Spring naar bijdragen

ongelovigen en kwade geesten


Aanbevolen berichten

5 minuten geleden zei Aristarkos:
13 minuten geleden zei Chaim:

Het staat er notabene letterlijk: ''Ik vorm (יוצר) het licht, en schep (בורא) de duisternis; Ik maak (עשה) de vrede en schep (בורא) het kwaad. God wordt wel degelijk onthuld als de schepper van het kwaad, terwijl de mens verantwoordelijk is te kiezen tussen het goede & het kwade. Jouw vertaling ''Ik maak de vrede en breng het kwaad tot stand'' is aantoonbaar incorrect, omdat het werkwoord בָּרָא gebruikt wordt bij zowel het scheppen van de duisternis als van het kwade/onheil.

Dat maakt nog niet dat je de Schrift snapt anders zou je de Here niet zo beledigen, je bent zover afgedwaald dat je zelfs dat niet ziet. Het woord bara in de poel participle in combinatie met kwaad moet je altijd vertalen met tot stand brengen, dat doe jij niet, jij beledigt de Here liever, je eigen verantwoording.

8 minuten geleden zei Bastiaan73:

Ik heb het aangetoond. Waarom wil je dat niet inzien?

Omdat je het helemaal niet hebt aangetoond, dat wil jij niet inzien.

Dan zijn we uitgepraat. 

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 297
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Degene die deze ascese op zich namen leefden met name in de tijd wanneer het christendom algemeen aanvaard werd als staatsreligie (Romeinse en Oost-Romeinse Rijk vanaf 4de eeuw) en iedereen hoorde een

Als je met het laatste doelt op het monastieke leven, sta me dan toe je mee te geven dat men daarbinnen nu juist nadrukkelijk níét op zichzelf gefocust is, maar uitsluitend en alleen op Christus. In

Ergens in de brieven van Paulus schrijft hij dat hij kort na zijn bekering naar Arabië ging. Wat deed hij daar dat schrijft hij niet. Maar er bestaat het vermoeden dat hij daar ook als asceet leefde o

Posted Images

Voor de eventuele lezer zonder gekleurde bril nog een paar vertalingen van Jesaja 45:7.

Willibrordvertaling:

Citaat

Ik, die het licht vormt en de duisternis schept, die vrede maakt en onheil schept, Ik, Jahwe, ben het die dit alles doet.

Naardense Bijbel:

Citaat

de formeerder van licht
   en de schepper van duister,
de maker van vrede
   en de schepper van kwaad,-
ik, de Ene, ben de maker van dit alles!

Leidse vertaling:

Citaat

formeer het licht en schep het duister, bewerk het heil en schep het onheil; ik, de Heer, bewerk dit alles.

Lutherse vertaling:

Citaat

Ik, die het licht maak en de duisternis schep; die vrede geef en het kwade schep; Ik, de Heer, ben het, die dat alles doe.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Aristarkos:

Het woord bara in de poel participle in combinatie met kwaad moet je altijd vertalen met tot stand brengen

Hahaha, dat is een zooitje dat je daar neerschrijft, hetgeen tevens aantoont dat je werkelijk geen sjoege van Hebreeuws hebt ?. Het betreft de Qal mannelijk enkelvoud, net als overigens alle andere werkwoorden in deze passage -- de po'el maakt het slechts actief. Het woord רע (het kwaad/onheil) heeft geen enkele invloed op de betekenis van בורא. Vandaar dat eveneens alle bijbels - inclusief jouw eigen Statenvertaling (klik) - de frase בורא רע dan ook terecht vertalen als ''[Ik] schep het kwaad/onheil''.

Je bent mensen aan het misleiden met een incorrecte vertaling van Jesaja 45:7 --  dat is zeer kwalijk.

bewerkt door Chaim
Link naar bericht
Deel via andere websites
40 minuten geleden zei Aristarkos:

Nee, dat klopt, die vertalingen gebruik ik ook niet. Ik gebruik meestal de Staten Vertaling en voor bepaalde woorden laat ik me leiden door de Schrift. Zo kan nooit in Jesaja staan dat God de schepper is van het kwaad, dat ontstaan van het kwaad zat van het begin in het schepsel. Zo lezen we over de overdekkende Cherub: « Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is », Eze. 28:15. Dit was in de eerste aioon of olam. Omdat God vrije wezens heeft geschapen, zat de kans erin dat ze zelf tegen God zouden ingaan, en dat heeft de overdekkende Cherub dan ook gedaan. Ondanks dat God dit wist heeft Hij toch besloten om te beginnen met de Schepping, dat is pas almacht. Gelukkig leven we nu in de bedeling der Genade en mag een ieder geloven wat hij wil, zelfs dat God de bron van het kwaad is, wat Hij zeer zeker niet is, Hij is de bron van de liefde.

Aristarkos

Dat wordt niet gezegd dat maak jij ervan 

Het is heel duidelijk wat de bron van het kwaad is (Genesis 8:21) en als je dan leest: "en Ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als Ik gedaan heb."

Dat biedt het perspectief achter jesaja 45 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei nikie90:

Het is heel duidelijk wat de bron van het kwaad is (Genesis 8:21) en als je dan leest: "en Ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als Ik gedaan heb."

 

Dat biedt het perspectief achter jesaja 

God is niet de bron van het kwaad, het concept is door God gecreeërd. Als God straft en het leven neemt, is dat gans rechtvaardig.

Omdat zoals gemeld de zonde dat eist in Gods rechtvaardig aangezicht, de rest is genade.

Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei Thinkfree:

God is niet de bron van het kwaad, het concept is door God gecreeërd. Als God straft en het leven neemt, is dat gans rechtvaardig.

Omdat zoals gemeld de zonde dat eist in Gods rechtvaardig aangezicht, de rest is genade.

Als G-d kwaad is is het denk ik ook wel rechtvaardig 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Thinkfree:

Hmm, nee in God is gans geen kwaad, de reden waarom God ons met recht kan straffen is omdat hij heilig goed is en wij kwaad.

God schiep het concept goed en kwaad, hetwelk inzichzelf zeer goed is.

Hij heeft ons gemaakt met een kwade inclinatie en een goede en het is aan ons om te kiezen precies zoals Chaim zegt 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Zie goed en kwaad als een aan/uit schakelaar, God schiep de schakelaar met beide functie's echter schiep hij alles zeer goed, dus de schakelaar stond op aan. Daarna gaf hij de verantwoording aan het schepsel met de kennis en waarschuwing voor het uit zetten van de schakelaar.

@nikie90

bewerkt door Thinkfree
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Thinkfree:

Zie goed en kwaad als een aan/uit schakelaar, God schiep de schakelaar met beide functie's echter schiep hij alles zeer goed, dus de schakelaar stond op aan. Daarna gaf hij de verantwoording aan het schepsel met de kennis en waarschuwen voor het uit zetten van de schakelaar.

@nikie90

Waar staat dat in het OT? 

In het OT staat simpel dat G-d kwaad met kwaad bezoekt tenzij ze bekeren van het kwaad en goed doen 

bewerkt door nikie90
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Thinkfree:

Zie goed en kwaad als een aan/uit schakelaar, God schiep de schakelaar met beide functie's 

Jesaja

6 minuten geleden zei Thinkfree:

echter schiep hij alles zeer goed, dus de schakelaar stond op aan. Daarna gaf hij de verantwoording aan het schepsel met de kennis en waarschuwing voor het uit zetten van de schakelaar.

Genesis

4 minuten geleden zei nikie90:

In het OT staat simpel dat G-d kwaad met kwaad bezoekt tenzij ze bekeren van het kwaad en goed doen 

Dat is een rechtvaardig oordeel van God

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Thinkfree:

Dat is een rechtvaardig oordeel van God

De plagen van Egypte waren in mijn optiek ook rechtvaardig maar wat creëert G-d dan tijdens de plagen van Egypte licht of duisternis? 

18 minuten geleden zei Thinkfree:

Zie goed en kwaad als een aan/uit schakelaar, God schiep de schakelaar met beide functie's echter schiep hij alles zeer goed, dus de schakelaar stond op aan. Daarna gaf hij de verantwoording aan het schepsel met de kennis en waarschuwing voor het uit zetten van de schakelaar.

@nikie90

Dat is een vreemde opsomming 

bewerkt door nikie90
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei nikie90:

De plagen van Egypte waren in mijn optiek ook rechtvaardig maar wat creëert G-d dan tijdens de plagen van Egypte licht of duisternis? 

Het licht straft de duisternis met de duisternis, zoals beschreven..wanneer en hoe God handeld daarin, is niet aan ons maar aan God.

 

1 ding staat vast alles wat hij doet is heilig rechtvaardig en goed.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het kwaad is een zelfstandige Entiteit en de gelovige zou hem geen plaats geven!  Een van de listen van de duivel is ervoor te zorgen dat de gelovige niet (meer) gelooft dat hij bestaat. Het doet er geheel niet toe hoe de duivel en zijn engelen er zijn gekomen, het doet er slechts toe God, Vader-Zoon-Heilige Geest, en Zijn Woord in het Nieuwe Testament, het Niewe Verbond waaronder wij begrepen zijn,  Trouw te zijn en te blijven. 

Na zijn doop in de Jordaan werd de Heer Jezus door de duivel verzocht in de woestijn (Luc. 4:2). Drie verzoekingen worden vermeld. De duivel wil hem tot zonde verleiden, maar de Heer houdt stand en antwoordt hem met Gods woord. De Heer Jezus is gekomen om de werken van duivel te verbreken.

1 Johannes 3:8 Wie de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van het begin af. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel zou verbreken.

De Heiland maakte mensen gezond die door de duivel waren overweldigd:

Handelingen 10:38 met Jezus van Nazareth, hoe God Hem heeft gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. Hij is het land doorgegaan, terwijl Hij goeddeed en allen gezond maakte die door de duivel waren overweldigd, want God was met Hem.

Hebreeën 2:14 Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deelgenomen, opdat Hij door de dood te niet zou doen hem die de macht over de dood had, dat is de duivel,

 

De duivel is nog niet gevangen, hij gaat nog rond als een roofzuchtig wezen. 

1 Petrus 5:8 Weest nuchter, waakt; uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek wie hij zou kunnen verslinden.
 

Gelovigen worden vermaand nuchter te zijn, te waken (1 Petr. 5:8), de geestelijke wapenrusting aan te doen (Ef. 6:11) de duivel te weerstaan (Jac. 4:7) en hem geen plaats te geven (Ef. 4:27). Daarvoor is het nodig enige kennis omtrent deze vijand te hebben. 

Efeziërs 6:11 Doet de hele wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. 

Jakobus 4:7 Onderwerpt u dan aan God. Weerstaat echter de duivel en hij zal van u vluchten. 

 

De duivel zal in de toekomstige rampspoed uit de hemel op de aarde worden geworpen.

Openbaring 12:12 Daarom weest vrolijk, hemelen en die daarin woont. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u neergekomen met grote grimmigheid, daar hij weet dat hij weinig tijd heeft.
 

Gedurende het duizendjarig vrederijk zal de duivel gebonden zijn:

Openbaring 20:2 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem duizend jaren;
 

Voor de duivel en zijn engelen is als straf het eeuwige vuur bereid.

Mattheüs 25:41 Dan zal Hij ook zeggen tot hen die aan zijn linkerhand zijn: Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen is bereid;
 

Openbaring 20:10 En de duivel die hen misleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel waar zowel het beest als de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid.
 

bewerkt door Dolce Vita
Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Thinkfree:

Het licht straft de duisternis met de duisternis, zoals beschreven..wanneer en hoe God handeld daarin, is niet aan ons maar aan God.

 

Was je het nu wel of niet met Aristarkos eens? 

12 minuten geleden zei Dolce Vita:

Het kwaad is een zelfstandige Entiteit en de gelovige zou hem geen plaats geven! 

Na zijn doop in de Jordaan werd de Heer Jezus door de duivel verzocht in de woestijn (Luc. 4:2). Drie verzoekingen worden vermeld. De duivel wil hem tot zonde verleiden, maar de Heer houdt stand en antwoordt hem met Gods woord. De Heer Jezus is gekomen om de werken van duivel te verbreken.

1 Johannes 3:8 Wie de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van het begin af. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel zou verbreken.

Handelingen 10:38 met Jezus van Nazareth, hoe God Hem heeft gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. Hij is het land doorgegaan, terwijl Hij goeddeed en allen gezond maakte die door de duivel waren overweldigd, want God was met Hem.

Hebreeën 2:14 Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deelgenomen, opdat Hij door de dood te niet zou doen hem die de macht over de dood had, dat is de duivel,

 

De duivel is nog niet gevangen, hij gaat nog rond als een roofzuchtig wezen. 

1 Petrus 5:8 Weest nuchter, waakt; uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek wie hij zou kunnen verslinden.
 

Gelovigen worden vermaand nuchter te zijn, te waken (1 Petr. 5:8), de geestelijke wapenrusting aan te doen (Ef. 6:11) de duivel te weerstaan (Jac. 4:7) en hem geen plaats te geven (Ef. 4:27). Daarvoor is het nodig enige kennis omtrent deze vijand te hebben. 

Efeziërs 6:11 Doet de hele wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. 

Jakobus 4:7 Onderwerpt u dan aan God. Weerstaat echter de duivel en hij zal van u vluchten. 

 

De duivel zal in de toekomstige rampspoed uit de hemel op de aarde worden geworpen.

Openbaring 12:12 Daarom weest vrolijk, hemelen en die daarin woont. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u neergekomen met grote grimmigheid, daar hij weet dat hij weinig tijd heeft.
 

Gedurende het duizendjarig vrederijk zal de duivel gebonden zijn:

Openbaring 20:2 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem duizend jaren;
 

Voor de duivel en zijn engelen is als straf het eeuwige vuur bereid.

Mattheüs 25:41 Dan zal Hij ook zeggen tot hen die aan zijn linkerhand zijn: Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen is bereid;
 

Openbaring 20:10 En de duivel die hen misleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel waar zowel het beest als de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid.
 

Blijkbaar is jc het met het Judaïsme eens waar het kwaad vandaan komt (Matthijs 15:19) ik ben het niet met hem eens dat met ongewassen handen eten niet onrein is wel dat lashon hara onrein is . Met ongewassen handen eten lijkt me dat je ziek kan worden 

 

bewerkt door nikie90
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei nikie90:
3 minuten geleden zei Thinkfree:

Het licht straft de duisternis met de duisternis, zoals beschreven..wanneer en hoe God handeld daarin, is niet aan ons maar aan God.

 

Was je het nu wel of niet met Aristarkos eens

Met @Chaim bedoel je? 

37 minuten geleden zei nikie90:

Als G-d kwaad is is het denk ik ook wel rechtvaardig 

Dit klopt trouwens ook wel, God is met recht toornig/boos/kwaad.

21 minuten geleden zei nikie90:
36 minuten geleden zei Thinkfree:

Zie goed en kwaad als een aan/uit schakelaar, God schiep de schakelaar met beide functie's echter schiep hij alles zeer goed, dus de schakelaar stond op aan. Daarna gaf hij de verantwoording aan het schepsel met de kennis en waarschuwing voor het uit zetten van de schakelaar.

@nikie90

Dat is een vreemde opsomming

Omdat?

Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei nikie90:

Blijkbaar is jc het met het Judaïsme eens waar het kwaad vandaan komt (Matthijs 15:19) ik ben het niet met hem eens dat met ongewassen handen eten niet onrein is wel dat lashon hara onrein is . Met ongewassen handen eten lijkt me dat je ziek kan worden 

Jezus komt tot de essentie van wat God ziet, daarbij is de buitenkant niet van belang, zonder eerst het belangerijkste recht te maken voor God.

1 minuut geleden zei nikie90:

Gaf geen verantwoording , G-d gebood niet te eten. Hij gaf niet de keuze 

Hoe bedoel je, God gaf niet de keuze?

4 minuten geleden zei nikie90:

Hij gaf niet de keuze om niet te eten of wel te eten want hij gebood niet te eten. 

Juist door dat gebod gaf hij de keuze, ongehoorzaam te zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei Thinkfree:

Hoebedoel je, God gaf niet de keuze?

(Sv)17 Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.

Er wordt geen keuze gegeven 

Als je het zo leest dat G-d de keuze gaf of de verantwoording geeft is dat een aanname want Hij gebood niet te eten, snapt u? Nergens staat dat de keuze gegeven wordt en dat het koppel mocht kiezen 

Dat is waarom ik het persoonlijk een vreemde opsomming vond 

bewerkt door nikie90
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei nikie90:

(Sv)17 Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.

Er wordt geen keuze gegeven 

Als je het zo leest dat G-d de keuze gaf of de verantwoording geeft is dat een aanname want Hij gebood niet te eten, snapt u? Nergens staat dat de keuze gegeven wordt en dat het koppel mocht kiezen 

Dat is waarom ik het persoonlijk een vreemde opsomming vond 

Je krijgt toch de keuze te zondigen of niet? Pas als er van gegeten was ontnam God ons de mogelijkheid van de vrucht te eten. 

Je mag ook niet vloeken, maar die keuze blijf je wel behouden. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Dolce Vita:
Op 8-9-2019 om 15:08 zei Dat beloof ik:

 

Dat doet niet ter zake. Het is nu eenmaal wel een etniciteit.

Jood zijn is geen etniciteit. Doch zij die dat er wel van maken hebben dan ook  te maken met "etnische" palestijnen. 

In mijn Bijbel gaat het om een gelovig overblijfsel dat behouden wordt. En in mijn Bijbel is enkel hij een jood die naar de geest besneden is van hart. Romeinen 2,28 Want niet híj is Jood die het in het openbaar is, en niet dát is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, 29 maar híj is Jood die het in het verborgene is, en dát is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen maar uit God. 

Probeer nog eens je punt te maken, maar dan in begrijpelijk Nederlands. Dit is onbegrijpelijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ter overweging een andere invalshoek.

Citaat

Breuk met de God der wrake van het Oude Testament

De christelijke gnostiek, met Jezus in de hoofdrol,  is van oorsprong een Joodse beweging. Het is een protest binnen het Jodendom tegen Jahweh als de jaloerse god der wrake.
Het kerkelijk christendom ziet Jezus als de vervulling van het Oude Testament. In de gnostische teksten wordt Jezus voorgesteld als iemand die radicaal met de god der wrake van het Oude Testament breekt. Jezus wordt gezien als de inspirator van een andere godsbeeld, een god van liefde.
Dat contrast wordt in de gnostische teksten gewoonlijk beschreven alsof er twee goden zouden zijn, namelijk de god van liefde die Jezus ‘mijn Vader’ noemt, en Jahweh. Jahweh heet dan de Demiurg, de Heer van het Kwaad.

Dat leidt in de gnostische teksten voortdurend tot een omkering van de betekenis van de oudtestamentische verhalen.
Zo is er een geheel andere interpretatie van het paradijsverhaal. Ook in dat verhaal herkennen de gnostici Jahweh als de Heer van het Kwaad.

Het verhaal gaat als volgt.
Jahweh schiep de kosmos en alles wat leeft. De aarde bevond zich aanvankelijk in een paradijselijke staat. In dat paradijs woonden Adam en Eva, de eerste mensen.
Jahweh verbood hen te eten van de boom van kennis van goed en kwaad.

Jahweh:

Ten dage dat gij daarvan eet (van de boom van kennis van goed en kwaad) zult gij zeker sterven.
Maar dan komt de slang. De slang is volgens de gnostici een voorloper van Jezus. Ook de slang is een brenger van gnosis. De slang zegt tegen Eva:
Gij zult geenszins sterven, maar Jahweh weet dat ten dage dat gij daarvan eet uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.
Eva eet van de boom van kennis van goed en kwaad en deelt daarvan ook met Adam. 
Jahweh ontdekt dat en zegt:

Zie de mens is geworden als een onzer.

Voor gnostici is dat alles duidelijke taal. Jahweh wilde de mens bewust onwetend houden van zijn ware aard, die goddelijk is. Maar zijn plan lijkt mislukt. Daarom verdrijft hij hen uit het paradijs en onderwerpt hij hen aan zijn goddelijke toorn. Daardoor wordt de schepping een wereld van angst. Jezus wil de mens van die angst bevrijden en hen oproepen het koninkrijk op aarde te vestigen, dat wil zeggen de schepping te herstellen in zijn oorspronkelijke glorie, het koninkrijk als een wereld van liefde.
In die andere interpretatie past ook een heel andere waardering voor Eva. Zij is niet de oorzaak van de erfzonde, zoals in het kerkelijke christendom, maar de eerste verloste mens.

Bron: https://www.gnostiek.nl/gnostiek/gnostiekP.html#Breuk

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites

De gnostiek kan er niet meer naast zijn. Als we ons paradijs verliezen voor een wereld waarin moordenaars, verkrachters, fraudeurs kunnen floreren vraag ik me af of we werkelijk goden zijn. Aan de start van de creatie gehoorzaamde wij gewillig aan onze natuur, toen we er bij stil gingen staan vielen we. Gedenk de parabel waar Petrus over het water loopt in volke overtuiging tot hij erbij stil begint te staan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Fundamenteel:

De gnostiek kan er niet meer naast zijn. Als we ons paradijs verliezen voor een wereld waarin moordenaars, verkrachters, fraudeurs kunnen floreren vraag ik me af of we werkelijk goden zijn. Aan de start van de creatie gehoorzaamde wij gewillig aan onze natuur, toen we er bij stil gingen staan vielen we. Gedenk de parabel waar Petrus over het water loopt in volke overtuiging tot hij erbij stil begint te staan.

Ik probeer me wel eens voor te stellen hoe het gegaan zou zijn als Adam en Eva niet van de verboden vrucht hadden gegeten. Ik zie dan op een gegeven moment een overvol nudistenkamp voor me.

Ik geloof niet dat Jezus en Petrus letterlijk over water liepen. Jij wel?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid