Spring naar bijdragen

Jezus is God.


Aanbevolen berichten

30 minuten geleden zei Hermanos2:

Daarmee heb je nog niet gereageerd op de punten die ik aangeef. Waarom noemt Jezus, de Vader groter dan ik? 

Waarom noem ik mijn vrouw groter dan ik?

Je kan er verschillende interpretatie op los laten maar de ware interpretatie God is liefde, wat doet de liefde? Ja Jezus is God die in liefde zijn Vader vereert gelijk de Vader in liefde de zoon vereert.

Net zoals ik zeg mijn vrouw is groter dan ik dat is een kreet in/uit liefde.

29 minuten geleden zei Thinkfree:

Waarom roept Hij aan het kruis, Eli Eli. 

De prijs moest volledig betaalt worden de Zoon werd losgescheurd van de Vader.

30 minuten geleden zei Hermanos2:

Waarom weet Hij niet wanneer het einde is en de Vader wel? 

De bijbel gebruikt verschillende titels voor Jezus de 'zoon des mensen' of 'de zoon van God' 

De zoon des mensen verwijst naar zijn menselijke natuur.

De zoon van God naar zijn goddelijke natuur.

In deze kwestie wordt de titel zoon des mensen gebruikt welke inhoudt dat hij het naar zijn Goddelijkheid wel weet maar dat de mensheid dit niets aangaat.

 

 

Heb ik je toch weer lastig gevallen, sry kon het niet laten.

bewerkt door Thinkfree
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 557
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Als je gewoon leest wat er staat is het helemaal niet complex en dan hoef je ook niet zoveel te (laten) interpreteren. Het wordt pas complex als het niet overeenkomt met de leer die je aanhangt. Dan m

Als je tegen een beetje zowel poëtische als theologisch doorwrochte tekst kan, dan kun je allereerst de Geloofsbelijdenis van Athanasius regel voor regel doorlezen. Deze geeft precies weer wat wij gel

Als je de hele context leest zie je dat Jezus niet ontkent God te zijn op de wijze waarop de joden dat hadden opgevat. Je ziet dat Jezus alleen maar een contrast gebruikt door een psalm te citere

Posted Images

11 uur geleden zei Thinkfree:

Waarom noem ik mijn vrouw groter dan ik?

Je kan er verschillende interpretatie op los laten maar de ware interpretatie God is liefde, wat doet de liefde? Ja Jezus is God die in liefde zijn Vader vereert gelijk de Vader in liefde de zoon vereert.

Net zoals ik zeg mijn vrouw is groter dan ik dat is een kreet in/uit liefde.

De prijs moest volledig betaalt worden de Zoon werd losgescheurd van de Vader.

De bijbel gebruikt verschillende titels voor Jezus de 'zoon des mensen' of 'de zoon van God' 

De zoon des mensen verwijst naar zijn menselijke natuur.

De zoon van God naar zijn goddelijke natuur.

In deze kwestie wordt de titel zoon des mensen gebruikt welke inhoudt dat hij het naar zijn Goddelijkheid wel weet maar dat de mensheid dit niets aangaat.

 

 

Heb ik je toch weer lastig gevallen, sry kon het niet laten.

Dit zie ik niet als lastig vallen. Dit is opbouwend en volwassen. Dankjewel. Ik peins verder. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Remco1991:

1 johannes 5 vers 7. Want er zijn er drie die getuigen in de hemel

Dit wordt het Comma Johanneum genoemd. Het is een toevoeging in de Bijbel dat pas laat in de Bijbel is terecht gekomen. Het is dus een valse tekst. Zelfs Erasmus erkende dat, maar onder druk heeft hij het toch opgenomen in de SV. In moderne goede vertalingen staat dit vers niet meer. Dus hoeveel woorden je er ook vuil aan maakt, het gaat over een tekst die niet in de Bijbel thuishoort. 

11 uur geleden zei Remco1991:

Dat is een zaak van blijdschap. Zijn vertrek had een lichtende zowel als een donkere zijde. De oorzaak daarvan is dat de Vader meerder is dan Hij. Zijn staat bij Zijn Vader zou uitnemender en glorieuzer zijn dan zijn huidige. Christus heft hun gedachten en verwachtingen omhoog tot iets dat heerlijker was dan datgene waarvan zij dachten dat daarin nu al hun zaligheid gelegen was. Het koninkrijk van de Vader zal heerlijker zijn dan het Middelaars koninkrijk. De discipelen van Christus moeten laten blijken dat zij Hem liefhebben door hun blijdschap over de heerlijkheid van Zijn verhoging. Velen die Christus liefhebben laten hun liefde uitstromen in een verkeerd kanaal. Velen menen dat indien zij Hem liefhebben zij voortdurend in zorg over Hem moeten zijn, terwijl zij die Hem liefhebben zich moeten ver- blijden in Christus Jezus.

Je moet wat zeggen om het te verklaren natuurlijk, maar de Vader van Jezus is de Almachtige God en Jezus niet. Daarom zegt Jezus dat Zijn Vader groter dan Hij is.

Maar zie eens wat er meer staat.

Johannes 20:17 

17Jezus zei tegen haar: ‘Houd me niet vast, want ik ben nog niet naar de Vader opgestegen. Maar ga naar mijn broeders en vertel hun: “Ik stijg op naar mijn Vader en jullie Vader en naar mijn God en jullie God.”’

De Vader is ook de God van Jezus. Als Jezus de Almachtige God is, hoe kan Hij dan nog een God boven zich hebben? Dat is onmogelijk. Dat is alleen te verklaren dat de Vader groter dan Jezus is.

1Kor 11:3 3Maar ik wil dat jullie weten dat de Christus het hoofd is van elke man. En de man is het hoofd van de vrouw en God het hoofd van de Christus
Hoe kan God het hoofd van de Christus zijn als Jezus zelf God is?

1Kor 15:28

28Als alles aan hem onderworpen is, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan degene die alle dingen aan hem onderwierp, zodat God alles zal zijn voor iedereen.

Jezus onderwerpt zich aan God aan het eind van het Duizend Jarig Rijk. Dat zou niet logisch zijn als Jezus zelf de Almachtige God is.

12 uur geleden zei Remco1991:

Christus is een persoon en ( De Heilige Geest is een persoon) 

 

De Heilige geest is gelijk aan de Vader. Het is de zichtbare werkzame kracht die van God, de Vader, uitgaat. Daar is een hele waslijst aan bewijs voor.

2Kor 3:17 Jehovah (de Heer) is de Geest, en waar de geest van Jehovah is, daar is vrijheid.  18 Met ongesluierde gezichten weerkaatsen wij allemaal als spiegels de glans van Jehovah. We worden veranderd in hetzelfde beeld, met meer en meer glans, precies zoals dat wordt gedaan door Jehovah, de Geest.

Als de Vader de Geest is, dan kan de heilige Geest onmogelijk een apart Persoon binnen de Godheid zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Remco1991:

Met andere woorden Jezus is verwekt door de Vader (God komt uit God voort) en 1 van de redenen waarom Jezus de Zoon van God word genoemd is omdat God zelf vanuit de hemel mens werd in Jezus Christus, dat was toen Jezus geboren was uit de maagd Mariah verwekt door de Heilige Geest, 

Het logischer om te redeneren dat Jezus de eerste schepping is. Vanuit Jezus is de rest van de schepping gemaakt. Jezus stond als een Meesterwerker naast God. Als je uitgaat van jou redenatie dan zou alle scheppingen goddelijk moeten zijn. Uit God komt God tot toch volgens jou redenatie. Dus als jou redenatie klopt dan zie ik geen reden waarom de rest van de schepping niet goddelijk zou zijn. Er is 1 Almachtige God waaruit alles voortkomt, ook Jezus. 

13 uur geleden zei Remco1991:

Welnu de Geest van God of terwijl de Heilige Geest van God openbaarde zich al in Genesis namelijk in ( Genesis 1 vers 2) want er staat de Geest van God zweefde boven het water,

Dus welke Persoon van de Godheid schiep er dan? De Vader, Jezus of de Heilige geest? Met een drieeenheid in gedachten kom ik daar niet uit. 
De Vader schiep alles. Ook Jezus, als eersteling. In Openbaring wordt Jezus het Begin van de schepping door God genoemd. Door Jezus heen schiep de Vader dmv Zijn heilige Geest alles wat we kunnen zien. De heilige Geest is de werkzame kracht die vanuit de Vader gaat. Het is geen apart Persoon. Jezus gebruikte de Geest van Zijn Vader om alles te maken, maar uiteindelijk komt alles vanuit de Vader.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hermanos2:

Dit zie ik niet als lastig vallen. Dit is opbouwend en volwassen. Dankjewel. Ik peins verder. 

Geen probleem, wat ik je op je hart wil drukken is dat er maar één weg tot zaligheid geloof in de juiste Jezus.

Niet iedereen die roept Heere Heere zal zalig worden, velen worden misleidt of zijn dat al.

Één weg tot de vader, die weg is God in het vlees, elk ander leidt naar de verdoemenis.

Mijn hele verlossing hangt van God af niet van geschapen wezens.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Ook Jezus, als eersteling. In Openbaring wordt Jezus het Begin van de schepping door God genoemd. 

Het Begin der schepping Gods betekent niet dat Jezus geschapen is. Het betekent dat Jezus net als God de Vader aan het begin vd schepping staat.

Niet dat Jezus daar onderdeel van is.

Daarom worden zowel God de vader als Jezus de Alfa en Omega genoemd in openbaringen het Begin en het einde.

Een kleine aanvulling op jouw aanhaling uit openbaringen 3:14 uit de NWV 

Het woordje “ door” staat hier niet in de Griekse grondtekst en is door het WTG eigenhandig toegevoegd in hun NWV om hun leer dat Jezus onderdeel vd schepping is toe te voegen.

Tip:

controleer de grondtekst of het woordje “ door” erin staat bij openb 3:14. Ik zal je alvast verklappen, het staat er niet. Maar je hoeft mij niet op mijn blauwe ogen te geloven dus mijn advies, pak een online grondtekst erbij woord voor woord.

Geen enkele bijbel behalve de NWV heeft het woordje: “door” toegevoegd hier. Wat al aangeeft dat ze hun doctrine dat Jezus geschapen is in de tekst willen leggen.

Pak een NBV of NBG51 of Willibrord, Statenvertaling nergens hebben ze daar het woordje “ door” toegevoegd. En terecht het staat er niet. 

bewerkt door Dannyr
Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Dannyr:

Het Begin der schepping Gods betekent niet dat Jezus geschapen is. Het betekent dat Jezus net als God de Vader aan het begin vd schepping staat.

Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodice̱a: Dit zegt de Amen, de trouwe en ware getuige, het begin van de schepping door God: 

Hier omschrijft Jezus Zich als het ‘begin van de schepping door God’. Het begin betekent hier gewoon ‘de eerste’. Dat komt bijv ook overeen met Spreuken 8:22 Jehovah bracht mij voort als het begin van zijn weg, het eerste van zijn werken van lang geleden.

Vers 30 verklaart dat Hij als een Meesterwerker naast God stond

toen was ik naast hem als een meesterwerker.  Ik was degene op wie hij bijzonder gesteld was, elke dag weer. Ik was altijd vrolijk bij hem.

26 minuten geleden zei Dannyr:

Daarom worden zowel God de vader als Jezus de Alfa en Omega genoemd in openbaringen het Begin en het einde.

Dat is niet altijd het geval. Ook hier is er weer tekst veranderd in de SV

Link naar bericht
Deel via andere websites
39 minuten geleden zei sjako:

Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodice̱a: Dit zegt de Amen, de trouwe en ware getuige, het begin van de schepping door God: 

Hier omschrijft Jezus Zich als het ‘begin van de schepping door God’. Het begin betekent hier gewoon ‘de eerste’. Dat komt bijv ook overeen met Spreuken 8:22 Jehovah bracht mij voort als het begin van zijn weg, het eerste van zijn werken van lang geleden.

Vers 30 verklaart dat Hij als een Meesterwerker naast God stond

toen was ik naast hem als een meesterwerker.  Ik was degene op wie hij bijzonder gesteld was, elke dag weer. Ik was altijd vrolijk bij hem.

Dat is niet altijd het geval. Ook hier is er weer tekst veranderd in de SV

Spreuken 8 , gaat niet over Jezus maar over de “wijsheid” die in spreuken gepersonifieerd wordt.

Een poëtische uiteenzetting over de Wijsheid dus!

Spreuken 8 kun je dus niet zomaar in openbaringen 3:14 plakken.

Welk deel is exact veranderd in de SV? Kun je dat aantonen op basis vd grondtekst zodat ik dat kan vergelijken? 

bewerkt door Dannyr
Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei Dannyr:

Het woordje “ door” staat hier niet in de Griekse grondtekst en is door het WTG eigenhandig toegevoegd in hun NWV om hun leer dat Jezus onderdeel vd schepping is toe te voegen.

Onzin. Kijk in de SV JB 

‘En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicenzen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods:’
‭‭OPENBARING‬ ‭3:14‬ ‭SV-RJ‬‬
https://www.bible.com/165/rev.3.14.sv-rj

Hier staat het in een andere naamval ‘der’ wat gewoon ‘door’ betekent.

De Basisbijbel is nog duidelijker

‘[ De Heer zei tegen Johannes: ] "Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen [ (= 'ja, zo is het') ], de Getuige die de waarheid spreekt en die te vertrouwen is. Dit zegt Hij die het Begin is van alles wat God heeft gemaakt:
‭‭OPENBARING‬ ‭3:14‬ ‭BB‬‬
https://www.bible.com/1276/rev.3.14.bb

Nog duidelijker dan de NWV

5 minuten geleden zei Dannyr:

Een poëtische uiteenzetting over de Wijheid dus!

Ja klopt, Jezus is de vleesgeworden wijsheid van God, de Logos.

5 minuten geleden zei Dannyr:

Spreuken 8 kun je dus niet zomaar in openbaringen 3:14 plakken.

Wis en waarachtig wel. De SV vertaald het met voedsterling. Bij het commentaar in de SV. Alzoo is de eeuwige Zoon Gods, de zelfstandige wijsheid wijsheid des Vaders, van eeuwigheid onderscheidenlijk bij Hem geweest.

Dus zelfs de SV erkent dat dit om Jezus gaat. Ook dat het om de Logos gaat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Thinkfree:

De betekenis in de context is, dat eenieder die niet gelooft dat God in het vlees gekomen is, niet uit God is.

 

Het spijt me voor je maar dat staat er echt niet, ook niet in de context. Het is voor ons allemaal beter als we gewoon lezen wat er staat. Als er iets anders mee bedoeld zou zijn zou het er anders staan. Christenen onderwerpen zich aan de Bijbel en maken de Bijbel niet ondergeschikt aan hun eigen opvattingen of dogma's.

Op 2-2-2021 om 21:38 zei sjako:

God communiceert via engelen.

God communiceert zoals Hij dat wil en niet zoals het WTG dat wil.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei sjako:

Onzin. Kijk in de SV JB 

‘En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicenzen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods:’
‭‭OPENBARING‬ ‭3:14‬ ‭SV-RJ‬‬
https://www.bible.com/165/rev.3.14.sv-rj

Hier staat het in een andere naamval ‘der’ wat gewoon ‘door’ betekent.

De Basisbijbel is nog duidelijker

‘[ De Heer zei tegen Johannes: ] "Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen [ (= 'ja, zo is het') ], de Getuige die de waarheid spreekt en die te vertrouwen is. Dit zegt Hij die het Begin is van alles wat God heeft gemaakt:
‭‭OPENBARING‬ ‭3:14‬ ‭BB‬‬
https://www.bible.com/1276/rev.3.14.bb

Nog duidelijker dan de NWV

Ten eerste de basis bijbel gebruiken als “ duidelijker” is nonsens omdat de Basisbijbel een parafrasering is van de HSV.

Dus voor dit soort studie onderwerpen niet de meest betrouwbare bijbel. Dus op die vertaling ga ik niet teveel in.

Ook qua Nederlandse taal klopt er het 1 en ander niet met wat je beweerd over de betekenis van het ouderwetse woordje “ der”

” Der “ Betekent helemaal geen “door”

der - Lidwoord
1. genitief meervoud van de bepaaldelidwoorden de, het
    ♢ Het Koninkrijk der Nederlanden.(letterlijk het koninkrijk van de Nederlanden.)
2. genitief en datief vrouwelijk enkelvoud van het bepaalde lidwoord de
    ♢ Hij is een van de grootste schrijvers deraarde.
bron: https://www.ensie.nl/wiktionary/der

Je gaat flink de mist in hier ben ik bang “ der” is een ouderwets woord voor “ van de”

In huidige Nederlands niet veel meer gebruikt maar je leest dit woord nog veel in oa de Statenvertaling als je wat oudere vertalingen treft.

bewerkt door Dannyr
Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei Dannyr:

Ook qua Nederlandse taal klopt er het 1 en ander niet met wat je beweerd over de betekenis van het ouderwetse woordje “ der”

” Der “ Betekent helemaal geen “door”

Daar heb je gelijk in. Maak ook fouten. Maar dan nog staat er dat Jezus het begin van de schepping van God is. Niet beginner of zo.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Ja klopt, Jezus is de vleesgeworden wijsheid van God, de Logos

Wis en waarachtig wel. De SV vertaald het met voedsterling. Bij het commentaar in de SV. Alzoo is de eeuwige Zoon Gods, de zelfstandige wijsheid wijsheid des Vaders, van eeuwigheid onderscheidenlijk bij Hem geweest.

Dus zelfs de SV erkent dat dit om Jezus gaat. Ook dat het om de Logos gaat.

Achteraf kan je inderdaad verwijZingen naar Jezus zien in spreuken.

Maar dan is het nog steeds een probleemcasus als jij en het WTG op basis van Spreuken 8 beweerd dat Wijsheid geboren is of een begin heeft. Op een poëtische manier staat er wel zoiets dat zal ik niet ontkennen. Maar om het dan als een letterlijke ontstaansgeschiedenis vd wijsheid te beschouwen levert problemen op .

Als je zegt dat Wijsheid hier net als Jezus geboren of zoals jehova’s getuigen het lezen: geschapen is. 

En je mag het letterlijk nemen. Alleen heeft dat wel consequenties.

Want dan zeg je dat “ wijsheid” geschapen of geboren is in letterlijke zin.

Dus dan heeft wijsheid een begin als ik jouw ( of WTG) lijn volg.

Maar over God de Vader wordt ook gezegd dat hij wijsheid is en bezit.

Maar God de Vader is eeuwig!!

Als wijsheid geschapen is dan zou er een moment zijn geweest dat God de Vader geen wijsheid bezat??

Dus als ik jouw uitleg van spreuken 8 volg, dan was er een moment in tijd waarop geen wijsheid bestond, want wijsheid is geschapen volgens jou!

Maar zoals ik al zei God is eeuwig, dus Zijn wijsheid is ook eeuwig!!

Daarom denk ik al dat je spreuken 8 niet als een letterlijke ontstaansgeschiedenis vd Wijsheid en Jezus kan lezen.

bewerkt door Dannyr
Link naar bericht
Deel via andere websites
40 minuten geleden zei Dannyr:

Dus voor dit soort studie onderwerpen niet de meest betrouwbare bijbel. Dus op die vertaling ga ik niet teveel in.

Maar vaak geeft het wel extra licht op een bepaalde tekst.

1 minuut geleden zei Dannyr:

Maar God de Vader is eeuwig!!

 

Ja, maar Spreuken 8:22 zegt dat God de Wijsheid als eerste heeft gemaakt. Toch weer de BasisBijbel die heel duidelijk is. De Heer heeft mij als eerste gemaakt, voordat Hij al het andere maakte. 

Er zijn diverse teksten die zeggen dat Jezus een begin heeft gekend.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Willempie:

Het spijt me voor je maar dat staat er echt niet, ook niet in de context. Het is voor ons allemaal beter als we gewoon lezen wat er staat. Als er iets anders mee bedoeld zou zijn zou het er anders staan. Christenen onderwerpen zich aan de Bijbel en maken de Bijbel niet ondergeschikt aan hun eigen opvattingen of dogma's.

1 Johannes 4

Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God;

Wat bedoeld Johannes hier? Dat is te lezen dan is het heel duidelijk wat hij in de context bedoeld.

Johannes 1

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond.

Vervolgens gaat Johannes verder in 1 joh 4

3 En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.

eenieder die niet gelooft dat God in het vlees gekomen is spreekt niet uit God.

bewerkt door Thinkfree
Link naar bericht
Deel via andere websites
58 minuten geleden zei Dannyr:

Welk deel is exact veranderd in de SV? Kun je dat aantonen op basis vd grondtekst zodat ik dat kan vergelijken? 

Het gaat om Alpha en Omega. Openbaring 1:8 zegt dat het God toekomt. In vers 11 van Openbaring 1 wordt die titel ook gebruikt die laat lijken dat het op Jezus wordt toegepast. Geleerden erkennen echter dat dit een onecht vers is. In LV, GNB, OB, WV, NBV en NBG komt dit vers dan ook niet voor. Er is hier nog veel meer over te zeggen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei sjako:

Maar vaak geeft het wel extra licht op een bepaalde tekst.

Ja, maar Spreuken 8:22 zegt dat God de Wijsheid als eerste heeft gemaakt. Toch weer de BasisBijbel die heel duidelijk is. De Heer heeft mij als eerste gemaakt, voordat Hij al het andere maakte. 

Er zijn diverse teksten die zeggen dat Jezus een begin heeft gekend.

Je herhaald inderdaad dat God als eerste de wijsheid heeft gemaakt. 
 

Maar waarom ga je niet in op het feit dat je hiermee zegt dat God dus een moment in tijd heeft gehad waarin Hij dus geen wijsheid bezat. Want jij zegt dat wijsheid eerst nog geschapen moest worden. 
 

God is eeuwig namelijk. Maar als ik jouw lijn volg, doe ik dan nu even netjes betekent dus dat God een moment in tijd had waarop Hij geen wijsheid bezat. Want die moest nog geschapen worden volgens jouw uitleg die ik nu even volg?!!
 

Verklaar je nader!

2 minuten geleden zei sjako:

Het gaat om Alpha en Omega. Openbaring 1:8 zegt dat het God toekomt. In vers 11 van Openbaring 1 wordt die titel ook gebruikt die laat lijken dat het op Jezus wordt toegepast. Geleerden erkennen echter dat dit een onecht vers is. In LV, GNB, OB, WV, NBV en NBG komt dit vers dan ook niet voor. Er is hier nog veel meer over te zeggen.

Dat is nonsens. Ben benieuwd naar welke “geleerden” jij refereert

bewerkt door Dannyr
Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Thinkfree:

Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God;

Je krabbelt al weer terug zie ik. Er staat dat JEZUS CHRISTUS in het vlees gekomen is. Daar zal geen een gelovige hier op het forum over twijfelen. De de rest van je redenatie is weer een losse flodder helaas.

7 minuten geleden zei Dannyr:

Maar waarom ga je niet in op het feit dat je hiermee zegt dat God dus een moment in tijd heeft gehad waarin Hij dus geen wijsheid bezat. Want jij zegt dat wijsheid eerst nog geschapen moest worden. 

Ik ga er vanuit wat de Bijbel zegt. De rest is filosoferen. Ook best leuk, maar in deze discussie niet echt zinvol. Feit is wel dat de Wijsheid al miljarden jaren oud moet zijn. Maar dat is mijn filosofie.

7 minuten geleden zei Dannyr:

Dat is nonsens. Ben benieuwd naar welke “geleerden” jij refereert

De geleerden van alle gerenommeerde vertalingen. In vers 11 kom je Alpha en Omega niet tegen in vrijwel alle gerenommeerde vertalingen. Zoek maar na. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei sjako:

Je krabbelt al weer terug zie ik. Er staat dat JEZUS CHRISTUS in het vlees gekomen is. Daar zal geen een gelovige hier op het forum over twijfelen. De de rest van je redenatie is weer een losse flodder helaas.

Ik ga er vanuit wat de Bijbel zegt. De rest is filosoferen. Ook best leuk, maar in deze discussie niet echt zinvol. Feit is wel dat de Wijsheid al miljarden jaren oud moet zijn. Maar dat is mijn filosofie.

Dat is geen filosoferen. Dat zijn de consequenties van het letterlijk nemen van spreuken 8 wat een poëtische verhandeling over de wijsheid is.

Dan wijs ik je op een probleemstelling als we jouw lijn en uitleg volgen, en dan is het opeens filosoferen???

Als je iets beweerd en het levert een probleemcasus op kun je het niet even wegzetten als... filosoferen.

Terwijl de bijbel leert dat God eeuwig is( niks filosofisch aan) en dat God wijsheid bezit.

Als ik die 2 eigenschappen over God die gewoon in de bijbel staan bij elkaar zet: 

God bezit wijsheid en God is eeuwig . Dan kan wijsheid nooit in letterlijke zin een begin hebben gehad of geschapen zijn.

Snap dat je dit lastig vindt maar het zijn wel de consequenties als je spreuken 8 als een letterlijke ontstaansgeschiedenis  vd wijsheid beschouwd

 

bewerkt door Dannyr
Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei sjako:

Je krabbelt al weer terug zie ik. Er staat dat JEZUS CHRISTUS in het vlees gekomen is. Daar zal geen een gelovige hier op het forum over twijfelen. De de rest van je redenatie is weer een losse flodder helaas

Onzin, duivelen geloven ook wij dienen niet dezelfde Heer en God.

Volgens dezelfde Johannes kun je in plaats van Jezus Christus ook 'het Woord' of 'God' neerzetten.

Johannes 1

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond.

dan staat er dit eenieder die niet gelooft dat Jezus Christus/ het woord/ of God in het vlees gekomen is, is niet uit God.

Dat is de context dit is de ware Christus de weg.

bewerkt door Thinkfree
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Dannyr:

Als je iets beweerd en het levert een probleemcasus op kun je het niet even wegzetten als... filosoferen.

Het staat er gewoon niet. Er staat dat de Wijsheid is voortgebracht, dus een begin heeft gekend. Trouwens dat zegt Johannes 1:1 In het begin was het Woord (Logos)

4 minuten geleden zei Dannyr:

Terwijl de bijbel leert dat God eeuwig is( niks filosofisch aan) en dat God wijsheid bezit.

We hebben het over twee soorten wijsheid. De wijsheid van God is niet hetzelfde als de gepersonifieerde Wijsheid.

1 uur geleden zei Willempie:

God communiceert zoals Hij dat wil en niet zoals het WTG dat wil.

Dacht al, waar blijft die sneer.

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei sjako:

Het staat er gewoon niet. Er staat dat de Wijsheid is voortgebracht, dus een begin heeft gekend.

Ik weet dat je het letterlijk neemt.

Maar de bijbel leert ook letterlijk dat God eeuwig is dat ben je toch ook met me eens?

En je bent het me eens dat God wijsheid bezit?

Als ik nu meega in jouw letterlijke interpretatie dat wijsheid geschapen is of een begin had.

Dan is de uitkomst dat God de Vader ondanks dat Hij eeuwig is een moment heeft gehad waarop Hij geen wijsheid bezat.

Dat klopt toch als we spreuken 8 als een letterlijke ontstaansgeschiedenis van de wijsheid lezen?

Het is logisch dat als je spreuken letterlijk neemt je dan vragen krijgt zoals ik ze stel. Letterlijk nemen van spreuken 8 heeft ook consequenties.

23 minuten geleden zei sjako:

 

We hebben het over twee soorten wijsheid. De wijsheid van God is niet hetzelfde als de gepersonifieerde Wijsheid.

Maar jij had het over “ wijsheid” in het algemeen.

Nu zijn er opeens 2 wijsheden?

Er is echter maar 1 Wijsheid alleen zijn er binnen de wijsheid gradaties dat klopt.

Gods wijsheid is groter en veel omvangrijker dan de wijsheid die mensen hebben.

Heb je ook al ergens kunnen vinden of “ der” hetzelfde betekent als “door” 

Die kwestie staat nog open.Dit zou mij namelijk nieuw  inzicht geven in de Nederlandse taal als “der” ipv “ van de” ook “door” kan betekenen.

Ik kan er niks over terugvinden namelijk maar als jij een erkende betrouwbare bron ve taalwetenschapper hebt waarin staat dat dit weldegelijk een vertaalmogelijkheid van “ der” is. Dan wil ik dat graag bestuderen. 

 

bewerkt door Dannyr
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid