Spring naar bijdragen

Noppert1998

Members
 • Aantal bijdragen

  572
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Waarderingsactiviteit

 1. Like
  Noppert1998 ontving een reactie van Dat beloof ik in Discriminatie   
  Ik heb Jezus nooit tot leugenaar gebombardeerd.. Ik schrijf enkel iedere week dat Jezus dingen in de mond kunnen zijn gelegd.
  Ik geloof namelijk niet dat we ook maar iets kunnen weten wat Jezus wel of niet zei of schreef. 
   
 2. Like
  Noppert1998 ontving een reactie van The Black Mathematician in Willempies ban   
  Iemand die steeds roept over joden dit en joden dat wordt niet geband.. Dan heb ik het over jodengesprek, joodse belangen etc...
  Dat lijkt me ook antisemitisch. Vooral omdat de persoon het negatief bedoeld.
   
   
 3. Like
  Noppert1998 reageerde op Dat beloof ik in Gods toorn   
  Mij lijkt dat meer frustratie en onmacht Maar eerder lijkt mij deze door mensen geschreven tekst bedoeld als intimidatie.
   
 4. Like
  Noppert1998 reageerde op Flawless victory in Situatie Oekraïne   
  Je liefde voor Rusland staat je erkenning van de waarheid in de weg. En of Rusland heeft gemobiliseerd.  Er zijn Russen het land ontvlucht omdat ze weigerden zich tot moordenaar te laten maken. https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/opvallend/2022/09/russen-vluchten-land-uit-leger-rusland/
  https://www.nu.nl/buitenland/6229983/alex-37-ontvluchtte-de-mobilisatie-in-rusland-ik-ben-geen-moordenaar.html

  https://www.bnr.nl/nieuws/internationaal/10501515/russische-mobilisatie-heeft-open-einderegeling
  https://nos.nl/artikel/2448248-mobilisatie-in-rusland-gaat-verder-tweede-golf-lijkt-op-gang-gekomen
   
  Ik ben noch voor Rusland noch voor Oekraïne. Ik ben tegen moord in elke vorm, zoals Jezus voorleefde. 
 5. Like
  Noppert1998 reageerde op Willempie in Vertaalfouten in de Bijbel; verzameltopic.   
  Nee hoor. die uitspraak berust op een inmiddels achterhaald misverstand. Het tetagram werd bij het voorlezen meestal uitgeproken als Adonai. zeker niet als Jehova. Er zijn Masoretische teksten met voorleesindicaties die de voorlezer eraan dienen te herinneren dat in plaats van de onuitspreekbare Naam (JHWH) bij plechtige voorlezingen Adonai gesproken dient te worden. In de middeleeuwen heeft men dat per abuis zo geïnterpreteerd dat als de klinkers van Adonai aan het tetagram toegevoegd werden, dat een juiste uitspraak mogelijk zou maken. Maar daar waren die voorleestekens nu juist helemaal niet voor bedoeld.  Als je heel goed leest op de website van het WTG beseft men dat daar ook inmiddels. Lees het eerst zelf maar. als je het dan nog niet ziet wil ik je wel helpen.
  Niet alle wikipedia artikelen zijn even betrouwbaar maar de onderstaande geeft m.i. wel redelijk juiste en leerzame informatie.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/JHWH
  Een paar citaten daaruit:
  In de Middeleeuwen begon men de schrijfwijze jəhowāh door een misverstand[24] niet meer als ’ădônāj, "Heer" maar als "Jehowah", "Jehovah" te lezen – aldus de 13e-eeuwse dominicaanse monnik Raimundus Marti in zijn werk Pugio Fidei adversus Mauros et Judaeos. Erasmus gaf de Godsnaam als "Jehova" weer en nam aan dat dit de oorspronkelijke uitspraak was. Deze vorm werd ook gebruikt in de inleiding van de eerste uitgave van de Statenvertaling van 1637.[25] Luther volgde de joodse traditie en vertaalde het tetragram met "(de) HEER" en bepaalde daarmee de belangrijkste protestantse traditie.
  Sinds Joseph Franklin Rutherford de Bijbelonderzoekers hernoemde tot Jehova's getuigen, wordt de uitspraak Jehova vaak met die geloofsgemeenschap geassocieerd. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (ook wel Mormonen genoemd) gelooft dat Jehova een naam is van Jezus Christus.
  Origenes (tweede eeuw) en Hiëronymus van Stridon (vierde eeuw) schrijven dat er handschriften van de Septuagint bestaan met de onuitspreekbare heilige Naam. Er zijn hiervan nog zo’n tien fragmenten bewaard gebleven. Hiëronymus meldt in 384 in zijn brief aan Marcella, dat niet-ingewijden de onuitspreekbare naam onterecht toch proberen uit te spreken en dan ΠΙΠΙ, oftewel Pipi lezen.[26]
  Jehova's getuigen gebruiken Jehovah, en vinden dit zo belangrijk dat zij in hun Bijbelvertaling, de Nieuwewereldvertaling, deze naam zelfs in het Nieuwe Testament toevoegen, terwijl het tetragrammaton in geen enkele Griekse NT tekst voorkomt. Ook in nieuwtestamentische citaten uit het Oude Testament (Tenach), waar men de naam van God zonder enig bezwaar correct zou kunnen hebben geciteerd als ‘JHWH’, blijkt men in de – Griekstalige – grondtekst toch de voorkeur te hebben gegeven aan het Griekse Κυριος (Kurios, Heer). Hier zou de Septuagint van invloed kunnen zijn geweest. Zo wordt de profeet Joël geciteerd (Joël 2:32 in de meeste vertalingen, Joël 3:5 in de Biblia Hebraica, de Willibrordvertaling en De Nieuwe Bijbelvertaling) door de apostel Petrus in Handelingen 2:21 en door de apostel Paulus in Romeinen 10:13. Opmerkelijk is, dat in beide citaten uit Joël de weergave van JHWH als Κυριος wordt betrokken op Ιησους (= Jesous, Jezus).
 6. Like
  Noppert1998 ontving een reactie van Chaim in Situatie Oekraïne   
  Jij hebt echt een domme en aparte kijk op de werkelijkheid 🤣
  Heb je enkel russiatoday in je tv pakket of zo?
  www.raamoprusland.nl/dossiers/oekraine/2313-rusland-onderwerpt-oekraiense-kinderen-aan-heropvoeding
  Staan nog hele leuke artikelen op, die je een betere kijk op de werkelijkheid geven..Echt, zelfs China komt niet zo voor Rusland op als bepaalde mensen alhier. En die mensen mogen zich schamen daarvoor.
   
   
 7. Like
  Noppert1998 reageerde op Desid in Vertaalfouten in de Bijbel; verzameltopic.   
  Kritiek op het Nieuwe Testament in de oudheid vindt je vooral bij Celsus (zie Origenes, Contra Celsum), Porphyrius en Julianus Apostatus.
  Ik ga reageren als je 1) in gewoon Nederlands gaat schrijven en 2) je gepreek achterwege laat.
 8. Like
  Noppert1998 reageerde op Flawless victory in Situatie Oekraïne   
  Door ze op te roepen voor mobilisatie natuurlijk. Sommige Russen zijn om die reden uit Rusland gevlucht omdat die zich niet in moordenaars wilden laten veranderen.
 9. Like
  Noppert1998 ontving een reactie van Chaim in Situatie Oekraïne   
  Zelfs die niet, dit noemen we het Stockholmsyndroom.
 10. Like
  Noppert1998 ontving een reactie van Chaim in Situatie Oekraïne   
  Als je iets schrijft Tomega, laat je het dan ook je begeleiders zien? Dat zij je kunnen vertellen "beter niet op verzenden drukken Tomega, want zo kom je er slecht uit"?
  Want dit is echt een zo gek antwoord, dat Fundamenteel en Willempie er nog rationeel door lijken.
   
 11. Like
  Noppert1998 reageerde op Dat beloof ik in Discriminatie   
  Het is bangmakerij waar veel christenen gevoelig voor zijn.
 12. Like
  Noppert1998 ontving een reactie van Dat beloof ik in Discriminatie   
  Heb je Openbaring al eens gelezen Willempie? Ik wel, en als ik lees wat daar word gedaan met ongelovigen (baby's, kinderen, volwassenen, ouderen en alles ertussenin) dan moet ik daar van overgeven. Als ik dan ook nog lees dat de heiligen daar bij juichen dan houdt ik mijn eten al helemaal niet binnen... 
  Want dat is een beetje wat het met mensen is die tegen abortus zijn. Als het ongeboren is dan zijn jullie er voor om het te beschermen. Maar als het geboren is en per ongeluk niet bij jullie geloof hoort, dan maakt het niks uit wat ermee gebeurt..Vandaar dat een foetus belangrijker is dan een vrouw die een foetus moet baren. Dat zij sterft bij de bevalling is "collateral damage". 
 13. Like
  Noppert1998 reageerde op Dat beloof ik in Discriminatie   
  Dat is mooi, als men binnen het christendom zich maar realiseert dat de God van het christendom dat onderscheid wél maakt. En dat heb ik dan niet uit wikipedia, maar uit Exodus 21, zoals ik eerder aangaf.
  En daar gaat het mij om, want je stelde dat God bezwaar heeft tegen abortus. Terwijl uit de Bijbel, Exodus 21, dus het tegendeel blijkt.

  Het is een veel voorkomend verschijnsel dat christenen anno 21e eeuw over bepaalde zaken een ander standpunt in nemen dan de God die ze aanhangen, maar haal die 2 niet door elkaar. Jij doet dat nu wel.
 14. Like
  Noppert1998 ontving een reactie van Dat beloof ik in Hilarische uitspraken van atheïsten   
  Ik heb geen vergeving nodig.. De hoogmoed om mij te willen vergeven 🤣
  Daar komt nog bij dat vergeving enkel degene die vergeeft goed doet, niet de vergeefde.   
 15. Like
  Noppert1998 reageerde op Petra. in Kruisigen als terechtstelling   
  Er bestaat dus geen profetie waarin staat dat de Messias vervloekt moet zijn. (Bv. door gekruisigd/aan een paal of hout gehangen te worden, hetgeen een vervloeking is). 
   
  Maar als Jesaja over Jezus gaat.. hoe verklaar je dan dat er staat dat diegene over wie de profetie gaat..ziek was en zijn gelaat verborg?  En nog vreemder..NA het lijden zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Dus dan kennelijk niet ervoor maar erna. Dan zou Jezus vóór zijn kruisiging nog helemaal geen discipelen gehad kunnen hebben.  (Want hij had ervoor nog niet het licht gezien en al die kennis niet). 
  Dat klinkt niet als Jezus omdat die (naar mijn weten) niet ziek was, nooit zijn gezicht had verborgen  én al voor zijn lijden het licht had gezien en die kennis had. Of gebeurt het wel vaker dat profetieën niet helemaal correct hoeven te zijn? Als het maar grotendeels in de buurt komt. 
   
  "3  Hij werd veracht, door mensen gemeden,
  hij was een man die het lijden kende
  en met ziekte vertrouwd was,
  een man die zijn gelaat voor ons verborg
   
  10 Maar de HEER wilde hem breken, Hij maakte hem ziek.
  Hij offerde zijn leven voor de schuld van anderen,
  om zijn nageslacht te zien en lang te leven.
  En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde.
  11 Na het lijden dat hij moest doorstaan,
  zag hij het licht  en werd met kennis verzadigd."
 16. Like
  Noppert1998 reageerde op Dat beloof ik in Kruisigen als terechtstelling   
  Even terug de vraag van @Petra. Zij vroeg om een profetie,  jij komt met Galaten en terecht stelt ze dat dit geen profetie is omdat die pas na het gebeuren is geschreven. Gelaten bevat dus domweg geen profetie over de kruisiging. Is het nu zo moeilijk om gewoon eens aan haar  te antwoorden: sorry, ik zit verkeerd en jij hebt gelijk? 
 17. Like
  Noppert1998 ontving een reactie van Hopper in Hilarische uitspraken van atheïsten   
  Ik heb geen vergeving nodig.. De hoogmoed om mij te willen vergeven 🤣
  Daar komt nog bij dat vergeving enkel degene die vergeeft goed doet, niet de vergeefde.   
 18. Like
  Noppert1998 ontving een reactie van Fundamenteel in Hilarische uitspraken van atheïsten   
  Ik heb geen vergeving nodig.. De hoogmoed om mij te willen vergeven 🤣
  Daar komt nog bij dat vergeving enkel degene die vergeeft goed doet, niet de vergeefde.   
 19. Like
  Noppert1998 reageerde op Dat beloof ik in Is de gehele bijbel voor het jaar 70 geschreven ?   
  Dezelfde motivatie als de schrijvers van de OT boeken en de Koran. 
 20. Like
  Noppert1998 reageerde op Dat beloof ik in Dehumanisatie; Ontmenselijking voor de gelegenheid   
  Heb je überhaupt wel gelezen wat @Noppert1998schreef?  Die heeft het over verschil in uurloon.  Dat negeert jij en je begint over met uren werken. Ja dat werkt ook mee,  maar dat is niet wat het over gaat. 
 21. Like
  Noppert1998 reageerde op Petra. in Dehumanisatie; Ontmenselijking voor de gelegenheid   
  Maar er zijn in de geschiedenis zoveel oorlogen geweest, ook of juist onderling tussen de mensen van verscheidene geloofsstromingen. Toch hadden zij allen God gevonden en zich met Christus bekleed. 
  Maar idd. als iedereen gelijkgezind -welke God dan ook-  volgt, (of dat nou Jehova of Allah, of Freya of..) is, dan zou wellicht geen oorlog zijn. Maar sja zoals ik in mijn * TS schreef.. daar is imo dan ook geen kunst aan. Als op aarde iedereen per direct voor de volle 100% procent Kim Jong-un volgt/gehoorzaamt, is er immers ook geen oorlog meer. 
   
  *
   
   
   
 22. Like
  Noppert1998 reageerde op Petra. in Kruisigen als terechtstelling   
  Hi Flawless victory, 
  Het ging niet om de vraag of Jezus de ware Messias was, maar toch bedankt voor je moeite! 🌸
  De kwestie waar het om ging was de stelling dat het offer door kruisigen/aan een paal (of hout hangen) een vervloeking was, en dat er geprofeteerd was dat de Messias zoiets zou overkomen.  En dat daarom Jezus die profetie vervuld had. 
  Die profetie kon ik niet vinden. Of een profetie waar je zoiets uit kan afleiden. 
  Nu heb ik Psalmen 22 erbij gepakt: 
  https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/PSA.22/Psalmen-22/
  Maar ook hier lees ik niks over offer of een vervloeking aan een kruis of paal of hout. 
   
  Jesaja 53 heb ik ook gelezen https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/ISA.53/Jesaja-53/
  Die tekst had ik laatst ook al aangehaald. Nu heb ik hem nog eens goed doorgelezen om te zoeken naar die profetie en nou lees ik wat raars.. er staat bij 53:3 dat het gaat over een man die "met ziekte vertrouwd was". En bij 10:  "Maar de HEER wilde hem breken, Hij maakte hem ziek".   Maar Jezus was toch helemaal niet ziek 😕
  Nog opmerkelijker vind ik 11: 
  "Na het lijden dat hij moest doorstaan,
  zag hij het licht  en werd met kennis verzadigd". 
   
  Zoals het hier staat gaat het over iemand die pas NA het lijden het licht zag en kennis kreeg.  Maar dat is toch strijdig met Jezus die met volmaakte kennis /als God/gelijk aan God al met die kennis werd geboren. En hoedanook..is dat toch juist één van de weinige dingen waar alle geschriften duidelijk over zijn.. dat Jezus al voor al dat lijden het licht had gezien en kennis had. Hij heeft die kennis toch bij leven aan zijn volgelingen en discipelen doorgegeven, dat was toch niet na zijn opstanding ?? Of ben ik nu abuis ? 
   
   
   
   
 23. Like
  Noppert1998 ontving een reactie van Ricky Tjin in Vertaalfouten in de Bijbel; verzameltopic.   
  Nogmaals, je zet het paard achter de wagen.. 
  In de evangelieen gaat het wel heel duidelijk over een maagd. Maria had nog geen man bekend. Jozef wilde weg want het kind was niet van hem. Dus het gaan in de evangelieen WEL over een maagd. Door een domme vertaalfout van de griekse variant van het "OT"..Dan snap je toch dat de evangelieen hebben geput uit het OT, over wat Jezus zou doen en wie Hij was? Juist zo'n vertaalfout laat het zien.. wie oge heeft om te zien die ziene
   
 24. Like
  Noppert1998 reageerde op Dat beloof ik in Is de gehele bijbel voor het jaar 70 geschreven ?   
  Je weet heel goed dat de tekst uit 1 Koningen over de eerste tempel ging en dat vernietiging in het jaar 70 de tweede tempel betrof.
  Als je het toch hebt over dom zijn.... 
 25. Like
  Noppert1998 ontving een reactie van Dat beloof ik in Hilarische uitspraken van atheïsten   
  Zeg dat dan...
  jij hebt echt dezelfde mening als de mensen die we wappies noemen he? Misschien moet jij je afvragen of je wel echt kritisch bent, of dat je gewoon slaafs de wappies volgt (en de extreme mensen die allerlei complottheorieen aanhangen). Als je kritisch zou zijn zou je sommige dingen van de wappies overnemen en andere juist totaal niet.. Tevens moet je je afvragen over anarchie wel iets voor jou is. Ik denk dat ze over je heen lopen waar je bij staat.
   
   
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid