Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

16 uur geleden zei Hetairos:

Maar...eh. Je geeft geen antwoord op GEEN antwoord op de diverse vragen die ik jou stel. Waarom niet? Heb je op die vragen geen antwoord?        

 

 Je zult zelf onderzoek moeten doen tot beantwoording van je vragen. Daar heb je mij niet voor nodig.

 

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 163
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Niemand kan zich dat voorstellen, omdat Gods wezen onbevattelijk voor ons os. Daarom zijn we afhankelijk van Gods openbaring, die ons leert dat Hij van alle eeuwigheid af aan drie Personen is. Alledri

Ja, dat begrijp ik. Maar als ik de tekst lees, dan begrijp ik dat de Heilige Geest de vorm van een duif aannam en zich in die hoedanigheid aan velen ter plekke openbaarde. De Geest kan de vorm aa

Eigenlijk vind ik dit best een goede stelling.

2 uur geleden zei Hetairos:

Als we echter Credible gezond willen maken - daar hebben we allemaal baat bij, denk ik - zullen we moeten leren denken in concrete vragen. En dan het liefst open vragen. Dus vragen die niet te beantwoorden zijn met alleen: 'ja, nee of ik weet het niet'.

Mijn mening is dat je hier  dwingend aanwezig bent.  Waardoor ik je voornamelijk negeer, hoe respectloos je dat ook moge vinden.  Verder is het niet mijn intentie om Credible gezond te maken.  Ik ben niet de dokter hier. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Hetairos:

In mijn optiek is een goed gesprek op een forum überhaupt onmogelijk. Bij tijd en wijle MOET ik me dus even van Credible distantiëren, want het rooft na verloop van tijd al mijn goede zin; het is gewoonweg de negatieve atmosfeer die me teveel parten speelt.

Je voeding komt dan niet van boven, maar van het welbevinden van je vlees.
Maar wat je zoekt, zou niet van mensen onder mensen moeten zijn, 
maar van God, van boven. As je dat aantreft onder mensen,
wordt jij beproeft of het van boven is of van beneden, wat jou voedt;
terwijl je tegensprekers ondervinden wat van jou van boven, of van beneden is.
Die notie, die onderken je niet; want jij bent één met Christus.
Vandaar dat terecht zou zijn te spreken: arme tegensprekers,
waar jij je uit vol kritiek op hun.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Hetairos:

Mag ik ter overweging aanreiken:

Wat ik uit de op zichzelf staande reacties hierboven kan herleiden is wat men over 'iets' denkt. Wat ik niet kan herleiden, is een vraagstelling; daar moet ik naar raden!

Een vraag die IK kan herleiden uit het bovenstaande is: "wát versta IK onder '[dat] iets'?". Let op, dat ik schrijf IK, want hoe een ander over dat 'iets' denk, is me zojuist verteld. Maar als ik direct een mening ga geven over hoe ik er over denk, dan zitten we direct in monologen; een vraag blijft in feite onzichtbaar.

Als we echter Credible gezond willen maken - daar hebben we allemaal baat bij, denk ik - zullen we moeten leren denken in concrete vragen. En dan het liefst open vragen. Dus vragen die niet te beantwoorden zijn met alleen: 'ja, nee of ik weet het niet'.

Concreet lees ik in de opmerking van Hopper geen vraag, maar lees ik alleen een mening. Uit de reactie van Flawless kan ik wel een vraagstelling filteren: "is het denkbaar dat wat we de Heilige Geest noemen een Engel van God is?"

Op dié vraag kan ik een antwoord geven. Maar ik kies er op dit moment voor, dat NIET te doen; ik vrees namelijk weer opnieuw te verzanden in een oeverloos welles/nietes steekspel, zodat mijn antwoord per definitie verloren gaat.

Ik zal dus (àls ik dat zie zitten en op het moment dat het mij uitkomt)een antwoord geven aan Flawless en hem de vrijheid  geven daar in alle rust over na te denken (al dan niet). Eerst moet ik weten of hij zich wel kan vinden in de vraag. Misschien wil hij 'zijn' vraag wel  anders formuleren?

In de komende reacties kan ik zien of een openbaar antwoord (dus op Credible) mij zinvol lijkt. 

 


Je diverse reacties over de gezondheid van Credible gelezen hebbende constateer ik dat ik nu begrijp wat je bedoelt en dat ik het met je eens ben dat het fijn zou zijn als Credible gezond(er) wordt.  Als we gaan communiceren op de manier waarop jou voor ogen staat dan gaat het voortaan echt over de inhoud en niet meer om en op de persoon.  Ik zou dat ook fijn vinden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)

Credible is een chatforum (geworden). Je kunt het niet (meer) veranderen. Dan is strakke moderatie nodig. Sjako redt dat in zijn eentje nooit. De vraag is hij het überhaupt wil. Zolang de eigenaar van het forum afwezig blijft kun je niks nieuws op poten zetten. Als je echt een serieus discussie forum wil dan zul je het moeten opstarten vanaf nul. Dan is de bedoeling duidelijk en kun je vanaf het begin strak modereren en ongelovigen de toegang ontzeggen.

Maar ik zie de afgelopen dagen wel dat er toch enkele zinvolle gesprekken kunnen ontstaan.

bewerkt door Hermanos2
Typo
Link naar bericht
Deel via andere websites

On topic maar weer.

https://debezieling.nl/de-parel-van-essentie/

Citaat

Mijn vroegste spirituele ervaringen had ik als jong kind, lang voordat ik dat woord kende, in de katholieke dorpskerk. Ik werd geraakt door de atmosfeer en Jezus werd mijn vriend. Maar toen de leringen van de kerk tot mij begonnen door te dringen en ik de schijnheiligheid zag, keerde ik die hele religie de rug toe. Ik ging op zoek naar diepere bronnen, verdiepte me in andere spirituele tradities. In de christelijke mystiek vond ik Jezus terug.

Ik herken me hier wel in.  De schijnheiligheid en de valsheid van de kerk stond me al jong tegen.   Tegen de leer van Jezus heb ik nooit aversie gehad, ik had alleen de kerk er niet voor nodig.

Citaat

Als we op aarde komen zijn we nog één met Zijn, met Essentie, dat wat we in wezen zijn. We zijn onze koninklijke afkomst nog niet vergeten. Maar al in de loop van de eerste levensjaren ontwikkelen we een ego-persoonlijkheid: we ontdekken dat we een lichaam hebben, een entiteit zijn, vinden uit op welke manier we het meest geliefd zijn, hoe we het beste kunnen handelen. Zo ontstaat er als het ware een omhulling, een mantel, een schelp om je heen. Gedurende een zekere tijd vertoeven we in die schelp, en lange tijd denken we dat die schelp is wie we zijn, want: ‘Zo zit ik nu eenmaal in elkaar.’ Intussen groeien we, leren we van onze ervaringen, vormt en schuurt het leven ons. Ergens ontstaan dan de vragen: ‘Is dit alles wat er is?’ Er ontstaat een gevoel dat er iets niet klopt, dat we iets missen, zonder te weten wat dat dan precies is. We gaan op zoek, op zoek naar waar we vandaan komen, naar onze oorsprong.

We komen blanco op aarde en al in onze kinderjaren verdwalen we van het huis van de Vader , het Zijn.   Ik ben die ik ben.   Het ego-zijn is wat anders dan het universele Zijn.

Citaat

En zo kan de ego-persoonlijkheid transformeren naar de Essentiële Persoonlijkheid: de Parel van Essentie. Deze persoonlijkheid is invoelend en contactvol, zij kan grenzen stellen en voor zichzelf opkomen en weet zich te verhouden tot zijn omgeving. Niet langer onze gedachten, maar ons hart is leidend. 

Dit topic gaat over "God is liefde" , dat kan nooit middels het hoofd gaan, maar alleen middels het hart.  Het hoofd denkt te weten, het hart wéét.   God heeft zich verstopt op een plaats waar mensen zelden zoeken : in hun eigen hart.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Op dit moment is het actieve deelnemersveld redelijk overzichtelijk, denk ik. Ik zou zeggen, als die deelnemers het goed voorbeeld willen geven en proberen zich niet te laten opjuinen door onwelwillenden (dat heb je dan zo in de gaten!) dan heeft het een kans van slagen.

Ik zelf zal ook proberen me niet meer uit de tent te laten lokken. Er zijn deelnemers die mij wat dat betreft privé echt een hart onder de riem hebben gestoken. Dank daarvoor!

PS: Het probleem van een moderator als Sjako is, is dat hij een onderdeel wordt van de discussie zelf en dan wordt het wel lastig, zo niet onmogelijk, goed te modereren. Om die reden zie ik moderatorschap zelf ook niet zitten; ik wil wel deelnemen aan een  gesprek, maar kan het om die reden niet leiden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Yours:

Ik wil het volgende aan het bericht van Hetairos toevoegen: 

Wat Dat Beloof Ik in mijn visie doet is proberen mensen af te breken, wat een ieder in negatieve zin parten speelt. Dat is dan ook precies de reden dat ik nooit een gesprek aan ben gegaan met DBI.

Ik ben dan ook benieuwd naar hetgeen hij ooit in deze zin beloofd heeft.

 

De term 'Dat beloof ik'  is afkomstig van een keus die ik ooit moest maken tussen het afleggen van een eed of een belofte.
Bij een eed zegt men 'zo waarlijk helpe mij God Almachtig' en bij een belofte 'Dat beloof ik'.
Het moge duidelijk zijn dat ik daarbij het laatste heb gedaan.
Vandaar.
Ben je toch een gesprek met mij aangegaan.
Hulde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Dat beloof ik:

De term 'Dat beloof ik'  is afkomstig van een keus die ik ooit moest maken tussen het afleggen van een eed of een belofte.
Bij een eed zegt men 'zo waarlijk helpe mij God Almachtig' en bij een belofte 'Dat beloof ik'.
Het moge duidelijk zijn dat ik daarbij het laatste heb gedaan.
Vandaar.
Ben je toch een gesprek met mij aangegaan.
Hulde.

Ik ben meer een lezer dan een spreker maar wil even melden dat je voor mijn gevoel het beste voor hebt met mensen en het geloof in je hart draagt

Link naar bericht
Deel via andere websites

https://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=6506

 

Citaat

De figuur van Christus “brengt... het religieuze bewustzijn als de goddelijke natuur tot voorstelling”. Hij ziet deze Christusfiguur en diens goddelijke natuur als “het zuivere zelf van de mensheid, dat verschijnt... in de tweede natuur. Dat betekent dus dat het wezen dat het religieuze bewustzijn in een ander mens projecteert, eigenlijk zijn eigen wezen is... Het religieuze bewustzijn begrijpt de werkelijkheid van het goddelijke wezen nog op ongereflecteerde wijze... Christus staat symbool voor de eenheid van het zuivere zelf en zijn belichaming in het goede leven... [Maar] het religieuze bewustzijn ervaart zichzelf nog wel degelijk als gescheiden van die eenheid.” De verzoening wordt als uitwendig historisch verschijnsel in de historische Christus gezien en nog niet innerlijk gerealiseerd in een vorm van eenheidsbewustzijn.

“De religie... ziet de religieuze voorstelling niet als een uitwendig object, maar neemt het object in de geest op. Zij blijft echter bij het religieuze beeld staan en houdt het beeld voor de werkelijkheid... [In] de wijsbegeerte... komt de absolute geest tot het volledige begrip van zichzelf... Wat in de godsdienst als beeld gekend wordt, wordt hier in zichzelf als idee begrepen. In de geschiedenis der wijsbegeerte zien we de geschiedenis van de tot zichzelf komende idee... Hier is de menselijke geest, en in hem de goddelijke [geest] , tot volstrekte zelfkennis gekomen,” dat wil zeggen in de (religieuze) filosofie van Hegel en in zijn filosofische interpretatie van het christendom. Daarbij is God de geest of de idee die zich verwerkelijkt in de geschiedenis en de samenleving (Delfgauw, p 144).

“God is het systeem van betrekkingen, waarin alle dingen zich bewegen en hun zijn en betekenis hebben. In de mens komt het Absolute tot zelfbewustzijn en wordt de absolute Idee: dat is de gedachte die zichzelf bewust wordt als een deel van het Absolute, individuele begrenzingen te boven gaat en achter de algemene strijd de verborgen harmonie van alle dingen [be]grijpt: ‘De rede is de substantie van het heelal; het plan der wereld is volkomen redelijk’” (W.Durant, Leven en leer der grote denkers deel 2 Van Spinoza tot Bergson, p 192).

“Met de fysieke [historische] Christus kan het religieuze bewustzijn niet verenigd worden, maar alleen door de gestorven Christus... Door het sterven van Christus kan het goddelijke worden verinnerlijkt... De verinnerlijking van het religieuze bewustzijn... drukt het wezen van de werkelijkheid zelf uit.” Het is meer dan een herinnering aan de historische Christus. “De herinnering staat daarom symbool voor het begrijpen van de werkelijkheid als een werkelijkheid waarin God en mens verzoend zijn.

Ik denk dat Hegel een aardig idee had van zelfverlatenheid.   In de religiositeit zoals we die kennen neemt de gelovige de historische Jezus als object in zijn of haar geest op.   Dat is wat religie doorgaans doet met de mens: objectiveren.  God of Jezus als denk of geloofsobject nemen.  Vereniging met de Christus kan alleen in 'gestorvenheid',  daar staat de Christus voor.  De mens moet zelf als object sterven en zich afkeren van al (gehecht zijn aan) het aardse.  Dat is de verwerkelijking van Galaten 2:20.  Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij.  Dat is een verzoening met zowel God als met de mens zelf.  Het zelf zijn, maar dan op universele wijze.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 7-5-2023 om 23:19 zei Hermanos2:

God is liefde.

Volgens mij is dit het enige waar het om gaat. Als je in God gelooft en gelooft dat God Liefde IS...dan hoef je geen zorg te hebben voor jezelf of je medemens vanwege dit tijdelijke aardse bestaan want er is in de eeuwigheid altijd tijd en alles komt Goed. 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Petra.:

Volgens mij is dit het enige waar het om gaat. Als je in God gelooft en gelooft dat God Liefde IS...dan hoef je geen zorg te hebben voor jezelf of je medemens vanwege dit tijdelijke aardse bestaan want er is in de eeuwigheid altijd tijd en alles komt Goed. 

 

Nou, zo eenvoudig ligt dat niet volgens mij.  Overal zie ik oorlog, ruzie, discriminatie, misogynie of homofobie. Ook veel christenen leven niet naar Gods Wil die niet anders dan liefde kan zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hopper:
4 uur geleden zei Petra.:

Volgens mij is dit het enige waar het om gaat. Als je in God gelooft en gelooft dat God Liefde IS...dan hoef je geen zorg te hebben voor jezelf of je medemens vanwege dit tijdelijke aardse bestaan want er is in de eeuwigheid altijd tijd en alles komt Goed. 

Nou, zo eenvoudig ligt dat niet volgens mij.  Overal zie ik oorlog, ruzie, discriminatie, misogynie of homofobie. Ook veel christenen leven niet naar Gods Wil die niet anders dan liefde kan zijn.

Waarom ligt dat niet zo eenvoudig? Leg eens uit?

@Petra. schrijft: "Als je in God gelooft en gelooft dat God Liefde IS."? Ik denk dat de vraag dan eerst is: 'IS God in staat Zijn liefde op de gehele schepping over te dragen?'. Als je denkt dat God die jas past, dan kan ik me voorstellen, dat inderdaad uiteindelijk 'alles goed komt'.

Link naar bericht
Deel via andere websites
44 minuten geleden zei Hetairos:

Waarom ligt dat niet zo eenvoudig? Leg eens uit?

 

Het ligt voor de wereld niet zo eenvoudig, voor de mensheid in het algemeen.  Ik ben idd niet duidelijk genoeg geweest.  

Citaat

@Petra. schrijft: "Als je in God gelooft en gelooft dat God Liefde IS."? Ik denk dat de vraag dan eerst is: 'IS God in staat Zijn liefde op de gehele schepping over te dragen?'. Als je denkt dat God die jas past, dan kan ik me voorstellen, dat inderdaad uiteindelijk 'alles goed komt'.

God is in staat om Zijn liefde op de gehele schepping over te dragen.   De praktijk is echter dat veel mensen die liefde niet aan nemen.  Want geloven alleen is niet genoeg, Jezus geeft zelf aan dat er wat meer moet gebeuren.

Link naar bericht
Deel via andere websites

https://www.theologie.nl/blogs/stille-tijd-met-bonaventura/

Citaat

Hier merken we dat contemplatie dicht tegen een analytische manier van denken aan kan liggen – tegen analytische filosofie, eigenlijk. Want waar bestaat een ‘ik’, een ‘zelfbewustzijn’, eigenlijk uit? Vinden we in onszelf niet een bron waaruit kennen en liefhebben stroomt? We betreden met Bonaventura hier dus de bedding van de Augustijnse traditie van de (immanente) Triniteit. De Triniteit wordt hier niet gezien als een soort ‘sociale Triniteit’ van drie personen. Nee, het idee is dat het nu eenmaal eigen is aan een Geest om drievuldig te zijn: memoria (bron/ Vader); intellectus (kennis/ Woord, Zoon); voluntas (liefde/ Geest).

Op zich is het best wel merkwaardig dat de kerk momenteel God ziet als 3 personen , maar dat Augustinus dat helemaal niet zo zag.  

https://www.lucepedia.nl/dossieritem/augustinus-van-hippo-beeld-van-de-drie-eenheid/augustinus-leer-van-het-beeld-van-de-drie-eenheid

Citaat

Augustinus' leer van het menselijke beeld van God als weerspiegeling van de Heilige Drie-eenheid (het imago trinitatis) is volledig uitgewerkt in zijn meesteroeuvre Over de Drie-eenheid (geschreven ongeveer tussen 397 en 426.) Augustinus streefde ernaar in dit werk de katholieke leer over God als trinitair wezen uiteen te zetten. De Trinitate (Trin.) is geen gemakkelijke lectuur, zijn leer van het imago trinitatis is uiterst complex. In deze inleiding wordt gepoogd de basisgedachten ervan op eenvoudige wijze weer te geven.

Op zich kan men, zegt Augustinus, in de hele schepping sporen van de Heilige Triniteit vinden. De kerkvader constateert dat de triniteiten in de menselijke geest ook talrijk zijn. Maar wij kunnen de Heilige Drie-eenheid niet direct in onze eigen geest waarnemen. Wij kunnen slechts in het hoogste deel van onszelf analogieën ervoor vinden die in wezen zeer ongelijk zijn aan de goddelijke trinitaire werkelijkheid.

Het hoogste deel van de ziel, waar het imago dei zich bevindt, is het enige schepsel dat de potentie bezit om steeds meer op God te gaan lijken en zich te vervolmaken. 

Zoals ik het interpreteer is de mens geschapen naar Gods evenbeeld.  Welke in het hoogste deel van onszelf is terug te vinden.  Dat betekent niet dat ik 3 personen ben, maar dat God zichzelf spiegelt in de menselijke  geest in 3 wezenlijkheden.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Hopper:
Citaat

@Petra. schrijft: "Als je in God gelooft en gelooft dat God Liefde IS."? Ik denk dat de vraag dan eerst is: 'IS God in staat Zijn liefde op de gehele schepping over te dragen?'. Als je denkt dat God die jas past, dan kan ik me voorstellen, dat inderdaad uiteindelijk 'alles goed komt'.

God is in staat om Zijn liefde op de gehele schepping over te dragen.   De praktijk is echter dat veel mensen die liefde niet aan nemen.  Want geloven alleen is niet genoeg, Jezus geeft zelf aan dat er wat meer moet gebeuren.

Nee, inderdaad, dat is niet genoeg. Maar dat is niet het punt. Denk je dat God is beperkt door ons mensen?

Als God zijn liefde op de schepping over kan dragen, heeft Hij dan de iets nodig dat hem dit mogelijk maakt, of doet Hij het gewoon? Met andere woorden: is ons geloof nodig om God in beweging te krijgen? Ik weet dat dit enigszins profaan kan overkomen, maar zo bedoel ik het natuurlijk niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Hetairos:

Nee, inderdaad, dat is niet genoeg. Maar dat is niet het punt. Denk je dat God is beperkt door ons mensen?

Als God zijn liefde op de schepping over kan dragen, heeft Hij dan de iets nodig dat hem dit mogelijk maakt, of doet Hij het gewoon? Met andere woorden: is ons geloof nodig om God in beweging te krijgen? Ik weet dat dit enigszins profaan kan overkomen, maar zo bedoel ik het natuurlijk niet.

Je kunt je dus afvragen wat er gebeuren moet wil iemand tot geloof komen. Ik ken kinderen die in een gezin onder zeer vergelijkbare omstandigheden opgroeien. Enkele werden (zeer) gelovig, andere ontwikkelen zich tot (harde) ontkenners. Hebben die allemaal het geloofzaadje in zich maar ontkiemt het niet? Of werd daar door God geen zaadje geplant omdat Hij wist dat het toch niet ging ontkiemen? 

God geeft ieder mens de kans om gelovig te worden maar mogelijk gebruikt Hij zijn voorzienigheid wanneer Hij ziet dat het vergeefse moeite wordt?

En als het geloof het niet redt dan heeft het geen goede wortel geslagen. Ik kom als vanzelf weer op het onderwerp ‘lijden’. Vreselijk onderwerp zeker als het je overkomt. Maar wel een bijna perfect filter om je geloof te beproeven. Sommigen komen nader tot God. Anderen beschuldigen God en keren zich van Hem af. (Boek Job is zoooo geweldig).

Sorry voor hak op de tak verhaal maar ik schrijf mijn gedachten op.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hetairos:

Nee, inderdaad, dat is niet genoeg. Maar dat is niet het punt. Denk je dat God is beperkt door ons mensen?

Als God zijn liefde op de schepping over kan dragen, heeft Hij dan de iets nodig dat hem dit mogelijk maakt, of doet Hij het gewoon? Met andere woorden: is ons geloof nodig om God in beweging te krijgen? Ik weet dat dit enigszins profaan kan overkomen, maar zo bedoel ik het natuurlijk niet.

God is niet beperkt door de mens, maar is beperkt in Zijn enkelvoudigheid.   Waar God geen 'tegenover zich' heeft, heeft de mens dat wel.  Dus om tot God te komen dienen we ons op 'zijn' terrein te begeven.

Geloof op zich zegt niet zo veel, want waar gaat dat geloof over?  Retorische vraag voor iedere gelovige: zou jij geloven als je zeker wist dat er geen hiernamaals is?  Pas als die vraag positief beantwoord is kunnen mens en God elkaar naderen.   Jezus heeft in zijn uitspraken daar allerlei aanwijzingen voor gegeven.  En allerlei zaken welke allegorisch opgevat kunnen worden.

Verder kunnen we vaststellen dat God niet bestaat.  Het is het geschapene wat bestaat.  God is nooit gezien in deze wereld (afgezien van Jezus) en geen enkele mens is er in geslaagd om een definitie van God te geven. Voordat je het überhaupt over God kunt hebben , dien je eerst al wat mogelijkheden af te strepen.

 

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Hopper:

Verder kunnen we vaststellen dat God niet bestaat.  Het is het geschapene wat bestaat.  God is nooit gezien in deze wereld (afgezien van Jezus)

Definieer bestaan. Wie is, bewijst het zijn. Als Jezus' bestaan is gedaan, dan bestaat God. Als de aarde is, dan bestaat God. Als er geen schepping is, bestaat God. Toch is dat bestaan zonder schepping volkomen ongrijpbaar: er zijn geen maten en geen ijkpunten, behalve dan via hetgeen eruit ontstaat. Wat dan vervolgens weer zichzelf als grondslag kan nemen voor het bestaan, omdat immers zonder dat bestaan, geen bestaan waargenomen kan worden.

Maar als je ervan uitgaat dat wat bestaat ontstaan moet zijn, dan is wat bestaat het bewijs van het bestaan van een oorzaak. In die zin is God de veroorzaker van wat bestaat. Je zou dan kunnen verdedigen dat God méér bestaat dan wat bestaat, want de veroorzakende Maker, had ook een andere veroorzaking kunnen geven, dan wat veroorzaakt is. Het veroorzaakte is dan dus slechts een afgeleide vorm van bestaan: het bestaat bij de gratie van gemaakt zijn zoals het gemaakt is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Hermanos2:

Je kunt je dus afvragen wat er gebeuren moet wil iemand tot geloof komen. Ik ken kinderen die in een gezin onder zeer vergelijkbare omstandigheden opgroeien. Enkele werden (zeer) gelovig, andere ontwikkelen zich tot (harde) ontkenners. Hebben die allemaal het geloofzaadje in zich maar ontkiemt het niet? Of werd daar door God geen zaadje geplant omdat Hij wist dat het toch niet ging ontkiemen? 

God geeft ieder mens de kans om gelovig te worden maar mogelijk gebruikt Hij zijn voorzienigheid wanneer Hij ziet dat het vergeefse moeite wordt?

En als het geloof het niet redt dan heeft het geen goede wortel geslagen. Ik kom als vanzelf weer op het onderwerp ‘lijden’. Vreselijk onderwerp zeker als het je overkomt. Maar wel een bijna perfect filter om je geloof te beproeven. Sommigen komen nader tot God. Anderen beschuldigen God en keren zich van Hem af. (Boek Job is zoooo geweldig).

Sorry voor hak op de tak verhaal maar ik schrijf mijn gedachten op.

 

Hoe zit dat dan met mensen die een ander geloof hebben dan het christendom?  Welk zaadje is daar geplant en heeft God dat ook laten ontkiemen? 

Nee het zit volgens mij anders. Ieder mens maakt een ergen ontwikkeling door en komt met andere zaken in aanraking. Aan de hand daarvan kan men tot een geloof komen,  of niet. Dat heeft dan ook weer te maken met het karakter,  is men makkelijk te beïnvloeden of heeft men een sterk eigen karakter en geen behoefte aan geloof.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Hermanos2:


God geeft ieder mens de kans om gelovig te worden 

Hoe zie jij dat voor je mbt inheemse bevolkingsgroepen in bijvoorbeeld het Amazone gebied die nog nooit van de christelijke God gehoord hebben ?

Hoe geeft God hen de kans gelovig te worden ?

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei HJW2:

Hoe zie jij dat voor je mbt inheemse bevolkingsgroepen in bijvoorbeeld het Amazone gebied die nog nooit van de christelijke God gehoord hebben ?

Hoe geeft God hen de kans gelovig te worden ?

Waarom denk je dat er een millennium gepland is na Christus’ wederkomst? Dat is beduidend meer dan een zesdaagse schepping. In dat millennium wordt de menselijke geschiedenis hersteld. Worden de puinhopen opgeruimd. De aarde wordt hersteld in de glorie die zij ooit had. Teruggebracht naar een toestand waarin zij waardig is om teruggegeven te worden aan YHWH, onze God.

De mens die niet bereikt werd door het goede nieuws wordt hersteld en alsnog bereikt. Jezus zal de ook zieken genezen, demonen uitwerpen en de doden laten opstaan. Ook de mens die stierf voordat hij volwassen werd zal het goede nieuws uit Christus’ eigen mond kunnen horen. Alle geesteszieken, zullen genezen en luisteren. 

Zij die het goede nieuws gehoord hebben en afgewezen, zullen sterven. Datzelfde geldt voor de andersgelovigen die Jezus resoluut afgewezen hebben.

Mogelijk dat Jezus de oprechten van hart die om welke reden dan ook nog niet voor Hem gekozen hebben alsnog genadig zal zijn.

Met deze redenering doe ik de bijbel geen geweld aan. Voor deze gedachte is alle ruimte.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Hermanos2:

Je kunt je dus afvragen wat er gebeuren moet wil iemand tot geloof komen. Ik ken kinderen die in een gezin onder zeer vergelijkbare omstandigheden opgroeien. Enkele werden (zeer) gelovig, andere ontwikkelen zich tot (harde) ontkenners. Hebben die allemaal het geloofzaadje in zich maar ontkiemt het niet? Of werd daar door God geen zaadje geplant omdat Hij wist dat het toch niet ging ontkiemen?

Ik denk dat het nog een stap verder gaat: Als God weet dat een zaadje niet gaat ontkiemen, plant Hij het niet!

15 uur geleden zei Hermanos2:

God geeft ieder mens de kans om gelovig te worden

Ja, dat geloof ik vast!

15 uur geleden zei Hermanos2:

maar mogelijk gebruikt Hij zijn voorzienigheid wanneer Hij ziet dat het vergeefse moeite wordt?

Nee, dat geloof ik weer niet. Ik denk dat het begrip 'voorzienigheid' in dit geval nog niet goed is gedefinieerd. 

15 uur geleden zei Hermanos2:

En als het geloof het niet redt dan heeft het geen goede wortel geslagen. Ik kom als vanzelf weer op het onderwerp ‘lijden’. Vreselijk onderwerp zeker als het je overkomt. Maar wel een bijna perfect filter om je geloof te beproeven. Sommigen komen nader tot God. Anderen beschuldigen God en keren zich van Hem af. (Boek Job is zoooo geweldig).

Het boek Job is voor mij een eyeopener gebleven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Tomega:

Definieer bestaan. Wie is, bewijst het zijn. Als Jezus' bestaan is gedaan, dan bestaat God. Als de aarde is, dan bestaat God. Als er geen schepping is, bestaat God. Toch is dat bestaan zonder schepping volkomen ongrijpbaar: er zijn geen maten en geen ijkpunten, behalve dan via hetgeen eruit ontstaat. Wat dan vervolgens weer zichzelf als grondslag kan nemen voor het bestaan, omdat immers zonder dat bestaan, geen bestaan waargenomen kan worden.

Maar als je ervan uitgaat dat wat bestaat ontstaan moet zijn, dan is wat bestaat het bewijs van het bestaan van een oorzaak. In die zin is God de veroorzaker van wat bestaat. Je zou dan kunnen verdedigen dat God méér bestaat dan wat bestaat, want de veroorzakende Maker, had ook een andere veroorzaking kunnen geven, dan wat veroorzaakt is. Het veroorzaakte is dan dus slechts een afgeleide vorm van bestaan: het bestaat bij de gratie van gemaakt zijn zoals het gemaakt is.

Ik heb het al gedefinieerd , bestaan is zoals het geschapene bestaat.  En hoe dat ontstaat en vergaat is ook helder, middels geboorte en dood in het geval van mensen.   God bestaat niet méér dan wat bestaat. (Het zichtbare heelal). Zolang je blijft hangen in de dingen kan Joh 1:3 nooit bij je indalen.

** Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. **

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Hetairos:

Ik denk dat het nog een stap verder gaat: Als God weet dat een zaadje niet gaat ontkiemen, plant Hij het niet!

Ja, dat geloof ik vast!

Nee, dat geloof ik weer niet. Ik denk dat het begrip 'voorzienigheid' in dit geval nog niet goed is gedefinieerd. 

Het boek Job is voor mij een eyeopener gebleven.

Job hoofdstuk 3 is briljant. Je kunt het gewoon voelen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid