Spring naar bijdragen

Man en vrouw gelijk


Aanbevolen berichten

25 minuten geleden zei Gaitema:

Dat snap ik, maar niet alles. Dat van het hoofddeksel en vrouwen die zwijgen vind ik een lastig ding. Dus dat begrijp ik niet.

Er is zoveel dat ik nog niet ten volle begrijp. Maar het is een kwestie van gehoorzamen. 

De man moet naar zijn vrouw luisteren. Een sterke vrouw is meer waard dan edelstenen volgens spreuken. Of lees in Efeziërs dat we onze vrouw moeten eren zoals Christus de Kerk eerde. We dienen dat allemaal in totaliteit toe te passen van kaft tot kaft.

 

Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden.

Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf, en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man.

Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft.

Efeziërs 5

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 341
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ergo: "ik geef mijn vrouw dan gelijk maar wil dat hier niet toegeven." Zoals overal hoor, de vrouw heeft het laatste woord anders geen hanky panky.  

Ik had de eerste woorden terug getrokken. Zou je het ook willen weg halen?  Het is simpel: Jezus diende ons in liefde en zo dienen wij uit liefde de vrouw en de vrouw de kinderen en de kinderen

Eigenlijk wordt op allerlei mogelijke manieren gemorreld aan dit evangelie in Galaten 3. Paulus maakt in dit hoofdstuk heel duidelijk onderscheid tussen een leven uit de wet en een leven uit geloof. Z

Zojuist zei Fundamenteel:

Er is zoveel dat ik nog niet ten volle begrijp. Maar het is een kwestie van gehoorzamen. 

De man moet naar zijn vrouw luisteren. Een sterke vrouw is meer waard dan edelstenen volgens spreuken. Of lees in Efeziërs dat we onze vrouw moeten eren zoals Christus de Kerk eerde. We dienen dat allemaal in totaliteit toe te passen van kaft tot kaft.

 

Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden.

Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf, en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man.

Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft.

Efeziërs 5

 

Dat punt is niet zo moeilijk, maar wees ervan bewust dat Jezus ons diende en zo dienen  wij ook onze vrouwen, zoals Jezus ons diende. Van overheersing en dwang is geen sprake.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Gaitema:

Dat punt is niet zo moeilijk, maar wees ervan bewust dat Jezus ons diende en zo dienen  wij ook onze vrouwen, zoals Jezus ons diende. Van overheersing en dwang is geen sprake.

In de wereld betekent leiderschap "de baas spelen". In Gods Koninkrijk betekent leiderschap dienen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 21-1-2021 om 16:59 zei Mullog:

Als jouw vrouw, ben je getrouwd, achter de aanrecht wil staan vind ik dat prima. Ik zeg alleen dat mijn vrouw dat niet moet.

Maakt de bijbel dan onderscheidt tussen chemo's en knippen? Wisten ze toen al van chemo's af? 

Graag geen toespelingen op mijn privéleven. Zoals je weet is dit een openbare discussie site en niet bedoeld voor het bespreken van privézaken. Toespelingen op privézaken zijn niet nodig voor het voeren van een argumentatie. Dus als je argumenten hebt dan kun je die nog noemen, anders lijkt me de discussie afgerond.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 23-1-2021 om 12:27 zei Gaitema:

Dat punt is niet zo moeilijk, maar wees ervan bewust dat Jezus ons diende en zo dienen  wij ook onze vrouwen, zoals Jezus ons diende. Van overheersing en dwang is geen sprake.

We moeten onze vrouwen eren als Jezus de Kerk eerde, maar we zijn de alfahond in het huishouden. Mannen kijken anders naar de wereld dan vrouwen en onze geest is minder goedgelovig. Bij knopen doorhakken laat je best een man leiden. Het wordt heel zichtbaar wat er van samenlevingen komt eens ze in een matriarchaat belanden. Homorechten, transgenders, oorlog tegen gelovigen, massa import van kiesvee (omvolking), eugenetica is ook weer in the uprise. Feminisme is via positieve discriminatie aan het roer gekomen en hebben een klimaat geschapen dat de man hervormde tot een underdog. Daarom zou ik nooit met een feministe kunnen samenleven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 21-1-2021 om 17:09 zei Mullog:

Dat is hier de discussie niet.

Blijkbaar staat in de bijbel dat het een schande is. @Barnabas geeft aan dat er een verschil is als je knipt of als het door een chemo is. Ik kan mij niet voorstellen dat de bijbel dit onderscheidt maakt, waarmee hij bezig is met inlegkunde. En jij lult er omheen door een invalshoek te kiezen die niks met de bijbel te maken heeft.

Het is wel degelijk relevant. Het geeft aan hoe vrouwen kort haar of kaal zijn beleven, namelijk als een schande. Een vrouw die dat zo beleeft zal haar eigen haar niet afknippen, zij voelt goed aan dat dat niet hoort. Zo bevestigt zij de bijbel. Maar wanneer een vrouw zich schaamteloos gaat gedragen dan gaat zij op den duur haar haar afknippen.

Het haar verliezen door een chemokuur geeft dus wel aan dat het voor een vrouw een schande is dat zij het haar verliest maar de oorzaak gaat buiten haar om. Zij kan er dus niets aan doen.

Het haar zelf afknippen of verliezen door overmacht zijn verschillende zaken. Bij de één is sprake van een wilsdaad maar bij de andere van overmacht. Maar als jij dat anders ziet ben ik benieuwd naar jouw uitleg.

Link naar bericht
Deel via andere websites
40 minuten geleden zei Fundamenteel:

We moeten onze vrouwen eren als Jezus de Kerk eerde, maar we zijn de alfahond in het huishouden. Mannen kijken anders naar de wereld dan vrouwen en onze geest is minder goedgelovig. Bij knopen doorhakken laat je best een man leiden. Het wordt heel zichtbaar wat er van samenlevingen komt eens ze in een matriarchaat belanden. Homorechten, transgenders, oorlog tegen gelovigen, massa import van kiesvee (omvolking), eugenetica is ook weer in the uprise. Feminisme is via positieve discriminatie aan het roer gekomen en hebben een klimaat geschapen dat de man hervormde tot een underdog. Daarom zou ik nooit met een feministe kunnen samenleven.

Het is inderdaad goed om vrouwen te eren, maar dan wel voor wat eerbaar is. Deborah was rechter in Isra:ël en zij hield zich aan de wet van Mozes. maar Izebel week daar van af en doodde de profeten, ook verjoeg zij Elia, de grootste in het koninkrijk van God. Zij deed aan tovenarij en pleegde overspel. Maar Deborah bracht recht en vrede. In deze tijd zijn er vele vrouwen die opstaan omdat zij daartoe aangemoedigd worden door de overheid. maar niet allemaal volgen zij de wet van Mozes. Wie de wet van Mozes volgt brengt vrede maar Izebel bracht dood en verderf.

Mannen denken abstracter en vallen minder snel voor leugens en verdraaiingen. Zij hebben eerder door dat een redenatie technisch niet klopt. De emancipatie heeft zelf naar voren gebracht dat de hersenbrug bij mannen smaller is dan die bij vrouwen. Zij verklaarden daarmee de hersenen van vrouwen superieur en beter geschikt voor leiding geven. Maar mannen denken meer in principes dan vrouwen. Vrouwen denken meer in gegevens. Gegevens die veelal op personen betrekking hebben. Daarom zijn zij heel goed in het bieden van ondersteuning bij het maken van beslissingen. Hun hersenen hebben een bredere hersenbrug nodig om vele gegevens van de ene naar de andere hersenhelft te sturen. Maar mannen denken in principes en hebben dus genoeg aan een smallere hersenbrug. De natuur bevestigd zo dat de man geschikter is voor het geven van leiding en de vrouw voor het geven van ondersteuning.

Er is een tekst waarbij een leider aan een naderde man vraagt: "Is het vrede?". Maar het antwoord is: "vrede, vrede? Wat vrede zolang de tovenarijen van uw moeder Atalja voortduren.

De Christenunie is nu ook begonnen om vrouwen toe te laten in het leidinggeven. Ik vraag mij af in hoeverre mevr. Schouten (zij is toch minister voor de Christenunie) de wil van de Heer volgt en wat het effect op de Christenunie als geheel zal zijn. 

In het boek van Esther is het koningin Wasti die er voor kiest het bevel van haar echtgenoot (de koning) te verachten. Het gevolg is dat zij uit haar koninklijke waardigheid gezet wordt omdat men vreest dat zij als voorbeeld voor andere vrouwen dient en daarmee de gezonde gezagsverhoudingen ondermijnt worden met alle gevolgen van dien. Maar Mordechai had zorg voor Esther en Esther bleef ondergeschikt aan Mordechai tot het risico van de dood toe.

Ik vraag mij af hoelang mevrouw Schouten stand zal houden tegen de verleidingen van de wereld.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Barnabas:

Graag geen toespelingen op mijn privéleven. Zoals je weet is dit een openbare discussie site en niet bedoeld voor het bespreken van privézaken. Toespelingen op privézaken zijn niet nodig voor het voeren van een argumentatie. Dus als je argumenten hebt dan kun je die nog noemen, anders lijkt me de discussie afgerond.

Ik ben getrouwd. Jij ook? Of versta je dat al onder privé?

57 minuten geleden zei Barnabas:

Het geeft aan hoe vrouwen kort haar of kaal zijn beleven, namelijk als een schande.

Ik heb eerder de indruk dat toen, en nu ook door jou, geschreven wordt hoe gedacht wordt dat een vrouw iets beleefd. Zoiets als waar men bij #MeToo tegen protesteerde, het idee dat een vrouw NEE zegt maar JA bedoelt.

1 uur geleden zei Barnabas:

Het haar verliezen door een chemokuur geeft dus wel aan dat het voor een vrouw een schande is dat zij het haar verliest maar de oorzaak gaat buiten haar om. Zij kan er dus niets aan doen.

Maar het blijft een schande. Ik ben al wel blij dat je niet met een of andere kromme redenering komt dat in de bijbel als iets staat over chemo's.

Verder ben ik van mening dat je een soort van middeleeuws vrouwbeeld hebt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Als een man zorg nodig heeft dan heeft hij een vrouw nodig om dat te geven.

Als een vrouw veiligheid nodig heeft, door het stellen en handhaven van grenzen, dan heeft zij een man nodig om dat te bewerken.

Zo hebben man en vrouw elkaar nodig.

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites

Deborah hield zich aan de liefde, zij streefde de wet van Mozes na die vrede brengt, maar de tovenarij van Atalja roofde de vrede weg. Het gevolg was dat zij haar eigen kleinkinderen ombracht.

Aan de andere kant is daar David die Jehovah liefheeft en zijn wet nastreeft. Hij staat te boek als een engel van God, opgetekend uit de mond van een vrouw die bij hem haar recht zocht. Maar Saul krijgt te horen dat ongezeggelijkheid hetzelfde als tovenarij is en de Geest van vrede wijkt van hem en komt op David te rusten.

Wie de wet van Mozes vervult die dient de ware God en die zegt dat de vrouw ondergeschikt dient te blijven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 26-1-2021 om 21:40 zei Mullog:

@Barnabas

Wat is dat met jou en vrouwen? 

Het gaat niet aan persoonlijke vragen te stellen. Dit is een openlijk discussieforum waarop ik al uitgebreid gesproken heb. En nu kom je met deze vraag? Waarom? 

Op 25-1-2021 om 12:45 zei Mullog:

Verder ben ik van mening dat je een soort van middeleeuws vrouwbeeld hebt. 

De bijbel is een boek dat de  geschiedenis van de mensheid behandelt. Het behandelt het gedrag van mensen van alle tijden. De bijbel is een handboek voor het leven en geld voor alle tijden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Barnabas:

Het gaat niet aan persoonlijke vragen te stellen. Dit is een openlijk discussieforum waarop ik al uitgebreid gesproken heb. En nu kom je met deze vraag? Waarom? 

Ik zie niet in waarom ik geen persoonlijke vragen mag stellen. Ik doe dat wel vaker. Soms krijg ik antwoord soms niet. Er staat nergens dat je antwoord moet geven.

En ik kom met deze vraag omdat je hier en bijvoorbeeld op geloofsgesprek iedere keer weer begint over vrouwen en dat het iedere keer weer gaat over de onderdanige positie die de vrouw ten opzichte van de man moet aannemen. Ik denk inmiddels dat je geen vrouw hebt want er zullen er niet veel zijn die zich naar jou wil zullen willen voegen en dat dit een frustratie van je is waar je niet goed raad mee weet en die je daarom op fora uitdraagt. 

5 uur geleden zei Barnabas:

De bijbel is een boek dat de  geschiedenis van de mensheid behandelt. Het behandelt het gedrag van mensen van alle tijden. De bijbel is een handboek voor het leven en geld voor alle tijden.

De bijbel is een boek dat de geschiedenis van een (klein) deel van de mensheid behandelt. Het behandelt het gedrag en de zeden en gewoonten van mensen die in de tijd leven dat de bijbel geschreven werd. De bijbel geldt zeker niet voor alle tijden en is tegenwoordig in veel opzichten een boek met achterhaalde ethische normen en waarden. 

bewerkt door Mullog
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 31-1-2021 om 16:46 zei Mullog:

Ik zie niet in waarom ik geen persoonlijke vragen mag stellen. Ik doe dat wel vaker. Soms krijg ik antwoord soms niet. Er staat nergens dat je antwoord moet geven.

En ik kom met deze vraag omdat je hier en bijvoorbeeld op geloofsgesprek iedere keer weer begint over vrouwen en dat het iedere keer weer gaat over de onderdanige positie die de vrouw ten opzichte van de man moet aannemen. Ik denk inmiddels dat je geen vrouw hebt want er zullen er niet veel zijn die zich naar jou wil zullen willen voegen en dat dit een frustratie van je is waar je niet goed raad mee weet en die je daarom op fora uitdraagt. 

De bijbel is een boek dat de geschiedenis van een (klein) deel van de mensheid behandelt. Het behandelt het gedrag en de zeden en gewoonten van mensen die in de tijd leven dat de bijbel geschreven werd. De bijbel geldt zeker niet voor alle tijden en is tegenwoordig in veel opzichten een boek met achterhaalde ethische normen en waarden. 

Sorry Mullog, maar zo kan ik niet met je praten en ik wil ook niet door jou zo persoonlijk beledigd worden. Ik zal dit melden bij de moderator en ik adviseer je je eigen raad ter harte te nemen, je hoeft geen antwoord te geven. Als je vrede maakt met je eigen vrouw en haar goed behandelt, met liefde, zal zij voor je gaan en kun je je behoefte bij haar bevredigen zonder dat je het dan nog nodig hebt van mij te winnen in deze discussie.

Dan wat betreft de geldigheid van de bijbel. Ook hier gaan onze meningen uiteen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Barnabas:

Sorry Mullog, maar zo kan ik niet met je praten en ik wil ook niet door jou zo persoonlijk beledigd worden. Ik zal dit melden bij de moderator en ik adviseer je je eigen raad ter harte te nemen, je hoeft geen antwoord te geven. Als je vrede maakt met je eigen vrouw en haar goed behandelt, met liefde, zal zij voor je gaan en kun je je behoefte bij haar bevredigen zonder dat je het dan nog nodig hebt van mij te winnen in deze discussie.

Dan wat betreft de geldigheid van de bijbel. Ook hier gaan onze meningen uiteen.

Ik zie niet in waar ik je beledig en wat mij betreft gaan discussies niet over wie er wint. Veel succes bij de moderatoren.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid