Spring naar bijdragen

Donald Trump versus The New World Order


Aanbevolen berichten

3 uur geleden zei Willempie:

Je eerste zin is al in tegenspraak met de twee laatste. 

Klopt. Feitelijk is alles wat je doet zo ongeveer politiek. De bekeringsdrang van de JG's is dat ook. Je maakt mij niet wijs dat als 80% van de Nederlanders tot de WTG zouden zijn toegetreden dat men dan niet opeens een dikke vinger in de besturing van het land zou willen hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 1.3k
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

@Gaitema Misschien moet je het advies van je verloofde maar opvolgen en niet meer reageren, en met haar meehuilen als jullie voor de TV zitten en beelden zien van de vluchtelingen.  Je hebt namel

Opvallend dat je die journalist brutaliteit en onbeschoftheid verwijt, terwijl je tegelijk instemmend een filmpje post van een militair die nog veel brutaler en onbeschofter zijn toekomstige opperbeve

Militairen worden getraind en opgeroepen om namens de overheid onder meer oorlogsmissies uit te voeren. Ongeacht of zij het eens zijn met deze oorlogen, want daar gaan zij dan niet over. Als militair

Posted Images

1 uur geleden zei sjako:

Er zal geen echte christen zijn tussen dat tuig wat het Capitool heeft bestormt. 

Er waren echter wel spandoeken  met de inspirerende tekst "Jezus Saves" in de menigte zichtbaar. Ik denk dat de mensen die daarmee rondliepen van zichzelf vinden dat ze toch wel echte christenen zijn.

 

N.B. is zie dat @Dat beloof ik dit ook gezien heeft.

bewerkt door Mullog
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Een christen bestormt geen regeringsgebouwen en al zeker niet met wapens.

In Romeinen 8 wordt er onderscheid gemaakt tussen vleselijke en geestelijke gezindheid. Als mensen menen Christen te zijn, terwijl ze zich misdragen door regeringsgebouwen te bestormen, dan zijn ze vleselijk gezind/gestemd en is hun denkwijze vleselijk; ze zijn dan in het vlees en kunnen God op die manier niet behagen.

Romeinen 8:5-8 NBG51
5. Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest.
6. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.
7. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet:
8. zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Mullog:

Er waren echter wel spandoeken  met de inspirerende tekst "Jezus Saves" in de menigte zichtbaar. Ik denk dat de mensen die daarmee rondliepen van zichzelf vinden dat ze toch wel echte christenen zijn.

 

N.B. is zie dat @Dat beloof ik dit ook gezien heeft.

Moeten we dan geen onderscheid maken tussen de ontelbare (letterlijk) menigte vreedzame demonstranten en de groep die met geweld het Capitool binnendrong? Lekker makkelijk!

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Willempie:

Moeten we dan geen onderscheid maken tussen de ontelbare (letterlijk) menigte vreedzame demonstranten en de groep die met geweld het Capitool binnendrong? Lekker makkelijk!

Jawel hoor, de vreedzame demonstrant zijn na de speech van Trump naar huis gegaan, de rest is gaan rellen bij het capitool. Gelukkig waren er dat wat minder dan die bij de inauguratie aanwezig waren.

Maar ook christenen, zoals uit dit plaatje blijkt

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Dat beloof ik:

Het strook niet met met jouw leer.

Klopt, gelukkig maar.

6 uur geleden zei Dat beloof ik:

 (Deuteronomium 20:13) En de HEERE, uw God, zal haar in uw hand geven; en gij zult alles, wat mannelijk daarin is, slaan met de scherpte des zwaards;

Dat was vóór Christus onder het oude verbond en in opdracht van God, met een heel ander doel, namelijk Israël veiligstellen voor de komst van de Messias.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Mullog:

Jawel hoor, de vreedzame demonstrant zijn na de speech van Trump naar huis gegaan, de rest is gaan rellen bij het capitool. Gelukkig waren er dat wat minder dan die bij de inauguratie aanwezig waren.

Maar ook christenen, zoals uit dit plaatje blijkt

Buiten het capitool dus. Niet binnen. Ik snap trouwens nog steeds niet waarom er nauwelijks bewaking aanwezig was. Heel vreemd! 

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Mullog:

Jawel hoor, de vreedzame demonstrant zijn na de speech van Trump naar huis gegaan, de rest is gaan rellen bij het capitool. Gelukkig waren er dat wat minder dan die bij de inauguratie aanwezig waren.

Maar ook christenen, zoals uit dit plaatje blijkt

Ja, ook christenen inderdaad. Maar naar mijn idee wel christenen die het Evangelie op een, wel, erg bijzondere wijze uitleggen, zeg maar. Of ze moeten van middeleeuwse snit zijn en een ouderwetse kruistocht zijn begonnen, maar dan zou Trump hun paus moeten zijn. En die titel weiger ik Trump natuurlijk pertinent te geven. Er is maar één paus en die zetelt in Rome. En die keurt dat soort geweld falikant af. Waarbij Rome ook al heel wat eeuwen lang geen kruistochten meer uitvaardigt.

Overigens is het terecht dat je True Scotchman-redeneringen afwijst, dat doe ik zelf ook, maar houd er wel rekening mee dat een derglijk argument wel degelijk soms legitiem kan worden ingezet. Soms kan een vermeend christen zulke afschuwelijke daden begaan, dat je best wel mag redeneren dat zo iemand het christendom absoluut niet vertegenwoordigd en dus geen echte christen kan zijn. Geldt ook bij andere bevolkingsgroepen natuurlijk.
Een priester die bijvoorbeeld stelselmatig willens en wetens kinderen misbruikt, weiger ik christelijk te noemen. Die kan ik echt niet als mijn medebroeder in Christus zien. Deze bestorming is weliswaar minder ernstig dan dat (hoewel wél heel ernstig!), maar gaat mijns inziens wel tegen de geest in van hoe wij het Evangelie nu algemeen verstaan. En dat vinden heel veel Republikeinse en christelijke Amerikanen ook.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Mullog:

Klopt. Feitelijk is alles wat je doet zo ongeveer politiek. De bekeringsdrang van de JG's is dat ook. Je maakt mij niet wijs dat als 80% van de Nederlanders tot de WTG zouden zijn toegetreden dat men dan niet opeens een dikke vinger in de besturing van het land zou willen hebben.

Klopt niet. Ten eerste zal het niet gebeuren dat 80% JG zal zijn. Net zo min dat de eerste eeuwse Christenen aan politiek deden. Stel dat JG massaal voor de Christenunie zou gaan stemmen, dan zullen we nooit neutraal bij iemand kunnen aanbellen zonder ook politiek beoordeeld te worden. Of stel dat Jezus of zijn discipelen een rol hadden gehad in de politiek ten tijde van de Romeinse overheersing. Kan je je niks bij voorstellen. Sommige Joden dachten dat de Messias wel de Romeinse overheersing zou verdrijven. Maar Jezus Koninkrijk was niet van deze wereld. Daarom zag Pontius Pilatus eigenlijk geen gevaar in Jezus omdat Hij geen aardse politiek bedreef of ook niet opriep tot opstand. Hij had geen gevaar te duchten van Jezus die wel zei een Koning te zijn. Een christen hoort zich bezig te houden met het Koninkrijk van God. Die heeft ook helemaal geen tijd voor politiek.

4 minuten geleden zei Robert Frans:

Of ze moeten van middeleeuwse snit zijn en een ouderwetse kruistocht zijn begonnen, maar dan zou Trump hun paus moeten zijn.

En dat is nu precies hoe ze Trump zien, als een soort van messias die voor hun belangen opkomt. Alleen dat opkomen voor ‘hun’ belangen is een farce van deze immorele president. Hij weet heel goed dat je de ‘christenen’ moet meekrijgen om te kunnen winnen. Het zijn holle woorden om ze te paaien en zo voldoende stemmen te krijgen om te winnen. Kijk maar eens naar de serie God, Jezus, Trump. Het is een verknipte versie van het christendom.

10 minuten geleden zei Robert Frans:

Er is maar één paus en die zetelt in Rome. En die keurt dat soort geweld falikant af. Waarbij Rome ook al heel wat eeuwen lang geen kruistochten meer uitvaardigt.

Dat is wel eens anders geweest. En wat doen aalmoezeniers in een leger als de RKK alle geweld veroordeeld? Bovendien predikt hij een eenheid van alle wereldreligies. Niet bepaald wat Jezus leerde. De wereldreligies zijn nu niet echt voorbeelden van vredelievendheid. Het liefst hakken ze elkaars hoofd eraf.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Met dit stuk kan ik het een eind eens zijn

Vraag: "Hoe moet een Christen tegen politiek aankijken?"

Antwoord: Als er één ding is waar een spontaan debat over kan ontstaan – of zelfs een woordenwisseling! – dan is dat wel een gesprek over politiek, zelfs onder gelovigen. Welke houding en betrokkenheid bij politiek zouden volgelingen van Christus moeten kiezen? Er is wel gezegd dat “religie en politiek niet samengaan”. Maar is dat echt waar? Kunnen we politieke denkbeelden hebben die los staan van de overwegingen van ons Christelijk geloof? Het antwoord is: nee, dat kunnen we niet. 

De Bijbel geeft ons twee waarheden over onze stellingname ten aanzien van politiek en overheid.

De eerste waarheid is dat Gods wil elk aspect van het leven doordrenkt en overstijgt. Gods wil heeft voorrang op alles en iedereen (Matteüs 6:33). Gods plannen en doelen staan vast, en aan Zijn wil valt niet te tornen. Wat Hij voorbestemd heeft, zal Hij laten gebeuren, en geen enkele overheid kan Zijn wil dwarsbomen (Daniël 4:31-32). Feitelijk is God Degene Die “koningen afzet en koningen aanstelt” (Daniël 2:21) omdat “de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat: Hij bepaalt wie het ambt krijgt toebedeeld” (Daniël 4:17). Een goed begrip van deze waarheid zal ons helpen zien dat de politiek slechts een middel is dat God gebruikt om Zijn wil te volbrengen. Zelfs als slechte mensen hun politieke macht misbruiken en voor slechte dingen willen aanwenden, beoogt God ze voor goede dingen want “voor wie God liefhebben, voor wie volgens Zijn voornemen geroepen zijn, draagt alles bij aan het goede” (Romeinen 8:28).

Ten tweede moeten we bevatten dat onze overheid ons niet kan redden! Alleen God kan dat. We lezen nooit in het Nieuwe Testament dat Jezus of één van de apostelen er tijd of energie aan spendeert om gelovigen te onderwijzen hoe ze de heidense wereld moeten hervormen uit haar afgoderij, immorele en corrupte handelwijze via de overheid. De apostelen hebben gelovigen er nooit toe opgeroepen om burgerlijke ongehoorzaamheid in te zetten als protest tegen de onrechtvaardige wetten of wrede heerschappij van het Romeinse rijk. In plaats daarvan droegen de apostelen de Christenen uit de eerste eeuw (maar ook ons!) op om het evangelie te verkondigen, en te leven op een wijze die duidelijk getuigt van de vernieuwende kracht van het evangelie. 

Er bestaat geen twijfel over dat onze verantwoordelijkheid aan de overheid inhoudt dat wij het gezag moeten gehoorzamen en goede burgers moeten zijn (Romeinen 13:1-2). God heeft alle gezag ingesteld, en Hij doet dat voor onze bestwil, “om te belonen wie het goede doen” (1 Petrus 2:13-15). Paulus zegt ons in Romeinen 13:1-8 dat het de verantwoordelijkheid van de overheid is om met gezag over ons te heersen – hopelijk op een manier die goed voor ons is – om belastingen te innen en de vrede te bewaren. Als we onze stem kunnen laten gelden en onze leiders kunnen kiezen, moeten we gebruik maken van dat recht door te stemmen op degenen die het meest blijk geven van Christelijke principes. 

Een van de grootste bedriegerijen van Satan is dat we zouden kunnen vertrouwen op de culturele moraliteit en godsvrucht van politici en overheidsfunctionarissen. Een volk dat hoopt op verandering gaat de vervulling daarvan niet vinden bij de heersende machten van welk land dan ook. De kerk vergist zich wanneer ze denkt dat het ‘t werk van politici is om Bijbelse waarheden en Christelijke waarden te verdedigen, bevorderen en bewaken. 

Het unieke, door God gegeven doel van de kerk ligt niet op het terrein van politiek activisme. Nergens in de Schrift wordt ons opgedragen om onze energie, tijd of geld te stoppen in overheidszaken. Onze missie ligt niet in het veranderen van het land door politieke ommekeer, maar in het veranderen van harten door het Woord van God. Wanneer gelovigen denken dat de groei en invloed van Christus op de een of andere manier gekoppeld kan worden aan overheidsbeleid, tasten ze de missie van de kerk aan. Ons Christelijke mandaat is om het evangelie van Christus te verspreiden en te prediken tegen de zonden van onze tijd. Pas als de harten van individuen binnen een cultuur veranderd worden door Christus zal de cultuur die verandering gaan weerspiegelen. 

Door de eeuwen heen hebben gelovigen geleefd, en zelfs gedijd, onder antagonistische, onderdrukkende, heidense overheden. Dat gold in het bijzonder voor de gelovigen in de eerste eeuw die, onder genadeloze politieke regimes, vasthielden aan hun geloof ondanks ongelooflijke culturele druk. Zij begrepen dat zij degenen waren, niet hun regeringen, die het licht van de wereld waren en het zout van de aarde. Zij hielden vast aan de leer van Paulus om hun overheden te gehoorzamen en zelfs te eren en respecteren, en voor hen te bidden (Romeinen 13:1-8). Bovendien begrepen zij, als gelovigen, dat hun hoop gevestigd was in de bescherming die alleen God kan verschaffen. Datzelfde geldt voor ons vandaag de dag. Wanneer wij de leer van de Schrift volgen, worden wij het licht van de wereld zoals God voor ons voorzien heeft (Matteüs 5:16). 

Politieke kopstukken of partijen zijn niet de redder van de wereld. De redding voor de gehele mensheid is ons getoond in Jezus Christus. God wist al lang voordat er ooit een overheid in het leven geroepen werd, dat onze wereld gered moest worden. Hij liet de wereld zien dat verlossing niet verkregen kon worden door mensenkracht, de economische macht van de mens, zijn militaire kunnen of zijn politiek. Gemoedsrust, tevredenheid, hoop en vreugde – en de verlossing van de mensheid – kunnen alleen gerealiseerd worden door Zijn werk van geloof, liefde en genade.

Bron: https://www.gotquestions.org/Nederlands/politiek-voor-Christenen.html

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Dat beloof ik:

Niet goed gelukt dan. Wat zegt dat over een almachtige, alwetende God? 

Dat is heel goed gelukt. Israël bestond nog toen de Messias kwam. Na het afwijzen van de Messias is het snel bergafwaarts gegaan met Israël.

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Willempie:

Buiten het capitool dus. Niet binnen. Ik snap trouwens nog steeds niet waarom er nauwelijks bewaking aanwezig was. Heel vreemd! 

Het is voor zo'n massa nogal lastig om allemaal naar binnen te gaan. Wat mij overigens wel opviel is dat er een stukje footage is waarbij de meute zich keurig netjes tussen een paar paaltjes en een lintje door een zaal laat leiden, alsof ze achter een gids aanliepen bij een rondleiding. En nu ga jij vast wel zeggen dat het daarom natuurlijk eigenlijk allemaal keurig nette mensen waren.

Ik snap ook niet wat het verschil is tussen buiten rellen  en binnen rellen.

Waarom er vanaf aanvang nauwelijks bewaking was is mij niet bekend. Wel is duidelijk dat jou grote voorbeeld, Trump, de inzet van de nationale garde niet wilde verordenen en dat dit uiteindelijk door Pence gedaan is. 

17 uur geleden zei sjako:

Ten eerste zal het niet gebeuren dat 80% JG zal zijn.

Gelukkig.

17 uur geleden zei sjako:

Net zo min dat de eerste eeuwse Christenen aan politiek deden.

Nou, ... ik denk dat gemeenschappen stichten en proberen te bekeren al in essentie een politieke daad is. Dus ik ben het niet met je eens.

 

17 uur geleden zei sjako:

Stel dat JG massaal voor de Christenunie zou gaan stemmen, dan zullen we nooit neutraal bij iemand kunnen aanbellen zonder ook politiek beoordeeld te worden.

Zie hierboven. Ik wil het nog wel een keer herhalen. Op het moment dat jullie geen onafhankelijk onderzoek toestaan of er medewerking aan weigeren over bijvoorbeeld "je weet wel" ben je al politiek aan het bedrijven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei Mullog:
18 uur geleden zei Willempie:

Buiten het capitool dus. Niet binnen. Ik snap trouwens nog steeds niet waarom er nauwelijks bewaking aanwezig was. Heel vreemd! 

Het is voor zo'n massa nogal lastig om allemaal naar binnen te gaan. Wat mij overigens wel opviel is dat er een stukje footage is waarbij de meute zich keurig netjes tussen een paar paaltjes en een lintje door een zaal laat leiden, alsof ze achter een gids aanliepen bij een rondleiding. En nu ga jij vast wel zeggen dat het daarom natuurlijk eigenlijk allemaal keurig nette mensen waren.

Ik snap ook niet wat het verschil is tussen buiten rellen  en binnen rellen.

Sowieso, het Capitool bestormen vanuit het Capitool is een contradictio in terminis. Doorgaans worden gebouwen van buitenaf bestormd.

bewerkt door Appie B
Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Mullog:

Ik snap ook niet wat het verschil is tussen buiten rellen  en binnen rellen.

Ik heb op de bewuste dag enkele malen op you-tube gekeken. De demonstratie was live te volgen en ook vanuit de lucht te zien. De massa mensen was enorm, letterlijk ontelbaar. De sfeer was vriendelijk en volkomen vreedzaam. De bestorming van het Capitool vernam ik pas later. Ik denk dat als je echt wilt weten wat er is gebeurd beter naar de mensen kunt luisteren die erbij waren dan naar de linkse propaganda die ons wil laten geloven dat het allemaal terroristen waren. Dit gezegd hebbende ben ik wel bang voor onlusten maar dat was al lang te voorzien. Ik heb altijd al gedacht dat, wanneer Trump van het toneel verdwijnt, de pleuris pas echt uitbreekt. Dat is niet wat ik wil maar gewoon logisch voorspelbaar. De manier waarop de Democraten nu proberen Trump en zijn "aanhangers" zoveel mogelijk te demoniseren en te vernederen draagt m.i. niet erg bij aan verzoening. Er staan nu twee kampen lijnrecht tegenover elkaar en dat is niet zomaar weer op te lossen. Het is ook nog steeds mogelijk dat staten zich gaan afscheiden, bijvoorbeeld onder leiding van Texas. Enfin, we zullen het zien. Het is ongelooflijk spannend momenteel. Niet leuk. Ik moet zelf erg oppassen me niet emotioneel te laten meeslepen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
53 minuten geleden zei Willempie:

Ik heb op de bewuste dag enkele malen op you-tube gekeken. De demonstratie was live te volgen en ook vanuit de lucht te zien. De massa mensen was enorm, letterlijk ontelbaar. De sfeer was vriendelijk en volkomen vreedzaam. De bestorming van het Capitool vernam ik pas later. Ik denk dat als je echt wilt weten wat er is gebeurd beter naar de mensen kunt luisteren die erbij waren dan naar de linkse propaganda die ons wil laten geloven dat het allemaal terroristen waren.

Ik heb nergens gelezen of gehoord dat de media (of in jouw woorden, linkse propaganda) alle demontranten als "terrorsisten" heeft bestempeld. En ik volg louter linkse propaganda, dus dat lijkt mij op z'n minst een zware overdrijving, danwel een verdraaiing van de werkelijkheid.

53 minuten geleden zei Willempie:

Dit gezegd hebbende ben ik wel bang voor onlusten maar dat was al lang te voorzien. Ik heb altijd al gedacht dat, wanneer Trump van het toneel verdwijnt, de pleuris pas echt uitbreekt. Dat is niet wat ik wil maar gewoon logisch voorspelbaar. De manier waarop de Democraten nu proberen Trump en zijn "aanhangers" zoveel mogelijk te demoniseren en te vernederen draagt m.i. niet erg bij aan verzoening

Nu wordt ie mooi. Trump (en zijn aanhangers) ondermijnen al maanden de democratie door maar te blijven schreeuwen dat de verkiezingen 'gestolen' zijn (zonder een greintje bewijs). Trump hitst de boel op bij de demonstratie. Giuliani spreekt zelfs van "Trial by combat", het Capitool wordt bestormd door deze aanhangers en nu zijn het de Democraten die demoniseren??? In welke 'realitieit' leef jij eigenlijk?

Je wilt graag verzoening? Prima, laten we die gast (Trump uiteraard) zo snel mogelijk verwijderen (via het 25e amendement) en laten we die bestormers/terroristen (hoe je het ook wilt noemen) aanklagen, veroordelen en in de gevangenis stoppen.

53 minuten geleden zei Willempie:

Er staan nu twee kampen lijnrecht tegenover elkaar en dat is niet zomaar weer op te lossen. Het is ook nog steeds mogelijk dat staten zich gaan afscheiden, bijvoorbeeld onder leiding van Texas. Enfin, we zullen het zien. Het is ongelooflijk spannend momenteel. Niet leuk. Ik moet zelf erg oppassen me niet emotioneel te laten meeslepen. 

Misschien is dat wel het probleem. Je bent er zo emotioneel bij betrokken, dat je niet meer objectief genoeg kunt kijken naar de realiteit.

bewerkt door Appie B
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Appie B:

Je wilt graag verzoening? Prima, laten we die gast (Trump uiteraard) zo snel mogelijk verwijderen (via het 25e amendement) en laten we die bestormers/terroristen (hoe je het ook wilt noemen) aanklagen, veroordelen en in de gevangenis stoppen.

Dat laatste is in ieder geval aan het gebeuren. Het eerste is niet eens mogelijk, gezien de nog resterende tijd. De poging daartoe lijkt me meer een wraakoefening toe, die alleen nog meer olie op het vuur gooit.

Verder wil ik me liever maar even uit deze discussie terugtrekken, als je het niet erg vindt. Ik ben er inderdaad (te) emotioneel bij betrokken. Ik zou zo graag willen dat het weer werd zoals vroeger, toen ik daar op school zat, maar dat zit er voorlopig gewoon niet in. Ik zie dit alleen maar escaleren. Biden, en zeker Harris, gaan dit niet oplossen. Daarvoor is (ook) bij hen veel te veel woede (of is het angst?) aanwezig.

2 uur geleden zei Mullog:

Wat mij overigens wel opviel is dat er een stukje footage is waarbij de meute zich keurig netjes tussen een paar paaltjes en een lintje door een zaal laat leiden, alsof ze achter een gids aanliepen bij een rondleiding.

"I watched the whole riot.The cops opened the gates and motioned the people to come thru. The cop at the Capital door he opened the door and the people went in the Capital. This was a set up and this is called being framed." Zomaar één van de reacties van mensen die erbij waren.

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat mij benieuwd is zijn de woorden van Trump voor en na de bestorming, ik heb het niet bijgehouden, maar als hij na 6 doden de bestorming goedkeurt, dan is de zaak niet in de haak, zowiezo mag hij geen goedkeuring geven. Maar er zijn genoeg voorbeelden elders van allerliefste regeerders die geweld voorstaan bij vermeende fraude

Al zijn woorden eens onder de loupe nemen. Heeft hij de bestormers een goedkeuring gegeven dus duidelijk nadat bekend was dat er doden gevallen zijn.

De doden moeten ook onder loupe genomen worden, en precies bekeken hoe het gegaan is.

Nogmaals ik begrijp Willempie, ook ik heb een historie van vertrouwen in nieuwkomers , dat wordt na jaren nog weleens beschaamd.

Kop op Willempie ik kan je begrijpen, Trump heeft geen oorlogen gevoerd begrijp ik, misschien dat zijn intentie bij aanvang van zijn termein beter was dan hij nu laat zien, kan zijn dat Biden er ook een puinhoop van maakt.

Duidelijk meer dan duidelijk, mensen kunnen geen oplossing bieden.

bewerkt door antoon
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Appie B:

En ik volg louter linkse propaganda,

Dit is natuurlijk niet goed. Je moet ook naar anderen luisteren.

 

16 minuten geleden zei antoon:

Wat mij benieuwd is zijn de woorden van Trump voor en na de bestorming, ik heb het niet bijgehouden, maar als hij na 6 doden de bestorming goedkeurt,

Hij heeft het overduidelijk veroordeeld. Voor zover zijn reacties niet zijn verwijderd veroordeelt hij in alle nog overgebleven filmpjes alle geweld. Hij heeft nooit geweld aangemoedigd, ondanks wat er nu allemaal over hem wordt verteld. In een eerlijke rechtszaak zouden zijn vijanden geen gelijk krijgen. 

19 minuten geleden zei antoon:

Duidelijk meer dan duidelijk, mensen kunnen geen oplossing bieden.

Inderdaad. We moeten het echt van boven krijgen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Willempie:
2 uur geleden zei Appie B:

Je wilt graag verzoening? Prima, laten we die gast (Trump uiteraard) zo snel mogelijk verwijderen (via het 25e amendement) en laten we die bestormers/terroristen (hoe je het ook wilt noemen) aanklagen, veroordelen en in de gevangenis stoppen.

Dat laatste is in ieder geval aan het gebeuren. Het eerste is niet eens mogelijk, gezien de nog resterende tijd. De poging daartoe lijkt me meer een wraakoefening toe, die alleen nog meer olie op het vuur gooit.

Impeachment duurt inderdaad langer, maar ik had het over het 25e Amendement waarbij de president uit het ambt kan worden gezet als hij lichamelijk of geestelijk ongeschikt wordt geacht. Daar is volgens mij toestemming voor nodig van Pence. Het zal wel niet gebeuren. 

 

53 minuten geleden zei Willempie:
2 uur geleden zei Appie B:

En ik volg louter linkse propaganda,

Dit is natuurlijk niet goed. Je moet ook naar anderen luisteren.

Het was enigszins een grapje. Licht cynisch. Ik heb de ervaring dat Trumpisten bij voorbaat negatief nieuws over Trump afwimpelen als "linkse propaganda". 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Appie B:

Impeachment duurt inderdaad langer, maar ik had het over het 25e Amendement waarbij de president uit het ambt kan worden gezet als hij lichamelijk of geestelijk ongeschikt wordt geacht. Daar is volgens mij toestemming voor nodig van Pence. Het zal wel niet gebeuren.

Zelfs daar is tijd voor nodig en die is er niet. Je kunt niet zomaar even een president afzetten.

2 minuten geleden zei Appie B:

Het was enigszins een grapje. Licht cynisch. Ik heb de ervaring dat Trumpisten bij voorbaat negatief nieuws over Trump afwimpelen als "linkse propaganda".

En dat is het ook inderdaad vaak. Al vele malen werd ik geschokt over negatief "nieuws" over Trump. Als ik het dan ging onderzoeken bleek de zaak toch weer iets anders in elkaar te steken dan werd voorgespiegeld.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Willempie:

"I watched the whole riot.The cops opened the gates and motioned the people to come thru. The cop at the Capital door he opened the door and the people went in the Capital. This was a set up and this is called being framed." Zomaar één van de reacties van mensen die erbij waren.

Natuurlijk, al die linkse extremisten die werken bij de capitool politie hebben, in opdracht van de democraten, na de verzoenende speech van Trump de menigte opgejut en ervoor gezorgd dat ze selfies konden maken in de senaat en de kamer van Nancy Pelosi die vooral voor dit doel expres de deur van haar kantoor niet op slot had gedaan. Die hekken die ze doorbraken stonden gewoon in de weg en die hebben alleen maar netjes opzij gezet, wisten zij veel dat je niet op het gras mocht lopen. 

Lul toch op man en neem een andere avatar, een die je werkelijke instelling laat zien, iets wat iets rechts extremistisch uitstraalt in plaats van een brave huisvader. 

1 uur geleden zei antoon:

..

Al zijn woorden eens onder de loupe nemen. Heeft hij de bestormers een goedkeuring gegeven dus duidelijk nadat bekend was dat er doden gevallen zijn.

...

Hij heeft ze niet alleen geen goedkeuring gegeven, hij heeft ze niet eens veroordeeld. Deze "special people", de woorden van Trump zelf, zijn zelfs gewoon door hem opgehitst om dit te doen.

Onder welke steen leef jij?

Link naar bericht
Deel via andere websites
53 minuten geleden zei Willempie:
56 minuten geleden zei Appie B:

Impeachment duurt inderdaad langer, maar ik had het over het 25e Amendement waarbij de president uit het ambt kan worden gezet als hij lichamelijk of geestelijk ongeschikt wordt geacht. Daar is volgens mij toestemming voor nodig van Pence. Het zal wel niet gebeuren.

Zelfs daar is tijd voor nodig en die is er niet. Je kunt niet zomaar even een president afzetten.

Volgens mij gaat dat sneller dan je denkt. Volgens mij kan de Vice-President met een meerderheid van het kabinet met directe ingang de President uit het ambt zetten. Het Congres moet dat dan nog wel bevestigen (binnen 21 dagen), maar het dan is de Vice-President al uitvoerend President.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Willempie:

Zelfs daar is tijd voor nodig en die is er niet. Je kunt niet zomaar even een president afzetten.

En dat is het ook inderdaad vaak. Al vele malen werd ik geschokt over negatief "nieuws" over Trump. Als ik het dan ging onderzoeken bleek de zaak toch weer iets anders in elkaar te steken dan werd voorgespiegeld.  

Veel Trump haters hier. Ook op geloofsforum. Mensen die niet verder kijken dan kapsel en stropdas. Erg jammer. Ik begrijp dat de impeachment procedure voornamelijk bedoeld is omdat Trump dan over vier jaar niet meer gekozen kan worden. 

Jij en ik zijn zo ongeveer de enigen hier die pro-Trump zijn. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Hermanos2:
2 uur geleden zei Willempie:

En dat is het ook inderdaad vaak. Al vele malen werd ik geschokt over negatief "nieuws" over Trump. Als ik het dan ging onderzoeken bleek de zaak toch weer iets anders in elkaar te steken dan werd voorgespiegeld.  

Veel Trump haters hier. Ook op geloofsforum. Mensen die niet verder kijken dan kapsel en stropdas.

Dit bedoel ik dus. Elke kritiek wordt direct afgeserveerd als Trump haters en mensen die niet verder kijken dan kapsel en stropdas. Lekker gemakkelijk, want dan hoef je er niet inhoudelijk op in te gaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid