Spring naar bijdragen

Oorzaak van het lijden


Aanbevolen berichten

30 minuten geleden zei vredestichter:

Mmmm.. dat impliceert nog al niet wat...

Calvinisten zijn van mening dat God alles bepaald, ook de zondeval en maken daarmee God tot Schepper van het kwaad. Men maakt van de Schepping geen dynamisch maar mechanisch gebeuren. Dat is wat ik destilleer uit hun visie. God met de ijzeren vuist.

 

Wat verstaat u onder Gods soevereiniteit?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 330
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dat kan ik bevestigen. In de Joodse traditie is God vele malen ter verantwoording geroepen voor Zijn daden -- vanaf Job totaan het moderne chassidisme van de Ba'alsjem Tov. En inderdaad: de Torah zegt

Ter aanvulling, het is goed te beseffen hoe het donatisme ontstond. Tot dr dag van vandaag komen we de term "traditores" bijvoorbeeld in het Engels tegen als "verraders". En ja, zij die de heilige boe

Dat doet me dan ook denken aan hoe de H. Benedictus het westerse kloosterleven hervormde. De vroege woestijnvaders en ook de kloosters erna leefden, om het kort te zeggen, heel streng en legden veel n

 

het positieve hiervan is dat dit betekent dat gelovigen op Gods soevereiniteit kunnen steunen en geloven dat alle dingen voor hen ten goede zullen meewerken. God heeft overal een bedoeling mee en Hij zal zijn zorg geven bij al hun problemen in het leven.

Calvinisten leggen sterk de nadruk op het steunen op God. omdat ze geloven dat God alles volkomen onder controle heeft. Maar deze gedachtegang betekent dat wanneer er een tragedie plaatsvindt, God alles onder controle heeft. Mensen verklaren dit door te zeggen als: 'Gods werken zijn ondoorgrondelijk', of om te zeggen alles heeft zijn reden'.

De logische conclusie van uitdrukkingen als deze is dat een tragedie een oordeel van God is. Het probleem van de doctrine van absolute soevereiniteit is, dat als God alles onder controle heeft, Hij ook het kwaad dat plaatsvindt beheerst.

Dit schept een erg duister en verwarrend beeld van een God die zegent, voorziet, beschermt, geneest enzovoort, maar die ook achter abortus, verkrachting, moord, incest, genocide, oorlog en ieder ander kwaad zit.

Het calvinisme rechtvaardigt zich door te zeggen dat omdat God volkomen soeverein is en in een tijdloze zone leeft, zelfs tragedies en het kwaad onderdeel zijn van zijn voorbeschikte plan. Zelfs de duivel, de vader van alle kwaad, wordt gezien als een marionet voor Gods soevereine wil. Dit betekent dat het weerstaan van de duivel in feite hetzelfde is als het weerstaan van God Met andere woorden, calvinisten kunnen logischerwijs niet worstelen met overheden, machten, wereldbeheersers van de duisternis en de boze geesten in de hemelse gewesten (zoals Efez. 6:12 zegt als zij geloven dat God degene is die kwade gebeurtenissen regisseert.

Afgezien van de verwarring die het schept over het karakter van God is het probleem met de leerstelling van absolute soevereiniteit dat dit moeilijk terug te vinden is in de Schrift.

In plaats van het idee dat God alles en iedere gebeurtenis onder controle heeft, krijgen we het dat God alles onder zijn hoede heeft. Dit lijkt op elkaar, maar het verschil geeft grote implicaties. Wanneer we zeggen dat God onder hoede heeft, dan bedoel ik, Hij almachtig is en autoriteit heeft over het hele universum en alles daar binnen. Het betekent echter niet dat Hij iedere situatie beheerst. Met andere woorden, als God alles onder zijn hoede heeft (maar controle) dan zijn mensen in staat om om tegen Gods wil in te handelen.

Mensen kunnen door de duivel beïnvloed worden om kwaad te doen, en God heeft er geen deel aan. Als God alle onder zijn hoede heeft, betekent dit dat Hij als een koning op de troon zit, terwijl er een heleboel dingen in zijn land gebeuren, goed en slecht. Het land zit vol met ambassadeurs, met mensen die een relatie met Hem hebben, maar ook met rebellen, demonen en satan. Hij zit op de troon als de ultieme autoriteit en Hij is almachtig, maar Hij is niet degene die de oorzaak is van alles wat er in het land plaatsvindt. Dit is het verschil tussen de dingen onder controle of onder de hoede hebben. Als God alles onder controle heeft, dan betekent dit dat mensen niet de vrijheid hebben om keuzes te maken. Vrijheid impliceert het vermogen om te kunnen kiezen, om uit eigen wil de goede of de verkeerde keuze te maken- en niet omdat het voorbestemd was.

De logische implicaties van het idee dat God alles onder controle heeft is een stevig argument tegen de doctrine. Bijvoorbeeld, als iemand voorbestemd is om te zondigen betekent dit dat God degene is die de zonde veroorzaakte. Als dat waar is, kan de persoon moeilijk verantwoordelijk gehouden worden voor die zonde. Maar, volgens het calvinisme zal die persoon naar de hel gestuurd worden voor de zonde waarvoor hij door God was voorbestemd om te plegen.

Het probleem van absolute soevereiniteit komt neer op het feit dat het gewoon niet logisch is en het heeft ervoor gezorgd dat veel mensen die nadenken, atheist zijn geworden omdat ze zo'n soort God niet konden accepteren. Degenen die geloven dat God alles onder zijn hoede heeft maar niet alles onder controle, komen tot een volkomen andere conclusie ten opzichte van het kwaad, vaak genoemd de warfare worldvieuw..

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Alles op zij zetten en je alleen richt op externe bronnen: archeologie, andere religies, andere teksten uit die tijd. Ik begrijp dat je eigenlijk op zoek bent naar 'de wetenschappelijke methode'.

Alleen op externe bronnen? Dat beloof ik? Meen je nu echt dat dat wetenschappelijk is? In werkelijkheid is het natuurlijk een keuze om de interne bronnen niet serieus te nemen. Niets wetenschappelijks aan. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dus wat gaat het worden, de Bijbel oprecht bestuderen en alle filters weg, of door een roze bril kijken en de Bijbel niet oprecht bestuderen ?

@vredestichter, je bent enorme lappen tekst aan het produceren (en daar nog lang niet klaar mee), maar de vraag was simpel.

Wat je nu aan het doen bent is heel omstandig uitleggen dat jouw filters wel mogen worden toegepast en die van anderen niet. Dat betekent dus dat voor het tweede kiest en de Bijbel niet oprecht bestudeert. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Wat je nu aan het doen bent is heel omstandig uitleggen dat jouw filters wel mogen worden toegepast en die van anderen niet

Nee verkeerd begrepen, "beloofd" ,  niet mijn filters, ook jou filter er zijn diversen mogelijkheden om naar dit onderwerp te kijken, en je zult verbaasd staan ( on- bewust ) welk filter iedereen opheeft en als je dit begrijpt, maakt het uiteindelijk dit onderwerp veel inzichtelijker,

" oorzaak van het lijden "  

Link naar bericht
Deel via andere websites
45 minuten geleden zei Willempie:

Alleen op externe bronnen? Dat beloof ik? Meen je nu echt dat dat wetenschappelijk is? In werkelijkheid is het natuurlijk een keuze om de interne bronnen niet serieus te nemen. Niets wetenschappelijks aan. 

Niet alleen dat... maar dan kunnen we ons afvragen wat zijn externe en interne bronnen, en wanneer is dat onderscheid gemaakt. In de theologie (en in de geschiedenis in feite ook) spreken we van primaire en secundaire bronnen, die trouwens niet de betekenis hebben die dat beloof ik eraan geeft. In de oudheid waren zowat alle bronnen gekleurd, en het overgrote gedeelte van de geschreven bronnen (zo niet allemaal) waren religieuze teksten. Een god was immers nooit ver weg.

Link naar bericht
Deel via andere websites
49 minuten geleden zei vredestichter:

Het probleem van absolute soevereiniteit komt neer op het feit dat het gewoon niet logisch is en het heeft ervoor gezorgd dat veel mensen die nadenken, atheist zijn geworden omdat ze zo'n soort God niet konden accepteren. Degenen die geloven dat God alles onder zijn hoede heeft maar niet alles onder controle, komen tot een volkomen andere conclusie ten opzichte van het kwaad, vaak genoemd de warfare worldvieuw..

Het duurt allemaal wel een beetje lang bij u. Ik waan me intussen een bijwoner van een seminar, waar vooral een monoloog de boventoon voert. De hetze tegen het calvinisme is een ander onderwerp en als ik het goed begrijp niet uw gedachtengoed. Zou u concreet willen maken hoe u nu denkt over Gods almacht? Kan ik aannemen dat u de warfare worldview aanhangt?

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

De volken die de naam "el" ook als naam voor een godheid gebruikten, woonden wel in hetzelfde gebied als de Joden, voorafgaand aan hen. Misschien moet je toch eens wat aan geschiedenis gaan doen, en dan wel dat stukje dat niet in de Bijbel staat.

Nee joh, écht??? Je snapt er niets van he.... het gaat hier niet om geschiedenis, maar om jouw gebrek aan logica. Ik ben meer dan bekend met geschiedenis buiten de Bijbel om. Ik heb al uitgelegd wat ik bedoelde, als dat te moeilijk is voor je, tsja... wat een verrassing. Hint: het gaat niet om de stam van t woors waar jouw logica faalt, maar om de meervoudsvorm. Pfff.... 

1 uur geleden zei Willempie:

Alleen op externe bronnen? Dat beloof ik? Meen je nu echt dat dat wetenschappelijk is? In werkelijkheid is het natuurlijk een keuze om de interne bronnen niet serieus te nemen. Niets wetenschappelijks aan. 

Parels... enzovoorts.... mensen die met klepels aankomen alsof ze iets van klokken weten...

Link naar bericht
Deel via andere websites

de warfare world vieuw 

Wanneer zij ergens in de wereld kwaad zien, gelove zij, dat dit het resultaat is van mensen die door de duivel beïnvloed werden om slechte keuzes temaken tegen Gods wil. Maar omdat zij geloven dat God alles onder zijn hoede heeft en dat zij de ambassadeurs zijn, en de autorteit hebben om hier iets tegen te doen, ze geloven dat zij de autoriteit hebben om alles  wat kwaad  doet  zoals bijv  stormen  deze bevelen op houden, mensen uit de dood te laten opstaan enzovoort.

Deze gedachtegang verandert de vraag met liet God dit gebeuren?' lieten wij dit gebeuren?  

Wat impliceert dit

wij worden zo 'eigenaar' en krijgen persoonlijke verantwoordelijkheid, gebaseerd op de overtuiging dat de hemel van de Heer is en dat Hij de de aan de mensheid gegeven heeft (zie Ps. 115:16). Hij heeft de aarde aan zijn mensen gegeven om er eigenaar van te zijn, erover te heersen en om ambassadeurs te zijn die Zijn hemel op brengen aarde

In dit scenario is de duivel in werkelijkheid een rebel die eigen baas is, die tegen Gods wil in handelt; wij moeten hem weerstaan en ervoor zorgen dat hij zich onderwerpt aan Gods wil. Dit komt overeen met het Schriftuurlijke patroon, waar Jezus zijn apostelen trainde om de Kerk te leren om de zieken te genezen en demonen uit te werpen. De mensen zijn op een hele wezenlijke manier bij dit proces betrokken; ze zijn niet alleen maar marionetten die wachten op de soevereine wil van God.  Maar Ze de autoriteit gekregen hebben om te handelen.

De implicatie van deze autoriteit is dat God zijn mensen werkelijk een mate van zeggenschap gegeven heeft, wat betekent dat Hij niet overal de zeggenschap over kan hebben.

Volgens de 'warfare view' zijn wij ambassadeurs, zijn onze vijanden nog steeds hier en zijn we in staat van oorlog totdat op een bepaald punt in de toekomst iedere knie zich zal buigen voor Christus

Een andere implicatie van deze discussie tussen onder controle en onder Zijn hoede is de kwestie van Gods wil voor onze levens. Als we God zien als een controlerende God, dan zullen we ons voortdurend afvragen of datgene wat we doen wel Gods wil voor ons is. Als Jezus de deur is en de weide is zijn Koninkrijk, dan zullen we, wanneer we als zijn schapen zijn wei binnen komen, van Hem verwachten dat Hij ieder voorbestemd sprietje gras voor ons zal plukken zodat we ze één voor één op eten. In tegenstelling daarmee hebben degenen die geloven dat God alles onder de hoede heeft de overtuiging dat zijzelf de persoonlijke vrijheid en autoriteit hebben om beslissingen te nemen, zolang die beslissingen maar op één lijn staan met het wezen en de bedoeling van Gods Koninkrijk. ze geloven dat God hun vertelt, als schapen in de wei van Gods Koninkrijk dat zij van al het gras binnen de wei mogen eten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
44 minuten geleden zei vredestichter:

de warfare world vieuw 

Wanneer zij ergens in de wereld kwaad zien, gelove zij, dat dit het resultaat is van mensen die door de duivel beïnvloed werden om slechte keuzes temaken tegen Gods wil. Maar omdat zij geloven dat God alles onder zijn hoede heeft en dat zij de ambassadeurs zijn, en de autorteit hebben om hier iets tegen te doen, ze geloven dat zij de autoriteit hebben om alles  wat kwaad  doet  zoals bijv  stormen  deze bevelen op houden, mensen uit de dood te laten opstaan enzovoort.

Deze gedachtegang verandert de vraag met liet God dit gebeuren?' lieten wij dit gebeuren?  

Wat impliceert dit

wij worden zo 'eigenaar' en krijgen persoonlijke verantwoordelijkheid, gebaseerd op de overtuiging dat de hemel van de Heer is en dat Hij de de aan de mensheid gegeven heeft (zie Ps. 115:16). Hij heeft de aarde aan zijn mensen gegeven om er eigenaar van te zijn, erover te heersen en om ambassadeurs te zijn die Zijn hemel op brengen aarde

In dit scenario is de duivel in werkelijkheid een rebel die eigen baas is, die tegen Gods wil in handelt; wij moeten hem weerstaan en ervoor zorgen dat hij zich onderwerpt aan Gods wil. Dit komt overeen met het Schriftuurlijke patroon, waar Jezus zijn apostelen trainde om de Kerk te leren om de zieken te genezen en demonen uit te werpen. De mensen zijn op een hele wezenlijke manier bij dit proces betrokken; ze zijn niet alleen maar marionetten die wachten op de soevereine wil van God.  Maar Ze de autoriteit gekregen hebben om te handelen.

De implicatie van deze autoriteit is dat God zijn mensen werkelijk een mate van zeggenschap gegeven heeft, wat betekent dat Hij niet overal de zeggenschap over kan hebben.

Volgens de 'warfare view' zijn wij ambassadeurs, zijn onze vijanden nog steeds hier en zijn we in staat van oorlog totdat op een bepaald punt in de toekomst iedere knie zich zal buigen voor Christus

Een andere implicatie van deze discussie tussen onder controle en onder Zijn hoede is de kwestie van Gods wil voor onze levens. Als we God zien als een controlerende God, dan zullen we ons voortdurend afvragen of datgene wat we doen wel Gods wil voor ons is. Als Jezus de deur is en de weide is zijn Koninkrijk, dan zullen we, wanneer we als zijn schapen zijn wei binnen komen, van Hem verwachten dat Hij ieder voorbestemd sprietje gras voor ons zal plukken zodat we ze één voor één op eten. In tegenstelling daarmee hebben degenen die geloven dat God alles onder de hoede heeft de overtuiging dat zijzelf de persoonlijke vrijheid en autoriteit hebben om beslissingen te nemen, zolang die beslissingen maar op één lijn staan met het wezen en de bedoeling van Gods Koninkrijk. ze geloven dat God hun vertelt, als schapen in de wei van Gods Koninkrijk dat zij van al het gras binnen de wei mogen eten.

Het daagt, initieel vaag maar steeds helderder, met de energie die we steken in allerhande verklaringen zou het lijden al lang uit de wereld zijn geholpen. De ratio komt hiermee zichzelf tegen als een obstakel, zoekend naar verklaringen om zodoende het geweten te kunnen sussen. En wie is er in staat om een dergelijk afweermechanisme te bedenken?

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Niets anders dan paganisme. Het creëren van een klasse van Sjamanen.

Enig probleem?

Het moderne heidendom bestaat uit een reeks praktijken die vaak zijn gebaseerd op min of meer kunstmatige reconstructies van voor-christelijke polytheïstische en pantheïstischenatuurreligies. Enkele beoefenaars van hedendaags heidendom nemen ook andere elementen op, zoals theofanistische en animistische voorstellingen. (Een theofanie is volgens het betreffende religieuze dogma een 'zichtbare manifestatie van god aan de mens. God, zo wordt beweerd, openbaart zich aan bepaalde personen op een zichtbare manier.) Er is doorgaans sprake van een poly- of pantheïstisch wereldbeeld. Het gebruik van psychotrope stoffen kan bij het uitoefenen van riten voorkomen. De hedendaagse opleving van het heidendom wordt ook paganisme of neopaganisme genoemd. Het wordt vooral aangetroffen in de moderne, technologisch hoogontwikkelde samenlevingen, waar het als subcultuur wordt beschouwd. Spirituele en parapsychologische fenomenen (bijvoorbeeld wichelroede-lopen) alsook holistisch taalgebruik gaan met dit hedendaagse heidendom vaak samen.  In enkele landen, waar de beoefening van een religieuze cultus een erkenning van overheidswege kan verkrijgen, is het heidendom als religieuze praktijk formeel erkend. In Nederland is ervoor gekozen geen lijst van erkende religies op te stellen, zoals bijvoorbeeld in Amerika gebeurt. De vrijheid van Godsdienst staat beschreven in de Nederlandse Grondwet. De hedendaagse opleving van zich als heidens profilerende groeperingen kan geplaatst worden in een kader, waarin reactionair-romantische kritiek op een rationalistische beschaving hand in hand gaat met bewondering voor spirituele en parapsychologische fenomenen. (bron)

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei TTC:

Enig probleem?

Ja, dit betekent dat ons welzijn in de handen ligt van boze geesten en dat als we niet opkomen met een middel om met deze geesten te handelen, wij hun slachtoffers worden. Dit staat diametraal tegenover vertrouwen op het werk van Jezus aan het kruis en werkt pragmatisme en occultisme in de hand. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ja, dit betekent dat ons welzijn in de handen ligt van boze geesten en dat als we niet opkomen met een middel om met deze geesten te handelen, wij hun slachtoffers worden. Dit staat diametraal tegenover vertrouwen op het werk van Jezus aan het kruis en werkt pragmatisme en occultisme in de hand. 

Je lijkt alles door elkaar te halen, is me eerder al opgevallen. Wat is er mis met pragmatisme? 

Pragmatisme

Een derde concept is de ‘pragmatische waarheid’. Volgens dit concept is een ervaring ‘waar’ als deze ervaring het individu helpt om een probleem op te lossen of om een situatie meester te worden. Ervaringen of overtuigingen worden beschouwd als handelingen zoals alle andere handelingen, en ware ervaringen en overtuigingen zijn die ervaringen en overtuigingen die positieve consequenties hebben. Pragmatisten hebben kritiek op het correspondentieconcept van waarheid, omdat ze vinden dat dit weinig met het alle daagse leven te maken heeft. Zij willen een mensgerichte theorie en zeggen: iets is waar omdat het waarde voor iemand heeft. Dit concept is dus subject betrokken en probeert niet het subject uit te schakelen. Waarheid is hier valuatie: iets is waar als het samenhangt met onze belangen, iets is niet waar als het niet samenhangt met onze belangen. (bron)

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei TTC:

Je lijkt alles door elkaar te halen, is me eerder al opgevallen.

Niet alles is wat het lijkt. Dat laat ik verder aan de lezer.

Ik bemerk een verschuiving van onderwerp. Het topic draait om de vraag waar komt lijden vandaan en niet hoe gaan we met dit lijden om. Hoewel interessant, houdt ik mij op de achtergrond tot er zich topic gerelateerde gespreksstof aandient.

Link naar bericht
Deel via andere websites
47 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ja, dit betekent dat ons welzijn in de handen ligt van boze geesten en dat als we niet opkomen met een middel om met deze geesten te handelen, wij hun slachtoffers worden.

Boze geesten zoals in het onderstaande weerspiegeld wordt?

2. Magisch-animistisch (paars)

Het denken is animistisch, de aarde wordt bevolkt door – goed en slecht – magische geesten die met hun bezweringen geluk en ongeluk kunnen brengen en zo de loop der gebeurtenissen bepalen, vormt etnische stammen. De geesten leven in voorouders en houden de stam bij elkaar. Verwantschap en afstamming zijn bepalend voor politieke banden. Wordt aangetroffen in geloof in voodoo en vervloekingformules, bloedbroederschap, oude vetes, geluk brengende amuletten, familieriten, magisch etnische opvattingen en bijgeloof. Sterk aanwezig in derdewereldlanden, bendes, sportteams en de ‘stamcultuur’ van bedrijven (geschat op 10 % van de bevolking, 1 % van de macht) (bron)

2 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ik bemerk een verschuiving van onderwerp. Het topic draait om de vraag waar komt lijden vandaan en niet hoe gaan we met dit lijden om. Hoewel interessant, houdt ik mij op de achtergrond tot er zich topic gerelateerde gespreksstof aandient.

Blijkbaar een handelskenmerk van je, toch interessant om waar te nemen. Verschuiving?

Link naar bericht
Deel via andere websites

 

8 minuten geleden zei TTC:

Het topic draait om de vraag waar komt lijden vandaan en niet hoe gaan we met dit lijden om.

het is legitiem dat mensen keuzemogelijkheden hebben en het zou kunnen dat er niet maar één goed antwoord is.

Volgens deze visie is de wil van God niet een rigide, gedetailleerd plan voor iemands leven, maar een manier van met God leven en bij Hem zijn. We zien deze werkelijkheid in de manier waarop de bijbel over de wil van God spreekt.

Paulus schreef bijvoorbeeld in 1Tess. 5:16-18: "Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u"(HSV). Hier wordt Gods wil in algemene principes uitgedrukt, die in alle scenario's van iemands leven kunnen worden toegepast. Het gaat hier niet over waar we naartoe moeten verhuizen, of wie we moeten trouwen, maar over gewoonten en gebruiken die deel zouden moeten uitmaken van ieder seizoen van iemands leven. In deze verzen zegt God dat Hij wil dat we met Hem communiceren en gelukkig en tevreden zijn.

Iedere goede bruidegom zou voor zijn bruid precies deze drie dingen willen zo zegt ook 1 Petrus 2:15 "God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. Met andere woorden, het is Gods wil voor ons dat we met zo'n integriteit en karakter leven dat we onverstandige en dwaze mensen het zwijgen opleggen. Filippenzen 2:13 zegt: "...want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt." Hieruit leren we dat God werkelijk in ons is, en deze 'staat van zijn' volgens Zijn wil uitwerkt. Het gaat niet alleen over handelingen en keuzes, maar over de staat van zijn die Hij in ons aan het scheppen is. Zo zegt ook Romeinen 12:2:

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene (NBG 51) Opnieuw zien we hier dat Gods wil voor ons het grote plaatje is niet de details. Zijn wil voor ons is dat ons denken vernieuwd wordt. Dit perspectief op Gods wil wordt ondersteund door Jacobus 1:5, waar staat: "Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven..

Link naar bericht
Deel via andere websites
52 minuten geleden zei TTC:

 

1 uur geleden zei vredestichter:

het is legitiem dat mensen keuzemogelijkheden hebben en het zou kunnen dat er niet maar één goed antwoord is.

Weet niet hoe je dat telkens doet, je reageert op Kaasjeskruid maar de quote is schijnbaar van mij.

 

je hebt gelijk het was wel een quote van haar, maar door jou aangehaald, dus daarom de verwarring.

en als laatste  wat de oorzaak van het  lijden aangaat, we hebben wijsheid nodig, om onze eigen beslissingen te kunnen nemen

Zijn wil voor ons is dat ons denken vernieuwd wordt. Dit perspectief op Gods wil wordt ondersteund door Jacobus 1:5, waar staat: "Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven..

Wanneer we binnen de wil van God leven, ''als staat van zijn'', dan kunnen we wijsheid vinden om onze dagelijkse beslissingen te nemen. De discipelen en de eerste gelovigen waren duidelijk het voorbeeld voor deze manier van leven.

Ze maakten zich geen zorgen of ze wel de juiste beslissing namen, maar gingen volgens het groen licht principe' te werk. Met andere woorden, om de metafoor van een verkeerslicht te gebruiken, het licht staat op groen, tenzij het op rood springt We zien in Handelingen 16:6,7 Ze trokken door Frygië en de landstreek Galatie, omdat ze door de heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Asia te verkondigen. Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bitynie, maar dat stond de Geest van Jezus hun niet toe Hun zendingsreis werd verhinderd door de Geest van Jezus.

Ze begonnen hun reis niet met aan God te vragen waar ze naar toe moesten gaan. Ze besloten gewoon ergens heen te gaan en als Hij tussenbeide zou komen zouden ze ergens anders naar toe gaan. God had gezegd dat ze het evangelie moesten verkondigen en dat deden ze. Ze leefde vanuit het perspectief van die grotere wil, zonder zorgen over de details wáár ze dat moesten doen. Te midden van die levensstijl gaf God hun soms specifieke leiding, zoals met het bovenstaande verhaal en dit verhaal dat later in het hoofdstuk komt Daar kreeg Paulus 's nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: "Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!' Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen (Hand. 16:9-10) Ze vertrouwden erop dat als ze de verkeerde weg insloegen, dat God hun de weg kon versperren of weer de goede kant op zou leiden. Wij kunnen met hetzelfde vertrouwen leven. Dit te weten stelt ons in staat om volgens het 'groen licht principe' te werken en er voor te gaan, en God te vertrouwen om ons te stoppen als we de verkeerde richting in zouden gaan,

 


 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Niets anders dan paganisme. Het creëren van een klasse van sjamanen.

bron wiki: Het woord paganisme is afgeleid van het Latijnse paganus, wat bewoner van het (platte)land betekent.   dat zijn ze dus niet !!

Nee Kaasjes kruid, dat zijn volgelingen van Jezus, die actief in deze wereld staan, om het goede nieuws van Jezus Hij gekruisigd te verkondigen, met woorden en daden, met hoop voor de toekomst..

gedreven door een ding "De Liefde van Christus zelf'' om zo de oorzaak het de gevolgen van lijden uit te bannen, en bidden het Onze Vader 

en zijn verlangen om de hemel op aarde te zien,     toch.. :E

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei vredestichter:

Nee Kaasjes kruid, dat zijn volgelingen van Jezus, die actief in deze wereld staan, om het goede nieuws van Jezus Hij gekruisigd te verkondigen, met woorden en daden, met hoop voor de toekomst..

gedreven door een ding "De Liefde van Christus zelf'' om zo de oorzaak het de gevolgen van lijden uit te bannen, en bidden het Onze Vader 

en zijn verlangen om de hemel op aarde te zien,     toch.. :E

Dominionisme, seculier van aard. U denkt weer in tegenstellingen en geeft een verdraaid beeld van de Grote Opdracht:

Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. (Mat.28:19)

Want het enige resultaat dat bereikt zal worden is:

Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden. (Mat.7:13-14)

 

Als ik u goed begrijp is gebrek aan wijsheid dus de oorzaak van het lijden?

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Als ik u goed begrijp is gebrek aan wijsheid dus de oorzaak van het lijden?

Ik zou het eerder gebrek aan openbaring noemen, en besef Kaasjekruid dat ik ook nog onderweg ben, maar ik ben niet meer wie ik was, en nog niet meer wat ik graag wil zijn,

religie (allerlei brillen) hebben in het verleden, mijn ontwikkeling vertraagd, maar ik leer hem steeds beter kennen, zijn wil en zijn verlangens..

als wij als kerk, zijn bruid, zijn lichaam, zijn vrienden, zouden beseffen en door krijgen, Hoe God ons ziet, en wij daardoor onszelf, de wereld om ons heen ook zo gaan zien..

wat zou er dan een hoop gaan veranderen, 

als je Jezus zag dan had je de vader gezien, de vader en ik zijn een, vertelde Hij, wat deed jezus  kaasjes kruid, vertel me eens wat deed hij aan het lijden...

kreupel, stormen, melaats, genade, vergeving, herstel, blind, hongerig, bezeten, dood,  Hij verkondigde dat deze demonstratie's  van verandering en hun (vruchten) uitwerkingen bij zijn koningschap thuis hoorden toch ? 

Wie is nou koning?? en wie zijn dan Koning der koningen, wij kaasje wij wij zijn zijn natie, zijn priesters en profeten, en koningen, een heilige natie 

dus 

7 uur geleden zei TTC:

Wat impliceert dit

wij worden zo 'eigenaar' en krijgen persoonlijke verantwoordelijkheid, gebaseerd op de overtuiging dat de hemel van de Heer is en dat Hij de de aan de mensheid gegeven heeft (zie Ps. 115:16). Hij heeft de aarde aan zijn mensen gegeven om er eigenaar van te zijn, erover te heersen en om ambassadeurs te zijn die Zijn hemel op brengen aarde

In dit scenario is de duivel in werkelijkheid een rebel die eigen baas is, die tegen Gods wil in handelt; wij moeten hem weerstaan en ervoor zorgen dat hij zich onderwerpt aan Gods wil. Dit komt overeen met het Schriftuurlijke patroon, waar Jezus zijn apostelen trainde om de Kerk te leren om de zieken te genezen en demonen uit te werpen. De mensen zijn op een hele wezenlijke manier bij dit proces betrokken; ze zijn niet alleen maar marionetten die wachten op de soevereine wil van God.  Maar Ze de autoriteit gekregen hebben om te handelen.

Dus plan A zoals het met adam en eva bedoeld was, wordt uitgevoerd er is nooit een ander plan geweest

uit genesis h1 v 27 En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.* 28 God zegende hen, en God sprak tot hen: `Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over al het gedierte dat over de grond kruipt.' 29 En God sprak: `Hierbij geef Ik alle zaadvormende gewassen op de hele aardbodem aan u, en alle bomen met zaaddragende vruchten; zij zullen u tot voedsel dienen. 30 Maar aan alle wilde beesten, aan alle vogels van de lucht en aan alles wat over de grond kruipt, aan al wat dierlijk leven heeft, geef Ik al het groene gewas als voedsel. Zo gebeurde het. 31 God bezag alles wat Hij gemaakt had, en Hij zag dat het heel goed was. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de zesde dag.

Dit is de grote opdracht "prekende het evangelie van het koninkrijk'' waar  Het Onze vader geeft antwoord zoals het in de hemel is zo ook op aarde...

Onze Vader die van jou en ook van mij, Kaasjeskruid, ook al zijn we het niet altijd  eens ha ha 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei vredestichter:

als je Jezus zag dan had je de vader gezien, de vader en ik zijn een, vertelde Hij, wat deed jezus  kaasjes kruid, vertel me eens wat deed hij aan het lijden...

Hij stierf voor onze zonden (de oorzaak van het lijden), niet voor ons gebrek aan wijsheid. U gaat ervan uit dat Jezus reeds is teruggekeerd en wil nu Zijn koninkrijk op aarde realiseren. Een grote misvatting. U verheft de mens ipv God, aangezien de geneugten en beloningen van dit leven uw belangrijkste doelstellingen zijn. Jezus gaf duidelijk aan dat Zijn koninkrijk een geestelijk koninkrijk is dat niet van deze wereld is.

Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden Mijn dienaren gestreden hebben, opdat Ik den Joden niet ware overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier. (Joh.18:36)

Dit koninkrijk kan niet nu fysiek waargenomen worden omdat het is gevestigd in ons hart.

En gevraagd zijnde van de Farizeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden. (Luk.17:20-21)

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei vredestichter:

De laatste maar niet de onbelangrijkste en ik kan het echt niet korter maken gaat in deze topic belangrijk worden, tijdloosheid..

De denkbeelden van Onveranderlijkheid en Onbewogenheid zijn nauw verbonden met het derde fundament van het calvinistische gedachtegoed: tijdloosheid. Plato leerde dat als er een god van het universum bestaat, hij emotieloos moet zijn vanwege dit concept van tijdloosheid Als God op deze manier buiten de tijd zou staan, dan zou Hij logischerwijs nooit veranderen en geen emoties hebben.

God zou nooit boos of verrast zijn over gebeurtenissen op aarde omdat Hij er altijd al van wist. Dit concept is heel populair onder christenen. Het klinkt heel geestelijk en het lijkt logisch om te zeggen dat God een rijk bewoont waar geen tijd is. Als je dit idee als startpunt hebt, kunnen we dingen uit tekstgedeelten afleiden die het lijken te ondersteunen, zoals de belofte dat Hij van begin af aan het einde al ziet (zie Jesaja 46:10), ieder detail en iedere gebeurtenis in ons leven. Hieruit concluderen we dat Hij ieder klein detail van alles wat ooit zal gebeuren weet. De beroemde christelijke schrijver C.S. Lewis schreef over de tijdloosheid van God en zei, dat als we de hele menselijke geschiedenis zouden zien als een tijdlijn van letterlijk maar een centimeter lang, God erbuiten staat en die centimeter op hetzelfde moment in zijn geheel beziet.

Maar, opnieuw geeft de bijbel ons een ander beeld. In het verhaal van Sodom en Gomorra bijvoorbeeld, krijgt Abraham engelen op bezoek waaronder de Engel van de Heer. De Heer vertelde Abraham dat Hij de gebeden had gehoord die opstegen uit Sodom en Gomorra, en dat Hij was gekomen om te onderzoeken wat er gebeurde, om te zien of het inderdaad zo verschrikkelijk was als gezegd

Daarom zei de HEER: 'Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, hun zonden zijn ongehoord groot. Ik zal ernaartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten. (Gen 18:20-21) Als we God zien als tijdloos, dan moeten we ons afvragen: Waarom zou God naar beneden komen in de vorm van de Engel van de Heer samen met twee engelen, om een onderzoek in te stellen? Zou Hij het niet allang weten? Het wringt met het denkbeeld dat Hij buiten de tijd staat. Toen de Engel van de Heer Sodom eenmaal had beoordeeld en besloot dat de steden vernietigd moesten worden, ging Hij terug om dit aan Abraham te vertellen, waarna Abraham met God onderhandelde over hoeveel rechtvaardige mensen genoeg waren om de steden te redden.

Als we dit verhaal door de bril van een tijdloze God lezen, dan is de enig logische conclusie dat God een spelletje met Abraham speelde en dat Hij niet op een legitieme manier met hem omging. Met andere woorden volgens deze visie wist God dat Abraham bij tien zou stoppen en wist Hij dat er geen tien rechtvaardige mensen in de stad waren, maar Hij stond Abraham toe om met Hem te marchanderen zodat deze zich beter zou voelen over Gods besluit om de steden te vernietigen Op deze manier redeneren mensen de dingen die de bijbel zegt weg om hun leerstellingen te beschermen. Het eindresultaat van dit idee van tijdloosheid is een God die veel minder relationeel is, omdat Hij alles al van tevoren uitgedacht heeft en wij in feite de schaakstukken in zijn plan z als we dit verhaal sec bekijken laat het ons duidelijk zien dat God niet buiten de tijd staat of op de hoogte is van alles wat ooit zal gebeuren

Dit zien we ook in een ander verhaal. Toen de Israëlieten hun kinderen verbrandden als offer voor de afgod Moloch, zei God door de profeet Jeremia hoe geschokt Hij was dat zij zoiets deden: Zij bouwden de hoogten van de Baal, die in het dal Ben-Hinnom zijn, om hun zonen en hun dochters voor de Molech door het vuur te laten gaan, wat Ik hun niet geboden had. En in Mijn hart was het niet opgekomen dat zij deze gruweldaad zouden doen, zodat ze Juda zouden doen zondigen (Jer. 32:35HS) Hier zegt Hij in feite dat Hij nooit gedacht had dat ze dat zouden doen. Met andere woorden, Hij wist het niet van tevoren.

Het idee dat God buiten de tijd staat gaat hand in hand met het idee dat de hemel buiten de tijd staat. Maar de bijbel laat duidelijk iets anders zien. Wanneer de apostel Johannes in het boek Openbaring vertelt over zijn visioen, staat er dat het een half uur lang stil was in de hemel (openb. 8:1). Zo ook vertelde een engel aan Daniël dat hij in het geestelijk rijk eenentwintig dagen lang met de vorst van Perzië had gevochten (Dan. 10:12-13). Beide verhalen wijzen op een vorm van tijd in het geestelijk rijk. En dat niet alleen, de bijbel vertelt ons ook dat het kruis de werkelijkheid veranderde, zowel in het natuurlijke als in het geestelijke. Dat betekent dat het geestelijk rijk verandering ervoer. Maar als het geestelijk rijk werkelijk tijdloos was, dan zou niets ooit kunnen veranderen, omdat verandering wijst op progressie, wat tijd vereist

Verder vertelt de bijbel ons dat op een bepaald punt in de toekomst de duivel uit de put gehaald zal worden en in de poel van vuur gegooid zal worden (Openb. 20:1-3, Dit is een geestelijke gebeurtenis die laatsvindt (de poel van vuur); het is nog geen realiteit maar het zal in de toekomst gebeuren. Met andere woorden: het geestelijk rijk kent een tijdlijn. Die zou er anders uit kunnen zien dan die van de tijd zoals wij die kennen, maar dat betekent niet dat tijd in het geestelijk rijk helemaal niet bestaat. 

Waarom is dit zo belangrijk om de oorzaak van het lijden te begrijpen, dat is de soevereiniteit van God,  De implicaties van wat we zojuist hebben gelezen komt er op neer heeft God alles onder controle of heeft hij alles onder zijn hoede? calvinisten, arminianen en open theisten  zijn het er allemaal over eens dat God soeverein is 

echter calvinisten nemen het standpunt in dat de absolute souvereiniteit van God heet, wat wil zeggen dat god alle dingen onder controle heeft, Hij heeft de absolute beheersing over alle gebeurtenissen in de wereld..

Mmmm.. dat impliceert nog al niet wat...

Als je Gen.6:5-8 leest zie je dat God diep gekwetst is door de puinhoop die mensen ervan maken. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid