Welcome to Credible

Welkom op Credible! Leuk dat je langs komt! Kijk gerust eerst even rond op het forum en als je ergens op wilt reageren maak dan een account aan! We hopen dat je het naar je zin hebt en mocht je vragen hebben neem dan contact op met ons!

Devootje

Hoe denkt Jezus over... armoede?

87 berichten in deze discussie
3 minuten geleden zei Devootje:

Hoe denkt Jezus over armoede en wat staat daarover in de bijbel? Welke uitspraken van Jezus over armoede staan in de bijbel?

Zalig zijn de armen van geest? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 19-3-2017 om 12:50 zei TTC:

Zalig zijn de armen van geest? 

Arm van geest zijn heeft met geestelijke armoede te maken. Letterlijk staat er bedelaars om de geest. - Matth. 5:3. Als je letterlijk honger hebt, dan ga je op zoek naar iets om te eten. Als je erkent dat je ook geestelijke behoeften hebt, dan ga je op zoek naar geestelijk voedsel. Je mag God vragen verzadigd te worden. Daar word je gelukkig van.

Jezus was niet rijk in de zin dat hij veel bezit had. Hij was ook in een arm gezin opgegroeid. Hij leefde altijd mee met mensen in nood. Bij een aantal gelegenheden gaf hij mensen ook letterlijk eten. Hij had samen met zijn apostelen ook een geldkistje. Een deel van het geld werd waarschijnlijk aan de armen gegeven. Zie Joh.12:5-8.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Mattheus/26/

Citaat

 

Als nu Jezus te Bethanie was, ten huize van Simon, den melaatse,

Kwam tot Hem een vrouw, hebbende een albasten fles met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op Zijn hoofd, daar Hij aan tafel zat.

En Zijn discipelen, dat ziende, namen het zeer kwalijk, zeggende: Waartoe dit verlies?

Want deze zalf had kunnen duur verkocht, en de penningen den armen gegeven worden.

Maar Jezus, zulks verstaande, zeide tot hen: Waarom doet gij deze vrouw moeite aan? want zij heeft een goed werk aan Mij gewrocht.

Want de armen hebt gij altijd met u, maar Mij hebt gij niet altijd.

Want als zij deze zalf op Mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding van Mijn begrafenis.

Voorwaar zeg Ik u: Alwaar dit Evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft.

 

Ik kan hier alleen maar uit opmaken dat hij in tegenstelling tot zijn discipelen, die over het geld ging, op dit moment deze dure zalving voor zijn eigen begrafenis belangrijker vond dan de zorg voor de armen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden, want gij eet de huizen der weduwen op, en dat onder den schijn van lang te bidden; daarom zult gij te zwaarder oordeel ontvangen. (Luc 23:14)

Het was Jezus niet ontgaan dat de Farizeeën hun luxe leventje leidden ten kost van de armen. Wat mij wel opvalt is dat Jezus NIET zoals Paulus zegt dat elk mens zonder wedergeboorte voor God gelijk is. Dat NIEMAND geneigd is tot enig goed. Jezus laat het geloof hier buiten beschouwing, het gaat bij Hem om het innerlijk. Door goed te zijn voor je naasten sta je blijkbaar ook zonder geloof al met éen been in de hemel, waar het bij Paulus doorgaans om draaide. Men geeft hier vaak een draai aan dat goede werken een vrucht zijn van een oprecht geloof maar dat is onzin want dan zou ik als ongelovige niet met het lot der armen begaan zijn.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik denk dat het begrip "armoede" zoals wij dat kennen niet kent.
Was het niet Jezus die een koopman adviseerde om zonder bezit te gaan leven, waardoor deze koopman zijn hele hebben en houden verkocht en de opbrengst ervan weggaf?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De kern van het christendom is dat uiteindelijk iedereen voor god gelijk is. In zijn aangezicht staat een keizer naast een bedelaar en worden beiden op gelijke gronden geoordeeld. Voor de machthebbers is dit aantrekkelijk want het gepeupel heeft geen maatschappelijke ontwikkeling nodig om in de hemel te komen en voor het gepeupel is dit aantrekkelijk want ze hebben uitzicht op een luxueus leven na het aardse tranendal. naar mijn mening is dit een van de succesfactoren van het christendom geweest en heeft dit bijvoorbeeld geleid tot bekende uitspraken van de industrieel tot de pastoor, "Hou jij ze dom, dan buit ik ze uit".

Het christendom heeft zich nooit iets van armoede aangetrokken. Jezus accepteerde het als een feit maar had geen intentie om het te veranderen getuige de uitspraken in Johannes 12 en Mattheus 26. 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Sanne69:

Arm van geest zijn heeft met geestelijke armoede te maken. Letterlijk staat er bedelaars om de geest. - Matth. 5:3. Als je letterlijk honger hebt, dan ga je op zoek naar iets om te eten. Als je erkent dat je ook geestelijke behoeften hebt, dan ga je op zoek naar geestelijk voedsel. Je mag God vragen verzadigd te worden. Daar word je gelukkig van. Jezus was niet rijk in de zin dat hij veel bezit had. Hij was ook in een arm gezin opgegroeid. Hij leefde altijd mee met mensen in nood. Bij een aantal gelegenheden gaf hij mensen ook letterlijk eten. Hij had samen met zijn apostelen ook een geldkistje. Een deel van het geld werd waarschijnlijk aan de armen gegeven. Zie Joh.12:5-8.

Bij geestelijke armoede kunnen we ook denken aan het gebrek aan kennis waardoor we onwetend gevangen blijven in een bepaald systeem, het is vandaag nog steeds actueel met alle gevolgen van dien. Einstein opperde 'denkluiheid' als reden voor deze gevangenis, geestelijke- en geldelijke armoede staan dan ook in wisselwerking met elkaar.

56 minuten geleden zei Mullog:

Het christendom heeft zich nooit iets van armoede aangetrokken.

Zou dat niet betekenen dat er verschillende soorten Christenen zijn? Er zijn immers Christenen die zich dat wel aantrekken, en niet enkel Christenen overigens.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Maria K.:

http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Mattheus/26/

Ik kan hier alleen maar uit opmaken dat hij in tegenstelling tot zijn discipelen, die over het geld ging, op dit moment deze dure zalving voor zijn eigen begrafenis belangrijker vond dan de zorg voor de armen.

@Maria K.,

Inderdaad zoals je schrijft: op dit moment.

In de situatie waar dit afspeelt begrijp ik de reactie van Jezus helemaal. De vrouw ( in de ogen van de discipelen een foute vrouw ;)) had verdriet. Ze moest afscheid nemen van Hem van wie ze hield, en ze had een cadeau. Een cadeau gekocht uit liefde. Als ik een cadeau had en het was aan de dure kant maar ik geef het zo graag aan iemand waar ik enorm van hou, dan zou ik het erg vinden wanneer die persoon zou zeggen: "dit is te duur, neem het maar weer mee". Jezus herkende de liefde en nam die aan, een prachtig gebaar.

https://staatgeschreven.nl/2012/03/23/10985/

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei TTC:

Bij geestelijke armoede kunnen we ook denken aan het gebrek aan kennis waardoor we onwetend gevangen blijven in een bepaald systeem, het is vandaag nog steeds actueel met alle gevolgen van dien. Einstein opperde 'denkluiheid' als reden voor deze gevangenis, geestelijke- en geldelijke armoede staan dan ook in wisselwerking met elkaar.

 

Interessant is,  is dat van de Israëlieten werd gezegd dat ze in ballingschap zouden gaan wegens " gemis aan begrip" of gebrek aan kennis dus. - Jes. 5:13. Mensen kunnen ook honger en dorst hebben naar Gods woorden. - Amos 8:11. Ik ga nu een boterham smeren, want ik heb honger. Als ik blijf zitten gebeurd er niets. En zo zul je ook zelf in actie moeten komen als geestelijke honger hebt. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Mullog:

Dit forum beantwoord die vraag

Ja, het betekent dat we ook rekening dienen te houden met het menselijke groeipotentieel, van egocentrisme naar etnocentrisme, naar wereldcentrisme (of hoger). Ik denk dat weinigen zullen bereid zijn om het voorbeeld van Jezus te volgen, dat betekent immers pijnlijke zelfopoffering. 

1 uur geleden zei Sanne69:

Als ik blijf zitten gebeurd er niets. En zo zul je ook zelf in actie moeten komen als geestelijke honger hebt. 

Dat is een interessante vraag, wat triggert die geestelijke honger of nieuwsgierigheid? Is dat het leven zelf niet?

3 uur geleden zei Mcmadtasty:

Was het niet Jezus die een koopman adviseerde om zonder bezit te gaan leven, waardoor deze koopman zijn hele hebben en houden verkocht en de opbrengst ervan weggaf?

Aan wie heeft hij dat gegeven? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei TTC:

Aan wie heeft hij dat gegeven? 

Ik weet, volgens het verhaal gaf de koopman het aam de armen. 
Echter is er iets anders, iemand verkoopt zijn hele hebben en houden en geeft de opbrengst daarvan weg, zodat deze niets overhoudt.
Praktisch gezien, volgens de maatstaven naar hoe wij mensen leven, vervalt zo iemand dan in armoede. Het verhaal gaat echter niet over het vervallen in armoede, maar over het ervaren van iets buiten het perspectief van rijkdom en armoede.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
40 minuten geleden zei Mcmadtasty:

Ik weet, volgens het verhaal gaf de koopman het aam de armen. Echter is er iets anders, iemand verkoopt zijn hele hebben en houden en geeft de opbrengst daarvan weg, zodat deze niets overhoudt. Praktisch gezien, volgens de maatstaven naar hoe wij mensen leven, vervalt zo iemand dan in armoede. Het verhaal gaat echter niet over het vervallen in armoede, maar over het ervaren van iets buiten het perspectief van rijkdom en armoede.

Dan zou je mi naar onthechting verwijzen, als het loslaten van tijd en ruimte?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Lobke:

@Maria K.,

Inderdaad zoals je schrijft: op dit moment.

In de situatie waar dit afspeelt begrijp ik de reactie van Jezus helemaal. De vrouw ( in de ogen van de discipelen een foute vrouw ;)) had verdriet. Ze moest afscheid nemen van Hem van wie ze hield, en ze had een cadeau. Een cadeau gekocht uit liefde. Als ik een cadeau had en het was aan de dure kant maar ik geef het zo graag aan iemand waar ik enorm van hou, dan zou ik het erg vinden wanneer die persoon zou zeggen: "dit is te duur, neem het maar weer mee". Jezus herkende de liefde en nam die aan, een prachtig gebaar.

https://staatgeschreven.nl/2012/03/23/10985/

Als ik iets wil geven aan iemand, dan hou ik rekening mee wat hij of zij leuk vind. Volgens het NT spoorde Jezus mensen aan om hun hele hebben en houwen te verkopen. Is het dan te verwachten dat zo iemand dure kado's accepteert ? Nee. Erg vreemd dus, niet alleen dat iemand die hem zeer na staat het in haat hoofd haalt om zo iets duurs te kopen, maar ook dat hij het aan neemt, terwijl er nota bene mensen om hem heen zijn die hem er op wijzen dat dit ten koste van de armen gaat.
Jezus is hier net een politicus die solidariteit voor staat maar, als het er op aan komt, kiest voor eigen gewin.
Dát is dus, hoe Jezus over armoe denkt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Jezus is hier net een politicus die solidariteit voor staat maar, als het er op aan komt, kiest voor eigen gewin.

Hiermee zeg je mi dat Jezus een valse profeet was, eerder een narcist dan altruïst. En dat voorbeeld volgen we dan?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
49 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Als ik iets wil geven aan iemand, dan hou ik rekening mee wat hij of zij leuk vind. Volgens het NT spoorde Jezus mensen aan om hun hele hebben en houwen te verkopen. Is het dan te verwachten dat zo iemand dure kado's accepteert ? Nee. Erg vreemd dus, niet alleen dat iemand die hem zeer na staat het in haat hoofd haalt om zo iets duurs te kopen, maar ook dat hij het aan neemt, terwijl er nota bene mensen om hem heen zijn die hem er op wijzen dat dit ten koste van de armen gaat.
Jezus is hier net een politicus die solidariteit voor staat maar, als het er op aan komt, kiest voor eigen gewin.
Dát is dus, hoe Jezus over armoe denkt.

@Dat beloof ik,

Dat doe jij, maar deze vrouw koos olie (een geschenk in die tijd) het beste wat ze had, uit liefde. En Jezus nam het geschenk aan. Ze goot de olie al over zijn hoofd, en ze veegde met haar haren de olie af, misschien trooste dit haar.

Armoede wordt niet verheerlijkt in de Bijbel maar nergens lees je zo ver ik weet dat Jezus het gebruikte voor eigen gerief.

 Wanneer gij een middag- of avondmaaltijd aanricht, roep dan niet uw vrienden of uw broeders of uw verwanten of uw rijke buren; die zouden immers op hun beurt u ook kunnen uitnodigen en gij zoudt terugbetaling ontvangen. Maar wanneer gij een gastmaal aanricht, nodig dan bedelaars, misvormden, lammen en blinden.  lucas 14; 12-14

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
48 minuten geleden zei TTC:

Dan zou je mi naar onthechting verwijzen, als het loslaten van tijd en ruimte?

Het hebben van bezit brengt een hele hoop aspecten met zich mee. Een van die aspecten is wanneer het van jou is, kan het niet van een ander zijn. In deze verlangt de situatie dat bezit bescherming nodig heeft. Je ziet dat terug bijvoorbeeld binnen de economische structuur, dat wanneer iemand iets maakt,dat er een octrooirecht onstaat,om iemands bezit te beschermen. Je ziet het ook terug in de toestroom van vluchtelingen naar Nederland, waarin mensen vanuit verschillende redenen deze vluchtelingen tegen proberen te houden. Redenen als de cultuur, de werkgelegenheid, het sociale stelsel. Er onstaat een drang tot bescherming om anderen weg te houden.
Wanneer je vrij bent van bezit, hoef je het ook niet tegen anderen te beschermen en verandert er een interactie naar hoe je met mensen omgaat.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei TTC:

 

Dat is een interessante vraag, wat triggert die geestelijke honger of nieuwsgierigheid? Is dat het leven zelf niet?

Aan wie heeft hij dat gegeven? 

Natuurlijk krijgen mensen tijdens het leven vragen. Waarom zijn we hier, waar gaan we naar toe, waarom zoveel lijden enz. Sommigen gaan op zoek naar antwoorden. 

En ik weet alleen van die rijke m man uit Marcus 10. Hij gaf uiteindelijk niets weg. Hij kon het niet. Maar misschien is er nog verhaal. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei TTC:

Hiermee zeg je mi dat Jezus een valse profeet was, eerder een narcist dan altruïst. En dat voorbeeld volgen we dan?

Ik bedoel gewoon wat ik schreef en in dit geval gaat het over het gedrag van Jezus in dit verhaal. Als ik iets anders had willen zeggen had ik dat wel gedaan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Lobke:

@Maria K.,

Inderdaad zoals je schrijft: op dit moment.

In de situatie waar dit afspeelt begrijp ik de reactie van Jezus helemaal. De vrouw ( in de ogen van de discipelen een foute vrouw ;)) had verdriet. Ze moest afscheid nemen van Hem van wie ze hield, en ze had een cadeau. Een cadeau gekocht uit liefde. Als ik een cadeau had en het was aan de dure kant maar ik geef het zo graag aan iemand waar ik enorm van hou, dan zou ik het erg vinden wanneer die persoon zou zeggen: "dit is te duur, neem het maar weer mee". Jezus herkende de liefde en nam die aan, een prachtig gebaar.

https://staatgeschreven.nl/2012/03/23/10985/

Het is mijn bedoeling met deze tekst, de woorden te ontdoen van alles wat in 2000 jaar daarover is gezegd. 

En dat is zoveel dat er zelfs tegenstellingen uit gehaald kunnen worden. Daarom kan ik niets met de woorden achter jouw link naar Staatgeschreven. Dat is nu juist wat ik probeer te omzeilen. Die jaren van uitleg in de kerk. 

Maar wat lees je?  Wat staat er?

Ik citeerde http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Mattheus/26/

Zij waren uitgenodigd in Bethanië. Bij vrienden geen woord over Marta.  Maria kwam bij hen. Wie zij was staat niets over geschreven.

 

Jij leest liefde, ik ook.

Ik heb deze tekst gekozen, omdat er gevraagd werd wat Jezus zegt over de armen.

Nu om aan te geven dat Jezus een mens was met menselijke gevoelens. Deze avond was hij zo met zichzelf bezig, en wat hij verwachtte dat er komen ging, dat hij even niet aan de armen wilde denken.

Dat is wat ik eruit opmaak.

 

Je linkt naar Staatgeschreven: Een andere tekst nl.  Johannes 12:1-3

http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Johannes/12/

Citaat

Zij bereidden Hem dan aldaar een avondmaal, en Martha diende; en Lazarus was een van degenen, die met Hem aanzaten.

Maria dan, genomen hebbende een pond zalf van onvervalsten, zeer kostelijken nardus, heeft de voeten van Jezus gezalfd, en met haar haren Zijn voeten afgedroogd; en het huis werd vervuld van den reuk der zalf.

Zo zeide dan een van Zijn discipelen, namelijk Judas, Simons zoon, Iskariot, die Hem verraden zou:

Waarom is deze zalf niet verkocht voor driehonderd penningen, en den armen gegeven?

 

Nergens iets van een foute vrouw.

De maaltijd werd door meer dan één bereid.
Nergens iets van Maria die aan Jezus voeten zit en misschien wel lui genoemd zou kunnen worden omdat Martha diende.

Voetenwassen en zalven was in die tijd ook dienen en dat was wat Maria deed in deze tekst. 

Je leest een cadeau, ik niet. 

Dit is wat zij wsl. vaak gebruikte, bij een voetenwassing en zalving en nu gebruikte ze het ook, en meer en extra rijkelijk omdat het ook weer afgedroogd moest worden en ze dat met haar haren deed.
Vergelijk het met de parfum van nu: De één heeft een goedkoop eau de toilet geurtje en de ander een dure Chanel parfum.

Ze waren niet bij armen uitgenodigd.

 

Later komt bij "staat geschreven" deze tekst erbij.

Hier gaat het helemaal niet om dure zalf en hier komt pas "de foute vrouw" ter sprake.

De naam Maria wordt niet genoemd. Ook niet dat ze bij de gastheer thuis hoort.

 http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Lukas/7/36-50

Citaat

En een der Farizeen bad Hem, dat Hij met hem ate; en ingegaan zijnde in des Farizeers huis, zat Hij aan.

En ziet, een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande, dat Hij in des Farizeers huis aanzat, bracht een albasten fles met zalf.

En staande achter Zijn voeten, wenende, begon zij Zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en kuste Zijn voeten, en zalfde ze met de zalf.

En de Farizeer, die Hem genood had, zulks ziende, sprak bij zichzelven, zeggende: Deze, indien Hij een profeet ware, zou wel weten, wat en hoedanige vrouw deze is, die Hem aanraakt; want zij is een zondares.

 

 

"Staat geschreven" komt met allerlei invullingen en dat is wat er bij mij niet (meer) ingaat.

Allemaal fantasie, niet eens interpretatie.

Maar wel ook zoals ik het vroeger vaak hoorde en we wsl. allemaal ook zo meenemen in onze herinnering, als we het verhaal ook zo gecombineerd uitgelegd kregen..

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Mcmadtasty:

Het hebben van bezit brengt een hele hoop aspecten met zich mee. Een van die aspecten is wanneer het van jou is, kan het niet van een ander zijn. In deze verlangt de situatie dat bezit bescherming nodig heeft. Je ziet dat terug bijvoorbeeld binnen de economische structuur, dat wanneer iemand iets maakt,dat er een octrooirecht onstaat, om iemands bezit te beschermen. Je ziet het ook terug in de toestroom van vluchtelingen naar Nederland, waarin mensen vanuit verschillende redenen deze vluchtelingen tegen proberen te houden. Redenen als de cultuur, de werkgelegenheid, het sociale stelsel. Er onstaat een drang tot bescherming om anderen weg te houden. Wanneer je vrij bent van bezit, hoef je het ook niet tegen anderen te beschermen en verandert er een interactie naar hoe je met mensen omgaat.

Hoe zie je dit in relatie tot bv de behoeftepiramide van Maslow? Zouden we zoveel gelukkiger zijn als onze primaire behoeften niet vervuld zijn?

1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Ik bedoel gewoon wat ik schreef en in dit geval gaat het over het gedrag van Jezus in dit verhaal. Als ik iets anders had willen zeggen had ik dat wel gedaan.

Ja, je beschrijft hem als een slinkse rakker die z'n volgelingen om de tuin leidt ten behoeve van het eigen gewin, net zoals hedendaagse politici, zoals je opperde. Ik denk niet dat dat de overtuiging van Christenen is, maar kan me vergissen.

2 uur geleden zei Sanne69:

Natuurlijk krijgen mensen tijdens het leven vragen. Waarom zijn we hier, waar gaan we naar toe, waarom zoveel lijden enz. Sommigen gaan op zoek naar antwoorden. En ik weet alleen van die rijke m man uit Marcus 10. Hij gaf uiteindelijk niets weg. Hij kon het niet. Maar misschien is er nog verhaal. 

Ja, sommigen zoeken naar antwoorden en schrikken zich dan doorgaans verrot, verontwaardigd en verbaasd. De emotie blijft niet onberoerd bij een dergelijke zoektocht, ecco homo.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Citaat

 Staat geschreven" komt met allerlei invullingen en dat is wat er bij mij niet (meer) ingaat.

Allemaal fantasie, niet eens interpretatie.

Maar wel ook zo"Sals ik het vroeger vaak hoorde en we wsl. allemaal ook zo meenemen in onze herinnering, als we het verhaal ook zo gecombineerd uitgelegd kregen..

 

@Maria K.,

Ik hou inderdaad van: hoe het wel eens kon zijn, absoluut eigen invulling van Staat Geschreven..

Maar het verhaal over de zalving komt in 3 evangelieen voor, het is niet zeker of het om dezelfde geschiedenis gaat, maar de strekking is duidelijk. Jezus die zich laat zalven met dure olie.

De zalving zoals vermeld in Johannes 12:1-11

De hogepriesters en farizeeërs hadden namelijk het bevel gegeven, dat ieder die wist waar hij was, het zou melden; dan konden zij de hand op hem leggen. Zes dagen voor Pasen kwam Jezus te Bethanië, waar Lazarus woonde, die hij uit de doden had opgewekt. Men gaf daar ter ere van hem een maaltijd. Marta bediende en Lazarus was een van degenen die met hem aanlagen. Maria nu nam een pond nardusbalsem, echte en heel kostbare, zalfde daarmee Jezus' voeten en droogde ze met haar haren af. Het huis hing vol balsemgeur. Daarop zei Judas Iskariot, een van zijn leerlingen, dezelfde die hem zou overleveren: 'Waarom is die balsem niet voor driehonderd denaries verkocht en het geld aan de armen gegeven?' Hij zei dat, niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was en uit de beurs die hij bewaarde wegnam wat erin kwam. Jezus echter zei: 'Laat haar begaan. Zij heeft dit gebruik onderhouden vooruitlopend op de dag van mijn begrafenis. Want de armen houdt gij altijd bij u, mij echter niet altijd.' Intussen waren heel veel Judeeërs te weten gekomen dat Jezus daar was, en kwamen erheen, niet alleen omwille van Jezus, maar ook om Lazarus te zien, die Hij uit de doden had opgewekt. De opperpriesters besloten toen ook Lazarus uit de weg te ruimen, omdat om hem veel Judeeërs wegliepen en in Jezus geloofden.

plaats: Betanïe, ten huize van Lazarus en zijn beide zusters Maria en Martha (Johannes 11:1,2)  

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei TTC:

Hoe zie je dit in relatie tot bv de behoeftepiramide van Maslow? Zouden we zoveel gelukkiger zijn als onze primaire behoeften niet vervuld zijn?

Het is de manier waarop je deze behoeftepiramide vult. Ga je het vullen met het moet allemaal van mij zijn. of kun je het vullen met is het aanwezig en is die piramide overbodig  om  constant mee te dragen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Jezus liet de vrouw Hem zalven, omdat Hij zo inderdaad de nadruk wilde leggen op zijn lijden en dood, het belangrijkste wat Hij voor ons gedaan heeft. De vrouw bereidde Hem zo voor daarop en wordt daarom tot op de dag van vandaag daarvoor geprezen en in herinnering gebracht. Het richt ons denken ook weer op het heil dat Hij ons daarmee gebracht heeft.
Dus ja, Hij hechtte meer belang aan zijn begrafenis, omdat zijn dood en verrijzenis uiteindelijk volmaakte redding zou brengen voor heel de mensheid, een redding dat vele malen verder en dieper gaat dan materiële welvaart alleen. Hij heeft het volste recht om op zichzelf te wijzen en zichzelf ver boven ons te plaatsen, omdat Hij God zelf is, de Allerheiligste, de opperste Majesteit en Heerser over heel de schepping. Hij is heel onze liefde en toewijding waardig.

Indirect geeft Hij zo daarom ook aan dat het goed en passend is om juist ook het duurste en het mooiste wat we hebben aan Hem toe te wijden, ofwel aan de aanbidding van God en het herdenken van zijn heilsdaden. Hij waardeerd het zeker als we Hem zo met veel liefde, zorg en kostbaarheden onze liefde betuigen, net zoals de wijzen ook kostbare geschenken brachten en God deze zeker welwillend aanvaardde. Dit sluit echter het zorgen voor de armen zeker niet uit, iets waartoe zowel het OT als het Evangelie toe oproept. Integendeel, daarmee heiligen we al het werk dat wij voor en met Hem mogen verrichten.

Daarom heeft de Kerk door alle eeuwen heen wereldwijd zowel een rijke traditie gehad in liturgie, kunst en schoonheid, als een rijke traditie in liefdadigheid, onderwijs en ontwikkeling. De verheven liturgie, de heilige godsdienst verheft ons tot God, richt al ons doen en denken tot zijn Rijk en tot zijn barmhartigheid en voedt ons met Hemzelf. Van daaruit zullen we onze naasten liefhebben en voor hen als Christus zijn.
Zoals ook in het Evangelie staat: zoek eerst het Rijk Gods en al het andere krijg je erbij. Richt je in je godsdienst allereerst op Hem en op de aanbidding van God, dan zul je alle genade en bijstand ontvangen om volmaakt goed en heilig te handelen.

Armoede zal er altijd blijven in deze zondige wereld, zoals Christus al voorzei, dus dienen we altijd vrijgevend en hulpvaardig te zijn jegens hen die tot armoede gevallen zijn. Maar uiteindelijk ligt het heil niet bij rijkdom, gezondheid en een grote vriendenkring, hoe mooi en goed deze verworvenheden ook kunnen zijn voor hen die er heilzaam mee om weten te gaan. Het heil ligt bij Christus en bij Hem alleen.
Hij is het middelpunt van al onze goedheid, Hij verdient onze eerste en volmaakte liefde, Hij is de Bron van echte vrede en echte rijkdom, Hij is de enige werkelijke Redder van alle mensen, Hij is het voedsel dat voor eeuwig verzadigd, Hij is onze Geneesheer en onze Weldoener, Hij voorziet ons in alles wat wij nodig hebben en zelfs nog meer, Hij is al onze kostbaarste schatten en grootste toewijding waardig.
Pas als we eerst volledig en geheel tot Hem gekeerd zijn en Hem ten volle liefhebben, dan kunnen we de wereld vernieuwen met zijn Licht en kunnen we ten volle als Christus voor onze naasten zijn in alle goedheid, vrijgevigheid en nederigheid die wij van Christus ontvangen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!


Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.


Nu aanmelden