Spring naar bijdragen

God Aanbidden in Geest en in Waarheid


Aanbevolen berichten

35 minuten geleden zei thom:
37 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Jezus Christus zei, dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel (Mattheüs 12:35-37 HSV). Een ieder zal op de dag van het oordeel zelf voor de troon van 'God Almachtig' verantwoording afleggen; voor elk ijdel woord en voor elke wandaad, dus ook voor wat er op dit forum aan drogredenen wordt meegedeeld.

Drogreden

1) Bedrieglijke argumentatie 2) Bedrieglijke reden 3) Bedrieglijke redenatie 4) Bedrieglijke redenering 5) Droggrond 6) Schijnargument 7) Schijngrond 8 Schijnreden 9) Sofisme 10) Valse bedrieglijke reden 11) Valse reden 12) Valse redenering

De ijdelheid zal bestaan uit woorden die niet uit geloof tot geloof gaan. 

Is dat ook drogredeneren?

Wie bepaalt dat?

De angst om niet in bijbelteksten te willen/kunnen schrijven, waar komt die vandaan vraag ik mij af. Is dat uit angst Hem niet te kunnen aanbidden in Geest en in Waarheid? Dat kunnen wij ook niet. Dat gaat dus via het geloof.

En dat is van Hem. :-)

Johannes 5:

21 Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij wil.
22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven,
23 Opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft.
24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 94
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Bedankt voor je vriendelijke woorden en de roos, Ricky. Ik deel je visie niet geheel maar je bedoelingen zijn goed en je bericht hierboven is vriendelijk.  Sorry dat ik een beetje te bot reageerde.

Inleiding Ware aanbidders zullen God Vader aanbidden in geest en waarheid; want God de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is een Geest en degenen die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in gee

Zegt Jezus niet in Mat.6,5-6: "En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden; want die plegen gaarne, in de synagogen en op de hoeken der straten staande, te bidden, opdat zij v

Posted Images

3 minuten geleden zei Bastiaan73:

Johannes 5:

21 Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij wil.
22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven,
23 Opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft.
24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

En zo komt Joh.1 vers 4 tot Leven.

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

2 Dit was in den beginne bij God.

3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Ricky Tjin:


De Kracht God's Naam "Elohim", volgens Klassiek Semitisch Hebreeuws:
 

332131_5a71ee34a2a996dded3b410ded0090ff.

 

332125_63c93ece601ebe9f1c2396290737c6ed.

 

Poster voor Klassiek Semitisch Hebreeuws

alphabetchart.gif

Is dit hele verhaal een reactie op

Op 22-8-2020 om 10:16 zei Bastiaan73:

Leuk gedaan. Alleen het wereldbeeld dat hij tekent vanaf 1:42 klopt 'niet helemaal'.

?

Mijn punt was/is dat het getekende wereldbeeld in de video niet klopt.

Screenshotje:

achterhaald-wereldbeeld.jpg

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 weeks later...

Wie zijn hart jubeld ook? En ziet met alle ontwikkelingen gaande onze koning komen hij komt, hij komt om de aarde te richten, zijn er nog Christenen die elke dag verlangen naar zijn komst? 

Alle eer aan onze God, die ondanks onze tekortkomingen ons heiligt in hem de koning der koningen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 15-8-2020 om 02:12 zei Ricky Tjin:

Geliefde zuster @Zola,

Je bent eindelijk aan de beurt; zoals gezegd door @thom.  :-d

Eerst even over je aangegeven boodschap; het lijkt volgens jou op spam en wel een soort bezwering uitspreek.
Ik heb het gewoon over de Bijbel, geliefde zuster @Zola.
Volgens de Bijbel is er geen veroordeling, voor degenen die in Jezus Christus zijn (Romeinen 8:1-2 NBG51)

Volgens jou lijkt het op een bezwering, maar dan lijkt de Bijbel voor jou wel een bezwering, want ik tracht alles op het onvervalste woord van Yahawah (יהוה) 'God Almachtig' te baseren, waarbij ik gebruik maak van Zijn woord (The Holy Bible) ofwel de Heilige Schriften. Weet je dat je in feiten daarmee 'God Almachtig' beledigt, want Hij is de Auteur van Zijn Woord.
Denk je dat je zó voor mij niet een beetje beledigend overkomt?  ?

Dit is toch een christelijk forum, of niet soms?  ?
Wat is er dan erg, aan serieuze christenen op dit forum?

Wat heb jij erop tegen, dat ik een serieuze christen ben, met ontzag voor 'God Almachtig' is, Die aan Abraham, Izak en Jakob verschenen als 'God de Almachtige, en Hij Zich vervolgens aan Mozes en de Israëlieten openbaarde als de Heere / Yahawah (יהוה) en dat de Heere / Yahawah (יהוה) Zijn Naam voor Eeuwig is, tot aan alle geslachten (generaties) én dat Hij Zó wil worden aangeroepen?
Wist je dat de Yahawah (יהוה) 'God Almachtig' Dé God is van de geestelijk gezinde christenen, die echte volgelingen van Jezus Christus streven te zijn?
Als dit forum je niet bevalt, dan mag je gerust een andere forum opzoeken, máár dit is een christelijk forum, of wist je dat soms niet?

Jezus Christus gebood 'De wet der liefde'. ❤️
Wist je dat Jezus Christus Zijn discipelen 'De wet der Liefde' gebood? En weet je eigenlijk wel wat die wet beteken?

Wist je dat Jezus Christus al van tevoren wist, dát Zijn discipelen gehaat en vervolgd zouden worden? En wist je dát de wet der liefde, als het ware juist tegen de natuur van de mens ingaat, waarbij Jezus Christus Zijn discipelen geboden heeft óm, degenen die ze vervloeken te zegenen, en degenen die ze haten en beledigen, om voor ze te  bidden? (Lucas 6:27-29 NBG51 / Mattheüs 5:43-45 HSV)

Wist je, Geliefde zuster @Zola, dat er na de natuurlijke dood, die de eerste dood wordt genoemd, dat er ook een tweede dood bestaat? (Openbaring 20:6 HSV)
En wist je, dat als ik me door jou beledigt voel, naar aanleiding dat het volgens jou lijkt, alsof ik bezig ben geweest met een bezwering, dát je mij daarmee des te meer prikkelt om Christus Zijn 'Gebod der Liefde' na te jagen?
Op je profielfoto te zien, ben jij een prachtige schepping, die door de Schepper is gemaakt, en Hij wil niet dat je, via de tweede dood, voor eeuwig verloren gaat (Openbaring 14:9-12 HSV), maar dat je door het geloof in Zijn Zoon Jezus Christus eeuw leven hebt. Wist je dat 'God Almachtig' de wereld zó ontzettend lief had, dat Hij dé enige Zoon Die Hij bezat, heeft opgeofferd, zodat een ieder die in Zijn Zoon, Jezus Christus gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft? (Johannes 3:16 HSV)

Wat is er nou erg aan zonde?
Wist je dát zonde scheiding brengt tussen 'God Almachtig én de mens, én dat als mensen ongerechtigheden bedrijven; dát hun ongerechtigheden 'God Almachtig' Zijn aangezicht voor hen verbergt, zodat Hij ze niet hoort?  (Jesaja 59:1-2 NBG51)
Wist je dat alle zielen 'God Almachtig' toebehoren en dat de ziel, die zondigt zal sterven (Ezechiël 18:4 NBG51).

Weet jij wat zonde is?
Weet jij wat zonde betekent? Wist jij dat wie zondigt, de wetten van 'God Almachtig' overtreedt, en dat zonde het overtreden van 'God Almachtig' zijn wetten is? (1 John 3:4 - KJV )
Weet je dat zonde in feite neerkomt op, het afdwalen van 'God Almachtig' en je eigen weg bewandelen, waarbij je ongehoorzaam naar Hem bent? (Jesaja 53:6 NBG51)
Wist je dat er door de zonde de dood gekomen is, en dat alle mensen gezondigd hebben, en dat daarom de dood tot alle mensen is doorgegaan? (Romeinen 5:12 NBG51)

De Enige Naam Die Verlost
Wist je dat de verlossing in niemand anders is dan Jezus Christus, en dat er onder de hemel géén andere naam is gegeven, waardoor mensen gered worden, dán De Naam van Jezus Christus?
Heb je enig idee, hoe zalig het is, als God Almachtig jou, de zonde die je gedaan hebt, niet toerekent, maar kwijtscheld? (Romeinen 4:7-8 HSV )
Ik gun het je van harte, geliefde zuster @Zola. ❤️

Wist dat sommigen het Evangelie van Jezus Christus verdraaien?
Weet je dat er ook een andere Jezus bestaat, en dat er christenen zijn, die denken dat ze Jezus als hun Redder en Verlosser hebben, terwijl ze zijn afgedwaald? (2 Korinthe 11:3-4 HSV)
Wist je dat er heel wat christenen zijn afgedwaald, tot een ander evangelie, dan hét ware Evangelie van Jezus Christus, omdat er mensen zijn die christenen in verwarring willen brengen en het evangelie van Jezus Christus willen verdraaien? Wist je dat er heel wat christenen zijn afgevallen en zich hebben laten verleiden tot een ander evangelie? Wist je dat het in de Bijbel staat, dat indien iemand een ander evangelie predikt, dan er door Paulus gepredikt is, dat diegene vervloekt is? (Galaten 1:6-9 HSV )


Je hebt wel een mooie profielfoto; je doet me denken aan eer roos.

1524570358_Roos_Med02.jpg.1d5759e82b54affd59ac3ecf73aa40b4.jpg

Ik heb al aangegeven dat ik me een beetje beledigt voel, en dat de volgelingen van Jezus Christus te bidden hebben voor hen die ze beledigen. En aangezien je een prachtige schepping bent, en dat Jezus Christus wil dat er niemand verloren gaat, ervaar ik des te meer bewogenheid, om door de liefde van van Christus voor je te bidden, geliefde zuster @Zola . :-d

Jij gebruikt jou eigenzinnige woorden, die voor mij een beetje vreemd overkomen.
Men zegt: "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.".
Als mijn Hebreeuws voor jou een beetje vreemd overkomt, neem het mij dan ook niet kwalijk, want jij komt bij mij soms ook een beetje vreemd over.

Ik zegen je om wille van Jezus Christus:
ברכי אתך בשם־יהושע המשיח, ראש האלף והתו, ראש ההוה והיה ויבוא
Barakaya ahthka baSham Yahawashaäy HaMashayach, Ahshar HaAhlap wa'Hathaw, Ahshar HaHawah wa'Hayah wa'Yabawaäh
Ik zegen je in De Naam van Yahawashaäy HaMashayach (Jezus De Christus), Die ‘De Alfa’ en ‘De Omega’ is, Die was, Die is en Die komen zal.

Bedankt voor je vriendelijke woorden en de roos, Ricky. Ik deel je visie niet geheel maar je bedoelingen zijn goed en je bericht hierboven is vriendelijk.  Sorry dat ik een beetje te bot reageerde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Zola:

Bedankt voor je vriendelijke woorden en de roos, Ricky. Ik deel je visie niet geheel maar je bedoelingen zijn goed en je bericht hierboven is vriendelijk.  Sorry dat ik een beetje te bot reageerde.

Hallo Zola,

Graag gedaan wat de vriendelijke woorden en de roos betreft.

Hierbij is je excuses aanvaard, dat je een beetje te bot reageerde; het is je vergeven.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 3-9-2020 om 10:52 zei Thinkfree:

Wie zijn hart jubeld ook? En ziet met alle ontwikkelingen gaande onze koning komen hij komt, hij komt om de aarde te richten, zijn er nog Christenen die elke dag verlangen naar zijn komst? 

Alle eer aan onze God, die ondanks onze tekortkomingen ons heiligt in hem de koning der koningen.

Jezus Christus is inderdaad de Koning der koningen.

Jezus Christus is de afstraling van Gods heerlijkheid en Hij is Gods weergeven beeld, Die alle dingen staande houdt door Zijn krachtig woord; Hij heeft de reiniging van onze zonden dóór Zichzelf tot stand gebracht en Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen (Hebreeën 1:3 HSV / Hebrews 1:1-3 NKJV).

Mattheüs 25:34-40 HSV (Samengevat)
Heeft Jezus honger, geef Hem dan te eten.
Heeft Jezus dorst, geef Hem dan te drinken gegeven.
Is Jezus een vreemdeling, wees dan gastvrij en onthaal Hem.
Is Jezus naakt, bekleedt Hem dan.
Is Jezus ziek of in de gevangenis, bezoek Hem dan.
Degenen die iets voor één van de geringste broeders van Jezus Dé Koning hebben gedaan, die hebben dát voor Hem gedaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 11-9-2020 om 12:56 zei Chiel Fernig:

Waarom denk je dat Jezus dat zou zeggen? Zou hij het niet juist fijn vinden als dat tegen hem gezegd werd?  

Ik weet het niet Chiel. Maar mijn eerste ingeving was wat ik typte. Als ik Jezus was zou ik er ook nog bij zeggen: 'slijm niet zo.'

7 minuten geleden zei Thinkfree:

Laten we God grootmaken en prijzen.

Is God nu klein dan?

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Bastiaan73:
15 minuten geleden zei Thinkfree:

Laten we God grootmaken en prijzen.

Is God nu klein dan?

Het ligt eraan over welke God je het hebt en wat je onder God verstaat.

Als men over God spreekt, dán hoeft het niet persé de God van de Bijbel te zijn, maar kán het ook betrekking hebben op een afgod. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/El_(god).

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Ricky Tjin:

Het ligt eraan over welke God je het hebt en wat je onder God verstaat.

De ware God van Israël.

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Bastiaan73:

Ik weet het niet Chiel. Maar mijn eerste ingeving was wat ik typte. Als ik Jezus was zou ik er ook nog bij zeggen: 'slijm niet zo.'

Dat is eerlijk, of beter gezegd: Waar. En God is blij met de waarheid. En over "slijm niet zo": ik kan me voostellen dat God zoiets zou zeggen, maar dan moet het wel terecht zijn en dan moet je het wel bont gemaakt hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat kan Hem grootmaken, prijzen en eren vraag ik mij dan af.

Het zogenaamde vlees en bloed?

Als Hij aanbeden wordt in Geest en in Waarheid.. wie kan dat dan.

In Geest en in Waarheid.. 

Hoe groot is die iemand, die dit kan, die hiertoe in staat is.

Die moet zo groot zijn, dat die dan helemaal is opgelost in Hem. :-) 

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid