Spring naar bijdragen

Chaim

Members
 • Aantal bijdragen

  1.318
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Chaim geplaatst

 1. Uiteraard. En ik heb ze eveneens hardgemaakt. Als zelfs de noen sofiet in plaats van de mem sofiet uit בַר־אֱלָהִֽין je niet een lichtje laat branden en het feit dat je niet eens in de gaten had dat alle termen die bepaald waren uit je eigen citaten, voortkwamen uit het feit dat ze in de s'michoet verbonden waren, betekent overduidelijk dat je de Aramese en Hebreeuwse taal niet kunt lezen of zelfs maar onderscheiden.
 2. Haha, het tegengestelde: je citeert het Aramese בר (= een zoon) om het Hebreeuwse בר (= zuiverheid, puurheid) te vertalen. Zelfs de noen sofiet in plaats van de mem sofiet uit בַר־אֱלָהִֽין liet bij jou geen lichtje branden omdat het overduidelijk is dat je de Aramese en Hebreeuwse taal niet kunt lezen en onderscheiden. Noch had je in de gaten dat alle termen die bepaald waren uit je eigen citaten, voortkwamen uit het feit dat ze in de s'michoet verbonden waren. Evenmin ben je in staat gebleken grammaticaal in te gaan op de reden waarom de alef eraf is gelaten is (בר in plaats van ברא) terwijl
 3. Je bent slechts aan het trollen, hebt de klok niet eens horen luiden, laat staan dat je weet waar de klepel hangt. Ik heb geen Google nodig aangezien ik de T'NaCH gewoon in de brontaal lees en alles verraadt dat jij dat niet doet. Al je linkjes bevestigen helder m'n punt: בַּר als zijn "zoon" is Aramees, Dani'el is een grotendeels Aramees boek, terwijl Pslamen een Hebreeuws boek is (en in het Hebreeuws betekent בַּר "puurheid", "zuiverheid"). Eveneens tonen je linkjes duidelijk dat בַּר in het Aramees een zoon (zoon) betekent en doorgaans pas de zoon als het verbonden staat in de s'michoet zo
 4. Je hebt nergens aangetoond dat het in Psalm 2:12 "zoon" zou betekenen, noch kom je met argumenten, maar zegt simpel dat het daar "zoon" betekent omdat je dat hebt gezegd. Nogmaals, de argumenten die tegen deze lezing spreken, zijn dat בר een Aramees woord is terwijl het boek van de Psalmen Hebreeuws is. In het Hebreeuws betekent bar "puurheid", "zuiverheid" en geen "zoon". Ook Aquila vertaalt καταφιλήσατε ἐκλεκτῶς (“kus puur”), eveneens Symmachus vertaalt προσκυνήσατε καθαρῶς (aanbid puur), ook Hiëronymus refereert naar puurheid, eveneens de Septuagint (δράξασθε παιδείας), ook de Targoemiem en
 5. Dat was de passage waar we het over hadden in een boek dat in het Hebreeuws is geschreven en waarin bar "zuiverheid" of "puurheid" betekent in het Hebreeuws. Zou je dus eindelijk een Bijbelcitaat kon geven waar het niet bezittelijk is.
 6. Jawel, daarom vroeg ik of je een Bijbelcitaat kon geven waar het niet bezittelijk is.
 7. Nee, het woord bar is Aramees en niet Hebreeuws. Veel later. De wetenschappelijke consensus is dat de samenstelling na de Babylonische ballingschap tot stand kwam. Sommige spreuken die reeds in omloop waren, werden aangepast en uitgebreid met eigen spreuken. "Ook correct"? Heb je wel eens begrepen wat ik geschreven heb? Het woord is bezittelijk. Zou je me een passage kunnen geven waar het woord niet bezittelijk is? En niet alleen dat, maar eveneens de Septuagint spreekt de "zoon"-versie tegen.
 8. Dit verraadt reeds dat je er geen kaas van hebt gegeten. Nee dus. Als gezegd, is bar geen Hebreeuws woord, maar een Aramees woord voor "zoon van ..." en past niet goed in dit Hebreeuwse boek, in tegenstelling tot de Hebreeuwse betekenis die door de joodse vertaling correct wordt gehanteerd. Daarnaast schiet je jezelf nogmaals in de voeten door Spreuken te citeren dat nogal wat Aramismen en woorden afgeleid uit het Ugaritisch en Fenicisch heeft zoals אָמוֹן (in plaats van אָמַן), לוֺעָא, אֲלַף, חֲרַךְ, etc - en waar het Aramese woord bovendien correct in de bezittelijke vorm staat: בְּ֭רִי (zoo
 9. De Dode zeerollen bevestigen de nauwkeurigheid van de Hebreeuwse teksten. Kerkvaders als Origenes en Hiëronymus vochten de verchristelijkte Griekste versies daarentegen reeds aan en zeiden zelfs liever teksten van de joden te hebben. Maar het leuke is dat eveneens de LXX met de Hebreeuwse versie overeenkomt: δράξασθε παιδείας μήποτε ὀργισθῇ κύριος καὶ ἀπολεῗσθε ἐξ ὁδοῦ δικαίας ὅταν ἐκκαυθῇ ἐν τάχει ὁ θυμὸς αὐτοῦ μακάριοι πάντες οἱ πεποιθότες ἐπ᾽ αὐτῷ -- "accepteer correctie" en niet "kus de zoon".
 10. Jemig, snap je dan werkelijk zo weinig? Bar (בר en NIET בְּנִ֥י) is Aramees voor "zoon van" en ben is Hebreeuws voor "zoon" en "zoon van". De Hebreeuwse verbuiging van "mijn zoon" is ben sjellie of b'nie (בני). Twee geheel verschillende combinaties. De psalm - en het gehele boek trouwens - is in het Hebreeuws geschreven.
 11. De combinatie waarmee "Kus de Zoon" is vertaald – נשקו-בר (nasjkoe var) – heeft verschillende mogelijkheden, zoals "bewapen jezelf [met] zuiverheid", of ”wens reinheid”, etc., maar betekent het eveneens "Kus de Zoon"? נשקו-בר (nasjkoe var) bestaat uit twee termen: het werkwoord נשקו (nasjkoe) en het zelfstandig naamwoord בר (var). Het werkwoord is de tweede persoon meervoud van נשק (nasjak), wat tientallen malen in de T'NaCH op verschillende manieren wordt toegepast. De meest voorkomende toepassing is "kussen", zie bijvoorbeeld Genesis 27:27: Een andere toepassing is "zich bewapen
 12. Chaim

  Job

  Het is een masjal (spotlied) tegen de koning van Babylon die toedertijd de Joden onderdrukte (wellicht Belshazzar of Sargon II - de Koning van Assyrië - die de "Koning van Babylon" genoemd werd omdat hij van 710-707 vGT in Babylon regeerde zoals de Cyprus Stela, II. 21-22 laat zien).
 13. Chaim

  Job

  Door een passage over een koning uit de context te citeren. Nergns staat dat haSatan een gevallen engel is, terwijl het overduidelijk is dat JHWH en haSatan aan dezelfde zijde opereren. Wat de christenen ervan hebben gemaakt, staat niet in de T'NaCH.
 14. Chaim

  Job

  HaSatan is geweldig. In de T'NaCH is hij niet de gevallen engel die hij in het christendom is, maar een van God's zonen. Hij is de aanklager en tegenstander van de mens die hem obstakels op de weg moet leggen. Job was rechtvaardig, maar de aanklager had gelijk en God stond toe dat het werd aangetoond. In het Boek Job was het letterlijk God aan wie Jobs lijden werd toegeschreven en die hem alles afpakte en het was haSatan die deze taak uitvoerde.
 15. We hebben het over kwantumvelden, kwantumfysica -- geen geloof. Kwantumvelden zijn het raamwerk waarin de klassieke veldentheorie, de speciale relativiteitstheorie en kwantummechanica samenvallen. Alle elementaire deeltjes (de electron, de neutrino, de up- en down quark, de muon, de Higgs boson, etc. ) waaruit alles bestaat, maken deel uit van hun kwantumveld. Kwantumvelden bestaan en er is geen reden ervan uit te gaan dat ze ooit niet hebben bestaan. Goden zijn dus geen factor binnen de fysica, aangezien ze niet nodig zijn om kwantumvelden te verklaren. Ik zie geen reden om theïst te worden,
 16. Het gaat om de gegevens. Jouw denken en jouw mening zijn net zo irrelevant als de mijne. Aangezien er wetenschappelijk geen reden is ervan uit te gaan dat kwantumvelden ooit zijn ontstaan, spelen goden geen factor binnen de wetenschap hieromtrent. Je bent verder vrij als gelovige in te gaan tegen de moderne fysica om je godenclaim hoog te houden, maar het toont niets aan.
 17. Er is geen reden ervan uit te gaan dat kwantumvelden ooit zijn ontstaan. Jouw uitgangspunt dat ze zijn geschapen door een god is een redundant geloof dat nergens uit blijkt. Als gelovige ga je tegen de moderne fysica in om je godenclaim hoog te houden. Nogmaals, aangezien het theïsme z'n claims nergens hard kan maken, wat zou dan de logische reden zijn goden te postuleren en de sprong naar het theïsme te maken? Antwoord daar eens inhoudelijk op. Wat is daar wonderlijk aan? Indien er geen reden is dat kwantumvelden ooit zijn ontstaan, is er simpelweg geen begin.
 18. Je gaat als gelovige tegen de moderne natuurkunde in om je theïstische godenclaim hoog te houden. Prima, moet je zelf weten. Echter, aangezien het theïsme z'n claims nergens hard kan maken, is er geen enkele reden goden te postuleren en de sprong naar het theïsme te maken.
 19. Wetenschappelijk is er geen reden aan te nemen dat kwantumvelden (de Big Bang is eveneens een kwantumveld) ooit ontstaan zijn. En aangezien het theïsme z'n claims nergens hard kan maken, is er geen enkele reden goden te postuleren en de sprong naar het theïsme te maken. Vandaar dat ik geen theïst (a-theïst) ben. Is ook meteen die hele problematiek aangaande de Theodicee nergens te bekennen.
 20. Het theïsme kan geen goden aantonen, dus waar zou men dan goden postuleren? Waarom theïst zijn? Iemand die geen theïst is - een a-theïst - gaat niet uit van het bestaan van goden -- dat is de gemene deler die alle a-theïsten gemeenhebben. Dat zegt nergens dat een a-theïst ervan overtuigd zou zijn dat er geen goden bestaan (hoewel er ongetwijfeld atheïsten zijn die dat zijn). Niet alleen het complete gebrek aan bewijsmateriaal zorgt ervoor dat de stap naar het theïsme geen logische is, maar evenmin is er dan een probleem met de theodicee.
 21. Er zijn er veel meer als ik. Relevant is, dat de uitspraak dat een atheïst ervan overtuigd is dat er geen God is, niet klopt. Het enige dat atheïsten allen gemeenhebben, is de afwezigheid van geloof in godheden. Deze discussie is gebaseerd op een foutieve aanname.
 22. Nonsense. Ik ben er helemaal niet van overtuigd dat er geen godheden zijn, maar zie simpelweg geen reden van het bestaan ervan uit te gaan.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid