Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Discussies over “de waarheid”  leiden meestal makkelijk tot verhitte hoofden en koude harten. Ik weet niet of ik deze topic op de juiste plek plaats, daarom schrijf ik maar wat ik ermee beoog. Een goede vriend van me is baptist en hij zegt altijd dat het bij geloof gaat om “waarheid en liefde”.  Over liefde hoeven we niet te discussiëren. Je kunt je naaste liefhebben en toch heel andere denkbeelden hebben. In de bijbel staat daar een voorbeeld over in de vorm van de barmhartige samaritaan. Maar wat is waarheid? Wat is bijvoorbeeld het waarheidsgehalte in de teksten uit de Bijbel?

In deze topic wil ik onbevangen stilstaan bij het heilige boek van de christenen. Niet op een theologische manier. Ook niet als een soort historicus, maar als eenvoudige 21e eeuwse mens, wil ik vragen kunnen stellen en met elkaar eens hierover van gedachten wisselen.  De bedoeling is om het gesprek open en filosofisch te houden. Christenen zeggen  “Als je wilt weten wie God is moet je de bijbel lezen”.  Nu vraag ik: Okay, jij leest regelmatig in de bijbel. Vertel ons eens wie God is?

 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Antwoorden 186
 • Created
 • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Stof tot nadenken.

Joh.17:21 ”...opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt. En de heerlijkheid, die  Gij Mij gegeven h

Ik zie een vicieuze cirkels......... Ik geloof dat ik zeker weet wat de waarheid is Ik geloof dat het waarheid is dat ik zeker weet Ik weet zeker dat ik geloof wat waarheid is Ik weet zeker da

5 minuten geleden zei Mount Freedom:

Discussies over “de waarheid”  leiden meestal makkelijk tot verhitte hoofden en koude harten. Ik weet niet of ik deze topic op de juiste plek plaats, daarom schrijf ik maar wat ik ermee beoog. Een goede vriend van me is baptist en hij zegt altijd dat het bij geloof gaat om “waarheid en liefde”.  Over liefde hoeven we niet te discussiëren. Je kunt je naaste liefhebben en toch heel andere denkbeelden hebben. In de bijbel staat daar een voorbeeld over in de vorm van de barmhartige samaritaan. Maar wat is waarheid? Wat is bijvoorbeeld het waarheidsgehalte in de teksten uit de Bijbel? In deze topic wil ik onbevangen stilstaan bij het heilige boek van de christenen. Niet op een theologische manier. Ook niet als een soort historicus, maar als eenvoudige 21e eeuwse mens, wil ik vragen kunnen stellen en met elkaar eens hierover van gedachten wisselen.  De bedoeling is om het gesprek open en filosofisch te houden. Christenen zeggen  “Als je wilt weten wie God is moet je de bijbel lezen”.  Nu vraag ik: Okay, jij leest regelmatig in de bijbel. Vertel ons eens wie God is?

Zo een beetje, wie Tao wil beschrijven, heeft het al mis, onmogelijk omwille van z'n aard. Leuk topic. :)

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei Mount Freedom:

Discussies over “de waarheid”  leiden meestal makkelijk tot verhitte hoofden en koude harten.

Binnen deze context worden in de vakliteratuur alvast vijf verschillende concepten van waarheid gehanteerd, met betrekking tot wat waargenomen en beleefd kan worden. 

 1. Correspondentieconcept
 2. Coherentieconcept
 3. Pragmatisch concept
 4. Metaforisch concept
 5. Presentationeel concept

Wetend dat er ook zoiets bestaat als een groeipotentieel van het zelf, woelig en veranderlijk, met inbegrip van dendritische overprikkeling. :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei Mount Freedom:

Discussies over “de waarheid”  leiden meestal makkelijk tot verhitte hoofden en koude harten. Ik weet niet of ik deze topic op de juiste plek plaats, daarom schrijf ik maar wat ik ermee beoog. Een goede vriend van me is baptist en hij zegt altijd dat het bij geloof gaat om “waarheid en liefde”.  Over liefde hoeven we niet te discussiëren. Je kunt je naaste liefhebben en toch heel andere denkbeelden hebben. In de bijbel staat daar een voorbeeld over in de vorm van de barmhartige samaritaan. Maar wat is waarheid? Wat is bijvoorbeeld het waarheidsgehalte in de teksten uit de Bijbel?

In deze topic wil ik onbevangen stilstaan bij het heilige boek van de christenen. Niet op een theologische manier. Ook niet als een soort historicus, maar als eenvoudige 21e eeuwse mens, wil ik vragen kunnen stellen en met elkaar eens hierover van gedachten wisselen.  De bedoeling is om het gesprek open en filosofisch te houden. Christenen zeggen  “Als je wilt weten wie God is moet je de bijbel lezen”.  Nu vraag ik: Okay, jij leest regelmatig in de bijbel. Vertel ons eens wie God is?

 

 

 


God is de schepper van hemel en aarde.  Hij heeft ook de mens geschapen.  God wil een intieme relatie hebben met mensen, maar de mensen hebben zich van hem afgekeerd. Ze zijn hem ongehoorzaam geworden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Chris Walters:


God is de schepper van hemel en aarde.  Hij heeft ook de mens geschapen.  God wil een intieme relatie hebben met mensen, maar de mensen hebben zich van hem afgekeerd. Ze zijn hem ongehoorzaam geworden.

Als je zegt dat God de schepper is van alles, bedoel je dan dat alles uit hem is voortgekomen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 uur geleden zei Mount Freedom:

Nu vraag ik: Okay, jij leest regelmatig in de bijbel. Vertel ons eens wie God is?

Eens was God als maker van de aarde en de mens, de leidsman die de mens volkomen heerlijkheid in vrijheid gaf,
maar met een venijnig karteltje: als de mens uit de liefde valt, zal hij zeker de doodstraf krijgen.
Dat klinkt vreemd, maar het gaat over wat de inhoud van liefde is.
Liefde is gehoorzaamheid, niets wijders. Liefde is de wet van God.
De wet van God is goed en alle onderhouding waardig.

Toen overtrad de mens en werd uit de rust geworpen, en aan zijn eigen verantwoordelijkheid overgegeven.
Dat was vrijheid om te doen wat de mens zelf liefdevol en waardevol vond.
En de Schepper kreeg berouw van het gemaakte, en de zondvloed volgde.

De aarde, hoewel met kennis van God, was nu een hel: verwijderd van Gods heerlijkheid, en tot geen enkel goed geschikt.
In die relatieve hel, nam God een weg en een volk en een uiterlijk vertoon van wat God nu eigenlijk precies wil en is.
Hij sloot verbonden met Noach, en met Abraham, en met Mozes, en met David, en met verschillende heersers van Israël.
Bij elk van hen was de geleding extra-dimensionaal: elk verbond had een tijdelijk en een eeuwig deel.

Tot de belofte werd vervuld en de koning kwam, in wie alle beloften en verbonden een publieke plaatsing kregen ten opzichte van de hemel.
En toen vroeg iemand, wie nu eigenlijk die God en die Schepper is.
Wil je dat weten, kijk dan terug in de tijd:

Bij Adam en Eva, was God vervuld van veel meer kennis, dan Adam en Eva hadden.
Door de kennis van het kwaad (en de verbondenheid daarmee) was Gods heerlijkheid onbereikbaar geworden.
Door het zelfverlossende zoeken in het eigen geweten, was de aarde vernietigbaar geworden (zondvloed).
Door de verbonden, werd een openbare weg van uiterlijke genoegdoening en reiniging gegeven.
Door de vervullingen, werd getoond, dat die wegen ook inderdaad voorspoed en zaligheid brengen, c.q. straf en vloek.
Door de schriften, werd zo een format en een stempel, en een aardse spiegel gemaakt, van Gods wil.
En door Christus werd ook de deur en de weg tot het leven met God getoond,
en ook bewezen heerlijk te zijn, doordat God zich verwaardigde mens te worden.

En toen zei God: nu heb je alle kennis en alle inzichten, nu mag je weer vrij
in de periode van vóór de zondvloed - naar je eigen geweten;
in de heerlijkheid van Gods rust - etende het manna van de boom des levens;
in de zuiverheid van jezelf - geheiligd door het bloed van Christus;
terug in je gehoorzaamheid aan God - niet zelf doen, maar Gods wil doen.

God is zoveel meer, en de mensen voor de zondvloed hadden zoveel meer macht en kracht.
Maar God verbood de eigenwilligheden ten strengste;
want God wil dat alle mens uitsluitend handelt,
naar de instructies van de Dirigent.

En hier is het onbegrijpelijke: nu komen daar de eigenwijze beterwusters,
en die betuigen de diepten van God, en de kennis der verborgenheden,
met altaren van godslastering aan de twee einden van de wereld,
en zij zeggen dat zei de Dirigent beter begrijpen, en zijn wegen beter doorgronden,
en dichter tot Hem zijn genaderd, dan enig ander verstandig mens. 

Maar de schrift zegt: neem de schrift als vast en waarachtig getuigenis aan;
neem niets aan van anderen, zelfs niet van engelen.
Maar betoon je achterlijk, en volg wat God liet zeggen.
en onderwerp je ziel en je verstand en je geloof aan dat woord.
want God beoordeelt je op je willen horen en je luisteren.
De stem van de Herder is wat de heilige Geest zegt.
De Antistem zegt dat God niets heeft gezegd. 

Want, zeggen zei, ik heb God reeds in mijn hart;
of ik heb God reeds beter begrepen; of ik ben me bewust van het meerdere.
Dwazen: zou Christus zich ook niet bewust zijn geweest van het meerdere?
Niettemin ging hij de weg der dwaasheid, en behandelde elk schriftwoord,
als door God zelf tegen hem persoonlijk gesproken.

God is openbaar geworden in wie Hij ons was en betoonde,
en hoewel Hij véél meer is dan dat, is wie Hij ons is geworden,
wat we als waarheid in geloof en trouw moeten aannemen.
Lees hoe vaak de schrift zegt: "de heilige Geest sprak."

Het volgen van God, vraagt geloof en opoffering,
en de discipline om gewoon te doen wat God zegt.
Niet om de wet, die de eigen ellende beklemtoont,
maar om de liefde waarom die wet was gemaakt

En Abraham strekte zijn hand uit, en nam het mes om zijn zoon te slachten.
Maar de Engel des HEEREN riep tot hem van den hemel, en zeide: Abraham, Abraham! En hij zeide: Zie, hier ben ik!
Toen zeide Hij: Strek uw hand niet uit aan den jongen, en doe hem niets! want nu weet Ik,
dat gij God vrezende zijt, en uw zoon, uw enige, van Mij niet hebt onthouden.
En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde,
omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent.

Mijn stem, dat is de stem van de Herder, dat is wat de heilige Geest zegt:
De heilige Geest valt op mensen (vervult ze), en doet ze in tongen spreken.
De heilige Geest behoeft uitleg van schriftgeleerden.
De heilige Geest wil God niet loochenen, maar zal eenheid met God zoeken.
De heilige Geest kan door de mens overheerst worden.
Wat zich uit als heilig, behoeft beproeving wat ervan uit God is.
Wat in de bijbel staat geldt als door de heilige Geest gesproken: https://www.statenvertaling.net/zoek.php?qb="de+heilige+Geest"&x=0&y=0

Daarom, neem van de schriften aan: God is, wie Hij zich betoont in de Schriften.
 

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei Mount Freedom:

In deze topic wil ik onbevangen stilstaan bij het heilige boek van de christenen. Niet op een theologische manier. Ook niet als een soort historicus, maar als eenvoudige 21e eeuwse mens, wil ik vragen kunnen stellen en met elkaar eens hierover van gedachten wisselen.  De bedoeling is om het gesprek open en filosofisch te houden. Christenen zeggen  “Als je wilt weten wie God is moet je de bijbel lezen”.  Nu vraag ik: Okay, jij leest regelmatig in de bijbel. Vertel ons eens wie God is?

Je stelt nogal wat voorwaarden (Hoe je wilt stilstaan bij het heilige boek van de christenen):

 • Niet op een theologische manier (Hoe kun je een theologisch inzicht, NIET op een theologisch manier bespreken?)
 • Ook niet als een soort historicus (Hoe kun je een in de historie gefundeerd boek NIET historisch bespreken?)
 • maar als eenvoudige 21e eeuwse mens, (Wat is de definitie van een ‘eenvoudige 21e eeuwse mens? Bestaan die wel?)
 • De bedoeling is om het gesprek open en filosofisch te houden (Hoe kun je een gesprek over ‘Wie is God’ filosofisch (beschouwelijk) te houden, als kennis van God je hele leven beheerst en zin geeft?) 

Daarnaast ga je uit van twee in zichzelf discutabele stellingen:

 • De Bijbel is een heilig boek voor de christenen (veel christenen zijn het hier niet mee eens)
 • Christenen zeggen  “Als je wilt weten wie God is moet je de bijbel lezen”. (Nog veel meer christenen (de meeste?) zijn het hier niet mee eens)

En stel je in jouw bericht een vraag die essentieel afwijkt van je topic-titel (wat weten we van God):

 • Nu vraag ik: Okay, jij leest regelmatig in de bijbel. Vertel ons eens wie God is?

Dit alles maakt jouw laatste vraag tot een strikvraag; daarnaast heb je jezelf door de voorwaarden in een positie geplaatst waarin je elk antwoord dat je krijgt, kunt afwijzen als je dat niet bevalt.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei TTC:
12 minuten geleden zei Tomega:

Maar de Engel des HEEREN riep tot hem van den hemel, en zeide: Abraham, Abraham! En hij zeide: Zie, hier ben ik!

Ligt dat in lijn met de stelling van Jezus Christus: voor Abraham, ben ik? 

Stel nu eens even dat Christus kennis of bewustzijn of herinnering heeft, van wat de engelen deden.
Hoe zou er dan betekenisvol onderscheid zijn? Is bewustzijn of kennis niet genoeg?
Is niet God meer dan de engelen? Is het scheppende Woord niet méér dan het geschapene?
En dienden ook de engelen Christus niet in de woestijn? Zo is dan Christus ook geen engel.

Over aartsengelen en de engel des Heeren:
De aardsengel is een sleutelfiguur in sekten en leringen over de anti-christ.
Het wringt zich tussen God en de mens in, als symbolisch niveau van de ziel.
Want alle tegenstand probeert zich de macht en ook het gezag van God toe te eigenen.
Het gaat er daarom niet om, om God na te rekenen, maar om te beseffen, dat de satan met absolute zekerheid,
erin zal slagen om God op deze aarde zoveel tegenstand te bieden, dat de mens zal buigen,
en God zal lasteren, door te aanbidden wat zich vestigt op het gezag van God,
en zich aandient als de Verlosser van God, om zo aan God te bewijzen
dat de aarde van de Tegenstander is, of althans net zo vernietigbaar is als hij,
en dan komt ook inderdaad die vernietiging.  

En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tabernakel, en die in den hemel wonen.
En hetzelve werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen;
en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden,
welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, dat geslacht is, van de grondlegging der wereld.
Indien iemand oren heeft, die hore.

voelkerschlacht.jpg

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Chris Walters:


God is de schepper van hemel en aarde.  Hij heeft ook de mens geschapen.  God wil een intieme relatie hebben met mensen, maar de mensen hebben zich van hem afgekeerd. Ze zijn hem ongehoorzaam geworden.

Waarom zouden 2 mensen een intieme relatie met elkaar hebben waarbij de één de ander gehoorzaamheid is verschuldigd ? Is er dan nog sprake van een god van liefde, of is dat een god die geen concurrentie wil ?  

17 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

maar als eenvoudige 21e eeuwse mens, (Wat is de definitie van een ‘eenvoudige 21e eeuwse mens? Bestaan die wel?)

21-e eeuwse mensen dat zijn jij en ik. Zo moeilijk is dat niet.  Wij beschikken over kennis die de schrijvers van de Bijbel niet hadden. Dat betekent dat we andere inzichten hebben over de de wereld, de natuur en het ontstaan van religies. 
Het lijkt me vrij duidelijk dat @Mount Freedom dat hier wil zeggen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Dat beloof ik:

Waarom zouden 2 mensen een intieme relatie met elkaar hebben waarbij de één de ander gehoorzaamheid is verschuldigd ? Is er dan nog sprake van een god van liefde, of is dat een god die geen concurrentie wil ? 

De notie van gehoorzaamheid, omvat het kunnen kiezen om niet te gehoorzamen.
Ook een intieme relatie behoeft gehoorzaamheid. En ook de intieme liefde wordt geëist.
Liefde, is om je eigen ziel te onderwerpen en te disciplineren, omwille van die Liefde zelf (of van jezelf en je eigenwaarde).

(Niet omwille van het welzijn of het gevoel van die ander, want dan is de hoogste liefde meestal het elkaar loslaten en verlaten.)

Als je bij twee mensen, niet kunt bedenken hoe er een liefdewet is, en discipline, en gehoorzaamheid,
dan hoef je dat zeker niet te verwachten bij God, die niet zichtbaar en niet in het vlees is.
Als je bij twee mensen vrije marktwerking zoekt van de liefde, heb je jezelf juist weggeconcurreerd;
want jij bent het niet die die liefde waardevol maakt, maar die liefde zelf.

Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei Tomega:

Stel nu eens even dat Christus kennis of bewustzijn of herinnering heeft, van wat de engelen deden.
Hoe zou er dan betekenisvol onderscheid zijn? Is bewustzijn of kennis niet genoeg?
Is niet God meer dan de engelen? Is het scheppende Woord niet méér dan het geschapene?
En dienden ook de engelen Christus niet in de woestijn? Zo is dan Christus ook geen engel.

Vind hierin niet onmiddellijk een antwoord op de vraag, over wat Jezus Christus zei met specifiek betrekking tot Abraham. Wat ik eruit afleid is dat voorafgaand aan elke manifestatie bewustzijn is, als grondbeginsel zonder oorzaak, en wanneer we hier connectie mee maken of ons dat herinneren middels ervaring, dat we dan ook voorbij gaan aan elke manifestatie. In die zin deel ik in je mening dat God als scheppend vermogen alles in zich draagt, als tijdloos, wat vanaf dan elke lineaire of chronologische claim dubieus maakt. Religie betrekken binnen een stamcultuur lijkt in deze geen volledig beeld te schetsen van de totaliteit, wat tegelijk de vele strekkingen moeilijk tot verzoening laat komen, ondanks alles a priori al verbonden is, zij het utopisch gespleten. Naargelang perceptie of diepingeburgerde inprenting kan het debat hieromtrent dan verschillende richtingen uit, niet zelden leidend tot allerhande chaos en meningsconflict dat in dualistische zin als te doorgronden materie geldt, maar finaal wordt weggeruimd of opgelost door nu net wat Jezus Christus bedoelde met z'n stelling met betrekking tot Abraham, wat principieel de eenvoud zelve is, in meer of mindere mate bewust hiervan. 

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 21-10-2020 om 14:50 zei Mount Freedom:

Vertel ons eens wie God is?

Deze is het, Die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het, Die getuigt, dat de Geest de waarheid is. Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot een.

modbreak Trajecto: Dat is een tekst uit 1Joh 5 die het zogeheten Comma Johanneum bevat; een latere toevoeging in de Bijbeltekst. Overigens mag je natuurlijk geloven dat die toevoeging een door de Heilige Geest ingegeven vervolmaking van de tekst is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Tomega:

Ook een intieme relatie behoeft gehoorzaamheid. En ook de intieme liefde wordt geëist.

Ik heb geen behoefte aan een relatie waarin zaken als gehoorzaamheid en liefde kunnen worden geëist.   Maar als dat jouw beeld van jouw god is, so be it.

7 minuten geleden zei WdG:

Deze is het, Die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het, Die getuigt, dat de Geest de waarheid is. Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot een.

Dat zegt niets over wie God is; alleen over wat jouw beeld van een god is. Maar jij bent dus polytheist, meerdere goden dus wat jou betreft? 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
32 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Niet op een theologische manier (Hoe kun je een theologisch inzicht, NIET op een theologisch manier bespreken?)

Theosofisch, esoterisch, wetenschappelijk, psychologisch, kwantumtechnisch ... en zoveel meer, wat verruiming en andere inzichten niet uitsluit, aanvullend en vervullend. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

De mens echter is wel daarvan afhankelijk. De toegangsweg echter is wel stamcultuurverbonden. Het bewustzijn echter is buitendien gebonden aan de grondwet in Mattheüs 5. God echter is buitendien te identificeren met recht en waarheid en barmhartigheid. Maar de toegang tot het hogere is via een weg en een deur. Die deur heb je niet nodig om genade te vinden bij God en de mensen. Maar net als voor de Joden geldt ook voor de Christenen: niet de juistheid van je uiteindelijke inzicht bepaalt hoe God je waardeert, maar de mate waarin je je wil onderwerpt in gehoorzaamheid uit liefde. Die gehoorzaamheid is beproevend en louterend, en vraagt een geloof dat ten diepste niet zelfverheffend, maar vernederend is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Tomega:

De toegangsweg echter is wel stamcultuurverbonden.

Vanuit verscheidenheid naar hetzelfde punt leidend, wat anders is dan tribalisme en scheiding cultiverend. In de verbindende focus zien we dan ook veel meer overeenkomsten dan wat het oppervlakkige debat laat vermoeden, maar niet gezien wordt zonder diepgaander introspectie/reflectie, voorbij aan de strijd. 

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei Dat beloof ik:
45 minuten geleden zei Tomega:

Ook een intieme relatie behoeft gehoorzaamheid. En ook de intieme liefde wordt geëist.

Ik heb geen behoefte aan een relatie waarin zaken als gehoorzaamheid en liefde kunnen worden geëist.   Maar als dat jouw beeld van jouw god is, so be it.

Een druppel regen kan halverwege de val besluiten om niet langer te vallen, maar om te gaan draaien of om gas te worden of vaste stof, of om weer op te stijgen.
De mens die een geestelijke bestemming heeft, die is als die druppel, en daarom moet hij leren om zijn wil en zijn doen in rechte lijnen van zelfbevestiging en zelfheiliging tot uiting te brengen. Want hij kan meer en mag meer, maar zal dat niet wensen, omdat hij het redelijke inziet van wet en liefde en gehoorzaamheid.

En ook dan: ook als je uiteindelijk een druppel levend water blijkt te zijn, dannog is het dat het God is die ondertussen het innerlijke zo wetmatig gemaakt heeft, dat het vanuit zijn perspectief hetzelfde is als een druppel water: de geestelijke wetten doen je condenseren, kristalliseren, smelten, bevriezen, dalen, stijgen, verwaaien en verdampen.

Ten diepste is je keuzevrijheid dus al voorzien en voorzien van geestelijk natuurwettelijke doorwerkingen en gevolgen.

Jij zegt dan heel flink: dat wat wordt geëist is ongewenst. Dat veronderstelt dat jij als God bent, die nooit een woord ongewerkt ter aarde laat vallen, en die nooit berouw kent van zijn woorden en daden en die nooit op een later moment iets anders beoordeelt dan op een eerder moment. Dat is flink, proficiat. Maar besef dan wel dat je een vereenvoudigde voorstelling hebt van de werkelijkheid. De werkelijkheid is véél eenvoudiger: iemand eist dwingend van jou dat je per se gehoorzaamt om niet van die ene rookworst te eten die in zijn kraampje ligt. Besef je wel dat je helemaal niets hoeft te hebben met die afwijkende wil die jou worst zal zijn in een land waarin de Hema nog bestaat? Je wordt pas gedwongen door je eigen begeerte om te nemen wat je niet aan je gegeven was om te nemen. Moeilijke kost misschien voor je, maar niet minder waar. 

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Tomega:

De mens echter is wel daarvan afhankelijk. De toegangsweg echter is wel stamcultuurverbonden. Het bewustzijn echter is buitendien gebonden aan de grondwet in Mattheüs 5. God echter is buitendien te identificeren met recht en waarheid en barmhartigheid. Maar de toegang tot het hogere is via een weg en een deur. Die deur heb je niet nodig om genade te vinden bij God en de mensen. Maar net als voor de Joden geldt ook voor de Christenen: niet de juistheid van je uiteindelijke inzicht bepaalt hoe God je waardeert, maar de mate waarin je je wil onderwerpt in gehoorzaamheid uit liefde. Die gehoorzaamheid is beproevend en louterend, en vraagt een geloof dat ten diepste niet zelfverheffend, maar vernederend is.

Mooi. Maar de vraag is wat we van God weten, niet wat jouw geloof is.
Het enige dat je daaraan gerelateerd schrijft is dat God te identificeren is met recht, waarheid en barmhartigheid.

Wat betreft recht.
Daar valt aan de hand van de Bijbel wel van alles te zeggen, maar geen conclusie te trekken.
Zo staat er bv in Deut 24: 16 

Citaat

 De vaders zullen niet gedood worden voor de kinderen, en de kinderen zullen niet gedood worden voor de vaders; een ieder zal om zijn zonde gedood worden.


Terwijl er in Exodus 20 precies het tegenovergestelde staat: 
 

Citaat

want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten

Op die manier kun je ook over 'waarheid'  en 'barmhartigheid'  tegengestelde teksten vinden.
 

Slotsom is dat over God, in tegenstelling tot wat je zegt, op geen enkele manier kan worden geconcludeerd dat hij overeenkomt met recht, waarheid en barmhartigheid. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Tomega:

Jij zegt dan heel flink: dat wat wordt geëist is ongewenst. Dat veronderstelt dat jij als God bent,

Dat zeg ik niet. Je trekt een onterechte conclusie. 

3 minuten geleden zei Tomega:

Dat veronderstelt dat jij als God bent, die nooit een woord ongewerkt ter aarde laat vallen, en die nooit berouw kent van zijn woorden en daden en die nooit op een later moment iets anders beoordeelt dan op een eerder moment. Dat is flink, proficiat

Ik neem aan dat je je geloof baseer op de Bijbel. Daarin staat dat God spijt had van zijn schepping. Wederom dus een onterecht conclusie.

5 minuten geleden zei Tomega:

iemand eist dwingend van jou dat je per se gehoorzaamt om niet van die ene rookworst te eten die in zijn kraampje ligt.

Dat alleen al zou genoeg zijn om mij van die worst te laten eten. En dan uiteraard de aangevreten worst netjes terug te leggen. Alleen al om die persoon te laten inzien dat hij niets te vertellen heeft over mij.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei Dat beloof ik:
40 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

maar als eenvoudige 21e eeuwse mens, (Wat is de definitie van een ‘eenvoudige’ 21e eeuwse mens? Bestaan die wel?)

21-e eeuwse mensen dat zijn jij en ik. .... Wij beschikken over kennis die de schrijvers van de Bijbel niet hadden. Dat betekent dat we andere inzichten hebben over de de wereld, de natuur en het ontstaan van religies. 
Het lijkt me vrij duidelijk dat @Mount Freedom dat hier wil zeggen.

Ik doelde op de kwalificering ‘eenvoudig’. Alle schrijvers op dit forum zijn 21e eeuws, duhhh, maar wat bedoelt hij met ‘eenvoudig’?

En maakt nu juist het gegeven “dat we andere inzichten hebben over de de wereld, de natuur en het ontstaan van religies”, die 21e eeuwse mens niet veel complexer?. 

Het is juist de behoefte om al die informatie, die dagelijks over de 21e eeuwse mens wordt uitgestort, te beheersen en er een mening over te hebben, die de 21e eeuwse mens complex maakt. 

Het is mij dus nog helemaal niet duidelijk wat @Mount Freedom hier wil zeggen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
41 minuten geleden zei Tomega:

De notie van gehoorzaamheid, omvat het kunnen kiezen om niet te gehoorzamen.

Is vergelijkbaar met de zogeheten Reis van de Held, een proces met verschillende stappen voor wie de oproep tot het avontuur hoort, en er ook voor kiest. Mooi, die samenhang vanuit verschillende invalshoeken belicht. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei TTC:

Vanuit verscheidenheid naar hetzelfde punt leidend, wat anders is dan tribalisme en scheiding cultiverend. In de verbindende focus zien we dan ook veel meer overeenkomsten dan wat het oppervlakkige debat laat vermoeden, maar niet gezien wordt zonder diepgaander introspectie/reflectie, voorbij aan de strijd. 

Vanzelf moet ik maar een slag ernaar slaan wat wordt bedoeld met tribalisme en scheiding cultiverend. Maar stel je eens voor dat we allemaal op een berghelling zijn, en allemaal zijn we onderweg naar boven. We zien allemaal de top, en we zien allemaal dat er een rechte weg naar boven is. En niemand ziet wat de ander ziet, aan de andere kant van de berg. Daar kun je hele discussies over voeren, maar de kern is dit: de weg loopt niet naar boven, maar rond, en niet recht, maar grillig en niet alleen naar boven, maar soms ook weer naar beneden. Uiteindelijk is er het geloof van de volkomenheid, die niet wordt gezien, tenzij de lange smalle weg alle kanten van de berg doet zien, (en er geen mist is).

En het inzicht is dit: zeg niet tegen de ander ga naar boven, want je weet dat hij zal vallen.
En zeg niet tegen de ander, ga met mij, want je weet niet of hij net dat zicht en die kant heeft gehad, die jij nu net nog moet gaan, zodat hij een belangrijk zicht mist.
En zeg je niet keer je om, want je weet helemaal niet of de smalle kronkelweg naar boven of naar beneden gaat, via kloven of struikelpaden.

Maar wat zeg je: bekeer je en ik leg je uit wat je hebt gemist, en dat geloof je, zodat onze weg nu samen op kan gaan. Geloof op gezag.
Of je zegt: ga met God en wijk niet links en niet rechts van wat God zegt. Geloof op gezag.
Of je zegt bekeer je, en ga terug naar wat je zeker weet dat van God is. Geloof op zicht.
Maar tenzij dat je je aan elkaar verbindt in eenheid, weet je dat je hem weer los moet laten,
en dat hij zal worden meegevoerd op paden en wegen van duisternis en dwalingen. Geloof op de tast.
Wat zeg je dan? Luister naar wat de heilige Geest zegt. God heeft je geen wees gelaten.

God verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.
Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen,
want God is met mij; Zijn stok en Zijn staf, die vertroosten mij.

Wie zou zoveel kracht en vrijmoedigheid hebben als David hier?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Jurriën Sr.:

Alle schrijvers op dit forum zijn 21e eeuws, duhhh, maar wat bedoelt hij met ‘eenvoudig’?

Dat is wanneer een bondige synthese gemaakt wordt, of wanneer we starten met een aantal verklarende beginselen. Verschillende technieken zijn hier mogelijk, abstrahering is daar een voorbeeld van, met vaak zeer ontnuchterende resultaten die niet altijd gezien worden door er allerhande overtolligheden bij te betrekken. 

4 minuten geleden zei Tomega:

Vanzelf moet ik maar een slag ernaar slaan wat wordt bedoeld met tribalisme en scheiding cultiverend.

De vele religieuze strekkingen die elkaars vijanden zijn, die elkaar wegdrummen en goden claimen, zonder naar de overeenkomsten te zien die hen verbindt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid