Spring naar bijdragen

Magere Hein de schijnheilige malloot


Aanbevolen berichten

2 minuten geleden zei Magere Hein:

Nee, ik heb zeker niet altijd gelijk! Maar aan jullie de taak dit ongelijk aan te tonen. Je kunt met medische diagnoses komen, laat liever zien waar ik de fout in ga. Onderwerpen: Het diepere in de mens, Adam en Eva als genetische voorouders, God die wel/niet bestaat, Geloof als (on)betrouwbare kenmethode, absolute moraal....Pik er maar 1 uit en laat zien dat ik het helemaal verkeerd zie. Ik ben ook maar een mens. Mensen maken fouten.

Zoals gezegd je valt in herhaling. Volgende deuntje graag.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 641
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Uit nieuwsgierigheid kom ik hier nog even snel een kijkje nemen voordat mijn werkdag begint en zie dat jullie inmiddels op bladzijde 22 zijn aanbeland … en nog steeds lijkt de langspeelplaat in de eer

Je geheugen laat je in de steek. Geloof is geen betrouwbare kenmethode omdat geloof geen methode is. Geloof is vertrouwen. Als antwoord op je vraag wat het diepere in de mens is, dan zou ik zeggen: ve

Binnen deze topic worden ook zinvolle dingen gezegd, waar ik op reageer. Ik voel geen behoefte om de strijd aan te gaan met MH, omdat ik niet tegen hem ben. Ik beschouw hem als een volwaardig m

9 minuten geleden zei Magere Hein:

Nee, ik heb zeker niet altijd gelijk! Maar aan jullie de taak dit ongelijk aan te tonen. Je kunt met medische diagnoses komen, laat liever zien waar ik de fout in ga. Onderwerpen: Het diepere in de mens, Adam en Eva als genetische voorouders, God die wel/niet bestaat, Geloof als (on)betrouwbare kenmethode, absolute moraal....Pik er maar 1 uit en laat zien dat ik het helemaal verkeerd zie. Ik ben ook maar een mens. Mensen maken fouten.

Hein, mijn laatste advies aan je. Je hebt een duidelijk eigen mening over het geloof, koester die en heb daar vrede mee. Helpt het je als ik zeg dat je in alles gelijk hebt?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei violist:

Hein, mijn laatste advies aan je. Je hebt een duidelijk eigen mening, koester die en heb daar vrede mee. Helpt het je als ik zeg dat je in alles gelijk hebt?

Ik heb duidelijk een eigen mening. Jij ook. Gelukkig wel. Maar sommige zaken zijn onafhankelijk van een mening!
En je zou liegen als je zegt dat ik altijd gelijk heb. Ik heb zeker niet altijd gelijk. Maar zolang ik geen inhoudelijk tegengas krijg hier op mijn stellingen, lijkt het alsof jullie totaal onzeker zijn m.b.t. dit 'gelijk'. En dat ben ik niet. Ik ben best zeker van mijn zaak.
Maar foutloos? Absoluut niet!

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Magere Hein:

Ik heb duidelijk een eigen mening. Jij ook. Gelukkig wel. Maar sommige zaken zijn onafhankelijk van een mening! En je zou liegen als je zegt dat ik altijd gelijk heb. Ik heb zeker niet altijd gelijk. Maar zolang ik geen inhoudelijk tegengas krijg hier op mijn stellingen, lijkt het alsof jullie totaal onzeker zijn m.b.t. dit 'gelijk'. En dat ben ik niet. Ik ben best zeker van mijn zaak. Maar foutloos? Absoluut niet!

Het staat mooi in deze etalage, het wordt pijnlijk grappig.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Magere Hein:

Ik heb duidelijk een eigen mening. Jij ook. Gelukkig wel. Maar sommige zaken zijn onafhankelijk van een mening!
En je zou liegen als je zegt dat ik altijd gelijk heb. Ik heb zeker niet altijd gelijk. Maar zolang ik geen inhoudelijk tegengas krijg hier op mijn stellingen, lijkt het alsof jullie totaal onzeker zijn m.b.t. dit 'gelijk'. En dat ben ik niet. Ik ben best zeker van mijn zaak.
Maar foutloos? Absoluut niet!

Je bent te gast op een forum om van gedachten te wisselen, maar jij lijkt er meer op uit te zijn jouw gelijk te bewijzen. Je gelijk bewijzen heet debat, dat is geen gesprek of dicsussie. Dit forum is gericht op het hebben van gesprek met de ander over het Christendom. In dat gesprek gaat het niet om het gelijk hebben of behalen, maar het willen leren van elkaar en de bereidheid te luisteren. Als daartoe geen ruimte is dan is het beter het gesprek te beeindigen. Blijkbaar vind jij dat je beter bent dan de andere bezoekers hier en dat je veel meer wijsheid in pacht hebt. Prima, maar als dat je uitgangspunt is, dan is Credible niet de plaats om dat gesprek te voeren en je heil elders to zoeken. Jij stoort je aan de gesprekspartners, omdat je van mening bent gelijk te hebben. Andere gesprekspartners storen zich aan jouw houding. Beter om dan de wegen te laten scheiden lijkt me, want het gesprek is op deze manier voor niemand prettig.

5 minuten geleden zei Magere Hein:

ABL. Heb je ook inhoudelijke argumenten?

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Magere Hein:

Geloof is wel degelijk een methode en dat blijkt maar al te pijnlijk uit deze hele discussie. Mensen baseren hun visies omtrent evolutie (om maar 1 v.b. te noemen) op geloof! De aarde is 6000 jaar oud, omdat ik dat geloof. Geloof is hier dus een kenmethode. Het geloof in de bijbel als autoriteit m.b.t. empirische kennis. Adam en Eva is een 2e voorbeeld. Geloof is vertrouwen zeg je, maar ik vind dat een misinterpretatie van het woord 'geloof' in deze context. Iemand gelooft dat Adam en Eva onze genetische voorouders zijn, omdat dit in de bijbel staat. De bijbel als kenbron, geloof als kenmethode (als ik het zo mag forumuleren).

Ik heb vooral moeite met het woord methode.

Mijn woordenboek zegt bij methode:

1. bepaalde, welbedachte manier van handelen om zeker doel te bereiken;

2. leerwijze; leerboek;

3. wijze van handelen bij een wetenschappelijk onderzoek.

 

Mensen baseren hun visie op evolutie mede op wat er in de Bijbel staat. Als ze dat doen, dan behandelen ze de Bijbel als een leerboek - een biologieboek of geschiedenisboek. Dan is de vraag: hoe zijn ze erbij gekomen om de Bijbel zo te willen gebruiken? Zoals je weet, verdedig ik niet het standpunt dat de aarde 6000 jaar oud is. Met mij zijn er velen die de Bijbel niet zo gebruiken. Het is dus niet het geloof zelf dat mensen ertoe brengt om de Bijbel zo te behandelen, maar een specifieke cultureel bepaalde inkleuring van het geloof. Als jij de generalisatie "gelovigen" zou loslaten en je zou bijvoorbeeld gaan spreken over "Bijbelfundamentalisten", dan weet ik dat je het niet over mijn geloof hebt, maar slechts een bepaalde groep onder de gelovigen. Dan zouden we het waarschijnlijk wat vaker eens zijn dan nu.

 

13 minuten geleden zei Magere Hein:

Maar 'vertrouwen' is een begrip als haat, liefde,  Het zijn breins-toestanden. Het drukt een gevoel uit. Ik vertrouw die-en-die persoon (niet), omdat....Het is de persoon die een bepaalde toestand in mijn brein heeft weten te bewerkstelligen, waardoor ik die persoon wel of niet vertrouw. Dus om dat nou het diepe in de mens te noemen? Ook dieren hebben vertrouwen. Maar dat beschrijf je al in je volgende alinea. En dan vraag ik me af: Wat heeft het dan nog te maken met het diepere in de MENS? Wat vogels betreft (en je voorbeeld) moet ik je teleurstellen. Vogels hebben geen benul van voorjaar, najaar etc. Ze zijn evolutionair geprogrammeerd. Ook het zaaien van graan is wat mij betreft een slecht voorbeeld. Het isd als het starten van een auto. Moet je vertrouwen hebben in deze fenomenen als ze al jaren werken? Zaden komen uit (tenzij de weersomstandigheden te wensen over laten, maar dan is het te verklaren) en auto's starten doorgaans. Ik zie er geen hoger vertrouwen in.
Hoe je dan de enorme sprong heel gemakkelijk maakt en op het bovennatuurlijke meent te kunnen vertrouwen is me een raadsel? De bijbel in 1 zin noemen met betrouwbaar/realistisch schiet bij mij in het verkeerde keelgat. Hebben wij soms 2 verschillende bijbels? Vertrouwen op God idem. Hoe duidelijk is deze God? Hoe bovennatuurlijk heeft Hij op OVERDUIDELIJK goddelijke wijze al zijn schepsels benaderd met een betrouwbare boodschap??? De bijbel als betrouwbare bron opvoeren lijkt me niet handig.

Ik kan even niet wat diepers bedenken, wat denk jij dan wat het diepere is in de mens?

Ik heb het ook niet over hoger vertrouwen. Vertrouwen kan je in meer of mindere mate hebben, maar om te spreken van hoger vertrouwen lijkt mij niet nodig. Dan hanteer ik Ockhams scheermes.

Ik denk dat we inderdaad twee verschillende Bijbels hebben. Ik lees de Bijbel als boek zonder pretenties. Zoals Kuitert al schreef: al het spreken over boven (God) komt van beneden. De Bijbel is geschreven door mensen zoals wij, maar wel in een heel andere tijd en cultuur. Ze hadden toen soms wat andere mores dan wij. Als iemand ons kind dood zou rijden, dan zouden we niet roepen dat de kinderen van de dader ook doodgereden moesten worden. Zulke dingen lees je in het Oude Testament. Als het je overkomt, kan dat je gevoel wel zijn - het is in die zin realistisch. Als iets in de Bijbel staat, betekent dat niet automatisch dat het dan maar goed is. Het is daarom dat Jezus zegt: niet oog om oog en tand om tand. Er zit ontwikkeling in de Bijbel, maar daar kom je alleen achter als je de Bijbel goed leest.

Wat vertrouwen op God waard is, kom je alleen maar achter door het te proberen. Maakt het uit dat je tot God bidt? De Bijbel geeft twee antwoorden: 1. het maakt niet uit (lees maar eens de psalmen - het zijn vaak klachten dat God niet antwoordt) 2. het maakt wel uit. Wat moet daarvan de conclusie zijn? Jezus vertelt de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter: die zal uiteindelijk recht verschaffen, als je hem maar lang genoeg aan zijn kop zeurt. God is blijkbaar geen Sinterklaas die trouw op 5 december onze wensen vervult. Abraham kreeg bij leven van God niet wat hem beloofd was. Toch is Abraham een voorbeeldgelovige.

Is God duidelijk? Voor jou denk ik niet duidelijk genoeg. Voor mij wel. Hij houdt van me, niet om wat ik allemaal heb, niet om mensen over mij zeggen en niet om wat ik allemaal gedaan heb. Als ik voor de mensen wat wil betekenen, dan zou ik moeten werken aan rijkdom, status en carriere. Nee, Hij houdt gewoon van mij om wie ik ben. Hij heeft mij gemaakt als unieke persoon. Alles wat ik in mijn leven heb ontvangen, is niet mijn eigen verdienste, ook niet van mijn vrouw of mijn ouders, maar alles dank ik aan Hem. Mijn ouders en mijn vrouw zijn wel heel belangrijk in mijn leven, omdat ze mij hebben geleerd wat liefde en vertrouwen is. Juist door hun, maar ook door anderen heen, ervaar ik Gods liefde. Hoe weet ik dat? Lobke haalde Augustinus al aan: onrustig is mijn hart, tot het rust vindt bij U. Ik haal Augustinus aan, niet omdat hij een autoriteit is, maar omdat hij dit treffend verwoord heeft. Ik herken iets bij hem, net als dat Lobke dat ook herkent. Met God vallen de dingen op hun plek; maar je komt daar pas als je allerlei niet kloppende dingen overboord gooit. Zolang God een Sinterklaas is die jouw wensen moet vervullen, blijft Hij een projectie van je begeerten. Dan heb je Hem lief om wat Hij je kan geven. Dan heb je Hem niet lief om wie Hij is. Zo'n godsbeeld raak je alleen kwijt als je je niet laat teleurstellen door het niet krijgen waar je om bidt. Je moet erop vertrouwen dat Hij je wensen gehoord heeft en dat die wensen bij Hem in goede handen zijn. Een ander godsbeeld dat veel mensen achter zich moeten laten, is de god van het opgeheven vingertje. Zolang je God voor iemand houdt die je wil straffen, hou je angst en kan je nooit onverdeeld op Hem vertrouwen. Maar wie de uitdaging aangaat, komt erachter dat God te vertrouwen is en je liefheeft. En omdat ik dit zelf heb meegemaakt, een vertrouwen dat door crises heen sterker wordt, en dat ik voluit mag zijn wie ik ben, geeft het me een rust die ik nergens anders vind.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Michiel:

Je bent te gast op een forum om van gedachten te wisselen, maar jij lijkt er meer op uit te zijn jouw gelijk te bewijzen. Je gelijk bewijzen heet debat, dat is geen gesprek of dicsussie. Dit forum is gericht op het hebben van gesprek met de ander over het Christendom. In dat gesprek gaat het niet om het gelijk hebben of behalen, maar het willen leren van elkaar en de bereidheid te luisteren. Als daartoe geen ruimte is dan is het beter het gesprek te beeindigen. Blijkbaar vind jij dat je beter bent dan de andere bezoekers hier en dat je veel meer wijsheid in pacht hebt. Prima, maar als dat je uitgangspunt is, dan is Credible niet de plaats om dat gesprek te voeren en je heil elders to zoeken. Jij stoort je aan de gesprekspartners, omdat je van mening bent gelijk te hebben. Andere gesprekspartners storen zich aan jouw houding. Beter om dan de wegen te laten scheiden lijkt me, want het gesprek is op deze manier voor niemand prettig.

Welkom Michiel op mijn ad hominem topic.
Je schrijft het al: '...om van gedachten te WISSELEN. Ik heb eerder al aangegeven zeker niet altijd gelijk te hebben.
Als de stelling gedeponeerd wordt: "Adam en Eva zijn onze directe genetische voorouders" dan is daar over te discussiëren en misschien heb ik het helemaal mis en ZIJN zij inderdaad onze directe voorouders. Maar dan vraag ik hier: Toon het aan! Laat zien dat geloof een betrouwbare kenmethode is en dat we de bijbel hierop blindelings kunnen vertrouwen. Maar dan is het hek van de dam en krijg ik nog slechts ad hominems te lezen en wordt er gevraagd naar andere deuntjes. Antwoorden echter zijn ver te zoeken.
Ik heb dus ook zeker niet meer wijsheid in pacht dan andere forumgebruikers hier (hoe vaak moet ik dit nog toegeven?) maar ik sta wel een open eerlijke discussie voor. En dat betekent: Er wordt een vraag gesteld en op die vraag volgt een antwoord. Dit kan heen en weer gaan! Misschien wel tot er begrip beiderzijds is.
En nog 1 opmerking: Ik ben NIET de mening toegedaan dat ik altijd gelijk heb. Maar ALS ik die mening toegedaan ben (dat evolutie een feit is en Adam en Eva NIET onze genetische voorouders zijn) dan moet daar over te praten zijn. Ik dacht dat credible daar juist de plek voor was.

Link naar bericht
Deel via andere websites
59 minuten geleden zei Magere Hein:

Wat vogels betreft (en je voorbeeld) moet ik je teleurstellen. Vogels hebben geen benul van voorjaar, najaar etc. Ze zijn evolutionair geprogrammeerd

Bron? Er zijn vogels die bepaalde cognitieve processen hebben die op zelf-bewustzijn (kunnen) duiden. Dus ondenkbaar dat ze zich ook bewust zijn van een (komend) seizoen vind ik het niet. Ik ben niet zo'n belezen rakker met een academische proxy als jij, dus wellicht kun je een wetenschappelijk artikel citeren waarin wordt gesteld dat vogels zich niet bewust zijn van seizoenen?

 

Dank!

En meld er voor de grap even bij of je heel snel geGoogled hebt naar iets dat in jouw straatje past, of dat je dit echt uit je eigen library trekt en in de zekerheid dat een evt metastudie van mijn kant je gelijk zal onderschirjven?

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Peter79:
Citaat

Ik heb vooral moeite met het woord methode.

Mijn woordenboek zegt bij methode:

1. bepaalde, welbedachte manier van handelen om zeker doel te bereiken;

2. leerwijze; leerboek;

3. wijze van handelen bij een wetenschappelijk onderzoek.

Mensen baseren hun visie op evolutie mede op wat er in de Bijbel staat. Als ze dat doen, dan behandelen ze de Bijbel als een leerboek - een biologieboek of geschiedenisboek. Dan is de vraag: hoe zijn ze erbij gekomen om de Bijbel zo te willen gebruiken? Zoals je weet, verdedig ik niet het standpunt dat de aarde 6000 jaar oud is. Met mij zijn er velen die de Bijbel niet zo gebruiken. Het is dus niet het geloof zelf dat mensen ertoe brengt om de Bijbel zo te behandelen, maar een specifieke cultureel bepaalde inkleuring van het geloof. Als jij de generalisatie "gelovigen" zou loslaten en je zou bijvoorbeeld gaan spreken over "Bijbelfundamentalisten", dan weet ik dat je het niet over mijn geloof hebt, maar slechts een bepaalde groep onder de gelovigen. Dan zouden we het waarschijnlijk wat vaker eens zijn dan nu.

Laten we dan '1' gebruiken. bepaalde, welbedachte manier van handelen om zeker doel te bereiken. Mensen geloven in een god (de christelijke God in dit geval) en mensen menen dus dat ze door dit geloof een betrouwbaar wereldbeeld kunnen creëren. Gevoelig punt is doorgaan (geldt niet voor iedere gelovige) dat we een gemeenschappelijke voorouder met de chimpansee delen. Ligt bij een groot deel van de gelovigen in de chr. God heel gevoelig en nu gaan ze dus weldoordacht handelen om het FEIT van evolutie menen te kunnen ontkrachten m.b.v. de bijbel/hun geloof. Ze gebruiken dan dus hun geloof als methode om de ET op dit onderdeel onderuit te halen/te kunnen ontkrachten.
Dan zeg ik: Niet doen! En dan vraag ik: Is geloof een betrouwbare kenmethode? En dan blijkt na lang zeveren, dat dit inderdaad niet zo is.

Citaat

 

Ik kan even niet wat diepers bedenken, wat denk jij dan wat het diepere is in de mens?

 

Ik heb werkeljjk geen idee. Ik ben bang dat mensen het niet kunnen verteren dat ze gelijk staan aan alle levensvormen op aarde. Het enige merkbare verschil waarin wij ons onderscheiden van de rest, is onze hersenomvang in relatie tot onze lichaamsomvang. Ik vrees dat mensen hier het 'diepere' in zoeken. Misschien wel het niet kunnen omgaan met ashes to ashes, dust tot to dust, atoms to atoms.

Citaat

 Er zit ontwikkeling in de Bijbel, maar daar kom je alleen achter als je de Bijbel goed leest.

Ik denk niet dat er in de bijbel ontwikkeling zit, ik denk dat er in de mens die hierin leest ontwikkeling zit. En dan stel ik weer van die vervelende vragen: Is die bijbel nou wel of niet door een god gedicteerd/geïnspireerd? En .....wat ging er fout? Hoe kan het dat we met de bijbel stenigen kunnen valideren, maar ook ten zeerste afkeuren? Hoe duidelijk is dit boek?

Citaat

Wat vertrouwen op God waard is, kom je alleen maar achter door het te proberen.

Moet ik eerste een keuze gaan maken tot welke god ik me moet richten? En hoe kan ik mezelf (mijn intellect dat ik dan toch nog een beetje bezit) zo verloochenen door in iets te gaan geloven waarin ik totaal geen aanwijzing zie dat het bestaat? Dat is misbruik maken van mijn intellect. Dat is de rede om zeep helpen.

Je laatste alinea is een persoonlijke 'openbaring' en daar wil ik me eigenlijk niet in mengen. Ik geloof je als je zegt dat jij een relatie met God hebt. Alleen wil ik dan weer weten hoe we 'relatie' moeten definiëren als dit 1 richtingsverkeer blijft.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Magere Hein:

Ik heb werkeljjk geen idee. Ik ben bang dat mensen het niet kunnen verteren dat ze gelijk staan aan alle levensvormen op aarde. Het enige merkbare verschil waarin wij ons onderscheiden van de rest, is onze hersenomvang in relatie tot onze lichaamsomvang. Ik vrees dat mensen hier het 'diepere' in zoeken. Misschien wel het niet kunnen omgaan met ashes to ashes, dust tot to dust, atoms to atoms.

Tja, wat vergankelijk is, is onwaar. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Magere Hein:

En dan stel ik weer van die vervelende vragen: Is die bijbel nou wel of niet door een god gedicteerd/geïnspireerd?

Moeten we niet eerst het begrip God definiëren?  En zo ja welke God? En met welke methoden gaan we bepalen of Hij bestaat?  En wat zijn goede en wat zijn slechte kenmethoden?

Hein, Hein, Hein, wat laat je je toch weer kennen.

ps. Ik denk dat God de bijbel persoonlijk heeft gedicteerd maar dat Hij minder onfeilbaar is als menigeen denkt. En nu voor jou werk aan de winkel, een gelovige opzoeken die zegt dat God wel onfeilbaar is. Of nee, eerst de juiste kenmethoden bepalen, bah, het schiet maar niet op met jou Hein, hoe zou dat toch komen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Magere Hein:

Laten we dan '1' gebruiken. bepaalde, welbedachte manier van handelen om zeker doel te bereiken. Mensen geloven in een god (de christelijke God in dit geval) en mensen menen dus dat ze door dit geloof een betrouwbaar wereldbeeld kunnen creëren. Gevoelig punt is doorgaan (geldt niet voor iedere gelovige) dat we een gemeenschappelijke voorouder met de chimpansee delen. Ligt bij een groot deel van de gelovigen in de chr. God heel gevoelig en nu gaan ze dus weldoordacht handelen om het FEIT van evolutie menen te kunnen ontkrachten m.b.v. de bijbel/hun geloof. Ze gebruiken dan dus hun geloof als methode om de ET op dit onderdeel onderuit te halen/te kunnen ontkrachten.
Dan zeg ik: Niet doen! En dan vraag ik: Is geloof een betrouwbare kenmethode? En dan blijkt na lang zeveren, dat dit inderdaad niet zo is.

Wat is dan het doel?

Mensen geloven toch niet met als doel ET onderuit te halen?

4 minuten geleden zei Magere Hein:

Ik heb werkeljjk geen idee. Ik ben bang dat mensen het niet kunnen verteren dat ze gelijk staan aan alle levensvormen op aarde. Het enige merkbare verschil waarin wij ons onderscheiden van de rest, is onze hersenomvang in relatie tot onze lichaamsomvang. Ik vrees dat mensen hier het 'diepere' in zoeken. Misschien wel het niet kunnen omgaan met ashes to ashes, dust tot to dust, atoms to atoms.

Dan snap ik niet waarom je met "het diepere" bent gekomen.

 

4 minuten geleden zei Magere Hein:

Ik denk niet dat er in de bijbel ontwikkeling zit, ik denk dat er in de mens die hierin leest ontwikkeling zit. En dan stel ik weer van die vervelende vragen: Is die bijbel nou wel of niet door een god gedicteerd/geïnspireerd? En .....wat ging er fout? Hoe kan het dat we met de bijbel stenigen kunnen valideren, maar ook ten zeerste afkeuren? Hoe duidelijk is dit boek?

Ik denk dat je heel weinig over de Bijbel weet en zit te bluffen.

5 minuten geleden zei Magere Hein:

Moet ik eerste een keuze gaan maken tot welke god ik me moet richten? En hoe kan ik mezelf (mijn intellect dat ik dan toch nog een beetje bezit) zo verloochenen door in iets te gaan geloven waarin ik totaal geen aanwijzing zie dat het bestaat? Dat is misbruik maken van mijn intellect. Dat is de rede om zeep helpen.

Je laatste alinea is een persoonlijke 'openbaring' en daar wil ik me eigenlijk niet in mengen. Ik geloof je als je zegt dat jij een relatie met God hebt. Alleen wil ik dan weer weten hoe we 'relatie' moeten definiëren als dit 1 richtingsverkeer blijft.

Je moet niks. Geloven heeft pas zin als jouw persoonlijke doelen gelijk lopen met de doelen die je in een geloofsrichting tegenkomt. Pas als het geloof bij jouw leven past als een sleutel op een slot en een deksel op een pot, is geloven een realistische optie die je moet overwegen.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Magere Hein:

is onze hersenomvang in relatie tot onze lichaamsomvang. I

Aiaiaiai MH toch.... een onjuist stelling, onjuist en achterhaald omdat ie zo inaccuraat is. En nee, de mens staat niet bovenaan. En dat is dus niet wat de mens onderscheid. Het gaat uiteraard niet om hersenvolume, maar om cognitieve skills.

19 minuten geleden zei MysticNetherlands:

Bron? Er zijn vogels die bepaalde cognitieve processen hebben die op zelf-bewustzijn (kunnen) duiden. Dus ondenkbaar dat ze zich ook bewust zijn van een (komend) seizoen vind ik het niet. Ik ben niet zo'n belezen rakker met een academische proxy als jij, dus wellicht kun je een wetenschappelijk artikel citeren waarin wordt gesteld dat vogels zich niet bewust zijn van seizoenen?

 

Dank!

En meld er voor de grap even bij of je heel snel geGoogled hebt naar iets dat in jouw straatje past, of dat je dit echt uit je eigen library trekt en in de zekerheid dat een evt metastudie van mijn kant je gelijk zal onderschirjven?

Ik wacht nog op een antwoord MH. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei violist:

Moeten we het begrip God niet eerst definiëren?  En zo ja welke God? En met welke methoden gaan we bepalen of Hij bestaat?  En wat zijn goede en wat zijn slechte kenmethoden? Hein, Hein, Hein, wat laat je je toch kennen hier.

Te midden de massa valt het wellicht minder op, het is leerzaam.

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei MysticNetherlands:

Bron?

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/seizoensvariatie-de-sleutel-tot-evolutionaire-onthaasting-bij-vogels

Evolutionair onthaasten

Al met al zou je kunnen stellen dat naarmate je dichter bij de evenaar komt, evolutie heeft geleid tot meer “onthaaste” stijlen van leven voor vogels. Bij vogels is dit geen kwestie van cultuur zoals bij mensen, maar het resultaat van natuurlijke selectie. De vraag dringt zich op wat de (evolutionaire) oorzaken en mechanismen zijn achter de verschillen in levensstijl die we zien bij vogels.
Die laatste zin wil dus zoiets zeggen als: We weten het (nog) niet.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vogeltrek

Het zijn echter de plaatselijke weersomstandigheden en de lichamelijke toestand van de vogels die het wegtrekken opwekken.

Er had uiteraard ook kunnen staan: Vogels zijn zich bewust wanneer het 1 september is en trekken dan (in onderlinge afspraak met elkaar) massaal naar het zuiden.

En hier weer die rare wetenschappers: De trek van vogels wordt al sinds de oudheid onderzocht. Trekvogels oriënteren zich tijdens de trek overdag op de zonnestand en in de nacht op sterren. Wetenschappers kwamen daar achter door met spiegels de zonnestand die voor de vogels zichtbaar was te veranderen. De vogels kozen dan een andere trekrichting. Ook oriënteren vogels zich op rivieren en kanalen. Verder richten ze zich op het aardmagnetisch veld en gepolariseerd licht. http://www.ecomare.nl/ecomare-encyclopedie/organismen/dieren/vogels/vogeltrek/

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ah, dus het is niet zeker dus je zat er naast met je bewering. Dat vermoedde ik al hoor. Zoals ik al zei, sommige vogels hebben mogelijk zelf-bewustzijn. Veel weten we er dus nog niet van.

 

Verder is het antwoord op mijn vraag "En meld er voor de grap even bij of je heel snel geGoogled hebt naar iets dat in jouw straatje past, of dat je dit echt uit je eigen library trekt en in de zekerheid dat een evt metastudie van mijn kant je gelijk zal onderschirjven?" wellicht nog interessant.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Magere Hein:

Vogels zijn zich bewust

Dit is symbolisch taalgebruik, toch?

Overigens is bewustzijn wel belangrijk gegeven voor dit topic. Vanzelfsprekendheden zijn vaak het gevolg van de afwezigheid van bewustzijn.

De gelovige die zich vanzelfsprekend op de Bijbel beroept tegenover een niet-gelovige met als doel de niet-gelovige te overtuigen, is zich er waarschijnlijk niet van bewust dat overtuigen slechts mogelijk is op basis van gedeelde kennis. En als de niet-gelovige de Bijbel niet als kennis accepteert, heeft overtuigen geen zin. Als de gelovige zich ervan bewust is dat ook de autoriteit van de Bijbel berust op geloof, dan scheelt dat een stuk moeite.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Rommel locked this discussie
Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid