Spring naar bijdragen

Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis


Aanbevolen berichten

9 minuten geleden zei Dolce Vita:

Ik heb anno nu  nul medelijden met zelfmoordenaars en zelfmoorddreigers. Ik zal ze zeggen dat ze het beter niet kunnen doen, dat ze bijzonder slecht terechtkomen in het hiernamaals, en dat het een kosmische misdaad is omdat ze zo niet alleen zichzelf maar ook de levens van anderen kapotmaken. Gij zult niet doden, geldt zeer zeker voor het eigen leven.  En ik zal ze zeggen dat ze naar de dokter moeten gaan.  Maar daarna is het basta.  Ermee dreigen en erop zinspelen ga je maar ergens anders doen maar niet bij mij.  

Wat klets je nou? Je gelooft immers in reïncarnatie, wat maakt het dan nog uit wat je doet? Je komt wel weer terug. Kan je het beter proberen te doen. Drie keer scheepsrecht laat maar zeggen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 364
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

O jee de toorn van Nicky O! Heb jij thuis een vloerbedekking van eierschalen? En hoe doe je dat in het leven daar buiten als iemand een term gebruikt waar je aanstoot aan neemt? Dan is er ge

@TTC heb je overdag iets te doen? Activiteit(en)? Handelingen? Ik heb ervaren dat bezig zijn helpt, na een burnout/depressie te hebben gehad. Vrijwilligerswerk bij een manege bijvoorbeeld. Iets eenvou

Het valt me op dat er een gebruiker wordt behandeld als iemand die lariekoek uitkraamt, terwijl hij gewoon aantoonbaar gelijk heeft. Een groep uilen heet inderdaad een parlement en geldtekorten bestaa

@TTC ik zal voor je bidden, dat je Jezus mag aannemen als God en als verlosser omdat Hij ook jouw zonden gedragen heeft aan het kruis. 

Gods gerechtigheid, die zich door het geloof in Jezus Christus meedeelt aan allen die geloven, zonder enig onderscheid. Want allen hebben gezondigd en allen zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid. En allen worden zij om niet door Zijn genade gerechtvaardigd, krachtens de verlossing die in Christus Jezus is. Rom. 3:22-24 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Wat klets je nou? Je gelooft immers in reïncarnatie, wat maakt het dan nog uit wat je doet? Je komt wel weer terug. Kan je het beter proberen te doen. Drie keer scheepsrecht laat maar zeggen.

Wat klets jij nou? De in zichzelf oneindige cyclus van de reïncarnatie is niets minder dan "hel en vagevuur". Weer als onmondige baby geboren worden, weer ziekte, weer ouderdom, weer moord en doodslag, weer dood. De worm (van de sterfelijkheid) raakt nooit uitgevroten en het vuur (van de fysieke begeerte) raakt nooit uitgedoofd. 

Ook jij bent al talloze malen gereïncarneerd.  En niet minder dan Onze Heer Jezus Zelf sprak gewoon openlijk van  reïncarnatie. Maar jij kunt het niet aanvaarden.  Nou prima, hou jij het bij hel en vagevuur. Dat is hetzelfde, alleen blijf jij dan zitten met een godsbeeld dat een onrechtvaardige God schetst.

De eerste christenen en Jezus Zelf waren bekend met de feitelijkheid (indien men Jezus tenminste gelooft) van de reïncarnatie. Maar reïncarnatie - wat De Wet is van Karma - kan niemand verlossen. Men dient juist uit die eeuwige cirkel verlost te worden. Dat kan alleen op basis van het Offer van Jezus aan het Levenschenkend Kruis.

bewerkt door Dolce Vita
Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei Dolce Vita:

Dat is hetzelfde, alleen blijf jij dan zitten met een godsbeeld dat een onrechtvaardige God schetst.

Waarom is God volgens jou onrechtvaardig als ieder mens maar 1 leven heeft? 

Het is het lot van de mens eenmaal te sterven, en daarna komt het oordeel; Hebr. 9-27

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
49 minuten geleden zei Nicky O:

Waarom is God volgens jou onrechtvaardig als ieder mens maar 1 leven heeft? 

Het is het lot van de mens eenmaal te sterven, en daarna komt het oordeel; Hebr. 9-27

 

En na het oordeel komt de voltrekking van het vonnis. Terug de stof in, worm van de sterfelijkheid en vuur van de fysieke begeerte all over again. 

Niet alleen maakt men van God zo een onrechtvaardige God maar ook maakt men Jezus voor leugenaar uit.  Men schetst een onrechtvaardig Godsbeeld, omdat de ene mens zonder ledematen wordt geboren, de andere met Downs syndroom of een andere geestelijke handicap (waardoor men ook het evangelie niet begrijpen kan) en nog weer een ander gezond.  En daar zegt men dan op "komt door de zondeval". Maar de zondeval is voor ieder mens gelijk, dus dat rechtvaardigt dat verschil niet.  En Jezus zegt het gewoon letterlijk. :

Mat.11: Voorwaar, Ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan, groter dan Johannes de doper, maar de kleinste in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de doper tot nu toe breekt het koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen er naar. Want al de profeten en de wet hebben geprofeteerd tot Johannes toe, en indien gij het wilt aanvaarden: Hij is Elia, die komen zou. Wie oren heeft, die hore!"

Tot aan het tweede concilie van Constantinopel in 553, behoorde reïncarnatie gewoon tot de christelijke leer. Het kwam de kerk toen alleen niet zo goed uit, want men liep er inkomsten door mis (de aflaathandel). Ten tijde van Jezus werd reïncarnatie bekend verondersteld. En het kan nuttig zijn geweest dat de reincarnatie vergeten werd, want er zijn inderdaad mensen die zo vleselijk denken als Kaasjeskruid schetste. Zo van "lekker toch, ik kom toch weer terug". Maar er zijn anno nu ook veel mensen die met vragen blijven zitten  en/of die zich hun vorig leven herinneren en daarom niet geloven kunnen omdat de kerk dit ontkent of zelfs veroordeelt. 

Ik ben in mijn vorig leven als Poolse Jodin op 14 jarige leeftijd gestorven in Auschwitz. Dat was volkomen rechtvaardig aangezien ik vele honderden jaren daarvoor zelf een moord had gepleegd, waarvan ik de details gelukkig niet heb hoeven zien. 

God is Goed. Hij is Rechtvaardigheid in Barmhartigheid. En er is niets wat op de aarde gebeurt dat niet rechtvaardig is. Alleen zien wij die rechtvaardigheid niet meer. En dit betekent niet dat we er niet alles aan moeten doen om elkaar liefde en barmhartigheid te betuigen en dat we elkaar niet zouden moeten steunen bij het dragen van ons persoonlijk kruis.  Rechtvaardigheid kan geen mens redden, want niet 1 mens is rechtvaardig. Wie in zichelf verder afdaalt stuit ten diepste op wat men in het Engels noemt de  "original sin".  Wij vertalen dat met erfzonde maar dat is eigenlijk geen goed woord. Een beter woord is m.i. de oorspronkelijke zonde.  Wij hebben allemaal de Verlosser nodig. 

Vele duizenden mensen op de wereld kennen een of meer van hun vorige levens.  En er zijn vandaag de dag vele mensen die gestorven zijn in de holocaust op aarde. Ik ben bij lange na niet de enige die zich haar vorige leven in herbelevingen te herinneren kreeg.  De rabbijn Yonassan Gershom heeft er twee boeken over geschreven: 

https://www.bol.com/nl/p/onmogelijke-herinneringen/666773189/

https://www.bol.com/nl/p/onverklaarbaar-verdriet/666773190/?bltg=itm_event%3Dclick%26mmt_id%3DMMTUNKNOWN%26slt_type%3Doften_bought_together%26pg_nm%3Dpdp%26slt_id%3Dprd_oft%26slt_nm%3Dproduct_often_bought_together%26slt_pos%3DC2%26slt_owner%3DCCS%26itm_type%3Dproduct%26itm_lp%3D1%26itm_id%3D666773190&bltgh=lyotvr2ko8XwcROnrMtISw.1_16_17.18.ProductImage

Zie ook:

http://geheimenindebijbel.nl/karmaenreincarnatie/inleiding/inleidingpag1.html

http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/inzichten/78reincarnatie.html

Jezus zegt ook: "wie het zwaard hanteert zal door het zwaard omkomen". Wij weten dat lang niet iedereen - meer niet dan wel - die een moord heeft gepleegd ook door moord om het leven komt in zijn huidige leven.  Dat gebeurt in een volgend leven, maar gebeuren doet het. Jezus heeft het Zelf gezegd en ik zeg dat dat klopt en dat Jezus de Waarheid spreekt.  Hij Is immers De Waarheid Zelf.

bewerkt door Dolce Vita
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei TTC:

Ik heb het niet over oplosmiddelen en bestrijdingsmiddelen, het gaat over mensen die het in deze samenleving bijzonder moeilijk hebben. Onderstaande kenmerken verwijzen hiernaar, als we dat diepgaander onderzoeken dan blijken er gegronde redenen om ons zorgen te maken maar dat wordt maar al te vaak onthaald op wat ik onbewust stigma zou willen noemen. Er bestaan nogal veel psychische afweermechanismen wat dat betreft.

j7Mxbwf.png

Oké, gaarne opletten met afkortingen. Er kunnen gemakkelijk misverstanden ontstaan wanneer een afkorting voor meerdere zaken gebruikt wordt. Ik ben in het topic gaan kijken en heb de link aangeklikt hier:

8 uur geleden zei Dolce Vita:
Op 15-8-2019 om 12:10 zei TTC:

Veel OPS-lijders plegen na verloop van tijd zelfmoord omwille van aanhoudend stigma.

Vervelend voor je dat je OPS hebt opgelopen. http://www.stichtingops.nl/pagina/symptomen

(...)

 

Pas hier verderop blijkt dat er een spraakverwarring is ontstaan omdat er gepraat wordt over verschillende zaken.

Kennelijk heb je die link niet aangeklikt want anders had je gezien dat waar het daar op die site om gaat niet is wat je wilt bespreken.

Daarom: Graag zuinig zijn met afkortingen en liever iets uitschrijven om verwarring te voorkomen.

De titel van het topic heb ik gewijzigd aangezien er misverstanden ontstonden.  "OPS" kan zowel duiden op "Ontwijkende Persoonlijkheidsstoornis" als op het "Organisch Psycho Syndroom".

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Trajecto changed the title to Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis
15 minuten geleden zei Dolce Vita:

Niet alleen maken jullie van God een onrechtvaardige God maar ook maken jullie Jezus voor leugenaar uit.  Jullie schetsen een onrechtvaardig Godsbeeld, omdat de ene mens zonder ledematen wordt geboren, de andere met Downs syndroom en nog weer een ander gezond.  En daar zeggen jullie dan op "komt door de zondeval". Maar de zondeval is voor ieder mens gelijk, dus dat rechtvaardigt dat verschil niet.  En jullie maken Jezus voor leugenaar uit want reïncarnatie was gewoon een vanzelfsprekendheid in het jodendom en Jezus zegt het gewoon letterlijk

En de term 'wedergeboorte' , zou deze logisch zijn, als de mens meerdere levens doormaakt?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
58 minuten geleden zei Nicky O:

En de term 'wedergeboorte' , zou deze logisch zijn, als de mens meerdere levens doormaakt?

 

Jazeker. Juist dan, want Jezus zegt specifiek dat een mens niet uit uit een vrouw maar uit water en geest moet worden wedergeboren.    En ook dit komt sterk uit de verf in het reeds aangehaalde citaat. 

Mat.11: Voorwaar, Ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan, groter dan Johannes de doper, maar de kleinste in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de doper tot nu toe breekt het koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen er naar. Want al de profeten en de wet hebben geprofeteerd tot Johannes toe, en indien gij het wilt aanvaarden: Hij is Elia, die komen zou. Wie oren heeft, die hore!"

Om het Koninkrijk binnen te gaan moeten we niet uit een vrouw geboren worden maar uit  geest. Daarin ligt de verlossing: 

Joh.3,7-8Jezus zei: "Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder die uit de Geest geboren is." 

De Geest leidt in de volle waarheid,waardoor men belijdt dat God is vleesgeworden in Jezus van Nazareth:

 

bewerkt door Dolce Vita
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei TTC:

We verzaken de wereld niet, OPS-lijders zijn getuige van weerzinwekkende omstandigheden maar dat wordt blijkbaar liever ontkend, op nogal vreemde manieren zelfs.

Weerzinwekkende omstandigheden? Dat hangt toch in sterke mate van je referentiekader af. Ik kan me zo voorstellen dat er heel wat landen zijn waar de omstandigheden heel wat weerzinwekkender zijn dan in Nederland en België. Daarnaast heb je het kennelijk ook over de schuld ontwijkende persoonlijkheidsstoornis want dat men zelfmoord pleegt is kennelijk de schuld van het stigmatiseren en niet van de persoon zelf.

Prediker is ook lezenswaardig in dit verband:  Prediker 1:18 Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Dolce Vita:

Okay, ik denk niet dat je echt helemaal Narcist bent.   Je moet bij mij alleen absoluut niet aankomen met zelfmoorddreigingen of implicaties daarvan.  Daar heb ik zero tolerance voor.  Een leerling van me heeft zelfmoord gepleegd onder mijn les (niet in mijn klas) en ik was zijn afdelingsleider in die tijd, en op mijn 16e vond ik samen met een vriendinnetje een vermoorde vrouw (eerwraak) die op sterven na dood was, ze stierf  in de ambulance en was doorzeefd met kogels. Ik heb anno nu  nul medelijden met zelfmoordenaars en zelfmoorddreigers. Ik zal ze zeggen dat ze het beter niet kunnen doen, dat ze bijzonder slecht terechtkomen in het hiernamaals, en dat het een kosmische misdaad is omdat ze zo niet alleen zichzelf maar ook de levens van anderen kapotmaken. Gij zult niet doden, geldt zeer zeker voor het eigen leven.  En ik zal ze zeggen dat ze naar de dokter moeten gaan.  Maar daarna is het basta.  Ermee dreigen en erop zinspelen ga je maar ergens anders doen maar niet bij mij.  

Het gaat niet over wat jij ervan vindt, het gaat over hooggevoeliger mensen die niet bestand zijn tegen deze harde maatschappij, aanhoudend stigma helpt dat geenszins en al zeker niet wanneer ze daar onderzoek naar doen. Op dat moment gaat het al lang niet meer over de inhoud maar over heel andere zaken.

7 uur geleden zei dingo:

Weerzinwekkende omstandigheden? Dat hangt toch in sterke mate van je referentiekader af. Ik kan me zo voorstellen dat er heel wat landen zijn waar de omstandigheden heel wat weerzinwekkender zijn dan in Nederland en België. Daarnaast heb je het kennelijk ook over de schuld ontwijkende persoonlijkheidsstoornis want dat men zelfmoord pleegt is kennelijk de schuld van het stigmatiseren en niet van de persoon zelf. Prediker is ook lezenswaardig in dit verband:  Prediker 1:18 Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart.

Het referentiekader wijzigen inderdaad, het is op die manier dat die weerzinwekkende omstandigheden zich spontaan ontbloten, zij het niet gezien of (h)erkend door anderen. De beste manier voor een beter begrip is een keertje ruilen, praktisch moeilijk maar het kan wel door er aandacht voor te hebben. Maar dan loop je misschien het risico om hetzelfde te voelen en ervaren, een minder prettige gedachte voor wie weet waar het over gaat.

9 uur geleden zei Nicky O:

En de term 'wedergeboorte' , zou deze logisch zijn, als de mens meerdere levens doormaakt?

Dan zouden we het debat al moeten oprekken naar het spel van de monaden, het zou ons afleiden van wat er hier en nu gezien wordt.

9 uur geleden zei Trajecto:

Oké, gaarne opletten met afkortingen. Er kunnen gemakkelijk misverstanden ontstaan wanneer een afkorting voor meerdere zaken gebruikt wordt. Ik ben in het topic gaan kijken en heb de link aangeklikt hier: Pas hier verderop blijkt dat er een spraakverwarring is ontstaan omdat er gepraat wordt over verschillende zaken. Kennelijk heb je die link niet aangeklikt want anders had je gezien dat waar het daar op die site om gaat niet is wat je wilt bespreken. Daarom: Graag zuinig zijn met afkortingen en liever iets uitschrijven om verwarring te voorkomen. De titel van het topic heb ik gewijzigd aangezien er misverstanden ontstonden.  "OPS" kan zowel duiden op "Ontwijkende Persoonlijkheidsstoornis" als op het "Organisch Psycho Syndroom".

Heb de link aangeklikt, zelfs een passage overgenomen.

11 uur geleden zei Nicky O:

@TTC ik zal voor je bidden, dat je Jezus mag aannemen als God en als verlosser omdat Hij ook jouw zonden gedragen heeft aan het kruis. Gods gerechtigheid, die zich door het geloof in Jezus Christus meedeelt aan allen die geloven, zonder enig onderscheid. Want allen hebben gezondigd en allen zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid. En allen worden zij om niet door Zijn genade gerechtvaardigd, krachtens de verlossing die in Christus Jezus is. Rom. 3:22-24 

Dank, wij bidden voor jullie, dat deze tijd mag ingekort worden.

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei TTC:

Dan zouden we het debat al moeten oprekken naar het spel van de monaden, het zou ons afleiden van wat er hier en nu gezien wordt.

Helemaal gelijk, mijn excuses, ik liet me afleiden van het onderwerp. 

 

30 minuten geleden zei TTC:

het gaat over hooggevoeliger mensen die niet bestand zijn tegen deze harde maatschappij, aanhoudend stigma helpt dat geenszins en al zeker niet wanneer ze daar onderzoek naar doen.

Er zijn 3 zaken in de wereld: jouw zaak, de zaak van de ander en de zaak van God. Op jouw zaak heb je invloed, je hebt altijd de keuze.  Voor de ander kun je bidden. En de rest is de zaak van God, daar hebben we geen invloed op, maar we mogen vertrouwen op Hem.

Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen. Joh. 16:33

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Nicky O:

Er zijn 3 zaken in de wereld: jouw zaak, de zaak van de ander en de zaak van God. Op jouw zaak heb je invloed, je hebt altijd de keuze.  Voor de ander kun je bidden. En de rest is de zaak van God, daar hebben we geen invloed op, maar we mogen vertrouwen op Hem. Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen. Joh. 16:33

Als ik mezelf toelaat om anderen te begrijpen dan zou het kunnen zijn dat ik ook mezelf begin te begrijpen, en het is vooral dat laatste dat me angst inboezemt. Het is een zin die me is bijgebleven uit het werk van Carl Rogers, naargelang positie, kennis en ervaringen best niet te onderschatten. Kortom, het delen van kennis en inzichten is daarom toch niet zo eenvoudig dan het vaak verkocht wordt, en wie dit diepgaander onderzoekt loopt het risico om zichzelf allerhande psychische ongemakken op de nek te halen. Op deze manier wordt het misschien dan wel begrijpelijk waarom de afstand tussen de klant en de behandelaar zo groot kan zijn, het zegt tegelijk ook hoe pijnlijk, zelfs schrijnend, deze kloof is. Maar dan zou het ook over de inhoud moeten gaan, niet enkel over het psychische ongemak dat voortvloeit uit het zich bewust worden van wat die inhoud betekent in relatie tot het leven van alledag. Knap lastig, op verschillende domeinen, delen uit het hart.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Dolce Vita:

Ik heb anno nu  nul medelijden met zelfmoordenaars en zelfmoorddreigers. Ik zal ze zeggen dat ze het beter niet kunnen doen, dat ze bijzonder slecht terechtkomen in het hiernamaals, en dat het een kosmische misdaad is omdat ze zo niet alleen zichzelf maar ook de levens van anderen kapotmaken. Gij zult niet doden, geldt zeer zeker voor het eigen leven.  En ik zal ze zeggen dat ze naar de dokter moeten gaan.  Maar daarna is het basta.  Ermee dreigen en erop zinspelen ga je maar ergens anders doen maar niet bij mij.

Wat een liefdeloze reactie. Denk je dat zelfmoordenaars of die daartoe neigen dood willen? Het is een roep om aandacht. Ze willen het leven wat ze nu hebben niet meer. Ze willen niet dood, maar een ander leven. Het is een heel complex probleem wat in deze tijd helaas veel voorkomt. In ons plaatselijk ziekenhuis wordt er gemiddeld één patiënt opgenomen per dag die een zelfmoordpoging heeft gedaan. Meestal wordt dat gedaan uit pure wanhoop. Je zou wel heel veel medelijden moeten hebben met mensen die dit doen. Jezus ging ook naar mensen toe die geestelijk ziek waren. Dat moeten wij ook doen.

1 uur geleden zei TTC:

Het gaat niet over wat jij ervan vindt, het gaat over hooggevoeliger mensen die niet bestand zijn tegen deze harde maatschappij, aanhoudend stigma helpt dat geenszins en al zeker niet wanneer ze daar onderzoek naar doen. Op dat moment gaat het al lang niet meer over de inhoud maar over heel andere zaken.

Ik snap dat wel. Het gaat er om hoe de persoon het beleefd. Zo iemand moet geholpen worden. Trouwens, het is een harde wereld. Niet iedereen is daar tegen bestand.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei TTC:

Als ik mezelf toelaat om anderen te begrijpen dan zou het kunnen zijn dat ik ook mezelf begin te begrijpen, en het is vooral dat laatste dat me angst inboezemt.

Als je Christus helemaal aanneemt, dan kijk je niet meer met angst naar jezelf of een ander. Is het nodig om anderen altijd te begrijpen? Sinds ik gelovig ben, kan ik de ongelovigen niet meer begrijpen.. geldt dat voor jou ook?

 

bewerkt door Nicky O
Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei TTC:

Als ik mezelf toelaat om anderen te begrijpen dan zou het kunnen zijn dat ik ook mezelf begin te begrijpen, en het is vooral dat laatste dat me angst inboezemt. Het is een zin die me is bijgebleven uit het werk van Carl Rogers, naargelang positie, kennis en ervaringen best niet te onderschatten.

Carl Rogers heeft het christendom ingeruild voor een andere religie; humanistische psychologie. Om vervolgens middels een medium de doden te raadplegen. De man is volledig van het padje geraakt en wat heeft iemand die het christendom de rug heeft toegekeerd een christen nu te vertellen over hoe te handelen? Helemaal niks dus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei sjako:

Wat een liefdeloze reactie. Denk je dat zelfmoordenaars of die daartoe neigen dood willen? Het is een roep om aandacht. Ze willen het leven wat ze nu hebben niet meer. Ze willen niet dood, maar een ander leven. Het is een heel complex probleem wat in deze tijd helaas veel voorkomt. In ons plaatselijk ziekenhuis wordt er gemiddeld één patiënt opgenomen per dag die een zelfmoordpoging heeft gedaan. Meestal wordt dat gedaan uit pure wanhoop. Je zou wel heel veel medelijden moeten hebben met mensen die dit doen. Jezus ging ook naar mensen toe die geestelijk ziek waren. Dat moeten wij ook doen. Ik snap dat wel. Het gaat er om hoe de persoon het beleefd. Zo iemand moet geholpen worden. Trouwens, het is een harde wereld. Niet iedereen is daar tegen bestand.

Dat is het punt inderdaad Sjako, ze willen een ander leven en dito wereld. Vanuit eigen beweging en nood doen ze hier ook onderzoek naar, het is op deze manier dat die angsten en zorgen gecultiveerd worden met ook de spontane wil hieraan iets te verhelpen. Pas dan komt het ware probleem, het wordt alsmaar transparanter en daarom ook des te pijnlijker, door deze hypergevoeligheid kan een druppel dan teveel zijn en de omgeving doet er vaak nog een schepje bovenop. En dat is geen verwijt op zich, de meeste mensen kunnen ook niet inschatten hoe dat door de betrokkene innerlijk beleefd wordt.

11 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Carl Rogers heeft het christendom ingeruild voor een andere religie; humanistische psychologie. Om vervolgens middels een medium de doden te raadplegen. De man is volledig van het padje geraakt en wat heeft iemand die het christendom de rug heeft toegekeerd een christen nu te vertellen over hoe te handelen? Helemaal niks dus.

Het ging over die specifieke zin, niet om de man volledig af te kraken.

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
23 uur geleden zei TTC:

Zo zie je maar, waarom vraag je niet gewoon dat we zelfmoord plegen?

Omdat iedereen verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen leven. Voldoende doden mogen meemaken in 2019, blijf jij maar gewoon leven. Het is geen oplossing. We moeten de elementen van deze aarde doorstaan en elke dag opnieuw pogen te overwinnen. Is het zwaar? Vraag op hulp, maar spartel niet rond je heen. Want als iemand zo uit het water gered moet worden moet je die ook eerst ko slaan.... anders verdrink je mee.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Nicky O:

Als je Christus helemaal aanneemt, dan kijk je niet meer met angst naar jezelf of een ander. Is het nodig om anderen altijd te begrijpen? Sinds ik gelovig ben, kan ik de ongelovigen niet meer begrijpen.. geldt dat voor jou ook?

Dat mag voor jou zo zijn, ik zie elke dag weerzinwekkende omstandigheden en voel de pijn van anderen.

4 minuten geleden zei Fundamenteel:

Omdat iedereen verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen leven. Voldoende doden mogen meemaken in 2019, blijf jij maar gewoon leven. Het is geen oplossing. We moeten de elementen van deze aarde doorstaan en elke dag opnieuw pogen te overwinnen. Is het zwaar? Vraag op hulp, maar spartel niet rond je heen. Want als iemand zo uit het water gered moet worden moet je die ook eerst ko slaan.... anders verdrink je mee.

De gewetenslast weegt nu eenmaal te zwaar, zeker in een wereld waar men van alternatieven ook problemen maakt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei TTC:

Het ging over die specifieke zin, niet om de man volledig af te kraken.

Specifiek gezien is iemand die het christendom afdoet als belemmerend en de doden raadpleegt van generlei waarde voor een christen.

4 minuten geleden zei TTC:

Dat mag voor jou zo zijn, ik zie elke dag weerzinwekkende omstandigheden en voel de pijn van anderen.

Je bent aan het roemen in je zogenaamde hooggevoeligheid maar vertikt het om op God te vertrouwen. Daarmee induceer jij je eigen problematiek.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Kaasjeskruid:

Specifiek gezien is iemand die het christendom afdoet als belemmerend en de doden raadpleegt van generlei waarde voor een christen. Je bent aan het roemen in je zogenaamde hooggevoeligheid maar vertikt het om op God te vertrouwen. Daarmee induceer jij je eigen problematiek.

Zou kunnen, het wordt er niet beter op door telkens geconfronteerd te worden met m'n domheid, het wordt enkel erger.

Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei TTC:

Dat mag voor jou zo zijn, ik zie elke dag weerzinwekkende omstandigheden en voel de pijn van anderen.

De gewetenslast weegt nu eenmaal te zwaar, zeker in een wereld waar men van alternatieven ook problemen maakt.

Daarom bro, F them. Ik schreef hier laatst eens “je kan zo gaan snikken bij de assen van Hitler als medeleven voor de mens een motief zou zijn.”

De goddelozen hebben een andere Vader. Je kan niet in compromis gaan met de duivel. Je zal altijd aan het kortste einde trekken. Daarom is het loochenen van jezelf en onthechten van deze wereld een essentieel element in de vorming. Wat jij poogt te doen is de wereld hervormen en dat zal uw ondergang kunnen worden. Groot verlies voor ons, big win for de boze.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Trajecto pinned, unpinned en locked this discussie
  • Trajecto unlocked this discussie
  • Trajecto locked this discussie
Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid