Spring naar bijdragen

Laatste dagen - Openbaring


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 554
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ik heb effe een paar andere woorden vet gemaakt ? : Galaten 5: 22. De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbe

Prachtig. Er staat op YT een mooi commentaar onder: As a youtube comment once said: "Children are afraid of the Dark, Adults are afraid of the Light."

Posted Images

59 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Graag voor jezelf spreken. Jij vindt het geloof veelvormig. Een ander mag daar anders over denken.


Efeze 3:8-12

8Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus,

9En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap (bedeling) der verborgenheid zij, die van eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;

10Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige (kleurige) wijsheid Gods;

11Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere;

12 In Denwelken wij hebben de vrijmoedigheid, en den toegang met vertrouwen, door het geloof van Hem.

 

Rom .11,33 O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen!

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Kaasjeskruid:
14 uur geleden zei Trajecto:

Het geloof is veelvormig.

Graag voor jezelf spreken. Jij vindt het geloof veelvormig. Een ander mag daar anders over denken.

Met de zin 'Een ander mag daar anders over denken' bevestig je juist dat het geloof veelvormig is.

?

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Graag voor jezelf spreken. Jij vindt het geloof veelvormig. Een ander mag daar anders over denken.

Tja, ik vertel echt niet een volstrekt onbekende zaak wanneer ik er op wijs dat er nogal wat verschillende organisaties binnen het christendom zijn.

De grootste is, zoals bekend, de Rooms Katholieke Kerk. Protestanten zijn er, gesplitst in vele richtingen. En hiermee heb ik nog niet alles gehad, maar het is wel al voldoende om wat ik zei te ondersteunen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Trajecto:

Tja, ik vertel echt niet een volstrekt onbekende zaak wanneer ik er op wijs dat er nogal wat verschillende organisaties binnen het christendom zijn.

De grootste is, zoals bekend, de Rooms Katholieke Kerk. Protestanten zijn er, gesplitst in vele richtingen. En hiermee heb ik nog niet alles gehad, maar het is wel al voldoende om wat ik zei te ondersteunen.

Niet iedereen die zich christen noemt is een christen. Daar is meer voor nodig dan lidmaatschap van een kerk/organisatie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Fundamenteel:

WWJD

Blijven steken in de jaren negentig? Domme vraagstelling die wederom enkel wijst op na-apen en d.m.v. imiteren proberen zalig te worden. Beter stelt men zich de vraag WDJD4U?

What did Jesus do for you? Wat Hij heeft gedaan kunnen wij onmogelijk doen.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:

Blijven steken in de jaren negentig? Domme vraagstelling die wederom enkel wijst op na-apen en d.m.v. imiteren proberen zalig te worden. Beter stelt men zich de vraag WDJD4U?

What did Jesus do for you?

Beter is eigenlijk. “Wat moeten wij voor Jezus doen?” Laat dat dan voor 2020 zijn. :)

Maar die vraag is eigenlijk unaniem verweven aan “wwjd”, daaraan weten we wat wij moeten doen.

Jezus heeft mij aangeraakt en sedert dien is er een soort rust en stabiliteit in mijn leven gekomen. Hoewel the dark side sterk aanwezig blijft. Toch zou ik ergens op de grond liggen zonder Hem. God spreekt hier vrij duidelijke taal, dat aanvaarden en bekeren is dan veelal een hardleerse strijd. Ik kom van een constellatie dat er niet met poesjesvoeten rondheen draait. Ik deel dat geduld van God niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Niet iedereen die zich christen noemt is een christen. Daar is meer voor nodig dan lidmaatschap van een kerk/organisatie.

Ik wilde vragen wat volgens jou de definitie van een christen is maar herinnerde me toen dat dit eerder aan de orde is geweest:

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Fundamenteel:

Ik deel dat geduld van God niet.

Dan spreek je jezelf behoorlijk tegen. Een christen heeft de Heilige Geest ontvangen en draagt vrucht:

Galaten 5:

16. Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.
17. Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.
18. Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.
19. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,
20. afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer,
21. jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.
22. De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
23. Daartegen richt de wet zich niet.
24. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
25. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.

(HSV)

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:

Dan spreek je jezelf behoorlijk tegen. Een christen heeft de Heilige Geest ontvangen en draagt vrucht:

Galaten 5:16

16. Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.
17. Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.
18. Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.
19. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,
20. afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer,
21. jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.
22. De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
23. Daartegen richt de wet zich niet.
24. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
25. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.

Het is niet omdat ik Hem ervaren heb daarom ook een goed christen ben he. Maar er was een teken van daarboven toen ik op mijn laagste was. Dat teken heeft toen een pad geëffend. Van alle mensen ter aarde kan ik niet zeggen dat er geen hogere macht is. Ze is er en ze kwam door als de hand van Jezus. Het was echt niet alleen in mijn hoofd, enfin door externe waarnemingen viel het wel samen in mijn hoofd. Ik ben toen als een klein kind gaan bleiten :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:

Galaten 5:16

16. Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.
17. Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.
18. Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.
19. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,
20. afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer,
21. jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.
22. De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
23. Daartegen richt de wet zich niet.
24. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
25. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.

Ik heb effe een paar andere woorden vet gemaakt ? :

Galaten 5:

22. De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
23. Daartegen richt de wet zich niet.
24. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
25. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Bastiaan73:

Ik heb effe een paar andere woorden vet gemaakt 

En er vervolgens je eigen definitie aan gegeven en die gaan projecteren op anderen. Gelukkig ben ik niet afhankelijk van jouw subjectiviteit.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

En er vervolgens je eigen definitie aan gegeven en die gaan projecteren op anderen. Gelukkig ben ik niet afhankelijk van jouw subjectiviteit.

Ik geef er geen eigen definitie aan, ik citeer net als jij iets uit Galaten 5 (HSV) en maak bepaalde woorden vet. ?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 3 weeks later...
Op 20-2-2020 om 14:20 zei antoon:

Het punt is ook om  te weten of er door studie achter te komen hoe de schepper denkt en doet en alnaar gelang inspiratie verleent aan de Bijbel schrijvers, bij het lezen van openbaring denk  ik ook aan de gehele overige schrift, met onderscheid lezen en redeneren dus, ik vind dat het  Sjako  goed afgaat, in overeenstemming met de accuraatheid van de Schepper is het logisch om te denken aan een begrenst aantal bij de 144000 zeker als het gesteld wordt tegen de grote schare die niemand tellen kon.

En nou denk ik er door studie achter gekomen te zijn hoe de Schepper denkt en doet. En mijn conclusies staan haaks op die van @sjako

Hoe weten we dan wie er gelijk heeft? 

 

Overigens was @Dat beloof ik me voor, en verwoordde een en ander goed in het bericht aan @sjako, die daar overigens niet meer op reageerde:

Op 20-2-2020 om 09:46 zei Dat beloof ik:

Dat maak jij er van. Dat staat er niet.

Dat maak jij er van. Dat staat er niet.

Dat maak jij er van. Dat staat er niet.

Dat maak jij er van. Dat staat er niet.

Je bedoelt: er zijn heel veel manier om hier tegenaan te kijken, maar als je het doet zoals ik doen, dan ...
Dat je jouw manier als de enig juiste ziet, is niet vreemd. Dat doet iedereen.

Dat maak jij er van. Dat is niet wat in Mattheus 3 staat.  Daar staat: "denk niet dat je kunt zeggen een kind van Abraham te zijn. Want God kan uit deze stenen kinderen van Abraham maken."

Dat maak jij er van. Dat is niet wat daar staat.  Het gaat daar om de kwestie dat sommigen er op prat gaan te zijn besnijden. Paulus heeft het helemaal niet over wel of niet nakomeling van Abraham te zijn.

 

En zo kan ik elke regel van je betoog na lopen en wijzen op redenatiefouten.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Levi:

En nou denk ik er door studie achter gekomen te zijn hoe de Schepper denkt en doet. En mijn conclusies staan haaks op die van @sjako

Hoe weten we dan wie er gelijk heeft? 

Als je uitgangspunt is dat het NT niet geïnspireerd is, dan kom je nooit tot een overeenstemming. Maar waarom zou God een model dat Hij altijd gebruikt heeft, namelijk gezalfden (koningen, profeten en hogepriesters), niet gebruiken in de Nieuwe Ordening? Zo haaks staat dat dus niet op de Tenach. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei sjako:

Als je uitgangspunt is dat het NT niet geïnspireerd is, dan kom je nooit tot een overeenstemming. Maar waarom zou God een model dat Hij altijd gebruikt heeft, namelijk gezalfden (koningen, profeten en hogepriesters), niet gebruiken in de Nieuwe Ordening? Zo haaks staat dat dus niet op de Tenach. 

Wat heeft het met wel of niet inspireren van het NT te maken? 

Er wordt gezegd dat je door studie erachter kan komen hoe de Schepper denkt en doet. Dus mijn stelling is: als ik nu door studie erachter ben hoe de Schepper denkt en doet, en jij komt er ook door studie achter, maar(!) onze conclusies staan haaks op elkaar. Wie heeft er dan gelijk? ? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:
18 uur geleden zei Levi:

En nou denk ik er door studie achter gekomen te zijn hoe de Schepper denkt en doet. En mijn conclusies staan haaks op die van @sjako

Hoe weten we dan wie er gelijk heeft? 

Als je uitgangspunt is dat het NT niet geïnspireerd is, dan kom je nooit tot een overeenstemming. Maar waarom zou God een model dat Hij altijd gebruikt heeft, namelijk gezalfden (koningen, profeten en hogepriesters), niet gebruiken in de Nieuwe Ordening? Zo haaks staat dat dus niet op de Tenach. 

 

1 uur geleden zei Levi:

Wat heeft het met wel of niet inspireren van het NT te maken? 

Er wordt gezegd dat je door studie erachter kan komen hoe de Schepper denkt en doet. Dus mijn stelling is: als ik nu door studie erachter ben hoe de Schepper denkt en doet, en jij komt er ook door studie achter, maar(!) onze conclusies staan haaks op elkaar. Wie heeft er dan gelijk? ? 

Het heeft volgens Sjako met het NT te maken omdat hij redeneert:
Er is een verschil van mening, en dat lossen we op doordat jij (Levi) begrip hebt voor mijn (Sjako) standpunt en dat over neemt. Gevolg: conflict opgelost.
Daarmee ontloopt hij bewust het punt dat je aansnijdt: Onze meningen staan haaks op elkaar, hoe bepalen we dan wie er gelijk heeft.

Zijn antwoord daarop zal zijn dat je hier achter komt door studie. In principe heeft hij daarin gelijk, ware het niet dat hij eigenlijk bedoelt dat je stukken van zijn geloofsgemeenschap moet lezen, omdat daarin staat dat hij gelijk heeft.
Dat is natuurlijk geen onafhankelijke , objectieve visie. Terwijl je juist met een objectieve blik zou kunnen vast stellen óf er hier iemand gelijk heeft, en zo ja wie dat dan is. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Levi:

Wat heeft het met wel of niet inspireren van het NT te maken? 

Er wordt gezegd dat je door studie erachter kan komen hoe de Schepper denkt en doet. Dus mijn stelling is: als ik nu door studie erachter ben hoe de Schepper denkt en doet, en jij komt er ook door studie achter, maar(!) onze conclusies staan haaks op elkaar. Wie heeft er dan gelijk? ? 

In het NT worden er dingen verder uitgewerkt. Het NT en het OT bijten elkaar niet. Maar misschien moet je een punt aanhalen en kijken of we daar tot elkaar kunnen komen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
41 minuten geleden zei sjako:
19 uur geleden zei Levi:

Wat heeft het met wel of niet inspireren van het NT te maken? 

Er wordt gezegd dat je door studie erachter kan komen hoe de Schepper denkt en doet. Dus mijn stelling is: als ik nu door studie erachter ben hoe de Schepper denkt en doet, en jij komt er ook door studie achter, maar(!) onze conclusies staan haaks op elkaar. Wie heeft er dan gelijk? ? 

In het NT worden er dingen verder uitgewerkt. Het NT en het OT bijten elkaar niet. Maar misschien moet je een punt aanhalen en kijken of we daar tot elkaar kunnen komen.

Ik bemoei me er effe mee. Ik heb hierboven het woord 'studie' vet gemaakt.

OT: man wordt met goedkeuring van Jehovah gestenigd omdat hij hout sprokkelt op sabbat. 

Numeri 15:

35 Toen zeide de Here tot Mozes: Die man zal zeker ter dood gebracht worden; de gehele vergadering zal hem buiten de legerplaats stenigen. 

NT: Jezus laat zijn discipelen aren plukken op sabbat. Waarom is hout sprokkelen op sabbat een zeer ernstig vergrijp maar aren plukken niet?

Mattheüs 12:

1 Te dien tijde ging Jezus op de sabbat door de korenvelden en zijn discipelen kregen honger en begonnen aren te plukken en te eten.

2 Maar toen de Farizeeen dit zagen, zeiden zij tot Hem: Zie, uw discipelen doen wat men op sabbat niet mag doen.

NT: wie zonder zonde is werpe de eerste steen. Waarom zei Jehovah niet hetzelfde tegen Mozes in Numeri?

Johannes 8:

4 Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel;

5 En in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij?

6 En dit zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de grond.

7 Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar.

8 En weer bukte Hij neder en schreef op de grond.

9 Maar toen zij dit hoorden, gingen zij een voor een weg, te beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden.

De NWV laat Johannes 8:1-11 zonder verklaring weg en begint hoofdstuk 8 met vers 12. Voor een studie-uitgave van een Bijbelvertaling is dat een ernstige tekortkoming. Bron: https://www.jw.org/nl/bibliotheek/bijbel/studiebijbel/boeken/johannes/8/

joh8-12.jpg

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei sjako:

In het NT worden er dingen verder uitgewerkt. Het NT en het OT bijten elkaar niet. Maar misschien moet je een punt aanhalen en kijken of we daar tot elkaar kunnen komen.

We hebben al heel veel punten waarop onze meningen uiteen lopen. Een klein voorbeeld is dat ik er door studie achter ben gekomen dat je na de dood naar een plaats gaat waar nog bewustzijn is, terwijl jij er door studie achter bent gekomen dat je na de dood "slaapt" en dus geen bewustzijn hebt. Wie van ons heeft nu gelijk? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Bastiaan73:

De NWV laat Johannes 8:1-11 zonder verklaring weg en begint hoofdstuk 8 met vers 12. Voor een studie-uitgave van een Bijbelvertaling is dat een ernstige tekortkoming. Bron: https://www.jw.org/nl/bibliotheek/bijbel/studiebijbel/boeken/johannes/8/

Er is wel degelijk een verklaring. In de oude vertaling komt dat misschien beter uit de verf. Johannes 8:1-11 komt niet voor in oudere afschriften. Wikepedia zegt het volgende over de tekst:

Hoewel de sfeer van het verhaal overeenkomt met andere evangelieverhalen en het vroeg christelijke geschrift, de "Didascalia Apostolorum" ernaar verwijst, evenals mogelijk Papias, zijn de meeste moderne exegeten en tekstcritici[1][2] het erover eens dat het "zeker geen deel uitmaakt van de oorspronkelijke tekst van het Evangelie volgens Johannes"

Dus als je een zuivere weergave wilt hebben van Johannes 8, dan hoort deze tekst niet thuis in de Bijbel.

2 uur geleden zei Levi:

Een klein voorbeeld is dat ik er door studie achter ben gekomen dat je na de dood naar een plaats gaat waar nog bewustzijn is, terwijl jij er door studie achter bent gekomen dat je na de dood "slaapt" en dus geen bewustzijn hebt. Wie van ons heeft nu gelijk? 

Misschien moet je daar dan een topic van maken. Hier is het off-topic. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Bastiaan73:

NT: wie zonder zonde is werpe de eerste steen. Waarom zei Jehovah niet hetzelfde tegen Mozes in Numeri?

O.t weerspiegeld zijn rechtvaardig oordeel op de zonde. N.t is Jezus niet gekomen om te oordelen maar om te bewaren.

Het verschil zit em in rechtvaardigheid en genade, ook moet men de intenties van het hart niet vergeten naar God toe.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid