Spring naar bijdragen

Is de gehele bijbel voor het jaar 70 geschreven ?


Aanbevolen berichten

3 uur geleden zei Flawless victory:

De gehele bijbel is vóór het jaar  70 geschreven. Was dat niet het geval dan zou er in de Bijbel beslist melding zijn gemaakt van de vernietiging van de tempel.

Hi FW,  ik hoop dat je het ok vindt dat ik er een topic voor maak. Ik vond dit zo opmerkelijk en ook logisch, terwijl ik toch niet beter weet dan dat vele Bijbel stukken uit de eeuwen daarna komen. 

Dus hoe zit dan dan ? 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dit gaat een moeilijke discussie worden.  BV het Johannes Evangelie wordt doorgaans op het einde van de eerste eeuw gedateerd, dat is na het jaar 70.  Maar het Johannes Evangelie is duidelijk afwijkend van de zgn synoptische evangeliën.  Maar er zijn ook beweringen dat het Johannes Evangelie zoals we dat nu kennen een eindversie is van een eerdere versie, het is dan geredigeerd ten opzichte van de vroegere versie.   Overigens schijnt 'de overspelige vrouw' pas (veel) later te zijn toegevoegd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Petra.:

Hi FW,  ik hoop dat je het ok vindt dat ik er een topic voor maak. Ik vond dit zo opmerkelijk en ook logisch, terwijl ik toch niet beter weet dan dat vele Bijbel stukken uit de eeuwen daarna komen. 

Dus hoe zit dan dan ? 

 

De brieven en evangeliën in het Nieuwe Testament zijn geschreven in de eerste eeuw, als je dat bedoelt. De Bijbelboeken zijn geschreven over een periode van tenminste 1500 jaar, Wat bedoel je dan met: Ik weet niet beter dat vele Bijbelstukken uit de eeuwen daarna stammen? Welke Bijbelstukken en welke eeuwen waarna? En waarom weet je niet beter? Waarop baseer je jouw weten? Als je niet oppast ga ik je een boek opsturen waarin het e.e.a. verduidelijkt wordt. 😉 

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites

De Bijbel zoals wij die nu kennen is pas in de zeventiende eeuw tot stand gekomen.

Uit de verhalen is op te maken dat zij zich afspeelden toen de tempel van Salomo nog niet door de Romeinen verwoest was.

De brieven van Paulus moeten dus zeker voor het jaar 70 gedateerd worden en als we uitgaan van een bron Q dan vallen de verhalen in de evangeliën ook alleen maar vóór die tijd de plaatsen. Maar de voorspellingen die  Jezus deed over de tempel dan? Wel, die stonden ook al in de profeten en die waren zeker van vóór het jaar zeventig.

1 Kon. 9:7  Zo zal Ik Israël uitroeien van het land dat Ik hun gegeven heb, en dit huis, hetwelk Ik Mijn Naam geheiligd heb, zal Ik van Mijn aangezicht wegwerpen; en Israël zal tot een spreekwoord en spotrede zijn onder alle volken.
1 Kon. 9:8  En aangaande dit huis, dat verheven zal geweest zijn, al wie voor hetzelve voorbijgaan zal, zal zich ontzetten en fluiten; men zal zeggen: Waarom heeft de HEERE alzo gedaan aan dit land en aan dit huis?
Micha 3:12  Daarom, om uwentwil zal Sion als een akker geploegd worden; en Jeruzalem zal tot steenhopen worden, en de berg dezes huizes tot hoogten eens wouds.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Petra.:

Hi FW,  ik hoop dat je het ok vindt dat ik er een topic voor maak. Ik vond dit zo opmerkelijk en ook logisch, terwijl ik toch niet beter weet dan dat vele Bijbel stukken uit de eeuwen daarna komen. 

Dus hoe zit dan dan ? 

 

Waarom is het logisch? Als je nu een schrift zou schrijven (of een boek) en je hoopt dat mensen denken dat het oud is (1900 of eerder) dan ga je toch geen WOI en WOII erbij vermelden? Als je dat wel doet trappen minder mensen erin..

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Willempie:

De brieven en evangeliën in het Nieuwe Testament zijn geschreven in de eerste eeuw, als je dat bedoelt. De Bijbelboeken zijn geschreven over een periode van tenminste 1500 jaar, Wat bedoel je dan met: Ik weet niet beter dat vele Bijbelstukken uit de eeuwen daarna stammen? Welke Bijbelstukken en welke eeuwen waarna? En waarom weet je niet beter? Waarop baseer je jouw weten? Als je niet oppast ga ik je een boek opsturen waarin het e.e.a. verduidelijkt wordt. 😉 

Haha..bedreigen met een boek...stuur maar op! 🌸

Mijn 'weten' is gebaseerd op wat ik gelezen en (in mijn hoofd) opgeslagen had... en betreft de oudste bronnen/handschriften, wat natuurlijk wat anders is dan wanneer de oorspronkelijk tekst geschreven was. 😅.

 

10 uur geleden zei Hopper:

Dit gaat een moeilijke discussie worden.  BV het Johannes Evangelie wordt doorgaans op het einde van de eerste eeuw gedateerd, dat is na het jaar 70.  Maar het Johannes Evangelie is duidelijk afwijkend van de zgn synoptische evangeliën.  Maar er zijn ook beweringen dat het Johannes Evangelie zoals we dat nu kennen een eindversie is van een eerdere versie, het is dan geredigeerd ten opzichte van de vroegere versie.   Overigens schijnt 'de overspelige vrouw' pas (veel) later te zijn toegevoegd.

Bij nader inzien lijkt het mij helemaal niet zo'n moeilijke discussie te worden, tenzij men het heel erg van belang vindt of er geschreven -tot rond het einde van de eerste eeuw-  of geschreven tot het jaar 70 staat. 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Petra.:

 

 

Bij nader inzien lijkt het mij helemaal niet zo'n moeilijke discussie te worden, tenzij men het heel erg van belang vindt of er geschreven -tot rond het einde van de eerste eeuw-  of geschreven tot het jaar 70 staat. 

Op zich vind ik het niet zo'n belangrijke kwestie.   Maar het Johannes Evangelie is atypisch ten opzichten van de andere drie.  I.m.o. is het door iemand geschreven met een hoge mate van kennis.   Johannes 1 is geen geschiedkundige weergave, maar een weergave 'waar' Jezus vandaan kwam.   Hoe weet de schrijver die zaken als het rond het jaar 100 is geschreven en het aannemelijk is dat hij Jezus nooit in persoon heeft gekend?  De 3 andere Evangeliën zijn meer geschiedkundig gericht.

Jezus is een fascinerende verschijning geweest aan het begin van de jaartelling.   Maar zien hoe anderen er mee omgingen, bijvoorbeeld Paulus en de schrijver van het Johannes Evangelie heeft mijn interesse.  Net zoals de historie van het Thomas Evangelie, welke uit dezelfde Bron Q komt als de andere 4 Evangeliën.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bron_Q

Citaat

Als Q inderdaad bestaan heeft, dan moeten alle afschriften ervan, of althans de meeste, relatief vroeg zijn opgehouden te bestaan. 

Of Q bestaan heeft is niet eens zeker, maar mondelinge overleveringen waren niet vreemd in een tijd waarin niet iedereen geletterd was zoals nu.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Petra.:
21 uur geleden zei Flawless victory:

De gehele bijbel is vóór het jaar  70 geschreven. Was dat niet het geval dan zou er in de Bijbel beslist melding zijn gemaakt van de vernietiging van de tempel.

Hi FW,  ik hoop dat je het ok vindt dat ik er een topic voor maak. Ik vond dit zo opmerkelijk en ook logisch, terwijl ik toch niet beter weet dan dat vele Bijbel stukken uit de eeuwen daarna komen. 

Dus hoe zit dan dan ? 

De tijd waarin de verhalen zich afspeelden en het moment waarop de verhalen aan het papier zijn toevertrouwd; dat zijn 2 verschillende momenten.
Dat men stelt dat de vernietiging van Jeruzalem niet in de verhalen voorkomt zegt niets, want die vernietiging vond niet plaats in de tijd waarin de verhalen zich afspeelden.
Het is dus een gezocht argument, vaak met als achtergrond het idee dat men het schrijven liefst zo dicht mogelijk bij het afspelen van de verhalen wil plaatsen.
Maar dan is de wens dus de vader van de gedachten, en niet de feiten.
Dat is verkeerd, net zoals degenen die enerzijds beweren dat de van van Jeruzalem niet in het NT voor komt op een ander moment even makkelijk stellen dat Jezus die val voorzag; en als je zo redeneert dan komt die val er dus wel degelijk in voor.  

 

16 uur geleden zei Willempie:

De brieven en evangeliën in het Nieuwe Testament zijn geschreven in de eerste eeuw, als je dat bedoelt. De Bijbelboeken zijn geschreven over een periode van tenminste 1500 jaar, Wat bedoel je dan met: Ik weet niet beter dat vele Bijbelstukken uit de eeuwen daarna stammen? Welke Bijbelstukken en welke eeuwen waarna? En waarom weet je niet beter? Waarop baseer je jouw weten? Als je niet oppast ga ik je een boek opsturen waarin het e.e.a. verduidelijkt wordt. 😉 

Dit is een discussieforum. Als je argumenten hebt waarmee je iets aan kunt tonen, breng die dan.
Daar valt niet onder: "ik heb een boek van een dominee uit de vorige eeuw en die weet het". Geef dan aan wat er in staat aub.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
Citaat
15 uur geleden zei Hopper:

Dit gaat een moeilijke discussie worden.  BV het Johannes Evangelie wordt doorgaans op het einde van de eerste eeuw gedateerd, dat is na het jaar 70.  Maar het Johannes Evangelie is duidelijk afwijkend van de zgn synoptische evangeliën.  Maar er zijn ook beweringen dat het Johannes Evangelie zoals we dat nu kennen een eindversie is van een eerdere versie, het is dan geredigeerd ten opzichte van de vroegere versie.

Er zijn zoveel beweringen over dit onderwerp en deze is vooral afkomstig uit een dikke duim. Als we die allemaal moeten gaan aanhalen is het einde zoek. Ik stel voor dat alleen die zaken worden gebracht, die daadwerkelijk zijn aangetoond, dat voorkomt enorm veel onnodig welles-nietes gedoe. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dit is een discussieforum. Als je argumenten hebt waarmee je iets aan kunt tonen, breng die dan.
Daar valt niet onder: "ik heb een boek van een dominee uit de vorige eeuw en die weet het". Geef dan aan wat er in staat aub.

Het was niet voor jou maar voor Petra. Sacherijn. 😉

Link naar bericht
Deel via andere websites
48 minuten geleden zei Noppert1998:

En?

Ik had een keer iets tegen Hopper en jij bemoeide je ermee en deed alsof ik het tegen jou had.. Dus iets met splinter en balk?

Ik heb inderdaad de neiging op te komen voor mensen als die beledigd of gekoeioneerd worden. Dat heb ik altijd al gehad en dat zal ook wel zo blijven. Mij mag je voor alles uitmaken want dat doet me niets maar van anderen blijf je af. De volgende keer dat je iemand uitmaakt voor dom of wat dan ook wordt je gemeld. Dus dan weet je dat alvast. 

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Willempie:

Het was niet voor jou maar voor Petra. Sacherijn. 😉

Maar je schreef:

17 uur geleden zei Willempie:

De brieven en evangeliën in het Nieuwe Testament zijn geschreven in de eerste eeuw, als je dat bedoelt. De Bijbelboeken zijn geschreven over een periode van tenminste 1500 jaar, Wat bedoel je dan met: Ik weet niet beter dat vele Bijbelstukken uit de eeuwen daarna stammen? Welke Bijbelstukken en welke eeuwen waarna? En waarom weet je niet beter? Waarop baseer je jouw weten? Als je niet oppast ga ik je een boek opsturen waarin het e.e.a. verduidelijkt wordt. 😉 

En dat gaat dus gewoon over het onderwerp van dit topic.
Dus mijn vraag blijft.

1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dit is een discussieforum. Als je argumenten hebt waarmee je iets aan kunt tonen, breng die dan.
Daar valt niet onder: "ik heb een boek van een dominee uit de vorige eeuw en die weet het". Geef dan aan wat er in staat aub.

Ik ben geen chagrijn. Wat overigens voor veel mensen nog best een moeilijk woord is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Willempie:

Ik heb inderdaad de neiging op te komen voor mensen als die beledigd of gekoeioneerd worden. Dat heb ik altijd al gehad en dat zal ook wel zo blijven. De volgende keer als je dat doet wordt je gemeld. Dus dan weet je dat alvast. 

Als je de discussie goed volgt dan kwam je niet op voor Hopper. Je hebt de naam Hopper niet eens geopperd. Je stelde "ik vroeg wat aan sjako, of mag ik dat niet van jou".. Waarop ik antwoorde dat je van mij alles mag en dat het niet op jou gericht was.. Dus niet ineens heilig proberen te doen..

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Dat beloof ik:

En dat gaat dus gewoon over het onderwerp van dit topic.
Dus mijn vraag blijft.

2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dit is een discussieforum. Als je argumenten hebt waarmee je iets aan kunt tonen, breng die dan.
Daar valt niet onder: "ik heb een boek van een dominee uit de vorige eeuw en die weet het". Geef dan aan wat er in staat aub.

Het boek is een inleiding tot de Bijbel, zoals de titel ook al aangeeft. 😉 Ik ben uiteraard niet in staat om de hele inhoud weer te geven maar het geeft veel nuttige achtergrondinformatie over de Bijbel, bijvoorbeeld de talen, de tekst, de vertalingen, de verschillende boeken, de kanon, typologie, de Bijbelse geschiedenis, de buurvolken van Israël en hun goden, de wet, de profeten, de koningen, de geschriften, de evangeliën, de schrijvers voor zover bekend of vermoed, de handelingen der apostelen, de brieven van Paulus, de algemene brieven (van Jacobus, Petrus, Johannes en Judas en Hebreeën) en Openbaring. Van ieder afzonderlijk boek wordt o.a. besproken in welke tijd die is ontstaan, voor zover we dat kunnen weten althans. Meer weten? Vraag maar. Zolang ik het boek nog heb kan ik details waarin je interesse hebt voor je opzoeken. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het boek je zou interesseren maar Petra mogelijk wel en ik had haar "gedreigd" het op te sturen. 

28 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Ik ben geen chagrijn. Wat overigens voor veel mensen nog best een moeilijk woord is.

Het is ook een moeilijk woord en ik gebruik het niet elke dag. Ik moest de juiste spelling ervan zelfs weer even opzoeken en zag toen dat sacherijn ook goed is. Mogelijk heeft dat iets met de nieuwe spelling te maken?

https://www.spellingscontrole.com/chagrijnig-of-sacherijnig/

28 minuten geleden zei Noppert1998:

Als je de discussie goed volgt dan kwam je niet op voor Hopper. Je hebt de naam Hopper niet eens geopperd. Je stelde "ik vroeg wat aan sjako, of mag ik dat niet van jou".. Waarop ik antwoorde dat je van mij alles mag en dat het niet op jou gericht was.. Dus niet ineens heilig proberen te doen..

 

 

Je lijkt nogal een kort geheugen te hebben. Weet je niet meer hoe je Hopper noemde? Niet meer doen!

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei Willempie:

Het boek is een inleiding tot de Bijbel, zoals de titel ook al aangeeft. 😉 Ik ben uiteraard niet in staat om de hele inhoud weer te geven maar het geeft veel nuttige achtergrondinformatie over de Bijbel, bijvoorbeeld de talen, de tekst, de vertalingen, de verschillende boeken, de kanon, typologie, de Bijbelse geschiedenis, de buurvolken van Israël en hun goden, de wet, de profeten, de koningen, de geschriften, de evangeliën, de schrijvers voor zover bekend of vermoed, de handelingen der apostelen, de brieven van Paulus, de algemene brieven (van Jacobus, Petrus, Johannes en Judas en Hebreeën) en Openbaring. Van ieder afzonderlijk boek wordt o.a. besproken in welke tijd die is ontstaan, voor zover we dat kunnen weten althans. Meer weten? Vraag maar. Zolang ik het boek nog heb kan ik details waarin je interesse hebt voor je opzoeken. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het boek je zou interesseren maar Petra mogelijk wel en ik had haar "gedreigd" het op te sturen. 

Ik ben niet geïnteresseerd in de hele inhoud.
Maar wel waarom jij het noemt om de leeftijd van de bijbelboeken te duiden. 
Want dat is waar dit topic over gaat.
Maar als je niet verder komt dan 'het staat geloof ik in dat boekje' houdt het verder op.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dan is een peer reviewed onderzoek nuttiger van een boekje van een dominee uit de vorige eeuw.

Je kent het boek niet en moet er daarom ook geen uitspraken over doen. Het geeft gewoon ontzettend veel nuttige achtergrondinformatie. Voor wat betreft de (vermoedelijke) leeftijden van de boeken die hij noemt zijn die heden ten dage nog steeds onveranderd geldig en niet nu ineens anders geworden. Ik vermoed trouwens dat jij ook uit de vorige eeuw stamt of heb ik dat verkeerd?

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Willempie:

Je lijkt nogal een kort geheugen te hebben. Weet je niet meer hoe je Hopper noemde? Niet meer doen!

Misschien een stukje logica kopen bij de AH? Daar zijn ze in de aanbieding heb ik gisterne gezien..

Jij stelde in dit topic dat je 

1 uur geleden zei Noppert1998:

ik heb inderdaad de neiging op te komen voor mensen als die beledigd of gekoeioneerd worden.

Maar je reageerde niet op mij vanwege Hopper. Dat probeer ik je nu uit te leggen. Je reageerde alsof ik wat tegen jou zei, ik weet nog dat ik dacht "heeft hij nou de verkeerde quote geciteerd". En je reageerde "ik vroeg iets aan sjako, mag dat niet volgens jou".. Dus je reactie was geheel en al vanwege een misverstand en niet omdat je voor Hopper opkwam..

Even de quote erbij pakken:

 

Citaat

Wat je ontgaat is dat het gezegd wordt/geschreven staat en dat het daarom iets betekent. En waarom het nu gaat is wat dat dan zou kunnen betekenen. Met andere woorden: Wat bedoelde degene die dit gezegd of geschreven heeft? Dat is de vraag die ik aan @sjako stelde en ik ben gewoon benieuwd naar zijn antwoord. Of mag dat van jou niet? Ik zie niet in waarom dit dom zou zijn. Misschien ben je zelf wel een beetje dommig aanwezig op dit forum? Of ben je gewoon aan het trollen? Ik zou het nogal kwaadaardig van je vinden als je hier alleen maar aanwezig zou zijn om mensen tegen elkaar op te zetten maar daar begint het volgens mij toch wel steeds meer naar te lijken. Ik heb niemand op de negeerstand staan maar wel begrip voor diegenen die je al wel hebben weggedrukt. Je bent nu niet bepaald positief aanwezig. Ik zal je niet melden hoor. Meestal negeer ik je gewoon. Indien ik al wel reageer doe ik dat meer voor de meelezers voor zover ik meen dat het zin heeft. Meestal denk ik dat verreweg de meeste van jouw bijdragen zo irrationaal zijn dat iedereen dat wel zal zien. Indien je geen trol zou zijn, hetgeen ik dus ernstig betwijfel maar zeker weet ik het niet, zou ik wel benieuwd zijn waar al jouw boosheid, wrok en negativisme dan vandaan komt. Zou het kunnen dat iets in jouw verleden je veel pijn heeft gedaan? Antwoord als je wilt. Indien niet is het ook goed. 

Jij dacht dat ik dom over jou had, maar ik had het toen tegen Hopper.. 

Zwartgedrukte laat zien dat jij die domheid dacht dat het over jezelf was. Dus uitgeluld.. Doei.. Waarschijnlijk zul je hier niet op reageren, want mea culpa schrijven is voor sommigen hier te veel moeite.

Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei Willempie:

Je kent het boek niet en moet er daarom ook geen uitspraken over doen. Het geeft gewoon ontzettend veel nuttige achtergrondinformatie. Voor wat betreft de (vermoedelijke) leeftijden van de boeken die hij noemt zijn die heden ten dage nog steeds onveranderd geldig en niet nu ineens anders geworden. Ik vermoed trouwens dat jij ook uit de vorige eeuw stamt of heb ik dat verkeerd?

Bijna alle atheïsten op dit forum bepleiten dat het NT te laat op Schrift is gesteld om betrouwbaar te zijn, maar de Masoretische tekst is zelfs van recenter datum dan het NT en dat zijn nog veel oudere verhalen. Edoch niemand die er een probleem van maakt dat die nieuwere tekst wordt misbruikt om de oudere mee te bestrijden. Het is allemaal vooringenomen kritiek, die opeens als sneeuw voor de zon verdwijnt als het jodendom er aan te pas komt. Dan klopt het opeens wel allemaal en is er geen spoor van protest. Als men nu diezelfde meetlat eens hanteert dan blijft er van dat hele jodendom geen spaan heel.

Het is het atheïstische equivalent van creationisme wat wordt toegepast op het NT. Jezus mag niet de Messias zijn maar omdat zijn bestaan niet meer kan worden ontkend maakt men maar een Thora getrouwe jood van hem waar Paulus mee heeft gebroken. Zo mengt men de waarheid met een leugen en lengt het deeg aan met een beetje zuurdesem. Edoch het hele deeg wordt erdoor bedorven.

bewerkt door Piebe
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Willempie:

Je kent het boek niet en moet er daarom ook geen uitspraken over doen. Het geeft gewoon ontzettend veel nuttige achtergrondinformatie. Voor wat betreft de (vermoedelijke) leeftijden van de boeken die hij noemt zijn die heden ten dage nog steeds onveranderd geldig en niet nu ineens anders geworden. Ik vermoed trouwens dat jij ook uit de vorige eeuw stamt of heb ik dat verkeerd?

Conclusie: Je blijft maar herhalen dat er nuttige dingen in staan, maar komt niet op de proppen met wat er nu staat.
Daar ben je herhaaldelijk op gewezen en nu wordt je daarom persoonlijk.
Het is weer zielig hoor.

2 uur geleden zei Piebe:

Bijna alle atheïsten op dit forum bepleiten dat het NT te laat op Schrift is gesteld om betrouwbaar te zijn, maar de Masoretische tekst is zelfs van recenter datum dan het NT en dat zijn nog veel oudere verhalen. Edoch niemand die er een probleem van maakt dat die nieuwere tekst wordt misbruikt om de oudere mee te bestrijden. Het is allemaal vooringenomen kritiek, die opeens als sneeuw voor de zon verdwijnt als het jodendom er aan te pas komt. Dan klopt het opeens wel allemaal en is er geen spoor van protest. Als men nu diezelfde meetlat eens hanteert dan blijft er van dat hele jodendom geen spaan heel.

Het is het atheïstische equivalent van creationisme wat wordt toegepast op het NT. Jezus mag niet de Messias zijn maar omdat zijn bestaan niet meer kan worden ontkend maakt men maar een Thora getrouwe jood van hem waar Paulus mee heeft gebroken. Zo mengt men de waarheid met een leugen en lengt het deeg aan met een beetje zuurdesem. Edoch het hele deeg wordt erdoor bedorven.

Dat is een zielige manier van vergelijken. Van de Masoretische vertaling weten we waaruit die afkomstig is. Van het NT totaal niets.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat is een zielige manier van vergelijken. Van de Masoretische vertaling weten we waaruit die afkomstig is. Van het NT totaal niets.

We weten van de Masoretische tekst dat er mee geknoeid is maar dat wil jij niet weten omdat je een blinde filosemiet bent.

Jij hecht meer aan een aai over je bol van een jood dan aan waarheidsbevinding. Het blijft bijzonder dat die zogenaamde atheïsten dwepen het het jodendom. Religie afzweren en van de regen in een hagelbui komen. Laat je liever direct maar besnijden als dat nog niet gebeurd is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Dat beloof ik:
6 uur geleden zei Willempie:

Het was niet voor jou maar voor Petra. Sacherijn. 😉

Ik ben geen chagrijn. Wat overigens voor veel mensen nog best een moeilijk woord is.

Het hoeft geen moeilijk woord te zijn. Volgens 🔗 Synoniemen.net is de door @Willempie aangegeven term 'sacherijn' synoniem voor 'chagrijn'.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid