Spring naar bijdragen

Magere Hein de schijnheilige malloot


Aanbevolen berichten

42 minuten geleden zei Magere Hein:

@ZolderwormMag ik je dan nog vragen waarom je überhaupt je eerste post hier aan mij plaatste?
Het lijkt nl. bijna wel alsof je conclusie al panklaar lag....

Dat is blijkbaar de manier waarop jij denkt over de andere deelnemers hier. Het is natuurlijk een heel gekke vraag waarom ik tevoorschijn kom met een bericht dat uitgaat van andere ideeën dan die van jou. Ik heb uiteraard geen panklare conclusies, maar ben m'n leven lang al op zoek naar de aard van de werkelijkheid en dat mede op basis van bepaalde persoonlijke ervaringen. Kentheoretisch beschouwd moeten wij mensen het doen met een beperkte zintuiglijkheid en een verstand dat beslist ontoereikend is om de werkelijkheid in z'n diepste aard te begrijpen. Maar dat betekent niet dat het niet interessant zou zijn om over de dingen vanuit een verschillende optiek van gedachten te wisselen. Dat is wat ik op het oog heb. Als iemand dan zegt dat hij niet ingaat op mijn ideeën, omdat hij er al bij voorbaat vanuit gaat dat ze niet kloppen, omdat ik niet met zekerheid kan stellen dat ze kloppen, dan stop ik er gewoon mee.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 641
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Uit nieuwsgierigheid kom ik hier nog even snel een kijkje nemen voordat mijn werkdag begint en zie dat jullie inmiddels op bladzijde 22 zijn aanbeland … en nog steeds lijkt de langspeelplaat in de eer

Je geheugen laat je in de steek. Geloof is geen betrouwbare kenmethode omdat geloof geen methode is. Geloof is vertrouwen. Als antwoord op je vraag wat het diepere in de mens is, dan zou ik zeggen: ve

Binnen deze topic worden ook zinvolle dingen gezegd, waar ik op reageer. Ik voel geen behoefte om de strijd aan te gaan met MH, omdat ik niet tegen hem ben. Ik beschouw hem als een volwaardig m

@ZolderwormIk heb me tegen jou nu niet uitgesproken over andere deelnemers, omdat jij nu de eerste was die een persoonlijke BDE ter sprake brengt. Ook heb ik aangegeven dat ik weet dat deze ervaring voor JOU waar is. Dan kan ik met de beste wil van de wereld nl. niet ontkennen. Waar we over van mening verschillen is de oorzaak van die ervaring. Jij blijkt het in het 'geestelijke' te zoeken (waar ik me niet veel bij kan voorstellen) terwijl ik het in het materiële (hersenen) zoek, waar jij je misschien niets bij kunt voorstellen. Dat leek mij stof om over te praten, maar je haakte al snel af. vandaar mijn vraag, of je conclusie al panklaar lag?

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Magere Hein:

@ZolderwormIk heb me tegen jou nu niet uitgesproken over andere deelnemers, omdat jij nu de eerste was die een persoonlijke BDE ter sprake brengt. Ook heb ik aangegeven dat ik weet dat deze ervaring voor JOU waar is. Dan kan ik met de beste wil van de wereld nl. niet ontkennen. Waar we over van mening verschillen is de oorzaak van die ervaring. Jij blijkt het in het 'geestelijke' te zoeken (waar ik me niet veel bij kan voorstellen) terwijl ik het in het materiële (hersenen) zoek, waar jij je misschien niets bij kunt voorstellen. Dat leek mij stof om over te praten, maar je haakte al snel af. vandaar mijn vraag, of je conclusie al panklaar lag?

Toen het gesprek een beetje op gang kwam, was jouw reactie:

"Dan ben ik bang dat ik het vooralsnog ook even op die conclusie (van de neurologie) houd. Speculeren is leuk, onderzoek doen is prima maar tot de dag dat de geestelijke wereld bewezen wordt, zet ik mijn troeven in op de hersenen zelf als geheugen-opslagplaats."

Met andere woorden: jouw eis om het gesprek voort te zetten was dat de geestelijke wereld bewezen wordt. Anders houd je het op de conclusie van de neurologie. Mooi, maar een verder gesprek erover is dan niet mogelijk. Dan haak ik af.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Zolderworm:

Toen het gesprek een beetje op gang kwam, was jouw reactie:

"Dan ben ik bang dat ik het vooralsnog ook even op die conclusie (van de neurologie) houd. Speculeren is leuk, onderzoek doen is prima maar tot de dag dat de geestelijke wereld bewezen wordt, zet ik mijn troeven in op de hersenen zelf als geheugen-opslagplaats."

Met andere woorden: jouw eis om het gesprek voort te zetten was dat de geestelijke wereld bewezen wordt. Anders houd je het op de conclusie van de neurologie. Mooi, maar een verder gesprek erover is dan niet mogelijk. Dan haak ik af.

Met andere woorden: Ik ben nu nog overtuigd van de wereldwijde neurologische consensus, dat e.e.a. met zuurstoftekort in de hersenen te maken heeft. Misschien heb jij dan hele goede argumenten om het geestelijke te onderbouwen? Daar ben ik uiteraard benieuwd naar, want het wil niet zeggen dat mijn mening/overtuiging (al is die nog zo stellig) correct is.
Vandaar mijn eerdere vraag: Wat versta je onder het geestelijke? Waar bevindt zich dit? Is er zonder hersenen ook nog iets geestelijk in de mens?
Want ik denk dat geest gekoppeld is aan brein. Maar voor alles dat ik denk geldt: Ik kan het mis hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Magere Hein:

Met andere woorden: Ik ben nu nog overtuigd van de wereldwijde neurologische consensus, dat e.e.a. met zuurstoftekort in de hersenen te maken heeft. Misschien heb jij dan hele goede argumenten om het geestelijke te onderbouwen? Daar ben ik uiteraard benieuwd naar, want het wil niet zeggen dat mijn mening/overtuiging (al is die nog zo stellig) correct is.
Vandaar mijn eerdere vraag: Wat versta je onder het geestelijke? Waar bevindt zich dit? Is er zonder hersenen ook nog iets geestelijk in de mens?
Want ik denk dat geest gekoppeld is aan brein. Maar voor alles dat ik denk geldt: Ik kan het mis hebben.

De vraag is dan natuurlijk: waarom wil je heel goede argumenten. Blijkbaar wil je er een soort discussie van maken. Het bestaan van een geestelijke realiteit is op dit moment nog niet vatbaar voor wetenschappelijke argumentatie of bewijsvoering. Daar ga ik dan ook nu geen energie aan besteden. Het gaat er vooral om dat het bestaan van enkel een stoffelijke realiteit ook niet met zekerheid is vast te stellen. De gedachte dat de bewustwording door de hersenen wordt veroorzaakt is niet meer dan een veronderstelling. Ook daarvoor is er geen wetenschappelijk bewijs. En zelfs voor het idee dat de totale inhoud van het geheugen in de hersenen is gesitueerd, is er geen wetenschappelijk bewijs. Dus als iemand gaat stellen dat het met zekerheid zo is dat er alleen de stoffelijke werkelijkheid is, dan spreekt hij voor zijn beurt.

Wat uittredingen betreft is het natuurlijk zo dat je het moet hebben meegemaakt. Ik zag tijdens mijn uittredingen dingen op afstand die op dat moment het geval waren, maar waarvan ik het bestaan niet van wist, zoals een beschadigde dakpan op mijn dak, die vanaf de grond niet zichtbaar was. Ook is de uittreding zo realistisch, alsof je gewoon wakker bent, je lichaam op bed ziet liggen, door muren heengaat enzovoort, dat eigenlijk de meest logische verklaring is dat je werkelijk uittreedt uit je lichaam. Dat het om zuurstofgebrek in de hersenen zou gaan is evenzogoed niet bewezen. En zelfs elektrische prikkeling van bepaalde hersengebieden, die ervaringen van uittredingen opwekken, bewijzen nog niet dat de uittredingservaring zich werkelijk in de hersenen afspeelt. Waarom zouden dergelijk prikkelingen niet gewoon een daadwerkelijke uittreding kunnen opwekken? Het gaat dan louter om wat men waarschijnlijk vindt en wat niet, met het oog op het heersende wereldbeeld.

De vraag waar het geestelijke zich bevindt, gaat natuurlijk uit van dat wat we gewend zijn. Namelijk dat iets wat bestaat in stoffelijke zin ergens aanwezig is. Waarbij we wel degelijk de vraag kunnen stellen of het ergens aanwezig zijn niet überhaupt een illusie is van ons bewustzijn. Namelijk de vraag of wij de categorieën van ruimte en tijd niet in werkelijkheid zelf scheppen, zoals Kant wellicht terecht suggereerde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Zolderworm:
Citaat

De vraag is dan natuurlijk: waarom wil je heel goede argumenten. Blijkbaar wil je er een soort discussie van maken. Het bestaan van een geestelijke realiteit is op dit moment nog niet vatbaar voor wetenschappelijke argumentatie of bewijsvoering. Daar ga ik dan ook nu geen energie aan besteden. Het gaat er vooral om dat het bestaan van enkel een stoffelijke realiteit ook niet met zekerheid is vast te stellen. De gedachte dat de bewustwording door de hersenen wordt veroorzaakt is niet meer dan een veronderstelling. Ook daarvoor is er geen wetenschappelijk bewijs. En zelfs voor het idee dat de totale inhoud van het geheugen in de hersenen is gesitueerd, is er geen wetenschappelijk bewijs. Dus als iemand gaat stellen dat het met zekerheid zo is dat er alleen de stoffelijke werkelijkheid is, dan spreekt hij voor zijn beurt.

Ik houd van goede argumenten als er waarheidsclaims worden gedaan. Dat hoeft dan niet te 'ontaarde' in een discussie, het kan ook gewoon een uitleg zijn. Uitwisselen van ideeën zeg maar. 
Ik ben dan ook van mening dat alle gedachten vanuit het brein komen. Niet in de laatste plaats omdat hersenactiviteit middels EEG te meten is. De minieme stroompjes die in het brein opgewekt worden, zijn te meten. Dat doet mij in ieder geval denken, dat gedachten samenhangen met het brein. Ook functionele MRI laat duidelijk zien dat er (na stimulatie) actieve (en minder actieve) hersendelen zijn. Hoe zou ik me geheugen kunnen voorstellen zonder brein? Wat is geheugen?
Het is niet bekend hoe het geheugen precies informatie opslaat, er zijn wel verschillende aannames gedaan, zoals de volgende....http://wetenschap.infonu.nl/anatomie/36609-het-geheugen-werking-ligging-en-functie-binnen-de-hersenen.html

Als je het gehele stuk leest is veel duidelijk maar ook nog heel veel niet duidelijk. Jij hebt een andere hypothese dan de doorsnee neuroloog, maar dat wil inderdaad niet zeggen dat jij ongelijk hebt. Echter, ik denk wel dat als jij (of iemand anders die jouw overtuiging deelt) dit hard wilt maken, je gebonden bent aan de wetenschappelijke methode om dit aan te tonen.

Citaat

Wat uittredingen betreft is het natuurlijk zo dat je het moet hebben meegemaakt. Ik zag tijdens mijn uittredingen dingen op afstand die op dat moment het geval waren, maar waarvan ik het bestaan niet van wist, zoals een beschadigde dakpan op mijn dak, die vanaf de grond niet zichtbaar was. Ook is de uittreding zo realistisch, alsof je gewoon wakker bent, je lichaam op bed ziet liggen, door muren heengaat enzovoort, dat eigenlijk de meest logische verklaring is dat je werkelijk uittreedt uit je lichaam. Dat het om zuurstofgebrek in de hersenen zou gaan is evenzogoed niet bewezen. En zelfs elektrische prikkeling van bepaalde hersengebieden, die ervaringen van uittredingen opwekken, bewijzen nog niet dat de uittredingservaring zich werkelijk in de hersenen afspeelt. Waarom zouden dergelijk prikkelingen niet gewoon een daadwerkelijke uittreding kunnen opwekken? Het gaat dan louter om wat men waarschijnlijk vindt en wat niet, met het oog op het heersende wereldbeeld.

Nogmaals: Ik snap dat wat jij meegemaakt hebt, de werkelijkheid is voor jou. Ik twijfel er niet aan! Maar wat je beschrijft IS getest door Prof. Dr. Jan Holden van de University of North Texas. Ze ontwierp een experiment waarbij een geopende laptop aan het plafond wordt opgehangen met de achterkant van het scherm naar de vloer gericht. Haar echtgenoot ontwikkelde een softwareprogramma dat een reeks animaties produceerde. Als een patiënt beweert boven zijn of haar lichaam op de operatietafel te hebben gezweefd, dan zou die het computerscherm moeten hebben gezien en in staat moeten zijn om te vertellen wat daarop te zien was. Dr. Bruce Greyson heeft dit protocol blijkbaar al gebruikt gedurende een paar jaar, maar tot op heden nog geen resultaat van enige betekenis gerapporteerd.
Verder is nog veel onbekend, maar lichtflitsen en andere neurofysiologische processen zijn op te wekken bij patiënten die dan een zelfde soort ervaring krijgen.

Citaat

De vraag waar het geestelijke zich bevindt, gaat natuurlijk uit van dat wat we gewend zijn. Namelijk dat iets wat bestaat in stoffelijke zin ergens aanwezig is. Waarbij we wel degelijk de vraag kunnen stellen of het ergens aanwezig zijn niet überhaupt een illusie is van ons bewustzijn. Namelijk de vraag of wij de categorieën van ruimte en tijd niet in werkelijkheid zelf scheppen, zoals Kant wellicht terecht suggereerde.

Tot die tijd blijft dit dus speculeren. En vooralsnog lijken de hersenen de zetel van het geheugen, beelden, geuren, geluiden, gevoel etc. te zijn. Want zodra we ons op het terrein van het bovennatuurlijke gaan begeven, hebben we een probleem. Dat is nl. nooit te onderzoeken.

En nog een citaat van: http://skepsis.nl/bde/

Doden vertellen niets.
Uiteraard moeten de onderzoekers erkennen dat ze onmogelijk kunnen gelden als bewijs dat onze geest na de dood blijft voortbestaan. Het feit dat iemand zijn bezoek aan het hiernamaals kan navertellen, impliceert immers dat zijn hersenen zijn blijven functioneren. Levende mensen kunnen nooit uit eigen ervaring vertellen wat er na hun dood gebeurt.

Susan Blackmore schrijft er dit over:

Betekent het gewoon dat we maar moeilijk kunnen geloven dat we niets anders zijn dan een sterfelijk lichaam en dat de dood het einde is? Of zou er werkelijk een tweede lichaam bestaan?

Misschien denkt u dat zo’n theorie niet in de wetenschap thuishoort en dat we die behoren te negeren. Daar ben ik het niet mee eens. De enige ideeën waarmee de wetenschap niets kan aanvangen zijn de puur metafysische – ideeën die geen meetbare gevolgen hebben en die geen toetsbare voorspellingen doen. Maar als een theorie voorspellingen doet, is ze toetsbaar, hoe bizar ze verder ook mag zijn.
http://skepsis.nl/bde-blackmore/

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
56 minuten geleden zei Zolderworm:

Wat uittredingen betreft is het natuurlijk zo dat je het moet hebben meegemaakt. Ik zag tijdens mijn uittredingen dingen op afstand die op dat moment het geval waren, maar waarvan ik het bestaan niet van wist, zoals een beschadigde dakpan op mijn dak, die vanaf de grond niet zichtbaar was. Ook is de uittreding zo realistisch, alsof je gewoon wakker bent, je lichaam op bed ziet liggen, door muren heengaat enzovoort, dat eigenlijk de meest logische verklaring is dat je werkelijk uittreedt uit je lichaam. Dat het om zuurstofgebrek in de hersenen zou gaan is evenzogoed niet bewezen. En zelfs elektrische prikkeling van bepaalde hersengebieden, die ervaringen van uittredingen opwekken, bewijzen nog niet dat de uittredingservaring zich werkelijk in de hersenen afspeelt. Waarom zouden dergelijk prikkelingen niet gewoon een daadwerkelijke uittreding kunnen opwekken? Het gaat dan louter om wat men waarschijnlijk vindt en wat niet, met het oog op het heersende wereldbeeld.

Zeer interessant!

Wat is volgens jou de mens?
dat lichaam, waarin je verblijft, of het wezen wat in staat is uit het lichaam te treden?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

In deze discussie is de volgende post vast interessant:

@Magere Hein heeft daar nooit fatsoenlijk op gereageerd en wel om de volgende reden: ik reageerde steeds inhoudelijk en geduldig op zijn posts, terwijl hij constant dezelfde vragen stelde. Op een gegeven moment had hij maar liefst vijf van mijn posts volledig genegeerd, terwijl hij antwoord schuldig was. Toen besloot hij om onduidelijke reden mij te negeren, omdat ik - weet niet wat - fout had gedaan. Wie het vatten kan, vatte het.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei student:

Magere Hein heeft daar nooit fatsoenlijk op gereageerd en wel om de volgende reden: ik reageerde steeds inhoudelijk en geduldig op zijn posts, terwijl hij constant dezelfde vragen stelde. Op een gegeven moment had hij maar liefst vijf van mijn posts volledig genegeerd, terwijl hij antwoord schuldig was. Toen besloot hij om onduidelijke reden mij te negeren, omdat ik - weet niet wat - fout had gedaan. Wie het vatten kan, vatte het.

Al stapjes aan het zetten om volwassen te worden Student? 

Of blijven we de kinderspeelplaats nooit verlaten (Meester, Hein deed zus Hein deed zo).

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Lobke:

... ramptoeristen ...

:lol: 

Je hebt helemaal gelijk. Ik kwam hier per toeval omdat ik informatie over bijbelvertalingen zocht en bleef als een ramptoerist wat langer hangen dan mijn bedoeling was. Het wordt tijd om definitief door te wandelen dus wens ik jullie voor de tweede (maar nu echt laatste) keer, veel plezier. Ik zal niet langer aan de discussie deelnemen.

Ik wandel wel met een grote boog om Geen Stijl heen als je het niet erg vindt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei student:

In deze discussie is de volgende post vast interessant:

@Magere Hein heeft daar nooit fatsoenlijk op gereageerd en wel om de volgende reden: ik reageerde steeds inhoudelijk en geduldig op zijn posts, terwijl hij constant dezelfde vragen stelde. Op een gegeven moment had hij maar liefst vijf van mijn posts volledig genegeerd, terwijl hij antwoord schuldig was. Toen besloot hij om onduidelijke reden mij te negeren, omdat ik - weet niet wat - fout had gedaan. Wie het vatten kan, vatte het.

Hoe kan iemand in vredesnaam  nu serieus reageren op zo'n vage stelling. Je hebt het over 'iets' waar je niet eens een Nederlands woord voor hebt en dat je vervolgens omschrijft door te zeggen wat het niet is. Ik denk dat je sneller antwoord zou krijgen als je in het Nederlands gewoon uitlegt wat het wél is. En als je dat niet kunt, is het vrij flauw om anderen te verwijten dat  ze je geen antwoord geven. Begin eerst eens met je stelling (waar het antwoord op zou moeten komen) eens duidelijk te maken.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei Dorbeck:

:lol: 

Je hebt helemaal gelijk. Ik kwam hier per toeval omdat ik informatie over bijbelvertalingen zocht en bleef als een ramptoerist wat langer hangen dan mijn bedoeling was. Het wordt tijd om definitief door te wandelen dus wens ik jullie voor de tweede (maar nu echt laatste) keer, veel plezier. Ik zal niet langer aan de discussie deelnemen.

Ik wandel wel met een grote boog om Geen Stijl heen als je het niet erg vindt.

Jammer want ik vind oa jou en Appie welkome aanvullingen op de user base. Succes verder :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Magere Hein:

Dan ben ik bang dat ik het vooralsnog ook even op die conclusie (van de neurologie) houd. Speculeren is leuk, onderzoek doen is prima maar tot de dag dat de geestelijke wereld bewezen wordt, zet ik mijn troeven in op de hersenen zelf als geheugen-opslagplaats.

Dat is genoeg om naar de wereld te kijken, net zoals het mogelijk is om dingen te vergeten. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Citaat

Wat heeft Darwin daarover te vertellen en wat zijn zijn argumenten?

13 uur geleden zei Dorbeck:

Even verderop stel je:

Citaat

Het is zeker verklaarbaar vanuit een Darwinistisch perspectief, dat ontken ik ook niet.

13 uur geleden zei Dorbeck:

Dus je eerste vraag lijkt mij overbodig.

Het is af en toe lastig om de discussie te volgen omdat eerdere quotes niet worden meegenomen, maar het eerste ging over of de wereld er beter uit zou zien zonder religie (van Hitchens) met daarop jouw antwoord met Darwin. Het tweede ging over de verklaring van "kwaad" door de mens. Dat zijn dus twee verschillende onderwerpen. Ik ben benieuwd hoe Darwin verklaarde dat de wereld er niet beter uit zou zien.

13 uur geleden zei Dorbeck:

Goed, laten we ons eens een wereld zonder religie voorstellen. Denk jij dat als de bevolking in b.v. het Midden Oosten of Afrika als door een wonder hun geloof in één klap zou verliezen, men dan wel plotseling tevreden zou zijn met het huidige bestaan? Dat men honger, armoede en onderdrukking blijft accepteren en zich zonder zich te verzetten zou neerleggen bij deze uitzichtloosheid van het (eindige) bestaan omdat religie hun blik op deze realiteit niet langer vertroebelt?

Ten eerste, pleit ik niet voor een magisch (sim sala bim) verdwijning van religie. Dat is tevens onmogelijk. Waarvoor ik pleit is wereld zonder religie en met rede, logica, kennis, ratio en empathie en altruïsme (dank je MN). Mensen die van hun geloof afstappen doen dat niet van de een op de andere dag, dat is een proces. Waar ik voor pleit is voor iedereen een beeld van de realiteit die zoveel overeenkomt met de daadwerkelijke realiteit (zoals ik eerder uitlegde).

"Denk jij dat als de bevolking in b.v. het Midden Oosten of Afrika als door een wonder hun geloof in één klap zou verliezen, men dan wel plotseling tevreden zou zijn met het huidige bestaan?" Waarom zouden ze tevreden moeten zijn met hun bestaan als hun bestaan niet goed is?

"Dat men honger, armoede en onderdrukking blijft accepteren en zich zonder zich te verzetten zou neerleggen bij deze uitzichtloosheid van het (eindige) bestaan omdat religie hun blik op deze realiteit niet langer vertroebelt?" Waarom zouden ze zich niet verzetten tegen honger, armoede en onderdrukking? Waarom moeten zij zich neerleggen bij zo'n slecht bestaan?

Citaat

Ik begrijp best dat je vrouwenbesnijdenis afwijst. En ik begrijp (een beter woord is: weet) dat Somalische mannen dat anders zien. Wat ik zeg is dat het immoreel is omdat dat het menselijk welzijn van die meisjes aantast. Er worden onschuldige kinderen verminkt en leed aangedaan. Dat hun ouders of gemeenschap daar anders over denken, doet daar niks aan af. Het is een immorele actie. En ik denk dat we dat objectief kunnen vaststellen en veroordelen.

13 uur geleden zei Dorbeck:

Is dat zo? Lees eens de kritiek op de oppositie tegen genitale verminking bij vrouwen: https://en.wikipedia.org/wiki/Female_genital_mutilation#Criticism_of_opposition en je ziet dat niet iedereen je mening is toegedaan.

Ik weet dat niet iedereen die mening is toegedaan. Mijn stelling is dan ook dat een mening er niet toe doet om vast te stellen of iets moreel juist of onjuist is.

Dus we hebben een groepje mensen die de mening hebben dat besnijdenis moreel onjuist is. En we hebben een groepje mensen die de mening hebben dat besnijdenis moreel juist is (vanwege cultuur. De mening van de slachtoffers zijn blijkbaar niet belangrijk. Maar waarom zouden we ons houden aan die cultuurgrenzen? Wat moreel juist of onjuist is, hangt af van je mening. Wat heb jij te zeggen als ik een meisje van straat pluk en die thuis ga besnijden? Je zegt waarschijnlijk dat je dat immoreel vindt. En dan zeg ik; Nou en? Dat is slechts jouw mening. Ik vind dat ik dat kan doen. De manier hoe ik denk rechtvaardigt die mening. Waarom is jouw mening belangrijker of meer waar, dan de mijne?

Citaat

Ik ken de besnijdenis van aboriginals niet. Is dit vrijwillig? 

13 uur geleden zei Dorbeck:

Geen idee. Ik ben geen antropoloog.

Pff, eerst zeg je dat besnijdenis van Aboriginals veel erger is en als ik er over doorvraag, dan ben je geen antropoloog. Geeft het voorbeeld dan niet.

Citaat

Bij cosmetische gevallen is het wél vrijwillig en gebeurt het in de westerse wereld pas als ze volwassen zijn. Dat vind ik niet immoreel.

13 uur geleden zei Dorbeck:

Groeps- of sociale druk kan geen rol spelen? En dan heb je b.v. nog interseksualiteit waar baby’s al met hormonen worden behandeld en geopereerd om ze man of vrouw te maken.

't Is allemaal niet zo makkelijk.

Je gooit er elke weer nieuwe factoren en voorbeelden bij om een rookgordijn op te trekken. Kom met een duidelijk compleet voorbeeld en dan kunnen we het daarover hebben. Wat je weer doet is nieuwe immorele voorbeelden aanhalen om die weg te strepen tegen de andere. Ik zie het nut daar niet van in. Reminder: Ik ben tegen alle immorele acties.

Moraliteit is ook niet gemakkelijk, het is soms heel ingewikkeld en uitgebreid.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Mcmadtasty:

Wat is volgens jou de mens? Dat lichaam, waarin je verblijft, of het wezen wat in staat is uit het lichaam te treden?

Wetenschap bijt zich de tanden stuk om te bewijzen wat een mens in essentie is, moeilijk te vatten met het strikt lineaire denken.

9 uur geleden zei Lobke:

We kunnen niet alles vatten, maar één ding vat ik wel. Genoeg is genoeg! Zeker als een discussie al gestopt is. Hoeveel ramptoeristen willen we er nog bij krijgen? Nog een paar weken aanmodderen? Misschien is het iets voor; Geen Stijl? 

Herinner het doel van deze topic, het is bijzonder leerzaam binnen die context.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei TTC:

Wetenschap bijt zich de tanden stuk om te bewijzen wat een mens in essentie is, moeilijk te vatten met het strikt lineaire denken.

klopt. Wanneer zou blijken dat wij iets anders zijn als wat we denken te zijn, verandert alles. Het leven en de dood bijvoorbeeld kunnen daarmee totaal verschillen met de opvattingen wat we nu hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Zolderworm:

De vraag waar het geestelijke zich bevindt, gaat natuurlijk uit van dat wat we gewend zijn. Namelijk dat iets wat bestaat in stoffelijke zin ergens aanwezig is. Waarbij we wel degelijk de vraag kunnen stellen of het ergens aanwezig zijn niet überhaupt een illusie is van ons bewustzijn. Namelijk de vraag of wij de categorieën van ruimte en tijd niet in werkelijkheid zelf scheppen, zoals Kant wellicht terecht suggereerde.

Het wordt pas lastig wanneer blijkt dat bewustzijn zich identificeert met dat wat erin verschijnt, dit loslaten betekent immers dat 'geloof' een heel andere connotatie krijgt. Anders gezegd, we hechten geloof aan schijnbare waarheden, op zichzelf een wonder dat we ons daar niet bewust van zijn. De verwarring en bijhorende twijfel resulteert vaak in een kramp, dit in volledige tegenstelling tot het loslaten dat tot meer inzicht leidt.

2 minuten geleden zei Mcmadtasty:

klopt. Wanneer zou blijken dat wij iets anders zijn als wat we denken te zijn, verandert alles. Het leven en de dood bijvoorbeeld kunnen daarmee totaal verschillen met de opvattingen wat we nu hebben.

Zo is dat, wat we denken te zijn is ook een mentaal concept, in het leven geroepen om het spel mogelijk te maken. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Mcmadtasty:

Vandaar mijn conclusie, werkelijkheid en waarheid, zoals wij dat ervaren is alleen maar een perspectief van logica.

Zo gaat dat, en MH vraagt een bewijs voor de illusoire werkelijkheid, er is voor hem niets anders dan dat. Anderen vragen zich dan weer af of God een wiskundige is om deze wonderbaarlijke constructie te verklaren. :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Dorbeck:

:lol: 

Je hebt helemaal gelijk. Ik kwam hier per toeval omdat ik informatie over bijbelvertalingen zocht en bleef als een ramptoerist wat langer hangen dan mijn bedoeling was. Het wordt tijd om definitief door te wandelen dus wens ik jullie voor de tweede (maar nu echt laatste) keer, veel plezier. Ik zal niet langer aan de discussie deelnemen.

Ik wandel wel met een grote boog om Geen Stijl heen als je het niet erg vindt.

@Dorbeck,

Dat sloeg niet op jou, maar het besef dat er veel mensen mee lezen. Jouw bijdrage was zeker interessant, dus jammer dat je weer vertrekt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Rommel locked this discussie
Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid