Spring naar bijdragen

Een volk voor Zijn Naam


Aanbevolen berichten

De vierde eigenschap van de vrucht van de Geest is: Lankmoedigheid.

In de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheus 1:12 dankt Paulus voor zijn bekering, en dat Christus Jezus hem getrouw geacht heeft om in Zijn dienst te staan en in de bediening gesteld heeft.

In vers 16 staat dat hem barmhartigheid is geschied, opdat Jezus Christus AL Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld voor degenen die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven.

In 2 Petrus 3:15 staat: "En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid; gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft.

Petrus zegt dat Paulus ook in alle zendbrieven van deze dingen gesproken heeft, maar dat de ongeleerde en onvaste mensen die verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf.

Deze mensen hebben dus geen kennis van het Woord, zijn onvast en verdraaien ook de andere Schriften.

Hoe herkenbaar is dat ook in deze tijd waarin wij leven.

Jakobus 5:7 zegt:

"Zo zijt dan lankmoedig, broeders, tot de toekomst des Heeren. Ziet, de landman verwacht de kostelijke vrucht des lands, lankmoedig zijnde over dezelve, totdat het den vroegen spade regen zal hebben ontvangen".

De apostel zegt dat wij "langen moed" zouden hebben, wat betekent dat het met geduld te maken heeft. Het gaat erom dat wij lange moed en geduld zouden hebben tot de wederkomst van de Heer.

De landman heeft Zelf lange moed om te wachten op de vrucht van het land.

Hij Zelf geeft de wasdom [ 1 Kor. 3:6].

En WIJ wachten gewoon.

De Heer verwacht dus van de gelovige lankmoedigheid tot de "toekomst des Heeren".

Lankmoedigheid en geduld horen dus bij elkaar en heeft tevens te maken met het vasthouden van het geloof.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 398
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

warningM.pngAdmod note:
Onvoorstelbaar veel persoonlijke aanvallen, inhoudsloze berichten en offtopic posts verwijderd. Samen goed voor ongeveer drie pagina's. Mochten we nog iets gemist hebben, dan staat het je vrij hier even een TR van te maken, dan halen we het weg.

Daarom het volgende verzoek: lees de FAQ nog één keer goed door. Je vind deze hier faq.php#f1r0

Voor alle posters op dit topic de volgende waarschuwing: persoonlijke aanvallen in welke vorm dan ook, door wie dan ook en over wie dan ook worden onmiddellijk verwijderd en de desbetreffende user gaat vierentwintig uur buitenspelen in de regen. Bij een tweede overtreding gaat het topic op slot.

Als je vind dat iemand de FAQ overtreed dan gebruik je NIET de POST knop, maar de TR knop om je gal te spuwen.

Hier nu verder On-topic.

De Crew.
Link naar bericht
Deel via andere websites

Zo moeilijk is het allemaal niet?

De vrucht van de Geest is hoe God wil dat onze levens eruit zien... en met de hulp van de Heilige Geest is dat mogelijk! Maar, een Christen zal nooit volledig in staat zijn om altijd de vrucht van de Geest aan de dag te leggen, en daarom hebben we Jezus zo hard nodig.

de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

De vrucht is niet los te denken van de gaven van de Geest. De Liefde is het belangrijkste.

Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke gaven.

Romeinen 12 en 1 Korintiërs 12 laten zonder twijfel zien dat elke Christen volgens de Wil van God geestelijke gaven wordt gegeven, met als doel de opbouw van het Lichaam van Christus, de wereld te bereiken en elkaar te bemoedigen. Wanneer de gaven worden gegeven wordt niet vermeld, dat kan direct na de bekering, maar ook later. Er zijn immers enkele verzen die lijken aan te geven dat God soms ook later nog geestelijke gaven verdeelt. Zowel 1 Timoteüs 4:14 als 2 Timoteüs 1:6 spreken over een gave die Timoteüs dankzij profetische woorden ontving op het moment van zijn inwijding.

Verzuim de gave niet, die in u is, die u gegeven is door de profetie, met oplegging der handen des ouderlingschaps.

Helaas zijn er mensen die hardnekkig blijven volhouden dat de gaven niet meer verstrekt worden, omdat deze voorbehouden zouden zijn aan de discipelen. De Bijbel leert ons het tegendeel:

Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke gaven.

Wanneer we ernaar streven om God te dienen, met het doel om de anderen uit liefde voor HEM op te bouwen, dan zal HIJ Zijn naam verheerlijken, Zijn Gemeente doen groeien en ons belonen. God belooft ons dat Hij ons zal geven wat ons hart verlangt, mits we ons geluk in Hem zoeken. Ofwel: dat Hij ons zal voorbereiden om Hem zo te dienen dat wij hierdoor een doel en een tevredenheid in het leven zullen hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Waarom zo God trouwens een volk nodig hebben voor zijn naam? Wat is dat voor rare logica?

Ben je dronken of zo, HenkJan? Handelingen 15:14.

Daar staat

door
Zijn naam.

Merkwaardig. In de Naardense staat "voor" en de meeste Engelstalige hebben "for", zie ik op Biblehub.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ben je dronken of zo, HenkJan? Handelingen 15:14.

Daar staat

door
Zijn naam.

Merkwaardig. In de Naardense staat "voor" en de meeste Engelstalige hebben "for", zie ik op Biblehub.

Jaja, wel fijn...de ander voor dronken uitmaken, terwijl je zelf niet goed kan lezen.

Maargoed, wel een interessante vraag dus...waarom wordt dit soms gezegd en wat wordt daarmee bedoelt?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Jaja, wel fijn...de ander voor dronken uitmaken, terwijl je zelf niet goed kan lezen.

Maargoed, wel een interessante vraag dus...waarom wordt dit soms gezegd en wat wordt daarmee bedoelt?

Nu ja, ik ga ervan uit dat je verschillende vertalingen leest voordat je begint te roepen "wat is dat voor rare logica"?

En juist omdat ik zelf verschillende vertalingen had gelezen, die allemaal "voor" of "for" zeiden, begon ik me af te vragen of er misschien alcohol in het spel was.

Maar het blijkt wel, je kunt nooit nauwkeurig en volledig genoeg zijn.

Waarvoor mijn allernederigste excuses.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Jaja, wel fijn...de ander voor dronken uitmaken, terwijl je zelf niet goed kan lezen.

Maargoed, wel een interessante vraag dus...waarom wordt dit soms gezegd en wat wordt daarmee bedoelt?

Nu ja, ik ga ervan uit dat je verschillende vertalingen leest voordat je begint te roepen "wat is dat voor rare logica"?

En juist omdat ik zelf verschillende vertalingen had gelezen, die allemaal "voor" of "for" zeiden, begon ik me af te vragen of er misschien alcohol in het spel was.

Maar het blijkt wel, je kunt nooit nauwkeurig en volledig genoeg zijn.

Waarvoor mijn allernederigste excuses.

Geen punt;)

ik begon natuurlijk in de SV, omdat de topicopener deze gebruikt.

Overigens is de NBV een stuk helderder: het gaat gewoon om een volk dat God;s Naam aanbid.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ben je dronken of zo, HenkJan? Handelingen 15:14.

Daar staat

door
Zijn naam.

Merkwaardig. In de Naardense staat "voor" en de meeste Engelstalige hebben "for", zie ik op Biblehub.

Zo merkwaardig is het niet. Omdat hier in het Grieks niet "door" of "voor" staat, maar "Ï„á¿· ὀνόματι (αá½Ï„οῦ)". Daar wordt enkel de derde naamval (de dativus) gebruikt, die beide ("aan/voor" of "door") kan betekenen.

Ga je er van uit dat het hier gaat om een gewoon meewerkend voorwerp (en daarbij gebruik je die dativus, de 3e naamval), dan vertaal je met "aan/voor", en dan lees je dat God een volk maakt "voor zijn naam" (is: om zijn Naam in deze wereld te vestigen).

Maar lees je die dativus als een "dativus instrumentalis", als aanduiding van "het instrument waarmee God dat volk maakt", dan vertaal je met "door" (is: opdat daarmee God zijn naam verbindt aan dat volk; zegt: "van Mij!").

Ik denk dat je aan beide opties tegelijk mag denken hier: God verbindt zijn Naam aan dat volk (MIJN volk!), en laat Zich via dat volk ook kennen (vestigt zijn Naam in deze wereld).

De Statenvertaling legt blijkbaar de nadruk op de "verbondsgedachte" die door kan klinken in die tekst...

Link naar bericht
Deel via andere websites

Metafysisch verandering van de eerste Adam naar de tweede Adam(Jezus) kun je lezen in Jesaja 42:5b!

Adam kreeg Gods adem(geschapen naar Gods beeld), hij is dus een bewoner vd aarde! Het verandert wanneer de mens Gods Geest ontvangt, want dan is hij iemand die daarop wandelt! Jezus gebed "ze zijn niet van deze wereld! " Johannes de Doper zei dat hij alleen met water doopt en dat Alleen Jezus de Heilige Geest doopt!

Zelfs de aarde is al in water gedoopt maar is ten vure bewaard(geestelijk verandering). Jezus legt dit ook uit aan Nicodemus, je kan het koninkrijk der Hemelen niet binnengaan tenzij je gedoopt bent in water en Geest!

Oa 3 Geheimenisen:

Door Jezus, nieuwe adam(geestelijk mens) 1. Gemeente (Israel - natuurlijke takken + uit de Heidenen - Geeinte Wilde loten) 2. Rest van Israel Rom11:25(sommige afgebroken takken) 3. De Aarde ( In petrus "Ten vure bewaard!") Verandering gebeurt Voordat Jezus De koning der koningen werderkomt naar Jeruzalem! Hij komt Spoedig!

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 3 months later...
Aangezien de vierde eigenschap van de vrucht van de Heilige Geest: Lankmoedigheid verwijderd is, ga ik niet verder met de resterende eigenschappen, namelijk: goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid.

Ook in dit topic verzuim je je bron te vermelden. Topic is Een volk voor Zijn Naam. Prima, maar vermeld je bron.

Waarom stop je met de resterende onderdelen van de Vrucht van de Geest? Slechts omdat er een post verwijderd is??

Link naar bericht
Deel via andere websites
Waarom zo God trouwens een volk nodig hebben voor zijn naam? Wat is dat voor rare logica?

Goden hebben toch een naam en hun aanbidders aanroepen toch hun naam ? Zo ook voor onze Schepper.

In de bijbel vindt men nog steeds de namen van de afgoden maar waar is Gods naam gebleven ?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Is het nu: 'een volk voor Zijn Naam' of een volk door Zijn Naam?'

Handelingen 15 vers 14: “Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen bezocht heeft, om uit hen een volk aan te nemen DOOR Zijn Naamâ€.

In elke Koninkrijkszaal hangt een tekst n.l. Romeinen 10:13; en volgens de nieuwe wereldvertaling staat daar:

"Een ieder die de naam van Jehovah aanroept zal gered worden"

In de Statenvertaling staat die tekst er zo: Want een ieder, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.

In geen enkele vertaling staat op de plaats van ' de Naam des Heeren' de naam 'Jehovah'.

De Jeh. Getuigen doen dit wel , terwijl als je goed leest gaat vers 12 over Christus. Hem is immers gegeven te zijn Heere en God over allen die geloven.

Over die Naam zegt Paulus:

“God heeft de Naam Christus boven alle naam verheven. Daarom: “Alle tong moet belijden dat Jezus Christus de Heere zij,â€

Dat betekent dat iedereen moet uitspreken dat Jezus van Nazareth na zijn dood en opstanding tot Christus en Heere (God) werd aangesteld. De Naam Jehovah alleen maakte a.h.w. plaats voor de Naam Jehovah Jezus Christus, zegt Paulus.

We zouden iets verder komen dan de smalste betekenis van de naam “Jehovahâ€.

Bij de “Naam des Heren†is dat niet anders. Het is het hele wezen van God zelf dat daarachter zit. In het Oude Testament maakte God zich bekend als Jehovah. In het Nieuwe Testament als de Here Jezus Christus. Voor de Jehovah’s Getuigen is dat misschien moeilijk te begrijpen om dat het er uit alle macht in getimmerd is dat Jezus Christus niet God is.

Ik geloof dat....

Dóór de Naam van Christus zou er een volk uit de heidenen verzameld worden. Dat is goed te volgen, want het is Christus die als de ene Heer Zijn Gemeente bouwt, en wat Zijn Gemeente voorstelt is al in vele postings uitgelegd. Geen organisatie, maar een organisme of anders gezegd: "Leden van het Lichaam van Christus", onverdeeld dus.

Maar goed als je dat "kerk" wilt noemen is daar ook niets mis mee.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid