Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

7 minuten geleden zei Mcmadtasty:

de Waarheid is mij echter onbekend

Dat is volgens mij een zichzelf weerleggende claim. Wellicht is het handiger om in vraag te stellen of de waarheid wel gekend kan worden.

Kan de waarheid gekend worden?

Zoiets dus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 186
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Stof tot nadenken.

Joh.17:21 ”...opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt. En de heerlijkheid, die  Gij Mij gegeven h

Ik zie een vicieuze cirkels......... Ik geloof dat ik zeker weet wat de waarheid is Ik geloof dat het waarheid is dat ik zeker weet Ik weet zeker dat ik geloof wat waarheid is Ik weet zeker da

2 uur geleden zei Tomega:

Wat bedoel je? De misdaad van de vaderen wordt bezocht aan de kinderen, maar slechts een klein beetje.

Dat is een regelrechte giller, enkel om het voor jezelf goed te praten.

2 uur geleden zei Mcmadtasty:
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat zijn vragen om af te leiden van de eerste vraag en de discussie op een ander been te zetten. 

Waar beantwoord de topicstarter het antwoord in zijn vraag "wat is waarheid?

Niet, dit is nu juist waar hij de discussie over wil voeren.

14 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Dat is volgens mij een zichzelf weerleggende claim. Wellicht is het handiger om in vraag te stellen of de waarheid wel gekend kan worden.

Kan de waarheid gekend worden?

Zoiets dus.

De waarheid kan in veel gevallen wel bekend worden. Als de vraag bv is "hoeveel appels zitten er in deze kist" kun je gewoonweg de appels tellen.
Hoe moeilijker de kwestie, des te ingewikkelder zal het zijn om de waarheid te achterhalen.
Het wordt lastig en verwarrend als mensen hun eigen mening gaan verwarren met de waarheid.
 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Wat weten we van God?  Hij is absoluut heilig. Hij heeft alles geschapen. Zijn naam is JHWH, wat meestal als Jehovah wordt uitgesproken. Zijn eerste daad was het scheppen van de Chistus, het Woord, die later bekend werd als Jezus. God gaat een Koninkrijk oprichten, dat in de hemel al gebeurd is en wat straks ook op aarde zal komen. 

Dat is een heel rijtje aannames, de eén nog twijfelachtiger dan de ander. Er is er geen één bij waarvan je kunt stellen dat we het zeker weten.

 

1 minuut geleden zei Tomega:

Wat maakt het zo gevoelig voor je?

Niets. Ik stel voor bij het topic te blijven en niet te proberen steeds een niet terzake doende andere discussie op te starten. 

3 uur geleden zei WdG:
4 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat zegt niets over wie God is; alleen over wat jouw beeld van een god is. Maar jij bent dus polytheist, meerdere goden dus wat jou betreft

Jij zegt het . Ik zeg dat Deze het is, Die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het, Die getuigt, dat de Geest de waarheid is. Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot een

Nu herhaal je hetgeen je al stelde. Kun je ook gewoon antwoord geven op de vraag en letten op wat jou betreft? 
Ik zeg dus niks, ik vraag het aan jou.

Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Dat beloof ik:
29 minuten geleden zei Tomega:

Wat maakt het zo gevoelig voor je?

Niets. Ik stel voor bij het topic te blijven en niet te proberen steeds een niet terzake doende andere discussie op te starten. 

OK, nu terzake. Jij zegt: 

"Jammer dat je de term vals spelen gebruikt, terwijl je heel goed weet (of kunt weten) dat de vergelijking die je hier brengt een verkeerde is."

Daar raakte ik dus kennelijk een gevoelige snaar. Maar mijn vergelijking is m.i. niet een verkeerde, terwijl wat jij zegt niet klopt. Voordat ik dan mijn excuses kan maken over het gebruik van die term n.a.v. jouw reactie:

4 uur geleden zei Dat beloof ik:

Slotsom is dat over God, in tegenstelling tot wat je zegt, op geen enkele manier kan worden geconcludeerd dat hij overeenkomt met recht, waarheid en barmhartigheid. 

lijkt me, dat je een verklaring verschuldigd bent. Wat weet jij van God, dat je met deze als tegenstelling gebrachte slotsom komt, over geen enkele manier concluderen van overeenkomst met recht, waarheid en barmhartigheid?

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Mcmadtasty:
35 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Ik begrijp wat je bedoelt, Er is echter geen tegenspraak, want de Schrift bedoelt met  geloven een zeker weten. Maar dat zeker weten ontstaat alleen maar als het geloof betrekking heeft op de Waarheid. En, zoals je weet, is Jezus Christus de Waarheid; in Hem komt het tijdelijke en het eeuwige samen.

Ik zie een vicieuze cirkels.........
Ik geloof dat ik zeker weet wat de waarheid is
Ik geloof dat het waarheid is dat ik zeker weet
Ik weet zeker dat ik geloof wat waarheid is
Ik weet zeker dat het waarheid is wat ik geloof
Waarheid is, is dat ik geloof dat ik zeker weet
Waarheid is dat ik zeker weet dat ik geloof

de Waarheid is mij echter onbekend

Net als de tegenspraak, is ook de vicieuze cirkel het gevolg van het vermengen van twee in essentie verschillende basisbegrippen: het menselijke, natuurlijke en het Goddelijke, geestelijke.

Het eerste gaat uit van het normale menselijke geloof en waarheidsbegrip. Het tweede gaat uit van het Schriftuurlijke geloof en het Goddelijke Waarheidsbegrip.

Het punt is dat je hier geloof en zekerheid per definitie gelijkwaardig maakt. Dat is echter niet zo. Het geloof waar de Schrift over spreekt, wordt pas zekerheid als de Waarheid de menselijke geest en verstand die (zekerheid) geeft. Bevestigd, zou je kunnen zeggen.

Vandaar dat ik de link leg met Jezus Christus. Ik kan een voorbeeld geven:

Stel dat ik tegen je zeg, 1. dat de directeur van de Rabobank 100 miljoen voor jou heeft klaarliggen, maar dat je pas krijgt 2. als je een briefje hebt ondertekent dat je hem (de directeur) gelooft. 3. Dat briefje krijg je van de directeur zelf, maar echter pas als je eerst je eigen vermogen weggooit.

Punt 1 doe je als je menselijk gelooft. Punt 2 doe je als je Goddelijk geloof ontvangt. Punt 3 brengt de zekerheid die voortkomt uit het door God gegeven geloof.

1 uur geleden zei Tomega:
1 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.”

Kun je nagaan wat er gebeurt als hij zich bemoeit met iets waar hij niets van begrijpt.

Bedachtzaamheid is de ijver om te bedenken wat het moment daarvoor is.

Dus “Bezint eer ge begint”. Dat zou die dwaas zich ter harte moeten nemen, maar ja (zie mijn handtekening)

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei WdG:

Deze is het, Die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het, Die getuigt, dat de Geest de waarheid is. Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot een.

3 uur geleden zei WdG:

Jij zegt het . Ik zeg dat Deze het is, Die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het, Die getuigt, dat de Geest de waarheid is. Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot een.

2 uur geleden zei WdG:

Deze is het, Die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het, Die getuigt, dat de Geest de waarheid is. Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot een.

WdG kun je uitleggen:

1. waarom je drie keer hetzelfde Bijbelgedeelte plaatst? Komt niet snugger over, wel drammerig. Alsof de langspeelplaat blijft hangen.

2. waarom je er niet bij zet uit welk Bijbelboek je citeert, welk hoofdstuk en welke versnummers? Voordat je een tijdje afwezig was (of in elk geval niet actief qua reacties) deed je dit ook al heel vaak. Als je uit de Bijbel citeert hoor je het betreffende Bijbelboek, het hoofdstuknummer en de versnummers erbij te vermelden.

Tenslotte zou ik willen weten of je wel eens hebt gehoord van het Comma Johanneum.

~

Mijn reactie op de topictitel 'Wat weten we van God?' is: we weten helemaal niets van God. We doen slechts aannames. Daarom heet het ook geloof. Sommigen Velen maken echter de denkfout dat hun aannames hetzelfde zouden zijn als kennis/wetenschap. Hun aannames worden dan overtuigingen en die kunnen heel eng zijn of worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Jurriën Sr.:
1 uur geleden zei Tomega:

Bedachtzaamheid is de ijver om te bedenken wat het moment daarvoor is.

Dus “Bezint eer ge begint”. Dat zou die dwaas zich ter harte moeten nemen, maar ja (zie mijn handtekening)

Te bedenken dat dit nog wel zo'n geschikt moment daarvoor was.😉

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Dus “Bezint eer ge begint”. Dat zou die dwaas zich ter harte moeten nemen, maar ja (zie mijn handtekening)

'Bezin eer je begint' verwijst naar de dis-identificatie van het ego dat we voor waar aangenomen hebben, waarna misschien blijkt dat we het heel de tijd totaal mis hadden maar wel dwaas volhielden dat het anders was, ten koste van anderen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Kaasjeskruid:
6 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Kun je je alvast vinden in de volgende stelling: “De Waarheid is dat wat in eeuwigheid blijft”?

Is dat eerlijk? Dat lijkt mij een prepositie.

Prepositie? Voorzetsel?

Het is in elk geval wel ‘eerlijk’ bedoeld. Daarom schreef ik ‘alvast’. Wellicht biedt het een opening om verder te praten.

Ik denk dat “de Waarheid” wel verder te definiëren valt. (Eigenlijk het woordje ‘dat’ invullen. Uitwisseling van gezichtspunten, weet je wel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Kun je je alvast vinden in de volgende stelling: “De Waarheid is dat wat in eeuwigheid blijft”?

Mystici gebruiken meestal het metaforische concept van waarheid, daarbij benadrukkend dat hun beschrijvingen slechts analogieën zijn voor een ultieme realiteit die woorden of beelden overstijgt. Dit metaforisch concept van waarheid hanteert verschillende criteria om de waarheid van een uitspraak te beoordelen. Juiste metaforen geven een gevoel van herkenning. Het in de metafoor gebruikte symbool voegt op adequate wijze iets toe aan een tot dan toe mysterieuze, ondefinieerbare realiteit en onthult daardoor iets nieuws. Tegelijkertijd roept een juiste metafoor een gevoel van verwondering op.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Prepositie? Voorzetsel?

Het is in elk geval wel ‘eerlijk’ bedoeld. Daarom schreef ik ‘alvast’. Wellicht biedt het een opening om verder te praten.

Ik denk dat “de Waarheid” wel verder te definiëren valt. (Eigenlijk het woordje ‘dat’ invullen. Uitwisseling van gezichtspunten, weet je wel.

Ik bedoel natuurlijk propositie. Ik gebruik het woordje niet zo vaak. Wat ik mij afvraag of het voor de mens wel mogelijk is om de waarheid voor de volle 100% te kennen en is dit überhaupt noodzakelijk? Voor mezelf gesproken heb ik redenen om te geloven in de waarheid, want deze bestaat. Maar dat is dan wel tot op bepaalde hoogte, laten we zeggen voorbij gerede twijfel, ipv mogelijke twijfel.

Wellicht beter om onderscheid te maken tussen geloven en begrijpen. Dan wordt het dus:

Voor mezelf gesproken heb ik redenen om te geloven in de waarheid, want deze bestaat. Maar deze begrijp ik dan wel tot op bepaalde hoogte, laten we zeggen voorbij gerede twijfel, ipv mogelijke twijfel.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ik bedoel natuurlijk propositie. Ik gebruik het woordje niet zo vaak. Wat ik mij afvraag of het voor de mens wel mogelijk is om de waarheid voor de volle 100% te kennen en is dit überhaupt noodzakelijk? Voor mezelf gesproken heb ik redenen om te geloven in de waarheid, want deze bestaat. Maar dat is dan wel tot op bepaalde hoogte, laten we zeggen voorbij gerede twijfel, ipv mogelijke twijfel.

Vroeger was het nog eenvoudig om het verschil te accentueren, met duidelijke beslisregels:

  • alles wat vergankelijk is, is onwaar
  • alles wat niet vergankelijk is, is waar.

Afgeleid is niets waar, waarmee niet bedoeld wordt dat niets niet bestaat, gemakshalve omschreven als niet-iets. 

 

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

voor de mens wel mogelijk is om de waarheid voor de volle 100% te kennen en is dit überhaupt noodzakelijk? Voor mezelf gesproken heb ik redenen om te geloven in de waarheid, want deze bestaat. Maar dat is dan wel tot op bepaalde hoogte, laten we zeggen voorbij gerede twijfel, ipv mogelijke twijfel.

Mijn inziens is ‘de ultieme waarheid’ uiteindelijk dat God alles in allen is. Die Waarheid is op dit moment alleen nog gerealiseerd in Christus. Voor ons betekent het dus nog uitzien in geloof, dat wil zeggen dat die ultieme Waarheid óók in de gelovigen realiteit zal worden. Wanneer? God weet het? Gebeurt het? Absoluut.

Dit is ‘slechts’ mijn mening. Kaasjeskruid. Ik hoop dat je niet het gevoel krijgt dat ik je die probeer op te dringen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Mijn inziens is ‘de ultieme waarheid’ uiteindelijk dat God alles in allen is.

Had je daar nu echt zo lang voor nodig, dat wordt niet eens in vraag gesteld, evidenties. Verder hebben we nog de niet-monotone logica, wat betekent het toevoegen van kennis die kan leiden tot het verwerpen van eerder geldige conclusies. Op basis van je premisse dat God alles in alles is, zou God zichzelf kunnen bedriegen, in het andere geval is je ultieme waarheid niet correct. 

9 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Die Waarheid is op dit moment alleen nog gerealiseerd in Christus.

Wat goed begint, kan fout verder lopen, tenzij we andere namen aan hetzelfde geven en net daardoor scheiden wat niet gescheiden is, tenzij illusoir in de denkgeest waarmee op basis van je premisse God zichzelf in verwarring brengt, wat natuurlijk creatief bedacht is. 

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Jurriën Sr.:

Mijn inziens is ‘de ultieme waarheid’ uiteindelijk dat God alles in allen is.

Afhankelijk van je definitie van "God" en "allen", kan ik hier wel waarheid in zien. God is de objectieve waarheid m.i. en die vestigt zich in diegenen die in Hem geloven/zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
45 minuten geleden zei Bastiaan73:

Mijn reactie op de topictitel 'Wat weten we van God?' is: we weten helemaal niets van God. We doen slechts aannames. Daarom heet het ook geloof. Sommigen Velen maken echter de denkfout dat hun aannames hetzelfde zouden zijn als kennis/wetenschap. Hun aannames worden dan overtuigingen en die kunnen heel eng zijn of worden.

Misschien is het handiger voor jezelf te spreken, het is maar een tip. Je kunt wel beweren dat jij niets van God weet, die bewering kan je natuurlijk altijd doen. Als je denkt dat wij niks van God weten, zou je eerst iedereen moeten vragen. Zo zou je ook (ten onrechte) kunnen beweren dat geen mens levende dinosaurussen heeft gezien. Ook dan moet je eerst iedereen vragen. Ik denk dat Adam heel veel van God wist. Hetzelfde geldt ook voor iemand als Paulus, die God ontmoet heeft, of Petrus, die met God op aarde wandelde.

1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Kan de waarheid gekend worden?

JA

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Jazekers, maar tot op bepaalde hoogte.

Waarom? Jezus zegt dat HIJ God is, en dat HIJ de Waarheid is. Als je Jezus kent, ken je de Waarheid, zo simpel is het. Het betekent niet dat je alle ins en outs van God (direct) begrijpt. De Waarheid kennen is dus iets anders dan alles begrijpen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei WdG:
59 minuten geleden zei Bastiaan73:

Mijn reactie op de topictitel 'Wat weten we van God?' is: we weten helemaal niets van God. We doen slechts aannames. Daarom heet het ook geloof. Sommigen Velen maken echter de denkfout dat hun aannames hetzelfde zouden zijn als kennis/wetenschap. Hun aannames worden dan overtuigingen en die kunnen heel eng zijn of worden.

Misschien is het handiger voor jezelf te spreken, het is maar een tip. Je kunt wel beweren dat jij niets van God weet, die bewering kan je natuurlijk altijd doen. Als je denkt dat wij niks van God weten, zou je eerst iedereen moeten vragen. Zo zou je ook (ten onrechte) kunnen beweren dat geen mens levende dinosaurussen heeft gezien. Ook dan moet je eerst iedereen vragen. Ik denk dat Adam heel veel van God wist. Hetzelfde geldt ook voor iemand als Paulus, die God ontmoet heeft, of Petrus, die met God op aarde wandelde.

Bedankt voor het illustreren van de genoemde denkfout. Jammer dat je niet reageert op de vraag waarom je drie keer hetzelfde Bijbelgedeelte kopieerde en plakte, zonder Bijbelse bronvermelding. En ook niet op de vraag of je wel eens van het Comma Johanneum hebt gehoord. Dat hou ik het er maar op dat je een christelijke papegaai bent.

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei WdG:

Waarom? Jezus zegt dat HIJ God is, en dat HIJ de Waarheid is. Als je Jezus kent, ken je de Waarheid, zo simpel is het. Het betekent niet dat je alle ins en outs van God (direct) begrijpt. De Waarheid kennen is dus iets anders dan alles begrijpen.

Wel, dat is dus mijn punt ook. Daarom heb ik mijn eerdere posting ook aangevuld.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Wel, dat is dus mijn punt ook. Daarom heb ik mijn eerdere posting ook aangevuld.

En, omdat we God niet in alles (direct) kunnen doorgronden, is het een kwestie van op Hem vertrouwen in alles. Soms is het maar goed ook dat we niet direct alles weten, en dat we sommige zaken beetje bij beetje gaan begrijpen. Anderzijds moet ook beseft worden dar velen te gronde gaan door het gebrek aan kennis. Kennis is dus wel van essentieel belang. Als iemand bijvoorbeeld al begint met de verkeerde aanname dat de aarde miljarden jaren oud is, inclusief het leven, en dat de mens een gevolg is van evolutie, dan wordt door deze verkeerde kennis het offer van Christus waardeloos gemaakt. Immers: de dood is door de mens in de wereld gekomen, door de zonde. Volgens de evolutieleer bestond de dood al voor de mens. Als mensen Jezus als God afwijzen, geloven ze dus in een "andere jezus" dan jij en ik. Ze kunnen denken dat Jezus een "goed mens" was, of een profeet of zelfs een engel, maar, de ware Jezus kennen ze dan niet, en daarmee dus ook niet de Waarheid. Het opdoen van kennis begint met het kennen van de Waarheid: de enige echte God, Verlosser, Geneesheer, Schepper, Heer, Beste Vriend, ..., : Jezus Christus. En, Hem kennen is de mooiste realiteit die bestaat. HIJ is en weet alles!

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei WdG:

Hem kennen is de mooiste realiteit die bestaat. HIJ is en weet alles!

Uiteindelijk, ongeacht hoe we tot geloof zijn gekomen, of ongeacht wat ons weerhoudt om te geloven, aan het eind van de dag is het de waarheid dat telt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid