei bochten om gewoon de tekst niet te laten spreken voor zichzelf.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Dit vers slaat niet op het gezicht van God. 

Pardon?

lees jij wel wat YHWH hier zegt? 
 

ex 33:

20Hij zei verder: U zou Mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven

Er is weinig Chinees bij hoor!
 

Ik citeer de letterlijke woorden van YHWH maar jij weigert Zijn woorden te geloven?

Los van de bijbel wil ik ook de dikke van Dale voor je citeren:

 

aan·ge·zicht (het; o; meervoud: aangezichten)1gelaat, gezicht

bron: https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/aangezicht#.YBFNiKTtTDs

1 uur geleden zei sjako:

De Bijbel zegt dat gewoon. Ezechiël 1:26 Boven het uitspansel boven hun hoofden was iets dat leek op een saffiersteen en eruitzag als een troon. Op de troon daarboven zat iemand die eruitzag als een mens.  27 Vanaf wat leek op zijn middel en daarboven zag ik iets dat blonk als elektrum en straalde als een vuur. En van zijn middel af naar beneden zag ik iets dat leek op vuur. Hij was omgeven door een schittering  28 als die van een regenboog in een wolk op een regenachtige dag. Zo zag het schitterende licht eruit dat hem omgaf. Het was als de aanblik van de glorie van Jehovah. Toen ik het zag, liet ik me voorover op de grond vallen. Ik hoorde de stem van iemand die sprak.

Een heel andere omschrijving dan in Exodus.

Jesaja 6:1 In het jaar dat koning Uzzi̱a stierf, zag ik Jehovah op een hoge en verheven troon zitten, en de zomen van zijn gewaad vulden de tempel.  2 Boven hem stonden serafs. Elk had zes vleugels: met twee bedekten ze hun gezicht, met twee bedekten ze hun voeten en twee gebruikten ze om te vliegen. 3 En de een riep naar de ander: ‘Heilig, heilig, heilig is Jehovah van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn glorie.’ 4 De deuren trilden door het luide geroep en het huis werd met rook gevuld.

Dit is geen omschrijving van een klein mens.

Volgens mij laat jij je godsbeeld meer bepalen door Star Trek, de Q. 

Heel flauw misschien maar hier zou Dat beloof ik ook kunnen zeggen dat Ezechiel niet letterlijk YHWH zag maar een visioen van YHWH!

bewerkt door Dannyr
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid