Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

3 minuten geleden zei Magere Hein:

Seculiere staten gaan een stapje verder: de staat tracht zich neutraal op te stellen tegenover alle religies, voor zover deze de burgerlijke wetgeving integraal erkennen en respecteren.[bron?] Deze staten beschermen hun onderdanen ook tegenover eventuele religieus gemotiveerde inbreuken op hun rechten. In radicaal seculiere (dus secularistische) staten (zoals Frankrijk en het laïcisme aldaar) worden de meeste vormen van religie zelfs verbannen uit het staatsleven. Religieuze overtuiging mag daardoor enkel binnen de private levenssfeer geuit worden. Degenen die de religie zo sterk uit het maatschappelijke leven willen weren, worden door sommige van hun tegenstanders ook wel verlichtingsfundamentalisten genoemd.

Panarchisme is een politieke filosofie die ervan uitgaat dat ieder individu mag bepalen tot welke overheid hij of zij thuishoort. Hierbij hoeft men niet van locatie te wisselen. Het concept was bedacht door Paul Émile de Puydt, een Belgische politieke econoom. Het idee is dat mensen zelf overheden maken, waarop andere mensen zich kunnen ‘abonneren’. De verschillende overheden zouden enkel macht hebben over hun eigen volgelingen. Wanneer men niet tevreden is kan men overstappen op een andere overheid. Zo ontstaat er concurrentie tussen deze ‘politieke kerken’, en voelen deze zich genoodzaakt zo efficiënt mogelijk te werken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 281
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

@Magere Hein Je maakt dus onderscheid tussen religieuze en niet-religieuze levensbeschouwingen. Daarmee begeef je je echter op gevaarlijk terrein. Iedereen mag immers de eigen levensbeschouwing vrij u

Het zo fijne linksysteem van Credible werkt als een tierelier! Heb het voor je aangepast!

Daar heb je idd een punt. Ik bedoel dan vooral op gebied van vluchtelingen, migranten en allochtonen (wat ik een slecht woord vind). Wat mij betreft is het de Partij Voor de Verdeeldheid. Daar kan ik

8 minuten geleden zei TTC:

Leuk dat het weer totaal naast de kwestie is, het was voorspelbaar maar goed. Toch dank.

Leuk om te zien dat als je in een hoekje wordt gedreven je jezelf er taalkundig weer probeert uit te manoeuvreren met je wijzende vingertje.

In het moderne leven onderdrukken we het kind meestal, want...
We willen aan het kapitalisme aangepaste kinderen....
...het onderdrukte kind
... is deels te wijten aan de onderdrukking van het kind in ons.

En IK reageer met een gebod dat betrekking heeft op deze opvoeding! 
4. Gij zult uw kinderen eren en hun autonomie respecteren. Dat betekent als ze kinderlijk willen zijn, dan ZIJN ze kinderlijk!

Heb je in de gaten dat bijna niemand op je reageert (behalve misschien Mcmadtasty die net zo wollig in zijn taalgebruik is). Misschien zit iedereen wel continu naast jouw kwestie!
Misschien moet je jouw kwestie eens gaan aanpassen.
Daal eens af tot het niveau van ons simpele zielen.

Laatste bericht aan TTC!

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Robert Frans:

@Peter79 Wat jij schrijft heeft echter niet te maken met corruptie, hoogstens met vermeend slecht bestuur of met het aanhouden van een andere visie dan jij hebt. Corruptie behelst echter het jezelf omkoopbaar opstellen, het aannemen van steekpenningen en daardoor je beleid te laten beïnvloeden. Zoiets is strafbaar in Nederland en zeker vergeleken met bijvoorbeeld de VS mogen politici hier vrijwel helemaal niets op het gebied van giften, ook niet tijdens verkiezingscampagnes. Dus als je iemand verdenkt van corruptie, dan moet je aangifte doen. Je moet het dan wel kunnen bewijzen natuurlijk.

Toch heb ik het woord corrupt niet zo maar in de mond genomen. De preker in het filmpje zegt dat de politiek in Amerika "corrupt and immoral in the core" is. Behalve het leeglopen van de Clinton foundation haalt hij ook wikileaks aan als voorbeeld. Zowel in het Engels als in Nederlands heeft corrupt naast de betekenis van omkoping ook de betekenis van bederven en ontaarden. In het citaat "corrupt and immoral in the core" gaat het m.i. over ontaarding en bederf. Natuurlijk houdt het woord corrupt zijn zwaar negatieve klank vanwege de strafrechtelijke betekenis van omkoping. Het is daarom bij uitstek een woord om onderbuikgevoelens uit te drukken.

15 uur geleden zei Robert Frans:

Daarnaast is die vermeende kloof tussen politiek en burger grotendeels onzin. Iedereen die een beetje moeite ervoor wil doen, kan wel degelijk het democratische proces beïnvloeden. Je kan naar inspraakavonden over zo'n beetje elk besluit, lid worden van de meeste politieke partijen en meestemmen op partijcongressen (niet bij de PVV, daar bepaalt enkel Wilders de koers!), je aanmelden bij actiecomités, medezeggenschapsraden, politieke verenigingen, of zelf iets dergelijks oprichten, je kunt je verkiesbaar opstellen voor zowel de regionale als de landelijke politiek, je kunt zelfs internetconsultaties invullen, etc. En in het ergste geval heb je alle vrijheid om een demonstratie te organiseren en daarvoor veel mensen op te roepen. Via media als Facebook is dat zelfs bijzonder gemakkelijk en heel snel gedaan.

Politieke partijen hebben hun grondbeginselen en verkiezingsprogramma's over het algemeen gewoon op internet staan, gemeenten zijn verplicht om besluiten te verantwoorden als je erom vraagt, op televisie en in de media worden politieke ontwikkelingen vanuit allerlei kanten belicht en laten politici zich regelmatig horen, vergaderingen van gemeenteraden en van beide Kamers zijn gewoon gratis te bezoeken en of via internet te volgen, en tijdens politieke campagnes mogen politici nauwelijks tot geen giften aannemen van bedrijven. Als je wil kun je dus de hele dag Geert Wilders, Alexander Pechtold of Gert-Jan Segers in je huiskamer hebben en kun je precies volgen wie nu wat precies doet.

Die kloof is er dus alleen als je daar zelf voor kiest. Of als je je niet wil realiseren dat democratie niet betekent dat je altijd je zin krijgt. Of je niet wil realiseren dat 30 zetels hebben betekent dat je 120 zetels dus níét hebt en dat vele miljoenen mensen meer dus níét op jouw beginselen zitten te wachten. Anders hadden zij immers óók op jou gestemd. Of je niet wil realiseren dat besluitvorming nu eenmaal een ongelooflijk complex proces is, waarbij vele factoren meespelen waar jij misschien nooit aan gedacht hebt of aan wil denken, maar die elke beetje ervaren politicus meteen ziet en begrijpt.

De kloof tussen burger en politiek zal grotendeels onzin zijn, het is een gespreksonderwerp dat blijkbaar iets reëels aanduidt. Het SCP berichtte in 2008 dat 40% van de Nederlanders vond dat de kloof tussen politieke elite en burger is gegroeid. Hoewel het een kwestie van perceptie is, is het voor veel mensen toch iets reëels en vindt het SCP het serieus genoeg om het als een zelfstandig fenomeen te onderzoeken. Bij de kloof horen gedachten als: de politieke elite staat op afstand, raakt regelmatig in opspraak en heeft volgens grote delen van de bevolking vooral oog voor haar eigen belangen. Vooral laag opgeleide burgers vertrouwen de zogenoemde 'powerelite' (hoogopgeleide, oudere, autochtone mannen) van Nederland niet meer. http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2008112-scp-kloof-tussen-politieke-elite-en-burgers-groeit.html

Je geeft allerlei inspraakmogelijkheden aan en ik kan daar het nodige op afdingen, maar dat lijkt me off-topic. Kan je het je voorstellen dat het geharrewar rond het Oekraïene-referendum het vertrouwen in de politiek nog kleiner maakt dan het al was? (volgens deze bron vertrouwt meer dan 60% de Nederlandse politiek niet http://achterdesamenleving.nl/elke-vorm-van-regering-is-al-vanaf-de-start-corrupt/#.WJmaqVyHfvQ)

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Magere Hein:

Heb je in de gaten dat bijna niemand op je reageert (behalve misschien Mcmadtasty die net zo wollig in zijn taalgebruik is). Misschien zit iedereen wel continu naast jouw kwestie! Misschien moet je jouw kwestie eens gaan aanpassen. Daal eens af tot het niveau van ons simpele zielen.

Trollen zoeken steeds naar volgelingen, ze trappen in je val waardoor je alweer je ding kan doen. Je hebt het over ideologieën maar hebt geen besef hoe onderhevig je daaraan bent, en continu verwar je religie met mythisch lidmaatschap dat geenszins de lading dekt. Maar doe rustig verder, het is leerzaam. Verkiezingen 2017, het gaat hier over de toekomst van ons allen, niet over jouw pre-occupatie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Magere Hein:

4. Gij zult uw kinderen eren en hun autonomie respecteren. Dat betekent als ze kinderlijk willen zijn, dan ZIJN ze kinderlijk!

Overigens, het exploot handelt over het innerlijke kind waar het contact mee verloren gaat door ideologische manipulatie. Hierdoor wordt de ratio beperkt en kan er niet anders meer gedacht worden dan hoe het brein geconfigureerd werd. Het doorbreken van deze beperking betekent dat we getuige worden van een absurd schouwspel, krachtdadig verdedigd door diegenen die onderhevig zijn aan de - zelfs niet eens bewust - opgelegde ideologie. Maar doe rustig alsof er geen boek geschreven werd, nochtans allemaal wetenschappelijk onderbouwd.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Magere Hein:

@Willempie Jij kijkt eerst dat fillempie voor we verder praten over de bewonderingswaardigheden van jouw geliefde christendom. Ik kan je verklappen: Het komt er niet best vanaf. De geschiedenis van het christendom.
Overigens is het een hoorcollege, dus kun je het misschien op je Ipod (of ander wetenschappelijk item) zetten! Uren luisterplezier! Je hele rijke ethisch hoogstaande geschiedenis in 1 college.
(ik heb geprobeerd een samenvatting voor je te vinden, maar ben daar nog niet in geslaagd.)

Hoorcollege? Je hebt duidelijk nog nooit een universiteit van binnen gezien. 

Het is een door een computer voorgelezen boek van een psycholoog uit 1933. Zwaar verouderd, zowel in taalgebruik als inhoud. In zijn conclusie wijst hij bijvoorbeeld naar het atheïstische, communistische Rusland als hét toekomstige utopia waar andere samenlevingen een voorbeeld aan kunnen nemen:

Citaat

It is to Russia that all eyes will turn in the next few generations. At the present, she is going through the throes of childbirth. She is immature, and as a child she staggers. The abuse and ridicule heaped upon her now is but the repetition of that given by all frightened societies of past ages, when they contemplated new-ideas which their immature minds could not fathom. But Russia will emerge in the not too distant future, and the infant will shortly reach maturity; and that maturity may set a standard for those timid and frightened societies that at present look with dilated eyes upon her daring.

Het hele boek is overigens hier te lezen: https://en.m.wikisource.org/wiki/The_Necessity_of_Atheism_(Brooks)

56 minuten geleden zei Magere Hein:

B: Ik type in google: "Atheïstische regering" in en krijg geen hits. Hoe kan dat???

Kom, kom, als leunstoelwetenschapper moet een beetje googelen toch nog wel lukken: https://en.wikipedia.org/wiki/State_atheism

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Dorbeck:

Je hebt duidelijk nog nooit een universiteit van binnen gezien.

Fijne eerste bijdrage. Welkom hier!

Kan geschiedenis verouderen? Maakt het uit of dit hoorcollege uit 1990, 1930 komt en/of voorgelezen door een computer? Doet dat iets af aan de geschiedenis van het christendom????
Dank voor de leeslink. Daar kan @Willempie wel wat mee.

M.n. deze hoofdstukken zijn wat dat betreft interessant!
VII. RELIGION AND MEDICINE 126

VIII. RELIGION AND ASTRONOMY 148

IX. RELIGION AND GEOGRAPHY 151

X. RELIGION AND CHEMISTRY AND PHYSICS 154

XI. RELIGION AND GEOLOGY, PHILOLOGY, AND EVOLUTION 157

XII. RELIGION AND WITCHCRAFT 163

XIII. RELIGION AND MORALITY 193

XIV. CHRISTIANITY AND WAR 211

XV. CHRISTIANITY AND SLAVERY 214

XVI. CHRISTIANITY AND LABOR 224

XVII. RELIGION AND WOMAN 242

Maar net iets te off topic. Nu weer politiek! Waarom ik seculier verkies, mag duidelijk zijn als je deze hoofdstukken gelezen/beluisterd hebt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Magere Hein:

Fijne eerste bijdrage. Welkom hier!

Kan geschiedenis verouderen? Maakt het uit of dit hoorcollege uit 1990, 1930 komt en/of voorgelezen door een computer? Doet dat iets af aan de geschiedenis van het christendom????
Dank voor de leeslink. Daar kan @Willempie wel wat mee.

Nogmaals het is geen hoorcollege. Onze kennis van wat zich heeft afgespeeld in de geschiedenis verandert voortdurend door nieuwe inzichten. Als je dat betwijfelt zou je ook de bijbel voor waar kunnen aannemen.

Willempie kan zich het lezen van het boek besparen. Het is een zwakke zwart/wit analyse geschreven door een leek die de klok heeft horen luiden maar niet weet waar de klepel hangt. In de moderne leer en geschiedenis der internationale betrekkingen speelt "geloof" (christendom, islam, wat dan ook) nauwelijks een rol. Op academisch niveau wordt "geloof" dan ook niet gezien als motivator voor gedrag tussen natiestaten en supranationale organisaties maar slechts als legitimatie. 

Ik ben door toeval op dit forum gekomen en verbaas me er over hoe druk zogenaamde atheïsten zich maken over iets waarin ze helemaal niet geloven. Waarom in vredesnaam zo veel tijd en moeite steken in iets dat betekenisloos is voor je? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Dorbeck:

Het is een zwakke zwart/wit analyse geschreven door een leek.

Ik heb betere recensies van boeken gelezen. Nu weer de verkiezingen 2017 Dorbeck! Heb je de stemwijzer al gebruikt of weet je al wie jouw goed gemotiveerde stem krijgt?

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Magere Hein:

Ik heb betere recensies van boeken gelezen. Nu weer de verkiezingen 2017 Dorbeck! Heb je de stemwijzer al gebruikt of weet je al wie jouw goed gemotiveerde stem krijgt?

Wordt het je te heet onder de voeten? Ik ben oprecht verbaasd dat iemand zoals jij die zich atheïst noemt zo vele uren besteed aan iets waarin hij niet gelooft. Waarom? 

Ik heb geen stemwijzer nodig om mijn keuze te bepalen. Ik stem al mijn hele leven liberaal en zal dat ook blijven doen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Dat beloof ik:

Gelukkig hebben we Trump. een mooi voorbeeld van hoe alles onder een christelijk regering altijd goed gaat.

Deze opmerking van mij is een domme opmerking, maasr wel om aan te geven dat dit voor die van U ook geldt.
Er zijn nu eenmaal goed en slechte regeringen, zowel religieus als niet religieus. Het bestempelen van álle christelijke of álle atheïstische regeringen als 'slecht' is erg kortzichtig.

Daar wees ik U al op toen U een bepaalde partij als alternatief aangaf, zonder dat U ook maar 1 letter van hun programma had gelezen.
Wellicht is het toch een goed idee om iemand te beoordelen op inhoud, in plaats van een naam of door anderen opgelegd etiket.

Ik ga er van uit, dat partijen die mee doen aan de verkiezingen aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het is een alternatief die ons aangeboden wordt tijdens de verkiezingen.

Dat ik die partij noem als een alternatief naast andere christelijke partijen voor christenen, is het niet mijn probleem dat jij daar over valt.

Ik heb wel een overweging gemaakt voor waar ik op ga stemmen, maar dat was mijn uitgangspunt ook niet.

Ik heb daar wel een mening over, maar ik begrijp dat je wilt weten waarom ik "Jezus Leeft" als een alternatief noem.

Nou puur gewoon, omdat zij mee doen aan de verkiezingen en zich als "christelijk" identificeren.

Het is gewoon puur genoemd voor de liefhebbers en omdat het voor mij een opvallende nieuwkomer is.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Magere Hein Je maakt dus onderscheid tussen religieuze en niet-religieuze levensbeschouwingen. Daarmee begeef je je echter op gevaarlijk terrein. Iedereen mag immers de eigen levensbeschouwing vrij uitdragen en vanuit de eigen levensbeschouwing politiek bedrijven. Jij mag dat. Ik mag dat. Iedereen mag dat. Levensbeschouwingen daarvan uitsluiten is zagen aan de stoelpoten van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van levensbeschouwing. Het is ondermijning van de democratie.

Het is dan ook volstrekt niet relevant of jij religie wel of niet stom vindt. Als er mensen zijn die vanuit christelijke uitgangspunten politiek willen bedrijven, dan hebben zij net zo het recht op een christelijke partij te stemmen, zichzelf verkiesbaar te stellen en ook net zo het recht om vanuit hun uitgangspunten scholen te stichten. Net zoals Jenaplan en het antroposofisme met haar vrije scholen dat ook mogen. Zolang ze maar voldoen aan de wettelijke eisen die aan het onderwijs worden gesteld en de kinderen dus leren wat zij moeten leren.

Jij bent van mening dat scholen seculier behoren te zijn. Prima, dan sticht jij de scholen daarin en als je scholen aan alle wettelijke kwaliteiten voldoen, dan zal de overheid je daarin bijstaan. De overheid dient immers geen levensbeschouwingen te bevorderen of uit te sluiten: of je steunt alle scholen, of je steunt geen enkele school. Maar dat betekent niet dat iedereen zich maar naar jouw ideeën moet conformeren. Als velen dat willen, dan is dat prima, maar als genoeg mensen dat niet willen, dan hebben zij dezelfde rechten en vrijheden als jij. Zolang ze de wet maar navolgen, die immers op democratische wijze is opgesteld.

Het westerse secularisme is gewoon één van de vele ideologieën die de wereld rijk is. Zij is niet neutraler of objectiever, want alle religies als gelijk zien is ook al een levensbeschouwelijk standpunt, een keuze die je maakt op basis van wat jij belangrijk vindt. Jouw ideeën zijn dus ook gewoon één van de vele ideeën die er heersen. Dat jouw ideeën door heel veel Nederlanders worden gedeeld en daarom sterk het maatschappelijk verkeer beïnvloeden, is mooi voor jou. Geniet ervan, zou ik zeggen, want samenlevingen kunnen altijd veranderen.

Maar dat betekent nooit dat je andere ideeën daarom zomaar kan buitensluiten. Zolang een idee niet tegen de wet ingaat en voldoende draagvlak heeft, kunnen haar aanhangers daar net zo vrij politiek mee bedrijven en eigen organisaties en scholen voor oprichten als jij dat met jouw ideeën mag. Dat is namelijk de essentie van democratie, van vrijheid van meningsuiting en levensbeschouwing. Misschien vind je dat niet leuk, maar er zijn ook zoveel dingen die ik niet leuk of goed vindt en die ik ook gewoon tot op zekere hoogte heb te dulden.

Wat jij lijkt te willen is andere levensbeschouwingen monddood maken, zodat je er nooit meer van hoeft te zien of te horen en jouw gelijkgestemden nooit meer kritisch bevraagd hoeven te worden op fundamentele punten. Iedereen mag dan fijn denken wat ie wil, maar als het tegen jouw beginselen ingaat, dan dien je wel je mond te houden en zéker niet de politiek ermee in te gaan.
En verwacht dan ook geen enkele steun van de overheid meer als je dan tóch van je democratische rechten gebruik wil maken, omdat je je immers niet aan haar conformeert. Gewoon de wet navolgen en de democratie respecteren is dan niet meer voldoende, nee, je moet dan wel helemaal precies denken en doen zoals zij aangeeft. Gehoorzaamheid is niet voldoende, nee, je moet haar liefhebben.

Voor jou kan dat als een paradijs klinken, maar mij klinkt dat vooral heel eng in de oren.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Maar even serieus over de inhoud van de partijen. Wat is de reden waarom er op welke partij gestemd wordt?

Wat is de beweegredenen om te stemmen?

 

Ik zelf moet eerlijk wezen dat ik weinig vertrouwen heb aan hoe ons economische systeem in elkaar zit. Het lijkt me net een tikkende tijdbom.

Echter heb ik wel redenen om ergens voor of tegen te zijn.

Ik hoop dat er rekening met de natuur gehouden wordt en we het niet verder verontreinigen en te ver weg dringen. Als we dat wel doen, keert het zich tegen ons, want zonder de natuur kunnen we niet leven.

Ik hoop dat we in een maatschappij gaan leven, waarin niet iedereen gaat jagen naar geld en succes, maar ook de zwakkeren van de samenleving goed worden opgevangen.

Maakt mij niet uit door welke partij, levensbeschouwelijke stroming of organisatie, het gaat me erom dat we naar elkaar omzien en goed voor elkaar zorgen.

Ik hoop dat de samenleving weer meer "noaberschap" krijgt. Zo drukken wij in Twente het uit dat buren voor elkaar klaar staan en voor elkaar zorgen.

Iets wat voor de opkomst van de welvaart, met het materialisme en het individualisme nog een gemeengoed was.

Ik hoop dat vluchtelingen werkelijk geholpen worden, in plaats van "overlast" beticht te worden en zelfs als crimineel behandeld te worden.

Ik hoop dat we werkelijk laten zien, dat we mensen zijn met een hart op de goede plek.

Een partij die dat ideaal dichter bij zou brengen, verdient mijn voorkeur.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Robert FransStel....en ik stel je 2 vragen....het aantal moslims neemt hand over hand toe in dit land en in maart wordt straks (nu nog hypothetisch uiteraard) de MP (MoslimPartij) de grootste van het land. De partij heeft als speerpunt:  "scholen met de koran" en voert dit ook in. Al deze scholen voldoen aan de wettelijke kwaliteiten, maar ze bieden, zoals je zult begrijpen, wat extra's!
1. Stuur jij je kinderen naar deze scholen?
2. Waar is onderwijs nou voor bedoeld?
Bonusvraag: Is onderwijs waarin kennis en begrip voor ALLE religies wordt onderwezen niet ver te prefereren boven welk (monotheistisch) religieus onderwijs dan ook? Onze God is de beste God!

Overigens heb je het verderop over: "Dat is namelijk de essentie van democratie, van vrijheid van meningsuiting en levensbeschouwing."
Homo's op christelijke scholen? Gekleurde leerlingen op chr. scholen? Vrouwelijke directrices op chr. scholen?
MAAR! Er is hoop! http://www.nu.nl/politiek/3559735/vlissingen-heeft-als-eerste-vrouwelijke-lijsttrekker-sgp.html

Dus @Willempie We spreken over 2013!!! De eerste vrouwelijke lijsttrekker! De bijbel denkt er nl. anders over. Daar zwijgen vrouwen! 1 Kor. 14:33-35 en 1Tim.2:11-15, waarin Paulus zegt dat vrouwen moeten zwijgen en zeker geen onderwijs mogen geven. Doe mij maar seculiere normen en waarden.

@GaitemaDat riekt naar SP of groenlinks. De punten die je noemt! Was ook mijn insteek bij het invullen van de stemwijzer. Liefst zie ik een partij gebaseerd op rationele kennis en logica. En dan moeten we concluderen dat we 1 aarde hebben, met z'n allen erop samenleven (mens en dier) en er verdomd zuinig op moeten zijn!

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Gaitema:

Ik zelf moet eerlijk wezen dat ik weinig vertrouwen heb aan hoe ons economische systeem in elkaar zit. Het lijkt me net een tikkende tijdbom.

Die tikkende tijdbom kan ook ontploffen, dit in weerwil van de beschikbare alternatieven om deze dreiging een halt toe te roepen. Politieke bereidheid is daartoe noodzakelijk, makkelijker gezegd dan gedaan.

Het eindresultaat van het proces van financiële mondialisering zal misschien zijn dat we in de kern van onze economieën een automaat hebben gecreëerd die in beslissende mate ons leven conditioneert. De grote nachtmerrie van de mensheid – er getuige van zijn hoe machines onze wereld gaan beheersen – lijkt op elk ogenblik werkelijkheid te kunnen worden, niet in de vorm van robots die banen overbodig maken, of grote regeringscomputers die ons dag en nacht bewaken, maar als een elektronisch systeem van financiële transacties. Deze automaat functioneert volgens een eigen logica die niet de logica is van de regels van onze traditionele markt. Overheden, ondernemingen en financiële instellingen hebben vrijwel geen greep op de dynamiek van de door de automaat in beweging gebrachte geldstromen, ondanks hun rijkdom en macht. Toch is een effectieve regulering van de wereldeconomie technisch denkbaar. Het schort niet aan technologie, maar het draait om menselijke (en dus ook om politieke) waarden. Deze menselijke waarden kunnen veranderen, het zijn geen natuurwetten. Dezelfde elektronische netwerken van informationele en financiële stromen kunnen worden afgestemd op andere waarden. (bron)

14 minuten geleden zei Magere Hein:

2. Waar is onderwijs nou voor bedoeld?

Zo gezien is het niet bedoeld om mensen wijzer te maken, vandaar wellicht onder-wijs.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Magere Hein:

@Robert FransStel....en ik stel je 2 vragen....het aantal moslims neemt hand over hand toe in dit land en in maart wordt straks (nu nog hypothetisch uiteraard) de MP (MoslimPartij) de grootste van het land. De partij heeft als speerpunt:  "scholen met de koran" en voert dit ook in. Al deze scholen voldoen aan de wettelijke kwaliteiten, maar ze bieden, zoals je zult begrijpen, wat extra's!
1. Stuur jij je kinderen naar deze scholen?
2. Waar is onderwijs nou voor bedoeld?
Bonusvraag: Is onderwijs waarin kennis en begrip voor ALLE religies wordt onderwezen niet ver te prefereren boven welk (monotheistisch) religieus onderwijs dan ook? Onze God is de beste God!

Overigens heb je het verderop over: "Dat is namelijk de essentie van democratie, van vrijheid van meningsuiting en levensbeschouwing."
Homo's op christelijke scholen? Gekleurde leerlingen op chr. scholen? Vrouwelijke directrices op chr. scholen?
MAAR! Er is hoop! http://www.nu.nl/politiek/3559735/vlissingen-heeft-als-eerste-vrouwelijke-lijsttrekker-sgp.html

Dus @Willempie We spreken over 2013!!! De eerste vrouwelijke lijsttrekker! De bijbel denkt er nl. anders over. Daar zwijgen vrouwen! 1 Kor. 14:33-35 en 1Tim.2:11-15, waarin Paulus zegt dat vrouwen moeten zwijgen en zeker geen onderwijs mogen geven. Doe mij maar seculiere normen en waarden.

@GaitemaDat riekt naar SP of groenlinks. De punten die je noemt! Was ook mijn insteek bij het invullen van de stemwijzer. Liefst zie ik een partij gebaseerd op rationele kennis en logica. En dan moeten we concluderen dat we 1 aarde hebben, met z'n allen erop samenleven (mens en dier) en er verdomd zuinig op moeten zijn!

Dat heb je goed. Normaal stem ik SP. Dit kwam ook uit Stemwijzer. Dit jaar stem ik echter Groen Links op Jesse Klaver.

Hij komt betrouwbaar op mij over.

Het spotje van het CDA vond ik trouwens ook overtuigend, maar in de praktijk denk ik dat ze zeker te hard zijn voor asielzoekers en te veel meegaan met VVD.

Kwa stantpunten uiteindelijk toch VVD light blijken te zijn.

9 minuten geleden zei TTC:

Die tikkende tijdbom kan ook ontploffen, dit in weerwil van de beschikbare alternatieven om deze dreiging een halt toe te roepen. Politieke bereidheid is daartoe noodzakelijk, makkelijker gezegd dan gedaan.

Het eindresultaat van het proces van financiële mondialisering zal misschien zijn dat we in de kern van onze economieën een automaat hebben gecreëerd die in beslissende mate ons leven conditioneert. De grote nachtmerrie van de mensheid – er getuige van zijn hoe machines onze wereld gaan beheersen – lijkt op elk ogenblik werkelijkheid te kunnen worden, niet in de vorm van robots die banen overbodig maken, of grote regeringscomputers die ons dag en nacht bewaken, maar als een elektronisch systeem van financiële transacties. Deze automaat functioneert volgens een eigen logica die niet de logica is van de regels van onze traditionele markt. Overheden, ondernemingen en financiële instellingen hebben vrijwel geen greep op de dynamiek van de door de automaat in beweging gebrachte geldstromen, ondanks hun rijkdom en macht. Toch is een effectieve regulering van de wereldeconomie technisch denkbaar. Het schort niet aan technologie, maar het draait om menselijke (en dus ook om politieke) waarden. Deze menselijke waarden kunnen veranderen, het zijn geen natuurwetten. Dezelfde elektronische netwerken van informationele en financiële stromen kunnen worden afgestemd op andere waarden. (bron)

 

Dat klinkt niet best. Ik begrijp hoe dan ook dat we al gegijzeld zijn door de motor achter de wereldeconomie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Gaitema:

Dat heb je goed. Normaal stem ik SP. Dit kwam ook uit Stemwijzer. Dit jaar stem ik echter Groen Links op Jesse Klaver.

Hij komt betrouwbaar op mij over.

Tja...Emile zie ik nou ook niet direct als minister president, maar volgens mij was hun partijpunt m.b.t. alleenverdieners meer in mijn straatje. Ik probeer liever niet naar personen te kijken.
Rutte lijkt me ook een sympathieke gezellige kerel om een biertje mee te drinken. Mijn stem zal hij niet krijgen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Gaitema:

Dat klinkt niet best. Ik begrijp hoe dan ook dat we al gegijzeld zijn door de motor achter de wereldeconomie.

Zo is dat, en als je dat ten gronde bekijkt dan geloof je het misschien niet omwille van z'n eenvoud. Velen hebben dat al eens onderzocht, ze blijven wanhopig achter bij het zien van een dolgedraaide wereld die ons allen op stang jaagt. In de bijbel staat iets over een Jubeljaar, dit betekent een reset van het systeem opdat de sociale cohesie bevorderd wordt. Het is een methode die 'tijdloos' toepasbaar is, we horen er enkel maar bitter weinig over. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Politiek en onderwijs

Kinderen hebben recht op onderwijs. Wereldwijd. Waar is dit onderwijs voor? Kennis(overdracht), burgerschapsvorming en vooral individuele ontplooiing. Kinderen moeten verder gevrijwaard blijven van indoctrinatie. Een goede overheid is religieus neutraal. Wat dat betreft draag ik het Franse model een warm hart toe. Wat de Nederlandse overheid nu nog doet is ouders (gesubsidieerd) steunen in de religieuze indoctrinatie van hun kinderen. Kinderen moeten laten zelf kunnen kiezen (na goed geïnformeerd te zijn m.b.t. alle religieuze overtuigingen of ze hun ouders hierin willen volgen of niet. Neutraal openbaar onderwijs dus. Zet kinderen van alle diverse soorten religies bij elkaar! Prachtig toch?
Waarom niet meer keuzemogelijkheden zoals b.v. Dalton, Jenaplan, Montessori e.d. of 2-talig onderwijs, i.p.v. katholieke scholen, moslimscholen etc.
Kennis, dient wetenschappelijk verantwoord te zijn. Verhalen over een hemel, hel of voortbestaan na de dood en sharia of Djinns zijn GEEN onderdeel van het natuurwetenschappelijk onderwijs. Natuurlijk komen er vragen: "Bestaat God meester/juf?" Dan is het antwoord op de school:  "Er zijn geen wetenschappelijke argumenten voor het bestaan van een god.
" Religie mengt zich NIET met onderwijs. En dit is geen atheïstische indoctrinatie. Het gaat er nl. om dat onderwijs zo eerlijk en objectief mogelijke kennis overdraagt. Dus ook (breed!) over religies! Mooi toch als Achmed ook leert over het katholicisme, protestantisme, hindoeïsme en andersom?

Hoe de SP hier momenteel mee omgaat is me nog niet helemaal duidelijk. Ze waren op de goede weg.  D66, PvdA en SP wilden 2 dingen die het volgens de wet niet hoeft te doen. Ze wilden dat scholen meer zwarte en moeilijke leerlingen aannemen en dat scholen de religieuze boodschap in hun godsdienstonderwijs moderniseren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Magere Hein:

Hoe de SP hier momenteel mee omgaat is me nog niet helemaal duidelijk. Ze waren op de goede weg.  D66, PvdA en SP wilden 2 dingen die het volgens de wet niet hoeft te doen. Ze wilden dat scholen meer zwarte en moeilijke leerlingen aannemen en dat scholen de religieuze boodschap in hun godsdienstonderwijs moderniseren.

Een zoektocht naar meer verbondenheid dus, hoe ook gedefinieerd. Maar goed, we weten dat je religie continu verwart met mythisch lidmaatschap, het zal dus niet veel baten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
39 minuten geleden zei Magere Hein:

Wat de Nederlandse overheid nu nog doet is ouders (gesubsidieerd) steunen in de religieuze indoctrinatie van hun kinderen.

Aangezien je reactie waardering oogst, toch maar even op ingaan. Kan je mij een wetenschappelijke bron geven voor deze stelling? Kan je me daarnaast een overheidsdocument tonen waarin subsidie wordt toegekend met als oogmerk indoctrinatie?

Kan je, met andere woorden, aantonen dat je niet bezig bent met stemmingmakerij en het kritiekloos napraten van dubieuze bronnen?

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Magere Hein Als de meerderheid van de bevolking moslim zou zijn en Nederland dus grotendeels islamitisch, dan zullen we denk ik eerder sámen strijden voor behoud van vrijheid van onderwijs en levensbeschouwing. Dan zullen we sámen de ervaring delen hoe het is als de meerderheid ineens voor jou gaat bepalen dat jij niet meer openlijk je ideeën mag uitspreken of uitvoeren.
We zullen dan, om samen een sterkere vuist te maken, een school willen oprichten die in elk geval onze gemeenschappelijke waarden onderwijst: vrijheid van meningsuiting en levensbeschouwingen, het belang van vrij en wetenschappelijk onderzoek, de vrijheid om als moslim atheïstisch of christen te worden, het ideaal van de democratie, de scheiding tussen kerk en staat, etc.
Jij zal dan denk ik ook weer gaan beseffen dat die schoolstrijd destijds ook voor jou weer relevant kan worden als de overheid ineens ook jóúw idealen wil ontmoedigen of zelfs uit het straatbeeld wil weren. Want de voorrechten die jij nu voor je eigen seculiere waarden propageert, kunnen je natuurlijk lelijk in de vingers gaan snijden als een overheid na verandering van ideologie diezelfde voorrechten vervolgens tégen jou gebruikt.

Voor nu echter volstaat de wet en de onderwijsinspectie voor het toetsen van de kwaliteit en de voldoening aan de wettelijke vereisten van elke school. Wanneer een school niet de dingen leert die zij behoort te leren, dan kan zij daarop aangesproken worden en kan ze in het ergste geval worden gesloten.
De overheid kijkt daarbij inderdaad niet zozeer naar de ideologie of levensbeschouwing die de school aanhangt, zolang deze niet in strijd is met de wet en de democratie. Zij staat immers daarboven, omdat haar dienaren immers vanuit allerlei ideologieën en levensbeschouwingen komen, zoals in elke gezonde democratie. Elke school die aan de wet en de kwaliteitseisen voldoet en die voldoende leerlingen heeft om draaiende gehouden te worden, kan dus ondersteuning vanuit de overheid vragen indien gewenst.
Zowel een seculiere als christelijke school kan dus gesubidieerd of niet gesusbidieerd worden. Zowel een seculiere als christelijke school is gebonden aan dezelfde wet en dezelfde kwaliteitseisen. Er is dus geen reden om voor christelijke scholen uitzonderingen te maken daarop, door ze minder rechten te geven.

En de vraag wat nu de verdere bedoeling van een school is, die is niet aan ons om te beantwoorden, maar aan de ouders die de betreffende school steunen. Vergeet niet dat christelijke scholen destijds door de óúders werden opgericht, in alle democratische vrijheid die zij hadden. Er was een behoefte aan die scholen en na een pittige schoolstrijd werd deze behoefte door de overheid erkent, waardoor we nu vrijheid van onderwijs hebben en de overheid dus geen onderscheid daarin maakt op basis van levensbeschouwing of ideologie.
Zolang een school dus aan de wettelijke eisen voldoet en het kind leert wat het behoort te leren om wegwijs te kunnen worden in deze samenleving en haar basiswaarden zich eigen te maken, staat het de school verder vrij om in overleg met haar ouders te bepalen welke rol zij nog meer dient te vervullen. De overheid kan dus op democratische wijze bepalen wat de school aan onderwijs dient te geven, maar het is aan de ouders om te bepalen wat de school nog meer dient te betekenen voor de kinderen en vanuit welke inslag de school dat onderwijs dient te geven.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid