Spring naar bijdragen

Collectieve schuld van de mens tegenover God


Aanbevolen berichten

26 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Bedenk dat dit ook eens. Adam had haar ongetwijfeld verteld waartoe God de mens überhaupt geschapen heeft: Genesis 1:26 (NBG1951) En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt

Bedenk dan ook dat God op geen enkele wijze had aangegeven hoe ze dat ‘heersen’ gestalte konden geven?

En dan ziet uiteindelijk Eva een vrucht die er aantrekkelijk uitziet om daardoor verstandig te worden. Het zien van de vrucht appelleerde dus aan het ingeschapen en dus goede verlangen naar wijsheid. Naar de mens gesproken is dat het hoogste en edelste waar hij naar kan streven: wijsheid. Immers het heeft betrekking op het hoogste doel dat de mens kan bereiken.

Ik ben er dus inmiddels van overtuigd, dat Eva die begeerte naar wijsheid in het onderscheiden van goed en kwaad, niet kon weerstaan. Het ‘als God zijn’ heeft juist betrekking op het hebben van wijsheid ten opzichte van het onderscheiden van goed en kwaad en dus het nemen van juiste beslissingen.

Als je dus alleen maar zegt: “leuk bedacht” heb je mijn redenatie toch wel tekort gedaan. Sterker nog, ik denk dat deze uitleg meer recht doet aan de situatie in de hof en de vervolgstatus van heel de mensheid, dan beweren dat Adam en Eva handelden vanuit hoogmoed.  

Waar ik ook over nadenk is dat Adam verleidt werd door Eva. Hij werd niet misleidt door Satan. Dus toen Eva van de vrucht at had Adam moeten weigeren. 

Typisch menselijk is dan wat erna komt. Adam beschuldigt Eva en Eva wijst naar Satan. Afschuiven. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 925
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Het is toch wel verbazingwekkend hoe snel, helaas óók op dit forum, men vervalt tot drogredenen. Het hoofdprobleem is in deze dat praktisch niemand (uitzonderingen daargelaten) in staat is, een zinvol

Zodra u in staat bent op een normale manier en met fatsoenlijke argumenten in gesprek te gaan, ben ik bereid u te antwoorden. Uw respectloze reactie geeft mij alleen maar aan dat u niet in staat bent

Ja, dat snap ik wel. Het onderwerp is eigenlijk te groot voor een forum. Vooral als blijkt dat men vrijwel direct reageert op een woord of opmerking, die alleen te verstaan is in de context van niet a

25 minuten geleden zei Hermanos2:

Waar ik ook over nadenk is dat Adam verleidt werd door Eva. Hij werd niet misleidt door Satan. Dus toen Eva van de vrucht at had Adam moeten weigeren. 

Typisch menselijk is dan wat erna komt. Adam beschuldigt Eva en Eva wijst naar Satan. Afschuiven. 

Hoezo afschuiven, zo ging het toch volgens het verhaal ? 

6 uur geleden zei Jurriën Sr.:
21 uur geleden zei Dat beloof ik:
23 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Alle ellende die de mens overkomt, gaat niet van God uit. In tegendeel, Hij staat altijd klaar om de mens te hulp te komen.

Toch niet hoor:

(Jesaja 45:7) Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen.
(Jesaja 19:14) De HEERE heeft een zeer verkeerden geest ingeschonken in het midden van hen, en zij hebben Egypte doen dwalen in al zijn doen, gelijk een dronkaard zich om en om wentelt in zijn uitspuwsel.
(2 Kronieken 18:22) Nu dan, zie, de HEERE heeft een leugengeest in den mond van deze uw profeten gegeven, en de HEERE heeft kwaad over u gesproken.

Etc.

Expand  

Ik denk dat het weinig zin heeft om met jou diep op deze materie in te gaan; ik vermoed dat ik jouw onwelwillendheid ten opzichte van mijn visie sowieso niet kan overbruggen, want: " ... gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods."

Vanuit dit inzicht, dat dan ontstaat, is ook de spanning in de door jouw geciteerde teksten (er zijn er meer!) uit te leggen.

Hoezo onwelwillendheid. Het staat er gewoon. "Ik schep het kwaad".
 

1 uur geleden zei Mcmadtasty:
10 uur geleden zei Dat beloof ik:

En dat allemaal in een schepping die zogezegd perfect was.
Dan hoorde dit dus bij het plan, of de schepping was niet perfect. Welke van de twee is het ? 

Een plan streeft naar een perfectie terwijl de schepping, of dat wat is, ten alle tijde perfect is.

Op het moment dat de schepping of dat wat is niet perfect zou zijn , zou het anders zijn als dat het is.
Je kunt natuurlijk wel vinden dat de schepping of dat wat is niet perfect is, maar dan gaat het over een mening.

Ik stel gewoon een vraag. Die heeft 2 mogelijke antwoorden. Ik concludeer dat je dit niet onder ogen wil zien en de vraag ontwijkt. Jammer.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Jurriën Sr.

Het is niet alleen zeggen "leuk bedacht" maar ook onderbouwen waarin ik mezelf als voorbeeld stel.
Het is niet alleen maar begeerte die tot verleiding leidt.

9 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Ik stel gewoon een vraag. Die heeft 2 mogelijke antwoorden. Ik concludeer dat je dit niet onder ogen wil zien en de vraag ontwijkt. Jammer.

Je hebt het voor mij over twee verschillende dingen, dus krijg je twee antwoorden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Ik stel gewoon een vraag. Die heeft 2 mogelijke antwoorden. Ik concludeer dat je dit niet onder ogen wil zien en de vraag ontwijkt. Jammer.

Misschien dat we niet alle kanten kunnen zien en daarom ook een blinde vlek ontstaat, wiens schuld is dat? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Hermanos2:

Waar ik ook over nadenk is dat Adam verleidt werd door Eva. Hij werd niet misleidt door Satan. Dus toen Eva van de vrucht at had Adam moeten weigeren. 

In een artikelenserie “Het zaad van Adam” ga ik op deze gedachte in. Even kort door de bocht: Adam werd inderdaad niet verleid, maar overtrad: 1 Timothy 2:14 (NBG1951) “En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen;”

Adam heeft bewust de schepping aan de zinloosheid onderworpen: Romans 8:20 (HSV) “Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,”.  

Maar dat doet hij niet zomaar: Romans 8:21 (HSV) in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.

Ik denk dus Adam besefte dat de weg via het verval de enige mogelijkheid was uiteindelijk tot Gods doel te komen. Eva staat model voor de mensheid. En zij zou altijd gegeten hebben. Het had geen zin dat Adam haar zou tegenhouden. Dat Adam Eva later de schuld gaf, wijst er op dat Eva hem, door haar actie, tot deze drastische maatregel had gedwongen: hij wilde Eva ook niet in de steek laten, want zij was vlees van zijn vlees, dus een betere hulp die bij hem past, zou hij nooit meer krijgen. En zo gaf hij als verantwoordelijke de schepping over aan de vergankelijkheid, maar hij hoopte wel op de goede afloop. Die dan ook door God zelf bevestigd werd.

Vele gelovige steigeren bij deze uitleg, omdat het hen in feite dwingt het hele verlossingsplan opnieuw te doordenken. En hoe kan je opnieuw de moederschoot ingaan, als je al helemaal gevormd bent, toch?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Jurriën Sr.:

In een artikelenserie “Het zaad van Adam” ga ik op deze gedachte in. Even kort door de bocht: Adam werd inderdaad niet verleid, maar overtrad: 1 Timothy 2:14 (NBG1951) “En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen;”,Adam heeft bewust de schepping aan de zinloosheid onderworpen: Romans 8:20 (HSV) “Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,”.  Maar dat doet hij niet zomaar: Romans 8:21 (HSV) in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Ik denk dus Adam besefte dat de weg via het verval de enige mogelijkheid was uiteindelijk tot Gods doel te komen. Eva staat model voor de mensheid. En zij zou altijd gegeten hebben. Het had geen zin dat Adam haar zou tegenhouden. Dat Adam Eva later de schuld gaf, wijst er op dat Eva hem, door haar actie, tot deze drastische maatregel had gedwongen: hij wilde Eva ook niet in de steek laten, want zij was vlees van zijn vlees, dus een betere hulp die bij hem past, zou hij nooit meer krijgen. En zo gaf hij als verantwoordelijke de schepping over aan de vergankelijkheid, maar hij hoopte wel op de goede afloop. Die dan ook door God zelf bevestigd werd. Vele gelovige steigeren bij deze uitleg, omdat het hen in feite dwingt het hele verlossingsplan opnieuw te doordenken. En hoe kan je opnieuw de moederschoot ingaan, als je al helemaal gevormd bent, toch?

Ging het topic niet gewoon over hoe we die schuld kunnen herstellen? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

In een artikelenserie “Het zaad van Adam” ga ik op deze gedachte in. Even kort door de bocht: Adam werd inderdaad niet verleid, maar overtrad: 1 Timothy 2:14 (NBG1951) “En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen;”

Adam heeft bewust de schepping aan de zinloosheid onderworpen: Romans 8:20 (HSV) “Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,”.  

Maar dat doet hij niet zomaar: Romans 8:21 (HSV) in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.

Ik denk dus Adam besefte dat de weg via het verval de enige mogelijkheid was uiteindelijk tot Gods doel te komen. Eva staat model voor de mensheid. En zij zou altijd gegeten hebben. Het had geen zin dat Adam haar zou tegenhouden. Dat Adam Eva later de schuld gaf, wijst er op dat Eva hem, door haar actie, tot deze drastische maatregel had gedwongen: hij wilde Eva ook niet in de steek laten, want zij was vlees van zijn vlees, dus een betere hulp die bij hem past, zou hij nooit meer krijgen. En zo gaf hij als verantwoordelijke de schepping over aan de vergankelijkheid, maar hij hoopte wel op de goede afloop. Die dan ook door God zelf bevestigd werd.

Vele gelovige steigeren bij deze uitleg, omdat het hen in feite dwingt het hele verlossingsplan opnieuw te doordenken. En hoe kan je opnieuw de moederschoot ingaan, als je al helemaal gevormd bent, toch?

Hmmmmm, de gedachte dat Adam bewust van de vrucht at, zich de gevolgen duidelijk realiserend, daar ga ik niet in mee. 

Wat ik wel geloof is dat God er rekening mee hield dat ongeoorloofd van de vrucht gegeten zou worden. Daarom kreeg de eerste mens eeuwig leven zolang hij van de boom des levens kon eten. Na Jezus' wederkomst wordt de mens onsterfelijk wedergeboren. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hermanos2:

Waar ik ook over nadenk is dat Adam verleidt werd door Eva. Hij werd niet misleidt door Satan. Dus toen Eva van de vrucht at had Adam moeten weigeren. 

Typisch menselijk is dan wat erna komt. Adam beschuldigt Eva en Eva wijst naar Satan. Afschuiven. 

Wat je m.i. vergeet, is dat er nog niet van kennis van goed en kwaad was gegeten, dus waarom zou Adam weigeren wanneer er nog niets bestond wat slecht was?

bewerkt door Mcmadtasty
Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei TTC:

Ging het topic niet gewoon over hoe we die schuld kunnen herstellen?

Nee.

11 minuten geleden zei Hermanos2:

Hmmmmm, de gedachte dat Adam bewust van de vrucht at, zich de gevolgen duidelijk realiserend, daar ga ik niet in mee.

Ik gaf ook een paar teksten mee in mijn reactie. Misschien kun je mij zeggen hoe je die dan verstaat? (Romeinen 8:20 ev)

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Hermanos2:

Daarom kreeg de eerste mens eeuwig leven zolang hij van de boom des levens kon eten.

Deze zin begrijp ik niet. De eerste mens kreeg eeuwig leven? Zolang hij van de boom des levens kon eten? Dat heeft hij helemaal niet gedaan; God plaatste hen zelfs buiten de hof om te voorkomen dat ze het alsnog deden.

Had de mens wél gegeten, hadden ze die andere boom gegarandeerd links laten liggen. Overigens is dit laatste pure speculatie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Mcmadtasty:

Wat je m.i. vergeet, is dat er nog niet van kennis van goed en kwaad was gegeten, dus waarom zou Adam weigeren wanneer er nog niets bestond wat slecht was?

Nee, dat ben ik niet vergeten maar daar denk ik nog over na. Ergens missen we mogelijk iets omdat de mens ongehoorzaam was terwijl dat op het eerste gezicht nog niet kon? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Deze zin begrijp ik niet. De eerste mens kreeg eeuwig leven? Zolang hij van de boom des levens kon eten? Dat heeft hij helemaal niet gedaan; God plaatste hen zelfs buiten de hof om te voorkomen dat ze het alsnog deden. Had de mens wél gegeten, hadden ze die andere boom gegarandeerd links laten liggen. Overigens is dit laatste pure speculatie.

De boom des levens neemt de ziel mee naar een overkoepelende waarheid, hier vinden we allerhande katalysatoren die in de andere dimensie niet gekend zijn en onwetendheid in stand houdt. Dit is niet voorbestemd voor vermeende uitverkorenen maar voor iedereen tijdloos beschikbaar, indien er openheid en aandacht voor bestaat, derhalve geen speculatie. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Deze zin begrijp ik niet. De eerste mens kreeg eeuwig leven? Zolang hij van de boom des levens kon eten? Dat heeft hij helemaal niet gedaan; God plaatste hen zelfs buiten de hof om te voorkomen dat ze het alsnog deden.

Had de mens wél gegeten, hadden ze die andere boom gegarandeerd links laten liggen. Overigens is dit laatste pure speculatie.

Ik lees de tekst op die manier. De eerste mens moest op regelmatige basis van die boom eten om te blijven leven. Dus nabijheid van God stond garant voor eeuwig leven. Na hun zonde werd hun die nabijheid en toegang tot de boom ontzegd. Dus op die dag werden ze sterfelijk. 

In de toekomst worden we als onsterfelijke mensen wedergeboren. 

Zo is de tekst voor mij duidelijk. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei TTC:
25 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Nee.

Die schuld cultiveren dan, vooral niet oplossen, hoe christelijk is dat? 

Je moet gewoon de topic-vraag lezen, totdat je hem begrijpt. Dan kun je eigen vraag ook beantwoorden.

 

1 uur geleden zei TTC:
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

 

Misschien dat we niet alle kanten kunnen zien en daarom ook een blinde vlek ontstaat, wiens schuld is dat? 

Een blinde vlek bij jezelf heb je nooit in de gaten. Daar moet een ander je op attenderen. Maar dan moet je wel bereid zijn kritiek te aanvaarden. Bij de meest blinde-vlekkers ontbreekt deze bereidheid.

5 minuten geleden zei TTC:

De boom des levens neemt de ziel mee naar een overkoepelende waarheid, hier vinden we allerhande katalysatoren die in de andere dimensie niet gekend zijn en onwetendheid in stand houdt. Dit is niet voorbestemd voor vermeende uitverkorenen maar voor iedereen tijdloos beschikbaar, indien er openheid en aandacht voor bestaat, derhalve geen speculatie. 

 

Jouw blinde vlek is, dat je allerlei holle en niet ter zake doende onzin uitkraamt en het zelf niet eens in de gaten hebt.

7 minuten geleden zei Hermanos2:

De eerste mens moest op regelmatige basis van die boom eten om te blijven leven. Dus nabijheid van God stond garant voor eeuwig leven. Na hun zonde werd hun die nabijheid en toegang tot de boom ontzegd. Dus op die dag werden ze sterfelijk.

Deze gedachte Is niet vanuit de Schrift te onderbouwen, Hermanos2.

bewerkt door Jurriën Sr.
Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Je moet gewoon de topic-vraag lezen, totdat je hem begrijpt. Dan kun je eigen vraag ook beantwoorden.

 

Een blinde vlek bij jezelf heb je nooit in de gaten. Daar moet een ander je op attenderen. Maar dan moet je wel bereid zijn kritiek te aanvaarden. Bij de meest blinde-vlekkers ontbreekt deze bereidheid.

Jouw blinde vlek is, dat je allerlei holle en niet ter zake doende onzin uitkraamt en het zelf niet eens in de gaten hebt.

Deze gedachte Is niet vanuit de Schrift te onderbouwen, Hermanos2.

Je kunt 'm ook niet uitsluiten. Ik vind het een geoorloofde interpretatie. 

Maar ik begrijp dat een andere lezer er iets anders in leest. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Je moet gewoon de topic-vraag lezen, totdat je hem begrijpt. Dan kun je eigen vraag ook beantwoorden.

Typisch, alsmaar uitstellen en dan gewichtig proberen te doen, mensen in slaap blijven wiegen. 

12 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Jouw blinde vlek is, dat je allerlei holle en niet ter zake doende onzin uitkraamt en het zelf niet eens in de gaten hebt.

Fijne projectie, zelfs als het antwoord gegeven wordt, toch wordt het niet gezien. Wat rest is gekend, herhaling. 

Op 19-9-2020 om 14:56 zei Jurriën Sr.:

De traditionele verzoeningsleer is gebaseerd op de aanname van een collectieve schuld die de mensheid heeft ten opzichte van God. Ik vraag me af op welke Bijbelse gronden een dergelijke schuld kan worden aangetoond of onderbouwd. Kort door de bocht is de vraag deze: "Wat is de mens (collectief) ten opzichte van God schuldig? En hoe onderbouwt de Bijbel dit?" Wat zijn jullie gedachten hierover?

Prediker gebruikt het woord ijdel om aan te duiden dat de wereld onzinnig in elkaar steekt, de wereld tart alle redelijkheid. De wijsheid slaagt er niet in om de wereld inzichtelijk te maken, hoe meer inzicht een mens nastreeft, hoe meer hij ervan overtuigd raakt dat de wereld absurd is. Toch zijn er bepaalde ervaringen die wel zinvol kunnen zijn. In liefde, werk en intellect kan de mens voldoening vinden, zodat zijn bestaan niet volledig zinloos is (Prediker 9:7-10).

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 20-9-2020 om 16:40 zei Zola:

Daar staat dat God hem zelf heeft gemaakt. Zou de christelijke God niet weten wat ie doet dan?  Das ook stom.  Je maakt  zelf een listig gevaarlijk dier en je laat  je kinderen ermee alleen in je tuin.  En het is niet je bedoeling dat dat slimste dier je kinderen beïnvloedt.  Als God een mens was geweest zouden we met Maxima zeggen “dat is wel een beetje dom”.  

Dat kan toch niet anders dan metaforisch zijn?

Waarom zou God niet weten wat hij doet? De vrees voor God is het begin van de wijsheid. Dat betekent dat je je realiseert dat onverstandig gedrag door God aangepakt wordt. Wijs is je dat te realiseren en je gedrag daar op aan te passen. God zegt in de bijbel: "Doe wat je hart je ingeeft, maar realiseer je dat je daar rekenschap van zult moeten afleggen aan Hem".

God is een werkelijk bestaand persoon, daarom is Hij te vrezen, Hij is genadig en geeft geen straf aan hen die niet weten wat zij doen, maar Hij leeft en als iemand weigert zich te bekeren (wanneer hij ontdekt wat hij doet) dan grijpt Hij in.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Jurriën Sr.:

In een artikelenserie “Het zaad van Adam” ga ik op deze gedachte in. Even kort door de bocht: Adam werd inderdaad niet verleid, maar overtrad: 1 Timothy 2:14 (NBG1951) “En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen;”

Adam heeft bewust de schepping aan de zinloosheid onderworpen: Romans 8:20 (HSV) “Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,”.  

Maar dat doet hij niet zomaar: Romans 8:21 (HSV) in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.

Ik denk dus Adam besefte dat de weg via het verval de enige mogelijkheid was uiteindelijk tot Gods doel te komen. Eva staat model voor de mensheid. En zij zou altijd gegeten hebben. Het had geen zin dat Adam haar zou tegenhouden. Dat Adam Eva later de schuld gaf, wijst er op dat Eva hem, door haar actie, tot deze drastische maatregel had gedwongen: hij wilde Eva ook niet in de steek laten, want zij was vlees van zijn vlees, dus een betere hulp die bij hem past, zou hij nooit meer krijgen. En zo gaf hij als verantwoordelijke de schepping over aan de vergankelijkheid, maar hij hoopte wel op de goede afloop. Die dan ook door God zelf bevestigd werd.

Vele gelovige steigeren bij deze uitleg, omdat het hen in feite dwingt het hele verlossingsplan opnieuw te doordenken. En hoe kan je opnieuw de moederschoot ingaan, als je al helemaal gevormd bent, toch?

Wat een lulkoek. Het is Adam helemaal niet die daar aan het hopen is. Technisch lezen is niet echt je ding hoor. Natuurlijk stuit je uitleg bij gelovigen op weerstand. Je maakt van Adam en Eva twee onnozele halzen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
39 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Wat een lulkoek. Het is Adam helemaal niet die daar aan het hopen is. Technisch lezen is niet echt je ding hoor. Natuurlijk stuit je uitleg bij gelovigen op weerstand. Je maakt van Adam en Eva twee onnozele halzen.

Dacht ik ook, het is als zeggen dat God dan ook maar een onnozelaar moet zijn, dat je zoiets dom kan verzinnen. 

52 minuten geleden zei Chiel Fernig:

De vrees voor God is het begin van de wijsheid.

Dat is een mooie inderdaad, zo bestaat angst voor vrijheid ook, het is uitermate dubbel en subtiel. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei TTC:

Prediker gebruikt het woord ijdel om aan te duiden dat de wereld onzinnig in elkaar steekt, de wereld tart alle redelijkheid. De wijsheid slaagt er niet in om de wereld inzichtelijk te maken, hoe meer inzicht een mens nastreeft, hoe meer hij ervan overtuigd raakt dat de wereld absurd is. Toch zijn er bepaalde ervaringen die wel zinvol kunnen zijn. In liefde, werk en intellect kan de mens voldoening vinden, zodat zijn bestaan niet volledig zinloos is (Prediker 9:7-10).

Het is natuurlijk de vraag of daar wordt beweerd dat bepaalde ervaringen wel zinvol zouden zijn. Volgens mij is dat niet het geval en wordt met "niets nieuws onder de zon" ook werkelijk niets nieuws bedoeld. Zo kan de mens ondanks intellect, liefde of werk toch tobben onder de zon (Pred.2:22). Daar ben jij wat mij betreft een levend voorbeeld van. Want waar is je voldoening?

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Het is natuurlijk de vraag of daar wordt beweerd dat bepaalde ervaringen wel zinvol zouden zijn. Volgens mij is dat niet het geval en wordt met "niets nieuws onder de zon" ook werkelijk niets nieuws bedoeld. Zo kan de mens ondanks intellect, liefde of werk toch tobben onder de zon (Pred.2:22). Daar ben jij wat mij betreft een levend voorbeeld van. Want waar is je voldoening?

Die voldoening laat zich opmerken in het element van de omgekeerde effectiviteit, ver weg van wat het christendom ooit was.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei TTC:

De wijsheid slaagt er niet in om de wereld inzichtelijk te maken, hoe meer inzicht een mens nastreeft, hoe meer hij ervan overtuigd raakt dat de wereld absurd is.

 

De wijsheid maakt de wereld inzichtelijk. Eerst verward inderdaad, dan de verwondering, en rust is wat rest.

Log 2 Jezus zei: Laat hij die zoekt niet ophouden te zoeken totdat hij vindt. En als hij vindt, zal hij verward zijn en als hij verward is, zal hij zich verwonderen. En als hij zich verwonderd heeft, zal hij overal boven staan en tot rust komen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid