Spring naar bijdragen

Eén God, één Naam, Jezus Christus.


Aanbevolen berichten

5 minuten geleden zei Breuk:

Kan het zijn dat het in de bijbel niet gaat om de vergoddelijking van Jezus, maar om de vermenselijking van God.  

Het begrip "mens" is niet vanzelfsprekend, en niet of moeilijk te bevatten, voor wie Gen.1:26 uit het oog verliest. God Zelf bedoelt met 'mens' iets heel anders, dan wat wij zijn geworden, of de voorstelling die wij van 'de mens' hebben. De v26 Mens is bedoeld in de 'gelijkenis' van God Zelf, Zijn volmaakte Partner bij Hem op Zijn Troon, iets waarvan wij pas bij de Heer Jezus Christus de juiste betekenis zien!

 

 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 600
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ik denk eerder dat de Jehova’s Getuigen in de knoop komen door mensen te leren dat de naam Jehova moet zijn en dat iemands redding daarvan af zou hangen. In mijn oren klinkt dat in ieder geval als bla

Jezus gaf een voorbeeld aan Zijn volgers. Als de Meester al de voeten wast van de volgelingen dan moeten wij dat al helemaal doen. We moeten wandelen in de voetsporen van Jezus.

Tegen mij zei God laatst nog dat ik Hem gewoon 'Henk' mag noemen.

Posted Images

1 uur geleden zei Jahu:

Het begrip "mens" is niet vanzelfsprekend, en niet of moeilijk te bevatten, voor wie Gen.1:26 uit het oog verliest. God Zelf bedoelt met 'mens' iets heel anders, dan wat wij zijn geworden, of de voorstelling die wij van 'de mens' hebben. De v26 Mens is bedoeld in de 'gelijkenis' van God Zelf, Zijn volmaakte Partner bij Hem op Zijn Troon, iets waarvan wij pas bij de Heer Jezus Christus de juiste betekenis zien!

 

 

 

 

Genesis is de visie van Israël op God (geen algemene God maar een heel specifieke, wellicht is ‘de Naam’ een betere uitdrukking) en de mens, waarin zij zich als eerste (eersteling) aangesproken voelen.  
Genesis (en ook Jezus) uit zijn Joodse context halen en men vliegt zomaar uit de bocht.  
Dan dient Genesis alleen om de ‘algemene’ zondeval van de mens te beschrijven en dan na een tijd wachten komt Jezus die als een God uit de hemel komt vallen.    
En als men Jezus nu als een bijna God of God zelf of een hoog geestelijk mens beschrijft, dan vergeet men dat zijn leven mislukt is.   Al dat goddelijke is eruit geslagen en bespot.     
Mattheüs 27:43 Hij heeft op God vertrouwd; laat Die Hem nu verlossen als Hij Hem welgezind is, want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon.
Dat is de kern en niet de zegevierende Jezus. Maar deze Jezus willen velen niet. Geen uitgejouwde en uitgespuugd mens.    
Als je niet met Jezus die menselijke bodem bereikt hebt, ja dan heb je m.i. nog wel iets te bestuderen.  

En natuurlijk is er het geloof, dat dit niet het einde is.    
De opgestane Jezus wordt echter alleen gezien door gelovigen (Bonhoeffer).    
Deze gekruisigde Jezus gaat (pars pro toto) de weg van deze specifieke God.
Filippenzen 2

6. Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn,
7. maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.
8. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.

Ja en nu moet even een stilte en pauze vallen…. (het kopje ondergaan met de doop)

9. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam,
10. opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn,
11. en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

 

De vernederde en verlaagde Jezus (pars pro toto: hij staat model voor al die lijdenden die ook die weg  gaan) wordt juist verhoogd tot de hoogste positie. In onze ogen (die van de wereld) een onmogelijkheid maar in dit verhaal wordt het juist mogelijk.

Is deze Heere (Kurios) nu een afzetten tegen de Romeinse keizer of een verwijzing naar de Naam van God (Adonai).  Het kan wellicht ook allebei er in gelezen worden.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Jahu:

Dat wat u noemt, 'een zijn met', ofwel 'het eens zijn met', of, zoals JW zo dikwijls gebruiken 'in eendracht met', hetgeen betekent, 'eensgezindheid, gelijkgestemdheid', is van een andere orde dan wat er in mijn topic wordt bedoelt, namelijk: Eén God, één Naam, Jezus Christus. En dat slaat niet op het 'in elkaar opgaan', 'overeenkomst', of 'eensgezinsheid', want dat is inherent, maar het impliceert dat de Almachtige GOD volstrekt ontoegankelijk en onbenaderbaar is, zonder de Naam van Jezus Christus!

 

Stelt u zich de strekking hiervan even voor:

U heeft helemaal niets aan God, tenzij u Hem aanroept met 'Heer Jezus Christus, wees mij genadig, help mij!'

Uw goedbedoelde gebeden worden niet tot God gericht, tenzij u Zijn Naam aanroept: Jezus Christus.

 

Wederom laat U zien er helemaal niets van te weten. Ik heb het al eerder gezegd: zorg toch eens dat je weet waar je het over hebt. 

God heeft het dus eeuwenlang verkeerd uitgelegd aan de Joden, want daarbij was Jezus nooit nodig?
En die Joden doen dat nog steeds zonder Jezus, trouwens.
Overigens leert Jezus iets heel anders dat U stelt.
In Matteus 6:6  zegt hij: Als je bidt, trekt je dan terug in je huis, sluit de deur en bidt tot de Vader. Wat ik onderstreept heb in je tekst is dus totale onzin.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Wederom laat U zien er helemaal niets van te weten. Ik heb het al eerder gezegd: zorg toch eens dat je weet waar je het over hebt. 

God heeft het dus eeuwenlang verkeerd uitgelegd aan de Joden, want daarbij was Jezus nooit nodig?
En die Joden doen dat nog steeds zonder Jezus, trouwens.
Overigens leert Jezus iets heel anders dat U stelt.
In Matteus 6:6  zegt hij: Als je bidt, trekt je dan terug in je huis, sluit de deur en bidt tot de Vader. Wat ik onderstreept heb in je tekst is dus totale onzin.

Hoe kun je iets uitleggen als diegene nog niet geboren was?  
De bijbel heeft ook het concept van voortgaande openbaring.    
En ook al is het geopenbaard, het is niet voor iedereen geloofwaardig.   
Joden hebben sowieso wantrouwen na eeuwenlange vervolging (ook door christelijke naties).
En Jezus past niet in het plaatje van de Messias die zijn rijk nu komt stichten op aarde.

Overigens lijkt me de naam Jezus Christus geen toverformule.    
Als je dat zegt, dan gaat God opeens luisteren? Een vorm van magisch denken.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het Woord was in den beginne bij God.   (Eer Abraham was, ben Ik. ).  God heeft het dus prima uitgelegd aan de Joden.  Anders kunnen we het OT wel weg gooien.  Het Woord gaat op in elkaar.  Ik die in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u.

Eén God, één Woord, hetzelfde (waarachtige) Licht welk  een ieder mens verlicht, komende in de wereld.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Hopper:

Het Woord was in den beginne bij God.   (Eer Abraham was, ben Ik. ).  God heeft het dus prima uitgelegd aan de Joden.  Anders kunnen we het OT wel weg gooien.  Het Woord gaat op in elkaar.  Ik die in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u.

Eén God, één Woord, hetzelfde (waarachtige) Licht welk  een ieder mens verlicht, komende in de wereld.

Jezus van Nazareth.
 

Johannes 1:15 Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: Híj was het van Wie ik zei: Deze Die na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij was er eerder dan ik.
16. En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade.
17. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.
18. Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei Breuk:

Ik kan met Jezus als ‘ondergod’ niets, maar Jezus als een wandele God op aarde ook niets.

Jezus was dan ook geen ondergod. Hij vertegenwoordigde Zijn Vader hier op aarde en sprak namens Hem. Hij had ook de heilige Geest van God (de heilige Geest die als een duif op Hem kwam). Hij had dan ook de macht gekregen om wonderen te verrichten. Maar Hij was ook volledig mens. Hij leek zoveel op God dat wanneer je Jezus had gezien de Onzichtbare ook hebt gezien. Zijn Vader is zo machtig en vol energie dat een mens niet in de buurt kan komen bij Hem. Daarom gebruikte Hij Jezus. Tegenwoordig zou je zeggen Jezus is als een avatar, maar dat dekt natuurlijk ook weer niet helemaal de lading omdat Jezus een eigen wil heeft.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei sjako:

Jezus was dan ook geen ondergod. Hij vertegenwoordigde Zijn Vader hier op aarde en sprak namens Hem. Hij had ook de heilige Geest van God (de heilige Geest die als een duif op Hem kwam). Hij had dan ook de macht gekregen om wonderen te verrichten. Maar Hij was ook volledig mens. Hij leek zoveel op God dat wanneer je Jezus had gezien de Onzichtbare ook hebt gezien. Zijn Vader is zo machtig en vol energie dat een mens niet in de buurt kan komen bij Hem. Daarom gebruikte Hij Jezus. Tegenwoordig zou je zeggen Jezus is als een avatar, maar dat dekt natuurlijk ook weer niet helemaal de lading omdat Jezus een eigen wil heeft.

Dat is vreemd. Je begint met ' geen ondergod' om vervolgens volledig een ondergod te beschrijven. Als hij zo perfect leek op zijn vader is hij ofwel ook een god, ofwel een ondergod. in beide gevallen hebben we dus te maken met polytheïsme.

13 uur geleden zei Breuk:

Overigens lijkt me de naam Jezus Christus geen toverformule.    
Als je dat zegt, dan gaat God opeens luisteren? Een vorm van magisch denken

Is bidden niet per definitie een vorm van magisch denken ? Aan wie het is gericht maakt daar niet bij uit.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Jezus was dan ook geen ondergod. Hij vertegenwoordigde Zijn Vader hier op aarde en sprak namens Hem. Hij had ook de heilige Geest van God (de heilige Geest die als een duif op Hem kwam). Hij had dan ook de macht gekregen om wonderen te verrichten. Maar Hij was ook volledig mens. Hij leek zoveel op God dat wanneer je Jezus had gezien de Onzichtbare ook hebt gezien. Zijn Vader is zo machtig en vol energie dat een mens niet in de buurt kan komen bij Hem. Daarom gebruikte Hij Jezus. Tegenwoordig zou je zeggen Jezus is als een avatar, maar dat dekt natuurlijk ook weer niet helemaal de lading omdat Jezus een eigen wil heeft.

Dit lijkt me volledig uit de duim te komen, Sjako.  De Onzichtbare is nooit zichtbaar, daarom heet het ook zo.  Jezus was het vleesgeworden Woord en het Woord is per definitie onzichtbaar.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Hopper:

Dit lijkt me volledig uit de duim te komen, Sjako.  De Onzichtbare is nooit zichtbaar, daarom heet het ook zo.  Jezus was het vleesgeworden Woord en het Woord is per definitie onzichtbaar.

Kolossenzen 1:

15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
41 minuten geleden zei Hopper:

Dit lijkt me volledig uit de duim te komen, Sjako.  De Onzichtbare is nooit zichtbaar, daarom heet het ook zo.  Jezus was het vleesgeworden Woord en het Woord is per definitie onzichtbaar.

Van God wordt gezegd dat je God niet kunt zien en tegelijkertijd leven.

Kol1:15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping.

1Tim 1:17 Aan de Koning van de eeuwigheid, onvergankelijk, onzichtbaar, de enige God, komt voor altijd en eeuwig eer en glorie toe. Amen.

1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Als hij zo perfect leek op zijn vader is hij ofwel ook een god, ofwel een ondergod. in beide gevallen hebben we dus te maken met polytheïsme.

Je kan zo op je vader lijken, maar dat wilt niet zeggen dat je dan je vader bent.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei sjako:

Van God wordt gezegd dat je God niet kunt zien en tegelijkertijd leven.

Versleten Oud Testamentische voorstelling van zaken, van mensen die de woorden van de Heer Jezus nog niet konden kennen omdat de Heiland nog niet had gepredikt, en van de mensen van nu, die vanwege hun ongeloof de woorden van de Heer Jezus Chrustus negeren en verwerpen: 

Mat 5:8  'Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.'

bewerkt door Jahu
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei sjako:
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Als hij zo perfect leek op zijn vader is hij ofwel ook een god, ofwel een ondergod. in beide gevallen hebben we dus te maken met polytheïsme.

Je kan zo op je vader lijken, maar dat wilt niet zeggen dat je dan je vader bent.

Dat klopt, maar dat is niet het punt dat ik maakte.
Ik legde uit dat, afgaand op jouw omschrijving, Jezus een god of een ondergod is. En dat er dus, hoe dan ook, sprake is van polytheïsme. 

3 minuten geleden zei Jahu:

Versleten Oud Testamentische voorstelling van zaken, van mensen die de woorden van de Heer Jezus nog niet konden kennen omdat de Heiland nog niet had gepredikt, en van de mensen van nu, die vanwege hun ongeloof de woorden van de Heer Jezus Chrustus negeren en verwerpen: 

Mat 5:8  'Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.'

Keer op keer moet ik er helaas op wijzen dat je kennelijk niet waar waar je over spreekt.
Dat is ook nu weer het geval. 
Zorg toch eerst eens dat je weet waar je het over hebt, voordat is met teksten gaat smijten.
Nu ruk je één regeltje uit de bergrede, plakt daar aan vast dat een Oud Testamentische visie een versleten voorstelling van zaken is, terwijl een paar regels daarna in diezelfde bergrede (vers 17) exact het tegenovergestelde staat: "denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profetenm af te schaffen".
De gevolgen staan er ook, in vers 19: Wie de geboden afschaft en anderen hetzelfde leert (.... "versleten Oud Testamentische voorstelling van zaken"....)  zal als de kleinste worden beschouwd in het Koninkrijk der Hemelen.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat is vreemd. Je begint met ' geen ondergod' om vervolgens volledig een ondergod te beschrijven. Als hij zo perfect leek op zijn vader is hij ofwel ook een god, ofwel een ondergod. in beide gevallen hebben we dus te maken met polytheïsme.

Ik weet niet of het in 2024 al eens is voorgekomen, maar dit ben ik nu eens helemaal met u eens; de redenering van JW is duidelijk een vorm van polytheïsme! Ofwel het Woord van God is Zelf God, Eén God, de Eniggeboren God, gekomen in het vlees: de Heer Jezus Christus. (Joh.1:1, 14 en 18) *Dit is mijn vaste overtuiging*

Ofwel de JW heeft naast God, nóg een god, god nr.2! (polytheïsme!)

Ik heb @sjako 9/2 pag.17 daar meermaals een zeer duidelijke vraag over gesteld, die hij niet heeft beantwoord, hij kan dat ook niet maar wil dat, tegen beter weten in, niet erkennen!

Het hele JW paradigma is gebouwd op een grote polytheïstische misleiding! Dergelijke misleidingen moeten wij aanwijzen en, net als Paulus deed, die afbreken! (2Cor.10)

2 uur geleden zei Breuk:

Jezus van Nazareth.
 

Johannes 1:15 Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: Híj was het van Wie ik zei: Deze Die na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij was er eerder dan ik.
16. En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade.
17. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.
18. Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.

Amen!

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Jahu:

Ik weet niet of het in 2024 al eens is voorgekomen, maar dit ben ik nu eens helemaal met u eens; de redenering van JW is duidelijk een vorm van polytheïsme! Ofwel het Woord van God is Zelf God, Eén God, de Eniggeboren God, gekomen in het vlees: de Heer Jezus Christus. (Joh.1:1, 14 en 18) *Dit is mijn vaste overtuiging*

Ofwel de JW heeft naast God, nóg een god, god nr.2! (polytheïsme!)

Ik heb @sjako 9/2 pag.17 daar meermaals een zeer duidelijke vraag over gesteld, die hij niet heeft beantwoord, hij kan dat ook niet maar wil dat, tegen beter weten in, niet erkennen!

Het hele JW paradigma is gebouwd op een grote polytheïstische misleiding! Dergelijke misleidingen moeten wij aanwijzen en, net als Paulus deed, die afbreken! (2Cor.10)

Dan moet ik U teleurstellen. U denkt dat we het eens zijn, maar dat zijn we niet.
Ook Uw visie is polytheistisch;  U heeft het immers over een God en over zijn zoon.
Dat zijn er twee.
Twee is niet gelijk aan één.
Bij twee is er sprake van polytheïsme.
Erg simpel hoor, niets moeilijks aan.

Verwijder eerst de balk uit uw eigen oog, voordat U de splinter uit die van een ander haalt.

U zult stellen dat het meerdere vormen van dezelfde God zijn.
Echter, U zult hindoeisme ook als polytheististisch kenmerken. Daar zijn hindoes het zelf niet mee eens, want al die goden zien ze als meerdere vormen van één en dezelfde Brahma, precies zoals U dat doet in uw eigen religie.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Dat beloof ik:

U zult stellen dat het meerdere vormen van dezelfde God zijn.
Echter, U zult hindoeisme ook als polytheististisch kenmerken. Daar zijn hindoes het zelf niet mee eens, want al die goden zien ze als meerdere vormen van één en dezelfde Brahma, precies zoals U dat doet in uw eigen religie.

Ja! Ik vind het heel logisch .. dat als je gelooft dat God een twee-eenheid of drie-eenheid kan zijn, dat een vier-eenheid tot tig-eenheid net zo goed mogelijk is. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Dat beloof ik:

U heeft het immers over een God en over zijn zoon.
Dat zijn er twee.
Twee is niet gelijk aan één.
Bij twee is er sprake van polytheïsme.
Erg simpel hoor, niets moeilijks aan.

Nee hoor, Die Zoon van God, de Heer Jezus Christus, zei: 'Ik en de Vader zijn één'. (Joh.10:30)

Of de Heer Jezus heeft gelijk, of u begrijpt er niets van.. Ik denk dat ik voor optie 1 kies.

En ik ben dus niet teleurgesteld dat wij het oneens zijn, ergens heeft dat iets geruststellends.

39 minuten geleden zei Dat beloof ik:

"een Oud Testamentische visie een versleten voorstelling van zaken"

Hé pa, 'ja jongen'. Mag ik U iets vragen? 'Tuurlijk'. Onlangs hoorde ik dat er werd gezegd, 'het heil is uit de Joden', klopt dat? Ja mijn jongen, dat klopt, het is er helemaal uit.

Link naar bericht
Deel via andere websites
45 minuten geleden zei Jahu:

niet of het in 2024 al eens is voorgekomen, maar dit ben ik nu eens helemaal met u eens; de redenering van JW is duidelijk een vorm van polytheïsme!

Ik aanbid Jehovah, niet Jezus. Dus u kan dit wel vinden, maar dit is natuurlijk niet zo.

47 minuten geleden zei Jahu:

Ofwel de JW heeft naast God, nóg een god, god nr.2! (polytheïsme!)

U ziet het verschil niet, of wilt het niet zien, tussen God met een hoofdletter een een god zoals bijv een koning of een rechter wordt genoemd.

37 minuten geleden zei Jahu:

Nee hoor, Die Zoon van God, de Heer Jezus Christus, zei: 'Ik en de Vader zijn één'. (Joh.10:30)

Nee hoor, niet op de manier zoals u die misleidend wilt aantonen. Johannes 17:17 Heilig hen door de waarheid. Uw woord is waarheid.  18 Ik heb hen de wereld in gestuurd, zoals u mij de wereld in hebt gestuurd.  19 En ik heilig mij voor hen, zodat ook zij door waarheid geheiligd worden. Ik doe niet alleen voor hen een verzoek, maar ook voor iedereen die door hun woord in mij gelooft,  21 zodat ze allemaal één zullen zijn, net zoals u, Vader, in eendracht met mij bent en ik in eendracht met u ben, dat ook zij in eendracht met ons zijn, zodat de wereld gelooft dat u mij hebt gestuurd.  22 Ik heb ze de eer gegeven die u mij hebt gegeven, zodat ze één zullen zijn net zoals wij één zijn.  23 Ik ben in eendracht met hen en u bent in eendracht met mij, zodat ze volmaakt één worden gemaakt. Daardoor zal de wereld weten dat u mij hebt gestuurd en dat u van hen houdt net zoals u van mij houdt. 
 

Net zoals een getrouwd stel één kunnen zijn, zo zijn de Vader en Jezus één. In eendracht met elkaar. De volgelingen van Jezus moeten ook één zijn met Jezus, de Vader en met elkaar. Verbonden door de Geest in eendracht. Hetzelfde doel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 uur geleden zei sjako:

Johannes 10:33 De Joden antwoordden hem: ‘We stenigen u niet voor een goed werk, maar voor godslastering. Want u bent een mens maar u maakt uzelf tot een god.’  34 Jezus antwoordde: ‘Staat er niet in jullie wet geschreven: “Ik heb gezegd: ‘Jullie zijn goden’”?  35 Een Schriftgedeelte kun je niet ongeldig verklaren. Als degenen tegen wie het woord van God gericht was “goden” werden genoemd,  36 hoe kunnen jullie dan zeggen dat ik — door de Vader geheiligd en naar de wereld gestuurd — laster als ik zeg dat ik Gods Zoon ben? 
 

 

Ook hier komt duidelijk naar voren dat het JW paradigma een misleiding is, let op:

Vergelijk deze tekst uit de SV met hoe NWT die weergeeft.

"De Joden antwoordden Hem, zeggende: Wij stenigen U niet over enig goed werk, maar over gods lastering, en omdat Gij, een Mens zijnde, Uzelven God maakt." (Joh.10:33 SV)

In de NWT voegt men ook hier andermaal "een god" in. Wat zou de logica daarvan zijn? Met "een god" zouden de Joden helemaal geen moeite hebben, immers, zij wisten heel goed dat er zelfs goden in menigte waren. (1Kor.8:5) Deze goden 'in menigte' - waarvan Jezus er volgens de JW uitleg er ook een is! -, betekende voor de heilige eredienst der Joden helemaal niets. Het zou de Joden pas kwetsen indien zij tot de conclusie kwamen, dat de Heer Jezus Christus aan God Zelf gelijk is! Pas dan is er voor hun sprake van godslastering, anders niet. En die ultieme conclusie, dat de Heer Jezus Christus door Zijn prediking en door Zijn werken, niets anders kon zijn dan dat Hij Zichzelf daarmee aan de Allerhoogste God gelijk had gemaakt, hadden de Joden gemaakt. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Van God wordt gezegd dat je God niet kunt zien en tegelijkertijd leven.

Klopt, dus is jouw uitspraak: "Hij leek zoveel op God dat wanneer je Jezus had gezien de Onzichtbare ook hebt gezien." uit de duim gezogen.    Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft [Hem] [ons] verklaard.

We kunnen de Vader wel kennen.   Middels de Zoon kennen we de Vader.  Het vergt nauwkeurige interpretatie.   De Vader kennen is een ander begrip dan God zien.   Zou jij bij wijze van spreken Jezus tegen komen op straat, dan zou je niks bijzonders zien.  (Er is trouwens geen mens die Jezus zou kunnen herkennen, want er zijn geen foto's)

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Jahu:

 

Hé pa, 'ja jongen'. Mag ik U iets vragen? 'Tuurlijk'. Onlangs hoorde ik dat er werd gezegd, 'het heil is uit de Joden', klopt dat? Ja mijn jongen, dat klopt, het is er helemaal uit.

Dat klopt. Nochtans gaat de Vader nog steeds Zijn weg met de Joden. Sinds Hamas (en een dag later ook Hesbollah) de oorlog is begonnen tegen Israël, hervinden steeds meer soldaten hun Joodse geloof en God doet af en toe wonderen. Die wonderen zijn nog niet vrijgegeven voor publicatie, Amir Tsarfati noemde het zijdelings, dus ik kan ze niet noemen, maar wat overduidelijk is is dat er dingen zijn gebeurd die veel soldaten hun geloof hebben versterkt. Als ze een moskee opblazen (omdat die volgepakt ligt met wapens en er terreurtunnels onder gemaakt zijn) spreken ze eerst een stuk uit de Tenach uit dat luidt “onze God is Eén”.   En zowel Netanyahu als Herzog zingen in de synagoge dat ze uitzien naar de Messias.   Dat ze waarschijnlijk tot dat deel van het volk behoren dat een aardse Messias die uit zijn eigen naam komt zal omarmen doet niets af aan het feit dat de Vader dat volk niet loslaat.

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei sjako:

 

Net zoals een getrouwd stel één kunnen zijn, zo zijn de Vader en Jezus één. In eendracht met elkaar. De volgelingen van Jezus moeten ook één zijn met Jezus, de Vader en met elkaar. Verbonden door de Geest in eendracht. Hetzelfde doel.

Eendracht is de toestand dat je hetzelfde over iets denkt als een ander.  Dus de Vader en de Zoon denken hetzelfde over iets?   Dat ga je mij niet wijs maken.  Je probeert dat één-zijn te bedenken.  De Vader en de Zoon zijn in elkaar: één van Wezen.  

Kon je de Johannes proloog maar eens verstaan.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
44 minuten geleden zei Hopper:

Klopt, dus is jouw uitspraak: "Hij leek zoveel op God dat wanneer je Jezus had gezien de Onzichtbare ook hebt gezien." uit de duim gezogen.    Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft [Hem] [ons] verklaard.

Je kan toch zo op iemand lijken dat je kan zeggen dat je sprekend op die iemand lijkt? Jezus liet zien hoe God handelt en denkt doordat Jezus God in Persoon kent. Ze zijn in doen en laten één.

Johannes 14:8 Daarop zei Fili̱ppus: ‘Heer, laat ons de Vader zien, dan zijn we tevreden.’ 9 Jezus zei tegen hem: ‘Zelfs nu ik al zo lang bij jullie ben, heb je me nog niet leren kennen, Fili̱ppus? Wie mij heeft gezien, heeft ook de Vader gezien. Hoe kun je dan zeggen: “Laat ons de Vader zien”?  10 Geloof je niet dat ik in eendracht ben met de Vader en de Vader in eendracht is met mij? De dingen die ik tegen jullie zeg, spreek ik niet uit mezelf, maar het is het werk van de Vader, die in eendracht met mij blijft.  11 Geloof me dat ik in eendracht ben met de Vader en de Vader in eendracht is met mij. Geloof het anders op grond van het werk zelf.  12 Echt, ik verzeker jullie: wie in mij gelooft, zal ook de dingen doen die ik doe, en hij zal nog grotere dingen doen, want ik ga naar de Vader.

43 minuten geleden zei Flawless victory:

En zowel Netanyahu als Herzog zingen in de synagoge dat ze uitzien naar de Messias.   Dat ze waarschijnlijk tot dat deel van het volk behoren dat een aardse Messias die uit zijn eigen naam komt zal omarmen doet niets af aan het feit dat de Vader dat volk niet loslaat.

Dat is dan een vreemde manier om de Vredesvorst welkom te heten.

37 minuten geleden zei Hopper:

De Vader en de Zoon zijn in elkaar: één van Wezen.  

Dat blijkt niet uit Johannes 17 waar het éénzijn wordt uitgelegd.

54 minuten geleden zei Jahu:

Met "een god" zouden de Joden helemaal geen moeite hebben, immers, zij wisten heel goed dat er zelfs goden in menigte waren. (1Kor.8:5)

Ja, maar dat waren ze blijkbaar vergeten dus legt Jezus het nog maar eens uit, en toen dropen ze af.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei sjako:

 

Dat is dan een vreemde manier om de Vredesvorst welkom te heten.

Helemaal niet. God pakt in deze eindtijd de draad weer op met het Joodse volk. Geen enkele christelijke groepering neemt hun plek in, ook de JG niet.

Onderstaand Netanyahu die zingend bid voor de bescherming en kracht voor de IDF

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Jahu:

"De Joden antwoordden Hem, zeggende: Wij stenigen U niet over enig goed werk, maar over gods lastering, en omdat Gij, een Mens zijnde, Uzelven God maakt.

In het Grieks staat er theos en niet ho theos, dus god en niet de God. En zo staat het ook vertaald onder het Grieks.

10 minuten geleden zei Flawless victory:

Helemaal niet. God pakt in deze eindtijd de draad weer op met het Joodse volk. Geen enkele christelijke groepering neemt hun plek in, ook de JG niet.

Als jij denkt dat God het goedkeurt wat ze dat volk aandoen heb je het lelijk mis.

2 uur geleden zei Jahu:

Het hele JW paradigma is gebouwd op een grote polytheïstische misleiding! Dergelijke misleidingen moeten wij aanwijzen en, net als Paulus deed, die afbreken! (2Cor.10)

De arrogantie ten top. 1Kor 8:5. Want ook al zijn er zogenaamde goden in de hemel of op aarde — en er zijn veel ‘goden’ en veel ‘heren’ — in werkelijkheid is er voor ons maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn ontstaan en voor wie wij bestaan. En er is één Heer, Jezus Christus, via wie alle dingen zijn ontstaan en via wie wij bestaan

De Vader wordt hier God genoemd en Jezus Heer, dus wat deed Paulus?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid