Spring naar bijdragen

Hebben wij een onsterfelijke ziel?


Aanbevolen berichten

30 minuten geleden zei Hermanos2:

Begeren klinkt negatief. Omdat het meestal gebruikt wordt in combinatie met vleselijke en materiële zaken. Maar begeren kan ook positief zijn. Dan betekent het niet dat je hebberig bent maar een streven hebt. Bijvoorbeeld het doen van God's wil. Het streven naar de ontwikkeling van geestelijke vruchten. En dat zie ik als iets goeds. Zouden meer mensen moeten doen. 

Ik zie begeren ook als negatief.  Daarom begrijp ik die begeerte naar een hiernamaals ook niet.  Jezus vraagt om hem te volgens, Jezus zegt zelf "Niet mijn wil geschiedde" en dan ga je als christen naar een hiernamaals 'willen'?

Als 2e argument: Jezus zegt op een gegeven moment: "Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest."

Dat versta ik als dat je als volgeling je geest overdraagt zonder te weten wat er van komt.  Het hoeft geen betoog dat het de menselijke geest is die over het hiernamaals mijmert.  Ik versta dat als niet-willen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 255
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Feit is dat Gods Woord "Waarheid" is en als men dit niet voor waar aanvaardt dan kan men ook de opstanding van Christus loochenen en niet als een "feit" aanvaarden. Welnu in bovenstaande reacties

Heren heren heren. Nephesh en ruah, en psuche en pneuma zijn allemaal begrippen die afhankelijk van de auteur in de desbetreffende periode in de desbetreffende verzen een bepaalde betekenis hebben. Di

Als lid van de Goddeloze mensenmassa kan ik dit beamen.

8 minuten geleden zei Hopper:

 

Als 2e argument: Jezus zegt op een gegeven moment: "Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest."

Dat versta ik als dat je als volgeling je geest overdraagt zonder te weten wat er van komt.  

Maar Jezus kwam van God. Hij was altijd al bij God. Dus Hij wist wat er gebeuren ging. Zo ook weten gelovigen wat er staat te gebeuren. Dus de situatie, zonder te weten wat ervan komt, die jij voorstelt, is onvoorstelbaar. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei Hermanos2:

Maar Jezus kwam van God. Hij was altijd al bij God. Dus Hij wist wat er gebeuren ging. Zo ook weten gelovigen wat er staat te gebeuren. Dus de situatie, zonder te weten wat ervan komt, die jij voorstelt, is onvoorstelbaar. 

Inderdaad, onvoorstelbaar.  Lees Matt 16:25 nog maar eens:

Citaat

Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen

Hopen op een leven na de dood is 'het leven willen behouden'.  En dan het tweede deel:

Citaat

maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal hetzelve vinden.

Hier staat klip en klaar dat er van jou gevraagd wordt om jouw leven te verliezen.  Daarmee kan niks anders worden bedoeld dan het leven wat je nu hebt.   Dan kun je dat leven niet gaan projecteren in een nieuw bestaan na je dood.

Maar je mag er anders over denken, ik weet dat meer dan 90% van de christenen er zo over denken zoals jij.

Link naar bericht
Deel via andere websites
44 minuten geleden zei Hopper:

Als 2e argument: Jezus zegt op een gegeven moment: "Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest."

De geest is de levensadem. Hij gaf Zijn leven over aan Zijn Vader. Hij wist zeker dat God Hem weer een opstanding zou geven. Het lag in de handen van God.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei sjako:

De geest is de levensadem. Hij gaf Zijn leven over aan Zijn Vader. Hij wist zeker dat God Hem weer een opstanding zou geven. Het lag in de handen van God.

Het " Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?" klonk anders niet bepaald als een zeker weten.  Maar ik wil er niet te veel op doorgaan.  Als jij of Hermanos er anders over denken dan vind ik dat prima.  Ik zie het zo dat de Adam-mens dient te sterven en daarmee bedoel ik de mens zoals die hier op aarde rondloopt.   Om 'in Christus' te herrijzen.  

Wat dat precies betekent valt niet te weten.  God drijft geen handel met de mens zodat je Adam voor Christus kun ruilen.  God is geen handelaar.   Je kunt sterven in Adam en dan maar afwachten wat er van komt.  In uw handen beveel ik mijn geest betekent: overgave zonder voorwaarden.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hopper:

Inderdaad, onvoorstelbaar.  Lees Matt 16:25 nog maar eens:

Hopen op een leven na de dood is 'het leven willen behouden'.  En dan het tweede deel:

Hier staat klip en klaar dat er van jou gevraagd wordt om jouw leven te verliezen.  Daarmee kan niks anders worden bedoeld dan het leven wat je nu hebt.   Dan kun je dat leven niet gaan projecteren in een nieuw bestaan na je dood.

Maar je mag er anders over denken, ik weet dat meer dan 90% van de christenen er zo over denken zoals jij.

Er staat deny yourself and take up your cross. Zoiets als sterven aan jezelf. Maar niet letterlijk doodgaan. Sterven aan jezelf is wat je doet bij de doop. Je neemt Christus aan als Verlosser en krijgt eeuwig leven. Je vraagt niet eens om eeuwig leven. Begeerte speelt geen rol. De dood wordt weggenomen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 31-7-2022 om 23:11 zei Yours:

Dank voor je enthousiaste Welkom, Petra.💐😘

Het was niet mijn plan om me hier aan te melden, maar ik vond het dermate belangrijk wat Modestus hier naar voren bracht, dat ik mijn inspiratie heb gevolgd. 

Graag gedaan hoor Yours 🤗

Ik hoop dat je nog wat vaker geïnspireerd wordt om je mening te geven hier. ☯️(F)

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Hermanos2:

Het is niet het einde maar het nieuwe begin. 

 

 

6 uur geleden zei sjako:

Zoals @Hermanos2 al opmerkte is die duizend jaar het begin. Het Messiaanse koninkrijk is een soort van overgangsregering. Tijdens deze periode komen de natieën geleidelijk tot genezing. Openbaring 22:1

Daar kan ik het helemaal mee eens zijn. Leve de koning!

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Hopper:

Wat dat precies betekent valt niet te weten.  God drijft geen handel met de mens zodat je Adam voor Christus kun ruilen.

1Joh 2:2 Hij is een zoenoffer voor onze zonden, niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld.

Misschien is het eens interessant om uit te pluizen wat een zoenoffer is?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 1-8-2022 om 17:09 zei Hermanos2:

Ik ken jou verder niet. Mag ik aannemen dat je geen bijbel lezend christen bent? 

Dit naar aanleiding van uitspraken als, astraal lichaam en zilveren koord. 

Nog even over dat koord. Het is natuurlijk geen letterlijk koord. Maar wat is het dan wel? En waarom zilver? 

Dag Hermanos,

Opgevoed binnen een RK-gezin weet ik het een en ander aangaande de bijbel. Waarbij mijn belangstelling meer uitgaat naar het NT dan naar het OT, aangezien voor mij ‘het oude’ voorbij is gegaan. O.a. vanwege de door de RK-kerk in het verleden gepleegde misdaden heb ik afstand genomen van dat instituut.

Mijn geloof in God en Jezus gooide ik echter niet met het badwater weg. Mijn volharding werd beloond: het ego stierf, ik kwam in de non-dualiteit terecht, leefde in het eeuwige Nu en zag ook in dat hier vele levens van ‘voorbereiding’ aan vooraf waren gegaan. Reïncarnatie bestaat dus, iets wat ik tot op die dag altijd had betwijfeld. Welk gegeven helaas door de Concilies in de vroege eeuwen na Christus uit de bijbel is verbannen, hoewel er nog wel wàt over in staat, o.a. over Elia/Johannes de Doper.

Ik zag mij, teneinde uiteindelijk te kunnen gaan begrijpen, genoodzaakt de dualiteit weer in te gaan. Ik ontwikkelde daarbij een veel bredere belangstelling voor spiritualiteit.

Tot zover over mijzelf.

 

In Prediker 12:6 wordt gesproken over het zilveren koord.

Dat is de verbinding tussen het stoffelijke lichaam en het astrale lichaam, zoals Hopper al aangaf.

Daardoor zijn uittredingen oftewel astrale reizen mogelijk. Het zilveren koord is een oneindig lang elastisch koord, wat het mogelijk maakt om naar je lichaam terug te keren van zo’n reis. Het heet zo omdat het een zilveren glans heeft. Zolderworm, forumdeelnemer alhier en ook van Geloofsgesprek, heeft in het verleden ervaringen gehad met uittredingen. Hij gaf tevens aan dat astrale reizen gevaar met zich mee kunnen brengen.

Het zilveren koord wordt verbroken op het moment van sterven, waardoor de dood definitief is. Maar zolang dat koord intact is, is een NDE mogelijk waar Barnabas het eerder binnen dit onderwerp over had. NDE is de afkorting van Near Death Experience, oftewel in het Nederlands: Bijna Dood Ervaring (BDE).

Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei Yours:

Dag Hermanos,

Opgevoed binnen een RK-gezin weet ik het een en ander aangaande de bijbel. Waarbij mijn belangstelling meer uitgaat naar het NT dan naar het OT, aangezien voor mij ‘het oude’ voorbij is gegaan. O.a. vanwege de door de RK-kerk in het verleden gepleegde misdaden heb ik afstand genomen van dat instituut.

Mijn geloof in God en Jezus gooide ik echter niet met het badwater weg. Mijn volharding werd beloond: het ego stierf, ik kwam in de non-dualiteit terecht, leefde in het eeuwige Nu en zag ook in dat hier vele levens van ‘voorbereiding’ aan vooraf waren gegaan. Reïncarnatie bestaat dus, iets wat ik tot op die dag altijd had betwijfeld. Welk gegeven helaas door de Concilies in de vroege eeuwen na Christus uit de bijbel is verbannen, hoewel er nog wel wàt over in staat, o.a. over Elia/Johannes de Doper.

Ik zag mij, teneinde uiteindelijk te kunnen gaan begrijpen, genoodzaakt de dualiteit weer in te gaan. Ik ontwikkelde daarbij een veel bredere belangstelling voor spiritualiteit.

Tot zover over mijzelf.

 

In Prediker 12:6 wordt gesproken over het zilveren koord.

Dat is de verbinding tussen het stoffelijke lichaam en het astrale lichaam, zoals Hopper al aangaf.

Daardoor zijn uittredingen oftewel astrale reizen mogelijk. Het zilveren koord is een oneindig lang elastisch koord, wat het mogelijk maakt om naar je lichaam terug te keren van zo’n reis. Het heet zo omdat het een zilveren glans heeft. Zolderworm, forumdeelnemer alhier en ook van Geloofsgesprek, heeft in het verleden ervaringen gehad met uittredingen. Hij gaf tevens aan dat astrale reizen gevaar met zich mee kunnen brengen.

Het zilveren koord wordt verbroken op het moment van sterven, waardoor de dood definitief is. Maar zolang dat koord intact is, is een NDE mogelijk waar Barnabas het eerder binnen dit onderwerp over had. NDE is de afkorting van Near Death Experience, oftewel in het Nederlands: Bijna Dood Ervaring (BDE).

Poeh, heftig verhaal. Ik sta kilometers van deze visie vandaan. Ik heb jarenlang alleen maar Nieuwe Testament gelezen. Om er volledig in vast te lopen. Veel vragen, geen antwoorden. Tien jaar geleden begonnen met Oude Testament. Waar in het NT voortdurend naar verwezen wordt. Jezus claimt de Messias te zijn volgens de wet en de profeten. Jezus en Paulus bekrachtigen de wet. God zegt Israël te zullen straffen voor haar goddeloosheid. Maar zegt ook telkens Israël te vergeven en nooit los te zullen laten. Daarom zegt Jezus ook dat Hij komt voor de verloren schapen van Israël. Heidenen uit de natiën zijn welkom om aansluiting te zoeken bij God's volk. In mijn bijbel visie werkt alles toe naar een tastbare nieuwe materiële werkelijkheid. Op die manier heeft straks het oude afgedaan. Zoals ik al naar Hopper schreef hebben al die mooie spirituele teksten van Jezus betrekking op de genezing van de mens van binnenuit. Gericht op het voortbrengen van vruchten van de geest en afdoen van werken van het vlees. En Jezus predikt de liefde voor God de Vader. Respect en liefde voor Zijn heilige naam, Yehováh. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Hopper:

Het Koninkrijk Gods is in u.  En dat is niet in een of andere toekomst.

Wij als gelovigen zijn al onderdeel van Gods Koninkrijk, maar straks bedekt het heel de aarde. Dat kan je lezen in Daniël 2. In vers 44 kan je dit vinden.

In de dagen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk oprichten dat nooit vernietigd zal worden. En dat koninkrijk zal nooit aan een ander volk worden overgedragen. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en er een eind aan maken. Als enige zal het eeuwig blijven bestaan,

Gods Koninkrijk vervangt dus straks alle andere koninkrijken. Daarom bidden we Uw Koninkrijk kome. Het is er nog niet in de wereld. 

1 uur geleden zei Yours:

hoewel er nog wel wàt over in staat, o.a. over Elia/Johannes de Doper.

Dat heeft niks met reïncarnatie te maken. Johannes de Doper had dezelfde instelling als Elia.

1 uur geleden zei Yours:

Dat is de verbinding tussen het stoffelijke lichaam en het astrale lichaam, zoals Hopper al aangaf.

Ik denk eerder dat het om de ruggengraat gaat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hermanos2:

Poeh, heftig verhaal. Ik sta kilometers van deze visie vandaan. Ik heb jarenlang alleen maar Nieuwe Testament gelezen. Om er volledig in vast te lopen. Veel vragen, geen antwoorden. Tien jaar geleden begonnen met Oude Testament. Waar in het NT voortdurend naar verwezen wordt. Jezus claimt de Messias te zijn volgens de wet en de profeten. Jezus en Paulus bekrachtigen de wet. God zegt Israël te zullen straffen voor haar goddeloosheid. Maar zegt ook telkens Israël te vergeven en nooit los te zullen laten. Daarom zegt Jezus ook dat Hij komt voor de verloren schapen van Israël. Heidenen uit de natiën zijn welkom om aansluiting te zoeken bij God's volk. In mijn bijbel visie werkt alles toe naar een tastbare nieuwe materiële werkelijkheid. Op die manier heeft straks het oude afgedaan. Zoals ik al naar Hopper schreef hebben al die mooie spirituele teksten van Jezus betrekking op de genezing van de mens van binnenuit. Gericht op het voortbrengen van vruchten van de geest en afdoen van werken van het vlees. En Jezus predikt de liefde voor God de Vader. Respect en liefde voor Zijn heilige naam, Yehováh. 

Dag Hermanos,

Visies kunnen mijlenver uiteen lopen, maar zolang de verbinding met elkaar goed voelt, kun je toch dicht bij elkaar staan.

Voordat mijn zoektocht haar voleinding vond in de beschreven ervaring, die ik als mijn wedergeboorte zie, dacht ik ook altijd dat het om een tastbare nieuwe materiële werkelijkheid ging. Daar waren mijn werken dan ook op gericht. Maar wat daarbinnen nog veel belangrijker was waren liefdevolle werken naar de mens toe. 

Je schreef: "Zoals ik al naar Hopper schreef hebben al die mooie spirituele teksten van Jezus betrekking op de genezing van de mens van binnenuit. Gericht op het voortbrengen van vruchten van de geest en afdoen van werken van het vlees."

Ware woorden. De genezende wedergeboorte vond echter plaats binnen mijzelf, terwijl de wereld simpelweg doordraaide zoals altijd. Er was dus geen sprake van een nieuwe materiële werkelijkheid. 

bewerkt door Yours
Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Yours:

Dag Hermanos,

Visies kunnen mijlenver uiteen lopen, maar zolang de verbinding met elkaar goed voelt, kun je toch dicht bij elkaar staan.

Voordat mijn zoektocht haar voleinding vond in de beschreven ervaring, die ik als mijn wedergeboorte zie, dacht ik ook altijd dat het om een tastbare nieuwe materiële werkelijkheid ging. Daar waren mijn werken dan ook op gericht. Maar wat daarbinnen nog veel belangrijker was waren liefdevolle werken naar de mens toe. 

Je schreef: "Zoals ik al naar Hopper schreef hebben al die mooie spirituele teksten van Jezus betrekking op de genezing van de mens van binnenuit. Gericht op het voortbrengen van vruchten van de geest en afdoen van werken van het vlees."

Ware woorden. De genezende wedergeboorte vond echter plaats binnen mijzelf, terwijl de wereld simpelweg doordraaide zoals altijd. Er was dus geen sprake van een nieuwe materiële werkelijkheid. 

Ik beschouw het boek Genesis als het voornemen van God. Hij schiep de mens en verbleef bij de mens. Dat is zijn plan. Zijn voornemen. Daarna ontstond een soort dualiteit toen God en de mens zich van elkaar verwijderden. Jezus overbrugt die afstand en brengt God en de mens weer bij elkaar. In diezelfde paradijselijke omgeving die momenteel bijna totaal vernield is. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei sjako:

1Joh 2:2 Hij is een zoenoffer voor onze zonden, niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld.

Misschien is het eens interessant om uit te pluizen wat een zoenoffer is?

Ik zie een oud probleem opduiken.  En dat is het geloof dat Jezus dat zoenoffer volbracht heeft voor iedereen.  Ik ga daar niet in mee.

1 uur geleden zei sjako:

Wij als gelovigen zijn al onderdeel van Gods Koninkrijk, maar straks bedekt het heel de aarde.

Gods Koninkrijk is in u.  Dan moet je wat bemerken van dat Koninkrijk.   Ik denk niet dat gelovigen per definitie daar onderdeel van uitmaken.  Maar het staat een ieder vrij om te geloven dat het geloof een garantie is voor een ticket op een toekomstige aarde.

Ik geloof nog niet eens in de toekomst op zich.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Hopper:

Ik zie een oud probleem opduiken.  En dat is het geloof dat Jezus dat zoenoffer volbracht heeft voor iedereen.  Ik ga daar niet in mee.

Probleem is al meer dan 2000 jaar oud. Het staat er wel.

9 minuten geleden zei Hopper:

Gods Koninkrijk is in u.

Verkeerde vertaling. Gods Koninkrijk is in uw midden en daar bedoelde Jezus zichzelf mee als Koning van het Koninkrijk. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei sjako:

Probleem is al meer dan 2000 jaar oud. Het staat er wel.

Verkeerde vertaling. Gods Koninkrijk is in uw midden en daar bedoelde Jezus zichzelf mee als Koning van het Koninkrijk. 

Dat is wel een dingetje met bijbelse teksten.  Bijna niemand kent oud Grieks, dus welke vertaling is dan de juiste?  Zo kan iedereen de bijbel lezen die hem of haar het beste uitkomt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Hopper:

Dat is wel een dingetje met bijbelse teksten.  Bijna niemand kent oud Grieks, dus welke vertaling is dan de juiste?  Zo kan iedereen de bijbel lezen die hem of haar het beste uitkomt.

Daarom is het fijn een bijbel te kiezen die alle vertaal mogelijkheden in de voetnoten zet. Erg waardevol. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hermanos2:

Daarom is het fijn een bijbel te kiezen die alle vertaal mogelijkheden in de voetnoten zet. Erg waardevol. 

Zodat het gemakkelijker kiezen is welke tekst je aan staat?

 

Lucas 17:20-21 NBG51

Citaat

En op de vraag der Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, antwoordde Hij hun en zeide: Het Koninkrijk Gods komt niet zó, dat het te berekenen is; ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u.

Lucas 17:20-21 NBV21

Citaat

Toen de farizeeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde Hij hun: ‘De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen,  en men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” of: “Daar is het!” Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.’

Lucas 17:20-21 SV

Citaat

En gevraagd zijnde van de Farizeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat.

 En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden.

KJV

Citaat

And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, The kingdom of God cometh not with observation:

Neither shall they say, Lo here! or, lo there! for, behold, the kingdom of God is within you.

 

Wachttoren:

 

Citaat

De farizeeën vroegen hem wanneer Gods Koninkrijk zou komen.+ Hij antwoordde: ‘Het Koninkrijk van God komt niet op een opvallende manier. De mensen zullen niet zeggen: “Kijk hier!” of: “Daar!” Want kijk! Gods Koninkrijk is in jullie midden.’

Kortom, voor elk wat wils.   Waar de teksten wel in overeenstemmen is dat het niet 'hier of daar' is.  Hiernamaals of een duizendjarig rijk is wél 'daar'.

Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Hopper:

Zodat het gemakkelijker kiezen is welke tekst je aan staat?

 

Lucas 17:20-21 NBG51

Lucas 17:20-21 NBV21

Lucas 17:20-21 SV

KJV

Wachttoren:

 

Kortom, voor elk wat wils.   Waar de teksten wel in overeenstemmen is dat het niet 'hier of daar' is.  Hiernamaals of een duizendjarig rijk is wél 'daar'.

Kijk aub even in de spiegel want jouw keuze is ook regelmatig niet de meest correcte. Recent voorbeeld: Koninkrijk is in u. God gaf zijn eniggeboren zoon. Gewoon toegeven. Ik kies graag de esv. Want die past in mijn Israël theologie. Terwijl ik de nkjv graag lees vanwege de kjv poëzie. Wetende dat het niet de beste vertaling is. Wel de mooiste. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
42 minuten geleden zei Hermanos2:

Kijk aub even in de spiegel want jouw keuze is ook regelmatig niet de meest correcte. Recent voorbeeld: Koninkrijk is in u. God gaf zijn eniggeboren zoon. Gewoon toegeven. Ik kies graag de esv. Want die past in mijn Israël theologie. Terwijl ik de nkjv graag lees vanwege de kjv poëzie. Wetende dat het niet de beste vertaling is. Wel de mooiste. 

Tja, hier gaan we niet uitkomen.  Want dat Koninkrijk Gods heb ik reeds gevonden en dat is in mij.  Het is 'eeuwig nu'.  Een koninkrijk van Liefde.

Daarom weet ik ook dat je van de ziel geen foto kunt maken.  Een ziel die in het 'eeuwig nu' is, is niet op een plaats.  Wat niet op een plaats is (niet hier, niet daar Lukas 17:21) , kan ook niet het lichaam verlaten.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hopper:

Tja, hier gaan we niet uitkomen.  Want dat Koninkrijk Gods heb ik reeds gevonden en dat is in mij.  Het is 'eeuwig nu'.  Een koninkrijk van Liefde.

En Daniël 2 dan? Daar is het een echt Koninkrijk hier op aarde. Geen discussie mogelijk volgens mij.

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei sjako:

En Daniël 2 dan? Daar is het een echt Koninkrijk hier op aarde. Geen discussie mogelijk volgens mij.

We hebben onverenigbare standpunten.  Ik wandel met Jezus in het Licht van het 'eeuwig nu'.  Jij kijkt uit naar een onvervulde toekomst.  Van die onvervulde toekomst heb ik nu juist afscheid genomen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei sjako:

Dus struisvogelpolitiek.

Het begeren naar een onvervulde toekomst houdt de mens in het veld van goed en kwaad.

In het Koninkrijk Gods ontmoeten de geliefden niet alleen elkaar, maar ook elkaar in elkaar.  Ik ga voor de Staten Vertaling.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid