Spring naar bijdragen

Universalisme / Alverzoening Bijbels onderbouwd


Aanbevolen berichten

22 minuten geleden zei Noel2:

Ja bijzonder, je zou toch denken dat het doel is om het over dezelfde God te hebben.

Als het doel is een of andere politieke overtuiging, kan de waarheid dus verdraaid worden.

Ik ben de opvatting toegedaan dat de gedachte/bedachte God een individuele God is.  Petra bedenkt een God met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken omdat ze feministe is.  Op een andere draad was ik het met zowel Flawless als Sjako oneens over God.  En met de God die  zichzelf heeft opgesplitst in 3 personen ga ik ook al niet akkoord.  God is Een (Deuteronomium 6:4) , dat zegt per definitie al dat God buiten ons begrijpen ligt.

Om de mens toch wat tegemoet te komen is er het Evangelie.  Wie de Weg volgt worden wat tipjes van de sluier opgelicht.   De levende Vader bijvoorbeeld.  Maar ook dan dringt des te dieper door dat God uiteindelijk grotendeels Mysterie blijft.  De God waarover gesproken kan worden is niet God.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 79
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Voor alle duidelijkheid, het Grieks heeft hier "thelo" wat wenst betekent, dus Timoteus zegt: "die wenst dat alle mensen ... " Als het Gods besluit was zou er "boulema" hebben gestaan. Dit vers

Dat het Bloed van Christus zo waardevol is (elke omschrijving hiervan is een understatement) dat het voornemen der anionen kan worden voltooid, God alles in allen... Kun je ongestraft moorden, nee. Ku

Dus geen voor altijd durende hel én geen vernietiging.  Akkoord.

2 uur geleden zei Noel2:

@Hopper Wat kan je vertellen over de Geest der Waarheid?

Dat de Geest der Waarheid niet met aan maat gebonden woorden spreekt.   De Geest spreekt in de stilte zonder woorden.   De mens welke zichzelf verloochent is afwezig en de Geest kan alleen in afwezigheid van jou spreken.  Lees bv Johannes 14:16-17

16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid;

17 Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.

Hier wordt de Geest der Waarheid allereerst als een Trooster omschreven welke bij 'u' blijft.   Maar de wereld kan deze niet ontvangen.  Zolang jij met je geest in de wereld bent (De 'geest der wereld' noemt Paulus dat) kun je niet ontvangen.   In de 'geest der wereld' ken jij je als 'jezelf'. (De natuurlijke mens) Maar de geestelijke mens onderscheidt zich van niemand.   Dat is een andere mens dan 'jezelf'.

Een kenmerk van de 'geest der wereld' is de eigenwillendheid. Voor ieder mens is in de eigen geest het 'willen' te vinden.  Waar het 'willen' afwezig is daar verloochent de mens  zichzelf en in die stilte kan de Geest der Waarheid spreken.  Met het opgeven van de eigen wil komt er namelijk een nieuwe essentie van de eigen geest aan het licht.  Het 'willen' is naar buiten gericht, het 'luisteren' is innerlijk.  En dat is is ook wat er letterlijk staat in de door mij geciteerde vers 17: en zal in u zijn.

De meeste gelovigen kijken naar buiten en zoeken daar het heil, maar daar is slechts de hel. (Scheelt slechts één letter)  Ik zal het Evangelie altijd esoterisch (Naar binnen gericht) lezen.   Het staat er gewoon letterlijk: de Geest der Waarheid is in u!   Doch wie een beeld maakt van God die denkt dat de Geest een persoon is.   Een persoon staat tegenover je.  De Geest is geen persoon.  

Het Evangelie gaat over het geestelijk leven, maar de mensen kunnen niet geestelijk onderscheiden doch slechts zintuigelijk onderscheiden.  Ze dromen van het hiernamaals of een 1000 jarig rijk, maar wie het Evangelie verstaat begrijpt dat de natuurlijke mens sowieso nergens heen gaat.  Jammer, maar zo is het.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 27-3-2024 om 21:17 zei Noel2:

@Hopper Wat kan je vertellen over de Geest der Waarheid?

Een andere insteek is om de het Woord (de Logos) te vatten.  Het Woord (Niet Jezus, Jezus is het vleesgeworden Woord) is de Middelaar tussen de Vader en de mens.  Waar de Vader absoluut Eén is, is het Woord ondergeschikt aan de Vader, maar in het Zijn één met de Vader.   Het Woord op zijn beurt is in beginsel (In den beginne) in ieder mens aanwezig.  (Zie de Johannes Proloog)

Het (geestelijke) Woord is de brug tussen jou en de Vader.  Omdat het geestelijk is ordent het Woord je eigen geest.  (Niet je denkvermogen)   Het Woord groeit als beginsel uit in de mens.  Waar je daar in staat, die vraag kan je alleen zelf beantwoorden.   Het Woord is in beginsel absoluut zwijgzaam.   Juist omdat het 'stil' is ordent het je eigen geest.    Het 'spreken' van de Geest der Waarheid kan pas starten als deze geestelijke stilte in jezelf is gerealiseerd.  Geestelijke stilte wil zeggen dat jouw gemoed tot rust is gekomen (Jezus stilt de storm) en niet meer aangedaan is door wat de wereld laat zien.

Er is een zekere afstand tot de wereld noodzakelijk om deze geeststilte in je zelf te realiseren.  Uiteraard met inachtneming van alles wat Jezus ons geleerd heeft.  Als je bv iemand maar niet kunt vergeven om wat dan ook, dan blijft de 'geest der wereld' teveel actief.  

In de geeststilte leer je het Evangelie ook anders te verstaan.  Het 'verstaan' kan geen mens jou leren, feitelijk leert het Woord jou dat.  Dan wordt je opnieuw  als 'de kinderen', waarmee feitelijk bedoeld wordt dat je in staat bent om je geestelijk terug te trekken uit alle beelden en voorstellingen.  Het is de hoofdzakelijke reden om geen beeld van God te maken.  De mens die louter zintuigelijk kan onderscheiden kent immers niks anders dan beelden (van de wereld).

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Hopper Ik weet dat als ik niet de Geest der Waarheid in me heb dat de wereld het steeds wint. Ik laat dat dan gebeuren uit pure frustratie en onmacht. Dan ben ik er daarna weer een poosje vanaf. De wereld heeft geldingsdrang en moet perse af en toe bewijzen dat je er nog deel van bent, dus laat ik dat maar, bijna onverschillig.

Maar echt fijn is het niet, en geestelijk werkt het door als “bewijs” dat je niet verlicht bent of onder genade leeft.

Af en toe, bij lezen van het Woord, ben ik in hogere sferen, en voel ik mij blij. Maar dat is zeker niet permanent.

Dus dat is tobben en afzien zo, maar blijkbaar de menselijk conditie totdat de dief in de nacht is geweest.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 27-3-2024 om 20:21 zei Hopper:

Ik ben de opvatting toegedaan dat de gedachte/bedachte God een individuele God is.  Petra bedenkt een God met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken omdat ze feministe is.

Haha, jij fantaseert er lustig los zeg.  Er is maar één God. De Moeder heeft geen geslacht.  ZHij schiep de mensen naar Haar evenbeeld. Daarom zei de DAME: ‘Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken".  

God zag alles wat ZHij had gemaakt: het was zeer goed. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Noel2:

@Hopper Ik weet dat als ik niet de Geest der Waarheid in me heb dat de wereld het steeds wint. Ik laat dat dan gebeuren uit pure frustratie en onmacht. Dan ben ik er daarna weer een poosje vanaf. De wereld heeft geldingsdrang en moet perse af en toe bewijzen dat je er nog deel van bent, dus laat ik dat maar, bijna onverschillig.

Maar echt fijn is het niet, en geestelijk werkt het door als “bewijs” dat je niet verlicht bent of onder genade leeft.

Af en toe, bij lezen van het Woord, ben ik in hogere sferen, en voel ik mij blij. Maar dat is zeker niet permanent.

Dus dat is tobben en afzien zo, maar blijkbaar de menselijk conditie totdat de dief in de nacht is geweest.

Van de wereld kun je toch nooit winnen.   Frustratie en onmacht verdwijnen vanzelf.  Ik noem dat de wereld bezien zonder sympathie of antipathie.    Je neemt dan geen oordeel tot je zelf, ik becommentarieer wereldse zaken zonder er zelf bij betrokken te zijn.   De natuurlijke mens (in de wereld) wordt dan steeds zichtbaarder.   Aan bv de lichaamstaal van Poetin bij de inval in Oekraïne kun je dat aan die man aflezen, meer natuurlijke mens als Poetin krijg je niet snel.  Je spiegelt jezelf niet langer meer aan de wereld en wat er in de wereld gebeurd, de liefde van de Vader wordt dan de Vader van je eigen geest.

Maar het is wel tobben en afzien, naarmate een mens zich terugtrekt uit de wereld neemt zoiets als depressiviteit en eenzaamheid toe.   Dat bedoeld Jezus dan ook met "Je kruis opnemen en Mij volgen".  Dergelijke gevoelens zijn normaal en uiteindelijk ook verklaarbaar.  Dergelijke gevoelens komen voort uit het afscheid van de natuurlijke mens in jezelf.    Het oude moet nu eenmaal sterven wil het nieuwe intreden.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hopper:

Van de wereld kun je toch nooit winnen.   Frustratie en onmacht verdwijnen vanzelf.  Ik noem dat de wereld bezien zonder sympathie of antipathie.    Je neemt dan geen oordeel tot je zelf, ik becommentarieer wereldse zaken zonder er zelf bij betrokken te zijn.   De natuurlijke mens (in de wereld) wordt dan steeds zichtbaarder.   Aan bv de lichaamstaal van Poetin bij de inval in Oekraïne kun je dat aan die man aflezen, meer natuurlijke mens als Poetin krijg je niet snel.  Je spiegelt jezelf niet langer meer aan de wereld en wat er in de wereld gebeurd, de liefde van de Vader wordt dan de Vader van je eigen geest.

Maar het is wel tobben en afzien, naarmate een mens zich terugtrekt uit de wereld neemt zoiets als depressiviteit en eenzaamheid toe.   Dat bedoeld Jezus dan ook met "Je kruis opnemen en Mij volgen".  Dergelijke gevoelens zijn normaal en uiteindelijk ook verklaarbaar.  Dergelijke gevoelens komen voort uit het afscheid van de natuurlijke mens in jezelf.    Het oude moet nu eenmaal sterven wil het nieuwe intreden.

Wat me verbaast, al die jaren, is dat ethische principes wel bedacht kunnen worden, maar niet door mij uitgevoerd kunnen worden. Zelfkwelling dus ethiek. Behalve voor hen die toevallig al het “goede” doen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 27-3-2024 om 19:59 zei Noel2:

Ja bijzonder, je zou toch denken dat het doel is om het over dezelfde God te hebben.

Als het doel is een of andere politieke overtuiging, kan de waarheid dus verdraaid worden.

Ja.  In werkelijkheid is er maar een God.  Doch omdat veel mensen hun eigen God scheppen is de werkelijkheid dat er miljoenen afbeeldingen zijn van God die allemaal geen God kunnen zijn.  Petra's God is geheel verklaarbaar vanuit haar feminisme.  Gender moet er bij gehaald worden.    Voor anderen is Jezus God, daar kun je ook een beeld van scheppen.  Moslims zullen wel weer een ander beeld van God hebben en onze heidense voorouders hadden ook een 'beeld' van God.

Apofatische of negatieve theologie gaat ook hier vanuit: de oneindige God is niet in eindige taal te vatten.   We kunnen van God zeggen wat God niet is, maar niet van God zeggen wat God wel is.    Als ik schrijf over de liefde des Vaders en iemand heeft er een beeld bij, dan is dat per definitie fout.   Als ik schrijf over 'Ik ben' dan refereert de lezer dat als 'Ik ben een bepaald beeld/persoon'. God is nu juist onbepaald.    Wij zijn degenen die bepaald zijn.  Maar wij zijn God niet, God is dermate heilig en Een dat we gepaste eerbied dienen te betonen.  En zeker niet God gaan vergelijken met wat we zelf zijn, een persoon.

18 minuten geleden zei Noel2:

Wat me verbaast, al die jaren, is dat ethische principes wel bedacht kunnen worden, maar niet door mij uitgevoerd kunnen worden. Zelfkwelling dus ethiek. Behalve voor hen die toevallig al het “goede” doen.

Ethische principes bedenken is zinloos. Het 'goede' doen is alleen waar zelfzucht en eigenbelang afwezig zijn.    Als ik 'goed doe' om in de hemel te komen, dan ben ik zelfzuchtig bezig.   Waarmee het dus zinloos is om je uit te sloven om in de hemel te komen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hopper:

Ja.  In werkelijkheid is er maar een God.  Doch omdat veel mensen hun eigen God scheppen is de werkelijkheid dat er miljoenen afbeeldingen zijn van God die allemaal geen God kunnen zijn.  Petra's God is geheel verklaarbaar vanuit haar feminisme.  Gender moet er bij gehaald worden.    Voor anderen is Jezus God, daar kun je ook een beeld van scheppen.  Moslims zullen wel weer een ander beeld van God hebben en onze heidense voorouders hadden ook een 'beeld' van God.

Apofatische of negatieve theologie gaat ook hier vanuit: de oneindige God is niet in eindige taal te vatten.   We kunnen van God zeggen wat God niet is, maar niet van God zeggen wat God wel is.    Als ik schrijf over de liefde des Vaders en iemand heeft er een beeld bij, dan is dat per definitie fout.   Als ik schrijf over 'Ik ben' dan refereert de lezer dat als 'Ik ben een bepaald beeld/persoon'. God is nu juist onbepaald.    Wij zijn degenen die bepaald zijn.  Maar wij zijn God niet, God is dermate heilig en Een dat we gepaste eerbied dienen te betonen.  En zeker niet God gaan vergelijken met wat we zelf zijn, een persoon.

Ethische principes bedenken is zinloos. Het 'goede' doen is alleen waar zelfzucht en eigenbelang afwezig zijn.    Als ik 'goed doe' om in de hemel te komen, dan ben ik zelfzuchtig bezig.   Waarmee het dus zinloos is om je uit te sloven om in de hemel te komen.

Het wil toch maar niet gezien worden als Waarheid, dat maken van Godsbeelden door Petra en anderen. Ook wordt maar niet duidelijk dat je alleen met geestelijk de Bijbel lezen, de Bijbel kan begrijpen. Het is misschien alleen maar logisch als je enige aanleg tot geestelijkheid had. 

Ethische principes, zoals mededogen voor een ander, zijn in dit geval al gauw weer uitgelegd als arrogantie, zelfs/juist als het niet de intentie van zelfzucht heeft. Paradoxaal!

De Geest der Waarheid vind ik in jouw teksten, en de andere teksten van anderen fungeren als aanleiding om die Waarheid nog weer eens te laten spreken. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 27-3-2024 om 19:57 zei Hopper:

Maar Petra heeft het over een andere God dan die uit de Bijbel.  Petra's God heeft geslachtelijke kenmerken.  Van die uit de Bijbel mag niet eens een beeld gemaakt worden.   Niemand heeft God ooit gezien, maar die van Petra moet wel gezien zijn, anders kan niet geweten worden dat God zelfs twee geslachtelijke kenmerken heeft.

Petra heeft het niet over “een andere God dan die uit de Bijbel”, Petra heeft een ander godsbeeld dan het godsbeeld dat Hopper heeft.  En in de Bijbel worden ook verschillende godsbeelden beschreven.   Het is niet zo dat het godsbeeld van Hopper de God uit de Bijbel is en dat het godsbeeld van andere mensen maar aan zijn godsbeeld getoetst moeten worden.  

Het godsbeeld van de Alverzoening dat Petra naar voren brengt heeft heel sterke Bijbelse papieren. Het is Gods wil “dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen”. 1 Tim. 2:4.  @Petra. heeft dat heel goed in de gaten. Gods wil kan niet worden weerstaan. “Hij doet naar Zijn wil met de hemelingen en de bewoners der aarde en niemand is er, die Zijn hand kan weerhouden of tot Hem kan zeggen: ‘wat doet Gij?’” Dan. 4: 35.   Wat God wenst te laten gebeuren, moet plaatsvinden. God wenst aller behoud omdat dit rechtvaardig is.  God is liefde ( 1Joh.4:8) en liefde doet geen kwaad (Rom.13:10). Gods Natuur is juist de kern van goedertierenheid en deze kan geen bron van eeuwigdurend kwaad zijn.  “Als liefde geen kwaad doet kan God geen kwaad berokkenen. Daarom kan God niet de geestelijke Vader van eeuwigdurend kwaad zijn.”

Bron stukje citaat: Silvia Videler, Hel fictie of werkelijkheid? p. 70-71

 

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 20-3-2024 om 22:34 zei Aristarkos:

Natuurlijk is er alverzoening, het offer van Christus heeft dit mogelijk gemaakt, velen willen dit niet en bestrijden het met passie.

Nee, daar geloof ik niks van. Het is de wens van God dat iedereen gered wordt, maar niet iedereen gaat op de uitnodiging van God in. Mensen die halsstarrig weigeren naar God te luisteren wacht de tweede dood. God geeft ons allemaal de hand, maar niet iedereen grijpt hem.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Noel2:

Het wil toch maar niet gezien worden als Waarheid, dat maken van Godsbeelden door Petra en anderen. Ook wordt maar niet duidelijk dat je alleen met geestelijk de Bijbel lezen, de Bijbel kan begrijpen. Het is misschien alleen maar logisch als je enige aanleg tot geestelijkheid had. 

Ethische principes, zoals mededogen voor een ander, zijn in dit geval al gauw weer uitgelegd als arrogantie, zelfs/juist als het niet de intentie van zelfzucht heeft. Paradoxaal!

De Geest der Waarheid vind ik in jouw teksten, en de andere teksten van anderen fungeren als aanleiding om die Waarheid nog weer eens te laten spreken. 

De Bijbel is er ondubbelzinnig over.   We mogen geen Godsbeelden maken.   Ik zie dat Flawless Victory dan toch weer schrijft dat Petra een ander Godsbeeld heeft dan Hopper.  Maar ik heb geen Godsbeeld.   Kennelijk heeft Flawless Victory dan toch een eigen Godsbeeld.  Anders kan hij dat niet schrijven.   Er hoeft dus niks getoetst te worden aan 'mijn' Godsbeeld, want die heb ik niet.

De kwestie 'God' is enerzijds opmerkelijk eenvoudig: je hoeft namelijk geen beeld te maken van God.   Anderzijds is de mens verslaafd aan het maken van beelden.  Het is dus niet zo dat ik aanleg tot geestelijkheid, ik heb ergens begrepen dat de zintuigelijke/natuurlijke mens in een wereld van beelden leeft, de beelden die hij of zij waarneemt.   En in dat waarnemingsbeeld schept de natuurlijke mens God/goden in eindeloze hoeveelheden en varianten.

Ethische principes komen van God af, Jezus wijst ons de weg. Onze ogen mogen de wereld niet lief hebben en hetgeen in de wereld is.  Wat zien we in de wereld?  Beelden, dingen om te begeren.   Alles wat we begeren heeft een beeld.  Een vrouw, geld, status, macht, noem maar op.  Als je een beeld maakt van God, dan begeer (liefhebben) je God naar het door jezelf geschapen beeld.  

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 27-3-2024 om 18:58 zei Petra.:

Als God iets Wenst dan Wil ZHij dat toch laten gebeuren. Denk ik dan met mijn simpele boerenverstand. 

Hence.. ik zie het grote verschil niet. 

 

Er is een groot verschil tussen Gods raad (wil) en Gods wens. Gods wens is dat alle mensen zich bekeren, dat kun je ook anders zeggen: God zou het "prettig" vinden als alle mensen zich zouden bekeren, aangezien dit niet Zijn raad of wil is bekeert zich maar een klein deel omdat het de meeste niet kan schelen wat God "prettig" vind.

Aristarkos

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei sjako:

Nee, daar geloof ik niks van. Het is de wens van God dat iedereen gered wordt, maar niet iedereen gaat op de uitnodiging van God in. Mensen die halsstarrig weigeren naar God te luisteren wacht de tweede dood. God geeft ons allemaal de hand, maar niet iedereen grijpt hem.

 


Psalm 145: 16

16Gij doet uw hand open

en verzadigt met welbehagen al wat leeft.

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei sjako:

Nee, daar geloof ik niks van. Het is de wens van God dat iedereen gered wordt, maar niet iedereen gaat op de uitnodiging van God in. Mensen die halsstarrig weigeren naar God te luisteren wacht de tweede dood. God geeft ons allemaal de hand, maar niet iedereen grijpt hem.

Ik ben de tweede dood allang voorbij met de alverzoening, de dood word verslonden tot overwinning (1 Cor. 15:54) dus ook de tweede dood. Zoals ik al eerder hierboven zei, uiteindelijk komt God tot de voleinding van de aionen en dan is alle heerschappij, en alle macht en kracht overwonnen 1 Cor. 15:24) Maar je hoeft hier niks van te geloven hoor, daar is een mens vrij in.

Aristarkos

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
48 minuten geleden zei sjako:

Nee, daar geloof ik niks van. Het is de wens van God dat iedereen gered wordt, maar niet iedereen gaat op de uitnodiging van God in. Mensen die halsstarrig weigeren naar God te luisteren wacht de tweede dood. God geeft ons allemaal de hand, maar niet iedereen grijpt hem.


1 Timoteüs 2:

 1 Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, 2 voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. 3 Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, 4 die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. 5 Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, 6 die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd.

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Flawless victory:

Psalm 145: 16

16Gij doet uw hand open

en verzadigt met welbehagen al wat leeft.

Er staat ook dat het regent voor zowel de rechtvaardigen als onrechtvaardigen. God zorgt voor iedereen tot op een bepaalde hoogte. Iedereen krijgt een opstanding, zowel de rechtvaardigen als onrechtvaardigen (bijv Hindoes). Ze krijgen alsnog de kans voor Gods Koninkrijk te kiezen. Degenen die God dan nog afwijzen ontvangen de tweede dood. Tijdens Armageddon worden mensen direct geoordeeld. Mattheus 25:33 Wanneer de Mensenzoon komt in zijn majesteit, samen met alle engelen, zal hij op zijn verheven troon plaatsnemen.  32 Alle volken zullen vóór hem worden samengebracht, en hij zal de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt.  33 De schapen zal hij aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand.

1 uur geleden zei Aristarkos:

Ik ben de tweede dood allang voorbij met de alverzoening, de dood word verslonden tot overwinning (1 Cor. 15:54) dus ook de tweede dood. Zoals ik al eerder hierboven zei, uiteindelijk komt God tot de voleinding van de aionen en dan is alle heerschappij, en alle macht en kracht overwonnen 1 Cor. 15:24) Maar je hoeft hier niks van te geloven hoor, daar is een mens vrij in.

Dit gaat over de eerste dood, de dood die we nu kennen. Openbaring heeft het over het meer van vuur wat de tweede dood betekent. 

1 uur geleden zei Flawless victory:

Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, 2 voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. 3 Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, 4 die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. 5 Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, 6 die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd.

Jezus’ offer is voor alle mensen die Jezus aan willen nemen ongeacht rang, afkomst of wat dan ook.  Mensen die tegen beter weten in Jezus niet willen aannemen gaan Gods Koninkrijk niet beërven.

Wat! Weet GIJ niet dat onrechtvaardigen Gods koninkrijk niet zullen beërven? Wordt niet misleid. Noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch mannen die er voor tegennatuurlijke doeleinden op na worden gehouden, noch mannen die bij mannen liggen,  10 noch dieven, noch hebzuchtige personen, noch dronkaards, noch beschimpers, noch afpersers zullen Gods koninkrijk beërven. (1Kor 6:9)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Je kiest helemaal niet voor Gods Koninkrijk.  Je bent zelf namelijk niet degene die bepaalt of je toegelaten wordt.  Er zijn een aantal zaken waar je aan moet voldoen.  Weer worden als de kinderen bijvoorbeeld.  Jezelf verloochenen.  (Je komt dus zelf nooit in Gods Koninkrijk).  Niet oordelen en met een maat meten, want met de maat waarmee je zelf meet zul je gemeten worden.

Enz enz.

En niet te vergeten: het vergankelijke zal het onvergankelijke niet beërven.   De natuurlijke mens erft niets, zo versta ik dat.  De natuurlijke mens is immers vergankelijk.   Waaruit volgt dat het Koninkrijk Gods alleen voor de geestelijke mens is bedoeld.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Als aanvulling op mijn vorige reactie.  Ik zie dat Hindoes als onrechtvaardigen worden betiteld.  Ik lees over zo'n stellingname niks in de Bijbel.  Als een Hindoe zich aan de leer van Jezus houdt, wie weet hoe de Zoon dan oordeelt?  Ik weet dat soort dingen niet, het oordeel is immers aan de Zoon.  Ik denk dat we voor ogen moeten houden dat toen Jezus predikte er nog helemaal geen christenen waren.   Was Paulus eigenlijk een christen?   Volgens Paulus leefde hij zelf niet meer, maar leefde de Christus in hem.  Zonder mij uit te spreken over 'wat' de Christus eigenlijk is, trek ik uit Paulus' brieven de conclusie dat de Christus in de ene geestelijke mens zich niet onderscheidt van de Christus in de andere mens.  Of de geestelijke mens dan hindoe, christen, moslim of nog wat anders is/was doet er niet meer toe: de geestelijke mens onderscheidt zich immers van niemand.   Als je hindoe, christen, moslim of nog wat anders bent, dan onderscheidt je je nog wel.   Trouwens, vraag eens aan een kind of hij hindoe, christen, moslim of nog wat anders is?

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Hopper:

Ik denk dat we voor ogen moeten houden dat toen Jezus predikte er nog helemaal geen christenen waren.   Was Paulus eigenlijk een christen?   Volgens Paulus leefde hij zelf niet meer, maar leefde de Christus in hem.  Zonder mij uit te spreken over 'wat' de Christus eigenlijk is, trek ik uit Paulus' brieven de conclusie dat de Christus in de ene geestelijke mens zich niet onderscheidt van de Christus in de andere mens.  Of de geestelijke mens dan hindoe, christen, moslim of nog wat anders is/was doet er niet meer toe: de geestelijke mens onderscheidt zich immers van niemand.   Als je hindoe, christen, moslim of nog wat anders bent, dan onderscheidt je je nog wel.   Trouwens, vraag eens aan een kind of hij hindoe, christen, moslim of nog wat anders is?

Jezus was een Jood en is nooit van plan geweest zoiets als 'het christendom' op te richten.
Hij wilde gewoon Jood zijn.
Christendom, dat is een uitvinding van degenen na hem.
Een kind gaat pas antwoord op de laatste vraag geven, als hij voldoende is geindoctrineerd door de ouders.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Jezus was een Jood en is nooit van plan geweest zoiets als 'het christendom' op te richten.
Hij wilde gewoon Jood zijn.
Christendom, dat is een uitvinding van degenen na hem.
Een kind gaat pas antwoord op de laatste vraag geven, als hij voldoende is geindoctrineerd door de ouders.

Ik volg dan ook primair de leer van Jezus.  Dat hij Jood was maakt me ook niet uit, Jezus geeft aanwijzingen voor wie het horen wil.   Indoctrinatie werkt niet bij het volgen van Jezus' leer.    Ik lees bij zowel de JG als de RKK zaken welke niet voortkomen uit  datgene wat Jezus (of de Bijbel) onderwijst.

Mijn christelijke afkomst kan ik niet ontkennen, maar ik denk niet dat christenen een speciaal voorrecht bezitten voor het Koninkrijk Gods.  Een willekeurige moslim of atheïst kan ook de leer volgen.  Waarom zou een moslim of een atheïst niet zijn vijanden kunnen vergeven en stoppen met oordelen?    Jezus stelt geen voorwaarden aan zijn volgelingen, het is een open uitnodiging voor iedereen om Jezus te volgen.   Zo heb ik ooit wel de kerk verlaten, maar Jezus niet.   Met de wijsheid achteraf was dat een goede zet, alle kerkleringen daar hoef ik niet aan te voldoen.  Ik kan openlijk de 3 personenleer verwerpen, want dat onderwijst Jezus en de Bijbel niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid