Spring naar bijdragen

Genesis 2:17


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 547
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Weet je. Je kunt het Sjako bijna niet kwalijk nemen. De westerse christenen zijn grotendeels opgevoed met vervangingstheologie. Er was geen twijfel mogelijk. Dat was gewoon zo. Joden waren uit de grat

Het loslaten van die diepgewortelde vervangingstheologie vereist dat je de bijbel helemaal opnieuw gaat lezen en je geheugen uitschakelt. Dan zie je meteen in Genesis dat God een verbond sluit, e

Niet expliciet, maar als Jacob zegt: Op uw zaligheid wacht ik, HEERE! (Gen.49:18, SV) Dan klinkt hierin wel door dat er een andere bestemming is dan een aardse. Op meerdere plekken in het OT

1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:

Ik vergelijk het maar met een voorarrest kamer en niet de definitieve gevangenis.

Ik denk dat je het onodig moeilijk maakt, Jezus heeft de sleutels van de hel, nergens staat er dodenrijk.

Uiteindelijk kun je alles samenvatten in twee koninkrijken, koninkrijk der hel en der hemel. 

Het dodenrijk maakt absoluut geen deel uit van het koninkrijk in de hemel en is dus automatisch onderdeel van het koninkrijk der hel.

Ongeacht hoe je er naar kijkt, dodenrijk is een onderdeel van de hel.

Zie de gelijkenis van rijke man en arme lazerus

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei sjako:
21 uur geleden zei Dat beloof ik:

Die keuze is er dan ook niet. Precies daarom beginnen de 10 geboden met  "Vereer naast mij geen andere goden".  Daar zit niks vrije keus in hoor.

Je kan er voor kiezen het niet te doen of wel. Als je het niet doet moet je dealen met de gevolgen. 

Inderdaad. En juist vanwege het moeten dealen met de gevolgen is het dus geen vrije keus. 
Als er geen gevolgen aan zitten, dan is er vrije keus.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Dat beloof ik:

Inderdaad. En juist vanwege de gevolgen is het dus geen vrije keus. 
Als er geen gevolgen aan zitten, dan is er vrije keus

Dat is onzin, ieder mens heeft een vrije keus met verantwoording. Kies je het goede ontvang je uiteindelijk het goede. 

Kies je het kwade, ontvang je uiteindelijk het kwade, andere opties zijn er niet binnen de vrijheid.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Thinkfree:

Want vreest hem die macht heeft ziel en lichaam te verderven in hel.

Ik ben niet zo bang uitgevallen hoor. Mijn stijl is meer om mensen te overtuigen op basis van argumenten, in plaats van intimidatie.

3 uur geleden zei Thinkfree:

Numeri

32 En de aarde opende haar mond, en verslond hen met hun huizen, en allen mensen, die Korach toebehoorden, en al de have.

33 En zij voeren neder, zij en alles wat hunner was, levend ter helle; en de aarde overdekte hen, en zij kwamen om uit het midden der gemeente.

Toe maar. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Bastiaan73:

In de Hebreeuwse grondtekst staat Prediker 3:21 zo:

Prediker3-21.jpg

Bron: https://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/OTpdf/qoh3.pdf

@Levi @Chaim @nikie90 hoe moeten we dit verstaan?

Zoals het er staat. ;) 

Mie jode'a roe'ach b'nee adam ha'olah hie le'ma'alah ve'roe'ach ha'b'hemah ha'joredet hie le'mata la'aretz? 

Wie weet (of) de adem/wind/geest/ruis/levensadem (van de) kinderen/zonen van (de) mens/Adam stijgt/gaat/ontmoet zij (verwijzend naar "adem/wind/geest/ruis/levensadem") naar boven, en de adem/wind/geest/ruis/levensadem (van) de dieren/beesten/kudde zij (verwijzend naar "dieren/beesten/kudde") daalt/gaat/(ver)zinkt naar beneden naar de aarde?

 

Alle woorden tussen de () zijn ingevoegd vanwege de leesbaarheid. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Dat beloof ik:
3 uur geleden zei Thinkfree:

Want vreest hem die macht heeft ziel en lichaam te verderven in hel.

Ik ben niet zo bang uitgevallen hoor. Mijn stijl is meer om mensen te overtuigen op basis van argumenten, in plaats van intimidatie.

God spreekt tot zijn volk, het zijn woorden van troost juist? dit toont enkel aan dat je er niet bij hoort.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Thinkfree:

God spreekt tot zijn volk, het zijn woorden van troost juist? dit toont enkel aan dat je er niet bij hoort.

Nou, troost is toch echt iets anders dan "vreest hem die macht heeft ziel en lichaam te verderven in hel".
Dit toont enkel aan dat je Nederlandse betekenis van het woord troost niet kent.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Nou, troost is toch echt iets anders dan "vreest hem die macht heeft ziel en lichaam te verderven in hel".

Zijn almacht, kinderen van God vrezen vaak degene die alleen het lichaam kunnen doden. God lacht als het ware en toont zijn almacht vreest niet hen die enkel het lichaam kunnen doden maar hem die lichaam en ziel beide kan verderven in hel. Het is een gerustelling.

Met andere woorden dat lichaam wek ik weer op die zij doden, wat ik verderf zal nimmermeer opgewekt worden.

Matheus

28 En vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veel meer Hem, Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel.

29 Worden niet twee musjes om een penningsken verkocht? En niet een van deze zal op de aarde vallen zonder uw Vader.

30 En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld.

31 Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven.

7 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dit toont enkel aan dat je Nederlandse betekenis van het woord troost niet kent.

? 

Wat voor de 1 een troost is, is voor de andere een oordeel.

bewerkt door Thinkfree
Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Dat beloof ik:

Nou, troost is toch echt iets anders dan "vreest hem die macht heeft ziel en lichaam te verderven in hel".

Dat is enorm troostvol want dat betekent dat er geen atheïsten meer zullen zijn die goed en kwaad verkiezen te definiëren zoals het hen belieft met alle wrede gevolgen van dien.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Thinkfree:

Ja, het stoffelijke zeker. In het geestelijke is er onderscheidt

Prediker 3

20 Zij gaan allen naar een plaats; zij zijn allen uit het stof, en zij keren allen weder tot het stof.

21 Wie merkt, dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven, en de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde?

Daar wordt het juist ontkend. De levensadem is iets onpersoonlijks. Je kan het vergelijken met een batterij. Genesis noemt toch 'alles wat adem heeft', mens en dier. Je moet er ook vers 18 bij lezen. Die levensadem (geest) gaat weer terug naar God die het heeft gegeven. 

 

18 Ik zei ook bij mezelf dat de ware God de mensen zal testen en ze zal laten zien dat ze net als dieren zijn. 19 Want er is een afloop voor mensen en een afloop voor dieren — ze hebben allemaal dezelfde afloop.+ Zoals de één sterft, zo sterft de ander, en ze hebben allemaal maar één geest (of levensadem).+ De mens heeft dus niets voor op de dieren, want alles is zinloos. 20 Ze gaan allemaal naar dezelfde plaats.+ Ze zijn allemaal uit stof ontstaan+ en ze keren allemaal tot stof terug.+ 21 Wie weet eigenlijk of de geest van mensen opstijgt naar boven en of de geest van dieren afdaalt naar de aarde?

Door de erfzonde gaan we dood, terug naar het stof, net als dieren. Het grote verschil is dat God mensen onthoudt en de mens terug kan brengen en dat ook gaat doen. Je wordt en herschepping. De begrippen ziel en geest worden door veel mensen door elkaar gehaald. Ziel kan ook betekenen 'het leven zelf'. 

4 uur geleden zei Kaasjeskruid:

En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God keert, Die hem gegeven heeft. (Pred.12:7, SV)

Het is wat jij ervan maakt. Geest heeft niks met een onsterfelijke ziel of zo te maken. God blies de levensadem in de neusgaten van Adem en WERD een levende ziel. Er staat niet KREEG. Dieren hebben dezelfde 'geest' of levensadem. Zie vorige post. In Genesis worden alle levende wezens die tijdens de Vloed omkwamen 'alles wat adem in zich had' genoemd. Ik weet echt hoe ik het nog duidelijker moet uitleggen.

2 uur geleden zei Thinkfree:

En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot.

Lazarus kreeg in de tijd van de opstanding ook een opstanding, maar werd veroordeelt. Hij werd in het meer van vuur gegooid en daar was die vlam en die pijnigingen. Maar die duurt niet eeuwig, want het meer van vuur is symbolisch. Hades is ook een abstract begrip en die werd ook in het meer van vuur gegooid. Openbaring is heel duidelijk wat de betekenis hiervan is, namelijk de Tweede Dood. Een dood waaruit geen opstanding meer is. En die straf is dus eeuwig. Eeuwig dood. Het is geen verslag van wat echt gebeurd is, het is een gelijkenis. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dit toont enkel aan dat je Nederlandse betekenis van het woord troost niet kent.

En ook niet het woord 'hel' want dat betekent in oud-Nederlands 'bedekken of begraven'. Maar de mensen willen op de een of andere manier meer de 'hel' van Dante geloven dan die van de Bijbel.

1 uur geleden zei Thinkfree:

28 En vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veel meer Hem, Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel.

Ziel in de zin van 'de hele (levende) persoon', dus het lichaam met daarin de levensadem. Enkel God kan de hele persoon doden. Hij kan doden namelijk terugbrengen.

1 uur geleden zei Thinkfree:

Ik denk dat je het onodig moeilijk maakt, Jezus heeft de sleutels van de hel, nergens staat er dodenrijk.

Dodenrijk is dan nog beter vertaald dan 'hel'. Het woord 'hel' komt 0x voor in de Bijbel. Wel Sheool (Hades), Gehenna en Tartarus die allemaal voor het gemak vertaald zijn met één woord, waardoor je dus misverstanden krijgt. Ze hebben namelijk niks met elkaar te maken (behalve Sheool en Hades dan, want dat gaat over dezelfde plaats).

1 uur geleden zei Thinkfree:

Zie de gelijkenis van rijke man en arme lazerus

Hierbij een beknopte uitleg van de gelijkenis

De Rijke man en Lazarus

Sommige mensen menen hier de situatie aan te treffen van het hiernamaals en zo een hel te verklaren. Dat is niet zo.

De gelijkenis was vooral bedoelt voor de Farizeeën. De tijd is aangebroken dat degene die zich Rijk achten worden verlaagd en degene die hun geestelijk nood beseffen worden verhoogd. De Rijke man vertegenwoordigd de Farizeeën en de Lazarus klasse de Christenen. De Rijke man klasse dachten alles te hebben, de Wet en Gods goedkeuring. De grote ommekeer was Pinksteren. Het oude wetsverbond werd vervangen door het Nieuwe. Niet de Farizeeën, maar Jezus discipelen waren door God begunstigd.

Nu gaan we wat dieper.

De Rijke man ging dood en later ook Lazarus.

Let op dat de Lazarus naar Abrahams schoot werd gebracht door de engelen. Lazarus werd dus in een intieme relatie met Abraham gebracht. Lazarus was een afbeelding van hen die behouden werd, de Christenen.

Paulus zei in Galaten 3:29

29 En als jullie bij Christus horen, zijn jullie echt Abrahams nageslacht, erfgenamen volgens een belofte.

Wat was die belofte?

Genesis 22:18 En door jouw nageslacht zullen alle volken op aarde een zegen voor zichzelf verkrijgen, omdat jij naar mijn stem hebt geluisterd.”’

Beloofe God aan Abraham de hemel? Lees Genesis 12:5-7. Uw nageslacht zal Ik dat land geven. In Genesis 13:15 werd de belofte weer gedaan. Het ging om land op deze aarde. Zie ook Genesis 15:18. De erfgenamen hadden ook deze belofte, het land Kanaän op deze aarde. Als je het breder trekt eeuwig leven op aarde!

Het was dus niet de hemel waar Lazarus naar toe ging, maar de hij opende zijn ogen tijdens de opstanding op aarde. In Mattheus 25:31 zien we inderdaad dat de engelen een rol spelen bij de opstanding.

31 Wanneer de Mensenzoon komt in zijn majesteit, samen met alle engelen, zal hij op zijn verheven troon plaatsnemen.

Wat betekent in de 'schoot dragen' Kijken we naar Jesaja 40:11

 11 Als een herder zal hij voor zijn kudde zorgen.Met zijn arm zal hij de lammeren verzamelen,aan zijn boezem zal hij ze dragen. Zorgzaam zal hij de schapen met jongen leiden.

Nog een voorbeeld vinden we in Joh 1:18 waar Jezus in de schoot van de Vader is.

Mozes droeg de Israëlieten in zijn schoot Num. 11:12

In iemands schoot zijn betekent dus dat men in de liefde en bescherming van die persoon is.

Nu over de rijke man.

Jezus zei niet dat hij direct naar een brandende hel ging. Hij stierf en werd begraven werd gezegd. Dat is niet hetzelfde. De rijke man sloeg zijn open ogen in Hades (ja waar ook Jezus naar toe ging). Wanneer was dat? Toen hij werd opgewekt! Hij was in Hades, niet Gehenna. Gehenna was een vuilnisbelt net buiten Jeruzalem dat altijd brandend werd gehouden en waar ook misdadigers werden gegooid. Het was dus een mooi symbool van eeuwige vernietiging van de ‘onrechtvaardigen'. 

Wanneer deed hij dan zijn ogen open? Daniël o.a. spreekt van een opstanding van de rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Daniël 12:2 De rijke man hoort bij de onrechtvaardigen en hij krijgt dan ook een opstanding ten oordeel. Zie ook Openbaring 20:11-15

Na een lange tijd doet de rijke man zijn ogen open, niet bewust dat hij zolang zonder bewustzijn was, want de doden hebben geen bewustzijn.

Wat was die vlam dan? Hij werd veroordeelt dus ging de rijke man naar de poel van vuur. Zijn straf was dood door vuur, de tweede dood. Hij blijft eeuwig dood.

Hij doet zijn ogen open en ziet de (figuurlijke) poel van vuur en Lazarus die een opstanding tot eeuwig leven heeft gekregen. Hij is doodsbang. Hij krijgt een droge mond van angst. Hij vraagt om een beetje water. Als hij in de hel zoals sommige christenen die voorstellen zou zitten zou hij toch wel,om een emmer water hebben gevraagd? Hij vraagt in feite om ook nog een beetje profijt te mogen krijgen van Jezus zoenoffer, geestelijke broodkruimels zeg maar. Wat is dat pijn lijden dan? Die pijn is een vertaling van het Griekse woord odunomai wat pijnigen, bedroeven, maar ook geestelijke pijn, smart, droefheid betekent. 

Hoe lang moet de rijke man in 'de vlam' zitten. Dat zegt de bijbel niet, maar zal niet langer zijn dan enkele minuten en omdat de poel van vuur figuurlijk is zal het in de praktijk niet lang duren.

Wat is de kloof? Tussen de verdoemde zondaar ( in dit geval de Farizeeën) de verheerlijkte personen (de Christenen) zit een onoverbrugbare kloof.

De vijf broers zijn de religieuze bondgenoten. Ze hoeven enkel maar naar acht te slaan op de geschriften van Mozes en de profeten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Thinkfree:

De zee in openbaringen staat voor mensenmassa, koninkrijken en aardrijk overigens.

Maar ook voor de tijd. Datgene dat vloeit.

6 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Ik maak onderscheid tussen het dodenrijk (hades) en de hel (gehenna). 

En dan heb je nog Tartarus, waar de engelen verblijven die God's grens hebben overschreden. Die te ver zijn gegaan dus. 

18 uur geleden zei sjako:

Waar staat dat. Een mens vergaat toch tot stof?

Met de mens wordt hier het vlees bedoeld. Het vergankelijke lichaam vergaat tot stof. Dat moge duidelijk zijn. Maar volgens de Bijbel wordt dat dus weer onvergankelijk opgewekt. De ziel en geest van de mens vergaan m.i. volgens de Bijbel niet tot stof.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
50 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Dat klopt niet.

Volgens Christipedia.nl wel

Wat de herkomst van het vrouwelijke woord 'hel' betreft, wordt het in verband gebracht met helen, verbergen, zodat het 'verbergster' zou betekenen.

Bedekken is hetzelfde als verbergen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei sjako:

En de broeders, en ik, hebben dus niet gestudeerd? Ben je Katholiek theoloog of protestants. Die hebben allebei gestudeerd en zeggen alletwee wat anders. Het maakt dus niet uit dat je gestudeerd hebt, maar wat je gestudeerd hebt. Ik ken meerdere katholieke geestelijken die later JG zijn geworden.

Bij bestudering blijken katholieke en protestantse theologen niet zoveel van elkaar te verschillen. Ik weet niet eens of het WTG theologen kent (denk van niet) maar als die al zouden bestaan zouden ze het allemaal met elkaar eens zijn als ze de traktaten van het WTG volgen. Dat lijkt me nogal logisch. Net zoals Mormonen het allemaal met elkaar eens zijn omdat ze de leringen van het Mormonisme als gezaghebbend beschouwen..

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Willempie:

Met de mens wordt hier het vlees bedoeld. Het vergankelijke lichaam vergaat tot stof. Dat moge duidelijk zijn. Maar volgens de Bijbel wordt dat dus weer onvergankelijk opgewekt. De ziel en geest van de mens vergaan m.i. volgens de Bijbel niet tot stof.  

Kom ik weer, WAAR staat dat? Het is een menselijke invulling. Als je zo redeneert dan zou het ook voor dieren gelden, want ze hebben allemaal dezelfde 'levensadem'.

1 minuut geleden zei Willempie:

Bij bestudering blijken katholieke en protestantse theologen niet zoveel van elkaar te verschillen.

Ach toe. Er zijn zoveel dingen waar protestanten en katholieke theologen het niet over eens zijn, waaronder Maria, avondmaal, heiligen aanbidden etc etc.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Willempie:

Ik weet niet eens of het WTG theologen kent (denk van niet) maar als die al zouden bestaan zouden ze het allemaal met elkaar eens zijn als ze de traktaten van het WTG volgen.

Voor ouderlingen, opzieners, zendelingen hebben wij een zeer gedegen opleiding, de Gileadschool. Daar wordt theologie bedreven waar universiteiten een puntje aan kunnen zuigen. En dan heb je nog veel meer opleidingen, o.a. speciaal voor ouderlingen en reizende opzieners.

Compleet lijstje:

Bijbelschool voor Echtparen (oud):

Bijbelschool voor Ongehuwde Broeders (vroeger Bedienarenopleidingsschool) (oud):

Gileadschool:

Koninkrijksbedieningsschool:

Pioniersschool:

School voor Bijkantoorcomitéleden en hun Vrouwen:

School voor Gemeenteouderlingen:

School voor Koninkrijkspredikers:

School voor Kringopzieners en hun Vrouwen:

theocratische bedieningsschool (oud):

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei sjako:

Volgens Christipedia.nl wel

Wat de herkomst van het vrouwelijke woord 'hel' betreft, wordt het in verband gebracht met helen, verbergen, zodat het 'verbergster' zou betekenen.

Bedekken is hetzelfde als verbergen. 

Heel apart dat je nu met christipedia aan komt zetten. Ze verkondigen terecht een plek van eeuwig oordeel en straf en daar ga jij je informatie vandaan halen...

http://www.christipedia.nl/Artikelen/H/Hel?highlight=hel

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Heel apart dat je nu met christipedia aan komt zetten. Ze verkondigen terecht een plek van eeuwig oordeel en straf en daar ga jij je informatie vandaan halen...

Heb even geGoogled. Het ging over de betekenis 'hel'. Niet wat voor betekenis ze er aan geven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Willempie:

Het woord hel komt natuurlijk nergens in de originele tekst van de Bijbel voor. Daarom moet we kijken naar de oorspronkelijke woorden die in onze Bijbels vertaald zijn als hel.

Ach willempje verschillende woorden kunnen hetzelfde zijn, zie de bewoording voor satan is in het o.t en n.t anders maar bedoeld men hetzelfde. Zo is het ook met de hel, ik gebruik dat woord als sammenvatting van de verschillende bewoordingen waarvan ik weet men hetzelfde bedoeld.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Thinkfree:

Dat is onzin, ieder mens heeft een vrije keus met verantwoording. Kies je het goede ontvang je uiteindelijk het goede. 

Kies je het kwade, ontvang je uiteindelijk het kwade, andere opties zijn er niet binnen de vrijheid.

Die zijn er wel, alleen niet binnen de grenzen die jij stelt.
Het is heel goed mogelijk om een keuzemogelijkheid te hebben zonder daar verantwoording over af te moeten leggen. Dát is juist wat vrijheid in houdt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid